بازتاب اخبار نهاد کتابخانه های عمومی کشور
در رسانه ها
تیر 1400
مدیر توسعه کتابخانه های عمومی وسترنورلاند سوئد اظهار داشت: دیجیتال سازی، یکی از فعالیت های مورد توجه در جهان است؛ فرایندی که تأثیر گسترده ای بر توسعه خدمات کتابخانه های عمومی دارد؛ شاید در حال حاضر تعریف دقیق دیجیتال سازی در ارتباط با کتابخانه های عمومی امکان پذیر نباشد، اما می دانیم کتابخانه های عمومی هرگز مانند گذشته نخواهند بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دومین جلسه از سلسله وبینارهای فراملی روایت هایی از ایده ها و الگوهای مدیریت کتابخانه های عمومی با موضوع کتابخانه های عمومی در سوئد؛ ترویج خواندن به دبیری منصور کوهی رستمی، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز و با حضور پیتر بیورکمن، مدیر توسعه کتابخانه های عمومی وسترنورلاند سوئد و قاسم موحدیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این وبینار منصور کوهی رستمی، دبیر نشست اظهار داشت: ما به دنیال بهره گیری از تجارب علمی و عملی کتابخانه های عمومی هستیم و می دانیم برای اینکه این تجارب، خدمات و برنامه ها جنبه اجرایی پیدا کند بایستی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور خودمان بومی سازی شود.

چارچوب واقعی کتابخانه های عمومی تعامل با انسان است نه اشیا

کتابخانه های عمومی همواره مأموریتی تاریخی در ابعاد مختلف اجتماعی داشته اند که پیوند این کتابخانه ها با اصطلاحاتی مانند دانشگاه مردم ، کتابداری مدنی و شهروند آگاه تأییدکننده این مأموریت تاریخی است. برای حضور موثر در فضای جامعه کتابخانه های عمومی بایستی بتوانند نیازهای متنوع گروه های مختلف اجتماعی را برآورده سازند. یکی از این گروه ها، گروه های حاشیه ای هستند.

وی روستائیان، سالمندان، معلولان، بیکاران، اقلیت های قومی و مهاجران، نوسوادان و بی سوادان، گروه های حاشیه نشین و محرومین اجتماعی را از گروه های در معرض خطر فقر اطلاعاتی دانست و گفت: دسترسی فیزیکی به اطلاعات برای غلبه بر فقر اطلاعاتی ضروری است. کتابخانه های عمومی در ارتقای ارزش اطلاعات معنادار و آموزش و یادگیری برای بهبود فرصت های زندگی، غنی سازی زندگی و فرار از فقر نقش دارند. خواندن و پیشرفت و تقویت مهارت های سواد آموزی برای پرداختن به محرومیت های اجتماعی ضروری است.

منصور کوهی رستمی با اشاره به تنوع برنامه های کتابخانه های عمومی بر اساس نیاز های محلی و منافع اجتماعی، به نمونه هایی از برنامه های کتابخانه های برنده جایزه نوآوری EIFL اشاره کرد. وی گفت: جایزه نوآوری کتابخانه های عمومی EIFL برای همه کتابخانه های عمومی و کتابخانه های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه طراحی شده و از سال 2011 در مجموع 46 کتابخانه عمومی از کشورهای مختلف برنده این جایزه شده اند.

در ادامه پیتر بیورکمن، مدیر توسعه کتابخانه های عمومی وسترنورلاند سوئد ضمن ابراز خرسندی از حضور در این وبینار، اظهار داشت: امیدوارم به اشتراک گذاری این تجربیات شما را در توسعه کتابخانه های عمومی ایران یاری کند. من در حال حاضر در اومه، بخش شمالی کشور زندگی می کنم و سال ها در استکهلم، پایتخت سوئد بوده ام. هم به عنوان کتابدار در سطح عمومی شهرداری و هم به عنوان کتابدار توسعه عملکردهای استراتژیک در سطح ایالتی و منطقه ای فعالیت داشته ام و حوزه مورد علاقه ام کتابخانه های عمومی است؛ نوعی از کتابخانه که در سوئد با توجه به قانون، صرف نظر از سن، پیشینه قومی، دین، طبقه اجتماعی و ... برای عموم مردم است. در قانون سوئد استفاده از کتابخانه عمومی برای مردم باید رایگان باشد و بودجه آن عمومی و بر اساس مالیات است.

وی با اشاره به زیرساخت های کتابخانه های عمومی در سوئد، اظهار داشت: ما برای کتابخانه های عمومی سه زیرساخت ملی، منطقه ای و محلی یا شهرداری داریم که مهم ترین آن ها سطح محلی است. در سود 290 شهرداری خودگردان وجود دارد که هر یک کتابخانه عمومی سازمان خود را دارند. تا سال 2020 حدودا 1080 کتابخانه عمومی در سوئد به وجود آمده است. در سطح ملی، کتابخانه سلطنتی در استکهلم وظیفه هماهنگی کتابخانه های کشور را بر عهده دارد و شورای هنر سوئد مسئول اهداف ملی بخش فرهنگی است. در سوئد کتابخانه های عمومی عمدتا به عنوان سازمان فرهنگی مورد توجه هستند. با این حال این سازمان ها به سیاست های آموزشی از جمله مفهوم یادگیری مادام العمر نیز مرتبط هستند.

بیورکمن اضافه کرد: بین سطح مهم محلی و ملی، سطح منطقه ای به عنوان میانجی وجود دارد که مسئول بهبود هماهنگی، توسعه و کیفیت خدمات کتابخانه در شهرستان هایی است که سازمان کتابخانه منطقه ای در آن قرار دارد. من در این سطح واسط منطقه ای و در ارتباط مستقیم با نیازهای سطح محلی و اهداف سطح ملی کار می کنم. به عنوان سازمان کتابخانه منطقه ای، ما به جای داشتن مجموعه های خاص خود، بخش مشاوره به کتابخانه ها را داریم. برنامه های آموزشی تخصصی را در حوزه های موضوعی متفاوت، از جمله خدمات برای کودکان، توانمندسازی در حوزه دیجیتال، رسانه و شبکه برای مدیران کتابخانه ها، ارائه می کنیم. همچنین برنامه هایی در راستای ترویج خواندن و سواد دیجیتالی اجرا می کنیم.

وی با اشاره به وجود 55 کتابخانه عمومی در وسترنورلاند، بیان کرد: بعضی از این مراکز، کتابخانه های بزرگی در مرکز شهر و بعضی کتابخانه های کوچک روستایی هستند. بعضی از این کتابخانه ها به ویژه در حومه ها و روستاها، هویت سازمانی دوگانه ای دارند و هم کتابخانه عمومی، هم کتابخانه مدرسه ای محسوب می شوند. پیش از پاندمی کرونا، سالانه یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد نفر از کتابخانه های عمومی وسترنورلاند بازدید می کردند. با شیوع کرونا و محدودیت فعالیت کتابخانه ها، تعداد بازدیدکنندگان کاهش چشمگیری پیدا کرد. با این حال میزان امانت کتاب های الکترونیک و سایر رسانه های دیجیتال افزایش یافت.

مدیر توسعه کتابخانه های عمومی وسترنورلاند تصریح کرد: در سطح منطقه ای، تمرکز ما بر فعالیت های استراتژیک و طولانی مدت است. دیجیتال سازی، یکی از فعالیت های مورد توجه در جهان است؛ فرایندی که تأثیر گسترده ای بر توسعه خدمات کتابخانه های عمومی دارد. شاید در حال حاضر تعریف دقیق دیجیتال سازی در ارتباط با کتابخانه های عمومی امکان پذیر نباشد، اما می دانیم که کتابخانه های عمومی هرگز مانند گذشته نخواهند بود. در واقع دیجیتال سازی کتابخانه ها را به دوره جدیدی کشاند که در آن کتابداران به عنوان گروه متخصص نقش برجسته ای ایفا می کنند. به عنوان کتابخانه منطقه ای، طی سال های گذشته با هدف توانمندسازی کتابداران و سایر کارکنان در حوزه دیجیتال، روی پروژه ای با عنوان ابتدا دیجیتال (digital first) فعالیت کرده ایم تا کتابداران بتوانند مراجعان خود، از جمله سالمندان، را در این حوزه یاری رسانده و توانمند سازند. حمایت از کتابخانه ها در برنامه ریزی فعالیت های دیجیتال، از جمله کلوب های کتاب های دیجیتال، دیدار با نویسندگان و سخنرانی های دیجیتال از دیگر اقدامات ما در پاییز سال جاری خواهد بود.

وی ادامه داد: از ابتدای ژانویه قرارداد حقوق کودکان در سوئد به قانون تبدیل شد. این قانون بر حق کودکان در مشارکت در فرایند تصمیم گیری، که آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، تأکید دارد. در کشور ما کودکان همیشه گروه مورد توجه در کتابخانه های عمومی بوده اند. از سال 2020 کتابخانه منطقه ای با همکاری مدیران کتابخانه ها در وسترنورلاند، کاری را با هدف پیاده سازی قرارداد حقوق کودکان در قسمت های مختلف کتابخانه و طراحی خدمات آغاز کرد.

وی با اشاره به اهمیت مأموریت ترویج خواندن، گفت: همچنین خواندن، لازمه حضور فعال در جامعه است. بنابراین طی سه سال آینده به منظور افزایش آگاهی کتابداران درباره روش های ترویج خواندن بر روی پروژه های ملی، با تمرکز بر کودکان و نوجوانان، کار می کنیم. سطح رقابت بین کتابداران، به ویژه در بحث ترویج خواندن، عموما بسیار بالا است. ما سمینارهایی ترتیب خواهیم داد، محققان را درگیر می کنیم و پروژه هایی با محوریت ترویج خواندن اجرا خواهیم کرد. در حال حاضر در پروژه ای مربوط به کودکان 3-0 ساله فعالیت می کنیم. این همکاری بین کتابخانه ها و حوزه سلامت کودکان است که بر خواندن به عنوان عاملی اثرگذار در توسعه زبان تأکید می کند. افزایش آگاهی والدین بر توسعه مهارت های زبانی و خواندن کودکان، حتی پیش از اینکه بتوانند صحبت کنند، تأثیر بسزایی دارد.

بیورکمن با اشاره به تأثیر شیوع کرونا در سوئد، به تعطیلی موقت کتابخانه ها در ابتدای پاندمی اشاره کرد و گفت: پس از تعطیلی کتابخانه ها خدمات غیرحضوری و خدمات خلاقانه دیجیتالی به سرعت راه اندازی شد و کتابخانه ها توانستند مراجعان خود را به شیوه های جدیدی ملاقات کنند. مشاهده توانایی کتابخانه ها برای تغییر متناسب با شرایط بحرانی، بسیار جالب و بیانگر انعطاف پذیری این مراکز بود. با این حال تأمین بودجه و منابع مالی، همواره مشکل ساز بوده است. کتابخانه ها باید به لحاظ مالی تأمین شوند تا در برهه هایی از تاریخ که شاهد تغییرات سریع و اختلال هستیم، توانایی شکوفایی و پیشرفت داشته باشند. به اعتقاد من کتابخانه های عمومی پیروز خواهند شد و راه های جدیدی برای پاسخگویی به چالش های جامعه پیدا خواهند کرد. یک عامل در راه موفقیت، توسعه تخصصی است؛ مانند کنفرانس امروز، به عنوان بستری جهت به اشتراک گذاری ایده ها و تجربیات، که برای بهبود شرایط کتابخانه های عمومی همسو با شرایط امروز ما ضروری است.

ادامه این نشست به بحث و پرسش و پاسخ اختصاص یافت. کتابداران حاضر در برنامه به بیان پرسش های خود در خصوص برنامه های کتابخانه های عمومی سوئد ویژه کودکان، فعالیت های انجام شده در حوزه دیجیتال سازی، چالش های پیش روی کتابخانه های عمومی در سوئد، برنامه کتابخانه های عمومی در دوره شیوع کرونا برای رفع نیاز اطلاعاتی کاربران، شیوه حفظ ارتباط با کاربران در دوره شیوع کرونا، تعامل کتابخانه های عمومی و سایر ارگان ها، شیوه های حفظ دانش منطقه ای و ... پرداختند.

در ادامه قاسم موحدیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان به بیان تجربیات کتابخانه های عمومی این شهرستان در حوزه ترویج خواندن در گروه های اجتماعی حاشیه ای پرداخت و گفت: در بحث ترویج خواندن بایستی به مساله توسعه متوازن و همین طور عدالت در خواندن و ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی به متون خواندنی توجه شود. این مساله وقتی اهمیت پیدا می کند که در مناطق دوردست و محروم و گروه های حاشیه، معمولا امکان ضعیفی برای برخورداری از خدمات و امکانات سایر دستگاه های فرهنگی و موثر در ترویج خواندن نیز وجود دارد..

موحدیان افزود: گروه دیگری که در زنجان به صورت ویژه در بحث ترویج خواندن مورد توجه بوده اند، نابینایان و کم بینایان هستند. در شهر زنجان کتابخانه اندیشه سپید مخصوص این قشر راه اندازی شده و طراحی، تجهیزات، و خدمات این کتابخانه صرفا برای نابینایان طراحی شده است. فعالیت های این کتابخانه صرفا محدود به خدمات رایج کتابخانه های عمومی نبوده و طیف گسترده ای از فعالیت ها را شامل می شود. در این کتابخانه بحث آموزش نابینایان و کم بینایان و جلسات مشاوره و مهارت افزایی با همکاری سایر دستگاه ها نظیر بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی بسیار اهمیت دارد. بخش غنی مجموعه کتاب گویا و امکان گویاسازی کتاب های منتخب اعضا، سرویس رایگان ایاب و ذهاب برای نابینایان از درب منزل تا کتابخانه و بالعکس نیز در این کتابخانه فراهم است تا اعضا بهتر بتوانند از خدمات کتابخانه بهره مند شده و حضور مستمری داشته باشند. اصل اساسی در این کتابخانه استفاده از مشارکت اعضا در پیشبرد کتابخانه است. بسیاری از ارتباطات اجتماعی نابینایان با یکدیگر، یا حضور در اجتماع به واسطه کتابخانه تسهیل می شود. این کتابخانه بخش جدایی ناپذیر و مهمی از زندگی نابینایان است و خدمات و جایگاه آن نزد نابینایان بسیار فراتر از یک کتابخانه با خدمات عادی است.

موحدیان با اشاره به لزوم توجه به کتابخانه به عنوان مرکز اجتماع، اظهار داشت: در شرایط حاضر ناگزیر از تغییر رویکرد در باب کتابخانه های عمومی هستیم. تغییر از گفتمان مجموعه محوری به گفتمان اجتماع محوری، می تواند افق های جدیدی برای کتابخانه های عمومی ایجاد کرده و منجر به ارتقای جایگاه اجتماعی کتابخانه های عمومی شود، کتابخانه به عنوان مرکز گفت و گو، جایی است که درباره امر عمومی بحث می شود. هر آنچه که در حوزه عمومی قرار داشته می تواند محور گفت و گو قرار گیرد. جایی که افکار خردمندانه ای شکل می گیرد که منجر به خیر عمومی و مفاهمه می شود.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر در تغییر رویکرد کتابخانه ها، توجه به کارکرد و اهداف کتابخانه های عمومی و مشابه پنداشتن آن ها است. امانت کتاب و سالن مطالعه بخشی از کارکرد جاری کتابخانه ها هستند اما گویا جایگزین اهداف کتابخانه های عمومی شده اند، حال آنکه اهداف کتابخانه های عمومی بسیار فراتر و اصیل تر از این خدمات است. رسالت اصیل کتابخانه ها کمک به توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی و کمک به ساختن جامعه ای بهتر در پرتو دانش افزایی و مطالعه و نظایر آن است. ما بایستی در چشم انداز کتابخانه عمومی همواره به این اهداف توجه داشته باشیم. اهداف مهم کتابخانه ها هیچ گاه کهنه و منسوخ نمی شوند و تغییر و تحولات اجتماعی و پیشرفت فناوری و یا تغییر ذائقه و عادات خواندن مردم و مواردی نظیر گسترش اطلاعات دیجیتال و زیست مجازی مردم این اهداف را به حاشیه نمی برد.

لینک خبر :‌ پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور
بندرعباس- اتمام ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس هنوز درلیست اولویت های اصلی مسئولان استان قرار نگرفته است. شاید یکی ازعلل پایین بودن سرانه مطالعه در کشور بی توجهی به زیرساخت های حوزه کتاب باشد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ سایت های دیگر : اقتصاد آینده

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: رضا زرگر؛ احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس در سفر دوم محمود احمدی نژاد به هرمزگان مورد تصویب قرار گرفت. زیربنای این کتابخانه هفت هزار متر مربع است و همچنین شش میلیارد و 500 میلیون تومان برای احداث آن در نظر گرفته شده است.

عملیات احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس از سال 87 در زمینی به وسعت هفت هزار مترمربع در قالب پنج طبقه و بخش های کودک، هرمزگان شناسی، مخزن جامعه کتاب، نابینایان و ناشنوایان، پژوهشگران و محققین، نگهداری کودکان ، سالن مطالعه و غیره آغاز شد و اکنون با گذشت بیش از 12 سال هنوز به سرانجام نرسیده است.

استان هرمزگان با مساحت 70 هزار کیلومتر مربعی و جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر تنها از 63 کتابخانه برخوردار است و در کشور جایگاه 27 قرار دارد که نشان از ضعف حوزه فرهنگی است.

بازدید مرحوم جاسم جادری استاندار وقت هرمزگان در سال 93 از کتابخانه مرکزی بندرعباس

شهرستان بندرعباس به عنوان کانون فعالیت های اقتصادی کشور و پایتخت تجاری شاهد کمبودهای فراوانی در حوزه زیرساخت های فرهنگی است و فقدان کتابخانه عمومی دردی مضاعف برای قطب تجارت منطقه با جمعیت 650 هزار نفری می باشد.

طبق برآورد مسئولان حوزه فرهنگی، میزان سرانه فضای مطالعه درشهر بندرعباس به ازای هر 100 نفر کمتر از یک متر است که با محرومیت از یک کتابخانه عمومی و جامعه مشکلات دو چندان می شود.

این در حالی است که اوایل مهرماه 1399 معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهوری، در بازدید از کتابخانه مرکزی بندرعباس تکمیل این کتابخانه را یکی از مهم ترین طرح های فرهنگی استان هرمزگان عنوان و گفت: در راستای تخصیص اعتبارهای موردنیاز، پیگیری های جدی صورت خواهد گرفت.

مهدی علیخانی در بازدید از طرح درحال احداث کتابخانه مرکزی بندرعباس بر ضرورت اهتمام جدی در جهت اتمام آن تا پایان دولت دوازدهم تاکید کرد و ادامه داد: به تأخیر انداختن ساخت و تکمیل طرح های ناتمام، ضربه های جبران ناپذیری را بر پیکره دولت وارد می کند.

معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: مسئولان تلاش کنند با اهتمام بیشتر، این طرح را تکمیل و از اعتبارات استانی نیز به این طرح فرهنگی اختصاص داده شود تا در کمترین زمان ممکن شاهد افتتاح این مرکز فرهنگی ارزشمند باشیم.

علیرغم گذشت 9 ماه از این بازدید هیچ اقدام امیدوار کننده ای برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه انجام نشده است.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی استان هرمزگان بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ترویج فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه های عمومی نگاه ویژه دارد و امید است در سال 1400 نیز نسبت به افزایش اعتبارات کتابخانه های استان نگاه ویژه داشته باشد.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه وجود یک کتابخانه مرکزی در توسعه فرهنگ کتابخوانی استان نقش بسزایی دارد، افزود: اتمام پروژه کتابخانه مرکزی نیازمند جذب اعتبارات ملی و استانی است که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این امر امکان پذیر می شود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته با نگاه ویژه استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتبار خوبی جهت احیا پروژه کتابخانه مرکزی تخصیص یافت و امیدواریم در سال جاری نیز با حمایت سازمان و تصویب اعتبارات مورد نیاز پروژه به پیشرفت فیزیکی قابل قبولی رسیده تا بتوانیم از ظرفیت های ملی برای تکمیل آن استفاده کنیم.

صالح دریانورد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اهمیت کتابخوانی در توسعه جامعه بیان داشت: کتابخانه های عمومی نقش بسزایی در رشد و توسعه فرهنگی داشته و یکی از پایگاه های مهم و فعال جذب کودکان و نوجوانان و جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم محدودیت های بودجه ای و وجود پروژه های نیمه تمام در استان، از سال گذشته تاکنون اعتبارات خوبی جهت تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی تخصیص یافت و باعث شد پروژه از حالت رکود خارج شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: در سال جاری نیز به دنبال این هستیم که با تخصیص اعتبارات مورد نیاز بتوان بخش اصلی ابنیه و ساختمان پروژه را تکمیل کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کتابخانه مرکزی پروژه بزرگی است و به اعتبارات قابل توجهی جهت تکمیل نیاز دارد ضروری است اداره کل کتابخانه های عمومی جهت تسریع در بهره برداری از پروژه، برای نصب تأسیسات و تجهیز کتابخانه از هم اکنون به دنبال جذب اعتبارات ملی باشد.

کد خبر 5247537

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
ایسنا/لرستان مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان از افتتاح دو کتابخانه درجه یک در کمتر از شش ماه خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ سایت های دیگر : میرملاس نیوز

فرشته طهماسبی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هفته گذشته دومین کتابخانه درجه یک لرستان که در شهرستان الیگودرز قرار دارد، رسماً به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: پروژه این کتابخانه سال 85 آغاز شده و با پیگیری های زیاد پس از حدود 15 سال افتتاح شد.

طهماسبی تصریح کرد: این کتابخانه عمومی در زمینی به مساحت 1700مترمربع در دو طبقه و با نام سردار علیمردان خان بختیاری مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان در خصوص امکانات این کتابخانه گفت: بخش های مخرن، مرجع، کودک، سالن های مطالعه برادران و خواهران، لرستان شناسی و اتاق های مطالعه ویژه از جمله امکانات این کتابخانه هستند.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که پروژه های کتابخانه ای با امکانات مناسب به بهره برداری برسند و برای تکمیل سایر پروژه ها نیز پیگیری های زیادی داشته ایم و طی ماه های اخیر چند مورد از آنها به بهره برداری رسیده است.

به گزارش ایسنا، در کمتر از شش ماه و پس از کتابخانه استاد عبدالحمید آیتی بروجرد که اواخر دی ماه 99 به بهره برداری رسید، این دومین کتابخانه درجه یک لرستان است که افتتاح می شود.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
جلسه شورای برنامه ریزی برنامه پایتخت کتاب ایران با موضوع اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر شیراز ششمین پایتخت کتاب ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در فارس به نقل از شبکه ترویج کتاب خوانی ایران، جلسه شورای برنامه ریزی پایتخت کتاب ایران با حضور شورای برنامه ریزی این برنامه و ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، فریبرز خسروی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، رضا برزگر مدیرکل فرهنگی و اجتماعی توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، سعید صوفی رئیس شبکه روستاهای دوستدار کتاب، مهدی حشمتی معاون ترویج کتاب خوانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، جواد زاهدی نماینده ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، سجاد جمشیدیان مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب و جمشید رضایی مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی استان فارس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی با اشاره به همه گیری بیماری کووید 19 در سراسر کشور بیان کرد: علی رغم شیوع این بیماری، فعالیت های ترویج کتاب خوانی این دفتر طی این همه گیری متوقف نشد و در سال گذشته تمامی جشنواره ها و برنامه های این دفتر با پوشش سراسری و استقبال بسیار خوبی برگزار شد و علاوه بر این برنامه ها که شامل جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان و جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی می شدند سه پویش ملی کتاب خوانی نیز برای کودکان و نوجوانان و خانواده ها در این ایام برگزار شد.

دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب در ادامه گفت: هرساله پایتخت کتاب ایران از سوی این دفتر و با همکاری نهادها و سازمان های مختلف در اسفندماه انتخاب و معرفی می شد که با توجه به گسترش و شیوع بیماری کووید 19 و به جهت عملیاتی و پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده شهر شیراز که ششمین پایتخت کتاب ایران بودند 6 ماه به مدت زمان پایتختی این شهر افزوده شد و تا شهریور 1400 به این شهر مهلت داده شد تا برنامه های خود را اجرایی و عملی سازد.

در ادامه این برنامه صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تشریح اقدامات صورت گرفته شهر شیراز در مدت زمان پایتختی این شهر پرداخت و گفت: در این مدت سعی کردیم برنامه هایی را که به دبیرخانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب برای احراز پایتختی کتاب ایران اعلام کرده بودیم عملیاتی و اجرایی کنیم.

وی افزود: سعی کردیم با نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و تشکل های حوزه نشر تعامل بسیار خوبی برقرار کنیم و در این مسیر مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی را در حوزه زیرساختی و رویدادهای ترویج کتاب خوانی به سرانجام برسانیم و تعدادی از برنامه ها نیز در دست اجراست هرچند که شرایط کرونایی کشور به ویژه شهر شیراز در این راه تاثیرات منفی گذاشته است.

سهرابی در ادامه گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس بازوی توانا و اجرایی در این مسیر و در بسیاری از برنامه ها در کنار ما بودند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: عنوان پایتختی کتاب برای شیراز باعث شد که این عنوان تنها در شهر شیراز نماند و سایر شهرهای استان فارس نیز از این عنوان و برند نیز برخوردار شدند و سعی کردیم علاوه بر شیراز، فعالیت ها و برنامه های خود را در سایر شهرستان های استان فارس نیز عملیاتی کنیم که یکی از آنان ساخت کتاب خانه بزرگ و مرکزی شهر صدرا است که بزرگ ترین کتاب خانه عمومی استان فارس به شمار می رود.

سهرابی در پایان عنوان کرد: با دبیرکل کمیته ملی یونسکو در ایران در حال رایزنی و برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم شهر شیراز را به عنوان یکی از شهرهای نامزد پایتخت کتاب جهان آماده و معرفی کنیم.

در ادامه این برنامه جمشید رضایی، مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تشریح اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر شیراز پرداخت که مهم ترین اقدامات صورت گرفته در ترویج کتاب خوانی در این شهر شامل: برگزاری فستیوال طراحی لوگو پایتخت کتاب ایران و انتخاب لوگو برگزیده برای ساخت المان، تجهیز و راه اندازی کتابخانه عمومی در 5 مرکز فرهنگی مناطق مختلف و اغلب کم برخوردار شیراز در سال 1399، مجموعاً افتتاح 9 کتابخانه در سال 1399 و 1400 توسط شهرداری شیراز با حدود 32 هزار جلد کتاب 306 صندلی سال کتاب ایران در حوزه کتاب و کتاب خوانی است.

در ادامه، اعضای شورای برنامه ریزی برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران به نقد و بررسی این مجموعه اقدامات پرداختند. همچنین از شهرهایی که در ادوار مختلف برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران موفق به احراز و کسب عنوان پایتختی تاب ایران شدند خواسته شد که مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که در طی این سال ها چه در زمان پایتختی کتاب و چه پس از آن را تدوین و برای دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اشلامی برای مستندسازی ارسال شود.

همچنین از شهر شیراز خواسته شد تا گزارشی کامل از مجموعه اقدامات صورت گرفته این شهر را مستند و برای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کند.

در انتهای این جلسه درخصوص چگونگی و زمان بندی اجرای هفتمین دوره برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران بحث و بررسی شد و با اجماع توافق شد که این دوره نیز طبق جدول زمان بندی برگزار و برنامه اختتامیه و معرفی هفتمین پایتخت کتاب در شهریور ماه 1400 برگزار شود.

در پایان این نشست فهرستی از برنامه ها و اقدام های شیراز در طول پایتختی کتاب ایران عنوان شد که از جمله می توان به بازسازی کتابخانه عمومی شهید دستغیب شیراز به عنوان غنی ترین و قدیمی ترین کتابخانه عمومی شیراز و جنوب کشور اشاره کرد. هم چنین پی گیری گسترده و تعیین تکلیف زمین کتابخانه مرکزی شیراز پس از حدود 15 سال در یکی از بهترین نقاط شهر شیراز و آغاز مراحل اجرایی ساخت کتابخانه، اعلام فراخوان دومین جایزه کتاب سال فارس در چارچوب پایتختی کتاب، تشکیل انجمن کتاب فارس، برگزاری پاسداشت نیم قرن خدمات کتابخانه عمومی ابوریحان، راه اندازی اولین کتابخانه عمومی سیار با عنوان اتوبوس کتاب، مسیر دانایی با 1500 جلد کتاب و سالن چندرسانه ای با ظرفیت 20 کودک در آبان 1399، کلنگ زنی باغ کتاب درنگ گاه سبز کتاب در هفته شیراز (اردیبهشت 1400)، تغییر کاربری باغ خانواده فرهنگ به نام بوستان کتاب در شورای شهر شیراز، غنی سازی 14 کتابخانه عمومی مراکز فرهنگی شهرداری شیراز با 7 هزار جلد کتاب به ارزش حدود 130 میلیون تومان، اجرای فاز دوم شبکه نابینایان دوستدار کتاب شیراز با همراهی موسسه نابینائیان توانگران کارآفرین شیراز در هفته کتاب 1399، برگزاری فاز دوم شبکه سالمندان دوستدار کتاب شیراز، اجرای 30 برنامه در قالب سلسله نشست های سینما کتاب با محوریت اکران و بررسی فیلم های اقتباسی ایران و جهان، آغاز به کار پروژه کتاب گردشگر در هفته کتاب 1399، برگزاری جایزه پژوهش های ادبی سیمین با محور بزرگداشت سیمین دانشور و گرامیداشت صدمین زادروز مادر داستان نویسی ایران در اردیبهشت 1400، جشنواره کتابزی با شعار با کتاب زندگی کن با همکاری مجمع فعالان کتاب استان فارس و... از این دست برنامه های اعلام شده بود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در فارس به نقل از شبکه ترویج کتاب خوانی ایران، جلسه شورای برنامه ریزی پایتخت کتاب ایران با حضور شورای برنامه ریزی این برنامه و ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، فریبرز خسروی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، رضا برزگر مدیرکل فرهنگی و اجتماعی توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، سعید صوفی رئیس شبکه روستاهای دوستدار کتاب، مهدی حشمتی معاون ترویج کتاب خوانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، جواد زاهدی نماینده ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، سجاد جمشیدیان مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب و جمشید رضایی مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی استان فارس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی با اشاره به همه گیری بیماری کووید 19 در سراسر کشور بیان کرد: علی رغم شیوع این بیماری، فعالیت های ترویج کتاب خوانی این دفتر طی این همه گیری متوقف نشد و در سال گذشته تمامی جشنواره ها و برنامه های این دفتر با پوشش سراسری و استقبال بسیار خوبی برگزار شد و علاوه بر این برنامه ها که شامل جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان و جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی می شدند سه پویش ملی کتاب خوانی نیز برای کودکان و نوجوانان و خانواده ها در این ایام برگزار شد.

دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب در ادامه گفت: هرساله پایتخت کتاب ایران از سوی این دفتر و با همکاری نهادها و سازمان های مختلف در اسفندماه انتخاب و معرفی می شد که با توجه به گسترش و شیوع بیماری کووید 19 و به جهت عملیاتی و پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده شهر شیراز که ششمین پایتخت کتاب ایران بودند 6 ماه به مدت زمان پایتختی این شهر افزوده شد و تا شهریور 1400 به این شهر مهلت داده شد تا برنامه های خود را اجرایی و عملی سازد.

در ادامه این برنامه صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تشریح اقدامات صورت گرفته شهر شیراز در مدت زمان پایتختی این شهر پرداخت و گفت: در این مدت سعی کردیم برنامه هایی را که به دبیرخانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب برای احراز پایتختی کتاب ایران اعلام کرده بودیم عملیاتی و اجرایی کنیم.

وی افزود: سعی کردیم با نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و تشکل های حوزه نشر تعامل بسیار خوبی برقرار کنیم و در این مسیر مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی را در حوزه زیرساختی و رویدادهای ترویج کتاب خوانی به سرانجام برسانیم و تعدادی از برنامه ها نیز در دست اجراست هرچند که شرایط کرونایی کشور به ویژه شهر شیراز در این راه تاثیرات منفی گذاشته است.

سهرابی در ادامه گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس بازوی توانا و اجرایی در این مسیر و در بسیاری از برنامه ها در کنار ما بودند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: عنوان پایتختی کتاب برای شیراز باعث شد که این عنوان تنها در شهر شیراز نماند و سایر شهرهای استان فارس نیز از این عنوان و برند نیز برخوردار شدند و سعی کردیم علاوه بر شیراز، فعالیت ها و برنامه های خود را در سایر شهرستان های استان فارس نیز عملیاتی کنیم که یکی از آنان ساخت کتاب خانه بزرگ و مرکزی شهر صدرا است که بزرگ ترین کتاب خانه عمومی استان فارس به شمار می رود.

سهرابی در پایان عنوان کرد: با دبیرکل کمیته ملی یونسکو در ایران در حال رایزنی و برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم شهر شیراز را به عنوان یکی از شهرهای نامزد پایتخت کتاب جهان آماده و معرفی کنیم.

در ادامه این برنامه جمشید رضایی، مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تشریح اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر شیراز پرداخت که مهم ترین اقدامات صورت گرفته در ترویج کتاب خوانی در این شهر شامل: برگزاری فستیوال طراحی لوگو پایتخت کتاب ایران و انتخاب لوگو برگزیده برای ساخت المان، تجهیز و راه اندازی کتابخانه عمومی در 5 مرکز فرهنگی مناطق مختلف و اغلب کم برخوردار شیراز در سال 1399، مجموعاً افتتاح 9 کتابخانه در سال 1399 و 1400 توسط شهرداری شیراز با حدود 32 هزار جلد کتاب 306 صندلی سال کتاب ایران در حوزه کتاب و کتاب خوانی است.

در ادامه، اعضای شورای برنامه ریزی برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران به نقد و بررسی این مجموعه اقدامات پرداختند. همچنین از شهرهایی که در ادوار مختلف برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران موفق به احراز و کسب عنوان پایتختی تاب ایران شدند خواسته شد که مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که در طی این سال ها چه در زمان پایتختی کتاب و چه پس از آن را تدوین و برای دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اشلامی برای مستندسازی ارسال شود.

همچنین از شهر شیراز خواسته شد تا گزارشی کامل از مجموعه اقدامات صورت گرفته این شهر را مستند و برای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کند.

در انتهای این جلسه درخصوص چگونگی و زمان بندی اجرای هفتمین دوره برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران بحث و بررسی شد و با اجماع توافق شد که این دوره نیز طبق جدول زمان بندی برگزار و برنامه اختتامیه و معرفی هفتمین پایتخت کتاب در شهریور ماه 1400 برگزار شود.

در پایان این نشست فهرستی از برنامه ها و اقدام های شیراز در طول پایتختی کتاب ایران عنوان شد که از جمله می توان به بازسازی کتابخانه عمومی شهید دستغیب شیراز به عنوان غنی ترین و قدیمی ترین کتابخانه عمومی شیراز و جنوب کشور اشاره کرد. هم چنین پی گیری گسترده و تعیین تکلیف زمین کتابخانه مرکزی شیراز پس از حدود 15 سال در یکی از بهترین نقاط شهر شیراز و آغاز مراحل اجرایی ساخت کتابخانه، اعلام فراخوان دومین جایزه کتاب سال فارس در چارچوب پایتختی کتاب، تشکیل انجمن کتاب فارس، برگزاری پاسداشت نیم قرن خدمات کتابخانه عمومی ابوریحان، راه اندازی اولین کتابخانه عمومی سیار با عنوان اتوبوس کتاب، مسیر دانایی با 1500 جلد کتاب و سالن چندرسانه ای با ظرفیت 20 کودک در آبان 1399، کلنگ زنی باغ کتاب درنگ گاه سبز کتاب در هفته شیراز (اردیبهشت 1400)، تغییر کاربری باغ خانواده فرهنگ به نام بوستان کتاب در شورای شهر شیراز، غنی سازی 14 کتابخانه عمومی مراکز فرهنگی شهرداری شیراز با 7 هزار جلد کتاب به ارزش حدود 130 میلیون تومان، اجرای فاز دوم شبکه نابینایان دوستدار کتاب شیراز با همراهی موسسه نابینائیان توانگران کارآفرین شیراز در هفته کتاب 1399، برگزاری فاز دوم شبکه سالمندان دوستدار کتاب شیراز، اجرای 30 برنامه در قالب سلسله نشست های سینما کتاب با محوریت اکران و بررسی فیلم های اقتباسی ایران و جهان، آغاز به کار پروژه کتاب گردشگر در هفته کتاب 1399، برگزاری جایزه پژوهش های ادبی سیمین با محور بزرگداشت سیمین دانشور و گرامیداشت صدمین زادروز مادر داستان نویسی ایران در اردیبهشت 1400، جشنواره کتابزی با شعار با کتاب زندگی کن با همکاری مجمع فعالان کتاب استان فارس و... از این دست برنامه های اعلام شده بود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در فارس به نقل از شبکه ترویج کتاب خوانی ایران، جلسه شورای برنامه ریزی پایتخت کتاب ایران با حضور شورای برنامه ریزی این برنامه و ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، فریبرز خسروی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، رضا برزگر مدیرکل فرهنگی و اجتماعی توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، سعید صوفی رئیس شبکه روستاهای دوستدار کتاب، مهدی حشمتی معاون ترویج کتاب خوانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، جواد زاهدی نماینده ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، سجاد جمشیدیان مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب و جمشید رضایی مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی استان فارس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی با اشاره به همه گیری بیماری کووید 19 در سراسر کشور بیان کرد: علی رغم شیوع این بیماری، فعالیت های ترویج کتاب خوانی این دفتر طی این همه گیری متوقف نشد و در سال گذشته تمامی جشنواره ها و برنامه های این دفتر با پوشش سراسری و استقبال بسیار خوبی برگزار شد و علاوه بر این برنامه ها که شامل جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان و جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی می شدند سه پویش ملی کتاب خوانی نیز برای کودکان و نوجوانان و خانواده ها در این ایام برگزار شد.

