بولتن فرهنگی هنری / مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 14 اسفند 97
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

از نهادهای دخیل در حوزه فرهنگ، مجلس شورای اسلامی است که در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی کار سیاست گذاری در حوزه فرهنگ را انجام می دهد.

از اسباب سیاست گذاری، آینده پژوهی است. گفت وگویی با حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انجام داده ایم تا بدانیم سیاست گذاران برای سال های آینده انقلاب اسلامی چه تدارک دیده اند:

آقای مازنی بحث را از اینجا شروع کنیم که سال 1357 شرایط فرهنگی ما چه بود. مردم ما چه خواسته فرهنگی داشتند که به انقلاب اسلامی منجر شد و ما بعد از انقلاب در حوزه فرهنگی چه روندی را طی کردیم؟

تا آنجایی که سن بنده از دوران نوجوانی و ابتدای جوانی اجازه می دهد، در سال 1357 استنباط ما از شرایط فرهنگی این بود که فرهنگ حاکم، فرهنگ ایرانی اسلامی نیست و با سلطه خارجی ها بر کشور و استبداد داخلی ، شرایط به گونه ای بود که جامعه با فرهنگ بومی خود بیگانه شده بود. فضای فرهنگی که مردان، زنان و جوانان ما در آن زندگی می کردند و برآنها تحمیل شده بود، فضایی نبود که متناسب با باورها، ارزش ها و گرایش های آنها بوده باشد. اما در بین خود مردم و آحاد جامعه، مردم عمیقاً مذهبی بودند. حتی آنهایی هم که تحت تأثیر فرهنگ وارداتی قرار گرفته بودند، به ارزش های دینی و بومی خود پایبند بودند و به نوعی شرایط تعارض بین سنت های مردم و آنچه به صورت مدرنیته برمردم تحمیل شده بود احساس می شد. مردم می دیدند پدیده های جدیدی که به عنوان پدیده های هنری وارد کشور می شود، در جهت اهداف و آرمان های آنان نمی باشد بلکه در جهت تخریب بنیه های اعتقادی و ارزشی مردم ایران بود. به همین جهت همه ما به یاد داریم و کسانی هم که آن زمان را یاد ندارند در فرمایشات حضرت امام (ره) شنیده اند که ایشان وقتی به بهشت زهرا تشریف آوردند فرمودند ما با تمدن مخالف نیستیم، ما با فساد مخالفیم. ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. کارهایی که به نام هنر انجام می شد واقعاً هنر نبود، بلکه فحشا و فساد بود. در عین حال به صورت اتفاقی چون به هر حال آثاری که خلق می شد از بین نویسندگان و هنرمندان ایرانی بود، مواردی هم بود که می توانست از ارزش هنری لازم برخوردار باشد، ولی وجه غالب وجهی بود که با اعتقادات مردم تعارض داشت. مراکز رسمی برای فساد و فحشا در کشور وجود داشت. همچنین تعداد مشروب فروشی ها از کتاب فروشی ها بیشتر بود. علما و روحانیون مذهبی به دلیل سخنرانی ها، به دلیل فتواها و انتقادها یا در زندان و تبعید به سر می بردند و یا مجبور به سکوت بودند و کاملاً شخصیت های مذهبی از وضع فرهنگی حاکم ناراضی بودند. گرایش حکومت در جهت محو فرهنگ و تمدن اسلامی، به نام فرهنگ و تمدن ایرانی بود. یعنی بین فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی تعارض به وجود آورده بودند و این دو را مقابل هم قرار داده بودند. در حالی که به تعبیر شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی همدیگر را تکمیل کردند. ایران با تاریخ چند هزار ساله تمدن و فرهنگ کهن وقتی با اسلام مواجه شد، هم از اسلام بهره گرفت و در جهت غنای فرهنگ و تمدن ایرانی از آن استفاده کرد و هم به ارائه درست و صحیح فرهنگ و تمدن اسلامی با بهره گیری از ظرفیت های ایرانی کمک کرد. ولی شرایط به گونه ای شده بود که خاندان پهلوی رسماً فرهنگ ایرانی را در نقطه مقابل فرهنگ اسلامی معرفی می کردند. بنده زمان رضاشاه پهلوی را به یاد ندارم ولی می گفتند ایشان روضه خوانی، چادر و پوشیدن لباس روحانیت را ممنوع کرده بود. مردم مجبور بودند کلاه پهلوی سر کنند، زن ها سر برهنه بیرون بیایند، الزامات و اجبارهایی برای سبک زندگی اعمال می شد که هیچ کدام با آزادی و اعتقادات مردم، هم سو و هماهنگ نبود و بعدها محمد رضا پهلوی در یک مصاحبه ای گفته بود پدر من با سرنیزه حجاب از سر زن ها برداشت و من با سیاست کاری کردم که زنان خود حجاب از سرخود بر می دارند. یا در برنامه دیدار با یکی از مقامات، مشروب به دست گرفته و به سلامتی یکی از مقامات آمریکایی یا کس دیگر (من حضور ذهن ندارم) شراب می خورد. مدارس مختلط دختر و پسر و اجبار به اینکه دختران حتماً باید روسری را از سرشان بردارند در حالی که پسران بودند و معلم مرد داشتند. این رفتار غیر شرعی علنی آنان بود که مردم شاهد بودند و مسائلی بود که در لایه های مختلف زندگی مردم، فرهنگ غیردینی و غیر اسلامی و غیر ایرانی را رواج می داد و به صورت پنهانی هم در زندگی حاکمان وجود داشت و امروز در خاطرات سران حکومت دربار از جمله یادداشت های اعلم می خوانیم که فساد سرتا پای دربار را فرا گرفته بود. این وضعیت فرهنگی نظام حاکم بود یا گوشه ای از چیزی بود که به عنوان شرایط فرهنگی در آن زمان حاکم بود.

اما درهمان فضای تاریک و در آن ظلمتی که بر فضای کشور حاکم بود، انسان های بزرگی مانند مرحوم دکتر شریعتی، شهید مطهری، شهید مفتح، شهید باهنر و از این قبیل بودند که مانند تک ستاره هایی وارد دانشگاه شده و در فضای دانشجویی تأثیرگذار بودند و یا طلبه های جوان را آموزش می دادند. و از فضای زندان هم کسانی که در زندان بودند مثل مرحوم آیت ا... طالقانی، مرحوم آیت ا... منتظری، بسیاری از چهره های بازار یا شخصیت های دانشگاه، فضای زندان را هم محلی برای تغییر شرایط قرار دادند. کتاب هایی که تألیف می شد، نمایشنامه هایی که تهیه و بعضاً در محیط های هنری و دانشگاهی اجرا می شد و به خصوص اعلامیه ها و سخنرانی های حضرت امام(ره) که رهبر تبعیدی مردم بود، همه اینها زمینه را برای انفجار در جامعه ای که سراسر ظلمت، تاریکی و سکوت بود فراهم کرد. ستاره هایی اینچنینی درآن ظلمات و تاریکی ها تأثیر گذاشتند که باعث شد درآن فضای سکوت، انفجاری حاصل شود که از سال 1356 به بعد همه کشور را فرا گرفته و 22 بهمن 1357 به پیروزی رسد و باعث شود مسیر فرهنگ، سیاست، اقتصاد و همه چیز تغییرکند. این خلاصه چیزی بود که من توانستم از آن زمان ترسیم کنم.

در حوزه قانون گذاری برای حوزه فرهنگ در طی این 4 دهه چه تغییراتی داشته ایم و قوانین چگونه حوزه های فرهنگی را مورد حمایت قرار می دهد.

از سال 1357 تا امروز که سال 1397 هستیم و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی هستیم، هم در حوزه ساختارها و هم در حوزه رویه ها، قوانین و به خصوص در حوزه فناوری تغییری را که در سطوح مختلف شاهد هستیم، این تغییر اصلاً غیر قابل مقایسه است. یعنی شرایط کاملاً تغییر کرده، و متغیرهای خارج از کنترل ما زیاد شده است. ما آن زمان با فضایی مواجه بودیم که هنوز کتاب خیلی تأثیر داشت، به نوعی می شود گفت تلویزیون آخرین دستاورد بشر در حوزه رسانه بود. آن هم تلوزیون آن زمان و اخبار کل انقلاب از طریق رادیو بی بی سی منتشر می شد. یعنی یک شبکه رادیویی خارجی که در اختیار مردم بود و به زحمت می توانستند ارتباط برقرار کنند.

با فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی که در اختیار انسان است و گفته می شود از عصر انقلاب اطلاعات عبور کرده و به عصر انفجار اطلاعات رسیده ایم. به صورت لحظه ای درحال تغییر، ارتقا و توسعه هستیم و شرایط تغییر کرده است. طبعاً شیوه اداره امور فرهنگی و مسائل مربوط به حوزه فرهنگ هم باید متناسب با شرایط امروز تغییر کند. ما در بخش های مختلف نیاز به اصلاح داریم که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به این مسئله توجه کردیم .یعنی در این 6 ماه اخیر که بنده به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس انتخاب شدم، یکی از کارهایی که در چهار چوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اولویت قرار دادم، ایجاد ظرفیت های جدید برای کمیسیون بوده است، مثلاً ما کمیته ای تشکیل دادیم به نام کمیتۀ فضای مجازی. به دلیل این که ما قبلاً چیزی به نام فضای مجازی نداشتیم، به خصوص در بخش مربوط به محتوای فضای مجازی که بسیار مهم می باشد، کمیسیون فرهنگی یا هیچ ورودی نداشته یا هیچ توفیقی نداشته است. در حالیکه ما 40 یا 30 سال قبل اصلاً چیزی به نام فضای مجازی نداشتیم، ولی امروز نیاز ما می باشد. مسئول این کمیته آقای پژمان فر هستند. همین امروز با جمعی از همکاران در حاشیۀ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت وگوی مفصلی داشتیم. بنده راجع به این مسئله بر روی دو- سه اصل تأکید داشتم و ایشان هم موافق بودند. اصل اول این که وقتی وارد بحث راجع به پیام رسان ها یا هر حوزه ای از حوزه های مربوط به آی تی می شویم، حتماً باید با سرعت بسیار زیاد توسعه این دانش و این فناوری توجه کنیم. سرعتی که اصلاً قابل کنترل نیست و نمی توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی می افتد و به چه سمتی می رود.

از طرفی انتظار می رود در این فضا باید به حقوق شهروندی و آزادی های مردم و در عین حال به امنیت کشور و اخلاق عمومی و باورهای مردم توجه کنیم. یعنی اگر40 سال قبل ما نگران بودیم در فضای حقیقی به وسیلۀعوامل حاکمیت، فساد و فحشا در جامعه رشد کند، امروز مادران ما از اینکه فرزندانشان دراتاق به تنهایی با موبایل خلوت کنند نگران هستند. شرایط از این جهت تغییر کرده و به گونه ای نیست که بتوان از بیرون تحمیل و مدیریت کرد. ما باید از این ظرفیت استفاده کرده و در این فضا ورود کنیم، امنیت مردم و حقوق شهروندی هردو باید مورد توجه باشند. مسئله دیگری که ما در کمیسیون فرهنگی احساس نیاز کردیم، بحث اصلاح ساختاردر سازمان های فرهنگی می باشد. سازمان های فرهنگی ما به اقتضای شرایط انقلاب تشکیل شده اند. از ابتدای انقلاب احساس می شد که ما حوزه هنری یا سازمان تبلیغات اسلامی می خواهیم. در قم دفتر تبلیغات اسلامی تشکیل شد یا نهادهای فراوانی تشکیل شدند که حالا به نظر می رسد این نهادها موازی کار می کنند و هم افزایی ندارند. کمیتۀ برنامه و بودجه و اصلاح ساختار تشکیل شد که آقای آزادی خواه به عنوان مسئول این حوزه انتخاب شدند. با تدبیر و برنامه ریزی و با استفاده از دیدگاه های مقام معظم رهبری و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اصلاح ساختار فکر می کنیم و این یک ظرفیت جدید است که ایجاد شده است. قطعاً ساختارهای 40 سال قبل، امروز پاسخگو نیست و باید اصلاح شود و برای آن در حال تدبیر هستیم.

در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه نظری دارید؟ آیا بعد از 40 سال این نیاز احساس نمی شود که ساختارهای این وزارتخانه عوض شود تا پاسخگوی نیازها و مسائل جدید باشد؟

بله هیچ نهاد یا سازمان فرهنگی از نظارت مجلس در امان نخواهد بود. از جمله در بحث اصلاح ساختار ما طبعاً به سمت همۀ اینها خواهیم رفت. دیشب ما جلسه ای داشتیم با بعضی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که یکی از بحث های ما این بود که شما الان با چه ملاک و مبنایی برای حوزه فرهنگ برنامه ریزی کرده و با چه مبنایی بودجه اختصاص می دهید. سرانه شما چه مبنایی دارد. به نظر می رسد که بخش فرهنگ مثل بقیۀ بخش های ما متأثر از یک نظامی هست که دولت و ساختارهای کهنه ما مانند سازمان برنامه و بودجه برایشان تعریف کردند. در آن ساختار بالاخره مبلغی به سینما، به حوزه علمیه یا موسیقی و... داده می شود و یک قسمتی را هم می دهند گفته می شود مثلاً کتاب را اداره کنید. این بخش ها حتماً هدف ما است. حالا ما تا چه اندازه توفیق داشته باشیم انشاالله خدا کمک کند و صاحب نظران، ذی نفعان،متولیان و همه همراهی کنند که ما بتوانیم این بحث را دنبال کنیم. سازمان صدا و سیما هم همین طور. صدا و سیما جالب است که 29 سال قبل، پس از بازنگری قانون اساسی اصل 175 این تشکیلات را از حالت شورایی به مدیریت فردی تبدیل کرده که مقام معظم رهبری رئیس را انتخاب می کند، از طرف سه قوه هم هر قوه دو نفر حضور دارند که در مجموع شورای نظارت بر صدا و سیما هستند. در ادامه هم آمده که خط مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما را قانون معین می کند. از29 سال قبل تا به امروز قانونی برای صدا و سیما تصویب نشده است. حتماً قانونی که امروز تصویب می شود باید متناسب با شرایط امروز باشد. بعضی می گویند که امروزه هیچ جای دنیا تمرکز در تولید و پخش آثار خبری و فضای رسانه ای نداشته و نمی توانیم داشته باشیم و بعد ادعا می شود که بر اساس قانون اساسی ما نمی توانیم تلوزیون و رادیویی غیر ازآنچه که همین رادیو وتلوزیون امروز ما است داشته باشیم. بنده از کسانی هستم که معتقدم قانون اساسی ما بن بست ندارد. از جمله اصل 44 مواردی را تعیین کرده است که اینها دولتی یا تعاونی یا خصوصی هستند. تا دولتی ها را نام برده و گفته مواردی که مردم نمی توانند، دولت باید انجام دهد. مثل بانکداری، کشتیرانی، بیمه و رادیو تلوزیون و این موارد را نام برده است.خوب ما امروز چه طور بانک خصوصی داریم؟ چه طور بیمۀ خصوصی یا کشتیرانی خصوصی داریم؟ معلوم می شود که حالا دیگر مردم می توانند. اگر مردم می توانند کشتیرانی داشته باشند، پس می توانند رادیو تلوزیون خصوصی هم داشته باشند، اگر حاکمیت م تواند بانکداری را در بخش خصوصی مدیریت و کنترل کند، پس می تواند رادیو تلوزیون را هم کنترل کند و بهتر هم می تواند. برای اینکه کنترل بانکداری نیاز به حضور میدانی دارد، در حالی که کنترل و نظارت بر رسانه نیازی به کنترل و نظارت میدانی ندارد. از یک جایی در یک اتاقی می نشیند و می بیند این خبر یا این برنامه تولید یا پخش خوبی دارد و خارج از چهارچوب هایی است که برایش تعریف شده، همانجایی که نشسته با یک دکمه می تواند آن را تعطیل و کنترل کند. پس هم حاکمیت می تواند کنترل کند و هم مردم می توانند آن را داشته باشند. بنابراین یکی از اولویت هایی که در توسعه و تحقیق داشتیم، تهیۀ طرح خط مشی اداره و نظارت بر صدا و سیما بوده که الان در صحن مجلس در دستور کار است. ما برای تهیۀ طرحی که قانون بشودخیلی وقت گذاشته وخیلی کارکردیم. فکر می کنم اگر این قانون تصویب شود، مدیریت صدا و سیما از این تمرکز یک نفره و اختیارات فردی کمی آزاد شود و یک هیئت امنای پیش بینی شده با انتخاب مقام معظم رهبری که در سیاست گذاری و در مدیریت کلان کمک می کند به مدیریت صدا و سیما کمک می کند، تشکیل شود. خود رئیس هم عضوی از این هیئت امنا خواهد بود. اختیارات را هم افزایش داده ایم که بتواند نظارت بهتری را انجام دهد. امکان پخش برنامه های رادیویی و تلوزیونی خصوصی را با مجوز صدا و سیما پیش بینی کرده ایم. به هرحال به همان نسبت که وزارت ارشاد یا هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار روزنامه را می دهد، صدا و سیما هم مجوز پخش برنامه رادیو تلوزیونی را بدهد. اینها بخشی از ویژگی های این قانون است که متناسب با شرایط امروز که لازم بوده است تهیه کرده ایم. اما در این مسیر موانعی هم داریم. وقتی کسانی به مدیریت فردی عادت کردند، اینها منهای معصوم، هرکس باشد، برای آنها سخت است که کسی بخواهد بر ایشان نظارت کند. از طرفی پایین کشیدن تابلوهایی که بالای سردر هر ساختمان نصب می شود خیلی سخت می شود و مقاومت می کنند. در نتیجه هرکس می خواهد براساس منافع خود، قوانین وضع شود و ساختارها اصلاح شود. ولی می خواهم عرض کنم که بی رحمانه در این مسیر گام بر می داریم و نظارت قوی انجام می دهیم. در عین حال حرکت های مذبوحانه بعضی از مدیرانی که به روش های غلط گذشته عادت کرده اند را هم زیر نظر داریم و هیچ حرکتی خارج از حیطه نظارت ما نمی باشد و ان شا الله به لطف خداوند و هدایت مقام معظم رهبری مسیر را به سمت اصلاح پیش می بریم و حرکت می کنیم. یکی از ظرفیت های نهفته در همین حوزه، بحث دیپلماسی فرهنگی می باشد. دیپلماسی فرهنگی از دو جهت در حوزه ما مهم است. یکی از این جهت که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به همه مسائل فرهنگی از جمله نیازهای فرهنگی ایرانیان خارج از کشور باید توجه کند. جهت دوم این که چهره ایران در خارج از ایران چهرۀ خوبی نیست. دیپلماسی عمومی ما ضعیف است و ما از آقای دکتر ظریف دعوت کرده و با کمک متخصصان و صاحب نظران، کمیته دیپلماسی فرهنگی را تشکیل دادیم و جلسات این بخش هم شروع شده است. من فکر می کنم در این حوزه شاید اگر اشتباه نکنم حدود 28 سازمان ایرانی داریم که به نوعی درفعالیت های فرهنگی خارج از کشور مؤثرند. البته هرکدام پرچمی را بلند کرده و مأموریتی را برای خود تعریف کرده اند که می تواند تداخل نداشته باشد، اماگاهی تداخل و موازی کاری بینشان انجام می شود. این کمیته به سمتی می رود که هم زمان با کمیتۀ دیگری که اصلاح ساختار در درون را دنبال می کند، در خارج از کشور این مسئله را دنبال و پیگیری کند. کمیتۀ اقتصاد فرهنگ را تشکیل داده ایم. متأسفانه ما همیشه فکر می کنیم فرهنگ یک بخش مصرفی است. در حالی که در عین این که کالای فرهنگی درکالاهای مصرفی مورد نیاز مردم باید دیده شود، سوبسیدی که برای مرغ وگوشت و روغن و برنج و قند و شکر پرداخت می شود باید برای کتاب و فیلم و موسیقی و نیازهای مذهبی و روانی مردم هم باشد. در عین حال فرهنگ می تواند برای کشور در آمد تولید کند. اقتصاد فرهنگی از این جهت مهم است که مثلاً بخش گردشگری یکی از بخش های کمیسیون فرهنگی است. امروز گردشگری از نظر گردش مالی در دنیا نزدیک در آمد خرید و فروش نفتی برای کشورها ایجاد کرده است. کشورهایی هستند که دسترسی به هیچ امکانی ندارند مگر اینکه فضا را برای توریسم فراهم کرده اند، هم نگاه اقتصادی به این بخش مهم است و هم اصلاح نگاه فرهنگی مهم می باشد. به دلیل مشکلات تاریخی که ما با بعضی از کشورها داشته ایم یک سری ترس های تاریخی نسبت به رفت و آمد با خارجی ها وجود داشته است که امروز به نظر می رسد باید بر این ترس ها غلبه کرده و فائق بیاییم و جرأت، شهامت، شجاعت و جسارت لازم را داشته باشیم. این که بعضی ها فکر می کنند خارجی ها برای فساد به ایران می آیند، اشتباه و غلط است . ملت ها از حضور در جمع ملت های دیگر احساس یادگیری فراگیری چیزهای جدید می کنند. برای دیدن آثار و میراث فرهنگی و تاریخی کشورها و برای آشنایی با رفتار مردم یک کشور مسافرت می کنند. بنده در هفته گذشته در ارگ کریم خان در شیراز بودم توریست هایی که من را می دیدند سلام علیک و احوالپرسی می کردند، یکی از اینها گفت من هلندی هستم از من پرسید این چیزی که روی سرتان است چیست؟ گفتم عمامه است گفت این را چه طوری درست می کنید؟ کارش چه هست مثلا ًبرای چی استفاده می کنید؟ برای آنها لباس روحانیت ایران یا چادر مهم است ، می آیندکه این چیزها را ببینند. خیلی خوشحال شد و عکس یادگاری هم با هم گرفتیم. ازیک طرف گفته می شود خارجی ها برای فساد می آیند،از طرفی هم درست درنقطه مقابل گفته می شود برای این که خارجی ها اینجا راحت باشند باید مشروب آزاد باشد، باید حجاب آزاد باشد. در حالی که هیچ کدام اینها ربطی به گردشگری و توریسم ندارند اتفاقاً گاهی به عکس است. یعنی کسانی که ساحل پاک می خواهند، دریای پاک می خواهند می آیند ایران. برای اینکه اگر قرار باشد دنبال ناپاکی ها باشند در جاهای دیگر خیلی شرایط بهتری برایشان فراهم است و از طرفی ما بنیۀ آثار مذهبی شیعی اسلامی، مسیحی، زرتشتی و سایر ادیان را در ایران داریم که دیدنی هستند. امام رضا(ع)، حضرت معصومه(ع)، شاهچراغ، امام زاده هایی مثل حضرت عبدالعظیم را داریم و در بسیاری از شهرهای ما کلیساهای چند هزار ساله با قدمت چند هزار ساله وجود دارد که بعضیشان اول معبد زرتشتی ها بوده است و بعد مسیحی ها آمده و آن را به کلیسا تبدیل کرده اند. اینها چیزهایی است که برای خود ما دیدنی است. من خودم وقتی به ارومیه می روم کلیسای ننه مریم برایم دیدنی است، چه برسد به اینکه یک نفراز ایتالیا، امریکا، آفریقا یا خاور دور یا از کشورهای همسایه بیاید. ما یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان داریم که اینها مثل ما حجاب دارند، مثل ما شراب نمی خورند، مثل ما حلال و حرام را می فهمند، می شناسند،عمل کردن و نکردنشان هم به اندازه خودمان است و مثل خود ما هستند. ما چه قدر توانسته ایم اینان را جذب کنیم؟ آن وقت ما ناتوانی ها و ضعف های ساختاری و مدیریتی خود را به فرهنگ و اسلام و باورهای خودمان نسبت می دهیم. اینها مسائلی است که ما درفکر اصلاحشان هستیم. در بحث مربوط به کتاب که شما اشاره کردید. زمانی می شد کتاب را با ممیزی کنترل کرد ولی امروز نمی شود بنده معتقد هستم که اصل ممیزی و اصل کنترل باید وجود داشته باشد. علاوه براین ضعف دیگری داریم که در عدم کنترل است و آن ضعف در نداشتن قانون کپی رایت است. ما عضو کنوانسیون برن نیستیم و در داخل کشور هم قوانین بازدارنده قوی برای کپی رایت نداریم. اینها اشکالاتی است که وجود دارد. در عین این که افراط و تفریط هایی در کنترل و ممیزی کتاب می شود. یکی از اولویت هایی که در کمیسیون فرهنگی پیش بینی کردیم ایجاد نظام های صنفی در حوزه فرهنگی می باشد. خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است که نظام صنفی را تشکیل دهد. ما همین حالا دو طرح نظام صنفی را در دستور کار داریم یکی طرح نظام صنفی رسانه می باشد و یکی هم طرح نظام صنفی هنر است که ما در دفتر خود تهیه کردیم و در کمیتۀ فرهنگ- هنر و رسانه (کمیسیون فرهنگی) بررسی اولیه آن انجام شد و الان در اختیار صنوف مختلف هنر می باشد که دوستان ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال ایجاد هماهنگی هستند. ما در حقیقت می خواهیم کاری کنیم که کار فرهنگ به اهالی فرهنگ سپرده شود و هنرمندان خودشان کار را در اختیار بگیرند و اگر قرار بر ممیزی و کنترلی هست خودشان انجام دهند. همچنان که کار پزشکان به نظام پزشکی وکار وکلا به کانون وکلا و کار روان شناسان به سازمان نظام روان شناسی واگذار شده است. یک عده خوف این را دارند که این نظام ها و این صنوف اگر سازماندهی شوند ممکن است برای دولت مشکل ایجاد کنند. یک عده هم ازآن طرف از دل همین هنرمندان و صنف ها فکر می کنند اگر کار به آنها سپرده شود دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند. در حالی که این طور نیست. هرچه اینها سازماندهی شوند، می توانند به دولت در جهت اهدافشان کمک کنند. از آن طرف هم دولت سبک و چابک شود و بتواند نظارت کند. ما که می گوییم خود نویسندگان کتاب را کنترل کنند به این معنی نیست که نویسنده هرچه می نویسد، خودش منتشر کند. منظور این است که نظام صنفی نویسندگان شکل می گیرد و در درون نظام صنفی، خود اهالی کتاب، نویسندگان، مؤلفان و مترجمان هیئت هایی را تأییدکرده و انتخابی از بین خود داشته باشند. دولت وزارت مربوطه و مجلس هم نظارت کند، این قشر کار دست خودش باشد و خود، کتاب ها را تألیف و منتشر کند و فضای آزادی فراهم شود که مردم کتابخوان شوند. بنده یک بار در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حضور آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وضعیت کتابخوانی را در ایران و سایر کشورها مطرح کردم. اوضاع کتابخوانی اصلاً خوب نیست. صحبت شد که ما برای این که مردم کتابخوان شوند باید چه کنیم؟ بنده عرض کردم سال ها قبل آقای حاجی آبادی می گفت که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای بود و همین بحث مطرح بود. دوستان می گفتندکه ما هر راهی که لازم بود برای کتابخوان شدن مردم رفتیم و نشد فقط مانده که کمر بند را درآورده و مردم را بزنیم تا کتابخوان شوند.

بنده دو پیشنهاد را مطرح کردم. یکی از پیشنهادهای من این بود که گفتم همین جمع وافرادی از این دست یعنی چهره های مشهور، مشاهیر سیاسی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آخرین کتابی را که می خوانند به رسانه ها اعلام کنند. هم کتاب معرفی می شود و هم اینکه فرهنگ کتابخوانی ترویج می شود. پیشنهاد دوم من این بود که گفتم ما سال ها تجربه کردیم کنترل و ممیزی و این که ما بگوییم چه کتابی منتشر شود، یک مدتی کار را به خودشان واگذار کنیم و این روش را هم تجربه کنیم. یکی از اعضاء گفتند مثل این است که بگوییم پلیس برای یک مدتی رانندگان را در مسیرآزاد بگذاردکه از هر طرفی تردد کنند. وقتی من می گویم خود اهالی کتاب راجع به کتاب تصمیم بگیرند یعنی از صنف، افرادی انتخاب شوند، خودشان اظهارنظر کنند و ما هم نظارت کنیم. در پاسخ آن عزیز می توان گفت مردم وقتی چراغ قرمز می بینند مگر نگاه می کنند ببیند پلیس هست یا نیست؟ چراغ قرمز است و احساس می کنند حقشان و تأمین حقوق و نفعشان در این است که توقف کنند تا چراغ سبز شود و یا کمربند را برای چه مردم می بندند الان در روستا هم مردم می خواهد رانندگی کنند کمربند می بندند. مگر در روستا پلیس هست یا جاهایی داخل شهر که پلیس نیست کمربند را می بندند ما با روش های سرهنگی نباید پاسخ سؤالات فرهنگی را بدهیم.

یک دفعه هم نمی شود این تغییرات را ایجاد کرد، به نظر می رسد باید تدریجی انجام شود. باید اول صنف قوی شده و به پختگی برسد، ساختار وزارت ارشاد آرام آرام منتقل شود و به این برسد که بخواهد هر سال یک بخش کوچکی را به خودشان بسپارد.

ما اگر مردم را کودک فرض کنیم و مردم را در شرایطی فرض کنیم که به خصوص صاحب نظران ، هنرمندان و نویسندگان نیاز دارند که ما مراقبشان باشیم، هیچ وقت نه مردم بزرگ می شوند و نه ما جایگاه خود را می فهمیم. ما حتی اگر فرضمان این است که باید دستشان را بگیریم پا به پا ببریم تا شیوۀ راه رفتن بیاموزند باید طوری رفتار کنیم تا بالاخره خودشان راه افتاده و راه بروند. اینجور نباشد که مثلاً پدر 90 ساله بخواهد دست پسر 70 ساله اش را هم چنان بگیرد. باید او دست پدر را بگیرد. یعنی استنباط بنده این است که مردم و به خصوص نسل جوان رسیده اند به جایی که می توانند دست حاکمان را بگیرند و راهنماییشان کنند. آگاهی جوانان به مسائل روز و به نیازها بیشتر از بزرگترهاست. این تجربه ها را منتقل کنیم، جسارت و جرأت این را داشته باشیم که واگذار کنیم تفویض کنیم وآن وقت بهتر می توانیم ما طلبکار و ناظر باشیم. ولی همۀ کارها را در دست گرفته ایم و هرچه مداخله ما به عنوان حاکمیت در کار فرهنگی بیشتر می شود هزینه ها هم بیشتر می شود. پول نفت را باید بدهیم برای کارهایی که داریم انجام می دهیم .ولی اگر ما واگذار کنیم به خود هر صنف آن وقت گردشگری پول می دهد. به جای اینکه ما از نفت به او بدهیم او می گوید ما دیگر نفت نمی خواهیم. خود گردشگری جای نفت را می گیرد و پول به کشور تزریق می کند.

اما این نکته را باید در نظر گرفت که اگر حمایت مالی دولت از حوزه فرهنگ برداشته شود امکان دارد اتفاقی مانند آنچه در تئاتر و سینما در حال رخ دادن است، با شدت بیشتری بیفتد. الان ما در سینما و تئاتر شاهد هستیم برای جلب مخاطب و تأمین هزینه های تولید یک اثر روش هایی را در پیش گرفته اند که به اصل این هنرها ضربه می زند.

خدا مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را رحمت کند می خواست سازندگی راه بیندازد. بعد از سال ها جنگ که اقتصاد کاملاً دولتی بود، آن زمان نقد می کردند که در دولت یا در فضاهای برنامه ریزی توسعه مطرح شده بود که این همه پول برود برای پل سازی، تونل سازی، راه سازی، فرودگاه سازی، سد سازی ممکن است در آن فساد هم باشد. آن موقع گفته شد که این درصد هم می گذاریم برای فسادش. می خواهم بگویم امروز که ما نگاه می کنیم اگر آن زمان سرمایه های کشور در صدی هم در مسیر فساد پرت داشته است اما ده ها برابر آن توسعه و رونق اتفاق افتاده است. من فکر می کنم اگر بپذیریم کار را به مردم واگذار کنیم، آن وقت خود مردم چون منافع خودشان را بهتر از ما تشخیص داده و هر کس نفع خود را می بیند، کار بهتر انجام شود. مثل این که در یک کتاب فروشی، به کتاب فروش حقوق می دهید و می گویید ما یک میلیون تومان به شما می دهیم و شما کتاب بفروش، کسی کتاب نمی خرد. اما اگر به او بگویید به تو حقوق نمی دهم هر کتابی را که بفروشی ده درصد برای شما، این کتاب فروشی رونق می گیرد. اما از آن طرف هم حواسمان باشد چه کتابی را نفروشیم یا چه کتابی را بفروشیم این کنترل ها را هم داشته باشیم. این باعث می شود بهتر بتوانیم کنترل و نظارت داشته باشیم. در کل من معتقدم که ما مردم را باور کنیم مردم را ما برای انقلاب، دفاع مقدس یا راهپیمایی هایی که به نفع ماست باور کردیم. اما اگر بگوییم بگذاریم همین مردم خودشان راجع به فرهنگ، زندگی یا اقتصاد خودشان تصمیم بگیرند، ما نگرانیم. آن بخشی از نگرانی و دلواپسی را هم که ما داریم اگر فراغت داشته باشیم و عقل را به کار بیندازیم، بهتر هم می توانیم نظارت کنیم. یعنی وقتی که ما هم زمان، هم نظارت و هم دخالت می کنیم و هم خودمان از بودجه عمومی هزینه می کنیم، خروجی آن کارهای سفارشی می شود که الان داریم.

من دقیقاً حرف های شما را قبول دارم اما ببخشید بحث می کنم، ما در حوزه موسیقی یا تئاترکه بحث خصوصی اتفاق افتاده و سیاست نداشته ایم، یعنی برنامه ریزی بلندمدت نداشته ایم، این که در فرهنگ یا در حوزه موسیقی در نقطه A ایستاده ایم و می خواهیم به نقطۀ B برسیم، در عین حال که کار را به خود اهالی موسیقی واگذار کنیم. اما چون این برنامه ریزی بلند مدت را نداشتیم فقط واگذار کردیم. می گوییم فقط مجوز بیاور. برای مجوز هم این موارد را رعایت کن و مجوزت را می گیری. بعد از آن هرچه می خواهد باشد. من مشکلم این است که هیچ سیاست و هیچ برنامه ای برای خصوصی سازی نداریم. یعنی ما سیاست های کلان نداریم که راهبردهای فرهنگی ما بشوند.