دبیر ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب در ادامه گفت: هرساله پایتخت کتاب ایران از سوی این دفتر و با همکاری نهادها و سازمان های مختلف در اسفندماه انتخاب و معرفی می شد که با توجه به گسترش و شیوع بیماری کووید 19 و به جهت عملیاتی و پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده شهر شیراز که ششمین پایتخت کتاب ایران بودند 6 ماه به مدت زمان پایتختی این شهر افزوده شد و تا شهریور 1400 به این شهر مهلت داده شد تا برنامه های خود را اجرایی و عملی سازد.

در ادامه این برنامه صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تشریح اقدامات صورت گرفته شهر شیراز در مدت زمان پایتختی این شهر پرداخت و گفت: در این مدت سعی کردیم برنامه هایی را که به دبیرخانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب برای احراز پایتختی کتاب ایران اعلام کرده بودیم عملیاتی و اجرایی کنیم.

وی افزود: سعی کردیم با نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و تشکل های حوزه نشر تعامل بسیار خوبی برقرار کنیم و در این مسیر مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی را در حوزه زیرساختی و رویدادهای ترویج کتاب خوانی به سرانجام برسانیم و تعدادی از برنامه ها نیز در دست اجراست هرچند که شرایط کرونایی کشور به ویژه شهر شیراز در این راه تاثیرات منفی گذاشته است.

سهرابی در ادامه گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس بازوی توانا و اجرایی در این مسیر و در بسیاری از برنامه ها در کنار ما بودند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: عنوان پایتختی کتاب برای شیراز باعث شد که این عنوان تنها در شهر شیراز نماند و سایر شهرهای استان فارس نیز از این عنوان و برند نیز برخوردار شدند و سعی کردیم علاوه بر شیراز، فعالیت ها و برنامه های خود را در سایر شهرستان های استان فارس نیز عملیاتی کنیم که یکی از آنان ساخت کتاب خانه بزرگ و مرکزی شهر صدرا است که بزرگ ترین کتاب خانه عمومی استان فارس به شمار می رود.

سهرابی در پایان عنوان کرد: با دبیرکل کمیته ملی یونسکو در ایران در حال رایزنی و برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم شهر شیراز را به عنوان یکی از شهرهای نامزد پایتخت کتاب جهان آماده و معرفی کنیم.

در ادامه این برنامه جمشید رضایی، مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تشریح اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر شیراز پرداخت که مهم ترین اقدامات صورت گرفته در ترویج کتاب خوانی در این شهر شامل: برگزاری فستیوال طراحی لوگو پایتخت کتاب ایران و انتخاب لوگو برگزیده برای ساخت المان، تجهیز و راه اندازی کتابخانه عمومی در 5 مرکز فرهنگی مناطق مختلف و اغلب کم برخوردار شیراز در سال 1399، مجموعاً افتتاح 9 کتابخانه در سال 1399 و 1400 توسط شهرداری شیراز با حدود 32 هزار جلد کتاب 306 صندلی سال کتاب ایران در حوزه کتاب و کتاب خوانی است.

در ادامه، اعضای شورای برنامه ریزی برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران به نقد و بررسی این مجموعه اقدامات پرداختند. همچنین از شهرهایی که در ادوار مختلف برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران موفق به احراز و کسب عنوان پایتختی تاب ایران شدند خواسته شد که مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که در طی این سال ها چه در زمان پایتختی کتاب و چه پس از آن را تدوین و برای دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اشلامی برای مستندسازی ارسال شود.

همچنین از شهر شیراز خواسته شد تا گزارشی کامل از مجموعه اقدامات صورت گرفته این شهر را مستند و برای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کند.

در انتهای این جلسه درخصوص چگونگی و زمان بندی اجرای هفتمین دوره برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران بحث و بررسی شد و با اجماع توافق شد که این دوره نیز طبق جدول زمان بندی برگزار و برنامه اختتامیه و معرفی هفتمین پایتخت کتاب در شهریور ماه 1400 برگزار شود.

در پایان این نشست فهرستی از برنامه ها و اقدام های شیراز در طول پایتختی کتاب ایران عنوان شد که از جمله می توان به بازسازی کتابخانه عمومی شهید دستغیب شیراز به عنوان غنی ترین و قدیمی ترین کتابخانه عمومی شیراز و جنوب کشور اشاره کرد. هم چنین پی گیری گسترده و تعیین تکلیف زمین کتابخانه مرکزی شیراز پس از حدود 15 سال در یکی از بهترین نقاط شهر شیراز و آغاز مراحل اجرایی ساخت کتابخانه، اعلام فراخوان دومین جایزه کتاب سال فارس در چارچوب پایتختی کتاب، تشکیل انجمن کتاب فارس، برگزاری پاسداشت نیم قرن خدمات کتابخانه عمومی ابوریحان، راه اندازی اولین کتابخانه عمومی سیار با عنوان اتوبوس کتاب، مسیر دانایی با 1500 جلد کتاب و سالن چندرسانه ای با ظرفیت 20 کودک در آبان 1399، کلنگ زنی باغ کتاب درنگ گاه سبز کتاب در هفته شیراز (اردیبهشت 1400)، تغییر کاربری باغ خانواده فرهنگ به نام بوستان کتاب در شورای شهر شیراز، غنی سازی 14 کتابخانه عمومی مراکز فرهنگی شهرداری شیراز با 7 هزار جلد کتاب به ارزش حدود 130 میلیون تومان، اجرای فاز دوم شبکه نابینایان دوستدار کتاب شیراز با همراهی موسسه نابینائیان توانگران کارآفرین شیراز در هفته کتاب 1399، برگزاری فاز دوم شبکه سالمندان دوستدار کتاب شیراز، اجرای 30 برنامه در قالب سلسله نشست های سینما کتاب با محوریت اکران و بررسی فیلم های اقتباسی ایران و جهان، آغاز به کار پروژه کتاب گردشگر در هفته کتاب 1399، برگزاری جایزه پژوهش های ادبی سیمین با محور بزرگداشت سیمین دانشور و گرامیداشت صدمین زادروز مادر داستان نویسی ایران در اردیبهشت 1400، جشنواره کتابزی با شعار با کتاب زندگی کن با همکاری مجمع فعالان کتاب استان فارس و... از این دست برنامه های اعلام شده بود.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در فارس
خبرگزاری کتاب ایران

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
وفائی با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کرمان، درباره نحوه برگزاری این دوره از جشنواره توضیحاتی را ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ سایت های دیگر : خبرگزاری دانشجویان ایران خبرگزاری صدا و سیما نشانه نیوز

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، احمد وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان گفت: یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی مرتبط با امام رضا (ع) و شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی برگزار می شود.

او با اشاره به افزوده شدن بخش جنبی به جشنواره کتابخوانی رضوی افزود: بهره مندی از 2 نیمه شعبان در سرآغاز و سرانجام سال 1400 موجب شد، بخش ویژه یازدهمین دوره جشنواره به موضوع و منابع پیرامون حضرت مهدی(عج) اختصاص یابد.

وفائی بیان داشت: جشنواره در 2 بخش فردی و خانوادگی در بستر الکترونیک سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی به آدرس www.samakpl.ir و اپلیکیشن موبایلی برگزار می شود.

او گفت: علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل منابع به سایت جشنواره و یا کتابخانه های عمومی مراجعه کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان بیان داشت: همچنین به منظور بهره برداری روشندلان، نسخه بریل در کتابخانه ها موجود و نسخه گویای کتاب ها از طریق سایت، قابل دریافت است.

او تصریح کرد: در این دوره علاوه بر قالب های پرتکرار گذشته، همچون چهارگزینه ای، نقاشی، پویش کتابخوان و داستانک، بخش شعرگویی ویژه بزرگسالان و نوجوانان و قصه گویی از منابع جشنواره و منابع آزاد مرتبط با جشنواره است.

انتهای پیام/ م

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان

فرماندار شهرستان رشت گفت: شهرستان رشت با پیشنه تاریخی و علمی که دارد در خیلی از موارد در کشور زبانزد بوده است و این جایگاه کتاب و کتابخوانی برازنده این شهرستان نیست.

گیلان صدر: علی فتح اللهی امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رشت که با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد، اظهار کرد: از حضور حماسی، پرشکوه و پرشور مردم فهیم و با درایت شهرستان رشت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تقدیر و تشکر می کنم.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه مردم ما با حضور گسترده در انتخابات نشان دادند که نسبت به سرنوشت و مدیریت کلان کشور حساس هستند، افزود: کشورهای متخاسم برنامه ریزی و هزینه کردن تا مردم را از حضور در پای صندوق های رای منصرف کنند که در نهایت مردم ما با مشارکت در انتخابات توطئه آنان را نقش بر آب کردند و حتی نسبت به انتخابات گذشته شاهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات بودیم.

وی با بیان اینکه در شهرستان رشت حدود 11 هزار عوامل اجرایی فقط در شعبات با ما همکاری داشتند، گفت: جا دارد از همه عوامل اجرایی و ستادی، مدیران دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه که از ماه ها قبل در فرآیند برگزاری انتخابات همکاری داشتند، تشکر و قدردانی کنیم، همه این همکاری ها بستر برگزاری انتخابات امن و پرشکوه را فراهم کرد و باعث شد شاهد مشارکت 39٫23 مردم شهرستان رشت در انتخابات باشیم.

عالی ترین مقام اجرایی دولت در شهرستان رشت با اشاره به نقش کتابخوانی بر رشد آگاهی جامعه، گفت: اگر فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه گسترش یابد یقینا اثرات آن را در ارتقای فرهنگ اجتماعی شاهد خواهیم بود.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: کتاب هم یک رسانه است که می تواند در اطلاع رسانی و تعمیق بخشی مفاهیم و موضاعات به مردم کمک کند، لذا یکی از ارکان اصلی ارتقای فرهنگ عمومی جامعه بحث فرهنگ کتابخوانی است.

وی بیان کرد: صرفا نباید دانش آموزان، دانشجویان و اساتید یا فرهنگیان ما اهل مطالعه و کتابخوانی باشند، بلکه باید شرایطی فراهم شود که عموم مردم ما بتوانند به راحتی مطالعه کنند.

فتح اللهی با بیان اینکه با دقت در آمارها در میابیم شهرستان رشت متاسفانه با وجود 9000 نفر کتابخوان سرانه مطالعه بالایی ندارد، خاطرنشان کرد: شهر ما همچنان که به آسفالت، پیاده رو، روشنایی در شب و... نیاز دارد، به کتابخانه و فضای ایمن برای مطالعه هم نیاز دارد. اگر سطح فرهنگ جامعه را بالا ببریم زیربنای رشد و نمو جامعه را بالا برده ایم.

فرماندار شهرستان رشت اضافه کرد: شهرستان رشت با پیشنه تاریخی و علمی که دارد در خیلی از موارد در کشور زبانزد بوده است و این جایگاه کتاب و کتابخوانی برازنده این شهرستان نیست.

وی ادامه داد: جلسات فرهنگی کم اهمیت تر از جلسه شورای اداری شهرستان نیست و همه مدیران متولی شهرستان باید مرتب در جلسه حضور داشته باشند، زیرا همه عوامل متاثر از مسائل فرهنگی است.

فرماندار رشت گفت: پیشنهاد راه اندازی اتوبوس سیار با مشارکت شهر داری رشت برای مناطقی که کتابخانه ندارند، می تواند گامی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی باشد. همچنین از ظرفیت خیرین برای احداث کتابخانه ها بهره مند شویم که باید در راستای شناسایی این ظرفیت ها تلاش کنیم. می توان املاک بلااستفاده شهرداری را به مکانی برای مطالعه و کتابخوانی تبدیل کرد.

لینک خبر :‌ گیلان صدر
پایتخت کتاب ایران به مناسبت روز قلم، 14 تیرماه میزبان ویژه برنامه قدرقلم می شود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، به مناسبت روز قلم ، محفل ادبی قند پارسی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، ویژه برنامه قدر قلم را از طریق پلت فرم اسکای روم برگزار می کند.

این برنامه روز دوشنبه 14 تیرماه ساعت 11 با اجرای غلامرضا کافی، دبیر محفل ادبی قند پارسی برگزار می شود.

در این ویژه برنامه، محسن پرویز، رئیس هیات مدیره انجمن قلم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و محسن مومنی، رئیس سابق حوزه هنری کشور به پاسداشت روز قلم سخنرانی می کنند. همچنین بهمن ساکی از اهواز، خلیل آزمون از خورموج و لیلا فکور از شیراز به شعرخوانی خواهند پرداخت.

علاقه مندان می توانند با استفاده از پیوند skyroom.online/ch/farspl/mahfel مهمان این برنامه باشند.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان
کتابخانه های عمومی شهرستان شهرکرد با توجه به وضعیت نارنجی کرونا به صورت تمام وقت آماده ارائه خدمات هستند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزچهارمحال و بختیاری، معاون فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: فعالیت سالن های مطالعه با 40 درصد ظرفیت برقرار است.

ابراهیم بختیاری فر در انجمن کتابخانه های شهرستان شهرکرد افزود: کتابخانه های عمومی بحث بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب را در دستور کار دارد و اعضا می توانند کتاب ها را بدون پرداخت هزینه جریمه دیرکرد به کتابخانه ها عودت دهند.

وی افزود: اعضای کتابخانه ها در دوران کرونا می توانند بدون پرداخت هزینه ، عضویت خود را تمدید کنند.

لینک خبر :‌ خبرگزاری صدا و سیما
آیین وحدت بخش نماز جمعه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در برخی از نقاط استان کرمان برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از راه آرمان ؛ خطبه های نماز جمعه این هفته در برخی از نقاط استان کرمان برگزار شد؛ مشروح خطبه ها را در ادامه می خوانیم:

نرماشیر: ما نیاز به مذاکره با آمریکا نداریم

حجت الاسلام روح الله ایرانژاد با تأکید بر اینکه خداترس باشید تا رستگار شوید، گفت: با روی کار آمدن دولت جدید قطعا مشکلات بزرگی از روی دوش مردم برداشته می شود.

خطیب جمعه نرماشیر حضور ملت در انتخابات را پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و عنوان کرد: ملت ما پایبند نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و با حضور خود در انتخابات نشان دادند.

وی افزود: ما نیاز به مذاکره با آمریکا نداریم مشکلات ما داخلی هستند و قطعا بزودی حل می شوند و آمریکا هم هیج غلطی نخواهد کرد.

حجت الاسلام ایرانژاد در پایان از مردم خواست و گفت: مردم عزیز پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، کرونا رحم ندارد، تنها راه نابود کردن این ویروس منحوس کرونا، رعایت کردن پروتکل های بهداشتی هستند؛ بنده از مردم خواهشی دارم این امر مهم را جدی بگیرند که به لطف پروردگار بتوانیم این ویروس را ریشه کن کنیم.

کهنوج: دولت آینده با قاطعیت انقلابی پاسخ گستاخی های آمریکا را خواهد داد

حجت الاسلام والمسلمین صادقی ضمن دعوت همگان به تقوای الهی گفت: اسلام دین جامعی است، صبر و تقوا در کنار توجّه به مرزها و تأکید بر استقامت در برابر دشمن، نیاز به یک سیاست مبنی بر حکومت است.

خطیب جمعه کهنوج با اشاره به حضور چند ماهه آیت الله سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه تصریح کرد: حرکت جهادی و شبانه روزی ایشان در قوه قضاییه اعتماد مردم را دو چندان کرد و همچنین با افزایش امید مردم به این قوه، سرمایه اجتماعی نظام ارتقاء یافت که جای سپاس و تقدیر دارد.

خطیب جمعه کهنوج با توجه به اقدام حکیمانه رهبر انقلاب در دریافت واکسن ایرانی عنوان کرد: این اقدام رهبر حکیم انقلاب، نشان دهنده قدرت و اقتدار علمی ایران است که ثابت میکند ایران جزو شش کشور برتر جهان در این عرصه است.

صادقی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب با اینکه می توانستند به خاطر شرایط سنی در همان ابتدای کار واکسن خارجی دریافت کنند؛ اما از این کار استنکاف کردند؛ این یعنی راه علاج مشکلات و نسخه نجات، تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی است.

نماینده ولی فقیه در شهر کهنوج با اشاره به سخنان روز دوشنبه رئیس مجلس مبنی بر این که ایران پس از موعد اعلام شده، فیلم های سه ماه گذشته از مراکز هسته ای را تحویل نخواهد داد،خاطر نشان کرد: پیداست که ایران همچنان بر مواضع قبلی خود پا برجاست،رییس جمهور منتخب و دولت آینده باید با اقتدار و قاطعیت انقلابی پاسخ گستاخی های آمریکا را باهوشمندی بدهند.

آسمینون منوجان: واکسن ایرانی؛ اولین واکسن تولید شده جهان اسلام است

حجت الاسلام و المسلمین رضا احمدی نیک امام جمعه بخش آسمینون منوجان در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: جمعه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی واکسن کوو برکت را تزریق کردند پس از این اقدام درس آموز و حکیمانه شاهد سه موضع عمده بودیم اول نظرات موافق که این اقدام را شجاعانه و نشان از اقتدار ایران اسلامی و آینده نگری رهبر انقلاب دانستند.

وی افزود: دوم مخالفانی که از سر دلسوزی اما ناآگاهی و جزئی نگری بدون توجه به لوازم مواضع خود، سخن از خطر نفوذ و به خطر افتادن جان مقام معظم رهبری گفتند و با ناآگاهی از تحمیل نظرات کارشناسان نفوذی به رهبر انقلاب سخن گفتند .

خطیب نماز جمعه آسمینون تصریح کرد: سوم رسانه های استکباری و صهیونیستی که با تمام وجود تلاش کردند این اقدام وطن دوستانه و افتخار آمیز را تخطئه و زیر سوال ببرند ابتدا منکر وجود واکسن ایرانی شده و ایران را در تولید واکسن ناتوان قلمداد کردند و سپس گفتند که رهبری واکسن خارجی زده و این فقط یک حرکت نمایشی است.