اینکه ما نداریم علتش این است که این طور نیست که قانون نداشته باشیم. قانون و سیاست داریم، ولی جرأت و جسارت و اراده لازم را نداریم. یعنی بنا نداریم و باور نمی کنیم که کشور را طور دیگر می توان اداره کرد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی سند مهندسی، تصویب شد ولی اجرا نمی شود. این که اجرا نمی شود برای این است که آن اراده که باید باشد نیست. اراده مهم است و اگر اراده، اراده و عزم،عزم باشد اجرا خواهد شد. شما فضای باز برای تئاتر ایجاد کردید، امکان کنترل شما بیشتر می شود. اما اگر بگویید من بحث تئاتر را هم نظارت و هم تولید کرده و جزییات را داخل کنم، معلوم است که رونق نمی گیرد و رشد نمی کند و نمی تواند روی پای خود بایستد. اقتصاد فرهنگ را عرض می کنم که اگر جدی گرفته شود خود فرهنگ و حوزه فرهنگ را خود باید تأمین کند.

نکته ای که به نظرم لازم است عرض کنم ما در کمیسیون فرهنگی برای تشکیل سلسله نشست های فرهنگی برنامه ریزی کردیم علتش این است که فکر می کنیم ما به لحاظ قوانین، یک جاهایی ممکن است خیلی کم داشته باشیم. ممکن است سند کم داشته باشیم ولی به نوعی اگر مرور کنیم از اول انقلاب تا حالا انبوهی ازتولید سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده است. انبوهی از سند تولید شده و انبوهی قانون نوشته و تصویب شده است. اما فکر می کنم ما به دلیل اختلافات سیاسی که داریم و این اختلافات و تنازعات سیاسی از مرز منافع جناحی عبور کرده و منافع ملی را هدف قرار داده است. ما نیاز داریم با هم گفتگو کنیم یکی از روش ها، گفتگو در حوزه فرهنگ است. اگر ما نشست های گفتگو محور را با هدف کشف حقیقت شکل دهیم و در جهت حل مسائل باشد، نه مناظره هایی که بخواهیم رقیب را به هر قیمت مثل کشتی یا سایر رشته های ورزشی حتماً شکست دهیم یا جنگ تلقی کنیم، و اگر فضای گفتگو محور شکل بگیرد، من فکر می کنم این نقطه ضعف های ریزی هم که شما اشاره می کنید آنجا دیده شده و راجع به آن بحث می شود. مثلاً ما در این گفتگوها یک مثلثی را در نظر گرفتیم که در این مثلث ذی نفعان حضور پیدا خواهند کرد. ذی نفعان یعنی مثلاً در موضوع موسیقی اعضای خانۀ موسیقی و صاحب نظران را داشته باشیم، کسانی که از حوزه دانشگاه کارشناس موسیقی هستند حضور داشته باشند و متولیان یعنی صدا و سیما و وزارت ارشاد و هر دستگاهی که متولی صدا و موسیقی است. خود ما هم درکمیسیون فرهنگی ناظر بر کار هستیم. و درباره موضوع موسیقی در ایران و مشکلات و موانع آن گفتگو کنیم. آیا خلأ قانونی یا خلأ نظارت داریم؟ آیا کمبود بودجه یا ناهماهنگی یا موازی کاری داریم؟ به همین نسبت خیلی مواضع دیگر. مثلاً به نظر بنده حضور زنان در استادیوم ها امروز به ابزاری برای رأی آوری جناح ها تبدیل شده است. من به آقای پژمان فر می گفتم که شما درجناح اصول گرایی می گویید نباید بروند، برای اینکه حجاب و عفاف و شأن زن ایرانی مسلمان آسیب می بیند. تا وقتی که این باشد، شما با این شعار می توانید رأی بگیرید. ما هم در جبهه اصلاح طلبی می گوییم که زنی که امروز در حدی است که می تواند نماینده مجلس، معاون رئیس جمهور یا پزشک شود و در همه عرصه های اجتماع حضور پیدا کند، استادیوم هم برود و فوتبال را هم تماشا کند. این ها برای ما این طرف رأی دارد. گفتم تا وقتی که این مسائل و معضلات اجتماعی - فرهنگی برای جریان های سیاسی ابزار باشد، جامعه هیچ وقت به آرامش نمی رسد. ما برای یک بار همه ابعاد فقهی، حقوقی ، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بسنجیم. اگر ساختارها ایراد دارد و زیر ساخت ها نادرست است و هرچه هست، یک جا تصمیم گرفته و حل کنیم. به قول حضرتعالی که می فرمایید بعضی از مسائل را تدریجی باید حل کرد. بنده هم معتقدم که باید تدریجی باشد. ولی مهم این است که اراده باشد. اول ما باید بگوییم به کجا می خواهیم برویم. حتماً اگر هدف مشخص باشد، برای هدف باید راهبرد و سیاست تعیین شود، برنامه ریزی شود، بودجه تهیه شود، سرمایه انسانی مشخص شود و بالاخره هماهنگ به سمتی حرکت کنیم. به نظر می آید اگر در این چهارچوب ها حرکت کنیم، حتماً می توانیم توفیقات بیشتری کسب کنیم. نکته ای هم که به نظرم می آید گفتنش لازم باشد، قبل از مصاحبه یا ابتدای سئوالات شما اشاره کردید 40 سال گذشته و 40 سال آینده، خوشبختانه با اینکه از ابتدای انقلاب، دشمنان ایران و انقلاب اسلامی همیشه می گفتند که شما پیروزی سال اول را نخواهید دید، 22 بهمن دوم و سوم را نخواهید دید و حالا یک سال است که مرتب می گویند 22 بهمن چهلمین سال را نخواهید دید. در فضایی که اصرار دارند یأس و ناامیدی را برجامعه ما حاکم کنند، خوشبختانه مقام معظم رهبری پیش نویس سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت را ابلاغ کردند و فرمودند که برای 50 سال آینده برنامه ریزی کنید و به آن سمت حرکت کنید. این خیلی مهم است. از طرفی هم ویژگی دیگر این سند این است که کاملاً بومی، ایرانی و اسلامی هست. ویژگی ابلاغ آن هم در این است که برای اجرا ابلاغ نشده است، بلکه برای بحث، مباحثه، اظهار نظر و نقد تا 1400 ابلاغ شده است. بنده به آقای واعظی زاده گفتم که نشست مشترکی با کمیسیون فرهنگی داشته باشیم و از منظر کمیسیون فرهنگی مجلس این بحث را دنبال کنیم. از روزی که حضرت آقا اعلام کردند یکی از کمیته های تخصصی ما این بحث را بررسی می کنند و حتماً باید بیاید در شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به این مسئله بحث و گفتگو شود. ما باید افق آینده را براساس تجربه 40 سال گذشته پیش بینی کنیم. حتماً در ساختارها نیاز به اصلاح داریم، حتماً در رویه ها، روش ها، برنامه ها، در نوع نگاه به مردم و نگاه مردم به حاکمیت نیاز به اصلاح داریم. ابزارها تغییر کرده و شرایط عوض شده است. اوضاع تغییر کرده است. به جوان ها باید اعتماد کنیم. من به آینده بسیار خوشبین هستم. فکر می کنم ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم می توانیم ان شاالله با استفاده از دستاوردهای 40 سال گذشته و دستاوردهای تاریخ ایران و تاریخ اسلام و تاریخ انقلاب اسلامی آینده خوبی برای کشور، برای مسلمان ها و ملت ها رقم بزنیم. به اعتقاد بنده ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند ترکیب خوبی باشد.

لینک خبر :‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رسانه رکن جامعه پذیری و نوعی مدرسه سیار است و به عنوان رکن مهم جامعه و نظام به شمار می رود و اگر این دژ فرو پاشد بسیاری از مسائل به هم می ریزد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سایت های دیگر : الف ملیت تابناک همدان روزنامه اصفهان زیبا

به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران استان همدان، با بیان اینکه مناسبات فزهنگی در نگاه های مدیریتی و سیاست های کلان اجرا شده است، اظهار کرد: جایگاه رسانه در حوزه فرهنگ خاص است و رسانه به عنوان پدیده مدرن ترکیب چند وجهی دارد که آن را حساس تر و پراهمیت تر کرده است.

وی افزود: هرچه شرایط در حوزه اجتماعی حساس تر، وظیفه رسانه ها سنگین تر شده و با توجه به چندوجهی بودن رسانه، جایگاه آن مقتدرتر و اثرگذارتر از قبل می شود.

صالحی با بیان اینکه وظیفه رسانه در تبادل اندیشه، آگاهی بخشی، انتقاد و تربیت پدیری سنگین است، خاطرنشان کرد: رسانه رکن جامعه پذیری و نوعی مدرسه سیار است و به عنوان رکن مهم جامعه و نظام به شمار می رود و اگر این دژ فرو پاشد بسیاری از مسائل به هم می ریزد، بنابراین در نگاه اجتماعی و سیاسی باید مهم شمرده شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: هرچه فناوری بیشتر می شود به اهمیت رسانه افزوده و جایگاه آن مقتدرتر خواهد شد و با آغاز مدرنیته رسانه از زمان مشروطه، کیفیت و کمیت این عرصه با رشد روبرو بوده است.

صالحی با بیان اینکه چند اتفاق عمده در دوران انقلاب در عرصه رسانه رخ داده است، گفت: جریان کمی رسانه رشد قابل توجهی داشته و گرچه تنها معیار سنجش، رشد کمی نیست اما 195 رسانه از سال 52 به هفت هزار و 727 نشریه مکتوب و سه هزار رسانه الکترونیک در حال حاضر رسیده است.

وی با بیان اینکه نگاه منطقه ای در رسانه بسیار قابل توجه است، یادآور شد: دو هزار و 300 نشریه به استان ها اختصاص دارد و مصرف کننده رسانه نیز افزایش یافته و در عمل تولید و مصرف خبر روند روبه رشدی داشته است.

سهم برخی حوزه های خبری در دهه های اخیر با خلأ جدی مواجه بوده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تصریح کرد: سهم برخی حوزه های خبری همچون اقلیت های مذهبی و اقوام در دهه های اخیر با خلأ جدی مواجه بوده است و امروز با وجود تحلیل رسانه های غربی مبنی بر وجود تبعیض فرقه ها در ایران، متغیرهای اقلیتی در ایران قابل توحه بوده و اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه با وجود تمام نواقص، متغیرها قدم به قدم رشد کرده است، گفت: نقش مطبوعات در روند تولید علم غیرقابل انکار است و در جامعه ایرانی 40 سال گذشته، رشد علم گام به گام به قله نزدیک شده که در پشت صحنه این رشد، حضور مطبوعات تخصصی در علوم طبیعی، کاربردی و انسانی نقش قابل توجهی را داشته است.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر مسیر روبه رشد رسانه ها در 150 سال اخیر و رشد شتابان در 40 سال گذشته، گفت: این مسأله وجود دارد که رسانه های رسمی مغروض رسانه های عیررسمی نشوند و مرجوعیت خود را از دست دهند بلکه باید مطبوعات غیررسمی در مقابل مطبوعات رسمی رنگ ببازند.

وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان داده که 30 درصد افراد بالای 15 سال در یک ماه روزنامه مطالعه کرده اند و میانگین مطالعه این افراد یک ساعت و 27 دقیقه در ماه است از طرفی بر اساس گزارشات، یک ساعت و 14 دقیقه شبکه های اجتماعی در روز مراجعه دارند و تلویزیون روزانه چهار ساعت و 20 دقیقه مورد توجه مخاطبان است.

وی با بیان اینکه از شغل خبرنگاران باید حمایت کرد، یادآور شد: رسانه را به عنوان یک سازمان چندوجهی نباید در هم ریخت تا در حاشیه مواردی رشد کرده و خلأ را پر کنند.

صالحی گفت: نباید نظام رسمی اطلاع رسانی را نادیده بگیریم و تنها به این توجه کنیم که اخبار به هرنحوی به گوش مردم برسد چرا که اگر کشوری نظام رسمی خبری نداشته باشد، امنیت ندارد.

50درصد یارانه به رسانه ها اختصاص یافت

وی با اشاره به اینکه تنها 50 درصد یارانه به رسانه ها در ماه قبل اختصاص داده شده و باید توجه به این امر جدی باشد، اظهار کرد: نظام تصمیم سازی باید متوجه شود که اگر فضا را برای رسانه های غیررسمی باز بگذارد، به ضرر کشور خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه همدان چشم و چراغ فرهنگی کشور است، گفت: این استان در حوزه فرهنگ و هنر اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه باید فهم مشترک بین دولت و رسانه شکل بگیرد، افزود: باید مسئولیت ها در دولت و رسانه ها تعریف شود تا بتوان مسائل را پیش برد.

صالحی ادامه داد: رسانه نمی میرد و تنها قالب ها تغییر می کند و اینطور نیست که اگر دولت یارانه ها را چندین برابر کند و مشکل بیمه خبرنگاران رفع شود، رسانه می ماند.

وی با بیان اینکه 2.5 درصد بودجه کشور به فرهنگ، تربیت بدنی و میراث فرهنگی اختصاص دارد و تنها 13 درصد از این اعتبار شامل وزارت ارشاد می شود، خاطرنشان کرد: کمبود اعتبار دلیلی بر فرافکنی نیست با این وجود میزان بودجه فرهنگ چندان بالا نبوده است اما باید مسئولیت ها در این زمینه مشخص شود.

وی با اشاره به پیگیری جدی اختصاص آگهی های دولتی به مطبوعات، تصریح کرد: مسأله کمبود کاغذ به گونه ای است که در 6 ماه ابتدایی سال وضعیت مطلوب نبوده اما کارگروهی شکل گرفته تا بتوان مسیر تأمین و توزیع کاغذ را پیش برد و بیش از 150 میلیون دلار اعتبار تخصیص یافته تا بتوان وضعیت را بهبود بخشید.

32 هزار هنرمند بیمه هستند

صالحی با بیان اینکه 32 هزار هنرمند بیمه هستند، خاطرنشان کرد: تلاش بر این بوده که تعداد بیمه شدگان حوزه فرهنگ دو برابر شود و این اتفاق صورت گرفته و در شرایط فعلی نیز نمی توان گفت وضعیت ایده آل است اما مشکلات معیشتی و درآمدی خبرنگاران را درک می کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تکثر اعطای مجوز باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در گذشته در زمینه توسعه مجوزها نگاه به صورتی بود که رسانه ها باید به فضایی اختصاصی تبدیل می شدند و رانتی در حوزه مطبوعات در اعطای مجوز شکل گرفت و افراد از این اتاق به آن اتاق برای دریافت مجوز مراجعه می کردند اما در سال های اخیر سعی شد شرایط ایجاد اشتغال برای افراد در حوزه رسانه با اعطای مجوز فراهم شود.

به زودی شرایط استقرار مدیرکل جدید ارشاد همدان فراهم می شود

وزیر ارشاد با اشاره به استعفای مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به علت مسائل شخصی، اظهار کرد: به زودی شرایط استقرار مدیرکل جدید در استان فراهم خواهد شد.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ارشاد وزارتخانه ای است که به ظاهر چالش ندارد، اظهار کرد: وضعیت این نهاد همچون وزارت اقتصاد نیست که با افزایش قیمت مردم را با مشکل مواجه کند اما در وزارت ارشاد مشکلات محسوس نیست .

امیر خجسته افزود: فرهنگ کار ریشه ای است و مشکلات آن ملموس نیست این در حالیست که 360 ماهواره و تشکیلات فرهنگی علیه ایران تلاش می کنند تا فرهنگ ایران را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را برای اثرگذاری بر فرهنگ کشور به کار گرفته است، تصریح کرد: مقام معطم رهبری مباحث تمدن سازی، شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی را مطرح کردند، بنابراین کار وزارت ارشاد بسیار حساس است.

رسانه ها با شفاف سازی مانع فساد شوند

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران استان همدان در راستای آگاهی بخشی به مردم تمام تلاش خود را به کار گرفته اند، یادآور شد: در کشور ما شفاف سازی بسیار مهم است و رسانه ها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند تا شاهد فساد در جمهوری اسلامی نباشیم.

خجسته با بیان اینکه چاپ نشریات مکتوب با مشکلاتی مواجه است، تصریح کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و تورم، وضعیت حقوقی خبرنگاران مشخص نیست و تکلیف این قشر درباره آینده شغلی و درآمدی آن تعیین نشده است، بنابراین باید به این دغدغه ها رسیدگی شود تا عملکرد بهتری داشته باشند.

در متن حرکت نکردن باعث رنج فرهنگ است

دیگر نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز اگر بخواهیم در زمینه های مختلف حرفی برای گفتن داشته باشیم ناگزیر باید در حوزه فرهنگ فعالیت کرد، گفت: امنیت جهان در آینده بر عهده انسان بصیر است که هم اقتدار و هم امنیت و اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: در کشور نقیصه ای وجود دارد و آنچه فرهنگ از آن رنج می برد عدم هم افزایی و در متن حرکت نکردن است و حوزه های مختلف فرهنگی همچون رسانه ها نیاز به ابزار حمایتی دارد.

وی با اشاره به افزایش بیش از پیش قدرت رسانه و فضای مجازی، تصریح کرد: در آینده نزدیک فضای مجازی حتی جای فروشگاه ها را نیز خواهد گرفت و قدرت رسانه قدرت اول خواهد شد.

حاجی بابایی افزود: مجلس در رأس امور است اما نمایندگان در رأس نیستند، از سویی دیگر رسانه در دنیا در رأس قرار دارد و در ایران چنین نیست در حالیکه خبرنگاران باید از امنیت و ابزار کافی برای فعالیت خود برخوردار باشند.

اصحاب مطبوعات باید از بهترین امکانات برخوردار شوند

وی با اشاره به اینکه اصحاب مطبوعات باید از بهترین امکانات برخوردار شوند، گفت: ما دچار این اشتباه شده ایم که اقتصاد جدا از فرهنگ و رسانه است در حالیکه باید بخش مهمی از اقتصاد را هزینه فرهنگ و رسانه کنیم و اگر کار جدی در این زمینه صورت گیرد، در قدرت رسانه اثرگذار خواهد بود.

حاجی بابایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقال جشنواره فیلم کودک و نوجوان از همدان به اصفهان، یادآور شد: همدان هزینه زیادی در این حوزه صرف کرد اما با انتقال این جشنواره به اصفهان، هزینه های روی دست همدان ماند و انتظار می رود که به برگزاری مجدد آن در استان توجه شود.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
استاندار اردبیل از بستر سازی برای ساخت سریال شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل ، اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل در جلسه بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل یافته بود افزود: ساخت این سریال، حرکت عظیم فرهنگی با سرمایه گذاری حدودا 10 میلیارد تومانی است که امیدواریم در زمان پیش بینی شده و به طور رضایت بخش، به پیش رود.

وی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: به لحاظ اهمیت خاص و زیربنایی بودن حوزه فرهنگ، به دنبال کار های اساسی و بنیادین در این حوزه هستیم و درهمین راستا، برنامه فرهنگی ویژه ای برای استان تدوین شده است.

استاندار اردبیل با بیان این که توجه جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این خصوص انتظار داریم، از وزیر خواست تیم کارشناسی وزارت؛ برنامه های مذکور را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه نواقص احتمالی، نسبت به برطرف کردن آن ها اقدام نمایند.

گفتنی است در پایان این نشست، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار اردبیل و تعدادی از مسوولان، کتاب سوزلرین واحد یازیلیشی (شیوه خط و فرهنگ املایی ترکی آذربایجان) که در شورای علمی – پژوهشی بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان تالیف شده است رونمایی شد.

انتهای پیام/ح

رونمایی کتاب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان
در نشست بررسی فعالیت های صندوق اعتباری هنر مطرح شد که این صندوق هیچ گونه بدهی جاری به سازمان تامین اجتماعی ندارد و علت تاخیر در ارائه معرفی نامه های هنرمندان تکمیل نبودن پروفایل اطلاعات آنها بوده است .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : صنعت بیمه ربیع

به گزارش ایسنا، نشست اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر و تشریح عملکرد و خدمات این صندوق در سال 97 دوشنبه 13 اسفند ماه در باغ زیبا برگزار شد.

منصور وحیدی فر معاون اعضای صندوق اعتباری هنر در پاسخ به سوال ایسنا درباره علت تاخیر در ارائه معرفی نامه های صندوق اعتباری هنر به هنرمندان برای دریافت هزینه های درمانی شان از بیمه توضیح داد: در بحث بیمه تامین اجتماعی که ما در سال 97 بالغ بر 5 هزار و 500 نفر به سازمان معرفی کردیم شرایط احراز هنرمند توسط صنوف مختلف و ادارات کل استان ها و معاونت ها کاری تخصصی است که باید انجام شود و به صندوق باید معرفی نامهها ارائه شود و بر اساس ارائه معرفی نامه ها بررسی هایی انجام می دهیم و نسبت به معرفی هنرمندان به سازمان تامین اجتماعی اقدام می کنیم. معمولاً در پروسه انجام این کار ما مشکلی نداریم بلکه این عدم تکمیل پروفایل افراد می تواند این زمان را طولانی تر کند و در بخشی از این موارد کار ما را با مدت زمان بیشتری مواجه کند.

او درباره داشتن بدهی به سازمان تامین اجتماعی هم گفت: خوشبختانه با حضور آقای سیدزاده در صندوق اعتباری هنر ما هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداریم و حق بیمه ماهیانه را در موعد مقرر پرداخت کرده ایم. یک مقداری معوقه داشتیم که آن هم تقصید شده است و در نهایت اکنون هیچ گونه بدهی جاری نداریم و از مجموعه های خوش قول، بیمه هستیم.

همچنین مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به ایسنا توضیح داد که سامانه بیمانو حدود 3 ماه بسته بوده و علت این اتفاق بررسی اطلاعات و افرادی زیادی بود که در این سامانه ثبت نام کرده بودند و اکنون این سایت فعالیت دارد و مشکلی نیست.

سید حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در این نشست با بیان اینکه " به دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی و هنری مثل تغییر وزیر ارشاد، پیش بینی می کردیم فعالیت های هنری با رکود مواجه شود" اظهار کرد: با وجود تمامی این اتفاقات در صندوق اعتباری هنر که وظیفه اصلی اش حمایت از تمامی هنرمندان است، خوشبختانه رکود نداشتیم و به نظرم بهترین سال را پشت سر گذاشت و اکنون این صندوق با گذشت حدود 14 سال به دوره پختگی اش رسیده است، بنابر این زمان برداشتن ثمره این صندوق رسیده است.

او در ادامه توضیح داد: حضور ما در جمع هنرمندان شهرستان در توسعه فعالیت های صندوق بسیار موثر بود و بحث اعتماد سازی از مهم ترین کارهایی بود که امسال انجام شد. ما اگر قولی می دهیم ممکن است کمی با تاخیر باشد اما بالاخره انجام می شود. نکته دیگر این است که بودجه و منابع ما در این دوسال کاهش پیدا کرده اما با این حال به تعداد بیمه شدگان اضافه شد؛ حدود 5 هزار و 500 نفر در این سال به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند. با این حال علیرغم محدودیت ها برنامه داریم تمام کسانی که استحقاق بیمه تامین اجتماعی دارند حتما از طریق صندوق اعتباری هنر بیمه شدنشان انجام خواهد شد و این قولی است که برای سال 98 انجامش خواهیم داد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: ما باور داریم که تعداد هنرمندان حرفه ای در کشور محدود است بنابر این امسال بخش اعظم توجه خود را به خارج از تهران بردیم و به بیش از 13 استان سفر کردیم. با این کار از نظر برخورداری بین تهران و شهرستانها به یک برابری 50 درصدی رسیده ایم که البته ایجاد این موازنه کار سختی بود. در این میان درخواست های وام را در حوزه های شهرستانی و استانی هم افزایش دادیم. 122 میلیارد ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی کرده ایم که حدود دوبرابر در این زمینه رشد داشته ایم. می دانیم حجم پولی که در اختیار هنرمندان قرار می دهیم زیاد نیست و یک میلیارد و 42 میلیون تومان کمکهای بلاعوض دادیم که رشد 40 درصدی نسبت به سال گذشته داشته. همچنین تسهیلاتی هم به بیش از 20 فیلم سینمایی داده شد و امسال سال اصلی رونق این تسهیلات بود و در ادامه تسهیلات کارآفرینی نیز در اختیار هنرمندان قرار گرفت.

سیدزاده درباره طرح تکریم و مستمری هنرمندان نیز توضیح داد: از سال 83 که طرح تکریم هنرمندان راه افتاده است ماهی 200 هزار تومان به هنرمندان صاحب سبک بالای 65 سال کمک می شد، در سال 97 آن را چهار برابر کردیم و لیست افراد پالایش شد و ماهانه 800 هزار تومان پرداخت خواهیم کرد. 2هزار و 704 نفری که ماهیانه 150 تومان مستمری می گرفتند هم دریافتی اش به 250 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درباره بیمه درمانی و تکمیلی نیز بیان کرد: امسال از تیرماه، ثبت نام مجدد هنرمندان آغاز شد و با بیمه سرمد کارمان را آغاز کردیم. عمده درخواست هنرمندان داشتن بیمه خدمات درمانی بود. ما حدودا یارانه 50 درصدی به بیمه شدگان می دهیم و می توانیم الان ادعا کنیم که هیچ هنرمندی نباید نگران هزینه های درمانی اش باشد. متاسفانه امسال چند نفر از هنرمندان از بین ما رفتند اما من خوشحال بودم که به آنها در طول دوره حیاتشان کمک شده بود. و اکنون با وجود طرح الکترونیکی "سامانه بیمانو" ما به صورت آنلاین از همه هزینه ها با خبر هستیم.

او در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه "تا کنون 65 هزار نفر عضو صندوق اعتباری هنر هستند" گفت: از نظر آمار و ارقام شرایط راضی کننده ای داشتیم ولی به نظرم باید در سال 98 از پتانسیل اعضا استفاده کنیم تا فرایند شناسایی هنرمندان را عمومی و اجتماعی کنیم و سفیر صندوق اعتباری هنر داشته باشیم تا هر کسی در هرجایی یک هنرمندی را می بیند به ما معرفی کند. به طور مثال خانم فاطمه معتمدآریا، اصغر همت و ... از کسانی بودند که افراد زیادی را به ما معرفی کردند. بر این اساس حمایت از هنرمندان کار یک سازمان نیست و باید به یک جریان سیال اجتماعی تبدیل شود. ما باید به شما اعتماد داشته باشیم که چشم و گوش ما باشید و شما هم به ما اعتماد داشته باشید که این پیگیری ها انجام خواهد شد.

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر همچنین گفت:ما در این سال چند کار انجام دادیم یکی از آنها این بود که به بنیاد سینمای فارابی گفتیم که وام ها در صندوق قرار دهید و با وثیقه ملکی از افراد گرفته شود و به صورت قانون مندتری این کار انجام شد و جلوی بدهکاری گرفته شد. علاوه بر آن صندوقی را در بورس در نظر گرفتیم و در جلساتی که با آقای انتظامی داشتیم قرار شد صندوق اعتباری هنر و فارابی مشترکا این صندوق را در بورس داشته باشند و به این ترتیب پول ها مسیر شفافی را طی می کنند و از بورس پول ها را دریافت می کنیم.

او در توضیح این صندوق در بورس بیان کرد: ما صندوقی را در بورس ایجاد میکنیم با سرمایه 20 میلیارد تومان و مشخص است که به چه پروژه هایی چه مقدار پول داده خواهد شد. وقتی این صندوق به بورس ارائه می شود تمام کسانی که کد بورس دارند، می توانند واحدهای سهام این صندوق را تا سقف 20 میلیارد تومان خریداری کنند.

در این نشست فرزاد حیدری معاون توسعه مدیریت و فناوری صندوق اعتباری با اشاره به حمایت های این صندوق در حوزه کارآفرینی و فعالیت های سینمایی توضیحاتی درباره تقویت و حمایت از استعدادهای گمنام این صندوق ارائه کرد.

همچنین درباره پروسه درمانی و هزینه هایی که برای هنرمندانی چون غلامرضا صنعتگر و رسول زنگ شاهی انجام شده نیز توضیحاتی ارائه شد.

منصور وحیدفر درباره بیمه خبرنگاران نیز توضیح داد: قراردادی که صندوق اعتباری هنر با سازمان تامین اجتماعی دارد مبنای آن 18 درصد حداقل حقوق پایه است که 8 درصد توسط هنرمند و 10 درصد توسط صندوق پرداخت می شود و هر سال بر اساس تفاهم و شورای عالی کاری حقوق پایه همان سال در نظر گرفته می شود و در زمان بازنشستگی هم این رقم بر مبنای میانگین سنوات پرداختی حق بیمه محاسبه می شود و به عنوان حقوق بازنشستگی برای فرد در نظر گرفته می شود.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین جلسه هیات امنای بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان با تاکید بر نقش سرمایه های اجتماعی در حفظ و انحطاط حکومت ها گفت: در بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان نیز توجه به سرمایه های اجتماعی برای حفظ هویت آن ضرروی است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی با تاکید بر این مطلب افزود: فرصت سه ساله داریم تا با اقدامات خود بتوانیم این بنیاد را به طور کامل به جامعه مخاطب معرفی کنیم و اگر در این بازه زمانی نتوان به این مهم رسید در معرض مخاطره می افتد.

وی تصریح کرد: بنابراین برای استمرار و امتداد فعالیت های بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان باید به گونه ای تلاش کنیم که تبدیل به نهالی محکم شود تا در آینده به آن به عنوان بذری نو پا که می توان به راحتی حذف کرد نگریسته نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای استمرار این بنیاد توجه به یکسان سازی از اهمیت زیادی برخوردار است. ترسیم چشم انداز سه ساله از انقطاع آن جلوگیری و بر اهمیت آن می افزاید.

صالحی در ادامه بر توجه به نهادسازی بنیاد نیز تاکید کرد و گفت: نهادسازی موضوع مهمی است که باید در این بنیاد با قوت شکل بگیرد که از آن جمله می توان به اجزای اداری و مرکزیت و شعب آن اشاره کرد. دفاتر استانی این بنیاد باید راه اندازی شود. بنابراین داشتن محلی برای فعالیت ها از جمله ضروریات محسوب می شود زیرا هر فعالیتی در مرحله اول به محل و فضایی برای ادامه راه نیاز دارد.

رئیس هیات امنای بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان افزود: توجه به منابع از جمله سرمایه های اجتماعی برای حفظ هویت و ادامه راه بنیاد نیز از دیگر ضروریاتی است که باید به آن اهمیت داد. در حوزه ساختار اداری باید با سرعت بیشتری حرکت کند و ابهامات موجود آن برطرف شود تا به یک پایداری نسبی برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش اقوام در حفظ هویت ملی تاکید کرد و گفت: برای حفظ هویت ملی در ارتباطات جهانی باید قومیت های خود را حفظ کنیم.

صالحی ادامه داد: بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان متشکل از 4 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان است و باید به گونه ای عمل کرد که با مدیریت فعال و کاربردی به نهادسازی این بنیاد پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه انقطاع در برخی فعالیت ها منجر به قطع حیات اجتماعی و یأس اجتماعی می شود گفت: باید چشم انداز روشنی به عنوان نقشه راه عملیاتی برای سه سال آینده فعالیت های این بنیاد در نظر بگیریم زیرا فلسفه وجودی و اهداف بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان در این چشم انداز خود را نشان می دهد و خروجی فعالیت های آن باید قابل توجه باشد.

در ابتدای این جلسه محمد محمدپور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و دبیر هیات امنای بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان گزارشی از روند فعالیت های این بنیاد در حوزه های مختلف ارائه داد.

در ادامه اکبر بهنام جو استاندار استان اردبیل بر ترسیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در فعالیت های بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان تاکید کرد.

در این جلسه اعضای حاضر پیشنهادهایی از جمله توجه به برنامه های سال 98 در تدوین برنامه های سالانه در هیات امنا، حضور مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 4 استان آذرابیجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان، تخصیص بودجه جدید برا ی نهادسازی بنیاد، حضور بنیانگذاران با توجه به قدرت تاثیر آن ها بر افکار عمومی و اهالی فرهنگ و هنر و ...، توجه به زبان ترکی آذری و ... از سوی اعضای حاضر ارائه شد.

در پایان این جلسه از کتاب سوزلرین واحد یازیلیشی (شیوه خط و فرهنگ املایی ترکی آذربایجانی یکسان نویسی کلمات) رونمایی شد.

13 اسفند 1397 14:14

لینک خبر :‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سیدعباس صالحی، پیش از ظهر امروز از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازدید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صالحی با حضور در این مرکز با رئیس، معاونان و کارکنان این مرکز گفت و گو کرد و در جریان روند فعالیت های مرکز روابط عمومی قرار گرفت.

در این بازدید همایون امیرزاده رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارشی از روند فعالیت بخش های مختلف این مرکز از جمله فعالیت های خبری، تحلیلی، برنامه ریزی، اطلاع رسانی و ... ارائه داد.

در این بازدید محمدمهدی احمدی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه وزارتی صالحی را همراهی کرد.

13 اسفند 1397 16:05

لینک خبر :‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
محمدرضا اسدزاده که کمتر از یک سال ریاست شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران را برعهده داشت، امروز (13 اسفند ماه) از این سمت استعفا کرد.

محمدرضا اسدزاده در گفت گویی با ایسنا ضمن تأیید این خبر، درباره علت استعفای خود از سمت ریاست شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: فکر می کنم افراد لایق تری نسبت به بنده وجود دارند که می توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند.