حجت الاسلام احمدی نیک عنوان کرد: اما آنچه در این میان مهم است چند نکته است اول اینکه واکسن برکت نه اولین واکسن ایرانی بلکه اولین واکسن تولید شده در جهان اسلام است که نه تنها افتخار ملی بلکه افتخاری برای جهان اسلام است و دوم جهان برای اولین بار شاهد است که یک رهبر مذهبی که مرجع تقلید جهان اسلام و الگوی بسیاری از مردم مسلمان و آزادیخواه جهان است برای پیشرفت دانش بومی و فرهنگ ملی آستین همت را بالا می زند و داوطلب دریافت واکسن می شود .

وی افزود: سوم این افتخار ملی و اسلامی در اوج تحریم ها و به همت جوانان و دانشمندان مومن و انقلابی بومی به دست می آید چهارم این اقدام رهبر حکیم انقلاب در سطح خارجی و بین المللی پیامک قدرت و اقتدار علمی که نشان می دهد ایران جزء 6 کشور برتر جهان در تولید واکسن است .

خطیب نماز جمعه آسمینون بیان کرد:علاوه بر این زدن واکسن داخلی توسط رهبر انقلاب یعنی اینکه راه علاج مشکلات و نسخه نجات تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی است تولید واکسن توسط جوانان به حمایت رهبری از طریق تزریق این واکسن تفسیر بارز خودباوری ما می توانیم است و اعتماد به جوانان و توان داخلی است.

وی افزود: لذا باید قدردان چنین جوانان و دانشمندان و همچنین قدردان چنین رهبر حکیم ،عالیقدر، دوراندیش و آینده نگری باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به ششم تیر تا 12 تیر که به هفته حقوق بشر آمریکایی معروف است گفت از ترور آیت الله شهید بهشتی تا زدن هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و... غرب به واسطه انواع جنایات علیه بشریت و تمدن در این آزمون مردود شده است.

ریگان: دولت آمریکا، ساختار رو به افول است

حجت الاسلام والمسلمین حبیب رضازاده با بیان اینکه تفکر ایثار و شهادت در بین مردم زنده است، گفت: حادثه تلخ سال 1367برای هواپیمای مسافربری ایران رخ داد،توسط کسانی بود که دم از حقوق بشر می زنند و می گویند ما حقوق بشر را رعایت می کنیم.

امام جمعه شهرستان ریگان عنوان کرد: در خطبه های نماز سخنان گهربار حضرت آقا آیت الله خامنه ای را می گویم،خاک برسر آن ذلت که زیر بار تهدید های آمریکا برود.

وی اظهار کرد: چه ساده لوحی است که کسانی بگویند بروید پشت میز مذاکره با یک دستگاه متکبر و بی اعتماد به اصول انسانی و حقوق بین الملل و بنشینیم ،ملت ایران می دانند،مردم ولایت مدار و قهرمان ریگان می دانند که در انتخابات امسال صفحه ی روشنی را برای آیندگان ترسیم کردند.

رضا زاده با تأکید بر اینکه همه می دانند که آمریکای جنایت کار دشمن قسم خورده ماست، اظهار کرد: خودشان در مدیریت کشورشان لنگ مانده اند.

امام جمعه شهرستان ریگان با بیان اینکه ساختار کشور و دولت آمریکا، یک ساختار تخریب شده و رو به افول است، ابراز کرد: همه ما یک صدا همراه با رهبر عزیزمان، بسیجیان، نظامیان،فرهنگیان، ملت وفادار به جمهوری اسلامی و...در نماز جمعه فریاد بر می آوریم برای دفاع از آن کودکی که ناو جنگی آمریکا به او شلیک کرد و در دریای خلیج فارس افتاد.

وی با اشاره به روز 13 تیر ماه بنا به روایتی مصادف با شهادت امام رضا(ع) است، خاطر نشان کرد: به همین مناسبت از مناره های مساجد شهرستان و روستاها قبل از اذان مغرب در این روز صلوات خاصه امام رضا پخش خواهد شد.

کوهبنان: آیت الله رئیسی امید مردم به عدالت اسلامی را زنده کرد

حجت الاسلام حاج شیخ مرتضی جعفری پس از دعوت همگان به تقوای الهی گفت: اهمیت دادن به نماز از جمله موارد فلاح و رستگاری انسان و مجوز حضور او به بهشت است نمازی که بدور از ریا و همراه با حضور قلب باشد.

وی تاکید کرد: نمازگزاران عامل به زکات و خمس هستند در کنار پرداخت واجبات بر مستحبات هم تاکید دارند، اهل عفت و پاکدامنی هستند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

امام جمعه کوهبنان با توجه به اهمیت حجاب و عفاف افزود: در شهری که مامن و جایگاه عرفا، شهدا و علماست همگان باید بر رعایت حجاب مراقبت کنند.

وی به دیدار آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: حرکت و کار ایشان مصداق کار جهادی و شبانه روزی است در حالی که ایشان امید مردم به عدالت اسلامی و قوه قضاییه را زنده کرد.

خطیب جمعه کوهبنان تصریح نمود: مقام معظم رهبری در حکم ریاست جدید قوه قضائیه بر گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد، استفاده از وجود نیروهای صالح و تربیت مدیران شایسته، تکریم قضات، ارتباط و حضور در بین مردم و..... تاکید نمودند.

وی یادآور شد: باید از خدمات ارزنده ریاست دادگستری، قضات و نیروهای خدوم دادگستری کوهبنان هم تقدیر کرد.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: در هفته حقوق بشر آمریکایی هستیم هفته ای که سراسر از شرارت ها و ترورها توسط استکبار جهانی بود آمریکا همواره از دشمنان بشریت و تروریست ها حمایت می کند و ایران را به رعایت نکردن حقوق بشر محکوم می کند.

وی ابراز داشت: همه دولت های آمریکایی مستکبر و آدم کش بودند حتی کشورهایی که با آنان همراه هستند از جمله کشورهای اروپایی همین ویژگی را دارند در حالی که در یمن ، فلسطین و غزه جنایت ها دارند، دانشمندان هسته ای ما را ترور نمودند و مظلومانه سردار دلها را به شهادت رساندند اما بازهم دم از حقوق بشر می زنند.

امام جمعه کوهبنان بیان داشت: جشنواره کتابخوانی رضوی را در شهرستان داریم که زمینه ساز آشنایی جوانان و کودکان با فرهنگ اهلبیت و فرهنگ رضوی است لذا اهل علم، دانش آموزان و دانشجویان در این جشنواره حضوری فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: طرح شمیم رضوی از سوی آستان قدس با پویش شکوه مادری در حال اجراست که مادران زیر 40 سال که فرزند چهارم دارند مورد ترغیب و اهدای هدایا از جمله زیارت آقا علی بن موسی الرضا(ع) قرار می گیرند.

فهرج: تزریق واکسن ایرانی توسط رهبری حامل پیام خودباوری ملی بود

حجت الاسلام والمسلمین رضا آقاملایی امام جمعه فهرج در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به تزریق واکسن ایرانی کوو برکت توسط رهبر معظم انقلاب گفت: این اقدام رهبر حکیم انقلاب در سطح بین المللی حامل پیام قدرت و اقتدار علمی و در سطح داخلی پیام اعتماد و خودباوری ملی را به همراه داشت.

وی افزود: واکسن برکت اولین واکسن ایرانی تولید شده در جهان اسلام به شمار میرود که نه تنها افتخار ملی بلکه افتخاری برای جهان اسلام است.

خطیب جمعه فهرج همچنین در باب زبان بدن حضرت آقا حین تزریق واکسن اظهار کرد: نوع ورود، نشستن، چشم دوختن و سخن گفتن ایشان ده ها پیام و نکته داشت که نماد اقتدار و هیبت ایران عزیز و سمبل مقاومت ایرانی، خودباوری و اعتماد ملی بود.

آقاملایی در ادامه به دیدار مقام معظم رهبری با رییس قوه قضاییه و مدیران این دستگاه اشاره و بیان کرد: آنچه در بیانات 7 تیر ماه حضرت آقا شاهد بودیم یک روایت درست و صادقانه از انتخابات 1400 بود.

وی خاطرنشان کرد: این انتخابات در زیر سهمگین ترین تهاجم رسانه ای دشمن انجام شد و بازنده اصلی آن استکبار جهانی و امپراطوری رسانه ای غربی، عبری، عربی و برخی عناصر و جریان های عقب مانده سیاسی در داخل بودند که بر طبل تحریم انتخابات کوبیدند و در آرزوی مشارکت زیر 30 درصدی ماندند.

جیرفت: تبلور واقعی حقوق بشر در اسلام و کلام امام علی(ع) است

حجت الاسلام میثم تارم در خطبه های نمازجمعه گفت: در سوره اعراف می خوانیم که حضرت موسی (ع) از خدا برای قومش حسنه ای درخواست می کند و خداوند، این دعای حضرت موسی (ع) را برآورده می فرمایند و خداوند می فرمایند که عذابم شامل کسی می شود که بخواهم و رحمت خدا واسعه هست و همه را فرا گرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه، در باب مجازات، خدا حق دارد که از عذاب بعضی ها به خاطر لطف گذشت کند، افزود: در دعای کمیل می خوانیم که رحمت خدا هرچیزی را فرا گرفته و همچنین در روایات، می خوانیم که این سخن خدا آنچنان امیدوار کننده بود که حتی شیطان هم فکر کرد که مورد رحمت خدا قرار می گیرد.

وی افرادی را که بالفعل می توانند از رحمت خدا استفاده کنند، چهار دسته برشمرد و بیان داشت: اولاً انسان هایی که تقوا دارند، ثانیاً کسانی که اهل زکات هستند و زکات مال، علم و نعمات الهی را پرداخت می کنند ثالثاً کسانی که ایمان راسخ به خدا دارند و رابعاً کسانی که اهل ولایت هستند و از ولایت پیروی می کند، بالفعل می توانند از رحمت خداوند استفاده کنند

امام جمعه جیرفت گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سه روز بعد از دریافت واکسن کرونای ایرانی با ریاست قوه قضاییه آیت الله رئیسی منتخب ریاست جمهوری بودند، دیدار کردند.

وی تصریح کرد: این دیدار، سه روز بعد از تزریق واکسن کرونای داخلی بود که واکسن داخلی زدن رهبر بسیار مهم است و بازتاب های بسیار مهمی داشت و معاندین سعی کردند روایت جعلی از این حماسه گزارش دهند که نتوانستند و خواستند چنین وانمود کنند که رهبری قبلا واکسن زده یا این مراسم در زمستان بوده و خوشبختانه این تزریق واکسن چنان واضح بود که نتوانستند ابهت این کار را از بین ببرند.

وی افزود: دیدار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با آیت الله رئیسی، سه روز بعد از تزریق واکسن کرونای ایرانی، درواقع افتخاری برای واکسن داخلی بود.

خطیب نمازجمعه جیرفت با اشاره به تجلیل مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از شخصیت شهید بهشتی، گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نقش و کارهای مثبت آیت الله رئیسی اشاره کردند که جناب رئیسی بتوانند مانند قوه قضاییه در قوه مجریه هم تحول ایجاد کنند که همگی امیدواریم و از خدا می خواهیم که ایشان در این قوه ی مهم مجریه هم موفق و موید باشند.

وی آنچه را که امروز در کشورهای همسایه مانند عراق می گذرد، بسیار مهم ارزیابی کرد و تاکید کرد: رژه باشکوه حشدالشعبی نشان دهنده ی این است که پیوند بسیج عراق با بسیج ایران پیوندی ناگسستنی است.

وی افزود: این رژه، نشان دهنده آن است که این توان در آنها وجود دارد که نیازی به آمریکایی ها و خارجی ها در کشور عراق ندارند و مصوبه مجلس عراق باید اجرایی بشود و آنقدر آمریکایی ها از این رژه با شکوه عصبانی شدند که روز بعد، مقر حشدالشعبی را در مرز عراق و سوریه بمباران کرده و چند نفر را به شهادت رساندند.

حجت الاسلام تارم، ناامنی های امروز در افغانستان را نتیجه حضور آمریکا در این کشور دانست و بیان کرد: آمریکایی ها برای این که جای پای خودشان را نگه دارند، این ناامنی ها را ایجاد می کنند.

وی شهادت حضرت آیت الله صدوقی، شهید محراب را گرامی داشت و گفت: که ایشان، مرد کم نظیری بود و نقش او در یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بر کسی پوشیده نیست و فرمایشات امام راحل (ره) در جنوب و جنوب شرق کشور توسط این شهید، بین انقلابیون ابلاغ می شد.

وی تصریح کرد: منافقین نتوانستند وجود این بزرگوار را تحمل کنند و ایشان را شهید کردند و منافقین در واقع کسانی هستند که بیش از 17 هزار انسان بی گناه را کشتند و اکنون مدعی حقوق بشر هستند و آمریکایی هایی که به سیاه پوستان کشور خودشان رحم نمی کنند یا کانادا که گور دسته جمعی از اطفال دارد جایی برای ادعای حقوق بشر ندارند و کارنامه آنها در حقوق بشر، سیاه است.

امام جمعه جیرفت افزود: آنها به هواپیمای مسافربری هم رحم نکردند و جنایات آنها در فلسطین، سوریه و عراق بر کسی پوشیده نیست.

وی تبلور واقعی حقوق بشر را در اسلام و کلام امام علی علیه السلام اعلام کرد و گفت: امام علی علیه السلام به مالک اشتر نوشتند: یا مالک همه مردم یا برادر دینی تو هستند که حقوق دینی دارند و یا در خلقت با تو شریک اند که حقوق بشر دارند.

وی به مناسبت های هفته آینده اشاره کرد و افزود: روز سه شنبه، روز دحوالارض یا تولد زمین است که به روزه و عبادت در آن روز سفارش شده است و همچنین مناسبت دیگر، شهادت امام رضا (ع) می باشد که تسلیت عرض می کنم.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ دانا
امام جمعه کوهبنان گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی زمینه ساز آشنایی جوانان و کودکان با فرهنگ اهل بیت (ع) و فرهنگ رضوی است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ سایت های دیگر : شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

به گزارش خبرگزاری فارس از کوهبنان، حجت الاسلام مرتضی جعفری در خطبه های امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف اظهار کرد: در شهری که مامن و جایگاه عرفا، شهدا و علماست، همگان باید بر رعایت حجاب مراقبت کنند.

امام جمعه کوهبنان به دیدار آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: حرکت و کار ایشان مصداق کار جهادی و شبانه روزی است، در حالی که ایشان امید مردم به عدالت اسلامی و قوه قضائیه را زنده کرد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در حکم ریاست جدید قوه قضائیه بر گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد، استفاده از وجود نیروهای صالح و تربیت مدیران شایسته، تکریم قضات، ارتباط و حضور در بین مردم و... تاکید کردند.

جعفری ابراز داشت: همه دولت های آمریکایی مستکبر و آدم کش بودند؛ حتی کشورهایی که با آنان همراه هستند از جمله کشورهای اروپایی همین ویژگی را دارند، در حالی که در یمن، فلسطین و غزه جنایت ها دارند، دانشمندان هسته ای ما را ترور کرده و مظلومانه سردار دلها را به شهادت رساندند؛ اما بازهم دم از حقوق بشر می زنند.

امام جمعه کوهبنان جشنواره کتابخوانی رضوی را زمینه ساز آشنایی جوانان و کودکان با فرهنگ اهل بیت (ع) و فرهنگ رضوی دانست و درخواست کرد اهل علم، دانش آموزان و دانشجویان در این جشنواره حضوری فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: طرح شمیم رضوی از سوی آستان قدس با پویش شکوه مادری در حال اجراست که مادران زیر 40 سال که فرزند چهارم دارند مورد ترغیب و اهدای هدایا از جمله زیارت آقا علی بن موسی الرضا(ع) قرار می گیرند.

انتهای پیام 80012/ب

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
نشست کتابخوان ویژه حلقه صالحین نوجوان پایگاه مقاومت بنت الهدی شهدای خواهر، با حضور خانم آقایی، مدیریت کتابخانه های عمومی شهرستان بافق در فرهنگسرای مهدویت برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از بافق؛ در این نشست خانم آقایی به بیان اهمیت نقش کتاب و کتابخوانی در زندگی پرداخت و گفت: کتاب، معلمی ساده و صمیمی و همواره در دسترس است که بی ادعا و بی تکلف، آنچه دارد، در اختیار ما می گذارد. در پایان نوجوانان به صورت مجزا به معرفی بهترین کتابی که اخیرا خوانده بودند دوستان خود را به خواندن آن کتاب تشویق کردند.

لینک خبر :‌ بسیج
کاشان - ایرنا - رییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان گفت: 320 فعالیت فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون در این نهاد ثبت و اجرا شده که نسبت به مجموع فعالیت های ثبت شده سال 1399 رشد قابل توجه داشته است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ سایت های دیگر : اقتصاد آینده باشگاه خبرنگاران جوان پایگاه خبری قلم

عفت باقری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال 1399 با وجود تعطیلی سه ماهه کتابخانه ها به دلیل شیوع بیماری کووید 19، در مجموع 562 برنامه فرهنگی به صورت مجازی برگزار شد که در سامانه فعالیت های فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در سال 99 از محل اعتبار تملک دارایی ها کفپوش کتابخانه های مجمر زواره و حضرت سجاد اردستان، اصلاح روشنایی 6 کتابخانه شهرستان صورت گرفته، همچنین با همکاری بخشداری مرکزی اصلاح کفپوش، رنگ آمیزی دیوار، درب و پنجره ها و لایروبی چاه آب کتابخانه نهوج انجام و مشکل تامین آب این مرکز رفع شد.

باقریرییس اداره کتابخانه های عمومی اردستان درباره برنامه های سال 1400 اداره اظهار داشت: آغاز ساخت کتابخانه مرکزی شهرستان که از سوی خیر نیکوکار ساخته خواهد شد، تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان به انرژی خورشیدی، ساماندهی عملکرد کتابداران در فعالیت های فرهنگی با تشکیل 2 کارگروه کودک و نوجوان و بزرگسال و راه اندازی سرویس خدمات تحویل منبع درب منزل از برنامه های پیش بینی شده است.

وی، تولید کتاب های صوتی با صدای همشهریان، توسعه فعالیت های فرهنگی با همکاری سایر استان های کشور، بروزرسانی منابع کتابخانه های عمومی از طریق جذب کتاب در جشنواره بحار و جذب کمک خیران و همکاری با دستگاه های امضاکننده تفاهم نامه با نهاد کتابخانه ها از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده سال جاری عنوان کرد.

به گفته وی، اکنون 6 باب کتابخانه شامل چهار کتابخانه شهری و 2 روستایی با 100 هزار و 200 جلد کتاب در اردستان فعالیت می کنند.

شهرستان اردستان باافزون بر 42 هزار نفرجمعیت ،در118 کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

لینک خبر :‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان ایلام گفت:برنامه های سامان دهی اوقات فراغت کمیته امداد استان ایلام در تابستان امسال برای بیش از 3 هزار نفر از دانش آموزان و دانشجویان در سراسر استان از امروز فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گزارش تابناک ایلام ؛ همت الفتی افزود:برنامه های سامان دهی اوقات فراغت کمیته امداد استان ایلام در تابستان امسال برای بیش از 3 هزار نفر از دانش آموزان و دانشجویان در سراسر استان از امروز فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی گفت: برای فعالیت این تعداد دانش آموز و دانشجو یکصد کانون بصورت مجازی و فیزیکی با رعایت نکات بهداشتی راه اندازی شده اند و در طول تابستان به این تعداد دانش اموز ایلامی خدمت رسانی خواهند کرد.

الفتی دامه داد: مخاطبین این کانون ها بخصوص دانش آموزان و دانشجویان در طول فعالیت این کانون ها از برنامه های قرآنی، آموزشی، دینی و اعتقادی، مهارت های زندگی و کارآموزی بهره مند می شوند./ع

بیشتر بخوانید:

ایجاد زیرساخت هابه منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان کتابداران ایلامی در شرایط دورکاری نیز بهترین نقش را در راستای ترویج کتابخوانی ایفا می کنند

لینک خبر :‌ تابناک ایلام
در هفته ای که گذشت، مبنای عمل و فعالیت جدید کتابخانه ها در شرایط کرونایی اعلام شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ، اتفاقاتی هفته گذشته در حوزه ادبیات روی داد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

جوابیه اداره میراث فرهنگی کاشان درباره مقبره تاریخی تراب کاشانی/ مشکل کاغذ ناشران برطرف شده است

هنرمند اصیل می تواند حرف خود را بزند/ قیصری: نگارش رمان، کار طاقت فرسایی است

افتتاحیه ششمین دوره مدرسه زمان و رونمایی از تازه های نشر انتشارات شهرستان ادب با حضور علی محمد مودب، مدیرعامل انتشارات شهرستان ادب و مجید قیصری، نویسنده در سالن کنفرانس موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب برگزار شد.

در این مراسم، علی محمد مودب، مدیرعامل انتشارات شهرستان ادب با اشاره به اینکه امروز ما در خاطره دیروز و رویا های فردای ما ساخته می شود، بیان کرد: در قصه هایی که در دوره ای به آن اسطوره می گفتند انسان بدون رویا ها نمی تواند امروز و فردای خود را بسازند. ما بدون رویا نمی توانیم آنچه را داریم حفظ کنیم و فردای خود را بسازیم.

مهلت ارسال آثار به جشنواره سرود آوای کتابخانه تمدید شد

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره سرود آوای کتابخانه به دلیل استقبال علاقه مندان تا پایان تیرماه 1400 تمدید شد.

شاعران، فرهیختگان و علاقه مندان می توانند برای شرکت در این مسابقه به سامانه مسابقات کتابخوانی نهاد به نشانی https://www.samakpl.ir مراجعه کنند.

خرید 322 عنوان کتاب به تصویب رسید

در جلسه 633 هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 322 عنوان کتاب در 53 هزار و 150 نسخه به مبلغ کل 19 میلیارد و 831 میلیون و 800 هزار ریال تصویب شد.عناوین کتاب های مصوب برای خرید در سایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تارنمای هیأت انتخاب و خرید کتاب به نشانی http://mof.farhang.gov.ir/fa/home/book بارگذاری شده است.

مبنای عمل و فعالیت کتابخانه ها و کتابداران در دوران کرونا تغییر کرد

با ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا و انتقال رسته کتابخانه های عمومی از گروه 3 به گروه 2، با صدور بخشنامه ای مبنای عمل و فعالیت کتابخانه های عمومی در شهر هایی با وضعیت کرونایی قرمز، زرد، نارنجی و آبی، به شرح ذیل اعلام شد:

در شهر هایی با سطح هشدار قرمز:

کتابخانه ها و سالن های مطالعه آن ها تعطیل بوده و ارائه خدمات کتابخانه ای به صورت مجازی و غیرحضوری انجام می شود.

در شهر هایی با سطح هشدار نارنجی:

کتابخانه ها در تمامی ایام هفته به صورت حضوری خدمات کتابخانه ای ارائه می دهند. در این وضعیت سالن های مطالعه، فعالیت بخش های کودک و امانت کتاب به کودکان و نیز اجرای برنامه ها با 30 درصد ظرفیت، فعال خواهند بود. همچنین مراسم و برنامه های فرهنگی کتابخانه ها و ادارات شهرستان به صورت حضوری با تعداد حداکثر 20 نفر قابل انجام است. کتابخانه های سیار به طور کامل فعالیت خواهند کرد.

اسامی نامزد های نهایی بخش شعر کودک و بزرگسال قلم زرین اعلام شد

اسامی نامزد های بخش شعر کودک و نوجوان و بزرگسال نوزدهمین جشنواره قلم زرین از سوی هیأت داوران اعلام شد.

* کتاب های راه یافته به مرحله نهایی بخش شعر کودک و نوجوان

پله می گه میو میو/ منیره هاشمی/ سروش
بادبادکم به ابر ها تکیه داده/ مریم هاشم پور/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ماهی رود توام/ محمود پوروهاب/ گویا
صدای پنجره می آید/ مهدی مرادی/ گویا
تخته سفید دل من/ علی باباجانی/ گویا

احتمال برگزاری فیزیکی نمایشگاه کتاب تهران وجود ندارد

علیرضا اسماعیلی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در برنامه تقاطع فرهنگ رادیو گفتگو درباره مسأله کاغذ و مشکلات ناشران و همچنین مصوبه جدید گفت: پس از پیگیری های مفصل وزارتخانه، هیأت دولت با واردات کاغذ توسط شرکت های واردکننده موافقت کرد و اطلاعیه آن روی پایگاه رسمی وزارت ارشاد قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه شرکت های معتبر باید بر اساس فراخوان اعلام شده برای امر واردات اقدام کنند، ادامه داد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی، امیدواریم در دولت کنونی کاغذ را در اختیار ناشران قرار دهیم. این کاغذ با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می شود.

واکنشی شاعرانه به تزریق واکسن ایرانی کرونا برای رهبر انقلاب

میلاد عرفانپور، شاعر و مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری در واکنش به تزریق واکسن ایرانی کرونا به مقام معظم رهبری شعری سرود.

از نور رضا یافته برکت، ایران/ ایمن شده با مهر ولایت، ایران
بالا زدی آستین و در پیروی ات/ بالا زده آستین همت، ایران

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت: هم زمان با سراسر کشور، یازدهمین دوره جشنواره بزرگ کتابخوانی رضوی در استان اردبیل در حال برگزاری است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ سایت های دیگر : خبرگزاری پانا

پروانه رضاقلیزاده صبح امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، جشنواره بزرگ کتابخوانی رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ ائمه معصومین(ع) به خصوص فرهنگ رضوی و گسترش فرهنگ کتابخوانی و فرهنگ مهدویت در استان اردبیل نیز آغاز شده است.

وی افزود: یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در دو محور اصلی حضرت امام رضا(ع) و حضرت مهدی(عج) در حال برگزاری است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به ادامه روند شیوع ویروس کرونا، یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی نیز همانند سال گذشته در بستر سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی به نشانی www.samakpl.ir و اپلیکیشن موبایلی برگزار می شود.

رضا قلیزاده با اشاره به جزئیات جشنواره بزرگ کتابخوانی رضوی، بیان داشت: علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند در سه رده سنی کودک، نوجوان و جوان و بزرگسال در این جشنواره شرکت کنند.

وی تشریح کرد: برای این دوره از جشنواره، 6 عنوان کتاب برای رده های سنی مختلف در نظر گرفته شده که علاقمندان می توانند برای دریافت فایل منابع به آدرس www.samakpl.ir یا به منظور دریافت امانی و فیزیکی کتاب های جشنواره به کتابخانه های عمومی در سراسر استان اردبیل مراجعه کنند.

اول آبان آخرین مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل بیان کرد: این جشنواره از 22 خرداد در استان اردبیل شروع شده و اول آبان آخرین مهلت شرکت در جشنواره بزرگ کتابخوانی رضوی است.

وی با اشاره به رشته های جشنواره تصریح کرد: نقاشی، پویش کتابخوانی، مسابقه چهار گزینه ای، شعر، پویش برای امام زمانم ، داستان کوتاه، قصه گویی، تولید آثار هنری، حمایت، چاپ و انتشار منابع برتر ویژه ناشران و مروجان فرهنگ رضوی ویژه کتابداران، رشته های جشنواره کتابخوانی رضوی هستند.

رضاقلیزاده با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه جشنواره کتابخوانی رضوی در نظر گرفته شده، اظهار کرد: کلیه کتابخانه های عمومی استان اردبیل در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی همکاری می کنند.

وی با دعوت از عموم مردم و دستگاه های فرهنگی برای مشارکت در جشنواره، گفت: همکاری و مشارکت دستگاه ها و نهادهای فرهنگی استان در برگزاری باشکوه جشنواره کتابخوانی رضوی مهم و حائز اهمیت است.

انتهای پیام/3463/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
مدیرکل کتابخانه های عمومی یزد گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، امسال هم یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی از ابتدای تیرماه امسال آغاز و تا اول آبان ماه 1400 به صورت مجازی در استان یزد برگزار می شود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، رقیه دوست فاطمی ها صبح امروز در نخستین نشست کمیته استانی یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، با بیان این که تبیین اهداف و برنامه های این دوره جشنواره کتابخوای رضوی نقش مهمی در مشارکت جامعه هدف ایفا می کند، اظهار کرد: مشارکت مردم استان یزد در دوره های پیشین جشنواره چشمگیر بوده و این مهم بیانگر پویایی فرهنگی و نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی در این استان است.

وی افزود: امیدواریم یازدهمین دوره جشنواره نیز که به دلیل شیوع ویروس کرونا همچون سال قبل به صورت مجازی و از طریق سامانه مسابقات کتابخوانی نهاد به آدرس www.samakpl.ir برگزار می شود، مورد اقبال مردم استان قرار گیرد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد گفت: در این دوره از جشنواره شش عنوان کتاب ویژه رده های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال معرفی شده و علاقه مندان می توانند به صورت فردی و خانوادگی در جشنواره شرکت کنند.

دوست فاطمی ها در ادامه تصریح کرد: برگزاری نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان به منظور تشریح روند برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی، نشست خبری دبیر استانی و برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران دستگاه های مشارکت کننده، از مهم ترین مصوبات نخستین نشست کمیته استانی یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان یزد است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روند اجرایی یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی که با محوریت نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود، از ابتدای تیرماه امسال آغاز و تا اول آبان ماه 1400 ادامه دارد.

انتهای پیام/ب

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف تکریم اعضا و تشویق آنها به بازگشت منابع امانی خود طرح میلاد نور تا عید سعید قربان را در کتابخانه های سراسر کشور اجرا می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اگرچه در دوران شیوع ویروس کرونا در کشور، کتابخانه های عمومی و کتابداران فعالیت خود را در فضای مجازی پی گرفته اند، بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد، تعطیلی های مکرر کتابخانه به صورت فیزیکی در این دوران باعث افزایش مجموع منابع دیرکردی و میزان جرائم اعضا شده است.

براین اساس نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هدف تکریم اعضا و تشویق ایشان به بازگشت منابع امانی خود طرح میلاد نور تا عید سعید قربان را در سراسر کشور اجرا می کند.

در طرح حاضر، همه اعضایی که منابع امانی خود را از اول تا 30 تیر به کتابخانه برگردانند، مشمول تخفیف 100 درصدی جرائم دیرکردی (مربوط به دوران کرونا و قبل از آن) خواهند شد.

بیش از هفت هزار و 300 کتابخانه عمومی در کشور فعالیت دارند.

لینک خبر :‌ خوزنا
جلسه شورای برنامه ریزی ششمین پایتخت کتاب ایران با هدف بررسی اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر شیراز برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، جلسه شورای برنامه ریزی ششمین پایتخت کتاب ایران با هدف بررسی اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر شیراز برگزار شد، در این نشست به رایزنی برای نامزدی جهانی در حوزه پایتختی کتاب نیز اشاره شد.

ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی در این جلسه با اشاره به همه گیری بیماری کویید 19 در سراسر کشور، گفت: علی رغم شیوع این بیماری، فعالیت های ترویج کتاب خوانی این دفتر طی این همه گیری متوقف نشد و پارسال تمامی جشنواره ها و برنامه های این دفتر با پوشش سراسری و استقبال بسیار خوبی برگزار شد.

او افزود: علاوه بر این برنامه ها که شامل جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار کتاب، جام باشگاه های کتاب خوانی کودک ونوجوان و جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی می شدند سه پویش ملی کتاب خوانی نیز برای کودکان و نوجوانان و خانواده ها در این ایام برگزار شد.

دبیر ستاد هماهنگی شهر ها و روستا های دوستدار کتاب گفت: هر ساله پایتخت کتاب ایران از سوی این دفتر و با همکاری نهاد ها و سازمان های مختلف در اسفندماه انتخاب و معرفی می شد که با توجه به گسترش و شیوع بیماری کویید 19 و به جهت عملیاتی و پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده شهر شیراز که ششمین پایتخت کتاب ایران بودند 6 ماه به مدت زمان پایتختی این شهر افزوده شد و تا شهریور 1400 به این شهر مهلت داده شد تا برنامه های خود را اجرایی و عملی سازد.

صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان فارس به تشریح اقدامات صورت گرفته شهر شیراز در مدت زمان پایتختی این شهر پرداخت و گفت: در این مدت سعی کردیم برنامه هایی را که به دبیرخانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب برای احراز پایتختی کتاب ایران اعلام کرده بودیم عملیاتی و اجرایی کنیم.

او افزود: سعی کردیم با نهاد ها و دستگاه های دولتی و عمومی و تشکل های حوزه نشر تعامل بسیار خوبی برقرار کنیم و در این مسیر مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی را در حوزه زیرساختی و رویداد های ترویج کتابخوانی به سرانجام برسانیم و تعدادی از برنامه ها نیز در دست اجرا است هر چند که شرایط کرونایی کشور به ویژه شهر شیراز در این راه تاثیرات منفی گذاشته است.

سهرابی با بیان اینکه اداره کتابخانه های استان فارس بازوی توانا و اجرایی در این مسیر بودند و در بسیاری از برنامه ها در کنار ما بودند، گفت: عنوان پایتختی کتاب برای شیراز باعث شد که این عنوان تنها در شهر شیراز نماند و سایر شهر های استان فارس نیز از این عنوان و برند نیز برخوردار شدند و سعی کردیم علاوه بر شیراز، فعالیت ها و برنامه های خود را در سایر شهرستان های استان فارس نیز عملیاتی کنیم که یکی از آنان ساخت کتاب خانه بزرگ و مرکزی شهر صدرا است که بزرگ ترین کتاب خانه عمومی استان فارس است.

مدیرکل ارشاد فارس همچنین گفت: با مسئول کمیته ملی یونسکو در ایران در حال رایزنی و برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم شهر شیراز را به عنوان یکی از شهر های نامزد پایتخت کتاب جهان آماده و معرفی کنیم.

جمشید رضایی مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تشریح اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر شیراز پرداخت و گفت: مهم ترین اقدامات صورت گرفته در ترویج کتاب خوانی برگزاری فستیوال طراحی لوگو پایتخت کتاب ایران و انتخاب لوگو برگزیده برای ساخت المان، تجهیز و راه اندازی کتابخانه عمومی در 5 مرکز فرهنگی مناطق مختلف و اغلب کم برخوردار شیراز در سال 1399 است.

او، همچنین افتتاح 9 کتابخانه در سال 1399 و 1400 توسط شهرداری شیراز با حدود 32 هزار جلد کتاب 306 صندلی سالن مطالعه و 1220 مترمربع کتابخانه و سالن مطالعه، بازسازی کتابخانه عمومی شهید دستغیب شیراز غنی ترین و قدیمی ترین کتابخانه عمومی شیراز و جنوب کشور، پیگیری گسترده و تعیین تکلیف زمین کتابخانه مرکزی شیراز پس از حدود 15 سال در یکی از بهترین نقاط شهر شیراز و آغاز مراحل اجرایی ساخت کتابخانه را از دیگر فعالیت های کتاب خوانی در شهر شیراز عنوان کرد.

رضایی، همچنین فراخوان دومین جایزه کتاب سال فارس در چارچوب پایتختی کتاب، تشکیل انجمن کتاب فارس، برگزاری پاسداشت نیم قرن خدمات کتابخانه عمومی ابوریحان، راه اندازی اولین کتابخانه عمومی سیار با عنوان اتوبوس کتاب، مسیر دانایی با 1500 جلد کتاب و سالن چندرسانه ای با ظرفیت 20 کودک در آبان 1399، کلنگ زنی باغ کتاب درنگ گاه سبز کتاب در هفته شیراز، تغییر کاربری باغ خانواده فرهنگ به نام بوستان کتاب در شورای شهر شیراز، غنی سازی 14 کتابخانه عمومی مراکز فرهنگی شهرداری شیراز با 7 هزار جلد کتاب به ارزش حدود 130 میلیون تومان، اجرای فاز دوم شبکه نابینایان دوستدار کتاب شیراز با همراهی موسسه نابینائیان توانگران کارآفرین شیراز در هفته کتاب 1399، برگزاری فاز دوم شبکه سالمندان دوستدار کتاب شیراز، افتتاح کتابخانه سفیران تجربه در کانون بازنشستگان، آیین پیوستن 10 ایستگاه آتش نشانی به شبکه آتش نشانان دوستدار کتاب شیراز ، اجرای 30 برنامه در قالب سلسله نشست های سینما کتاب با محوریت اکران و بررسی فیلم های اقتباسی ایران و جهان را از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا اعلام کرد.

به گفته او، آغاز به کار پروژه کتاب گردشگر در هفته کتاب 1399، برگزاری جایزه پژوهش های ادبی سیمین با محور بزرگداشت سیمین دانشور و گرامیداشت صدمین زادروز مادر داستان نویسی ایران در اردیبهشت 1400، جشنواره کتابزی با شعار با کتاب زندگی کن با همکاری مجمع فعالان کتاب استان فارس، تبلیغات شهری کتابخانه ای به وسعت یک شهر، معرفی کتاب ها و نویسندگان شیراز در تبلیغات شهری شیراز (بیش از 40 سازه تبلیغاتی)، تبلیغات شهری وسیع هفته کتاب و شیراز پایتخت کتاب ایران ، نصب کتابخانه در گردش در بوستان بزرگ شهروند، راه اندازی سومین کتابخانه شکوفه های کتاب شیراز در هفته کتاب 1399، تهیه، تدوین و انتشار کتاب راهنمای ترویج کتاب خوانی ، آغاز به کار سامانه آنلاین ترویج کتاب خوانی شیراز در موکب کتاب اربعین با حضور امام جمعه شیراز، برگزاری 12 نمایشگاه مجازی کتاب در ایام کرونا، بهبود و افزایش تجهیزات کتابخانه های عمومی شامل تجهیزات کتابخانه ای، رایانه ای، کنفرانس و سرمایشی و گرمایشی با اعتبار بیش از 5 میلیارد ریال از دیگر اقدامات انجام شده طی یکسال اخیر در این حوزه بوده اند.