او ادامه داد: از همان ابتدا علی رغم میل باطنی و برای کمک به آقای صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) این مسئولیت را برعهده گرفتم و الان احساس می کنم در این سمت مؤثر نیستم. فکر می کنم افراد دیگری هستند که می توانند این کار را به خوبی انجام دهند. لذا امروز (دوشنبه، 13 اسفند ماه) استعفای خود را رسماً به حوزه وزارتی اعلام کردم.

اسدزاده همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در این مدت شاهد اعمال نظرهایی بیرونی در تصمیمات شورا بوده است؟ گفت: هیچ اعمال نفوذی در پرونده ها یا مسائل دیگر از هیچ ناحیه ای وجود نداشت. واقعیت این است که شورا روند قانونی خوبی داشت و تمام پرونده ها طبق روال قانونی انجام شدند.

او همچنین یادآور شد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حتی در یک مورد هم در پرونده های شواری ارزشیابی هنرمندان اعمال نظر نکرده است.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
تهران-ایرنا- پژوهش در علوم انسانی به رغم نقش و جایگاه حیاتی اش در نظام فرهنگی و اجتماعی، حیطه ای است که به وقت بحران های سیاسی و اقتصادی در اولویت حذف قرار می گیرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : شبکه اینترنتی آفتاب

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، اختتامیه پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال، در حالی با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از پژوهشگران مختلف در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد که آثاری از حوزه های مختلف فرهنگ برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شدند.
کتاب پژوهشی در خانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران اثری پژوهشی نوشته آرش نصر اصفهانی است که شایسته تقدیر در این دوره از جشنواره شد. بر این اساس پژوهشگر ایرنا به سراغ این پژوهشگر رفته و آنچه در ادامه می آید صحبت های این جامعه شناس و محقق است.

**پژوهشی برگرفته از یک رساله
نصر اصفهانی در ابتدای گفت وگو و در توضیح پژوهش خود بیان داشت: کتاب من برگرفته از رساله ی دکتری ام در مورد وضعیت پناهندگان افغانستانی در ایران است. این پژوهش نوعی نشان دادن سیر تاریخی و تحولی وضعیت این پناهندگان در 4 دهه گذشته بوده و بخشی هم به تجربه زیسته زندگی آنان در ایران پرداخته است.
در بخش نخست مطالعه تاریخی و اسنادی بود و براساس اسنادی که از ادارات دولتی در آرشیو ملی مرکز اسناد وجود داشت، انجام شد؛ مثلا شرح مذاکرات مجلس بود و گزارش هایی که در سازمان برنامه وجود داشت. یعنی مجموعه اسنادی برای این بخش استفاده کردم مطالبی بود که در این 4 دهه به اشکال مختلف در مورد اتباع افغانستانی در ایران وجود داشت و دسترس عموم بود. ولی در مورد بخش دوم که مبتنی بر تجربه زیسته و زندگی این افغانستانی ها بود، از مصاحبه با گروهی از این افراد که در تهران و اطراف آن سکونت و حضور داشتند، بهره گرفته شد .
این پژوهشگر در توضیح نحوه ی دسترسی به این افراد و صحبت با آنان بیان داشت: بچه های زیادی بودند که دانشجویان افغانستانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند و من به دلیل تحصیل در این دانشکده به آنان دسترسی داشتم و اینها در پیدا کردن نمونه ها خیلی کمک می کردند. ضمن این که هر جایی که می رفتم و مصاحبه می کردم از همانجا سراغ نفر بعدی را می گرفتم (در اصطلاح علمی به این شیوه، نمونه گیری گلوله برفی می گویند) از طرف دیگر هم گاهی با مراجعه به مکان های حاشیه تهران، باقر شهر و شاه عبدالعظیم و ... تلاش می شد تا با کسانی که در فضاهای عمومی حضور بیشتری دارند مواجه و صحبت شود.

**هَزاره ها محور پژوهش
نصر اصفهانی در باب زمان صرف شده برای این پژوهش تصریح کرد: این پژوهش 4 سال به طول انجامید چرا که بارها نوشته شد و بازنویسی شد تا به خروجی آخر آن رسید و کتاب که خروجی نهایی است تا حدودی با پایان نامه تفاوت دارد. تقریبا از آغاز، پژوهش میدانی کار در جریان بود. چون با چیزی حدود 115 نفر مصاحبه گرفته شده بود که بسیاری از آنها مصاحبه عمیق بود، کار آن زمان می برد و مستلزم هماهنگی بود. همین مصاحبه ها نزدیک دو سال و نیم طول کشید؛ مثلا موضوعی بود که در این روند متوجه می شدیم که بدان پرداخته نشده و بهتر می دیدیم که سراغش برویم و در مصاحبه های بعدی آن را مطرح شود و همین کار را زمان بر می کرد.
این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که آیا افغانستانی هایی که مخاطب این پژوهش بوده اند به راحتی همکاری می کرده اند، گفت: چون این گروه، گروه فرودستی هستند که دچار محرومیتند، عملا از هر موقعیتی که پیش بیاید تا بتوانند صحبت کنند، استقبال می کنند. در نتیجه ما اکثرا مشکلی در صحبت با این افراد نداشتیم. به جز موارد محدودی از کارگران فصلی که نگران این بودند که صحبت کردن با ما پیامدهای امنیتی چه در ایران و چه در افغانستان برایشان داشته باشد.
البته تمرکز ما بیشتتر روی هَزاره ها بود که آن ها هم به دلیل این که زبانشان فارسی و مدت زمان زیادی است که در ایران زندگی می کنند، مساله ای با ما نداشتند و از این صحبت استقبال می کردند .
نصراصفهانی توضیح داد: هَزاره ها یکی از چند گروه افغانستتانی هستند که ما عمدتا با آنها صحبت کردیم. و دلیل ما این بود که این گروه سیمای ظاهریشان متمایز است و فونتیپ آسیایی دارند و در ایران از روی چهره شناخته می شوند. در صورتی که تاجیک ها و پشتوها هم که دو قوم بزرگ افغانستانی هستند که تعدادشان هم در ایران زیاد است به دلیل این که به لحاظ چهره شبیه ایرانی ها هستند، به لحاظ ظاهری تشخیص داده نمی شوند. در نتیجه بخش زیادی از تبعیض ها و بدرفتاری هایی که علیه افغانستانی ها انجام می شود، مستقیما متوجه هَزاره ها است که به لحاظ چهره قابل تمایز هستند.

**کارگران بی جیره و مواجب
این جامعه شناس در تبیین یافته ها و دستاورد پژوهش گفت: من آنجا نشان دادم که چطور افغانستانی ها در ابتدای انقلاب و در قالب یک ایده حمایت از مستضعفین، وارد ایران می شوند و توجیه حضور آنها براساس چنین ایده ی انقلابی ای شکل می گیرد؛ اما به تدریج به کارگرانی بدل می شوند که منافع اقتصادی شان در ایران اهمیت دارد و توجیه حضورشان منافعی است که برای اقتصاد ایران دارند.
وی افزود: در طی این فرآیند به تدریج از حقوق و خدمات عمومی که به اینها ارائه می شده کم شده و در واقع مسوولیت زندگی به عهده خودشان گذاشته شده است. اگر در زمان انقلاب با این افراد مانند سایرین برخورد می شده و حتی در زمان جنگ کوپن می گرفته اند، امروز تحصیل، بهداشت و همه خدمات دریافتی شان منوط به پرداخت هزینه است.
یعنی از هیچ شکلی از بیمه برخوردار نیستند، بازنشستگی و حقوق مالکیت را از اول هم نداشته اند و یک بخشی از محرومیت ها از همان ابتدا به دلیل این که آنها تبعه ی خارج از ایران بوده اند، وجود داشته است. اما آن بخشی از خدماتی هم که در ابتدا به اینها ارائه می شده، به مرور و در طی این سال ها حذف شده است .
نصراصفهانی تصریح کرد: این هم البته انگیزه ای داشته است و آن این بوده که اینها را به افغانستان بازگردانند تا مقداری هم از هزینه های عمومی کم شود؛ در حالی که از منافع حضورشان استفاده حداکثری می شود؛ یعنی این که شما بیمه پرداخت نمی کنید و حقوق بازنشستگی به کارگر افغانستانی نمی دهید، عملا یعنی پرداخت دستمزد کمتر و چیزی مطلوب تر از بهره گیری از کارگر ارزان قیمت نیست.
اما در گفت و گویی که با خود این آدم ها در مورد تجربه زندگی شان داشتم دریافتم که مهمترین مساله تبعیض است؛ تبعیضی که ورای این تبعیض ساختاری که در خدمات، امکانات و حقوق فردی وجود دارد. مساله ای که خیلی آنان را آزار می دهد، تبعیض و خشونتی است که از سوی مردم متوجه آنان است. و بیشتر هم نسبت به مناطق فقیرنشین شهری وجود دارد و پررنگ است.
جایی که بیشترین برخورد میان افغانستانی ها و مردم محلی وجود دارد و دلیل اصلی هم، رقابت اقتصادی بر سر منابع محدود و شغل است؛ که باعث می شود نوعی از خصومت از طرف کارگران و مهاجران ایرانی نسبت به مهاجران و کارگران افغانستانی به وجود بیاید و خود را به شکل خشونت در رفتارهای عمومی نشان بدهد .

**پژوهش علوم انسانی موثر اما نحیف
این پژوهشگر در ارتباط با نحوه حضورش در این دوره از جشنواره گفت : کتاب من را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات که کارش پژوهش های فرهنگی در حوزه ارشاد یا سایر حوزه ها است، منتشر کرده بود و خودشان کارم را در این جشنواره شرکت دادند.
وی در پاسخ به این سوال که کیفیت آثار این دوره و کار خودش را چطور ارزیابی کرده است ادامه داد: واقعیت این است که داوران باید جواب دهند چون من دقیقا نمی دانم با چه کسانی رقابت کردم و داوران چون همه کارها را خوانده اند و ارزیابی کرده اند، بهتر می توانند پاسخگو باشند.
جواب دادن به این سوال که کار خودم را چطور ارزیابی می کنم، سخت است، ولی چیزی که می دانم این است که این پژوهش نزدیک به چهار سال طول کشید و من تلاش کردم کاری را انجام دهم که مبتنی بر تجربه باشد؛ یعنی شما اگرکتاب را نگاه کنید، سعی کرده ام تا هرچیزی مستند و یا مبتنی بر داده ای مستند باشد. به نظرم این نقطه قوت کار است، در کنار نقاط ضعفی که دارد و منتقدان باید در این باره نظر بدهند.
نصراصفهانی در تبیین وضعیت پژوهش در کشور بیان داشت: در همه این سال ها بودجه ای دولتی در پژوهش وارد شده است و در حوزه ی علوم انسانی که من مشخصا در این حوزه کار می کنم، محققان زیادی تربیت شده اند و کار دارد انجام می شود. برخلاف خیلی ها که بدبین هستند و معتقدند که این پژوهش ها دستاورد خاصی نداشته است، من چنین اعتقادی ندارم.
وی افزود: ارزیابی پژوهش در حوزه علوم انسانی باید متناسب با سایر حوزه های کشور باشد و به نظرم این حوزه عقب تر نیست. منتهی همواره این خطر وجود دارد که وقتی شرایط اقتصادی سخت تر می شوند، جایی که ابتدا به لحاظ بودجه پژوهش تهدید می شود، پژوهش های علوم انسانی است.
به دلیل حساسیت های سیاسی و اقتصادی که وجود دارد، یک چنین خطراتی آن را تهدید می کند اما در مجموع به نظرم نسل جدیدی که دارند تربیت و وارد کار میدانی می شوند، در مجموع نسبت به سایر حوزه ها اگر جلوتر نباشد عقب تر نیست. و به نظرم این خود زنی که بخشی از دوستان نسبت به پژوهش در علوم انسانی دارند بیشتر آن انگیزه ای را تقویت می کند که دنبال محدود کردن پژوهش در این حوزه است و نسبت به آن بدبین .
پژوهشم**9480

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

لینک خبر :‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی
عضو هیات رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را بدین شرح قرائت کرد:

علی گلمرادی نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان به وزیر راه و شهرسازی: ضرورت بازرسی و بررسی همه جانبه پایانه های حمل و نقل بندر حضرت امام خمینی (ره) و جلوگیری از ادامه رویه غلط و فسادبرانگیز در تعاملات صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل و باربری مرتبط با تعرفه های حمل بار و تسریع در جلوگیری از نفوذ نمایندگان صاحب کالا در سیستم حمل و نقل منطقه و ایجاد فساد فراگیر.

منصور مرادی نماینده مردم مریوان، سروآباد به رئیس جمهور: دلیل عدم اجرای قانون مربوط به پرداخت حق مناطق جنگی به کلیه کارکنان در استان ها و شهرستان های جنگی چیست؟

سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر به رئیس جمهور : ضرورت بازنگری فوری و جدی به توزیع گوشت در کشور

بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد کاشمر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علت تاخیر در پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به حوزه سلامت چیست؟

شهروز برزگر کلشانی نماینده مردم سلماس به وزیر آموزش و پرورش : بازسازی و نوسازی مدارس شهرستان سلماس، دانش آموزان از سقف ترک خورده می ترسند، همچنین به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تکمیل پایان سد دولاب و سد دلیک و به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تکمیل ساختمان دانشگاه پیام نور سلماس

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم، بهارستان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : چرا بیمارستان تامین اجتماعی شهر رباط کریم افتتاح نمی گردد و چرا اراضی منابع طبیعی رباط کریم از 700 هکتار به 300 هکتار تقلیل یافته است همچنین به وزیر راه و شهرسازی چرا زمین هایی که متری یک میلیون تومان ارزش داشته اند را به اشخاص تابع ترکمنستان متری 13 هزار تومان تحویل می دهید.

تذکر علی کرد نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین به وزیر جهادکشاورزی در خصوص اینکه جاری شدن سیلاب ها خسارت زیادی به منابع کشاورزی، باغات و جاده ها وارد شده است نیاز به کمک و مساعدت مالی بلاعوض داریم،همچنین به وزیر نیرو در خصوص ایجاد بحران در بخش های آب و فاضلاب روستایی و عشایری و شبکه های برق و دیواره های حفاظتی، همچنین تذکر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص بارندگی و طوفان موجب سیلاب و ایجاد خسارت برای حوزه انتخابیه شده است. همچنین تذکر به وزیر کشور نیز در خصوص اینکه بارندگی اخیر همراه با طوفان، تگرگ و جاری شدن سیلاب خسارات زیادی به بخش های راه، آب و کشاورزی و فضاهای آموزشی و مناطق مسکونی حوزه انتخابیه وارد شد و لزوم رسیدگی به مشکلات،

تذکر نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به وزیر کشور در خصوص دستور به اقدامات لازم جهت آمادگی بخشداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها برای پذیرایی از مهمانان نوروزی. همچنین به همراه علیرضا محجوب و احمد امیرآبادی فراهانی نمایندگان مردم تهران و قم به رئیس جمهور در خصوص دستور لازم جهت تامین حقوق معوقه بیش از 97 هزار کارگر که بیش از سه ماه حقوق معوقه دارند.

قاضی پور و محجوب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص با توجه به تصویب افزایش حداقل چهار میلیون ریال به حقوق کارمندان دولت تسری مصوبه مجلس به حقوق کارگران تذکر دادند.

تذکر شهروز برزگر کلشانی نماینده مردم سلماس به وزیر نیرو در خصوص تخصیص حق آبه داران در پایاب.

تذکر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب به رئیس جمهور در خصوص اتخاذ تدبیر وزارتی جهت مقابله با پدیده گرانفروشی، همچنین به همراه شهروز برزگر کلشانی به وزیر اطلاعات درخصوص پیگیری و نظارت لازم جهت جلوگیری از شکل گیری رانت ها و انحصارات اقتصادی، وی به همراه تعدادی از نمایندگان به وزیر دفاع نیز در خصوص علل عدم اجرای بند ج ماده 122 قانون برنامه توسعه در احقاق حق ایثارگران تذکر داد.

فلاحت پیشه به وزیر اطلاعات نیز در خصوص تشکیل پرونده تازه تحت عنوان جاسوسی در ساختار تصمیم گیری و کارشناسی وزارت اطلاعات با هدف شناسایی عوامل تحمیل اشتباه و انحراف و اتلاف منابع در ساختار تصمیم گیری، تذکر داد.

تذکر نصرالله پژمانفر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کارگروه مد و لباس در وزارت ارشاد معرفی انواع پوشش اصیل ایرانی و اسلامی را بر عهده دارد و کم کاری این کارگروه باعث حادثه تالار آینه دیوان لواسان شده است. چرا وزارت ارشاد به صورت فعال عمل نمی کند، چرا نظارت جدی بر سامانه های ویدئویی درخواستی VOD از سوی آن وزارتخانه علی رغم تذکرات و کارت زرد اخذ شده هنوز صورت نگرفته است، همچنین به وزیر کشور در خصوص اینکه از آنجایی که وزیر کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور و کلیه ارگان ها جهت رعایت عفاف و حجاب نظارت دارد و این ضعف در نظارت باعث جلوگیری از اختلاط های زنان و مردان تحت عناوین مختلف مثل نمایش لباس و مد گردیده است.

پژمانفر همچنین به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص علت عدم نظارت بر محتوای نمایش صحنه هایی که در ماه های اخیر موجب رنجش بسیاری از دلسوزان نظام گردیده است که در موارد متعددی از آنها مصادیقی شامل تک خوانی بانوان، استفاده از کلاه گیس به جای حجاب، توهین به مقدسات، انجام شوخی های جنسی و اعمال خلاف اخلاق و رقص های دست جمعی بانوان و آقایان و همچنین برخی کلیپ های منتشر شده اتفاق افتاده است، تذکر داد.

نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات همچنین تذکری به رئیس جمهور در خصوص اینکه چرا دولت ماده 29 قانون برنامه ششم را مبنی بر ایجاد سامانه شفافیت حقوق و دستمزد عملی نمی کند، همچنین به وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینکه چرا حقوق فوق العاده شغل ارزی و حق مسکن ارزی فرهنگیان خارج از کشور پرداخت نمی شود و اینکه چرا مصوبه هیأت وزیران در خصوص افزایش فوق العاده اشتغال خارج از کشور فرهنگیان انجام نمی شود، داد.

تذکر علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه به رئیس جمهور در خصوص اینکه مردم شمال کشور اجازه انتقال آب خزر را نخواهند داد.

تذکر علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب به رئیس جمهور: تسریع در پرداخت سهم واریزی دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان بابت سال 96. همچنین به وزیر ارتباطات در خصوص تسریع در حل مشکل آنتن دهی تلفن همراه و دسترسی به اینترنت پرسرعت در روستاهای شهرستان های حوزه انتخابیه.

تذکر رامین نورقلی پور نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان پور به وزیر ورزش و جوانان در خصوص برخورد جدی و برکناری ریاست فدراسیون سوارکاری.

تذکر حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان به وزیر نیرو در خصوص اینکه چرا طرح آبرسانی الغدیر به پرند تکمیل و راه اندازی نمی شود./

پایان پیام

لینک خبر :‌ خانه ملت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت رسانه در هر کشور گفت: نباید نظام رسانه ای خود را کم اهمیت بدانیم، همانگونه که اگر یک کشور ارتش نداشته باشد امنیت نخواهد داشت نباید فراموش کرد که وقتی کشوری نظام رسانه ای نیز نداشته باشد امنیت ندارد، نمونه این موضوع را در دی ماه سال گذشته به عنوان یک پدیده شاهد بودیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی شامگاه دوشنبه در دیدار با اهالی رسانه استان همدان با بیان این مطلب افزود: رسانه در حوزه فرهنگ جایگاه خاص خود را دارد، رسانه امروز یک پدیده جدید چندوجهی است که نشان دهنده اهمیت نقش آن است .

وی ادامه داد: نهادهای اجتماعی عمدتا تک وجهی یا نهایتا دو الی سه وجهی هستند اما رسانه ها در دوره مدرن چندوجهی متولد شدند و با افزایش زمان بر وجوه آنها افزوده می شود و از این نظر جایگاه رسانه ها دائما در حال افزایش است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: رسانه ها در حوزه آگاهی بخشی، تربیت پذیری اجتماعی و حو زه های متنوع دیگر تا رکن امنیتی یک کشور مورد اهمیت هستند و تنها یک پنجره انتقال اخبار به شمار نمی روند، در واقع رسانه ها یک رکن مشابه مدرسه هستند و هرچه زمانه می گذرد این رسانه به عنوان یک رکن مهم نظام نقش خود را نشان می دهد، در اصل رسانه یک دژ است که اگر فرو بپاشد خیلی چیزها از بین می رود و اگر این دژ پایدار بماند همه چیز حفظ می شود.

صالحی یادآور شد: یک سوال همیشه مطرح است که چرا هرچه زمان می گذرد و فناوری ها به کمک رسانه می آید اهمیت رسانه افزایش پیدا می کند، ممکن است گذر زمان اهمیت برخی نهادهای فرهنگی را کم کند اما رسانه به این شکل نیست.

وی افزود: وقتی مشروطه رسانه های سنتی و مدرن آغاز می شود ایرادات کمی و کیفی هم دیده می شود اما اتفاقی که می توانیم بر روی آن تاکید کنیم و تحول آن را به خاطر انقلاب اسلامی بدانیم در چند موضوع مشاهده می شود، ابتدا جریان کمی رسانه بعد از انقلاب رشد قابل توجهی پیدا کرده است، هرچند کمیت تنها معیار نیست اما ما شاهد اتفاقات قابل توجهی در رسانه هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در سال 53 باوجود اتفاقاتی که با بستن مطبوعات رخ می دهد از 195 رسانه به 131 رسانه کاهش پیدا می کند و در سال بعد از آن رسانه ها به 104 رسانه تقلیل پیدا می کند اما این رقم بعد از انقلاب با ساماندهی رسانه ها به میزان 7 هزار رسانه مکتوب و 3 هزار رسانه الکترونیک می رسد. بنابراین رشد کمی رسانه در بعد از انقلاب اسلامی قابل توجه است.

صالحی بیان کرد: اتفاق دیگر این است که حوزه مطبوعات محلی و استانی ما بسیار قابل توجه است و نگاه مرکزگرا در تمام حوزه ها که فراگیر بود کاملا درهم ریخته شده است، 2300 نشریه غیرتهرانی در حال حاضر فعالیت می کنند و این نشان می دهد که یک نسل از رسانه در استان ها شکل گرفته است، پس در تولید و مصرف رسانه غیرتهرانی در طول چهل سال شاهد رشد خوبی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی سهم حوزه اقلیت های مذهبی در کشور در رسانه هم با رشد روبر و بوده است، همچنین در حوزه جنسیت نیز شاهد حضور بانوان به عنوان صاحبان امتیاز رسانه ها هستیم، پس فضای رسانه ما در طول این چهل سال انقلاب همگام با شعارهای امام راحل و مقام معظم رهبری در امر رسانه بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش رسانه ها در تولید علم گفت: نقشی که مطبوعات ما در روند تولید علم ایجاد کردند ستودنی است، جریان شتابنده علم در کشور غیرقابل انکار است، بسیاری از مطبوعات تخصصی ما در حو زه علم به رشد علوم بسیار کمک کرده است، سهم مطبوعات تخصصی در این زمینه بسیار چشمگیر است و حتی یک مقاله علمی امروز تو انسته به علم ما کمک کند.

صالحی ابراز داشت: روز به روز بر اقتدار رسانه افزوده می شود، مسیر رسانه در 150 سال ایران روند رو به رشد بوده و در چهل سال انقلاب این رشد قابل توجه تر نیز بوده است، رسانه ها در ایران مسیر شتابنده را طی کردند اما اینکه رسانه های رسمی مغلوب رسانه های غیر رسمی بشوند و مرجعیت خود را از دست بدهند موضوع مهمی است، رسانه های رسمی و حرفه ای که همان وجوه کاربردی خود را ایفا می کنند نباید در مقابل رسانه های غیر رسمی کاربرد خود را از دست بدهند.

وی تصریح کرد: وقتی ما میدان را به غیر رسمی ها واگذار کنیم نباید نقش خاصی از رسانه رسمی طلب کنیم، بنابراین نباید نظام رسمی خود را کم اهمیت بدانیم، همانگونه که یک کشور ارتش نداشته باشد امنیت نخواهد داشت نباید فراموش کرد که وقتی یک کشور یک نظام رسانه ای نیز نداشته باشد امنیت ندارد، نمونه این موضوع را در دی ماه سال گذشته به عنوان یک پدیده شاهد بودیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: یکی از کارکردهای رسانه در نظام تصمیم سازی، برنامه ریزی و حمایتی این است که نگذارند فضا برای رسانه های غیر رسمی باز شود زیرا این موضوع تهدید بزرگی برای کشور محسوب می شود.

13 اسفند 1397 23:55

لینک خبر :‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد مهمترین وزارت خانه است چرا که دشمن تمام توانش را بر روی بحث فرهنگ گذاشته است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سایت های دیگر : نافع دانا

به گزارش صبح الوند ، امیر خجسته در نشست خبری با اصحاب رسانه که به همت این نماینده با حضور وزیر ارشاد در تهران برگزار شد به نقش مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت و گفت: فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارتخانه ای است که به ظاهر اتفاقی در آن نمی افتد اما به نظر بنده وزارت فرهنگ و ارشاد مهمترین وزارت خانه است چرا که دشمن تمام توانش را بر روی بحث فرهنگ گذاشته است.

وی افزود: حدود 360 ماهواره و تشکیلات فرهنگی بر علیه فرهنگ ما دارند فعالیت میکنند که بتوانند فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) که در جمهوری اسلامی ایران است تضعیف کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث فرهنگ یک بحث بسیار حساس است و هزینه ها باید صرف این گزینه شود.

وی با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) طریقه رام کردن انسانها را محبت اسلامی دانست و گفت: امام خمینی (ره) با همین الفت اسلامی تحولی نوین ایجاد کرد و ما توانستیم تمام جهان را تسخیر کنیم.

امیر خجسته در ادامه با اشاره به نقش اصحاب رسانه در شفاف سازی گفت: اگر اصحاب رسانه شفاف سازی کنند این فساد را نخواهیم داشت.

وی با اشاره به مشکلات اصحاب رسانه گفت: اگر بحث معیشتی خبرنگاران تامین بشود محکم در برابر شفاف رسانی و اطلاع رسانی می ایستند و چشم بینا باید به موقع به مردم اطلاعات بدهد.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ صبح الوند
صنعت فرهنگ و هنر که در دنیا جزو سودآورترین صنایع کشورهای پیشرفته محسوب می شود، در کشور ما هنوز در پیچ و خم تفهیم این واژه نزد برخی برنامه ریزان درجا می زند! اساسنامه صندوق توسعه ملی بر حمایت از بخش هایی چون صنعت، گردشگری و کشاورزی تصریح دارد، اما مدیران صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه، قائل به گنجاندن صنایع فرهنگی، در ذیل بخش صنعت نبوده اند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

با این تفسیر هم اکنون از تسهیلاتی که بواسطه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات مالی به عنوان بانک های عامل، محقق می شود، بخش فرهنگ و هنر محروم مانده است. این خبری بود که افسر موم وندی، مسئول دبیرخانه اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایران داد. خبری که نشان از وضعیت بغرنج اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران دارد. مبحث اقتصاد فرهنگ وهنر با اینکه جزو برنامه های اصلی وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی طی شش سال اخیر بوده، اما هنوز به نتیجه ملموس و مشخصی نرسیده و گام های بلندی باید در این زمینه برداشته شود.

چندی پیش سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر از امضای تفاهمنامه ای با عنوان برنامه تولید و اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر داد؛ تفاهمنامه ای که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر فرهنگ به امضا رسید و صالحی نیز بر این نکته صحه گذاشت که با این تفاهمنامه حدود

20 هزار شغل در بخش فرهنگ و هنر ایجاد شود. آن هم با تأمین 2000 میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی. اما حالا پس از گذشت 2 ماه از اجرایی نشدن این تفاهمنامه و مشکلات نداشتن ردیف بودجه وزارت فرهنگ، صبح امروز، سه شنبه در جلسه ای در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیران سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی دعوت به عمل آمده است تا ابهامات موجود در این تفاهمنامه را به اتفاق رفع کنند و این اتفاق نظر حاصل شود که فرهنگ و هنر کشور می تواند به صنعت تبدیل شود، چنانچه مورد حمایت قرار گیرد. . با افسر موم وندی، مسئول دبیرخانه اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و یکی از حاضران در جلسه سه شنبه درخصوص همین تفاهمنامه و مشکلات و ابهامات موجود به گفت و گو نشستیم که با هم می خوانیم.

20هزار شغل فرهنگی در ابتدا رقم بزرگی برای اشتغال فرهنگی به نظر می رسد، منظور از 20 هزار شغل فرهنگی چیست؟

برنامه حمایت از ایجاد و تثبیت فرصت های شغلی از جمله برنامه هایی است که با ظرفیت های ویژه در قوانین بالادستی کشور و در قالب بودجه های سالانه کل کشور لحاظ شده است. بر اساس فرآیندی که توسط سازمان برنامه و بودجه و با رصد وزارت کار، تهیه و ابلاغ شد.

بر همین اساس از سوی وزارت فرهنگ سه رسته شغلی: رسانه ای و تولید و محتوای دیجیتال ، فرهنگی و هنری به عنوان کسب و کارهای فعال و پررونق بخش فرهنگ و هنر مشخص و تعیین شدند. با توجه به اینکه پرورش خلاقیت و حمایت از طبقه خلاق از رسالت های اصلی وزارت فرهنگ است ما برنامه حمایت از این فرصت های شغلی را برای جذب نخبه ها و کشف استعدادهای خلاق در محیط کسب و کار وهمچنین تأمین معیشت تعداد پر شماراهالی فرهنگ و هنر که در این حوزه اشتغال دارند تدوین کردیم و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم و میزان هزینه های تمام شده و تسهیلات بانکی مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار و ایجاد هرشغل فرهنگی، هنری یا رسانه ای نیز تعیین شد. با توجه به ویژگی های سرزمینی و وضعیت صنایع مختلف فرهنگی وهنری، ظرفیتی معادل 19941 فرصت شغلی با برش استانی درحوزه های شهری و روستایی و عشایری آماده و تفاهم نامه ای بر همین مبنا و وفق تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه کل کشور در سال 1397 به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

با توجه به میزان فارغ التحصیلان و نیز هنرمندان دارای مهارت جویای کار، 7534 فرصت شغلی در حوزه رسانه و تولید محتوای دیجیتال، 6503 فرصت شغلی در حوزه کسب و کارهای فرهنگی و 5905 فرصت شغلی در حوزه کسب و کارهای هنری قابل تحقق است. برای ترسیم این چشم انداز و همراهی با اهالی فرهنگ وهنر در تثبیت و ایجاد شغل آنها 12659 فرصت شغلی را در شهرها و 7282 فرصت شغلی را در مناطق روستایی و عشایری در نظر گرفتیم. باور داریم که صنایع فرهنگی در فضای تحریم صنعت نجات است. چشم پوشی از ظرفیت های شغلی در بازار و صنایع فرهنگی، هنری، رسانه ای که اغلب کم سرمایه برند همچون صنایع رسانه ای، بازی های رایانه ای، تبلیغات و تولید محتوای دیجیتال، صنعت سینما، صنعت موسیقی، صنعت اسباب بازی، صنعت نوشت افزار، صنعت طراحی مد و پارچه و بازارهنرهای تجسمی و نمایشی، چشم پوشی بر فرصتی بی نظیر برای عبور از تحریم ها و خالی کردن میدان فرهنگ برای رقبای منطقه ای و جهانی است. به عنوان مثال در صنعت طراحی مد، پارچه و لباس هم اکنون 500 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شاغلند و ظرفیت ایجاد یک میلیون شغل پایدار در این صنعت نیز وجود دارد.260 مؤسسه طراحی مد و لباس هم اکنون با 1040 فرصت شغلی و 600 خانه مد با 3000 فرصت شغلی فعالند. میزان مصرف سالانه کالاهای مرتبط با حوزه مد و لباس در کشور بین

8 تا10 میلیارد دلار است که حدود 70درصد این مبلغ، تولید داخل است و سی درصد آن نیز خارجی است و حجم عمده این 30 درصد به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

نتیجه این تفاهمنامه ای که وزارت فرهنگ با سازمان برنامه و بودجه منعقد کرده است، چیست و آیا اهالی فرهنگ وهنر می توانند به آن امیدوار باشند؟

این اولین تفاهمنامه ای است که با هدف رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و ایجاد زمینه رشد درآمد ناخالص ملی و انگیزه برای کارآفرینان این بخش مهم از اقتصاد دانش بنیان مبادله شده است. این تفاهمنامه به عنوان یک سند قانونی می تواند جای امیدواری برای اهالی فرهنگ وهنر باشد. البته باید پیگیری های لازم در سطوح مختلف برای اجرای دقیق مفاد تفاهمنامه و بهره مندی مناسب جامعه هدف آن صورت پذیرد.