افزایش و غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی در قالب طرح نسیم دانایی با اعتبار بیش از 2 میلیارد ریال، آغاز نهضت آموزش عمومی و توسعه فرهنگی در فضای مجازی با برگزاری بیش از دویست کارگاه و برنامه آموزشی و فرهنگی با بهره گیری از بهترین مدرسان در پلتفرم اسکای روم، تجهیز کتابخانه های عمومی به وسایل و مواد پیشگیری، ضدعفونی و فاصله اجتماعی برای ارائه خدمات به اعضا و مراجعان در دوران شیوع کرونا، جذب بیش از یک میلیارد ریال کمک خیرین کتابخانه ساز و کتابخانه یار در راستای خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی، برگزاری جشنواره رضوی و مشارکت بیش از ده هزار نفر در شهر شیراز، تجهیز کتابخانه ها به میز مرجع مجازی امکان دسترسی به بیش از 125 میلیون رکورد منابع دیجیتال شامل مقالات ژورنالی و کنفرانسی، مقالات فارسی و لاتین، منابع دیجیتال، پایان نامه ها، استاندارد های علمی و صنعتی، گزارش ها، اهدای کتاب و مجلات به مدارس، زندان ها، کودکان کار، تولید دویست عنوان کتاب گویا برای نابینایان، برگزاری کارگاه های متعدد برای افراد با اختلال بینایی، تولید کتاب مناسب سازی شده برای ناشنوایان، برگزاری کارگاه های متعدد برای افراد با اختلال ناشنوایی، برگزاری ویژه برنامه راویان بالندگی و تجلیل از شاعران شعر انقلاب هم زمان با دهه فجر، تجهیز و راه اندازی کتابخانه عمومی در 3 مرکز فرهنگی تا پایان تیرماه 1400 و یک کتابخانه تا پایان سال از دیگر مواردی بود که او از آن ها نام برد.

رضایی همچنین ساخت سردیس زنده یاد زین العابدین بلادی، قدیمی ترین کتاب فروش معاصر شیراز و نصب در بوستان کتاب تا پایان تیرماه 1400، ساخت سردیس مکتبی شیرازی، شاعر معروف شیرازی قرن نهم و دهم هجری قمری، ابواسحاق اطعمه، شاعر شیرازی قرن هشتم و نهم، افتتاح بوستان مطالعه و کتابخانه در بوستان بولوار گفتار تا پایان تیرماه 1400، اجرای فاز دوم شبکه تاکسیرانان دوستدار کتاب با راه اندازی 20 تاکسی کتاب تا پایان مرداد 1400، تجهیز 5 ایستگاه مترو به کتابخانه در گردش مترو کتاب شیراز تا پایان مرداد 1400، راه اندازی 15 کتابخانه در گردش آپارتمان های کتاب خوان تا پایان مرداد 1400، راه اندازی دومین کتابخانه عمومی سیار اتوبوس کتاب مسیر دانایی تا آبان 1400 را از دیگر اقدامات برنامه ریزی در این راستا برشمرد.

پس از گزارشی از مجموعه اقدامات شهر شیراز ششمین پایتخت کتاب ایران در حوزه کتاب و کتاب خوانی، اعضای شورای برنامه ریزی برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران به نقد و بررسی این مجموعه اقدامات پرداختند.

همچنین از شهر هایی که در ادوار مختلف برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران موفق به احراز و کسب عنوان پایتختی تاب ایران شدند خواسته شد که مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که در طی این سال ها چه در زمان پایتختی کتاب و چه پس از آن را تدوین و برای دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اشلامی برای مستند سازی ارسال شود.

علاوه بر این ها از شهر شیراز خواسته شد تا گزارشی کامل از مجموعه اقدامات صورت گرفته این شهر را مستند و برای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کند.

در انتهای این جلسه در خصوص چگونگی و زمان بندی اجرای هفتمین دوره برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران بحث و بررسی شد و با اجماع توافق شد که این دوره نیز طبق جدول زمان بندی برگزار شود و برنامه اختتامیه و معرفی هفتمین پایتخت کتاب در شهریور ماه 1400 برگزار شود.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان
کرمی با اشاره به عضویت 70 درصد از مردم پونل در کتابخانه عمومی روستا و بهره مندی آنان از فعالیت های این کتابخانه گفت: پیشنهاد می شود پونل روستای دوستدار کتاب معرفی شود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمود قاسمی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان که با حضور امام جمعه رضوانشهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و اعضای انجمن برگزار شد، با قدردانی از تلاش های فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی در ترویج فرهنگ مطالعه، و مهم دانستن جلسات فرهنگی بیان داشت: حمایت از این نهاد فرهنگی که در راستای توسعه فرهنگی کشور گام بر می دارد امری ضروری است و لازم است همه به این امر توجه داشته باشند.

وی اظهار داشت: کتابخوانی اصل و اساس فعالیت های فرهنگی است و بدون توجه به این امر موفقیتی در جامعه حاصل نخواهد شد.

فرماندار رضوانشهر با اشاره به اینکه کتاب و مطالعه نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی دارد، گفت: به هر میزان از توجه به کتاب کاسته شود، مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی بیشتر می شود.

قاسمی کار پردازشگران امور کتابخانه های این شهرستان را ارزشمند تلقی نمود و تاکید کرد: شهرداران و بخشداران در بحث ترویج و مطالعه کتاب و کتابخوانی مساعدت های لازم را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویداد مهم سیاسی انتخابات که پشت سر گذاشتیم اشاره کرد و افزود: انتخابات امسال متفاوت تر از دوره های گذشته بود علیرغم میل باطنی دشمنان که تلاش می کردند مردم در انتخابات شرکت نکنند، خوشبختانه مردم شریف با حضور پرشور خودشان در پای صندوق های رای تمام نقشه های دشمنان را نقشه برآب کردند و برگ زرین دیگری در تاریخ این انقلاب ماندگار نمودند.

حجت الاسلام مهدی نژاد امام جمعه شهرستان رضوانشهر نیز در این جلسه از تلاش ها، جدیت و پیگیری های فرماندار و عوامل برگزاری انتخابات در این شهرستان قدرانی کرد و افزود: حاصل این تلاش ها باعث حضور و مشارکت حداکثری مردم شریف شهرستان در انتخابات 1400 بود.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی گفت: جهت افزایش توان اقتصادی پردازشگران کتابخانه در میعاد گاه نماز جمعه کتاب های منتشره نویسندگان معرفی می گردد.

به نقل از شبستان، پریسا کرمی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان رضوانشهر با بیان اینکه این شهرستان در بسیاری از شاخص ها در حوزه پویش های فرهنگی و فعالیت های کتابخانه ای خوش درخشیده است گفت: تعامل و همکاری مطلوبی را بین مسئولان این شهرستان در ایجاد محیطی مناسب برای کتابخوانان شاهد هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به لزوم حمایت شهرداری ها از فعالیت های کتابخانه ای افزود: متاسفانه چند سالی است که شهرداری رضوانشهر با وجود شاخص های خوب سال های گذشته، از این قافله عقب مانده است.

وی با قدردانی از شهرداری پره سر در تجهیز کتابخانه این شهر به وسایل گرمایشی و سرمایشی گفت: با توجه به استقبال مردم رضوانشهر از پویش های فرهنگی، باید خدمات بهینه ای را به مردم فهیم و علاقه مند به کتابخوانی این شهرستان ارائه دهیم.

کرمی با تاکید بر استفاده از ظرفیت خیرین تصریح کرد: باید از نگاه مثبت خیرین به بخش فرهنگی در امر کتابخوانی نیز بهره گرفت تا بتوانیم تحولات مثبت فرهنگی به ویژه در نسل جدید را شاهد باشیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در ادامه برگزاری یازدهمین دوره جشنواره رضوی که با ولادت امام رضا(ع) آغاز شده و تا آبان 1400 ادامه دارد را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: این جشنواره با 6 عنوان کتاب در سه رده کودک، نوجوان و بزرگسال به صورت الکترونیک برگزار می شود.

وی با اشاره به استقبال بانوان و جوانان رضوانشهری از جشنواره رضوی سال گذشته که وظیفه ما متولیان کتابخانه ای را سنگین تر کرده و باید برنامه ریزی مطلوب تری داشته باشیم، تاکید کرد: باید از ظرفیت فرهنگی این شهرستان نهایت بهره را برد.

کرمی در ادامه به خلاقیت و ابتکار کتابخانه و کتابدار روستای پونل در جذب مردم به این عرصه اشاره و اعلام کرد: 70 درصد مردم این منطقه عضو کتابخانه بوده و دو سال پیاپی کتابخانه و کتابدار آن موفق به کسب رتبه های برتر شده اند و با این ظرفیت پیشنهاد می شود تا روستای پونل به عنوان روستای دوستدار کتاب معرفی شود.

وی با اشاره به درخواست راه اندازی کتابخانه سیار از آمادگی اداره کل کتابخانه های گیلان برای تجهیز این کتابخانه در صورت تامین وسیله نقلیه از سوی شهرستان خبرداد که قبلا این نیاز از طریق طرح “کوله کتاب” رفع می شد.

لینک خبر :‌ دیار میرزا
مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره ملی رضوی، گفت: این جشنواره در سه رده سنی و امسال با محوریت امام زمان (عج) برگزار می شود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ سایت های دیگر : خبرگزاری کار ایران

به گزارش گیلانستان ، پریسا کرمی ظهر چهارشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان رشت با اشاره به ضرورت اختصاص بخشی از درآمد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی، بیان کرد: طبق قانون، نیم درصد درآمد شهرداری ها باید به نهاد کتابخانه های عمومی تعلق گیرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان به ضرورت گسترش فضای کتابخوانی در شهرها و نقاط مختلف اشاره کرد و گفت: این امر جز با همراهی شهرداری ها امکان ندارد و نیاز است که فضای پویا و شاداب در کتابخانه ها ایجاد شود.

وی با بیان اینکه برخی شهرداری ها علت عدم اختصاص بخشی از درآمد خود به کتابخانه ها را مشکل مالی عنوان می کنند، افزود: این مبلغ از لحاظ قانونی کاملاً تأیید شده است و در صورت عدم توانایی پرداخت کل مبلغ باید حداقل 50 درصد آن پرداخت شود.

کرمی با اشاره به اینکه کتابخانه های شرق گیلان در اختصاص درآمد مذکور مشکلی ندارند، اضافه کرد: میزان مطالعه مردم پس از کرونا نیز افزایش یافته لذا شهرداری رشت با نسبت به کمک مالی خود بیشتر همت کند.

وی با بیان اینکه فعالیت کتابخانه ها در فضای مجازی افزایش یافته است، تصریح کرد: بیش از 70 پایگاه در شبکه اینستاگرام داریم که کتابخانه ها به معرفی کتاب های خود می پردازند و با مخاطب ارتباط برقرار می کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با تاکید بر ضرورت همکاری مالی شهرداری رشت با نهاد کتابخانه عمومی، گفت: رساندن تعداد کتاب های کتابخانه های عمومی به سطح مطلوب نیازمند همراهی بیشتر دستگاه ها است.

وی با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره ملی رضوی، بیان کرد: این جشنواره در سه رده سنی کودک، بزرگسال و نوجوان برگزار شده و محوریت جشنواره امسال امام زمان (عج) است.

انتهای پیام/مهر

لینک خبر :‌ گیلانستان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: با دبیرکل کمیته ملی یونسکو در ایران، رایزنی و برنامه ریزی کرده ایم تا بتوانیم شهر شیراز را به عنوان یکی از شهرهای نامزد پایتخت کتاب جهان آماده و معرفی کنیم.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ سایت های دیگر : خبرگزاری شبستان راستین آنلاین خبرگزاری دانشجویان ایران

به گزارش پیام خبر ، صابر سهرابی در جلسه شورای برنامه ریزی پایتخت کتاب ایران گفت: در این مدت سعی کردیم برنامه هایی را که به دبیرخانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب برای احراز پایتختی کتاب ایران اعلام کرده بودیم عملیاتی و اجرایی کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ادامه داد: سعی کردیم با نهاد ها و دستگاه های دولتی و عمومی و تشکل های حوزه نشر تعامل بسیار خوبی برقرار کنیم و در این مسیر مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی را در حوزه زیر ساختی و رویداد های ترویج کتاب خوانی به سرانجام برسانیم.

وی افزود: تعدادی از برنامه ها نیز در دست اجرا است هر چند که شرایط کرونایی کشور به ویژه شهر شیراز در این راه تاثیرات منفی گذاشته است.

سهرابی اضافه کرد: اداره کتابخانه های استان فارس بازوی توانا و اجرایی در این مسیر بودند و در بسیاری از برنامه ها در کنار ما بودند، عنوان پایتختی کتاب برای شیراز باعث شد که این عنوان تنها در شهر شیراز نماند و سایر شهرهای استان فارس نیز از این عنوان و برند نیز برخوردار شدند و سعی کردیم علاوه بر شیراز، فعالیت ها و برنامه های خود را در سایر شهرستان های استان فارس نیز عملیاتی کنیم که یکی از آنان ساخت کتاب خانه بزرگ و مرکزی شهر صدرا می باشد که بزرگ ترین کتاب خانه عمومی استان فارس است.

وی در پایان اظهار داشت: با مسئول کمیته ملی یونسکو در ایران در حال رایزنی و برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم شهر شیراز را به عنوان یکی از شهرهای نامزد پایتخت کتاب جهان آماده و معرفی کنیم.

ابراهیم حیدری با اشاره به همه گیری بیماری کویید 19 در سراسر کشور گفت: علی رغم شیوع این بیماری، فعالیت های ترویج کتاب خوانی این دفتر طی این همه گیری متوقف نشد و در سال گذشته تمامی جشنواره ها و برنامه های این دفتر با پوشش سراسری و استقبال بسیار خوبی برگزار شد و علاوه بر این برنامه ها که شامل جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، جام باشگاه های کتاب خوانی کودک ونوجوان و جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی می شدند سه پویش ملی کتاب خوانی نیز برای کودکان و نوجوانان و خانواده ها در این ایام برگزار شد.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی ادامه داد: هرساله پایتخت کتاب ایران از سوی این دفتر و با همکاری نهادها و سازمان های مختلف در اسفندماه انتخاب و معرفی می شد که با توجه به گسترش و شیوع بیماری کویید 19 و به جهت عملیاتی و پیاده سازی برنامه های پیش بینی شده شهر شیراز که ششمین پایتخت کتاب ایران بودند 6 ماه به مدت زمان پایتختی این شهر افزوده شد و تا شهریور 1400 به این شهر مهلت داده شد تا برنامه های خود را اجرایی و عملی سازد.

جمشید رضایی مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به تشریح اقدامات و فعالیت های کتاب خوانی شهر شیراز پرداخت که مهم ترین اقدامات صورت گرفته در ترویج کتاب خوانی در این شهر شامل:

1.برگزاری فستیوال طراحی لوگو پایتخت کتاب ایران و انتخاب لوگو برگزیده برای ساخت المان

2.تجهیز و راه اندازی کتابخانه عمومی در 5 مرکز فرهنگی مناطق مختلف و اغلب کم برخوردار شیراز در سال 1399

3.مجموعاً افتتاح 9 کتابخانه در سال 1399 و 1400 توسط شهرداری شیراز با حدود 32 هزار جلد کتاب

4. 306 صندلی سال کتاب ایران در حوزه کتاب و کتاب خوانی

اعضای شورای برنامه ریزی برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران به نقد و بررسی این مجموعه اقدامات پرداختند.

همچنین از شهرهایی که در ادوار مختلف برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران موفق به احراز و کسب عنوان پایتختی کتاب ایران شدند خواسته شد که مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که در طی این سال ها چه در زمان پایتختی کتاب و چه پس از آن را تدوین و برای دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اشلامی برای مستند سازی ارسال شود.

همچنین از شهر شیراز خواسته شد تا گزارشی کامل از مجموعه اقدامات صورت گرفته این شهر را مستند و برای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید.

در انتهای این جلسه در خصوص چگونگی و زمان بندی اجرای هفتمین دوره برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران بحث و بررسی شد و با اجماع توافق شد که این دوره نیز طبق جدول زمان بندی برگزار شود و برنامه اختتامیه و معرفی هفتمین پایتخت کتاب در شهریور ماه 1400 برگزار شود.

گزارشی از مجموعه اقدامات شهر شیراز ششمین پایتخت کتاب ایران:

1.سالن مطالعه و 1220 مترمربع کتابخانه و سالن مطالعه
2. بازسازی کتابخانه عمومی شهید دستغیب شیراز غنی ترین و قدیمی ترین کتابخانه عمومی شیراز و جنوب کشور
3. پیگیری گسترده و تعیین تکلیف زمین کتابخانه مرکزی شیراز پس از حدود 15 سال دریکی از بهترین نقاط شهر شیراز و آغاز مراحل اجرایی ساخت کتابخانه
4. فراخوان دومین جایزه کتاب سال فارس در چارچوب پایتختی کتاب
5.تشکیل انجمن کتاب فارس
6. برگزاری پاسداشت نیم قرن خدمات کتابخانه عمومی ابوریحان
7. دومین کتابخانه قدیمی شهر شیراز بهمن
8. راه اندازی اولین کتابخانه عمومی سیار با عنوان اتوبوس کتاب، مسیر دانایی با 1500 جلد کتاب و سالن چندرسانه ای با ظرفیت 20 کودک در آبان 1399
9. کلنگ زنی باغ کتاب درنگ گاه سبز کتاب در هفته شیراز (اردیبهشت 1400)
10. تغییر کاربری باغ خانواده فرهنگ به نام بوستان کتاب در شورای شهر شیراز
11.غنی سازی 14 کتابخانه عمومی مراکز فرهنگی شهرداری شیراز با 7 هزار جلد کتاب به ارزش حدود 130 میلیون تومان
12. اجرای فاز دوم شبکه نابینایان دوستدار کتاب شیراز با همراهی موسسه نابینائیان توانگران کارآفرین شیراز در هفته کتاب 1399
13. برگزاری فاز دوم شبکه سالمندان دوستدار کتاب شیراز
14.افتتاح کتابخانه سفیران تجربه در کانون بازنشستگان
15.آیین پیوستن 10 ایستگاه آتش نشانی به شبکه آتش نشانان دوستدار کتاب شیراز
16. اجرای 30 برنامه در قالب سلسله نشست های سینما کتاب با محوریت اکران و بررسی فیلم های اقتباسی ایران و جهان
17. آغاز به کار پروژه کتاب گردشگر در هفته کتاب 1399
18. برگزاری جایزه پژوهش های ادبی سیمین با محور بزرگداشت سیمین دانشور و گرامیداشت صدمین زادروز مادر داستان نویسی ایران در اردیبهشت 1400
19. جشنواره کتابزی با شعار با کتاب زندگی کن با همکاری مجمع فعالان کتاب استان فارس
20. تبلیغات شهری کتابخانه ای به وسعت یک شهر

21.معرفی کتاب ها و نویسندگان شیراز در تبلیغات شهری شیراز (بیش از 40 سازه تبلیغاتی)
22.تبلیغات شهری وسیع هفته کتاب و شیراز پایتخت کتاب ایران
23. نصب کتابخانه در گردش در بوستان بزرگ شهروند
24.راه اندازی سومین کتابخانه شکوفه های کتاب شیراز در هفته کتاب 1399
25. تهیه، تدوین و انتشار کتاب راهنمای ترویج کتاب خوانی
26. آغاز به کار سامانه آنلاین ترویج کتاب خوانی شیراز در موکب کتاب اربعین با حضور امام جمعه شیراز
27. برگزاری 12 نمایشگاه مجازی کتاب در ایام کرونا
28. بهبود و افزایش تجهیزات کتابخانه های عمومی شامل تجهیزات کتابخانه ای، رایانه ای، کنفرانس و سرمایشی و گرمایشی با اعتبار بیش از 5 میلیارد ریال
29. افزایش و غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی در قالب طرح نسیم دانایی با اعتبار بیش از 2 میلیارد ریال
30. آغاز نهضت آموزش عمومی و توسعه فرهنگی در فضای مجازی با برگزاری بیش از دویست کارگاه و برنامه آموزشی و فرهنگی با بهره گیری از بهترین مدرسان در پلتفرم اسکای روم
31.تجهیز کتابخانه های عمومی به وسایل و مواد پیشگیری، ضدعفونی و فاصله اجتماعی برای ارائه خدمات به اعضا و مراجعان در دوران شیوع کرونا
32. جذب بیش از 1 میلیارد ریال کمک خیرین کتابخانه ساز و کتابخانه یار در راستای خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی
33. برگزاری جشنواره رضوی و مشارکت بیش از ده هزار نفر در شهر شیراز
34. تجهیز کتابخانه ها به میز مرجع مجازی : امکان دسترسی به بیش از 125 میلیون رکورد منابع دیجیتال شامل مقالات ژورنالی و کنفرانسی، مقالات فارسی و لاتین، منابع دیجیتال، پایان نامه ها، استانداردهای علمی و صنعتی، گزارش ها و ...
35.اهدای کتاب و مجلات به مدارس، زندان ها، کودکان کار و ...
36. تولید دویست عنوان کتاب گویا برای نابینایان
37.برگزاری کارگاه های متعدد برای افراد با اختلال بینایی
38. تولید کتاب مناسب سازی شده برای ناشنوایان
39. برگزاری کارگاه های متعدد برای افراد با اختلال ناشنوایی
40. برگزاری ویژه برنامه راویان بالندگی و تجلیل از شاعران شعر انقلاب هم زمان با دهه فجر
41. تجهیز و راه اندازی کتابخانه عمومی در 3 مرکز فرهنگی تا پایان تیرماه 1400 و یک کتابخانه تا پایان سال
42.ساخت سردیس زنده یاد زین العابدین بلادی، قدیمی ترین کتاب فروش معاصر شیراز و نصب در بوستان کتاب تا پایان تیرماه 1400
43.ساخت سردیس مکتبی شیرازی، شاعر معروف شیرازی قرن نهم و دهم هجری قمری
44. ابواسحاق اطعمه، شاعر شیرازی قرن هشتم و نهم
45. افتتاح بوستان مطالعه و کتابخانه در بوستان بولوار گفتار تا پایان تیرماه 1400
46. اجرای فاز دوم شبکه تاکسیرانان دوستدار کتاب با راه اندازی 20 تاکسی کتاب تا پایان مرداد 1400
47.تجهیز 5 ایستگاه مترو به کتابخانه در گردش مترو کتاب شیراز تا پایان مرداد 1400
48.راه اندازی 15 کتابخانه در گردش آپارتمان های کتاب خوان تا پایان مرداد 1400
49. راه اندازی دومین کتابخانه عمومی سیار اتوبوس کتاب مسیر دانایی تا آبان 1400

جلسه شورای برنامه ریزی پایتخت کتاب ایران با حضور شورای برنامه ریزی این برنامه با حضور ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صابر سهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، فریبرز خسروی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، رضا برزگر مدیرکل فرهنگی و اجتماعی توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هادی آشتیانی مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، سعید صوفی رئیس شبکه روستاهای دوستدار کتاب، مهدی حشمتی معاون ترویج کتاب خوانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، جواد زاهدی نماینده ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، سجاد جمشیدیان مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب و جمشید رضایی مسئول دبیرخانه ترویج کتاب خوانی استان فارس برگزار شد.

لینک خبر :‌ پیام خبر
ولیپور گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی باهدف ترویج فرهنگ زندگی رضوی و سیره امام رضا(ع) گامی بلند در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ سایت های دیگر : خبرگزاری فارس

سرویس : مازندران - زمان : شناسه خبر : 1071622

آرزو ولیپور امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در شهرستان ساری، با اشاره به آغاز بکار دبیرخانه کمیته اجرایی استانی یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، بر بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای برگزاری هرچه بهتر یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در مازندران تاکید کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران بیان کرد: دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی با استقبال خوب جامعه کتابخوان استان مواجه شده و از زمان اعلام فراخوان این جشنواره فعالیت های خوبی در زمینه مطالعه کتاب های معرفی شده برای شرکت در این جشنواره انجام شده بود.

وی ضمن تقدیر از مشارکت مردم استان در دوره های گذشته جشنواره کتابخوانی رضوی، افزود: جلب مشارکت چشمگیر مردم در این جشنواره و حضور خانوادگی در این رویداد ملی و آگاه سازی افراد و آشنایی با سیره رضوی از راهکارهای ترویج کتابخوانی است.

ولیپور درباره جزئیات یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی تصریح کرد: بهره مندی از دو نیمه شعبان در سرآغاز و سرانجام سال 1400 سبب شد بخش اصلی به موضوع و منابع امام رضا(ع) و بخش ویژه یازدهمین دوره جشنواره به حضرت مهدی(عج) اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی با اضافه شدن بخش ویژه حضرت مهدی(عج) برگزار می شود، ادامه داد: منابع معرفی شده برای این دوره 6 عنوان کتاب، برای سه گروه کودک و نوجوان و بزرگسال دو کتاب در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران افزود: به منظور بهره برداری روشندلان نسخه بریل به کتابخانه ها ارسال و نسخه گویای کتابها از طریق سایت قابل دریافت است و برای شرکت در بخش خانوادگی، ثبت نام حداقل یک نفر از اعضای خانواده در بخش بزرگسال الزامی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند در رشته های نقاشی، داستان نویسی، پویش کتاب خوان، مسابقه چهارگزینه ای، قصه گویی، پویش برای امام زمان (عج) و شعر سرایی باهم رقابت کنند.

ولیپور بیان کرد: کتابداران علاقه مند می توانند در بخش مروّجان فرهنگ رضوی و نیز نویسندگان و ناشران علاقه مند می توانند در بخش چاپ و انتشار شرکت کنند.

وی در پایان گفت: علاقمندان برای دریافت فایل منابع به آدرس ir.samakpl.www مراجعه و یا به منظور دریافت امانی – فیزیکی کتاب های جشنواره به کتابخانه های عمومی سراسر کشور مراجعه و تا اول آبان 1400 فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

پایان پیام/ 708

ضمیمه :

کلید ‫واژه ها:

ولیپور

|

فرهنگ کتابخوانی

|

مازندران

|

کتابخانه های عمومی

|

رضوی

|

لینک خبر :‌ خبرگزاری شبستان
ویژه برنامه معرفی کتاب از سری برنامه های طرح کتابخانه تابستانه با حضور نویسنده آثار برگزار شد.

به گزارش لیزنا، ویژه برنامه معرفی کتاب با حضور اسدالله شعبانی، شاعر و نویسنده حوزه کودک و نوجوان؛ خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی و اعضای کودک کتابخانه های عمومی کشور به همت این اداره کل و کتابخانه ملت تکاب در بستر فضای مجازی برگزار شد.

خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی ضمن ابراز خرسندی از حضور کودکان در این برنامه گفت: کودکان سرمایه های عظیم و آینده سازان کشور عزیزمان هستند و عادت به مطالعه باید از سنین کودکی در انسان نهادینه شود. بهترین دوست انسان کتاب است و هرچه انسان بیشتر با کتاب مأنوس شود آگاه تر خواهد بود. مدیرکل کل کتابخانه های عمومی ضمن بیان اهمیت مطالعه، کودکان را به حضور مداوم در برنامه های فرهنگی-ترویجی کتابخانه های عمومی دعوت کرد.

اسدالله شعبانی، نویسنده و شاعر حوزه کودک و نوجوان به تشریح ویژگی های آثار کودکان پرداخت و گفت: دنیای کودکان نیاز به شادی دارد و رنگین و آهنگین است. در آثار کودکان نیز باید ویژگی جهان کودکان را در نظر داشت و از قدرت تخیل و کنجکاوی آنها بهره برد.

وی ضمن تأکید بر نقش کتابداران در آشنایی کودکان با حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: در انتخاب کتاب برای کودکان باید علایق و استعداد آنها را در نظر داشت و بهتر است این انتخاب توسط خود کودک انجام شود؛ در معرفی کتاب های تاریخی به کودکان، باید از قبل موقعیت زمانی و تاریخی را برای آنها شرح داد.

در این برنامه کتاب ماه نو نگاه نو، زمین ما دل ما، گل آفتابگردان، شاعر و شب بو و دیگر آثار اسدالله شعبانی توسط امیرعماد نعیمی، مهرسا قنبری، گونش پیرانی، آیلین نقودی و دیگر اعضای کودک کتابخانه های عمومی معرفی شد.

در ادامه، با طرح سؤال کدام یک از آثار اسدالله شعبانی نیست؟ مسابقه چهارگزینه ای همراه با جوایز نقدی برگزار شد که علاقه مندان با ارسال پاسخ به شماره 100045012 در این مسابقه شرکت کردند.

گفتنی است شعرخوانی، گفتگوی صمیمی با نویسنده و پرسش و پاسخ بخش هایی از این برنامه بود.

دومین دوره ویژه برنامههای فرهنگی- ترویجی طرح کتابخانه تابستانه با هدف ترویج کتابخوانی و غنی سازی اوقات فراغت در طول تابستان سال 1400 و در بستر فضای مجازی اجرا می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این طرح می توانند با ارسال عدد 1 برای کودکان، 2 برای نوجوانان و 3 برای بزرگسالان به شماره 100045012 به صورت رایگان در این طرح ثبت نام و شرکت کنند.

لینک خبر :‌ لیزنا
پایگاه جامع خبری پاکدشت نیوز به نقل از روابط عمومی فرمانداری پاکدشت گزارش می دهد :
نشست کتابخوان ویژه (مدیران روابط عمومی ادارات) شهرستان پاکدشت برگزار می شود
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

اداره کتابخانه های عمومی پاکدشت، با همکاری شورای روابط عمومی ادارات شهرستان پاکدشت نشست کتابخوان آنلاین با معرفی پنج کتاب برگزار می گردد.

زمان: چهارشنبه 9 تیرماه 1400
ساعت 15

علاقمندان می توانند با استفاده از لینک زیر و گزینه (مهمان) وارد اتاق مجازی شوند.

https://www.skyroom.online/ch/tehranplir/pakdasht

لینک خبر :‌ پایگاه جامع پاکدشت نیوز
زنجان - ایرنا - افتتاح یک واحد صنعتی فرآوری توتون و تنباکو در سلطانیه با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری و شیوع موج پنجم کرونا در صورت بی توجهی به پروتکل های بهداشتی از جمله مهمترین رویدادها و عناوین خبری استان زنجان در هفته گذشته بود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

** یک واحد صنعتی فرآوری توتون و تنباکو در شهرستان سلطانیه استان زنجان با سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد ریال، با شرکت ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری و حضور امام جمعه، استاندار و شماری از مسوولان استان افتتاح شد.

روز پنجشنبه هفته گذشته همزمان با روز ملی صنعت و معدن(10 تیرماه) و در هفتاد و هشتمین برنامه افتتاح طرح های ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحد جی تی آی پارس با فرمان رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

** استاندار زنجان با اشاره به شیوع ویروس دلتا در استانهای جنوبی کشور گفت: نباید به رنگ بندی کرونایی توجه کرد شاخص های ارائه شده هشدار می دهد که مردم باید بیش از گذشته پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند درحالیکه حضور گسترده در پارکها و مراکز دیگر با بی تفاوتی وضعیت کرونایی را تغییر می دهد.

** رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: اولویت در خرید گندم این استان، در ابتدا تامین بدز برای کشت سال زراعی آینده است و در این راستا مزارع خوب را در سطح استان شناسایی کردیم.

جواد تاراسی افزود: با توجه به اینکه شرایط اسف باری را در کشور و استان به لحاظ کاهش بارندگی ها داریم و از طرفی زنجان جرو استانهای نخست کشور است که بالغ بر 95 درصد گندم در آن به صورت دیم کشت می شود، از این رو کاهش بارندگی ها تاثیر قابل توجهی روی تولید محصول گندم دارد.

** رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طی سه ماهه اول امسال 29 هزار مترمربع انواع فرش ابریشم، پشم و تابلو فرش در این استان بافته شد.

** رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با اشاره به شیوع انواع ویروس های جهش یافته کرونا به ویژه دلتا گفت: مسوولان و مردم به عنوان یک تیم با رعایت جدی تر پروتکل های بهداشتی و نیز نظارت بر آن می توانند از وقوع پیک بعدی گسترش این ویروس جلوگیری کنند.

** فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان گفت: طی سه ماهه اول امسال بیش از 506 کیلوگرم انواع موادمخدر در استان کشف شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 9 درصدی را نشان می دهد.

** معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدشتی و درمانی استان زنجان گفت: در زمان حاضر 80 درصد گروه سنی بالای 80 سال در این استان نوبت اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

** مسؤول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: ششمین اهدای عضو امسال در این استان با ایثار والدین شهید رسول قاسمی، همسر و فرزندان مرحومه به وقوع پیوست.

** مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: سال گذشته نزدیک 58 میلیارد تومان توسط مراکز نیکوکاری این استان از مردم خیران جمع آوری و در بین خانواده های نیازمند با رعایت حفظ عزت نفس و کرامت انسانی توزیع شد.

** مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان از بازگشایی مجدد موزه ها و اماکن تاریخی این استان برای بازدید شهروندان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی خبر داد.

** طرح بخشودگی جرایم منابع دیرکرد کتابخانه های عمومی سراسر استان زنجان با هدف تکریم ارباب رجوع که از یک تیر ( ولادت حضرت امام رضا (ع) ) شروع شده تا 30 تیر (عید سعید قربان) ادامه دارد.

** رییس اداره محیط زیست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: برای نخستین بار در کشور طرح جامع توسعه پایدار معادن و شرکت های معدنی در این استان اجرایی می شود.

محمد حسین فغفوری افزود: این طرح به منظور رتبه بندی معادن و صنایع معدنی استان با توجه به شاخص های توسعه پایدار عملیاتی می شود.

لینک خبر :‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی
شماره تابستان 1400 نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات به سردبیری دکتر محمد حسن زاده منتشر شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

به گزارش لیزنا، دوره 7، شماره 2، تابستان 1400 مجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات به سردبیری دکتر محمد حسن زاده منتشر شد.

مقالات منتشر شده در شماره جاری این نشریه به شرح زیر است:

سخن سردبیر/ دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی: چون و چرای یک راه دراز / محمد حسن زاده

مقاله مروری/ مروری نظام مند بر توسعه هستی شناسی ها با استفاده از فولکسونومی / نصرت گودرزی؛ یعقوب نوروزی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ مهدی علیپور حافظی؛ بهروز بیات

مقاله پژوهشی/ تحلیل ساختار فکری مطالعات ربط در بازیابی اطلاعات در وبگاه علوم (Web of Science) طی سال های 2009- 2018 / امیرحسین عبدالمجید؛ نصرت ریاحی نیا

آینده پژوهی تأثیر کلان داده بر مدیریت و خدمات کتابخانه های عمومی کشور و ارائه مدل راهبردی / زهرا رضایی؛ زهره میرحسینی؛ فرشته سپهر

بررسی نقش واسطه ای فرآیندهای مدیریت دانش در ارتباط بین نوآوری باز و اجرای مدیریت دانش (مورد مطالعه: صنایع مواد غذایی شهرک صنعتی شهرکرد) / عباس قائدامینی هارونی؛ میثم بابائی فارسانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه

چالش های اثربخشی تحقیقات در علوم انسانی و اجتماعی در ایران: تحلیلی داده بنیاد / حمید گلحسنی؛ طاهره حسینی؛ محمد حسن زاده

شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های آموزشی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه ارومیه) / احمد اسدزاده؛ روح اله مهدیون؛ پیمان یارمحمدزاده

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی با استفاده از مدل تحلیل شکاف لایب کوال: مطالعه موردی کتابخانه های مناطق سیستانی استان سیستان و بلوچستان / مرتضی مسرور علی نودهی؛ مونا اسالم نژاد گیلوایی

لینک خبر :‌ لیزنا
خدماتی که امروزه کتابخانه ها ارائه می دهند اغلب بسیار خلاقانه و الهام بخش است و بسیار فراتر از آن چیزی است که غالب مردم از این مؤسسات انتظار دارند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ سایت های دیگر : خبرگزاری صدا و سیما

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ترجمه کامران برادران: کتابخانه ها تنها مؤسساتی نیستند که باید در عصر دیجیتال در خود تحول ایجاد کنند. صنعت ارتباطات دوربُرد، صنعت سینما و مطبوعات و بسیاری دیگر نیز از اواخر دهه 1990 با چنین چالشی روبرو هستند. صعنت چاپ کتاب، روزنامه نگاری و آموزش و پرورش نیز امروزه با چنین مسائلی دست به گریبانند. بعضی توانسته اند به خوبی [نسبت به موج روزافزون تکنولوژی] واکنش نشان دهند و در حال پیشرفتند؛ باقی از این تغییرات زیان دیده اند و هنوز با آن درگیرند. کتابخانه ها باید واکنش دیگران به این مقوله را سرمشق خود قرار دهند، به ویژه آنانی که در این مسیر تصمیمات غلطی گرفته اند.