در این میان مسأله اصلی تأمین منابع مالی برای حمایت از فرصت های شغلی فرهنگ و هنر است. طبق بند الف آیین نامه اجرایی تسهیلات تبصره18 قانون بودجه کل کشور در سال 97، از محل های مختلفی چون منابع صندوق توسعه ملی، ردیف وجوه اداره شده و همچنین تسهیلات اعطایی از منابع داخلی بانک ها برای تحقق این فرصت ها در نظر گرفته شده است. مشکلی که ما در آغاز برای انعقاد این تفاهم نامه داشتیم؛ در نظر نیاوردن صنایع فرهنگی در زمره صنایعی است که مورد حمایت صندوق توسعه ملی قرار می گیرند. اساسنامه صندوق توسعه ملی بر حمایت از بخش هایی چون صنعت، گردشگری و کشاورزی تصریح دارد، اما مدیران صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه، قائل به گنجاندن صنایع خلاق و به همین منوال صنایع فرهنگی که در زمره پیشروترین صنایع دنیای کنونی قرار دارد، در ذیل بخش صنعت نبودند. با این تفسیر هم اکنون از تسهیلاتی که بواسطه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات مالی به عنوان بانک های عامل، محقق می شود، بخش فرهنگ و هنر محروم مانده است. منبع دیگر تسهیلات تبصره 18 در حمایت از ایجاد فرصت های شغلی، وجوه اداره شده است که با سود یارانه مناسب توسط سازمان برنامه و بودجه در نزد بانک ها سپرده گذاری می شود و از این طریق بانک ها قادرند با سود مناسبی، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

قطعاً مدیران سازمان برنامه وبودجه می دانستند که بخش فرهنگ وهنر از این تسهیلات محروم است و هیچ ردیف بودجه ای هم برای اقتصاد فرهنگ وهنر در نظر گرفته نشده است پس چرا مدیران این سازمان تفاهمنامه را امضا کرده اند؟

آنچه اکنون سازمان برنامه و بودجه مطرح می کند، آن است که از میان منابع مالی تبصره 18، فقط تسهیلاتی از محل منابع داخلی بانک ها به بخش فرهنگ وهنر اختصاص داده شود و بانک هایی که رغبت به چنین حمایتی داشته باشند، طی امضای توافقنامه ای با وزارت فرهنگ، از محل منابع داخلی خود به ازای هر واحد سپرده گذاری، تسهیلاتی را به متقاضیان فرصت های شغلی در بخش فرهنگ وهنر و رسانه اعطا کنند. با توجه به مذاکراتی که با بانک های مختلف داشتیم در وضعیت کنونی، بانک ها راغب به اعطای تسهیلات با چنین شرایطی نه تنها به بخش فرهنگ که به هیچ حوزه دیگری، مگر به صورت دستوری نیستند و پرسش مهم آن است که آیا چنین دستوری برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش فرهنگ، هنر و رسانه صادر می شود؟

باید بپذیریم که جهان وارد عصر فرهنگی شده است. عصری که فرهنگ در آن به عنوان یک واقعیت اقتصادی در نقطه کانونی تدوین استراتژی ها قرار دارد و موجب شده است تا کشورهای در حال توسعه بسیاری را چون هند، برزیل، ترکیه و نیجریه در شمار پیشتازان این عصر جدید ثبت کند و آنها را از بن بست های توسعه نایافتگی رها سازد. اکنون فرهنگ به مثابه صنعت بر اقتصاد اثرگذار است و ما هم درعصر جدید تولیدکنندگان محتوا، باید بتوانیم با تکیه بر فرهنگ غنی و پیشینه فاخر تمدن ایرانی اسلامی در زمره پیشتازان این عصر قرار بگیریم. از این رو بر این باوریم که در همهمه تحریم؛ اقتصاد فرهنگ، اقتصاد نجات است و سرمایه گذاری در این بخش متنوع و سرشار از فرصت و ظرفیت، اولویت دارد.

سازمان برنامه و بودجه مگر نمی دانسته که بانک ها این رغبت را ندارند؟

در تفاهمنامه ای که اول دی ماه به امضای وزیر فرهنگ و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسید، عبارتی مبنی بر بهره مندی یا محرومیت بخش فرهنگ وهنر از وجوه اداره شده یا اعتبارات صندوق توسعه ملی دیده نمی شود. در ماده 2 این تفاهمنامه درباره منابع مالی و نحوه تأمین اعتبار، به اختصاص

20826 میلیارد ریال اعطای کل تسهیلات بانکی اشاره دارد که 16456 میلیارد ریال آن تسهیلات اشتغال شهری از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 97 و 4370 میلیارد ریال از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است. این تبصره محل های مختلفی برای تأمین دارد. بنابر این اگر برنامه ریزان به ادراک نوینی از صنایع خلاق و صنایع فرهنگی برسند حتماً می توانند در چگونگی توزیع منابع حمایت از ایجاد و تثبیت فرصت های شغلی تجدید نظر کنند. باید پذیرفت که در این وضعیت با کمبود منابع بانکی و وجوه اداره شده مواجه هستیم اما این دلیل نمی شود که بخش بالنده فرهنگ که دارای فرصت های نوشونده ای است و بخوبی می تواند از سد تحریم ها هم عبور کند، از این منابع و تسهیلات محروم شود. این سلیقه مدیریتی برنامه ریزان کلان است که آیا وجوه اداره شده را در اختیار بخش فرهنگ وهنر و رسانه قرار بدهند یا این بخش را محروم کنند.

اقتصاد فرهنگ و هنر همانطور که خودتان هم اشاره کردید در کشورهای پیشرفته جزو صنایع سودآور محسوب می شود. به نظر می رسد با توضیحاتی که دادید هنوز ما به این نتیجه نرسیده ایم که باید ردیف بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته شود، چه گام هایی برای رسیدن به یک تفاهم با برنامه ریزان برای آنکه صنایع فرهنگی هم ردیف بودجه داشته باشند، برداشته شده است؟

برای رسیدن به این تفاهمنامه، جلسات مفصلی با سطوح مختلف در شورای عالی اشتغال کشور و کمیته های آن برای اقناع و ایجاد اندیشه مدیریتی و کارشناسی درباره سودآور بودن سرمایه گذاری در صنایع فرهنگی برگزار شده است. صنعت تولید محتوا به عنوان یک صنعت نوین عصر اطلاعات دارای فرصت های شغلی بی نظیری است و می تواند اشتغال و درآمدهای مناسبی را بخصوص برای قشر جوان ایجاد کند. متأسفانه به دلیل عدم اشراف برخی برنامه ریزان، صنعت تولید محتوی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می آورند در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خود اذعان دارد که تولید محتوای دیجیتال در زمره صنایع فرهنگی است و این وزارتخانه بایستی در حوزه زیرساخت ایجاد اشتغال کند نه حوزه تولید و محتوا.

کلمات کلیدی

افسر موم وندی تولید و اشتغال صنایع فرهنگی

لینک خبر :‌ ایران آنلاین
سیروس همتی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ضمن اشاره به وضعیت تازه ترین تجربه خود نمایش مزا مزا ، از برخی شنیده های به زعم خود نگران کننده درباره احتمال تعطیلی خانه تئاتر خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : تئاتر آنلاین خبر آنلاین پارسینه خبر فوری

سیروس همتی نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره وضعیت اجرای مجدد نمایش مزا مزا که پیش تر در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفته بود، به خبرنگار مهر گفت: ما این نمایش را با تهیه کنندگی آقای حمید علی نژاد در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه بردیم که با استقبال خوب مخاطب مواجه شد. بعد از آن آقای علی نژاد یکی از سالن های عمارت نوفل لوشاتو را به مدت یک سال اجاره کرد و قرار شد نمایش مزا مزا هم جزو آثاری باشد که در این سالن به صحنه می رود. ما با گروه نمایش تصمیم گرفتیم که بعد از استراحتی کوتاه، اجرای مزا مزا را از سر بگیریم.

وی ادامه داد: در اواسط تمرین ها بودیم که از اداره کل هنرهای نمایشی به من گفته شد بدون هیچ حرفی از اجرای مجدد نمایش مزا مزا انصراف دهم. ما در این اثر عدالت اجتماعی را زیر سوال می بردیم و اینکه اجازه اجرای مجدد به ما داده نشد این سوال را برای گروه اجرا و تهیه کننده ایجاد کرد که پس رسالت تئاتر چیست؟ با شرایطی که پیش آمده بود فکر می کردم که این نمایشنامه چاپ هم نخواهد شد ولی این اثر بدون هیچ حذف و تغییری توسط نشر وزین نیستان منتشر شد.

این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر درباره ارزیابی خود از سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اظهار کرد: برخی آثار با اجرای نمایش سلول که در آن بازی می کردم همزمان بودند ولی به طور کلی امکان دیدن آثار جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر بر خلاف دوره های گذشته برایم مهیا نشد. برای نقد و بررسی آثار جشنواره به برنامه شب تئاتر شبکه چهار دعوت شدم ولی به دکتر رحمت امینی مجری برنامه گفتم که در جشنواره سی و هفتم به دلیل نداشتن کارت وی آی پی نتوانستم آثار جشنواره را ببینم. هر سال در جشنواره کارتی برای من صادر می شد که به همراه هنرمندان دیگر به تماشای آثار جشنواره بنشینم ولی امسال چنین اتفاقی برای من نیفتاد و نتوانستم آثار جشنواره سی و هفتم را ببینم.

همتی در بخش پایانی سخنان خود به برخی شنیده ها مبنی بر تعطیل شدن اداره برنامه های تئاتر اشاره و تصریح کرد: این روزها در بین هنرمندان تئاتر شنیده ها حاکی از این است که اداره برنامه های تئاتر تعطیل می شود. صادقانه بگویم که این اتفاق خوبی در کارنامه مدیریت تئاتر نخواهد بود زیرا اداره تئاتر سبقه و سابقه ای دارد و بسیاری از هنرمندان و من در آنجا حضور و فعالیت کرده اند. تعطیلی اداره تئاتر باعث می شود تا گنجینه ای از تنه تئاتر کشور برداشته شود که امیدوارم این اتفاق نیفتد.

کد خبر 4557836

فریبرز دارایی

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
بازیگر و کارگردان تئاتر عنوان کرد: من هم می توانستم برای پول در سینما و تلویزیون حضور پیدا کنم و تئاتر را رها کنم، چرا که بی عدالتی در آن فراوان است، اما به دنبال زندگی لاکچری نبودم و حتی موفق نشدم یک اجرای عموم برای کار عروسکی ام بگیرم!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : ربیع

کاوه مهدوی کارگردان و بازیگر تئاتر که آخرین اجرایش امسال نمایش جیغ جیغه با قاف در جشنواره نمایش عروسکی بود، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر فارس عنوان کرد: در حال حاضر یک سری کلاس های بازیگری زیر نظر انجمن هنرهای نمایشی استان تهران در دست دارم که امیدوارم سال آینده برآیند آن به اجرای عموم برسد.

وی با اشاره به اینکه نمایشنامه لیرشاه را برای کار با هنرجویان در نظر دارد، گفت: فکر می کنم ترم آخر کلاس های ما نیمه سال آتی به تمرین و اجرا بیانجامد. خوشبختانه هنرجویانی که این دوره در کلاس ها شرکت کردند استعداد خوبی دارند و روز گذشته کارهایشان را دیدم و به جرأت می توانم بگویم 90 درصد کارها حیرت انگیز بود.

مهدوی با اشاره به اینکه قرار بوده برای یک اجرای عمومی در سنگلج اقدام کند، گفت: در این زمینه کوتاهی کردم و هنوز با خانم مقتدی صحبت نکردم ولی بهرحال ما هم انتظار داریم که گاهی مدیران به دنبال کارهای ما باشند، بهرحال من بیست و اندی سال است که در تئاتر کار می کنم و دیگر نباید الان به دنبال اثبات خود باشم، برای اجرا در تئاتر شهر هم نیم سالی است که اقدام کردم اما هنوز نتیجه ای به ما اعلام نکرده اند.

مهدوی با اشاره به فضای کمدی کارهای سنگلج گفت: من هم دوست داشتم کاری کمدی بر اساس علاقه خودم از نمایشنامه عروسی خون لورکا را آنجا اجرا ببرم اما به دلیل برخی مسائل که فکرم را درگیر کرده فرصتش را پیدا نکردم و به واقع انگیزه کافی را در این زمینه نداشتم.

این کارگردان تئاتر با تأکید بر اینکه کارهایی که الان تئاتر شهر اجرا می رود هم نیاز به تهیه کننده مشخص پیدا کرده است، گفت: این خیلی شرایط بدی برای کسانی است که تهیه کننده ندارند، اصلا مگر چند تهیه کننده در تئاتر این روزها فعال است؟ در این شرایط دیگر چه تفاوتی بین تئاتر دولتی و خصوصی پیدا می کند تا ما انگیزه کار کردن پیدا کنیم!

وی با اشاره به فعالیت هایی که در حیطه بازیگری در تلویزیون و سینما داشته گفت: من هم می توانستم مثل خیلی های دیگر برای پول در این عرصه ها فعال باشم حتی پیشنهادی که امسال برای نقش اولی یک سریال داشتم را هم برای جشنواره تئاتر عروسکی رد کردم اما در نهایت چه چیز عایدم شد؟ حتی موفق نشدم یک اجرای عموم برای کارم بگیرم و بتوانم هزینه هایم را تأمین کنم.

مهدوی با بیان اینکه اگر می خواهیم فضای تئاتر سالن بماند و مسموم نباشد می بایست برای اجرای کارها عدالت در سالن ها رعایت شود، گفت: وقتی ما می بینیم در همین محیط یک نفر دو بار در یک سالن سالانه اجرا می رود و برای هر یک تبصره ای دارد، دیگر چه انگیزه ای برای ما می ماند؟ بهرحال همه ما خبر از بودجه تئاتر و سختی های کار آقای کرمی داریم اما اگر همین تبعیض ها از بین برود و سفره عادلانه پهن شود لااقل ما هم کار می کنیم، ما که به دنبال زندگی لاکچری نیستیم اگر می خواستیم فرصت در سینما و تلویزیون زیاد بود، الان هم ترسی از این حرف ها ندارم!

وی ادامه داد: من هم می توانستیم در دفاتر سینمایی و تلویزیونی بسط بنشینم اما ترجیح دادم در خانه ام بنشینم و کتاب تئاتر بخوانم، در عین حال انتظار دارم که مدیران بالای سر هم نسبت به این دانش و تجربه احترام بگذارند و با ما مثل یک هنرمند رفتار کنند. بهرحال من هم یکی دو سال دیگر ببینم شرایط بهتر نمی شود، تغییر رویه می دهم، مسئله این است که ما برای تئاتر قداست قائلیم ولی فقط اگر دو روز از آن فاصله بگیریم دیگر انگار هیچ وقت نبوده ایم!

این بازیگر و کارگردان تئاتر در پایان اظهار داشت: امیدوارم در سال جدید کمی بیشتر به هم احترام بگذاریم نه فقط برای تئاتر بلکه برای کل فرهنگ و هنرمان و وصله های بروکراتیک را از خود جدا کنیم و تئاتر را تبدیل به کمپانی هایی کنیم که همه بتوانند از آن استفاده کنند.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
جوری از دوران کودکی و کوچه باغ های روستای زادگاهش که تا شش سالگی در آن زندگی کرده تعریف می کند که حس می کنی تو هم پا به پایش درآن کوچه باغ ها دویده ای.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : روزنامه کسب و کار

از بوی گل های روییده در حیاط خانه پدری اش سرمست شده ای و از صدای پرستوهای مهاجری که لای درختان انبوه روستا آمدن و رفتن بهار را جار می زدند به وجد آمده و غمگین شده ای.

شاید زندگی در دل یک طبیعت زیبا و خوش ذوقی های برادرانش در خوشنویسی و پرتره نگاری بود که او را چنان نازک طبع و نازک خیال بار آورد که روزی به یکی از برترین اساتید نگارگری ایران تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد باقر آقامیری بعد از چندین دهه کار و خلق آثار بدیع و ناب هنوز خودش را استاد نمی داند و می گوید دوران شاگردیش در هنر تا عمر دارد به پایان نمی رسد. آقامیری که بخشی از هویت نگارگری ایران است، سال ها برای این سرزمین افتخار آفرینی کرده و با خلق آثاری روح نواز و تربیت شاگردانی که حالا هر کدام در نقاشی و نگارگری حرفی برای گفتن دارند، نام خود را در تاریخ هنر و فرهنگ این سرزمین ماندگار کرده است.

او که آوازه هنرش نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها هم پیچیده، دل پردردی دارد و از غریب بودن هنرمندان در سرزمینی که روزگاری مهد فرهنگ و هنر بوده گلایه مند است. می گوید هنرمندان در هیچ جای دنیا مثل ایران غریب نیستند و چه حیف از دلی که در وطنش غریب باشد.

با استاد آقامیری همکلام شدیم تا از حال و روز این روزهایش بیشتر با خبر شویم:

تعریف شما از نگارگری؟

نگارگری یعنی نقاشی اصیل ایرانی. ما ایران را با نگارگری می شناسیم نگارگری ما برگرفته از هنر شرقی است. چینی ها چیزهایی را در نقاشی از ما گرفته اند و ما ایرانی ها هم چیزهایی را از آنان اقتباس کرده ایم.

زمانی که نقاشی در ایران رایج شد چون کشیدن چیزی عین واقعیت، توهین به خلقت بود، با الهام از طبیعت و تلفیق آن با فکرشان به ایجاد اثر پرداختند که در نتیجه نگارگری که نقاشی ویژه ایرانیان باشد به وجود آمد و به همین دلیل است که در نگارگری اغراق و مبالغه زیاد دیده می شود.

علاقه مندی شما به این رشته از کجا آغاز شد؟

اغلب اعضای خانواده بزرگ ما دستی در نگارگری داشتند اما ریشه پیگیری این هنر در من در دوران دبستان و به واسطه معلمان خوبی که داشتم محکم شد.

بزرگ ترین نگارگران ایرانی را چه کسانی می دانید؟

رضا عباسی ، سلطان محمد و میرزا علی را جزو نگارگرهای تراز اول قدیم و محمود فرشچیان را هم جزو بزرگان نگارگری جدید می دانم.

وضعیت درآمدی این رشته چطور است؟

بهترین و در واقع تنها راه درآمد برای یک نگارگر این است که یک آموزشگاه تاسیس کند و در آن به سایر هنرجوها نگارگری آموزش دهد و برای این آموزش ها از هنرجو شهریه دریافت کند، در غیر این صورت با فروش آثار نگارگری نمی شود امرار معاش کرد.

با توجه به گران شدن رنگ و ... استقبال علاقه مندان از این هنر چه تغییری کرده است؟

بدون اغراق باید بگویم هنرجویان من در این رشته طی دو سال گذشته نصف شده اند چون مثلا رنگی که قبلا هفت هزار تومان می خریدی 25 هزار و قلم موی سه هزار تومانی 30 هزار تومان شده است.

بدیهی است با این وضع درآمد و شرایط نامناسب اقتصادی، مردم به جای پرداختن به هنر دغدغه امرار معاش دارند و برای سیرکردن شکم خود ناچارند از علایقشان بزنند. ما جوانان با استعداد زیادی در این هنر داریم ولی متاسفانه بسیاری از این استعدادها به واسطه تنگناهای مالی به هدر می رود.

فکر نمی کنید بهتر باشد به جای تدریس وقتتان را برای خلق آثار جدید بگذارید؟

من هم دوست دارم زمان بیشتری به کارم اختصاص دهم ولی من بعد از 30 سال تدریس در هنرستان هنرهای تجسمی پسران کمتر از دو و نیم میلیون تومان حقوق می گیرم. وقتی ذهنت درگیر معیشت باشد، دست و دلت به کار نمی رود و مدام به فکر درآمدزایی برای گذران امور زندگی هستی.

من هنرمندانی را می شناسم که برای گذران زندگی حرفه خود را کنار گذاشته و به مسافرکسی روی آورده اند چون بسیاری از آنها به این باور رسیده اند هنر برای آنها پول کرایه خانه، آب ، برق و ... نمی شود.

حمایت مسئولان از هنرمندانی همچون شما چطور بوده است؟

هنرمندان در کشور ما به غریبانه ترین شکل زندگی می کنند و اغلب از کمترین حمایت مسئولان برخوردارند. اغلب ما حتی از نگاه وزارت ارشاد به عنوان متولی فرهنگ و هنر کشور ناامید شده ایم.

اغلب هنرمندان افرادی قانعی هستند و چشمداشتی به حمایت مادی مسئولان ندارند ولی متاسفانه دست اندرکاران امر حتی حمایت معنوی از انها را هم فراموش کرده و درگیر دلمشغولیهای خود هستند. این بی تفاوتیها باعث شده بسیاری از هنرمندان گوشه گیر شوند و دلشان از وضع موجود بگیرد.

با توصیفاتی که می کنید چرا از ایران نمی روید؟

ایران بخشی از هویت من است و علی رغم دعوت نامه های زیادی که برای تدریس و زندگی از کشورهای دیگر داشتم، هرگز دلم راضی به جدایی از وطن نشد. من به بیش از 60 کشور جهان سفر کرده ام ولی دلم در هیچ جا به اندازه ایران آرام و قرار ندارد. ای کاش مسئولان قدر هنرمندان را بیشتر می دانستند و اینهمه علاقه و شور آنها برای اعتلای هنر ایرانی را نادیده نمی گرفتند.

تا به حال به فکر فروش آثارتان در حراجی های بزرگ تهران افتاده اید؟

این حراجی ها داستان خاصی دارند که من خیلی از آنها سردر نمی آورم. گاه شاهد فروش چند میلیاردی برخی آثار در این حراجی ها هستم که به جرأت باید بگویم بسیاری از آنها سنخیتی با هنر، فرهنگ و هویت ایرانی ندارند و فقط جایگاه واقعی هنر را تنزل می دهند.

چرا نباید در کرج نمایشگاه دائمی یا موزه ای باشد که افرادی مثل من بتوانند آثار خود را در آن عرضه کنند؟ حراجی های این چنینی نه تنها ذات هنر را زیر سوال می برد بلکه سلیقه مردم نسبت به هنر را هم تغییر می دهد.

آثارتان را کجا نگه می دارید؟

من بخشی از زیرزمین خانه ام را به گالری تبدیل کرده ام و بخشی از آثارم را قاب کرده و در آنجا نگه می دارم. این فضا بسیار کوچک است و همین باعث شده بسیاری از آثارم را بدون اینکه قاب کنم در گوشه ای قرار دهم. چه حیف است که کلانشهری مثل کرج فضایی دائمی برای نمایش آثار هنری ندارد و این آثار باید در گوشه و کنار خانه هنرمندان خاک بخورد.

حستان نسبت به آثارتان چیست؟

همه آنها مثل بچه هایم دوست داشتنی هستند. من با آثارم زندگی می کنم و وقتی قرار است یکی از آنها را بفروشم حس خوبی ندارم ولی خوب برای گذران زندگی چاره ای نیست. مرداد ماه بانک ملی 25 مورد از آثارم را برای نمایشگاهی به امانت گرفت. طی سه ماهی که از آثارم دور بودم آرام و قرار نداشتم و منتظر بودم سریع تر به خانه برگردند.

از مدیریت شهری چه انتظاری دارید؟

مدیریت شهری در تمامی کلانشهرها دو وظیفه مهم به عهده دارد که یکی ارائه خدمات مناسب به شهروندان است و دیگری زیباسازی چهره شهر است.متاسفانه در کشور ما توجه چندانی به مبلمان و زیبایی شهری نمی شود و همین باعث شده کلانشهرهای امروزی چهره ای خاکستری و عبوث داشته باشند.

در شهرهای توسعه یافته حتی برای نصب مجسمه در میدان های شهر شورای هنری متشکل از مجسمه سازان، مدیران شهری و ... تشکیل می شود تا خروجی کار به نفع شهر و شهروندان تمام شود ولی در شهرهای ما برای نصب المان و سازه های هنری اغلب رابطه به جای ضابطه حکم فرماست.

بارها و بارها در کرج اتفاق افتاده مجسمه و المانی در قسمتی از شهر نصب شده ولی به دلیل اینکه فاقد محتوا و حتی زیبایی بصری بوده، بعد از مدتی برداشته شده است. اگر شورای هنری برای نصب المان و سازه های هنری در شهر وجود داشته باشد هم از هدر رفت سرمایه ودوباره کاری در تولید آثار هنری جلوگیری می شود.

و حرف آخر؟

هنر نمی خرد ایام و غیر از اینم نیست/ کجا روم به تجارت بدین کساد متاع/ خدای را به می ام شست و شوی خرقه کنید/ که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع...

گزارش از المیرا دادمهر، خبرنگار ایسنای البرز

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : شعار سال

شبنم سیدمجیدی

خانواده های زیادی هستند که سعی می کنند حداقل هر ماه یا هر 2 ماه یک بار به سینما بروند، جز آن، هر وقت بچه های خانواده کتابی را می خواهند، مادر و پدر برای تهیه آن، نه نمی آورند اما برای تئاتر خیلی دودوتا چهارتا می کنند. برای یک خانواده پنج نفره یک شب تئاتر دیدن مساوی است با صرف حداقل 150هزار تومان پول بلیت و برای تماشای بعضی از تئاترها که این میزان به
200 تا 400هزار تومان یا حتی بیشتر هم می رسد.

هادی مرزبان -کارگردان با تجربه تئاتر- در این باره می گوید: این روزها تماشاگرهای اصلی تئاتر پشت درهای سالن ها مانده اند. خیلی ها همان بلیت های 40-30هزار تومانی را هم به سختی تهیه می کنند. درحالی که تئاتر غریب افتاده است، بعضی عزیزان که در این حوزه هستند می گویند ما برای بی پول ها تئاتر نمی سازیم! آنها فراموش کرده اند که اتفاقا ما تئاتر را برای کارگر و کارمند می سازیم. یک کارمند ممکن است در ماه 3میلیون تومان درآمد داشته باشد. این فرد برای آنکه خانواده اش را به تئاتر ببرد باید هزینه زیادی کند. یکی از تئاترها که برای آن تبلیغ زیادی هم شد، بلیت های 150هزار تومانی یا 200هزار تومانی داشت. یک نوجوان که تبلیغات را می بیند، فکر می کند اگر این تئاتر را نبیند چیزی را از دست داده است. آیا پدرش می تواند چنین هزینه ای را بپردازد؟ قطعاً نه و باید فاتحه چنین تئاتری را خواند .

او ادامه می دهد: با این اوصاف به نظرم ساخت تئاترهای پرخرج آنچنانی با بلیت های گران، یک حرکت ضد تئاتری است. ما اهالی تئاتر هستیم که باعث می شویم اگر هم مخاطب بخواهد تماشای تئاتر را به سبد خانوار خود اضافه کند، نتواند .

بعضی ها تئاتر را کیلویی حساب می کنند

هادی مرزبان با بیان اینکه تئاترهای جمع و جور خوبی داریم که در این سال ها ساخته و سالن هایشان هم پر شده اند، می افزاید: یک چیز را بدانیم و آن اینکه بریز و بپاش و پول زیاد ارزش کار آدم ها را مشخص نمی کند؛ به خصوص در هنر تئاتر. برخی از این دوستان هنرمند فکر می کنند که تئاتر هم هندوانه است و کیلویی آن را وزن می کنند. بلیتِ بیشتر فروختن یک پز است. آنکه بلیت بیشتر فروخته و درآمد بیشتر به دست آورده طوری صحبت می کند انگار که ارزش کارش بالاتر و والاتر است. چون جنس خود را گران تر می فروشند انگار که هندوانه شیرین تری به مردم داده اند. تئاتر یک کار فرهنگی است، چگونه می توانیم چرتکه بیندازیم و ارزش کارمان را با گیشه و پول بسنجیم؟ .

این کارگردان تئاتر در ادامه با بیان اینکه در شرایط اقتصادی خاص امروز، دولت نمی تواند به تئاتر کمک کند، پس ما هنرمندان تئاتر هم جیب مردم را خالی نکنیم، می گوید: بپذیریم که کار فرهنگی انجام می دهیم و دغدغه کسب درآمد را کاهش دهیم. ما نجیب ترین و فهیم ترین تماشاگران دنیا را داریم. آنها چاره ای ندارند و ما هر چه به آنها بدهیم استفاده می کنند .

جشنواره تئاتر غریبانه برگزار شد

مرزبان در ادامه می افزاید: البته هنرمندان یک طرف قضیه هستند و در طرف دیگر مسئولان قرار دارند. تئاتر، مادر هنرهای دیگر است، اما همین چند روز پیش دیدید که جشنواره سینمای فجر برگزار شد و چند روز بعد از آن جشنواره تئاتر. برای جشنواره سینما تبلیغات زیادی شد و صداوسیما چندین برنامه برای آن اختصاص داد.

اما جشنواره تئاتر در سکوت و غریبانه برگزار شد. انگار اصلا چنین هنری در این مملکت نداریم. مسئولان جشنواره را برگزار کردند اما در سیاستگذاری های کلان کشور ما نسبت به این هنر بی مهری می شود. هنوز ما را باور ندارند.

کارگردان پیشکسوت تئاتر در آخر می گوید: من همیشه این را گفته ام که دولت باید تکلیف خود را با هنر تئاتر روشن کند. متأسفانه به دلیل کم لطفی ها و بی مهری هایی که نسبت به تئاتر می شود، خودبه خود بازدهی ای که باید را ندارد؛ مسئولان، به خصوص از نظر مالی گوشه چشمی به تئاتر ندارند و اگر هم دارند بسیار ناچیز است و نتیجه این می شود که برخی از دوستان بخواهند گیشه را به دست آورند و گوی سبقت را در گرانی کالایی که عرضه می کنند، بربایند و مردم هم نتوانند آنگونه که باید این هنر را ببینند .

تماشاخانه های مستقل، تئاتر را نجات می دهند

مهدی شفیعی -مدیرکل سابق هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- معتقد است که فرایند تولید و نمایش تئاتر تغییر کرده است: امروز شرایط جامعه متفاوت شده است. فضای مجازی امکانات عجیب و غریبی را برای ارتباط هنر با مخاطب فراهم کرده است، در نتیجه فرایند دیدن تئاتر و تولید آن با گذشته متفاوت شده است .

او ادامه می دهد: تئاتر فقط مختص حوزه های دولتی نیست و امروزشاهد تماشاخانه های مستقل هستیم. حتما باید دنبال بازتعریف کارکردهای تئاتر در مقابل جامعه باشیم. در این زمینه برگزاری جشنواره های مختلف تئاتر می تواند برای استقبال مردم از این هنر کمک کننده باشد . شفیعی ادامه می دهد: جشنواره ها می توانند باعث تقویت برندینگ و شناسایی گروه های تئاتر شوند که در ادامه به تقویت کار این گروه ها و استقبال مخاطبان از تئاتر منجر می شود. البته امروزه انتظار نمی رود که جشنواره ها کار جذب مخاطب را انجام دهند. امروز تماشاخانه های مستقل یا نیمه خصوصی به شکل مستمر و خیلی فعال و چند نوبته کار می کنند و فعالیت خود را گسترش می دهند. موضوع اقتصاد تئاتر برای آنها خیلی بااهمیت است، در نتیجه با استفاده از تبلیغات و فضای مجازی به جلب مخاطب در طول سال می پردازند. خصوصا تماشاخانه هایی که برنامه های مشخص دارند، در این زمینه موفق ترند و امیدوارم تعداد این تماشاخانه ها روزبه روز بیشتر شود. اینها می توانند مخاطبان بیشتری را جلب کنند. حتی در حوزه کودک و نوجوان توانسته اند خانواده ها را خیلی زیاد به سمت تئاتر ببرند .

در استان ها تماشاخانه کافی نداریم

شفیعی مخاطبان را دسته بندی می کند و معتقد است که کمک دولت به تئاتر می تواند در جهت افزایش مخاطب حرفه ای باشد: مخاطبان را باید دسته بندی کرد. عده ای مخاطبان حرفه ای تئاتر هستند. اینها در هر شرایطی تئاتر را از سبد اقتصادی خود حذف نمی کنند. اینها همان دانشجویان تئاتر یا خود هنرمندان هستند که مخاطبان جشنواره ها نیز همین ها هستند. اما هرچه فرایند تولیدات تئاتر را در طول سال تقویت کنیم و هرچه دولت از تئاتر بیشتر حمایت و آن را تقویت کند، به هدف جلب حداکثری مخاطب و نهایتا تأثیرگذاری فرهنگی تئاتر که هدف اصلی برنامه ریزان این حوزه است، می رسیم .

او می گوید در استان های ما تئاتر به شکل مستمر جریان ندارد. خارج از تهران نیاز به تماشاخانه هایی داریم که فعالیتشان استمرار داشته باشد و مخاطب بداند در هر موقع از سال در این تماشاخانه تئاتر اجرا می شود. اینگونه می توان دایره مخاطبان تئاتر را گسترش داد و تئاتر را به سبد خانوار آنها اضافه کرد. درست است که شرایط اقتصادی کشور ما مناسب نیست، اما اگر بستر لازم و زیرساخت ها فراهم باشد می توان تئاتر را از آسیب در امان نگه داشت. کشورهای دیگر هم گاهی با بحران های اقتصادی مواجه می شوند، اما متناسب با این بحران ها برنامه ریزی می کنند و فرهنگ و هنر خود را پیش می برند.

شفیعی بیان می کند: ما سازوکار مطلوب را هنوز در کشور نداریم و در نتیجه نمی توانیم از تئاتر انتظار داشته باشیم مخاطب حداکثری داشته باشد .

لینک خبر :‌ روزنامه همشهری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

عیسی محمدی

مجیدجعفری، این هنرمند باسابقه شیرازی، در تئاتر و سینما و تلویزیون سابقه کار و خلق آثاری را داشته است. از سوی دیگر، مدرک درجه یک هنری را هم از وزارت ارشاد دریافت کرده. ضمن اینکه در برهه ای نیز، فعالیت های اجرایی را تجربه کرده؛ از قبیل ریاست اداره برنامه های نمایش و ریاست تئاتر شهر. هم اکنون نیز در کنار فعالیت های هنری اش، امور انجمن صنفی تئاتر آزاد را رتق و فتق می کند. هرچند که به قول خودش دفتر این انجمن را تعطیل کرده، به نشانه اعتراض تا دولت تکلیف جایگاه و مسئولیت انجمن را روشن کند. در واقع مسئله جعفری، دخالت دولت در فعالیت های صنفی و فعالیت های اجرایی غیررسمی است. منظورش را هم از دولت صرفاً یک دولت خاص نمی داند بلکه این حرف خودش را سرایت می دهد به مفهوم کلی دولت و بدنه رسمی.

تئاتر آزاد درآمدزا نیست

جعفری دل پُری از این بحث و دخالت های دولت دارد. اما به هر حال بعد از عبور از کلیات کارگشا در حوزه اقتصاد تئاتر و این دست گلایه ها، وارد حوزه بحث مان می شویم؛ وضعیت درآمدزایی تئاترهای آزاد که شامل تئاترهای عامه پسند هم می شود که در سالن هایی مثل مجموعه چمران، تئاتر گلریز و.. اجرا می روند و تصور بر این است که پررونق هستند. البته جعفری آب پاکی را روی دست مان می ریزد و این پیش فرض را زیر سؤال می برد و به همشهری درنگ می گوید: اغلب این تئاترها امروز آورده اقتصادی ندارند و نمی توانند هزینه های خود را تأمین کنند. دلیلش هم دخالت های دولت است. نمی دانم زاویه دید شما چه بوده که چنین پیش فرضی را مطرح کرده اید. بدنه دولتی و رسمی کاری کرده که سالن های تئاتر دیگر نمی توانند هزینه های خودشان را تأمین کنند، درحالی که قبلاً قادر به این کار بودند. زمان انقلاب کل فعالان عرصه تئاتر چهار هزار نفر بود؛ اعم از کارگردان و نویسنده و.... پس از انقلاب 2میلیون نفر درگیر این حوزه شدند. چه کسانی که مستقیم دارند تئاتر کار می کنند یا کسانی که تئاتر خوانده اند و یا حتی از تئاتر وارد حوزه های دیگر شده اند. این در حالی است که 160هزار نفر به طور جدی می توانند درگیر تئاتر باشند. قبلاً ما محاسبه کرده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که اگر نمایشی بیست روز روی صحنه باشد و حداقل های کیفی و فرهنگی و حرفه ای لازم را داشته باشد، می تواند موفق باشد و هزینه اش را تأمین کند. اما دولت سیاستگذاری کرد که طبق آن، هر کسی که متنی دستش بود، می توانست بیاید و مدعی بشود. درحالی که از نظر صنفی شاید مناسب این کار نبود. نتیجه این سیاستگذاری، سربار شدن این افراد در فضای تئاتر بود که چرخه عرضه و تقاضای سالم را در این حوزه به هم ریخت .

حساب و کتاب جزئی تر

کنجکاوی مان بیشتر می شود. می خواهیم که حساب و کتاب دقیق تری داشته باشیم. پاسخ می شنویم: فرض کنید که من می خواهم یک تئاتر را کارگردانی کنم. باید دست کم و ماهانه، 20روز اجرای مفید داشته باشم. اجاره سالن بستگی به کیفیت و جای آن، می تواند از 30تا 150میلیون در ماه متغیر باشد؛ ما متوسط آن را 100 میلیون در نظر می گیریم؛ یعنی هر روز از ماه، 3.3میلیون تومان اجاره این سالن می شود. حق الزحمه عوامل هم با توجه به کیفیت و اعتبار و شهرت، از 40 تا 50 میلیون تومان متغیر است. حتی می تواند به 70میلیون تومان هم برسد. هزینه تبلیغات هم گران است. قبلاً می آمدند و نظر گروه های تئاتری را جلب می کردند تا بتوانند به دلیل اعتباری که ایجاد می کرد، تبلیغات آنها را انجام دهند. الان کاملاً برعکس شده. اما شما به طور میانگین، کل هزینه تمام شده برای من کارگردان را همان 150میلیون تومان درنظر بگیرید. یعنی من باید ماهانه نزدیک به 10هزار بلیت بفروشم تا هزینه ام سر به سر بشود. قیمت بلیت هم از20 تا 30 هزار تومان متغیر است که ما متوسط آن را 25 هزار تومان در نظر می گیریم. البته غالباً نیز شامل تخفیف شده و باید روی15 هزار تومان حساب کنیم. دیگر خودتان حساب و کتاب نهایی را بکنید. ضمن اینکه اگر ما 20 شب فعال باشیم، باید هر شب 500 نفر را به سالن بکشانیم. درحالی که بخشی از سالن ها صد نفره اند پس باید 5 سانس اجرا داشته باشیم. ضمن اینکه به واسطه گسترده شدن کار، سالن های تئاتر آزاد زیادشده اند و قطعاً این میزان مخاطب جذب سالن یا سالن های شما نخواهند شد. با این محاسبات، چرخ تئاتر آزاد نمی چرخد و کنندگان کار، نمی توانند زندگی شان را اداره کنند. این در حالی است که من میانگین و حداقل هزینه را برای یک تئاتر کم درنظر گرفته ام؛ وگرنه اگر هزینه آن به 200میلیون تومان در ماه برسد که قطعاً نمی تواند دخل و خرجش را تأمین کند .

فعلاً اقتصاد تئاتر تعطیل است

این محاسبات تازه برای تئاترهایی است که فعالان آنها به دلیل گره خوردن معیشت شان با این هنر، ناچارند همیشه اجرا داشته باشند؛ به همین دلیل ناچارند درگیر کارهای سطح پایین هم باشند. با این احوال دیگر اوضاع تئاترهای رسمی و دولتی که منتظر سالن های دولتی و معتبر هستند روشن است؛ به روایت جعفری، آنها هر چند سال یک بار باید منتظر نوبتی باشند که خواهد آمد و این، یعنی عدم تأمین مالی افراد درگیر اینگونه تئاترها. این هنرمند حوزه نمایش، همچنین معتقد است که تئاترهای حرفه ای، باید، هم شامل حداقل حس زیبایی شناختی باشند و هم اثربخشی فرهنگی ایجاد کنند. به همین دلیل بخشی از تئاترهای آزاد اجرا شده که معروف به تئاترهای عامه پسند است را قبول ندارد و سطح آنها را غیرحرفه ای و پایین ارزیابی می کند؛ ما سال گذشته 90 گروه تئاتر آزاد داشتیم. چون معیشت اینها با این کار گره خورده، در نتیجه باید هر روز کار کنند. اما امان از کار! ناچارند هر کاری که می رسد، انجام بدهند؛ همین چیزی که شما به آن نقد دارید. تئاتری که به لحاظ اقتصادی خودکفا نیست، به لحاظ فرهنگی اثرگذار نیست و به واسطه دخالت های رسمی و دولتی، عقیم می ماند . او معتقد است که هم اکنون، صحبت از اقتصاد تئاتر بی مورد است؛ هرچند که می توان تدبیری اندیشید و به این مرحله رسید.

لینک خبر :‌ روزنامه همشهری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

زهرا رستگارمقدم

به طور میانگین، هر شب در تهران حدود 130 اجرا روی صحنه می رود. اما این نمایش ها چقدر از حمایت دولت بهره مند هستند؟ با توجه به اینکه تئاترعلاقه خواص است، در همه دنیا از چنین حمایت هایی برخوردار می شود. در ایران نیز هنر نمایش با بودجه ای که سالانه از دولت می گیرد می تواند بخش مهمی از وضعیت سال آینده خود را سامان دهد. بودجه سینما و تئاتر در سال 98 در حالی با مقداری کاهش نسبت به سال گذشته تنظیم شده که کمبود اعتبار، یکی از مشکلات اساسی این دو حوزه ،به ویژه در تئاتر در سال97 بوده است. دی ماه سال جاری لایحه بودجه سال 1398 توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. در این لایحه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کمی افزایش همراه بوده، اما بودجه 2 بخش سینما و تئاتر برخلاف سال های قبل افزایش نداشته است. در لایحه بودجه سال آینده، 78میلیارد و 522میلیون تومان به اعتبارات هزینه ای هنرهای نمایشی اختصاص دارد. بودجه هنرهای نمایشی برای امسال 78میلیارد و 400میلیون تومان برآورد شده بود که البته رقم زیادی از آن تاکنون تخصیص نیافته و هنرمندان تئاتر بابت نمایش های روی صحنه رفته مطالبات زیادی از اداره کل هنرهای نمایشی دارند که هنوز پرداخت نشده است. در بودجه مربوط به برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی بخش هایی از این زیرمجموعه با کاهش اعتبار روبه رو شده اند که از آن جمله می توان به اعتبار حمایت از خانه تئاتر و راه اندازی موزه اشاره کرد. این رقم برای سال آینده به 2میلیارد تومان رسیده درحالی که سال قبل این رقم 2میلیارد و 200میلیون تومان بوده است. هنرمندان عرصه تئاتر معتقدند سقف بودجه ای که مجلس در حال تصویب آن است بسیار برای تئاتر کشور کوتاه است. در این باره با شهرام کرمی- مدیرکل اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- گفت وگو کرده ایم.

معمولا چه میزان هزینه صرف کمک به یک نمایش می شود؟

شرایط تولید در تئاتر نیاز به تأمین هزینه دارد. در تئاتر حرفه ای، یعنی اجرای سالنی مخاطب دار، تماشاگر برای حضور در سالن بلیت خریداری می کند و سالن نمایش باید با استانداردهای اثری که نمایش می دهد همخوانی داشته باشد. بنابراین تولید اثر نمایشی، مستلزم صرف هزینه است و این به عهده گروه های نمایشی است. نقش دولت و اداره کل هنرهای نمایشی فقط حمایتی است. حتی در دوره هایی که شرایط اقتصادی دولت چندان بد نبود هم نمی توانست کامل و همه جانبه از تئاتر حمایت کند. این رویه در چند سال گذشته نیز وجود داشته و ادامه پیدا کرده و نقش حمایتی دولت و اداره کل هنرهای نمایشی هر ساله کم و کمتر شده است.

آیا مخاطبان تئاتر می توانند در سال آینده که بودجه تئاتر کاهش دارد، در حمایت از هنرهای نمایشی نقش مؤثر داشته باشند؟

تئاتر ایران اکنون به بلوغ رسیده و رشد تماشاگر داشته است. براساس میانگین سالانه، آثار نمایشی 5تا 6میلیون مخاطب دارند. اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم. زیرا به لحاظ ساختاری اعتبار تئاتر کمتر از دیگر حوزه هاست و تا زمانی که چنین باشد، این مشکل هیچ گاه حل نشده است. هم اکنون با تحولی که در تئاتر خصوصا تئاتر حرفه ای ایجاد شده، ضرورت دارد برای جلوگیری از اینکه تئاتر به سمت تجاری شدن برود، نقش حمایتی دولت بیشتر باشد.

با توجه به بودجه تئاتر که تنظیم و تقدیم مجلس شده است، ما با کاهش بودجه روبه رو هستیم. این کاهش بودجه بر فعالیت های تئاتر تأثیر خواهد داشت؟

وضعیت بودجه تئاتر در سال آینده هنوز مشخص نیست. پیشنهادهایی مطرح شده، اما هنوز مصوب نشده است. با وجود این، احتمالا بودجه سال آینده نسبت به امسال 8میلیارد تومان کاهش خواهد داشت. قطعا این کاهش بودجه بر فعالیت های سال آینده تئاتر تأثیرگذار خواهد بود. تئاتر به این بودجه نیاز دارد و هر چه اعتبارات دولتی محدودتر شود، شرایط تئاتر سخت تر خواهد شد. ما با ظرفیت مشخصی از سالن و... مواجه هستیم که برای رونق آن نیاز به حمایت دولت داریم. این کسری بودجه ممکن است در موسیقی و سینما چندان دیده نشود، اما در تئاتر به چشم می آید.

آیا کم کردن اعتبارات می تواند نشانی از عملکرد ضعیف تئاتر در سال گذشته باشد؟

همه می دانند که کشور در شرایط تحریم به سر می برد. اعتبارات دولتی در همه زمینه ها کاهش پیدا کرده است. درست است که سالانه به شکل طبیعی بودجه در هر بخش افزایش پیدا می کند، اما امسال به دلیل اینکه بودجه اعتباری دولت محدود شده است، در همه حوزه ها شاهد کاهش اعتبار خواهیم بود.

رقم بدهی اداره کل هنرهای نمایشی به جشنواره تئاتر فجر و هنرمندان چقدر است؟

بدهی ای از سنوات گذشته وجود داشت که رقمی معادل 7میلیارد تومان بود. از این بدهی 2میلیارد و نیم آن هنوز باقی مانده است. از ابتدای سال هم تاکنون هیچ کمک هزینه ای به گروه های تئاتری پرداخت نشده است که رقمی معادل 3تا 4میلیارد تومان است. بخشی از بودجه جشنواره تئاتر فجر نیز گرفته شده و بخشی از آن همچنان دریافت نشده است. بنابراین بدهی 2میلیاردی به جشنواره تئاتر فجر داریم. قرار است بخشی از این بدهی ها با پرداخت هزینه و بودجه به ما، همین امسال تأمین و پرداخت شود.

لینک خبر :‌ روزنامه همشهری
مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری با انتشار بیانیه ای از پیشنهاد اخیر وزارت ارشاد جهت اختصاص 10 درصد مبلغ فروش کنسرت ها به فعالیت های فرهنگی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری با انتشار بیانیه ای از مواضع اخیر وزارت ارشاد درباره اختصاص 10 درصد مبلغ فروش کنسرت ها به فعالیت های فرهنگی به پیشنهاد دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

در متن بیانیه مجمع آمده است: درباره اختصاص 10 درصد مبلغ فروش بلیط کنسرت ها به فعالیت های فرهنگی به پیشنهاد دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی بیانیه خود را در رابطه با پیامدهای این تصمیم عجیب و تالی فاسد آن در فضای جامعه به شرح زیر ارائه می نماید:

1. در حالی خبر مربوط به سهم خواهی دولت از بخش خصوصی از سوی مجلس شورای اسلامی تأیید گردیده، که موسیقی در پُرپیچ و خم ترین جاده های خود قدم بر می دارد. دولتی که حتی این روزها نمی تواند پای مجوزهای قانونی خود در رابطه با برگزاری یک کنسرت در شهرستانی بایستد، حال به چه نیتی دستش را در جیب بخش خصوصی و از آنان سهم خواهی می کند؟ ما به ندرت یاد می آوریم که دولتمردان برای موسیقی حرمتی قائل شده باشند و یا سنگی از جلوی پای جریان های موسیقی برداشته باشند. اما امروز با نگاهی سودجویانه می خواهند زحمات مالی و درآمدهای فرهنگی بخش خصوصی و هنرمندان آن اعم از خواننده، آهنگساز و... را به زور از ایشان بگیرند تا خرج بسترها و زیرساخت های فرهنگی کنند. وزارت ارشاد در این سال ها کدام زیرساخت موسیقی را ترمیم، اصلاح و یا راه اندازی کرده که امروز نگاه به دست تهیه کنندگان و اهالی موسیقی دارد؟ بدون تردید فرایند اجرای یک کنسرت، حرکتی جمعی است که تمامی شاخه های موسیقی را فعال می کند و خُسران دراین زمینه شامل تمامی دست اندرکاران موسیقی از جمله تهیه کننده، آهنگساز، خواننده و ... می شود که پیکان این تصمیم بدون شک تمامی اهالی موسیقی و در رأس آن تهیه کنندگان این هنر را نشانه گرفته است.

2. قطعاً هیچ کارشناس آگاه و دلسوزی این خواسته را نخواهد پذیرفت، چرا که تالی فاسد آن آنقدر واضح و شفاف است که راه، جز به بیراه نخواهد رفت. اگر هدف به آتش کشیدن بدنه نحیف هنر است! (که اینگونه به چشم می آید) همین فشارها و حق الناس ها دلیل راه هستند، اما اگر برای هنر موسیقی دادِ دلسوزی سر داده می شود، باید بدانید با این اقدام قیمت بلیط های کنسرت هر روز افزایش می یابد. آیا این مغایر با صحبت های وزیر محترم ارشاد درباره مبارزه با هنر لاکچری نیست؟ بخش خصوصی برای تأمین آن 10 درصدی که از جیبش بر می دارید مجبور است درآمد خود را با افزایش بهای بلیط ها بالا ببرد و این فشار به مخاطب و عدم تکریم آن و حرکت به سمت موسیقی های زیر زمینی خواهد بود.

3. در سالهای اخیر بودجه کل موسیقی در کشور مبلغی حدود 10 میلیار تومان بوده است که تقریباً برای نظام مندی یک هنر مهم مانند موسیقی، پول خوردی هم حساب نمی شود. وزارت ارشاد به جای آنکه تلاش کند بودجه حقیقی این بخش را با ارائه ی درخواست به مجلس محترم افزایش دهد، به دلیل آنچه نبود منابع مالی عنوان شده با بدترین و زشت ترین شیوه به منابع مالی بخش خصوصی حمله کرده است که این نه در شأن دولت و نه در شأن نظام جمهوری اسلامی ست. نظامی که همواره مهمترین دغدغه این سال هایش خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی ست که رهبر معظم انقلاب آن را به روشنی شرح کرده است، در اینجا دولت به جای همیاری و کمک و کمرنگ کردن تصدی گری، به آن دامن می زند.

4. با پیگیری های انجام شده دریافتیم حتی معاونت هنری و مدیرکل دفتر موسیقی با این اقدام همراه نبوده اند و این طبیعی است چرا که اگر مدیری کمترین درایت و تجربه ای در زمینه موسیقی داشته باشد تن به این خواسته نمی دهد. این اقدام آنقدر خام و عجولانه صورت گرفته است که فاقد هرگونه کارشناسی می باشد. سو مدیریت در این دیدگاه با چند پرسش ساده خودنمایی می کند:

الف: تقسیم بندی ژانر موسیقی: آیا تمام کنسرت های موسیقی به یک شیوه مورد استقبال قرار می گیرند؟ آیا کنسرتی که در سال چندین میلیون تومان سود دهی دارد (که تازه با همت و تلاش دست اندر کارانش به دست آمده و هیچ همیاری و مساعدتی از سمت دولت نبوده است) با یک کنسرت تک نفره در قالب تکنوازی برابر است؟ شایان ذکر است آمار نشان می دهد تعداد این کنسرت ها در سال بسیار محدود است.

ب : تفکیک سالن ها بر اساس ظرفیت: بر اساس کدام متر و معیار تمامی سالن ها که هر کدام ظرفیت متفاوت دارند به یک چشم دیده شده اند؟ آیا درآمد سالنی 3000 نفری در دو سانس با درآمد سالنی 100 نفره برای اجرای یک تک نوازی برابر است؟ در طول این چند سال و به طور تقریبی تمامی کنسرت های کوچک با خطر ضرر مالی روبرو بوده است و بهتر است تصمیم گیرندگان این لایحه بدانند که امروز حتی کنسرت های پاپ نیز از این خطر در امان نیستند. حال تصور آنکه از چنین وضعیت آشفته مالی، درصدی هم بدون دلیل کسر شود غیر قابل قبول است.

5. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز از حل کردن مشکلات مالیاتی، بیمه، دخالت های ارگان های نظارتی و... . در رابطه با هنرمندان عاجز است و این در حالی است که بی شرمانه بخشی از درآمد اهل موسیقی را طلب می کند. کدام شرع و عرف به شما اجازه می دهد که حق الناس یک جامعه زحمت کش را، آن هم در این وانفسای اجتماعی طلب کنید؟ در تمام این سال ها به جز سنگ اندازی با شوراهای مختلف موسیقی و قوانین سخت و دست و پا گیری که برای اهل موسیقی طراحی کرده اید، چه همراهی و مساعدتی با تهیه کنندگان موسیقی داشته اید که امروز بدون اجازه و درخواستِ محترمانه کمک و مساعدت، دست در جیب آنها می کنید؟ آیا چنین رفتارِ نادرستی با صنوف دیگر نیز شده است؟ این چه بدعتی است که می خواهید آن را با موسیقی گره بزنید؟ قطعاً هیچ صنفی اجازه نخواهد داد که تاراجِ اموالش را به نظاره بنشیند و موسیقی و اهالی آن نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری این تصمیم و حرکت نا حق وزارت ارشاد را به شدت محکوم می دارد و در خاتمه خواستار آن است که شورای محترم نگهبان با این موضوع که فاقد هرگونه کارشناسی و فاکتورهای عقلانی و شرعی است مقابله کند تا همچنان از همراهی و همیاری تهیه کنندگان موسیقی برخوردار باشد. همچنین خرسند خواهیم شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر به بازنگری جدی و اساسی این خواسته بپردازد و تلاش کند تا پیش قدم ِدوستی و پرچم دارِ فرهنگ باشد. در روزگاری که همگی ما در کشورمان، مشکلات سختی را تجربه می کنیم و با تمامی ناهمواری ها در کنار دولتمردانِ سیاسی، نظامی و اقتصادی به اعتلای هنر موسیقی و تزریق نشاط و روحیه متناسب با شرایط اجتماعی ایستاده ایم، با تصمیم هایی اینچنین مسیر عدالت و هنر را از یکدیگر جدا نکنیم که همواره کار از اندیشه برمی آید و اندیشه از حق و اعتقاد به خدایی که ناظر بر اعمال همه ماست. با احترام / ‬ مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال موسیقی / اسفند 1397

کد خبر 4558831

علیرضا سعیدی

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
جلال شباهنگی از هنرمندان باسابقه نقاشی معتقد است؛ هنر همیشه دشمنانی داشته است که سعی دارند چهره هنر را خراب کنند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : روزنامه ابتکار

به گزارش هنرآنلاین به نقل از روزنامه ابتکار، هجمه های بسیار به هنر یکی از اتفاقاتی بود که در سال 97 بارها تکرار شد. از انتشار اخبار نادرست در برخی رسانه ها تا انتشار فیلم و عکس از نمایش ها و نمایشگاه های قدیمی در فضای مجازی در جهت آشفته کردن فضای هنری و ایجاد زمینه ورود نهادهای مختلف برای تصمیم گیری در حوزه هنر. این موضوع از سوی هنرمندان پیشکسوت و باسابقه عرصه های مختلف هنری با واکنش روبرو شد تا از صیانت هنر در برابر هجمه های شکل گرفته دفاع کنند.

جلال شباهنگی از استادان به نام هنر نقاشی و چهره خوشنام دانشگاهی هنر در بررسی خود از وضعیت به وجود آمده توسط هجمه ها به وضعیت انتشار تصاویر قدیمی به اسم جدید در فضای مجازی انتقاد کرد و دقت رسانه ها را در این موارد خواستار شد.

این عضو برجسته فرهنگستان هنر گفت: همان طور که همه می دانیم هنر همیشه دشمنانی داشته است که سعی دارند چهره هنر را خراب کنند. این افراد خستگی ناپذیر هستند و مسئولین باید مجازاتی برای آن ها در نظر بگیرند تا از این کارها دست بردارند.

این هنرمند در ادامه بیان کرد: به نظرم اگر چند نفر از این افراد که ذهنیت افکار عمومی را نسبت به هنر بهم می ریزند مجازات شوند دیگر کسی این کارها را انجام نمی دهد.

شباهنگی خاطرنشان کرد: البته گاهی هم چنین اقداماتی بی غرض صورت می گیرد که باز هم هنر آسیب می بیند و دید عمومی نسبت به هنرمندان بد می شود.

شباهنگی در ادامه تاکید کرد: این تصاویر غیرواقعی از هنر که در فضای مجازی منتشر می شود، می خواهد نشان دهد که فضای هنر فضای نامناسب و مسموم است، در صورتی که این طور نیست و من مطمئن هستم که مخاطبان آگاه هستند و گول نمی خورند.

این هنرمند افزود: به نظرم هنرمندان نباید میدان را خالی کنند و باید پشت هم باشند و از هنر حمایت کنند، زیرا یک دست به تنهایی صدا ندارد.

عضو پیوسته فرهنگستان هنر در پایان گفت: رسانه ها نیز باید با دقت بیشتری خبر یا عکس های حوزه هنر را منتشر کنند تا این مشکلات کمتر شود.

موضوع هجمه ها به هنر در ماه های پایانی سال انقدر زیاد شده بود که سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد هم در یادداشتی به این موضوع واکنش نشان داد. حسینی در این یادداشت ذیل عنوان " اتهام زنی در عرصه هنر فضیلت نیست" به مشکلات مختلف هنر واکنش نشان داد و سوالاتی را مطرح کرد که زوایای مختلفی را در جهت روشن شدن موضوع بیان کرد.

در این یادداشت آمده است: هنر در فرآیند اجتماعی امروز با اتکا بر رسالت شهروندی و نظام تحول خواهی و رویکرد مردم محوری خود، از سازمان و ساختاری اقتصادی و معیشت آفرین برخوردار است که جمعیت متکثر پیوسته و وابسته به این نهاد، متأثر از درآمدزایی و گردش سرمایه ای آن هستند.

قاعدتاً این نهاد نیز همچون دیگر نهادهای ذیل حمایت دولت، زنده به اعتبارات بودجه ای است . تصدی تولیت این حوزه به عنوان مأموریت اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قانون تعریف و تبیین شده و پرواضح است که بنا به پیوست های مأموریتی دیگر نهادها که خود را دخیل در این تکلیف می دانند و به همین دلیل از اعتبارات مشابهی برخوردارند، بخشی از امکان اعتباری و توان دولت، در اختیار رویکردهای موازی قرار می گیرد و رشد بی رویه دست اندرکاران غیرمتخصص این حوزه که با وجود ابلاغ مؤکد شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تصدی و تولیت اختصاصی هنر که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است، اسباب پریشان احوالی مدیریت هنر را رقم زده است.

توزیع اعتبارات و سهم خواهی روزافزون متولیان غیرموظف، باعث شده است که مدیریت موظف هنر نتواند در چنین احوالی نقش خود را بدرستی ایفا نماید و ناخواسته ضعف و کسالتی در رویکردهای آموزشی، تولیدی و نظارتی پدیدار شود که آسیب های آن صرفاً متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شود.

قابل پذیرش نیست که در سهم خواهی اعتباری نهادهای مسئول و غیرمسئول، فرض بر مشارکت باشد اما در چرخه پاسخگویی و مطالباتی همچون اشتغال هنرمندان و معیشت جمعیت این حوزه، وزارت متبوع متهم و در بسیار وقت ها مجرم تلقی شود.

امکانات محدود و بضاعت قلیل این وزارتخانه در مقابل جمعیت روزافزون هنر، فارغ التحصیلان دانشکده ها، آموزشگاه ها و مؤسسات نامنطبق با سیاست های فرهنگی کشور، همخوانی ندارد و توقع ساماندهی و حمایت و نظارت از یک سازمان که در توزیع و تخصیص اعتبارات سهمی مشابه و گاه کمتر دارد، معقول و مشروع نیست.

چه کسی باید در برابر نظام های آموزشی ناکارآمد و صدور مجوزها و گواهینامه های هنری که توسط سازمان های غیرتخصصی و نامکلف صورت می گیرد، بازخواست شود؟ سازمان هایی که به ناگزیر و به منظور دخیل دانستن خود، رویدادهای متعددی را ایجاد می کنند که صرفاً منتج به بودجه خواری و هدررفت اعتبارات می گردد.

این روند مقصدی جز تضعیف مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و تولیدات غیراستاندارد و سلیقه ای و روزمره چنین فرآیندی، قطعاً منجر به سقوط سلایق مخاطبان و ذبح کنشگری حرفه ای جامعه حقیقی هنر خواهد شد.

این بلیه نهادینه شده اکنون به عنوان بحرانی در ساختار هنر ملموس است و با یک حساب سرانگشتی می توان مصیبت هزینه سازی های بلا اثر در این عرصه و سرگردانی های تولیتی را که مانع از تحقق نظام غیردولتی هنر و سرمایه آفرینی در چرخه اقتصاد هنر می گردد، متوجه شد.

امر معقولی است اگر شرایط اقتصادی پیش رو را بهانه کنیم و در تجمیع دستگاه های موازی و برچیدن ردیف های اعتباری نهادهای غیرمسئول تأکید کنیم و با ترسیم دورنمای این وضعیت، به نجات کشتی تلاطم زده هنر و هنرمندان همت گماریم.

فرصت بهنگامی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مثابه تفرد نهادهایی همچون سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی و. .. منحصراً متولی این حوزه یا حداقل مرجع مدیریت هنر این جریان شود و سیاست های خود را بر مبنای نیازمندی ها و ضرورت های اجتماعی تدوین نماید.

این خواسته در شرایطی است که بسیاری از رویدادهای فرهنگی -هنری که آبروی نظام فرهنگی و ساختار هنری کشور، نام گرفته اند در ناهمواری های بودجه و تخصیص های نامتوازنی که آن هم نسیه وار محقق می گردند محتضرند. چگونه می توان در چنین شرایطی، قضاوت های هدفمند و بیمارگونه ای را که با جهل به تهی بودن خزانه اعتباری هنر، به ناسزاگویی و اتهام زنی و غائله سازی سرگرمند فضیلت دانست؟

مجال مغتنمی است که با آمایش منصفانه ای که متأثر از دسته بندی ها و گرایش های گروهی و حزبی و جناحی نباشد به دشواری رسالت تولیت هنر و قبول دلایل تأخیر در تحقق آرمان ها و اهداف، ایمان بیاوریم و فرصت آفرین حوزه هنر شویم.

یادداشت معاون هنری وزارت ارشاد به خوبی نشان می دهد که نهادهای موازی در عرصه هنر علاوه بر از بین بردن سرمایه در زمینه تولیدات هنری، خود نیز جدا از بدنه وزارت ارشاد اقدام به فعالیت و گاهی نیز زمینه را برای ایجاد هجمه ها فراهم می کنند که این موضوع جای بررسی مجدد دارد

محمودرضا رحیمی از هنرمندان و اساتید دانشگاهی در عرصه هنرهای نمایشی نیزاز زاویه دیگری به موضوع تئاتر و هجمه های بسیاری که به این حوزه در سال جدید وارد شد پرداخت. او در اظهار نظری با تاکید بر اینکه امسال سالی بسیار عجیب برای هنر تئاتر بود، گفت: انتظار داشتیم به واسطه آمار کمی و کیفی که خبر از رونق بسیار خوب تئاتر داشت اتفاقات به گونه دیگر باشد. آن هم وقتی خصوصی سازی در تئاتر حتی از ورزش سبقت گرفت، بدون هیچ تمنایی از بیت المال. به هر روی متأسفانه این گونه نشد و خیلی موجب تعجب است که قضایا عکس این اتفاقات افتاد.

او با این توضیح که اتفاقات رخ داده پیرامون تئاتر شایسته فرهنگ و هنر به ویژه هنر والای تئاتر و هنرمندان آن نبوده و نیست، افزود: هنرمندان تئاتر طی همه این سال ها سعی کردند با محرومیت کار خود را انجام دهند ولی اتفاقات صورت گرفته از قوه تخیل ما که همه چیز را در تئاتر تخیل می کنیم هم خارج بود.

کارگردان "دایره گچی قفقازی" ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمام موارد مالی سال 1396 را بسیار شفاف اعلام کردند. از اینکه این شفاف سازی، آمار و ارقام به این صورت انجام شد راضی بودیم. با این حرکت امید داشتم امسال سال بهتری برای هنر تئاتر باشد و برای مان نوید روزهای بهتری می داد. ولی متوجه شدیم، خیر، نه تنها این امر خیلی خموش مسیر خودش را تا کم سویی کامل طی کرد، بلکه همراه این شفاف سازی ها و شاید بدون ارتباط با آن یکسری نگرانی ها مطرح شد که هجمه ها را علیه تئاتر تزاید بخشید که خیلی عجیب بود.

رحیمی با بیان اینکه تغییر سلیقه وزارت ارشاد نیز امیدوارکننده بود، تصریح کرد: مسئله دیگر تغییر سلیقه وزارت فرهنگ و ارشاد بود که رو به سوی فعالیت صنفی آورد. وزارت ارشاد معتقد بود به هر کم و کیف تنها تشکلی که فعالیت های شبه صنفی می کند خانه تئاتر است. خانه تئاتر می تواند آئین نامه نوشتن را آغاز و قانون ها را اعلام کند و شروع کنیم به تدوین آن ها تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. ما در زمینه تماشاخانه های خصوصی این کار را کردیم. ولی شدت ناآرامی ها در این حوزه آنقدر زیاد شد که این اتفاق به فراموشی رفت. وقتی مسئله، مسئله آبرو، حیثیت و حفظ همین مقدار آبروی مانده در زیستن باشد دنبال قانون بودن و قانون نوشتن برای فرهنگ مسئله ثانویه محسوب می شود.

او ادامه داد: از طرفی به این دلگرم بودیم که طبق مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و آن هم از پس نظارت های چندگانه شورای نظارت مرکز هنرهای نمایشی، وقتی از ما پرسیده می شود چرا؟ باید با یک مکان قانونی طرف باشیم. دلمان خوش بود شورای نظارت داریم و می توانیم به آن اتکا داشته باشیم تا کارمان را انجام دهیم. ولی متأسفانه دیدیم خود شورای نظارت آسیب پذیرترین واحد تئاتری کشور شد و قدرت کافی حتی برای حفظ خود نداشت. این احساس بی امنیتی و پراکندگی آرا به وجود آمده باعث شد که پرسش ما این باشد که بگویید یک شهروند قانون مدار تئاتری با چند نفر، چند واحد و چند نهاد طرف است و باید به کدام قوه پاسخ گو باشد؟

این کارگردان با اظهارتاسف از اینکه با مسائل فرهنگی و هنری عجولانه برخورد می شود، گفت: به یک باره بلایی بر سر تئاتر می آید که از هر طرف نگاه می کنیم متوجه نمی شویم این ضرر و زیان هنگفت فرهنگی و این اقدام های عجولانه که بر پیکر فرهنگ و هنر کشور زده می شود را چه کسی باید پاسخ گو باشد؟ امیدوارم بتوانیم راه مودت را در پیش بگیریم و با صحبت و همدلی مشکلات را برطرف کنیم.

رحیمی اضافه کرد: باید مسائل مربوط با کارمان را که تا به حال بازگو نکردیم بگوییم. سال هاست که برخی هنرمندان به دادگاه ها احضار شده اند ولی در این باره سکوت کردیم و غیر از امسال هیچ سالی به این رسایی نگفتیم تا اینکه دوستان مان را به بازداشتگاه بردند. بارها کارگردان ها را خواستند و جریمه کردند ولی ما هیچ انعکاسی از این موضوعات نداشتیم چون می خواستیم صورت زیبای جامعه برهم نریزد. شدت این احضارها امسال آنقدر بالاست که دیگر هنرمندان دچار بی طاقتی شدند و البته حق دارند. هنوز نمی دانیم جریان چیست؟ افرادی دارند برای تئاتری ها سرنوشتی را مقدر می کنند که تخصص آن را ندارند. این افراد باید بدانند با دیدن چند تئاتر و درباره آن صحبت کردن تخصصی در تئاتر ایجاد نمی شود. امروزه تئاتر یکی از پیچیده ترین ترکیبات هنری است که هیچ هنری با آن برابری نمی کند.

رحیمی با تاکید بر اینکه باید به آرامی کارمان را ادامه دهیم و این فضای آرام را توسعه دهیم، گفت: با تهدیدهای مختلفی که هنر تئاتر با آن ها روبروست بعضاً به جای اینکه به توسعه فضای فرهنگی کمک شود، جامعه وارد جریاناتی می شود که از ریشه نادرست است. عواقب این اتفاقات نیز واپس گرا شدن جامعه، عدم احساس آزادی فردی، ایجاد نفی شعور ذاتی بشر، سست عنصر شدن بشر در کالبد زندگی اجتماعی و ازدیاد اقدام های احساسی و هیجانی است. تئاتر بزرگ ترین محصول دست ساخته بشر است. فضای جامعه نیازمند اکسیر جادویی به اسم تئاتر است و اگر تئاتر آسیب ببیند تمام موهبت های فرهنگی آن یکی پس از دیگری آسیب خواهد دید.

او افزود: تئاتر فضای آرامی برای آموختن، رفتن جامعه به سمت سلامت و شنیدن صحبت های همدیگر است. با این تعاریف اگر تئاتر را از مردم بگیریم چشم و گوش مردم را در یادگیری و ارتقا فرهنگ عمومی گرفتیم و خشونت با نبود تئاتر افسار گسیخته خواهد شد.

حال با مرور موضع هنرمندان می توان بهتر دریافت که سر آغاز هجمه سازی ها و جریان سازی منفی برای هنر از سوی چه جریاناتی رقم می خورد و نبود بستر قانونی و ایجاد شرایط قانون محور به ضرر کدام نهادهایی است که با نامتلاطم کردن شرایط فعالیت هنری قصد دارند از قانون مداری در این حوزه جلوگیری کنند.

لینک خبر :‌ هنر آنلاین
هادی مظفری؛ مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جشنواره هنرهای تجسمی فجر را المپیک هنرهای تجسمی کشور دانست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ، رییس شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با ارائه آماری از تعداد آثار به نمایش در آمده و فروش رفته در بخش چارسوی هنر این جشنواره، رویداد هنرهای تجسمی فجر را المپیک هنرهای تجسمی نامید.

هادی مظفری؛ مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه نزدیک شدن به روزهای پایانی یازدهمین جشنواره تجسمی فجر گفت: در وهله نخست، اعتمادی که در میان خانواده هنرهای تجسمی ایجاد شد و به دنبال آن حلقه حضور هنرمندان و فعالان تجسمی کشور در این رویداد گسترده شد را می توان مهم ترین دستاورد این دوره از جشنواره محسوب کرد.

وی افزود: این گستردگی را میتوان در حضور تعداد دبیران، شورای سیاست گذاری و داوران جشنواره دید؛ در حالی که ما سعی کردیم ستاد جشنواره را چابک نگه داریم و با همان تعداد محدود ستاد اجرایی، کارها را پیش ببریم، اما ارکان تصمیم گیرنده جشنواره گسترش پیدا کرد. در میان علاقه مندان و هنرمندان هنرهای تجسمی نیز علاقه بیشتری برای حضور و شرکت در این جشن ایجاد شد.

مظفری ادامه داد: ما در این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر، همچون سال های گذشته به این رویداد صرفا به چشم یک مسابقه نگاه نکردیم؛ در واقع امسال شاهد برگزاری رویدادی نبودیم که صرفا در آن آثار قضاوت شوند؛ بلکه تلاش کردیم نگاه به جشنواره توسعه پیدا کند و به زیرساخت های هنرهای تجسمی کشور توجه شود؛ ازین رو توجه به بحثهای علمی و پژوهشی، سینمای تجسمی، هنر انقلاب و... مورد توجه ویژه قرار گرفت و به بخش مهمی از هنرهای تجسمی؛ یعنی اقتصاد آن نیز به طور مشخص در این دوره توجه شد.

رییس شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: ما بیِینال ها را رویدادهای ملی و بین المللی حوزه های هنری می دانیم و تفاوتش با جشنواره تجسمی در این است که در جشنواره تجسمی فجر، همه هنرهای در یک جشنواره دیده می شود. می توانیم جشنواره تجسمی فجر را المپیک هنرهای تجسمی بنامیم.

مدیرکل هنرهای تجسمی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره نگاه ویژه ای به حلقه واسطه میان هنرمندان و مردم که گالری داران هستند، داشت که ثمره اش ایجاد بخش چارسوی هنر بود، گفت: ماحصل این بخش بسیار امیدبخش بود. در این رویداد؛ 55 گالری از تهران و شهرستان ها حضور داشتند که مجموعا 644 اثر را برای نمایش و فروش ارائه کردند و از این تعداد 131 اثر به فروش رفت که رقمی معادل یک میلیارد و 336 میلیون و 130 هزار تومان فروش گالری دارها از این بخش بود. با توجه به اینکه عموم آثار ارائه شده با قیمت هایی که در توان خرید عموم مردم باشد ارائه شده بود، رسیدن به این میزان استقبال، قدم موثری برای کمک به اقتصاد هنر بود.

وی افزود: در میان گالری ها، تنها 6 گالری بودند که آثارشان برای نمایش بود و فروشی نداشتند و به جز آنها تمام گالری های این بخش توانستند آثاری را به فروش برسانند.

مظفری خاطرنشان کرد: در مجموع؛ می توانم بگویم دستاورد این دوره از جشنواره این بود که فضای جامعه را متوجه هنرهای تجسمی کشور کرد. رشته های سینما، تئاتر و موسیقی برای عامه مردم شناخته شده تر است. تجسمی برای خانواده خود و عموم مردم رشته منحصر به فردی است اما فکر کنم این دوره از جشنواره باعث شد جامعه قدری بیشتر متوجه هنرهای تجسمی شده و به آن نزدیک شود.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری تسنیم
صادقی ادامه داد: فرض کنید دست راست شما را با طنابی به یک میله و دست چپ را نیز به میله دیگری ببندند، ایضاً پاهای راست و چپ تان را نیز چنان که گفتم گرو بگیرند، چشم ها و دهان تان را هم با پارچه ای بسته و خاموش کنند، در این هنگام به شما بگویند که بدو، یا کف بزن، یا فریاد کن... قطعاً نمی توانید. بنابراین مثل آدم های بی عرضه جلوه می کنید. خودتان می دانید که می توانید، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد. وضعیت امروز دولت هم، همین است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

این روزها، وقتی پای درد و دل اهالی هنر می نشینید، آنچه می شنوید دلی پر از توقع های به جا نیاورده است. درددل هایی که گاه در رسانه ها و گاه در صفحات شخصی مجازی شان بروز و ظهور می یابد. محمدرسول صادقی، رئیس هیأت مدیره انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر در گفت وگو با اعتماد، در اینباره گفت: اگر بخواهیم کج بنشینیم و راست سخن بگوییم جفاست که توسعه فضاهای فرهنگی را در پنج سال گذشته نادیده بگیریم.

به گزارش تابناک، او با اشاره به مصادیقی که تا حدی موجب دلخوشی اهالی هنر می شود، گفت: از راه اندازی سالن های خصوصی تئاتر گرفته (که تا پیش از سال 1392 همواره با دید ظن و تردید به آن نگاه می شد) تا نهضت سالن سازی سینما به همت بخش خصوصی و با حمایت سازمان سینمایی و موسسه سینما شهر، از رونق سالن های تئاتر گرفته و اجرای نمایش هایی با مضامین متنوع و گاه نزدیک به خط قرمز گرفته تا معرفی نسل جدید و جوانان فیلمساز خاصه زنان مستعد و نیز فروش صعودی آثار سینمایی از نیمه دوم سال 1392 تا به امروز... مصداق های دلخوش کنک کم نیستند، اما چرا دل اهالی هنر خوش نیست؟

دلسردی هنرمندان از منفعل بودن ارشاد است

این مدیر هنری، با اشاره به نبود اقتدار لازم در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: شاید یکی از دلایل مهم عدم اقتدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که در مواجهه با پدیده هایی چون پایین آوردن یک فیلم از چرخه اکران به دلیل اعتراض عده ای معدود و محدود، منفعل نشان می دهد.

به گفته صادقی، حمایت های وزارت فرهنگ و ارشاد بیشتر در حد حل مقطعی بوده است. او در این باره گفت: گاهی که کارگردانی به دلیل تئاتری که با مجوز شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش مرکز هنرهایِ نمایشی به روی صحنه برده ، احضار و بازخواست می شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اتخاذ شیوه های تدافعی، بیشتر در پی حل مقطعی آن مشکل است.

رئیس هیات مدیره انجمن نویسندگان خانه تئاتر، بر این باور است وزارتخانه ای که تولیت فرهنگ و هنر را در اختیار دارد، بسیاری از عرصه ها را به جریان های موازی وا داده و همواره روزمرگی می کند.

او درباره دلسردی اهالی هنر توضیح داد: بسیاری از دردهای اهالی فرهنگ و هنر، همچون بیمه بیکاری و شغل شناخته نشدن رشته های هنری در دولت برآمده از پایگاه اجتماعی طبقه متوسط و طیف هنرمند و روشنفکر است، محلی از اعراب ندارد. همه اینها می تواند دلایلی برای دلسردی جامعه فرهنگی و هنری از دولت مستقر باشد.

صادقی با بیان اینکه برخی مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش برای بهبود شرایط اهالی هنر هستند، گفت: من به واسطه اقتضای شغلی و معاشرت با طیفی از مدیران این حوزه به خوبی می دانم که نیت اغلب آن ها، نیل به سوی خواسته جامعه هنرمندان است. پس چرا چنین نشده و نمی شود؟

حکایت دور باطل

صادقی ادامه داد: فرض کنید دست راست شما را با طنابی به یک میله و دست چپ را نیز به میله دیگری ببندند، ایضاً پاهای راست و چپ تان را نیز چنان که گفتم گرو بگیرند، چشم ها و دهان تان را هم با پارچه ای بسته و خاموش کنند، در این هنگام به شما بگویند که بدو، یا کف بزن، یا فریاد کن... قطعاً نمی توانید. بنابراین مثل آدم های بی عرضه جلوه می کنید. خودتان می دانید که می توانید، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد. وضعیت امروز دولت هم، همین است.

او درباره انتظارات از دولت، بیان کرد: کف انتظار حامیان دولت این بوده و هست که در تنگناها و گرفتاری های پیش آمده، خاموش نباشد و حرفی بزند، که چنین نشده و نمی شود. از یک سو مدیریت فرهنگی در گرداب روزمرگی ها می کوشد تا مین های کار گذاشته دیگران را خنثی کند و از سوی دیگر اهالی فرهنگ و هنر هم از غم معیشت با تولید آثار تجاری می کوشند تا آلام خود را از یاد برده و قدرت اقتصادی شان را بالا ببرند.

به گفته صادقی، اهل هنر هم در این راه زمین می خورد و برمی خیزد، و دیگر بار باز زمین می خورد و برمی خیزد و در این فعل و انفعال، او که زخمی و خسته است، لبش به اعتراض گشوده می شود، اما صدایش به جایی نمی رسد و این دور باطل تداوم دارد.

این مدیر فرهنگی درباره مهم ترین اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بهبود اوضاع اهالی هنر، گفت: به نظر می رسد در چنین اوضاعی، جامعه هنر از یک سو با پذیرش واقعیت های موجود و مطالبه گری از راه های قانونی و مدنی، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اقتدار رفتاری مناسب در مواجهه با مهاجمان عرصه فرهنگ و هنر می توانند تا حدی آرامش و رضایت مندی را برای ساکنانِ این سرزمینِ صاحب تمدن به ارمغان آورند. امید که چنین شود.

لینک خبر :‌ خبرگزاری تابناک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : خبرگزاری آریا

موسیقی ما- مدیر موسیقی بودن در کشورِ ما کار سختی است؛ مثلِ هنرمند موسیقی بودن. کافی است به اخبارِ موسیقی خبرگزاری ها و سایت ها در همین یکی- دو روز گذشته نگاه کنید و ببینید حاشیه ها چقدر پررنگ تر از متن هستند و جنجال هایی (گاه بی دلیل) وجود دارد، به همین خاطر کسی که این مسوؤلیت را به عهده می گیرد، چه بخوادهد و چه نه، از همان روزهای اولِ نشستن اش بر این صندلی با چالش های بسیار روبه روست و باید با بودجه ی اندکی که خیلی وقت ها شبیه یک شوخی بزرگ است، فعالیت کند و سعی که هم اهالی موسیقی را راضی نگاه دارد و هم آنانی که چندان موافقتی با این هنر ندارند. علی ترابی اما از همان زمانی که برای این پست انتخاب شد، تاکید داشت که دفتر موسیقی وزارت ارشاد باید از تصدی اش بر موسیقی بکاهد و آن را به خود هنرمندان واگذار کند. او در اولین مصاحبه اش بعد از رسیدن به این منصب در گفت وگو با سایت موسیقی ما وعده ی حمایت از بخش خصوصی و سهولتِ جریانِ دریافتِ مجوزها را داد و حالا می شود گفت تا حدودی به این وعده اش پای بند بوده است، از ابتدای بهمن ماه دیگر شورایی به نام شورای موسیقی سنتی و کلاسیک در دفتر موسیقی وجود ندارد؛ بنابراین گروه های سنتی و کلاسیک باید تنها تأیید و مجوز اشعار خود را بگیرند، اگر آثار آن ها فاقد شعر باشد دیگر نیازی به تأیید و بررسی آن ها در شوراهای دفتر موسیقی نیست و تنها برای انجام امور اداری و نیز هماهنگی های نهایی، اسامی و مشخصات گروه خود را به دفتر موسیقی اعلام می کنند. به همین بهانه با او گفت وگو کرده ایم:
آقای ترابی شما از آغاز حضورتان به عنوانِ مدیر کل دفتر موسیقی، وعده هایی برای تسهیلِ امرِ موسیقی انجام دادید، حالا که بیش از یک سال از حضورِ شما در این منصب می گذرد، ما شاهد حذف شورای موسیقی و تغییراتی در شورای شعر هستیم، اما پیش از آنکه واردِ این دو موضوع شویم (که اتفاقا موضوعات مهمی است) درباره ی این ماجرا توضیح دهید که این تغییرات در چه راستایی انجام شد؟ قبل تر در گفت وگوهایم به این مساله اشاره کردم که در حال حاضر این نیاز کاملا احساس می شود که فضای صدور مجوز باید با واقعیات و سرعتِ تحول دنیای موسیقی در کشور تناسب داشته باشد. زمانی که این شوراها شکل گرفتند، حتما به خاطر پاسخ به شرایط موجود بوده است، حالا اما با تغییرات و تحولات انجام شده، این شوراها بدل به کالبدی بی روح شده اند که نه تنها هیچ کارکرد مثبتی ندارند جز آنکه ادامه ی فعالیت هایشان موجب نگرانی ها و مشکلاتی برای هنرمندانِ عرصه ی موسیقی شده است، به همین خاطر ما از مدتی قبل اصلاحاتی در این خصوص انجام دادیم.
که شامل چه مواردی بودند؟ در همان ماه های ابتدایی حضور من در دفتر موسیقی، سه تصمیم گرفته شد که طی اطلاعیه ای به اطلاع اهالی موسیقی نیز رسید. اول آنکه محدودیت افراد حقیقی در ارائه تقاضای صدور مجوز تک آهنگ برداشته شد؛ تا پیش از آن تنها این اتفاق از طریقِ شرکت های ثبت شده انجام می شد که گاه هنرمندان مجبور به پرداخت هزینه هایی بودند و از آن طرف گلایه هایی نیز مطرح می شد؛ اگرچه بسیاری از شرکت ها نیز در این راه به هنرمندان، کمکِ بسیاری می کردند. از آن طرف قرار شد در سه حوزه ی موسیقی بی کلام اصیل و دستگاهی ایران، موسیقی بی کلام نواحی و موسیقی بی کلام کلاسیک، آثار کلیه آهنگسازانی که حداقل دو بار موفق به کسب مجوز دفتر موسیقی برای آلبوم و یا اجرای صحنه ای شده باشند، از بررسی شورای موسیقی حذف شود و همچنین نحوه ی صدور پروانه ی فعالیت استودیوهای صدابرداری نیز تغییر کرد و استودیوهایی که هر چهار سال یک بار نیاز به تمدید پروانه ی فعالیت خود داشتند، پروانه ی دایمِ فعالیت گرفتند. اینها همه نیاز به کار مضاعفی داشت که با وجود آنکه دفتر موسیقی آنان را انجام داد.
البته این تصمیم در همان زمان با حاشیه هایی همراه شد، چون برخی از اهالی موسیقی در جلسه ای با مدیر کلِ وقت دفتر موسیقی – آقای طالبی- مقرر کرده بودند که عدم بررسی شورای موسیقی برای تمامی هنرمندان باشد، نه آنانی که دو اثر منتشر شده دارند. من پیش از این، درباره ی این موضوع با سایتِ شما گفت وگو کرده و توضیح دادم، پیش از این ظاهراً نامه نگاری هایی انجام شده و شاید قول هایی هم داده شده، اما روند مشخصی وجود نداشت؛ یعنی بخشی از کارها به شورا نمی رفته و بخشی به شورا می رفته است. اتفاقاً زمانی که من به دفتر موسیقی آمدم، این سؤال برایم وجود داشت؟
و حالا در گامِ دوم، محدودیتِ دو آلبوم هم برداشته شده است. بله، چون به اعتقادِ ما هم اکنون این نیاز کاملا احساس می شود که در بررسی زیبایی شناسی و هنری آثار تجدید نظر کنیم. شورای موسیقی در این سال ها کارهای بسیار انجام داده و زحمتِ زیادی کشیده بودند و همان طور که پیش از این تاکید کردم، نیازِ به این شورا، تا سال هایی احساس می شد، اما هم اکنون این سوال وجود دارد که آیا یک شورای فنی شرایط لازم را برای بررسی آثار هنرمندان در حوزه ی موسیقی نواحی، کلاسیک و سنتی را دارد یا خیر هیچ کس (حتی اساتید) نمی توانند در این باره اظهار نظر کنند که چه اثری قابلیت انتشار و اجرا دارند و چه اثری ندارد. در هیچ کجای دنیا نیز چنین اتفاقی رخ نمی دهد، یعنی بررسی فنی قبل از اجرا وجود ندارد و همه چیز بعد از شکل گیری یک اثر رخ می دهد.
بله، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، اما ما درجه بندی آثار هنری هم داشته ایم. آن موضوع هم به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ کما اینکه بسیاری از اساتید که خودشان در این زمینه فعالیت داشتند، پس از سال ها به عدمِ اعتبار این ماجرا پی پردند. این در تاریخ هنر بی سابقه است. تاریخ هنر مملو از کارهایی است که بعد از صد سال فهمیده اند که چه شاهکاری بوده یا برعکس. شما با هیچ توان کارشناسی نمی توانید سرنوشت زیبایی شناسی یک اثر را تعیین کنید. کاملاً بدیهی است که این مسأله کار نادرستی است. ضمن آنکه حتی تعیین کیفیت صدای یک خواننده، نسبتی با آنچه در صحنه انجام می شود، نداشته و با تمام سخت گیری ها این مسائل وجود دارد. باید امکان برگزاری کنسرت های بیشتری فراهم شود تا حق انتخاب بین رویدادهای مختلف وجود داشته باشد. هیچ کس نمی تواند ثابت کند که کاری قوی تر است یا نه. اینها فرمول بندی مشخصی ندارد.
اتفاق پیش آمده شامل موسیقی پاپ نمی شود؟ خیر، تنها موسیقی کلاسیک، نواحی و سنتی؛ اما برای موسیقی پاپ نیز تدابیری درنظر گرفته خواهد شد.
آقای ترابی، شما یک سال است که در این منصب فعالیت می کنید و حالا این اقدام را انجام داده اید که البته قابل تدیر است؛ اما فکر نمی کنید اصلا مجوز گرفتن برای یک اثر هنری هم اتفاقی است که تنها در کشور ما رخ می دهد و آن هم جای بحث و سوالِ بسیار دارد؛ چون همین حالا هم اگرچه شوراها حذف شده اند، اما بحث مجوز به قوت خود باقی است و این مساله به خصوص در حوزه ی موسیقی بی کلام هم چنان عجیب است. من بارها به این ماجرا اشاره کرده ام که صدور مجوز در قانون پیش بینی شده و مدیر دفتر موسیقی در جایگاهی نیست که بخواهد قانون گذاری جدیدی انجام بدهد. ببینید، ما تاکید داریم که باید اعتماد بیشتری به اهالی موسیقی شود و از این پس شورای موسیقی برای بررسی موسیقی های کلاسیک، سنتی و نواحی تشکیل نخواهد شد و مختصاتِ فنی این موسیقی ها ارزیابی نمی شود؛ اما آثاری که دارای کلام هستند، اشعارشان در شورای شعر بررسی می شود.
پس شورای شعر هم چنان به قوتِ خود باقی خواهد ماند؟ بله! به خاطر حساسیت هایی که روی کلام و شعر وجود دارد، تمامی آثار با کلام در تمامی حوزه ها توسط شورای شعر بررسی می شوند.
آقای ترابی قبول دارید که این شورا هم بسیاری از اوقات نتوانسته کارکردی که باید داشته باشد و خیلی وقت ها حاشیه ساز شده است. خود اعضای شورای شعر به این رویه بسیار معترض هشتند. چون اگر در بررسی شعرها سخت گیری کنند و کارها رد شود، با واکنش هایی مواجه می شوند؛ از آن طرف اگر سخت گیری نکنند، باز هم واکنش ایجاد می شود که چرا به این آثار مجوز داده می شود.
تغییرات در شورای شعر به چه شکل بوده است؟ ما این اطمینان را داشتیم که ترکیب و شیوه ی کار شورای شعر به صورت فعلی امکان پذیر نیست و موجب نارضایتی هایی در اساتید، مخاطبان و بدنه ی اجرایی می شوند؛ به همین خاطر از این پس ترانه سرایان و شاعرانِ بیشتری در این امر دخیل هستند و ما از خرد جمعی استفاده خواهیم کرد تا بسیاری از سوتفاهماتی که در این میان وجود دارد از بین برود.
منظورتان چه سوتفاهماتی است؟ برخی از ترانه سرایان همواره بر این اعتقاد بودند که فلان استادی که در شورای شعر فعالیت می کند، ممکن است با آنان مشکلاتی شخصی داشته باشند که حالا با افزایش تعدادِ هنرمندان این مشکل برطرف می شود، ضمن آنکه سرعتِ کار بیشتر می شود؛ جمع بندی نتایج نیز به صورت مشورتی خواهد بود و نظر تکلیفی نیست.
اما فکر نمی کنید که بررسی شعر حافظ و سعدی و فردوسی در هر شورایی هیچ توجیهی ندارد؟ مطلقا چنین چیزی که گاه به حالتِ طنز هم بیان می شود، وجود ندارد و فقط این اشعار خوانده می شود که مورد تحریف واقع نشده اند؛ چون موارد بسیاری وجود داشته که چند بیت از اشعار شاعرانی مثل حافظ و مولوی دست کاری شده است تا بتواند با مخاطب ارتباط بیشتری برقرار کند و من هم اکنون از نظر اخلاقی نمی توانم مثال بیاورم؛ بنابراین اگر این بررسی انجام نشود، شما اهالی رسانه اولین معترضان خواهید بود که چرا شعرِ مولانا با تحریف اجرا شده است.
با این وجود اساتیدی که هم اکنون در این شوراها فعالیت می کنند، دیگر در دفتر موسیقی حضور نخواهند داشت؟ ما حتما از حضور این اساتید به عنوان شورای مشورتی در امور مختلف استفاده خواهیم کرد، ضمن آنکه از سالِ آینده شورایی از اهالی موسیقی تشکیل خواهد شد تا کارهایی که از لحاظ هنری درجه ی بالایی دارند؛ اما در بازار موسیقی دیده نمی شوند، شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند. می دانید که اهالی موسیقی ممکن است ماه ها یا حتی سال ها برای خلقِ یک اثر تلاش می کنند؛ اما از آنجا که آثار پاپیولاری نیستند، اصلا دیده نمی شوند.
حذف این شورا صرفا به خاطر اعتماد به اهالی موسیقی بوده یا تنگناهای مالی دفتر موسیقی نیز بی تاثیر نبوده است؟ مطلقا چنین چیزی وجود ندارد، با اطمینان می گویم هزینه ی حق جلساتِ ما به اندازه ای پایین بود که هیچ فشار مالی ای به دفتر موسیقی وارد نمی کرد و اساتیدی که در این شوراها حضور داشتند، در این سال ها بی چشم داشت مالی تنها از اسم و اعتبار خود هزینه کرده اند؛ ما تنها گمان کردیم که زیبایی شناسی اثر قبل از صدور مجوز درست نیست و به همین خاطر مسیر را کوتاه تر کرده ایم.
اما به هر حال نمی شود کتمان کرد که دفتر موسیقی همواره با بودجه ی اندکی روبه رو بوده است و لابد که سالِ آینده کمتر نیز خواهد شد. بله، اما وضعیت ارشاد از دیگر بخش های دولتی مستثنی نیست؛ بودجه ی این وزارت خانه به اندازه ای ناچیز است که اصلا امکان پایین آمدنِ آن وجود ندارد، به هر حال ما سالِ سختی در پیش داریم و به همین خاطر باید تلاش و همت مان را بیشتر کنیم؛ خوش بختانه بخش موسیقی کمترین اتکا را به موسیقی داشته است و ما باید با مدیریت بیشتر و بهره وری بیشتر از امکانات موجود بهره بگیریم.

لینک خبر :‌ موسیقی ما
دیواره بیرونی تئاتر شهر این روزها زخم های عظیمی بر تن خود تحمل می کند و هیچ نهاد مسئولی اقدامی بر مرمت این بنا نمی کند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا ، ترک های عمودی بر بدنه و پوسته بیرونی تئاتر شهر از مدت ها پیش ظاهر شده بودند؛ اما این روزها که اطراف تئاتر شهر به واسطه رفتن دستفروش ها کمی آرام تر و خلوت تر شده است، این فرصت را ایجاد می کند تا دریابیم تئاتر شهر در محاصره آن همه هیاهو، چه زخم هایی بر تن داشته است. ترک های عمودی تئاتر شهر در میانه پوسته بیرونی به سمت بالا در حال رشد است.

این وضعیت را باید در کنار آسیب های جدی به آجرها و کاشی های تئاتر شهر افزود. در گذشته نیز مدیریت تئاتر شهر برای جلوگیری از تخریب درها ورودی اقداماتی اتخاد کرد که کمی به جلوه های این درها خدشه وارد کرده است.

در سال های اخیر بارها بحث حریم تئاتر شهر مطرح شده است؛ اما پس از برچیده شدن حصار تئاتر شهر تاکنون اتفاق خاصی در این باره رخ نداده است.

تئاتر شهر در تاریخ 30 تیر 1384 به شماره 12276 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است و این بدان معناست هر گونه مرمت و تعمیرات در تئاتر شهر می بایست با نظارت میراث فرهنگی رخ دهد؛ اما بر سر مرمت گری این ساختمان زیبا به نظر نیاز به یک همگرایی سازمانی وجود دارد.

تئاتر شهر به سبب موقعیتش در پارک دانشجو با تعامد چند متولی روبه روست. از سوی متولی داخل ساختمان با وزارت ارشاد است و پس از یک دوره مرمت در دو سالن سایه و قشقایی و تغییراتی در کارگاه نمایش و پلاتوها، تعمیرات و مرمت تئاتر شهر - که قرار بود در چهارسو و سالن اصلی ادامه یابد - نیمه کاره می ماند. با این حال بخش بیرونی تئاتر شهر در اختیار شهرداری است و در طی سال های گذشته، این نهاد هیچ واکنش مثبتی برای بهبود یا مرمت فضای بیرونی تئاتر شهر نکرده است.

هر چند در دوره 15 جشنواره عروسکی، به همت مرضیه برومند، پس از چند سال تن تئاتر شهر توسط شهرداری تهران شسته می شود؛ اما اتفاقات بزرگتری چون مرمت صفه تئاتر شهر رخ نمی دهد.

به نظر می رسد مرمت پوسته بیرونی تئاتر شهر نیازمند همگرایی شهرداری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی است، رویدادی که تا به امروز رخ نداده است.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری تسنیم
ببخشید استاد! به نظر من هیچ واژه ای لایق پیشوند اسم شما نیست. اجازه بدهید من نامتان را بگویم. این را حسین علیزاده خطاب به فرهاد فخرالدینی در مراسم رونمایی از کتابش گفت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سایت های دیگر : شبکه اینترنتی آفتاب موسیقی ایرانیان کیمیا نیوز هنر آنلاین

به گزارش ایسنا، مراسم رونمایی از کتاب فرهاد فخرالدینی، آهنگساز و رهبر ارکستر، به نام زیر گنبد مینا و نشست پایانی خانه موسیقی در سال 97، در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

ما به وحدت نیاز داریم

حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، در این برنامه گفت: فرهاد فخرالدینی نیازی به توصیف ندارد. او را به نیکی می شناسند، استاد فخرالدینی دهه های متوالی در عرصه موسیقی ایران آثار ارزشمند و ماندگاری آفرید و در طول عمر بابرکتش آثار ماندگار شنیدنی از او برجاست.

او با اشاره به کتاب زیر گنبد مینا اظهار کرد: این کتاب آخرین کتاب او تا به این لحظه است که شاهد رونمایی آن هستیم. آرزوی طول عمر بابرکت برای فرهاد فخرالدینی دارم که بتوانیم شاهد آثار ارزشمند دیگری از او باشیم.

مدیرعامل خانه موسیقی بیان کرد: آقای فخرالدینی از ابتدا جزو مؤسسین خانه موسیقی بوده و امروز ریاست شورای عالی خانه را بر عهده دارد. او منشأ همدلی است. ما به وحدت و به مهر و مهربانی نیاز داریم یکی از منادیان این وحدت استاد فخرالدینی است.

موسیقی مهر و صلح می آفریند

در ادامه محمدمهدی مظاهری، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، در سخنانی اظهار کرد: موسیقی گونه ای از هنر متعالی و کیفیتی ناب از جلوه های زیبایی شناختی و موهبتی است که مهر و صلح می آفریند. در بینش افراد هر جامعه ای تأثیرگذار و زبان مشترک همه ملت ها است، آن قدر عمق و وقار و شکوه دارد که هنرمندانش را سفیران صلح و دوستی می دانیم. یک هنرمند با خلق موسیقی دریچه ای به ناشناخته ها می گشاید.

او ادامه داد: موسیقی ظرفیت نوردیدن مرزها را دارد و از مهم ترین عوامل پیوند بین ملت هاست. امشب اثر ارزشمند هنرمند نامدار عرصه موسیقی ایران مبین همین نکات است. هنرمندانی مانند آقای فخرالدینی علاوه بر این که عمر خود را صرف موسیقی می کنند یافته های خود را هم برای آیندگان به یادگار می گذارند.

صالح رامسری، ناشر کتاب فخرالدینی، نیز در این مراسم به بیان نکاتی پرداخت و رو به فخرالدینی گفت: آقای فخرالدینی مرسی که وجود دارید و هستید. شهرام ناظری می گفت رونمایی های کتاب حسنی دارد و آن حسن این است که اهالی موسیقی را زیر یک سقف جمع می کند و امروز شما این کار را کردید.

مطالب این کتاب درد دل هنرمندان متعهد است

سپس هوشنگ کامکار، آهنگساز و عضو شورای عالی خانه موسیقی، با بیان این که هارمونی را در هنرستان نزد فخرالدینی کار کرده است و درباره این هنرمند مطالب زیادی دارد بگوید، اظهار کرد: تمام مطالبی که در کتاب وجود دارد درد و دل تمام هنرمندان متعهد ایران است. آقای فخرالدینی در جایی گفته با مسئولان که صحبت می کرده می گفتند بودجه نداشتیم. پس برای مربی فوتبال و موارد دیگر از کجا پول های گران هست که به ما نمی دهند موسیقی جدی را اجرا کنیم؟ در این کتاب درباره دوره های مختلف وزیران ارشاد صحبت شده است. به هر حال (این کتاب) از نظر تاریخی ارزش دارد. توضیح جالبی داده ضبط کردن یک کار ارکستر به وسیله سازهای زنده پر هزینه است و هیچ ارگانی نیست که از از این کار حمایت کند پولی در اختیار آهنگساز بگذارد به ویژه آهنگسازان جوان. درباره نقش آهنگساز و ملودی نویس و موسیقی ملی ایران توضیحات جالبی داده است.

او با بیان توضیحات دیگری درباره محتوای این کتاب گفت: آقای فخرالدینی می گوید برای هویت ملی نیاز نیست از قلم نی به جای خودنویس استفاده کنیم بلکه آن چه نوشته می شود، مهم است.

کاش افرادی مانند فخرالدینی در جامعه بیشتر باشند

مهدی ستایشگر، پژوهشگر، نیز در سخنانی بیان کرد: در این کتاب تعبیرهای زیبایی شده است. پیشکسوتان ما خیلی ارزشمند هستند. استاد شجریان گفت کاش افرادی مانند فرهاد فخرالدینی در جامعه بیشتر باشند.

او ادامه داد: در این کتاب ارزشمند یک مجموعه جامعه شناسی نوشتاری هست. این کتاب یک دوره درس آهنگسازی و نکته های حساس و جالبی درباره ارکستر بزرگ دارد که در همه کتاب ها جمع نمی شود.

ستایشگر با بیان این که فخرالدینی با شعرا زندگی کرده، گفت: زندگی کردن با یک شاعر در پیشرفت آهنگساز مؤثر است.

اجرای ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی با صدای وحید تاج بخش بعدی این مراسم بود.

اگر در خانه موسیقی نیستم در شهر موسیقی هستم

سپس حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار و سه تار، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: امروز افتخار بزرگ و بهار زودرسی است. برخی بزرگان در هر عرصه ای وجودشان برکت و باعث غرور یک ملت است.

او که نام فرهاد فخرالدینی را بدون هیچ پیشوندی می آورد، بیان کرد: ببخشید استاد! به نظر من هیچ واژه ای لایق پیشوند اسم شما نیست. اجازه بدهید من نامتان را بگویم!

علیزاده اظهار کرد: من از سال 1343 فخرالدینی را می شناسم. آن قدر حس خوبی دارم که دوست دارم با حس خوبم در حضور استاد فخرالدینی از تمام کسانی که در هنرستان موسیقی زحمت می کشیدند یاد کنم. از حسین دهلوی، از استاد شجریان و هوشنگ ظریف که باید این روز از آنها یاد کرد؛ چرا که همه سمبل جامعه هستند. ما موسیقیدان ها همیشه فکر می کنیم چرا رابطه ها نزدیک نیست و اشکال دارد، فرمول ساده است. جامعه مقداری از فخرالدینی ها عاری شده است. اگر تعدادشان بیشتر بود جامعه به تعادلی می رسید.

این نوازنده سرشناس اظهار کرد: ما شرایطی را طی کردیم که خودمان هم نمی دانستیم چه خواهد شد. هیچکس فکر نمی کرد موسیقی شرایطی داشته باشد که بگوییم تلویزیون ساز نشان نمی دهد. شما اصلاً تلویزیون نگاه می کنید که ساز در آن ببینید؟ وقتی می گوئیم فخرالدینی، سرتاسر این اسم معنویت است. ما پر از عشق و عاطفه ایم و به هر که عشق می ورزیم برای ما همه کس می شود. وقتی برای فخرالدینی دورهم جمع می شویم بوی بهار می آید.

او ادامه داد: هیچ توقعی از مسئولان نداریم. وقتی در این جامعه امثال فخرالدینی وجود دارد ای کاش می دانستند باید جای پای او را طلا می گرفتند و ستایشش می کردند. آفرین که این قدر با پشتکار، عشق انگیزه روزهای سخت را سپری کرد و هیچوقت آخ نگفت و عقب ننشست. مگر می شود دنیای فخرالدینی را از او گرفت؟ که فکر کنیم بنا بر مصلحت در ارکستری باشد یا نه. این موارد چیزهایی نیست که برای فردی مانند فخرالدینی ارزش داشته باشد.

علیزاده، فخرالدینی را نمونه یک استاد بزرگ دانست گفت: پدیده جدیدی نیست که در این سال ها با موسیقی این گونه رفتار شده است. ما از دوره ناصرالدین شاه پشت پرده ساز می زدیم تا این که موسیقیدان به داخل جامعه بیاید.

او ادامه داد: وقتی می خواهیم تصمیم بگیریم در جامعه ای که می تواند زنده باشد نیازی نیست همه هم عقیده باشیم. باید دموکراسی وجود داشته باشد حق به یکدیگر بدهیم که صحبت کنیم و نظرات مختلف داشته باشیم. ما داریم این را یاد می گیریم. شاید من با فردی دعوا کنم اما این دلیل نیست با او مشکل شخصی دارم. همکاران عزیز ما باهم اتحاد داشتیم، اتحادمان این بوده در سرزمینی زندگی و کار کردیم. ما به هم انرژی دادیم و ما آزادی و دموکراسی را تجربه می کنیم.

این موسیقیدان اضافه کرد: از خانه موسیقی برای برگزاری این مراسم تشکر می کنم. یکی از کارهای خیلی خوبی که کرده همین است. رسیدن به دموکراسی را حتی با دوستان خانه موسیقی هم سال ها تجربه کردیم. نمی دانم (با خانه موسیقی) اختلاف داریم یا نه؟ اما می خواهم این جمله امضای من شود. اگر من در خانه موسیقی نیستم در شهر موسیقی هستم.

فخرالدینی کار خوبی کرد از ارکستر ملی فاصله گرفت و این کتاب ها را نوشت

محمد سریر، آهنگساز و عضو شورای عالی خانه موسیقی، هم در این مراسم گفت: فرهاد فخرالدینی یکی از شاخص ترین هنرمندان موسیقی معاصر است. او در جامعه تأثیرگذار بوده است. کتاب هایی که نوشته بعداً بیشتر مورد بحث خواهد بود. واقعاً به این کتاب ها نیاز بوده و من فکر می کنم قدم بزرگی برداشته است. من فکر می کنم کار خوبی کرد از ارکستر ملی فاصله گرفت و این کتاب ها را نوشت.

خودمان را جدی نگیریم، کارمان را جدی بگیریم

لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر، هم با اشاره به این که آثار فخرالدینی را رهبری کرده است، بیان کرد: امروز روز فوق العاده ای است. ملودی صورت یک انسان است. بدن را می شود درست کرد اما صورت را نه. ملودی های شما فوق العاده است و تشکر می کنم که شما من را چند بار (برای اجرای آثار) دعوت کردید.

او ادامه داد: خودمان را جدی نگیریم کارمان را جدی بگیریم. هنر آن قدر وسیع است که کسی نمی تواند هنرمند باشد.

فخرالدینی حدشناس و حق شناس است

سپس علی مرادخانی، معاون سابق امور هنری وزارت ارشاد و مدیر موزه موسیقی، نیز در سخنانی گفت: بعضی واژه ها برای افراد کم است وقتی فردی خیلی بزرگ می شود فقط نامش را می گویند. فکر می کنم این واقعاً زیبنده است بگوییم فرهاد فخرالدینی.

مرادخانی ادامه داد: او حدشناس و حق شناس است و در همه مسائلش با انصاف برخورد کرده است. فکر می کنم موسیقی و هنر برای این است که به یک انسان جلا و صفا بدهد. این هنر او را به جلایی رسانده که بتواند معیار باشد. می دیدم مهم ترین ویژگی او عشق به کارش و مدیریت است.

او همچنین گفت: خوشحالم با همه مضیقه ها، خانه موسیقی برقرار است و امیدوارم این گفت وگوها ادامه پیدا کند.

استاد فخرالدینی در حق ما بزرگواری کردند

سوسن تقی پور، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 46، هم از سخنرانان این مراسم بود که گفت: جامعه دانشجویی همه تشنه نگاه و کلمه استاد فخرالدینی هستند. ارکستری در دانشگاه پایه گذاری شد. استاد به مرکز آمد و دانشجویان را دید و گفت چه کاری از دست من برمی آید که انجام بدهم؟ آخرین اجرای ارکستر با حضور استاد در تالار وحدت برگزار شد دانشجوها از او درس ادب و چیزهایی آموختند که فرا نگرفته بودند.

او ادامه داد: دانشجویان دستشان به بزرگان موسیقی نمی رسد اما استاد فخرالدینی این بزرگواری را در حق ما کرد و به ما اعتبار داد. در برابر شما تعظیم می کنیم تا شماها نباشید هیچ اتفاقی برای جوان های امروز نمی افتد.

ادامه این مراسم که 13 اسفندماه برگزار شد، به بخش دوم اجرای ارکستر سازهای ملی ایران به خوانندگی وحید تاج اختصاص داشت.

تاج به حاشیه های اخیر سرود ای ایران اثر روح الله خالقی با شعر حسین گل گلاب اشاره کرد و گفت که در ادامه موضع گیری ها نسبت به این موضوع، این سرود را در این مراسم اجرا می کنند. او در ادامه از حاضران دعوت کرد در اجرای این قطعه او و ارکستر را همراهی کنند.

هدفم این بود یکدله شویم

سپس فرهاد فخرالدینی پشت تریبون رفت و گفت: واقعاً از جمیع عزیزانی که امروز کنارم بودید تشکر می کنم. هدف من این بود دور هم جمع و یکدله شویم و بگوییم همدیگر را دوست داریم.

او ادامه داد: ما با خاطراتمان زندگی می کنیم. وقتی آقای علیزاده از هنرستان یاد می کند من را به آن دوران می برد که عاشقانه کار می کردیم. این کتابی که ملاحظه می کنید یکی دیگر از درس هایی است که پس می دهم.

فخرالدینی با اشاره به مصاحبه های این کتاب بیان کرد: در گفت وگوهای مختلف در مقابل سوالات بیشماری غافلگیرم کردند و من پاسخ دادم. آسان نیست در مقابل سوالات غافلگیرکننده خود را مقابل قضاوت ها قرار دادن. امیدوارم مفید باشد این اطلاعات شاید برای پنجاه یا صد سال آینده خوب باشد.

او ادامه داد: ما هنرمندان خودمان را از این جهت که هنرمندی خوب ساز می زده یا آهنگ می ساخته نگاه کردیم. نگاه نکردیم هنرمندان چگونه زندگی کردند. این نوشته ها خیلی به این موضوع کمک می کند. ما یک فیلم از آقای خالقی نداریم که خواننده ای مانند بنان در کنارش باشد، در حالی که می توانستند این کار را بکنند. لااقل کاری کنیم که برای آیندگان چیزی بگذاریم.

این آهنگساز اظهار کرد: این ششمین کتاب من است فکر می کردم باید این خدمات را انجام بدهم. چند روز پیش آقای شهردار (پیروز حناچی) افتخار دادند و به دیدار من آمدند. مقاله ای در این کتاب است که همبستگی هنرها را زیر گنبد مینا تعریف می کند برایش جالب بود. یک همبستگی عجیبی بین هنرهاست که می تواند بسیار مفید باشد. من یک عمر کار کردم اما بدانید یا عمرم سر کلاس بوده یا سر ارکستر (نوازنده یا رهبر) بودم یا عمرم سر ضبط قطعه ای در استودیو بوده است. زندگی من شکل های دیگری هم داشته است.

او با اشاره به این که تولد برادرش (فخرالدین فخرالدینی - عکاس و نقاش) با این برنامه مصادف شده است، بیان کرد: امروز روز تولد فخرالدین ماست. خاطرات زیادی باهم داریم. می خواهم ابعاد دیگر زندگی من را هم بدانید. نوجوان بودیم من و فاروق (برادر دیگر فخرالدینی) والیبال بازی می کردیم. پدرم مرد جالبی بود و در تربیت ما کوشا بود. او شاعر هم بود. من در کار ورزش و عکاسی هم بودم. حتی بلد بودم چگونه داروی عکاسی را به چند روش درست می کنند.

او در ادامه به بیان خاطرات دیگری از خود و خانواده اش پرداخت و گفت: امروز این خاطرات برای من شیرین است.

بخش پایانی این مراسم با رونمایی از کتاب زیر گنبد مینا و تولد فخرالدین فخرالدینی همراه بود.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
مرشد محسن میرزاعلی، فرزند مرشد حسن میرزاعلی ضمن تشریح آخرین وضعیت این پیشکسوت نقالی و تعزیه خوانی، از بی توجهی مدیران ارشاد نسبت به شرایط پدرش گلایه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سایت های دیگر : تئاتر آنلاین ایرانا خبر فوری ستاره نیوز فرهنگ امروز

به گزارش ایکنا ، مهر نوشت: مرشد حسن میرزاعلی از تعزیه خوانان و نقالان باسابقه و شناخته شده تئاتر ایران است که طی سال های اخیر به دلیل سرطان حنجره دیگر قادر به تعزیه خوانی و نقالی نیست و صحنه نمایش های آئینی و سنتی ایران چند سالی است که از حضور و هنرنمایی او محروم مانده است.

مرشد حسن میرزاعلی متولد 1325 در تهران، از 5 سالگی تعزیه خوانی را تحت آموزش پدرش حاج تقی میرزاعلی که از استادان بنام تعزیه در دوران خود بود، آغاز کرد. وی که طی سال ها با نقالی و برگزاری مجالس تعزیه تأثیر بسزایی در عرصه نمایش های آئینی و سنتی داشت، این روزها دیگر قادر به تکلم نیست و در منزل خود خاطرات گذشته را مرور می کند.

طی سال های اخیر در مراسم نخستین جشنواره پرده خوانی و نقالی غدیر در شهریور سال 96 از این نقال و تعزیه خوان مطرح تجلیل شد و دیگر کمتر شاهد تکریم از چهره هنری و کارنامه او در عرصه تئاتر ایران بوده ایم.

وعده حمایت مدیران، دروغ است

مرشد محسن میرزاعلی فرزند مرشد حسن میرزاعلی که ریاست دفتر تعزیه و هنرهای آئینی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را برعهده دارد، درباره شرایط پدر خود و وضعیت این روزهای او به خبرنگار مهر گفت: پدر من سال های سال نقل عاشقانه و مذهبی گفت، از دفاع مقدس گفت و پدر شهید است. برای هنرهای آئینی و سنتی کشور زحمت کشید و تنها نقال و تعزیه خوانی است که در 4 رشته تعزیه، نقالی، کارگردانی و موسیقی نشان درجه یک هنری گرفته است. پدرم دیگر قادر به صحبت کردن و نقالی و تعزیه خوانی نیست و در خانه روزگار را سپری می کند.

مرشد محسن میرزاعلی

وی با اشاره به اینکه مدیران و مسئولان سراغی از مرشد حسن میرزاعلی نمی گیرند، تصریح کرد: دریغ از یک احوالپرسی از سوی مدیران و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بحث من مالی نیست بلکه بحث تکریم هنرمند است. متأسفانه هر چه مدیران می گویند که حامی هنرمندان هستند، درست نیست و دروغ است.

دریغ از یک احوال پرسی!

مرشد میرزاعلی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم و باید به هنرمندانی که در عرصه مذهبی کار می کنند توجه شود، تأکید کرد: ما مذهبی کار هستیم ولی دریغ از یک سر زدن و احوالپرسی مدیران.

این نقال فعال و شناخته شده در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: هنرهای آئینی ما در نگاه مدیران فرهنگی هیچ جایگاهی ندارد به جز اینکه هرازگاهی بخواهند به نفع خود از آن استفاده کنند. تنها حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هر از گاهی از نمایش های آئینی و سنتی حمایت می کند که آن هم بودجه چندانی در اختیار ندارد.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: مدیران و مسئولانی که بر سر کار می آیند محافظه کار هستند و گویا فقط به فکر اطرافیان خود هستند و در تئاتر این روال دیده می شود.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری بین المللی قرآن
سال 97 رو به پایان است. با دو نفر از فعالان تئاتر ایران گفت وگو کرده ایم که بهزاد فراهانی از وضعیت بیمارگون آن می گوید که هیچ امیدی به بهبودش نیست؛ اما محمودرضا رحیمی در دل ناامیدی همچنان امیدوار هست که بشود اوضاع را به نفع تئاتر کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

شعار سال: بهزاد فراهانی، کارگردان، با توجه به عملکرد شهرام کرمی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی در سال 97، دیگر امیدی به تئاتر کشورمان ندارد؛ چون معتقد است : سیاست کلانی است که مریض است و تئاتر ما را به کل به یک کاسبی تبدیل کرده و تئاتر وسیله دادوستد اقتصادی و گیشه پسند شده که اینها باعث سوءاستفاده از تئاتر شده و به گونه ای دارد ریشه های تئاتر را از بیخ و بن می زند. شرایط فعلی تئاتر را تبدیل به بازار مکاره ای کرده که دیگر نتوانیم از پس آن برآییم. این نمایش نامه نویس پیش کسوت فکر می کند که این روزها آخر دولت محترم برای همیشه دست اش را از روی تئاتر برمی دارد. البته انتظار هم می رود که چنین شود و دیگر هیچ حساب و کتابی هم در تئاتر ما حاکم نباشد . این سیاست کلان دولتی است که تئاتر این گونه شود و دیگر نمی توان به این تئاتر امیدی داشت .
او دیگر نمی تواند در این شرایط کار کند؛ چون نمی تواند چشم به گیشه ببندد و کارش فکر کردن به اندیشه است و در این شرایط مرکزی هم برای توسعه تئاتر سرمایه داری و فرادستان شکل گرفته که خود باعث ایجاد شکاف رعب آوری با تئاتر مردم شده است .

حضور جوان ها و جزئیات
محمودرضا رحیمی، کارگردان، نیز بودن و حضور کارگردان های بسیار در صحنه ها را که بالای 50 درصدشان جوان هستند، نه تنها ناامیدکننده؛ بلکه امیدوارکننده ارزیابی می کند؛ اما در این فضا اتفاقاتی پیش روی است که در نهایت می تواند امید تئاترها را تبدیل به ناامیدی کند. او می گوید: انتظار داشتیم به واسطه آمار کمّی و کیفی که خبر از رونق بسیار خوب تئاتر داشت، اتفاقات به گونه دیگر باشد. آن هم وقتی خصوصی سازی در تئاتر حتی از ورزش سبقت گرفت، بدون هیچ تمنایی از بیت المال. استقبال از اینکه خیلی سریع تر بتوانیم با هم نشینی و مجالست با مسئولان فضاهای خالی موجود در قوانین و هنر تئاتر را که بعضی اوقات تبدیل به یک نابهنجاری می شود، در فضای قانونی، مسالمت آمیز و مهربان به نتیجه برسانیم و این خود دلیلی بر این بود که مشکلات به وجود آمده را نیز رد نمی کردیم. به هر روی متأسفانه این گونه نشد و خیلی موجب تعجب است که قضایا عکس این اتفاقات افتاد. هنرمندان تئاتر در همه این سال ها سعی کردند با محرومیت کار خود را انجام دهند؛ ولی اتفاقات صورت گرفته از قوه تخیل ما که همه چیز را در تئاتر تخیل می کنیم، هم خارج بود .
این مدرس دانشگاه بر این باور است که در روزهایی که بین صد تا 120 نمایش هر شب فقط در تهران به صحنه می رود، آیین نامه ها و مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند گویای همه چیز باشد و امروز کار او و همکارش دو جهان متفاوت هستند که نیازمند جزئی نگری است و باید بیش از اینها درباره ارائه تئاتر فکر شده باشد؛ وگرنه با 10 تا 14 مورد ماده و مصوبه نمی توان تئاتر امروز را مدیریت کرد .
کارگردان دایره گچی قفقازی ادامه داد: وزیر فرهنگ و ارشاد، تمام موارد مالی سال 1396 را بسیار شفاف اعلام کردند. از اینکه این شفاف سازی، آمار و ارقام به این صورت انجام شد، راضی بودیم؛ ولی این شفاف سازی باید خیلی دقیق تر و جزئی تر انجام شود؛ حتی از سوی واحدهای پیرامون وزارت ارشاد. با این حرکت امید داشتم امسال سال بهتری برای هنر تئاتر باشد و برایمان نوید روزهای بهتری می داد؛ ولی متوجه شدیم که خیر، نه تنها این امر خیلی خموش مسیر خودش را تا کم سویی کامل طی کرد؛ بلکه همراه این شفاف سازی ها و شاید بدون ارتباط با آن یک سری نگرانی ها مطرح شد که هجمه ها را علیه تئاتر تزاید بخشید و خیلی عجیب بود. فکر می کردیم این شفاف سازی در مسیر مسائل بسیار شاخص پیشرفت مدنی کشور است؛ آن هم زمانی که در چند سال گذشته همواره خواستار قوانین موضوعه برای رشد تئاتر خصوصی بودیم و حتی گاه ناموافق این گونه رشد .
کارگردان سه خواهر با بیان اینکه تغییر سلیقه وزارت ارشاد نیز بشخصه برایم امیدوارکننده بود، تصریح کرد: مسئله دیگر تغییر سلیقه وزارت فرهنگ و ارشاد بود که رو به سوی فعالیت صنفی داشت و جلسه ای با خانه تئاتر برگزار شد. وزیر معتقد بود به هر کمّ و کیف، تنها تشکلی که فعالیت های شبه صنفی می کند، خانه تئاتر است. خانه تئاتر می تواند آیین نامه نوشتن را آغاز و قانون ها را اعلام کند و شروع کنیم به تدوین آنها تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. ما در زمینه تماشاخانه های خصوصی این کار را کردیم؛ ولی شدت ناآرامی ها در این حوزه آن قدر زیاد شد که این اتفاق به فراموشی رفت. وقتی مسئله، مسئله آبرو، حیثیت و حفظ همین مقدار آبروی مانده در زیستن باشد، دنبال قانون بودن و قانون نوشتن برای فرهنگ مسئله ثانویه محسوب می شود .
رحیمی ادامه داد: از طرفی به این دلگرم بودیم که طبق مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و آن هم از پس نظارت های چندگانه شورای نظارت، وقتی از ما پرسیده می شود چرا؟ باید با یک مکان قانونی طرف باشیم. دلمان خوش بود شورای نظارت داریم و می توانیم به آن اتکا داشته باشیم تا کارمان را انجام دهیم . ولی متأسفانه دیدیم خود شورای نظارت آسیب پذیرترین واحد تئاتری کشور شد و قدرت کافی حتی برای حفظ خود نداشت. این احساس بی امنیتی و پراکندگی آرای به وجودآمده باعث شد که پرسش ما این باشد که بگویید یک شهروند قانون مدار تئاتری با چند نفر، چند واحد و چند نهاد طرف است و باید به کدام قوه پاسخ گو باشد؟ کارگردان چند کاپریس برای ویولون از اختلاف نظرهای هنرمندان تئاتر گفت و اظهار کرد: این اختلاف نظرها یک زمان درونی حل می شود. ولی متأسفانه شاید عده ای به هر دلیل مشکلات را طوری منعکس می کنند و با گزارش هایی که به جاهای مختلف ارائه می دهند، سیاه نمایی به وجود می آورند و عده ای را نگران می کنند .
رحیمی آزمون و خطا در هنر را آزمون و خطای انتخاب و تصمیم های انسانی دانست و اضافه کرد: باید راه صدساله ای را برای به ثبات رساندن فرهنگ طی کنیم . حتی اگر خطایی را در جریان فرهنگ و هنری متصور باشیم، به هیچ عنوان نمی تواند به مردم ضربه بزند چراکه اساسا فرهنگ و هنر به ویژه هنر تئاتر با نشان دادن مسیر زندگی کاملا و واضح می آید و به مدیران می گوید با وجود زحماتی که می کشید این اشکالات وجود دارد و باید به فکر باشید. به ویژه هنر تئاتر که همیشه به سیاست های موجود، به مسائل حکومت و دولت ها کمک کرده است .
رحیمی از نبودن یک معلم بزرگی که بتواند در میان تئاتری ها بزرگ تری کند، گفت و اینکه کسی باشد که همه او را قبول داشته باشند و به او احترام بگذارند که اکنون به شدت اهل تئاتر از نبودش رنج می برند. او خواستار شورایی شدن جریان تصمیم گیرنده تئاتر شد و به دهه 70 اشاره کرد که در آن به دلیل تبادل آرا و اندیشه ها یک بستر مناسب فرهنگی در کل کشور شکل گرفته بود و اگر همچنان آدم ها نخواهند رودرروی هم با هم تعامل کنند، این مشکلات بیشتر خواهند شد. رحیمی با تأکید بر اینکه باید به آرامی کارمان را ادمه دهیم و این فضای آرام را توسعه دهیم، گفت: با تهدیدهای مختلفی که هنر تئاتر با آنها روبه روست بعضا به جای اینکه به توسعه فضای فرهنگی کمک شود، جامعه وارد جریاناتی می شود که از ریشه نادرست است. عواقب این اتفاقات نیز واپس گراشدن جامعه، عدم احساس آزادی فردی، ایجاد نفی شعور ذاتی بشر، سست عنصرشدن بشر در کالبد زندگی اجتماعی و ازدیاد اقدام های احساسی و هیجانی است. تئاتر بزرگ ترین محصول و دست ساخته بشر است. فضای جامعه نیازمند اکسیر جادویی به اسم تئاتر است و اگر تئاتر آسیب ببیند تمام موهبت های فرهنگی آن یکی پس از دیگری آسیب خواهند دید .
او افزود: تئاتر فضای آرامی برای آموختن، رفتن جامعه به سمت سلامت و شنیدن صحبت های همدیگر است. با این تعاریف اگر تئاتر را از مردم بگیریم، چشم و گوش مردم را در یادگیری و ارتقای فرهنگ عمومی گرفته ایم و خشونت با نبود تئاتر افسارگسیخته خواهد شد .
او باز هم اظهار خرسندی کرد از اینکه در سال 97 هنرجویان آموزشگاه ها و دانشجویان دانشگاه ها توانسته اند کار به صحنه ببرند و این خود همچنان اشتیاق حضور در تئاتر را می رساند. اما خود رحیمی به دلیل تدریس در دانشگاه که سخت و وقت گیر است امسال هم نتوانست کار کند اما برای سال آینده به دلیل کنارگذاشتن دو دانشکده برای تدریس که باعث ناراحتی مدیران آنها هم شده است، اظهار امیدواری کرد که بتواند کار کند. او در سال 97 از اجرای نمایش خانه سیاه است به کارگردانی محسن اردشیر از آمل که در فجر اجرا شد، به عنوان یک اثر نمایشی بسیار خوب یاد می کند که به درستی هم کار شده بود . رحیمی از دریاچه قو کار رضا صابری نیز بسیار لذت برده. او از چند نمایش در بخش دگرگونه های تئاتر جشنواره فجر هم یاد و اظهار امیدواری می کند که اگر بشود در طول سال مثل همه دنیا یک دفتر مطالعاتی داشته و کارهایشان با برنامه ریزی اجرا شوند، بهتر خواهد بود. او از صورتک چرمی (پوزه چرمی) که در تالار مهرگان توسط دو جوان اجرا شد، به عنوان یک نمونه دیگر یاد کرد و چند اثر دیگر که حضور ذهن ندارد نامشان را بگوید .

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 13 اسفند 97، شماره: 3381

لینک خبر :‌ شعار سال
قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران گفت: خوشبختانه با پیگیری های معاون محترم امور فرهنگی به زودی مطالبات مصلای امام خمینی (ره) پرداخت و تا پایان هفته قرارداد جدیدی تنظیم وامضا خواهد شد تا هر چه سریع تر کمیته ها به استقرار نیروها و انجام امور اجرایی بپردازند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سومین جلسه شورای برنامه ریزی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز دوشنبه(13 اسفندماه) با حضور قادر آشنا؛ قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران، مهدی اسماعیلی راد؛ معاون اجرایی، ایوب دهقانکار؛ مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی و رئیس شورای نظارت، مدیران کمیته های نمایشگاه در سالن زنده یاد علی عاشوری در موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران برگزار شد.

قادر آشنا در این مراسم با اشاره به عقد قرارداد با مصلی تهران برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گفت: خوشبختانه با پیگیری های معاون محترم امور فرهنگی به زودی مطالبات مصلای امام خمینی (ره) پرداخت و تا پایان هفته قرارداد جدیدی تنظیم وامضا خواهد شد تا هر چه سریع تر کمیته ها به استقرار نیروها و انجام امور اجرایی بپردازند.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است که امسال چادری در نمایشگاه نداشته باشیم یا اینکه استفاده از چادر برای بخش های نمایشگاه کاهش داشته باشیم تا هم بتوانیم در هزینه های اجرایی صرفه جویی کنیم و هم از سوی دیگر ناشران کمتری در زیر چادر باشند.

همچنین مهدی اسماعیلی راد نیز در این نشست عنوان کرد: جانمایی اولیه سالن ها و بخش ها انجام شده است ولی هنوز نهایی و قطعی نشده و به زودی تیمی متشکل از تشکل های نشر و مدیران اجرایی در محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا خواهند کرد و جانمایی ها قطعی خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین در حال مذاکره با مسئولان بانک هستیم تا امسال فروش سیستمی را در نمایشگاه کتاب تهران اجرا کنیم. با استفاده از این برنامه ناشران صرفا می توانند کتاب های به ثبت رسانده در سیستم را به فروش برسانند و فروش های آن ها رصد و بسیاری از مشکلات مربوط به تخلفات نیز حل خواهد شد.

همچنین ایوب دهقانکار نیز با تاکید بر تعامل میان بخش ها و نهادها در پیشبرد امور نمایشگاه کتاب تهران گفت: تلاش شده است برای رفع مشکلات قبلی موجود اصلاحات و تغییراتی در سیستم توزیع یارانه نشر در نمایشگاه امسال اعمال شود. برای نمونه شیوه و تخصیص یارانه خرید کتاب به سازمان ها و نهادها در نمایشگاه کتاب 32 باز بازبینی خواهد شد.

در ادامه این جلسه نیز مدیران کمیته ها برنامه ها و فعالیت های خود را اعلام کردند و به گفت و گو و تبادل نظر درباره برنامه ها و فعالیت های نمایشگاه پرداختند.

در سومین جلسه ستاد اجرایی سی و دومین نمایشگاه کتاب قادر آشنا، ایوب دهقانکار، مهدی اسماعیلی راد، سید رفیع احمد جواهری، احد رضایی، احمد شاکری، محمدجواد مرادی نیا، مهدی سهل آبادی، محسن عموشاهی، محمد خلج، داریوش رضوانی، حسین صفری، علی فریدونی، رضا بصیریت، نادر قدیانی، عباس حسینی نیک، محمدرضا سالکی و سید محمد طباطبایی حسینی حضور داشتند.

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 4 تا 14 اردیبهشت 1398 برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
مدیر بخش دانشگاهی سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: گویا امسال هم به دلیل کمبود فضا و شرایط مصلا ناشران دانشگاهی زیر چادرها جانمایی می شوند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سایت های دیگر : فرهنگ امروز

شهروز گهواره؛ مدیر بخش دانشگاهی سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ، عنوان کرد: تاکنون حدود 250 ناشر برای حضور در بخش دانشگاهی این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ثبت نام کرده اند و تعدادی دیگر در مرحله تشکیل و یا تکمیل پرونده اند.

وی افزود: سال گذشته حدود 500 ناشر دانشگاهی در نمایشگاه حضور داشتند و پیش بینی می شود امسال نیز تعداد ثبت نام کنندگان به این تعداد برسد.

گهواره با اشاره به وضعیت جانمایی ناشران دانشگاهی در مصلای تهران گفت: گویا امسال هم به دلیل کمبود فضا و شرایط مصلا ناشران دانشگاهی زیر چادرها جانمایی می شوند که این موضوع سختی هایی را برای ما به همراه دارد.

مدیر بخش دانشگاهی سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره محل نهایی استقرار چادرهای بخش دانشگاهی گفت: به نظر می رسد چادر ها در محوطه جنوبی و نزدیک و درب جنوبی مصلا جانمایی شوند البته این موضوع در دیدار آخر هفته دست اندرکاران نمایشگاه نهایی می شود.

وی درباره فضای زیر چادر نمایشگاه توضیح داد: در این بخش ها، سالن ها استاندارد نیستند و برای غرفه بندی دچار مشکل هستیم. از سوی دیگر در بخش سرمایش یا گرمایش نیز مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با تدبیر مسئولان مرتفع شود.

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 4 تا 14 اردیبهشت 98 در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
موسسه خانه کتاب به عنوان نماینده انحصاری سازمان جهانی isbn در ایران مجری صدور شابک در ایران است که در 25سال اخیر مسئولیت ثبت اطلاعات کتاب های ایرانی در این شبکه جهانی را داشته.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) سال 1372 با عضویت ایران در موسسه جهانی شابک، جریان صدور این شماره استاندارد بین المللی از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موسسه خانه کتاب واگذار شد.

شابک یا شماره استاندارد بین المللی کتاب از 10 تا 13 رقم تعیین می شود. هر کدام از شماره های شابک، دارای معنا و مفهوم است. اگر کتاب در ایران منتشر شده باشد، باید دارای شماره و یا شناسه ملی ویژه ایران در موسسه بین المللی شابک باشد.

سال 1372 که ایران به عضویت موسسه جهانی شابک پیوست. شناسه گروهی ایران در نظان شابک در ابتدا 964 تعیین شد. سال 1386 پس از به اتمام رسیدن برخی از گروه های پیش شماره 964، شناسه گروهی جدید 600 به ایران اختصاص پیدا کرد. در حال حاضر ایران دارای سه شماره شناسه 964978، 600 978 و 622978 است.

به عنوان مثال یک شابک دارای بخش های زیر است:
(رقم کنترل)8 (شناسه عنوان) 10(شناسه ناشر) 5505 (شناسه گروهی ناشران ایران) 600 (پیش شماره isbn: 978 :(isbn

کاربرد های شابک
با شابک می توان کتاب مورد نظر را از بین تعداد زیادی کتاب بدون نیاز به مشخصات کتاب شناسی مانند، نویسنده، ناشر و یا نویسنده دست پیدا کرد؛ یکی دیگر از آثار استفاده از شابک این است که به افراد کمک می کند کتاب مورد نظر را از بین عنوان های مشابه، مشخصات پدید آور، ناشر و همچنین قطع های مختلف کتاب تشخیص دهند، جریان انبار گردانی، فروش و توزیع کتاب نیز به آسانی انجام می شود.

واحد شابک موسسه خانه کتاب، موظف است برای همه ناشران ایران این شماره بین المللی را صادر کند. اطلاعات بعد از جمع آوری از سوی واحد شابک، به زبان لاتین ترجمه و به سازمان جهانی isbn ارسال و همچنین در پایگاه اینترنتی این مرکز بارگذاری می شود. یکی از مزیت های این جریان امکان شناسایی رقبا و شرکاء و همچنین سهولت در امر خرید و فروش مالکیت معنوی است.

از دیگر کاربرد های شابک، فروش، کنترل موجودی، سفارشات، اطلاعات فروش، توزیع، آمار تولید، مدیریت حق کپی رایت از کاربردهای شابک است.

تولیداتی مانند مکتوبات بریل، کتاب صوتی و الکترونیکی، میکروفرم ها و نرم افزارهای چندرسانه ای مبتنی بر متن و همچنین محصولات چاپی نیز باید شابک دریافت کنند. ناشران با توجه به ارائه خدمات 24 ساعته پایگاه شابک موسسه خانه کتاب هر زمان می توانند درخواست دریافت شابک را ارائه کنند.

عضویت 12 هزار و 465 ناشر در نظام شابک
از ابتدای سال 1372 تا امروز 12 هزار و 465 عضو نظام شابک شده اند که طی این 25 سال برای 682 هزار و 837 عنوان کتاب شابک صادر شده است.

براساس آمار از ابتدای سال 1397 تا اواسط اسفند ماه، 540 عضو وارد سامانه شابک شده است و این روند همچنان ادامه دارد. چندی پیش، با توجه به تعداد صدور مجوز نشر در کشور و همچنین میزان صدور شابک در ایران، سازمان جهانی شابک شگقت زده شده بود.

این آمار از کل اتحادیه اروپا بیشتر است تا آنجا که سازمان جهانی شابک از میزان عرضه شابک در ایران شگفت زده می شود.

طراحی سامانه شابم از سوی موسسه خانه کتاب
یکی دیگر از فعالیت های موسسه خانه کتاب به حوزه صدور شابم، اختصاص دارد. شابم شماره اختصاصی برای متون چاپی موسیقی است. سامانه صدور شابم، برای ناشران فعال در حوزه انتشار متون چاپی موسیقی، در حال طراحی است.

پیش بینی می شود، سال آینده این سامانه در اختیار ناشران قرار بگیرد. ناشران تا پیش از طراحی همانند ناشران دیگر کتاب ها از شابک استفاده می کنند. در حال حاضر 250 ناشر متون چاپی موسیقی را منتشر می کنند.

برخی ضوابط شابک
صدور شابک دارای ضوابطی است از جمله آن ها می توان به هر اثر یا ویرایش خاصی از آن شابک جداگانه ای اختصاص پیدا می کند. کتاب های خارجی بدون هیچ تغییری به صورت افست منتشر می شوند نیاز به شابک ندارند. در مواردی که ناشر دیگری اثر را بدون هیچ تغییری تجدید چاپ کند شابک آن تغییر خواهد کرد. تغییر در نوبت چاپ و قیمت کتاب در صورتی که کتاب ویرایش جدید محسوب شود به شابک جدید ندارد.

واحد شابک موسسه خانه کتاب، تا پایان سال 2018 برای 35 هزار و 298 ناشر مولف شابک صادر کرده است.

یکی از مباحث قابل توجه از سال 1393 تصمیم مدیران وقت موسسه خانه کتاب، مبنی بر تعیین تعرفه برای صدور و واگذاری شابک بود. این موضوع بنا به پاره ای مسائل اجرایی نشد اما باید منتظر تصمیم مدیران حاضر در این زمینه بود.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
مدیر بخش کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به ثبت نام حدود 175 ناشر کودک و نوجوان تاکنون، گفت: طبق توافقات انجام شده، قرار است ناشران کودک و نوجوان در چادر نباشند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

مسعود گلابی؛ مدیر بخش کودک و نوجوان سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ، عنوان کرد: یکی از موضوعات جدی ناشران کودک و نوجوان طی سال های اخیر جانمایی آن ها در زیر چادر بود که مشکلات زیادی را برای ناشران و خانواده ها به همراه داشت.

وی افزود: حضور ناشران کودک در شهر آفتاب مشکلات زیادی هنگام باران به همراه داشت که پارسال با حضور در مصلای امام خمینی(ره) خوشبختانه این مشکلات کمتر شد.

گلابی با بیان اینکه سال گذشته نیز به دلیل پراکندگی جانمایی ناشران کودک مشکلاتی وجود داشت، گفت: بخشی از ناشران در چادر و صحن مصلا و بخش دیگر در رواق ها جانمایی شده بودند و این پراکندگی دسترسی خانواده ها و حتی ناشران را با مشکل روبه رو کرده بود.

وی یادآور شد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال تاکید ویژه ای داشتند که همه بخش ها در فضای مسقف جانمایی شوند و هیچ بخشی زیر چادرها نروند و تلاش مدیران بخش های مختلف نیز بر اجرایی شدن این موضوع است.

گلابی همچنین با اشاره به فعالیت 250 غرفه در سی ویکمین نمایشگاه کتاب تهران، عنوان کرد: تاکنون همزمان با سومین روز ثبت نام ناشران برای نمایشگاه سی و دوم 175 ناشر کودک و نوجوان ثبت نام خود را انجام داده اند و پیش بینی می شود که طی یکی – دو روز آینده فرایند ثبت نام ها تکمیل شود.

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 4 تا 14 اردیبهشت 98 در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
سینماپرس: حسین فرحبخش تهیه کننده و کارگردان سینما در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بلیت سینماها در سال جدید گفت: مخالفان افزایش قیمت بلیت سینماها از روی ناآگاهی حرف می زنند؛ امروزه هزینه تولید یک فیلم سینمایی چند برابر شده، تورم و گرانی در همه بخش های جامعه به چشم می خورد و اقتصاد سینما نیاز به تحرک دارد و اگر بلیت گران نشود بسیاری از سالن های سینما به تعطیلی کشیده می شوند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

کارگردان فیلم سینمایی آبنبات چوبی در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: من نمی دانم چرا نوبت به سینما که می رسد برخی افراد می گویند که قیمت ها نباید افزایش پیدا کند اما همین آدم ها در قبال گرانی های دیگر سکوت اختیار می کنند! بنده به عنوان یک سینماگر قدیمی تأکید می کنم که اگر قیمت بلیت سینماها افزایش پیدا نکند بسیاری از سالن های سینما تعطیل می شوند.

وی ادامه داد: ما به حداقل ها راضی هستیم و می خواهیم کاری کنیم که اقتصاد سینما در کف آن بچرخد برای این کار هم نیاز است قیمت بلیت حداقل 100 درصد گران شود؛ در حال حاضر قیمت بلیت 15 هزار تومان است و حداقل باید به 30 هزار تومان برسد.

تهیه کننده فیلم سینمایی دشمن زن با طرح این پرسش که چرا برای یک تئاتر یا کنسرت بلیت 400 هزارتومانی فروخته می شود اما برای سینما بلیت 20 هزارتومانی زیاد است تصریح کرد: کسانی که به افزایش اندک قیمت بلیت سینماها خرده می گیرند اگر راست می گویند جلوی قیمت های نجومی تئاترها و کنسرت ها هم ایستادگی کنند!

این سینماگر خاطرنشان کرد: مخالفان گرانی قیمت بلیت سینماها بیایند و ببینند در سال 97 چه اتفاقاتی در سطح کشور افتاده، تورم چقدر بالا رفته، قیمت اجناس چقدر گران شده، هزینه نگهداری یک سالن سینما چقدر بالا رفته، بعد بیایند و حرف منطقی بزنند.

فرحبخش متذکر شد: بنده معتقدم هزینه ها باید بر اساس مخارج بالا برود، امروزه هزینه سالن های سینما به شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از سالن داران دیگر توان ادامه فعالیت ندارند. حالا یک عده می گویند اگر قیمت بلیت سینماها گران شود مردم دیگر سینما نمی روند؟ چطور این مردم می روند و این همه پول بلیت برای تئاترها و کنسرت ها می دهند حالا برای 5 هزار تومان اضافه تر خرج کردن نمی توانند برای سینما هزینه کنند؟

لینک خبر :‌ سینما پرس
ترکش های برگزاری دادگاه حسین هدایتی معروف به عابر بانک فوتبال در حال اصابت است. ترکش هایی که بی شک بزودی گریبانگیر چند تن از اهالی سینما نیز خواهد شد. بعد از صحبتهای نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی مبنی بر اینکه چه افراد ورزشی و چه افراد غیر ورزشی بدانند هرچه پول از هدایتی گرفته اند پول مردم بوده و باید بیایند پس بدهند تا دادسرا به آن ورود نکند ، روز گذشته کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال کشورمان، آن دسته از افرادی که در باشگاه پرسپولیس از حسین هدایتی پول دریافت کرده اند را احضار کرد.

ترکش های برگزاری دادگاه حسین هدایتی معروف به عابر بانک فوتبال در حال اصابت است. ترکش هایی که بی شک بزودی گریبانگیر چند تن از اهالی سینما نیز خواهد شد. بعد از صحبتهای نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی مبنی بر اینکه چه افراد ورزشی و چه افراد غیر ورزشی بدانند هرچه پول از هدایتی گرفته اند پول مردم بوده و باید بیایند پس بدهند تا دادسرا به آن ورود نکند ، روز گذشته کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال کشورمان، آن دسته از افرادی که در باشگاه پرسپولیس از حسین هدایتی پول دریافت کرده اند را احضار کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : تدبیر 24

به گزارش پندار آنلاین:

حالا به نظر می رسد نوبت وزارت ارشاد و زیرمجموعه های آن است تا پیش از ورود قوه قضاییه و ایجاد دردسر برای هنرمندان در ارتباط با حسین هدایتی، به عنوان میانجی به این قضیه ورود کند. مشابه همان حرکتی که کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال انجام داده است.

البته در این میان واکنش علی پروین، پیشکسوت پرسپولیس هم به پرونده هدایتی جالب بوده است. او دیروز گفت: اتفاقا جمعه شب توی فکر آقای هدایتی بودم. اینجا هم به شما می گویم باید نامه ای تنظیم کنیم که به امضای همه فوتبالی ها برسد. به هرحال آقای هدایتی برای فوتبال این مملکت خیلی زحمت کشیده و شاید این نامه بتواند کمکی به او کند. آقای هدایتی آن پول ها را کادو به فوتبالیست ها داده و دیگر نمی توانند برگردانند. البته همان طور که گفتم ما با سه، چهار آدم وارد داریم مشورت می کنیم که نامه ای برای کمک به آقای هدایتی تنظیم کنیم. من خیلی در جریان ریز مشکلات نیستم اما همینقدر می دانم که او همیشه در خدمت ورزش کشور بوده است .

با این وصف اگر نظر سینمایی های همراه با هدایتی هم با نظر پروین در این باره نزدیک باشد، پس بعید به نظر می رسد که آنان هم تمایلی به بازگشت پولهای اهدایی از سوی او داشته باشند.

او به پولشویی از طریق مخفی کردن منشأ وجوه دریافتی از طریق شبکه بانکی به مبلغ 586 میلیارد و 939 میلیون و 600 هزار تومان متهم شده است.

پنج سال پیش در جریان جشن پایان فیلمبرداری نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی که بابک زنجانی دیگر متهم پرونده های کلان مالی این روزها در بند همچون فیلم های 13 (هومن سیدی) و هیچ کجا هیچ کس (ابراهیم شیبانی) روی آن سرمایه گذاری کرده بود، هدایتی اعلام کرد قصد ورود به سینما را دارد.

در کنار این دو، محمدامامی نیز دیگر متهم پرونده های مالی در فیلم هایی چون ابد و یک روز ، خوک ، بمب؛ یک عاشقانه ، مصادره ، کاناپه ، شبی که ماه کامل شد ، مغزهای کوچک زنگ زده و سریال شهرزاد سرمایه گذاری کرده است که باید دید دستگاه قضایی درباره آنها چه تدبیری خواهد اندیشید. هدایتی به همراه امامی در سریال نیمه کاره مانده ماه تی تی ساخته داود میرباقری نیز سرمایه گذاری کرده بود.

چند پروژه شبکه ویدئویی نیز به گفته مسئولان قضایی از ناحیه همین پولهای مشکوک و با هدف پولشویی ساختهشده اند که باید دید عاقبت آنها چه خواهد شد و آیا حاضر به بازپرداخت مبالغ هنگفت دریافتی خواهند شد یا خیر.

لینک خبر :‌ پندار آنلاین
تصور می کردیم دوره اتهام زنی جنسی و ناموسی برای از میدان به در کردن رقیب گذشته است و با آگاه شدن مردم از پلشتی چنین گفتارهایی دیگر دست کم تهیه کننده سینما به "قرار با بازیگران زن سینما" متوسل نمی شود؟ درآمد از سینما چقدر است که برای حفظ آن به خانه خصوصی همکار سرک می کشند تا ببینند جشن تولد است یا ختنه سوران!

تصور می کردیم دوره اتهام زنی جنسی و ناموسی برای از میدان به در کردن رقیب گذشته است و با آگاه شدن مردم از پلشتی چنین گفتارهایی دیگر دست کم تهیه کننده سینما به "قرار با بازیگران زن سینما" متوسل نمی شود؟ درآمد از سینما چقدر است که برای حفظ آن به خانه خصوصی همکار سرک می کشند تا ببینند جشن تولد است یا ختنه سوران!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

به گزارش پندار آنلاین:

سید ضیا هاشمی که فعالیت سینمایی اش را در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی آغاز کرد و بعدتر مسئولیت سینماهای تحت پوشش حوزه هنری را نیزعهده دارشد، این روزها دو آتیشه تر از هر تهیه کننده دیگری درباره پولشویی در سینما سخن می گوید و بدون ارائه یک برگ سند، بر اساس شنیده ها و ذهنیات خودش حتی از توهین به همکارانش ابایی ندارد؛ کما اینکه در مصاحبه اخیرش می گوید:" کاهلی سینماگران و تهیه کنندگان در رشد معضل پولشویی در سینما نقش بسزایی دارد، تهیه کننده نباید زیر بار این خفت برود و اجازه دهد سرمایه گذار بدون پشتوانه فرهنگی به او توهین کند و به تهیه کننده پول یا سکه پیشنهاد دهد... برخی اهالی سینما به چند سکه و یک دستمزد آنی فکر می کنند و این فاجعه ای است که اتفاق افتاده است. "

سید ضیا هاشمی در تمام این چند ماه اخیر فقط همین حرف های تکراری را زده و روشن است دیگر قافیه اش به تنگ آمده و در توصیف پولشویی به خبرآنلاین مثال آمریکایی هم زده است:" در سریال بریکینگ بد فردی که پول زیادی را به صورت نقدی از فروش مواد مخدر به دست آورده است، وقتی نمی تواند آن را در بانک پس انداز کند با این پول کارواش خریداری کرده و در آنجا حسابدار 10 فیش اضافه تر صادر و به این ترتیب پول ها را جابجا می کند."

ادعای اخیر او از همه عجیب تر است و باز هم بر اساس شنیده هایش است:" شنیده می شود یکی از جوانان سرمایه گذار از این دست برای پولشویی، 10 دستگاه پوز در اختیار دارد و هر شب ساعت 12 پول ها را جابجا و پول کثیف را وارد سینما می کنند. آن ها مهمانی های متعدد می گیرند و متاسفانه حضور افراد سینما در این مهمانی ها کار را برای این دسته از افراد آسان می کند."

شیوه ایشان در اتهام زنی وقتی برای تان روشن می شود که او در همین مصاحبه در چند خط بعدتر مدعی می شود:" شنیده می شود سه سریالی که در حال تولید هستند، پروانه ساخت ندارند! "

شنیده های ناموسی و جنسی سید ضیا هاشمی درباره عضوی دیگر از خانواده سینما را کمی بعدتر بازنشر می کنیم اما لطفا حواس تان به این نکته باشد که او اکنون دبیر شورایعالی تهیه کنندگان است و معلوم نیست اعضای این شورا گفته ها و شنیده های عجیب غریب او را تایید می کنند؟

دو اعتراف سید ضیا/ او پاسخ آن شایعه های فراگیر را داد؟

سید ضیا هاشمی در پاسخ به اینکه افرادی که مسئله پولشویی در سینمای ایران را این روزها مطرح کردند به نظر شما دلسوز سینما هستند یا اهداف دیگری دارند؟ گفته است:" نمی توان همه را دلسوز خطاب کرد، شک نکنید افرادی هستند از این که پولشویان در خدمت آنها نیستند، لب به اعتراض گشوده اند. اما برخی از سر دلسوزی و براساس آینده نگری به این امر اعتراض دارند."

گویا این اعتراف سید ضیا هاشمی پاسخی به مطلب چندی پیش کانال تلگرامی سینما ایده آل است که زیر تیتر " آقای هاشمی پول رنجکشان خوب بود اگر به شما میرسید؟ نوشته بود:

" سید ضیا هاشمی مدتی است سردمدار مصاحبه علیه یکی از سرمایه گذاران سینما ایران شده و صحبت های زیادی درباره ورود پول کثیف به سینمای ایران مطرح کرده است، "سینماایده آل" ضمن تقدیر از مواضع این تهیه کننده وفعال صنفی در مقابل ورود پول های کثیف به سینمای ایران چند سوال از او مطرح میکند:

1) درباره دیدار مدتی قبلتان با صادق رنجکشان، جزئیات توافق تان و درخواست هایی که از او داشته اید شفاف سازی نمایید؟

2) شما ماه گذشته در برنامه میزانسن با اجرای مهدی سجاده چی صحبت های تندی علیه این سرمایه گذار مطرح کردید، آیا شنیده ها مبنی بر اینکه قرار بوده مهدی سجاده چی به تهیه کنندگی شما فیلمنامه فیلمی با سرمایه گذاری صادق رنجکشان بنویسد درست است؟

3) آیا شما به این سرمایه گذار نگفته اید که تمام سرمایه گذاری هایتان در سینما باید از کانال ما باشد؟

4) نگران صدور کارت تهیه کنندگی ایشان شده اید؟؟!!! چطور کارت محمد امامی بی سرو صدا صادر شد پول او تمیز بود و یا از کانالش وارد شد؟

5) آقای هاشمی پول رنجکشان خوب بود اگر به شما میرسید؟ مشکلتان با پول کثیف است یا با صاحب پول کثیف؟"

ایران آرت جستجو کرده اما تا امروز پاسخی از سوی هاشمی به این پرسش ها داده نشده است.

در کنار این پرسش های جالب توجه سینما ایده آل، در فضای مجازی شایعاتی درباره بدهی بانکی طولانی مدت سید ضیا هاشمی بابت فیلم هایی که در گذشته ساخته، مطرح است و برخی پای ادعاهای او درباره پولشویی کامنت می گذارند" چرا پول مردم را پس میدی، عدم بازپرداخت وام از پولشویی بدتر است!" برخی حتی اسم بانک را در کامنت ها می گذارند!

محض اطلاع تان سید ضیا هاشمی درباره این شایعات هم تا به حال پاسخی نداده است.

اما در عین حال آقای هاشمی در همین مصاحبه اخیرش در پاسخ به سوالات خبرنگار یک اعتراف ریز دیگر هم کرده است که در چند ماه اخیر بدان چشم بسته بود:" همه سرمایه گذاران پولشویی نمی کنند و افرادی هم هستند که نسبت را می شناسند و بدون هیچ حاشیه ای سالم و پاک کار می کنند."

منبع پول تان را به سید ضیا معرفی کنید

آقای هاشمی جملات بامزه در این مصاحبه کم نگفته اند، این یکی را بخوانید:" افرادی در سینما هستنند که پول خوبی دارند اما هنوز نمی دانیم منبع این پول ها کجاست و ولخرجی می کنند"

این همه توهم از کجا می آید که ناگهان یک تهیه کننده سینما می خواهد اهالی سینما منابع مالی خود را به او تسلیم کنند چرا؟!

خوب شد ایشان در هنگامه تدوین قانون اساسی سمتی نداشتند وگرنه لابد الان بندی در قانون اساسی داشتیم که ریال به ریال تان را به سید ضیا معرفی کنید تا جلوی ولخرجی های تان را بگیرد!

در این مصاحبه سید ضیا هاشمی مدعی است" سینمای ما ورشکسته است" اما دو خط بالاتر می گوید:" حدود چهار، پنج سال است که سینمای ایران رونق گرفته و کسب و کارهای دیگر هم به شدت زمین خورده است، تولیدات صنعتی تقریبا تعطیل شده است، سرمایه گذاری در مسکن وضعیت خوبی ندارد، بازار دلار و ارز هم اشباع شده و بحث کلان مالی نمی تواند در آن ها جذابیت داشته باشد و همین امر موجب سوق داده شدن سرمایه گذاران به سمت سینما است."

هر عقل سلیمی می گوید اگر واقعا سرمایه های تازه به سوی سینما سرازیر شده با آغوش باز از آن استقبال کنید، و سره ناسره سرمایه ها را به مراجع ذیصلاح بسپارید. دستگیری دو سه نامی که متهم به پول کثیف هستند کافی ست تا همه باور کنند دستگاه های مسئول هشیار هستند و حواس شان به همه چیز است، شما دیگر کاتولیک تر از پاپ نشوید.

این روزها به جهت تورم روزافزون و بیکاری دامنه دار، روزگار هنرمندان به تنگنا افتاده و سفره های شان کوچک تر از همیشه شده، مانند همه مردم؛ چرا باید با موج آفرینی ها مشکوک و القای فضای ناامن برای سرمایه گذاری در هنر، سرمایه های نو رسیده را فراری داد؟ نکند سرمایه گذاران و تهیه کنندگان قدیمی نگران موقعیت خود هستند؟

هاشمی و اتهامات ناموسی! /تکرار حکایت بگم بگم/ آقای هاشمی نشانی قوه قضائیه را دارید؟!

لطفا ایران آرت را ببخشید بابت انعکاس چنین ادعاهای آسمان ریسمانی اما شخص سید ضیا هاشمی به خبرآنلاین گفته است:" چرا سرمایه گذاری چندین قرار با بازیگران زن سینمای ایران می گذارد؟ یا مثلا سرمایه گذاری تمام سلبریتی ها را به خانه اش دعوت می کند، جشن تولد برایشان برگزار می کند و پول های هنگفتی را پرداخت می کند. در این حوزه حرف هایم مستند است."

آقای هاشمی یا متوجه اهمیت استراتژیک اتهام ورود پول کثیف به سینما نیست یا به سیاقی که مردم متوجهش هستند می خواهد برای سرمایه گذاران نو آمده پرونده سازی های ناموسی بتراشد!!

تصور می کردیم دوره اتهام زنی جنسی و ناموسی برای از میدان به در کردن رقیب گذشته است و با آگاه شدن مردم از پلشتی چنین گفتارهایی دیگر دست کم تهیه کننده سینما به "قرار با بازیگران زن سینما" متوسل نمی شود؟ درآمد از سینما چقدر است که برای حفظ آن به خانه خصوصی همکار سرک می کشند تا ببینند جشن تولد است یا ختنه سوران!

آقای هاشمی سطح سواد و آگاهی در ایران رشد قابل ملاحظه ای یافته و اینگونه اتهام ها کارکردشان به نیم قرن پیش برمی گردد اگر واقعا مستنداتی دارید به جای روزی یک مصاحبه درباره پولشویی در سینما و قیافه حق به جانب گرفتن لطفا هوا را بیش از اینکه هست آلوده نکنید و مستنداتی که می گویید را به همه مراجع ذیصلاح ارائه دهید.

آقایان سید ضیا هاشمی، مسعود ده نمکی، رامبد جوان، پولاد کیمیایی ادعاهای بدون سند شما فقط سرمایه هایی که قصد ورود به هنر دارند را منصرف می کند. ذات سرمایه در همه جای دنیا، ترسو است و محال است به محیطی که در آن احساس ناامنی کند پای بگذارد.

کاش خانه سینما و یا سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جلب سرمایه های پراکنده و جلوگیری از فرار سرمایه ها خواهان حل و فصل این سلسله ادعاها شوند و سینمای نجیب ایران بیش از این آسیب نبیند.

لینک خبر :‌ پندار آنلاین
رئیس صندوق اعتباری هنر از راه آندازی صندوق جسورانه سرمایه گذاری بورس در سینما با مبلغ 20 میلیارد تومان از ابتدای سال 98 خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری مدیرعامل صندوق اعتباری هنر صبح امروز با حضور سیدزاده (رئیس صندوق) و جمعی از مدیران وی و اهالی رسانه برگزار شد.

سیدزاده با اشاره به عملکرد این صندوق در سال 97 گفت: در سال 97 ما در بخش حمایت از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر کوشا بودیم و یکی از بهترین سال های صندوق را پشت سر گذاشتیم و امروز این صندوق بعد از سا ل ها به یک پختگی رسیده و منتظر ثمر دادن آن هستیم.

وی با اشاره به حضور در بین هنرمندان شهرستانی و همچنین اعتمادسازی بین هنرمندان گفت: در سال 97 ، 5500 نفر به تعداد بیمه شدگان اضافه شده و در اسفندماه حدود 2 هزار نفر از هنرمندان بیمه تامین اجتماعی شدند و در مجموع 42 هزار نفر بیمه تامین اجتماعی هستند و هر فردی که شرایطش را داشته باشد و از ما تقاضا کرده باشد و استحقاق بیمه شدن داشته باشد علیرغم کمبود منابع تلاش کردیم تا او بیمه شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از استعدادهای هنری در شهرستان ها حضور دارند، گفت: بیش از 80 درصد انرژی ما برای شهرستان ها گذاشته شده و امروز از لحاظ برخورداری منابع تهران و شهرستان ها به صورت مساوی از منابع برخوردارند.

وی ادامه داد: در سال 97، 122 میلیارد ریال تسهیلات در قالب وام و تسهیلات بلاعوض به هنرمندان پرداخت شده که این میزان نسبت به سال گذشته در بخش ارائه تسهیلات 88 درصد و در بخش تسهیلات گیرندگان دو برابر شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون ماهیانه مبلغ 250 هزار تومان به 2704 نفر از مشمولین کمک مستمری تعلق گرفت که این مبلغ پس از سالها در سال 97 از 150 هزارتومان به 250 هزار تومان افزایش یافت. هرچند معتقدیم این ارقام بسیار ناچیز است و باید میزان آنها افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به گسترش خدمات بیمه تکمیلی گفت: از تیرماه امسال و در دور جدید بیمه تکمیلی 22 هزار نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند که 50 درصد هزینه ثبت نام آنها را صندوق پرداخت می کند و امروز هیچ هنرمندی به خصوص اعضای صندوق نگران هزینه های درمانی خود نیست و اگر درخواست کمکی در این زمینه به دست ما برسد، سریعا اقدام می کنیم.

وی با اشاره به برنامه های صندوق در سال 98 گفت: تا امروز 65 هزار نفر عضو صندوق هستند که جامعه آماری زیادی از هنرمندان روزنامه نگاران و فعالین قرآنی در عرصه های مختلف را تشکیل می دهند. 42 هزار نفر از آنها از طریق صندوق از خدمات بیمه تامین اجتماعی و 22 هزار نفر بیمه تکمیلی شده اند. در سال 98 قصد داریم از این پتانسیل 65 هزار نفر استفاده کنیم و فرآیند خدمات دهی به هنرمندان و روزنامه نگاران را عمومی کنیم. به همین دلیل من از همه شما اهالی رسانه و هنرمندان می خواهیم که تبدیل به یک سفیر شوند و کمک کردن را به هنرمندان را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند و اگر هنرمندی جایی نیاز به کمک داشت او را به ما معرفی کنند.

سیدزاده با تقدیر از افرادی همچون معتمدآریا، شریفیان، اصغر همت، حسین علیزاده که هنرمندان نیازمند را به این صندوق معرفی کردند، گفت: حمایت از هنرمندان کاری نیست که بشود توسط یک سازمان با 20 کارمند انجام داد بلکه نیاز به یک حرکت سیال و مطالعه عمومی دارد و اگر این حرکت را ایجاد کنیم دیگر کسی نمی تواند آن را متوقف کند.

وی ادامه داد: اگر رسانه ها گزارشی درباره مشکلات هنرمندان در رسانه خود یا فضای مجازی بنویسد قطعا قبل از اینکه دیگران به آن هنرمند کمک کنند، ما به او کمک خواهیم کرد.

سیدزاده با اشاره به لزوم کارآفرینی و کمک به کارآفرین شدن هنرمندان گفت: با بنیاد سینمایی فارابی صحبت کردیم و با هماهنگی آنها به فیلم هایی سینمایی در قالب وام تشهیلاتی ارائه می شود و تاکنون 20 فیلم از این تسهیلات استفاده کرده است. همچنین طرح صندوق جسورانه سرمایه گذاری سینما در بورس که در زمان محمدمهدی حیدریان مطرح شده بود در دور جدید پیگیری شد و از ابتدای سال 98 این صندوق به عنوان بورس سینما با سرمایه ابتدایی 20 میلیارد تومان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به حمایت انتظامی سرپرست سازمان سینمایی از این صندوق گفت: زمانی که این صندوق به بورس عرضه شود همه کسانی که در بورس کد دارند و می توانند سهام بخرند، می توانند واحدهای این صندوق را بخرند و هر کدام از این واحدها مشخص است که در کدام فیلم سرمایه گذاری شده است. سازمان بورس نیز از این صندوق حمایت کرده است.

منصور وحیدی فرد (معاون صندوق اعتباری هنر) نیز با اشاره به بیمه خبرنگاران و رابطه این صندوق با سازمان تامین اجتماعی گفت: بحث خبرنگاران مبنا برای بیمه 18 درصد حداقل حقوق پایه است که از این میزان 8 درصد توسط خود فرد و 10 درصد از سوی صندوق پرداخت می شود و در زمان بازنشستگی نیز حقوق پرداختی بر اساس مبنای سنوات پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: ما هیچ بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداریم و حق بیمه همه افراد هر ماه پرداخت می شود و بدهی گذشته ما نیز به سازمان تامین اجتماعی تقسیط شده و اقساط آن نیز در زمان خود پرداخت می شود.

وحیدی فر افزود: ما درباره بیمه خبرنگاران تابع معاونت مطبوعایت هستیم و هر فردی را که معاونت مطبوعاتی معرفی کند، ما او را بیمه می کنیم.

وی درباره هزینه های درمان صنعتگر خواننده پاپ نیز گفت: ما ابتدا وی را در بیمارستان کسری بستری کردیم و بعد تیمی را از پزشکان بیمارستان قلب شهید رجایی به بالین ایشان آوردیم. ایشان مدت 48 روز در این بیمارستان بستری بود و همه هزینه های درمانی را نیز ما پرداخت کردیم و حتی ایشان فرانشیزی نیز پرداخت نکرد اما وی اصرار داشت که خارج از کشور و به آلمان برای ادامه درمان اعزام شود.

حق شعار (مشاور مدیرعامل صندوق و مسئول امور استان) نیز با اشاره به پیگیری مشکلات هنرمندان شهرستانی گفت: ما دائم مشکلات این هنرمندان را پیگیری می کنیم به طور مثال به ما اعمال شد که مستمری رسول زنگشاهی هنرمند موسیقی نوایی قطع شده است و وقتی ما مساله را برررسی کردیم، متوجه شدیم که کارت بانکی وی دست پسرش بوده و آنها استفاده می کردند و خودشان هم در جریان بودند اما فراموش کرده بودند. چه در بحث بیمه تکمیلی و هزینه های درمان نیز تمامی هزینه های درمان آنها پبرداخت شده است.

حیدری (معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق) نیز با اشاره به همکاری صندوق اعتباری هنر و بنیاد سینمایی فارابی نیز گفت: اگر بنیاد سینمایی فارابی تشخیص دهد که هر فیلمنامه ای می تواند بعد از ساخت پول خود را بازگرداند ما به آن طرح وام قرض الحسنه با سود کم می دهیم و البته تمامی این وام ها با وثیقه ملکی اخذ می شود.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کار ایران
راه اندازی سامانه فروش سینمای ایران گامی بلند در راستای شفاف سازی مالی در چرخه اکران سینما و مهمتر از آن پایانی بر شائبه آمارسازی برای ثبت رکوردهای غیرواقعی فروش خواهد بود.

خبرگزاری مهر -گروه هنر-نیوشا روزبان: اقتصاد و گردش مالی یکی از مهمترین وجوه صنعت سینما است، سینمایی که هرچند در ایران بخش عظیمی از آن توسط دولت اداره و تأمین بودجه می شود، اما باز هم بخش خصوصی برای حضور در این عرصه و تولید آثاری که بتواند فاتح گیشه در سینمای کشور باشند، تلاش می کنند.

در همین راستا آمار فروش فیلم های سینمایی معمولاً از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اعلام رسمی و شفاف این آمار همیشه در سینمای ایران چالش هایی را به همراه داشته است، بحث هایی از این دست که که کدام فیلم بیشترین فروش و یا بیشترین مخاطب را داشته و یا کدام سینما از فروش بیشتری برخوردار بوده است. این امر رابطه مستقیمی با رضایت مخاطبان از یک فیلم و یا سینمای خاص دارد و به همین جهت همواره رقابتی برسر اعلام جهت دار آمار آن در جریان بوده است.

از سوی دیگر طبق آئین نامه اکران، فیلمی اگر به دنبال این است که 10 هفته اکران خود را در سرگروه های سینمایی حفظ کند، باید کف فروش را حفظ کند و همین امر نیز همواره مشکلات و اعتراض هایی را برای صاحبان فیلم ها به همراه داشته است. به همین دلایل شفافیت مالی در حوزه اکران و ارائه دقیق آمار فروش فیلم ها در سینماها از جمله بحث های مهمی بوده است که طی دهه های گذشته با روش های مختلف اهالی سینما و بخشی از مدیران به دنبال تحقق آن بوده اند.

آرشیوی که آرام آرام عرضه می شود

پیش از این بنیاد سینمایی فارابی، هر ماه آمار فروش فیلم های سینمای ایران را منتشر می کرد که البته این آمار بیشتر از طریق اطلاعات دفاتر پخش احصا می شد و همین امر هم سبب شد همواره ابهاماتی درباره صحت آن وجود داشته باشد.

در چند سال اخیر سازمان سینمایی تلاش کرد تا اطلاعات و آماری که از دهه های قبل نیز در دست داشته را در قالب جداول فروش سینمای ایران در هر سال و به تفکیک در اختیار علاقه مندان سینما بگذارد.

سالنامه آماری فروش سینماهای کشور در سایت سازمان سینمایی

این گزارش های تفکیکی امروز آرشیوی ارزشمند از اقتصاد سینمای ایران به خصوص در دهه های 60 و 70 محسوب می شود. گزارش هایی که بر روی سایت سازمان سینمایی در دسترس قرار دارد و می تواند منبع معتبری برای استخراج تحلیل های درست آماری از رفتار مخاطبان سینمای ایران در دوره های مختلف محسوب شود.

ورود به عصر بلیت های الکترونیکی

با فروش الکترونیکی بلیت های سینمایی، سایت سینماتیکت به عنوان پیشگام فروش بلیت به این سبک، بخشی از اطلاعات فروش را روی خروجی خود قرار داد تا تبدیل به مرجعی تازه برای اطلاع از کیفیت استقبال مخاطبان از فیلم های در حال اکران شود.

همزمان رسانه ها به طریق سنتی خود تلاش می کردند در نوبت اکران های مهم از جمله اکران های نوروزی، تابستان و عید فطر اخبار پرفروش ها را از طریق تماس با شرکت