آن چه را که بر سر صنعت موسیقی آمد در نظر بگیرید. در سال 1990 شان فانینگ، دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن ، برنامه ای مخل و مخرب به نام نَپستر (Napster) را در جهان آزاد کرد؛ نخستین شبکه عظیم برای اشتراک گذاریِ فایل های صوتی. در عرضِ چند ماه، رشدِ خیره کننده نپستر سبب شد کفه ترازو از مدل های قدیمی توزیعِ محصولاتِ صوتی برداشته شده و به نفعِ مدلی نوین، مستقیم و دیجیتالی سنگین شود. سال ها طول کشید تا صنعت موسیقی این تغییر را در خود هضم کند و در آغاز با فانینگ و تمام کسانی که چون او به جهان نگاه می کردند جنگید. صنعت موسیقی از هر دو اخلال گر -که به وضوح داشتند از این اعمال غیرقانونی سود می بردند- و همچنین هزاران مشتری که به طور غیر قانونی آهنگ های دارای حق کپی رایت را دانلود و آپلود می کردند شکایت کرد. این دست نبردهای حقوقی بیش از یک دهه است که جریان دارند و در نهایت چیزی جز اتلاف وقت نبودند. نتیجه نهایی خرج مبالغِ کلان برای وکلا و دلالان سیاسی بود، مبالغی که یک شرکت کامپیوتری آن را تأمین می کرد: شرکت اَپل و ظهور شیوه دیجیتال و تقریباً انحصاری تولید، توزیع و مصرف موسیقی.

شباهت میان موسیقی و کتاب در عصر دیجیتال نادرست است. آن چه بر موسیقی رفته است هنوز برای صنعت کتاب اتفاق نیفتاده، هرچند که الگوهای خواندن را کمی تغییر داده است. رواجِ تیراژ کتاب های الکترونیکی را در طول چهار سال می توان ارقم ارائه شده از سوی سرویس اُوردرایو [یکی از مؤسسات بزرگ پخش دیجیتالِ کتاب های الکترونیکی و صوتی و همچنین موسیقی] مشاهده کرد: خرید کتب الکترونیکی از چهار میلیون نسخه در سال 2010 به شانزده میلیون در سال 2011 و پنجاه و چهار میلیون در سال 2012 و هفتاد و نه میلیون در سال 2013 رسید. اگر این آمار را بر حسب درصد نشان دهیم شکل سرسام آورتری به خود می گیرند: افزایش خرید کتب الکترونیکی بین سال های 2010 تا 2013، 1.875 درصد بوده است. علی رغمِ این رشد سریع و آشکار، شمار کتاب های چاپی ای که از کتابخانه ها به امانت گرفته می شود کماکان از کتاب های الکترونیکی به امانت گرفته شده بیشتر است (براساس تحقیقاتِ اخیر، 63 درصد به 4 درصد تمام کتب امانت داده شده). یکی دیگر از نشانه های پیچیدگی در بازار کتاب این است که بسیاری از علاقمندان به کتاب هنوز دوست دارند از کتابفروشی های مستقل خرید کنند، حتی اگر گاه از روی دستگاه کیندل شان کتاب بخوانند.

الگوهای مصرف در کتابخانه ها بسیار وابسته به نوعِ رسانه است. موسیقی و جراید عمدتا در قالب دیجیتال مصرف می شوند: کمتر کسی این روزها در کتابخانه ها از روزنامه ی چاپی یا سی دی - به ویژه اگر موسیقی موردنظر جدید و محبوب باشد- استفاده می کند. فیلم های سینمایی (همچنین دی وی دی ها) هنوز با شمارگان بالا منتشر می شوند، هرچند که شمارِ فیلم های عندالمطالبه که به صورت دیجیتالی به مصرف کننده تحویل داده می شوند رو به افزایش است. این شکاف در الگوی مصرفِ رسانه خبر خوبی برای کتابخانه هاست. این شکاف به رسانه فرصت می دهد تا جای پای خود را در کتابخانه، به عنوان یک مؤسسه، باز کند. همچنین به کتابخانه ها فرصت می دهد تا مهارت های جدید کسب کنند و استراتژی های جدیدی را پیش بگیرند. این امر به این معنی ست که کتابخانه ها می توانند با رویکردهای آنالوگ و قدیمی شان کماکان پاسخگوی نیازها باشند.

اگر گرایش های فعلی در کتابخوانی و آموزش به همین سیاق ادامه پیدا کند، این فرصت برای کتابخانه ها موقتی خواهد بود. انتظاراتِ کاربرانِ کتابخانه ها، در تمامی سنین، به مرور زمان تغییر می کند. این نکته را البته کتابداران به خوبی درک کرده اند. خدماتی که امروزه کتابخانه ها ارائه می دهند اغلب بسیار خلاقانه و الهام بخش است و بسیار فراتر از آن چیزی است که غالب مردم از این مؤسسات انتظار دارند. اما این تغییرات بسیار نه در قلبِ کتابخانه ها که در حاشیه ها اتفاق می افتد. تغییر در رویکردهای کاربرانِ کتابخانه ها نسبت به اطلاعات بسیار از رشدِ دیجیتالیِ کتابخانه ها سریع تر است. چنانچه کتابخانه ها بنا دارند از این تغییرات پیشی بگیرند، ما به عنوان مالیات دهندگان و حامیانِ کتابخانه ها باید در این گذار از آن ها حمایت کنیم. برای این کار دلالیل فراوانی هم داریم: به این خاطر که آنانی که تازه پای شان به کتابخانه ها باز شده، کودکان و نوه های مان بیش از هر رده ی سنی دیگر از کتابخانه ها بهره می برند.

این مقاله ترجمه ای است از منبع زیر:
Palfrey, John. (2015). BiblioTech; Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google, Basic Books, P41-43.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ترجمه کامران برادران: کتابخانه ها تنها مؤسساتی نیستند که باید در عصر دیجیتال در خود تحول ایجاد کنند. صنعت ارتباطات دوربُرد، صنعت سینما و مطبوعات و بسیاری دیگر نیز از اواخر دهه 1990 با چنین چالشی روبرو هستند. صعنت چاپ کتاب، روزنامه نگاری و آموزش و پرورش نیز امروزه با چنین مسائلی دست به گریبانند. بعضی توانسته اند به خوبی [نسبت به موج روزافزون تکنولوژی] واکنش نشان دهند و در حال پیشرفتند؛ باقی از این تغییرات زیان دیده اند و هنوز با آن درگیرند. کتابخانه ها باید واکنش دیگران به این مقوله را سرمشق خود قرار دهند، به ویژه آنانی که در این مسیر تصمیمات غلطی گرفته اند.

آن چه را که بر سر صنعت موسیقی آمد در نظر بگیرید. در سال 1990 شان فانینگ، دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن ، برنامه ای مخل و مخرب به نام نَپستر (Napster) را در جهان آزاد کرد؛ نخستین شبکه عظیم برای اشتراک گذاریِ فایل های صوتی. در عرضِ چند ماه، رشدِ خیره کننده نپستر سبب شد کفه ترازو از مدل های قدیمی توزیعِ محصولاتِ صوتی برداشته شده و به نفعِ مدلی نوین، مستقیم و دیجیتالی سنگین شود. سال ها طول کشید تا صنعت موسیقی این تغییر را در خود هضم کند و در آغاز با فانینگ و تمام کسانی که چون او به جهان نگاه می کردند جنگید. صنعت موسیقی از هر دو اخلال گر -که به وضوح داشتند از این اعمال غیرقانونی سود می بردند- و همچنین هزاران مشتری که به طور غیر قانونی آهنگ های دارای حق کپی رایت را دانلود و آپلود می کردند شکایت کرد. این دست نبردهای حقوقی بیش از یک دهه است که جریان دارند و در نهایت چیزی جز اتلاف وقت نبودند. نتیجه نهایی خرج مبالغِ کلان برای وکلا و دلالان سیاسی بود، مبالغی که یک شرکت کامپیوتری آن را تأمین می کرد: شرکت اَپل و ظهور شیوه دیجیتال و تقریباً انحصاری تولید، توزیع و مصرف موسیقی.

شباهت میان موسیقی و کتاب در عصر دیجیتال نادرست است. آن چه بر موسیقی رفته است هنوز برای صنعت کتاب اتفاق نیفتاده، هرچند که الگوهای خواندن را کمی تغییر داده است. رواجِ تیراژ کتاب های الکترونیکی را در طول چهار سال می توان ارقم ارائه شده از سوی سرویس اُوردرایو [یکی از مؤسسات بزرگ پخش دیجیتالِ کتاب های الکترونیکی و صوتی و همچنین موسیقی] مشاهده کرد: خرید کتب الکترونیکی از چهار میلیون نسخه در سال 2010 به شانزده میلیون در سال 2011 و پنجاه و چهار میلیون در سال 2012 و هفتاد و نه میلیون در سال 2013 رسید. اگر این آمار را بر حسب درصد نشان دهیم شکل سرسام آورتری به خود می گیرند: افزایش خرید کتب الکترونیکی بین سال های 2010 تا 2013، 1.875 درصد بوده است. علی رغمِ این رشد سریع و آشکار، شمار کتاب های چاپی ای که از کتابخانه ها به امانت گرفته می شود کماکان از کتاب های الکترونیکی به امانت گرفته شده بیشتر است (براساس تحقیقاتِ اخیر، 63 درصد به 4 درصد تمام کتب امانت داده شده). یکی دیگر از نشانه های پیچیدگی در بازار کتاب این است که بسیاری از علاقمندان به کتاب هنوز دوست دارند از کتابفروشی های مستقل خرید کنند، حتی اگر گاه از روی دستگاه کیندل شان کتاب بخوانند.

الگوهای مصرف در کتابخانه ها بسیار وابسته به نوعِ رسانه است. موسیقی و جراید عمدتا در قالب دیجیتال مصرف می شوند: کمتر کسی این روزها در کتابخانه ها از روزنامه ی چاپی یا سی دی - به ویژه اگر موسیقی موردنظر جدید و محبوب باشد- استفاده می کند. فیلم های سینمایی (همچنین دی وی دی ها) هنوز با شمارگان بالا منتشر می شوند، هرچند که شمارِ فیلم های عندالمطالبه که به صورت دیجیتالی به مصرف کننده تحویل داده می شوند رو به افزایش است. این شکاف در الگوی مصرفِ رسانه خبر خوبی برای کتابخانه هاست. این شکاف به رسانه فرصت می دهد تا جای پای خود را در کتابخانه، به عنوان یک مؤسسه، باز کند. همچنین به کتابخانه ها فرصت می دهد تا مهارت های جدید کسب کنند و استراتژی های جدیدی را پیش بگیرند. این امر به این معنی ست که کتابخانه ها می توانند با رویکردهای آنالوگ و قدیمی شان کماکان پاسخگوی نیازها باشند.

اگر گرایش های فعلی در کتابخوانی و آموزش به همین سیاق ادامه پیدا کند، این فرصت برای کتابخانه ها موقتی خواهد بود. انتظاراتِ کاربرانِ کتابخانه ها، در تمامی سنین، به مرور زمان تغییر می کند. این نکته را البته کتابداران به خوبی درک کرده اند. خدماتی که امروزه کتابخانه ها ارائه می دهند اغلب بسیار خلاقانه و الهام بخش است و بسیار فراتر از آن چیزی است که غالب مردم از این مؤسسات انتظار دارند. اما این تغییرات بسیار نه در قلبِ کتابخانه ها که در حاشیه ها اتفاق می افتد. تغییر در رویکردهای کاربرانِ کتابخانه ها نسبت به اطلاعات بسیار از رشدِ دیجیتالیِ کتابخانه ها سریع تر است. چنانچه کتابخانه ها بنا دارند از این تغییرات پیشی بگیرند، ما به عنوان مالیات دهندگان و حامیانِ کتابخانه ها باید در این گذار از آن ها حمایت کنیم. برای این کار دلالیل فراوانی هم داریم: به این خاطر که آنانی که تازه پای شان به کتابخانه ها باز شده، کودکان و نوه های مان بیش از هر رده ی سنی دیگر از کتابخانه ها بهره می برند.

این مقاله ترجمه ای است از منبع زیر:
Palfrey, John. (2015). BiblioTech; Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google, Basic Books, P41-43.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ترجمه کامران برادران: کتابخانه ها تنها مؤسساتی نیستند که باید در عصر دیجیتال در خود تحول ایجاد کنند. صنعت ارتباطات دوربُرد، صنعت سینما و مطبوعات و بسیاری دیگر نیز از اواخر دهه 1990 با چنین چالشی روبرو هستند. صعنت چاپ کتاب، روزنامه نگاری و آموزش و پرورش نیز امروزه با چنین مسائلی دست به گریبانند. بعضی توانسته اند به خوبی [نسبت به موج روزافزون تکنولوژی] واکنش نشان دهند و در حال پیشرفتند؛ باقی از این تغییرات زیان دیده اند و هنوز با آن درگیرند. کتابخانه ها باید واکنش دیگران به این مقوله را سرمشق خود قرار دهند، به ویژه آنانی که در این مسیر تصمیمات غلطی گرفته اند.

آن چه را که بر سر صنعت موسیقی آمد در نظر بگیرید. در سال 1990 شان فانینگ، دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن ، برنامه ای مخل و مخرب به نام نَپستر (Napster) را در جهان آزاد کرد؛ نخستین شبکه عظیم برای اشتراک گذاریِ فایل های صوتی. در عرضِ چند ماه، رشدِ خیره کننده نپستر سبب شد کفه ترازو از مدل های قدیمی توزیعِ محصولاتِ صوتی برداشته شده و به نفعِ مدلی نوین، مستقیم و دیجیتالی سنگین شود. سال ها طول کشید تا صنعت موسیقی این تغییر را در خود هضم کند و در آغاز با فانینگ و تمام کسانی که چون او به جهان نگاه می کردند جنگید. صنعت موسیقی از هر دو اخلال گر -که به وضوح داشتند از این اعمال غیرقانونی سود می بردند- و همچنین هزاران مشتری که به طور غیر قانونی آهنگ های دارای حق کپی رایت را دانلود و آپلود می کردند شکایت کرد. این دست نبردهای حقوقی بیش از یک دهه است که جریان دارند و در نهایت چیزی جز اتلاف وقت نبودند. نتیجه نهایی خرج مبالغِ کلان برای وکلا و دلالان سیاسی بود، مبالغی که یک شرکت کامپیوتری آن را تأمین می کرد: شرکت اَپل و ظهور شیوه دیجیتال و تقریباً انحصاری تولید، توزیع و مصرف موسیقی.

شباهت میان موسیقی و کتاب در عصر دیجیتال نادرست است. آن چه بر موسیقی رفته است هنوز برای صنعت کتاب اتفاق نیفتاده، هرچند که الگوهای خواندن را کمی تغییر داده است. رواجِ تیراژ کتاب های الکترونیکی را در طول چهار سال می توان ارقم ارائه شده از سوی سرویس اُوردرایو [یکی از مؤسسات بزرگ پخش دیجیتالِ کتاب های الکترونیکی و صوتی و همچنین موسیقی] مشاهده کرد: خرید کتب الکترونیکی از چهار میلیون نسخه در سال 2010 به شانزده میلیون در سال 2011 و پنجاه و چهار میلیون در سال 2012 و هفتاد و نه میلیون در سال 2013 رسید. اگر این آمار را بر حسب درصد نشان دهیم شکل سرسام آورتری به خود می گیرند: افزایش خرید کتب الکترونیکی بین سال های 2010 تا 2013، 1.875 درصد بوده است. علی رغمِ این رشد سریع و آشکار، شمار کتاب های چاپی ای که از کتابخانه ها به امانت گرفته می شود کماکان از کتاب های الکترونیکی به امانت گرفته شده بیشتر است (براساس تحقیقاتِ اخیر، 63 درصد به 4 درصد تمام کتب امانت داده شده). یکی دیگر از نشانه های پیچیدگی در بازار کتاب این است که بسیاری از علاقمندان به کتاب هنوز دوست دارند از کتابفروشی های مستقل خرید کنند، حتی اگر گاه از روی دستگاه کیندل شان کتاب بخوانند.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ترجمه کامران برادران:

خبرگزاری کتاب ایران

الگوهای مصرف در کتابخانه ها بسیار وابسته به نوعِ رسانه است. موسیقی و جراید عمدتا در قالب دیجیتال مصرف می شوند: کمتر کسی این روزها در کتابخانه ها از روزنامه ی چاپی یا سی دی - به ویژه اگر موسیقی موردنظر جدید و محبوب باشد- استفاده می کند. فیلم های سینمایی (همچنین دی وی دی ها) هنوز با شمارگان بالا منتشر می شوند، هرچند که شمارِ فیلم های عندالمطالبه که به صورت دیجیتالی به مصرف کننده تحویل داده می شوند رو به افزایش است. این شکاف در الگوی مصرفِ رسانه خبر خوبی برای کتابخانه هاست. این شکاف به رسانه فرصت می دهد تا جای پای خود را در کتابخانه، به عنوان یک مؤسسه، باز کند. همچنین به کتابخانه ها فرصت می دهد تا مهارت های جدید کسب کنند و استراتژی های جدیدی را پیش بگیرند. این امر به این معنی ست که کتابخانه ها می توانند با رویکردهای آنالوگ و قدیمی شان کماکان پاسخگوی نیازها باشند.

اگر گرایش های فعلی در کتابخوانی و آموزش به همین سیاق ادامه پیدا کند، این فرصت برای کتابخانه ها موقتی خواهد بود. انتظاراتِ کاربرانِ کتابخانه ها، در تمامی سنین، به مرور زمان تغییر می کند. این نکته را البته کتابداران به خوبی درک کرده اند. خدماتی که امروزه کتابخانه ها ارائه می دهند اغلب بسیار خلاقانه و الهام بخش است و بسیار فراتر از آن چیزی است که غالب مردم از این مؤسسات انتظار دارند. اما این تغییرات بسیار نه در قلبِ کتابخانه ها که در حاشیه ها اتفاق می افتد. تغییر در رویکردهای کاربرانِ کتابخانه ها نسبت به اطلاعات بسیار از رشدِ دیجیتالیِ کتابخانه ها سریع تر است. چنانچه کتابخانه ها بنا دارند از این تغییرات پیشی بگیرند، ما به عنوان مالیات دهندگان و حامیانِ کتابخانه ها باید در این گذار از آن ها حمایت کنیم. برای این کار دلالیل فراوانی هم داریم: به این خاطر که آنانی که تازه پای شان به کتابخانه ها باز شده، کودکان و نوه های مان بیش از هر رده ی سنی دیگر از کتابخانه ها بهره می برند.

این مقاله ترجمه ای است از منبع زیر:
Palfrey, John. (2015). BiblioTech; Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google, Basic Books, P41-43.

این مقاله ترجمه ای است از منبع زیر:
Palfrey, John. (2015). BiblioTech; Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google, Basic Books, P41-43.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران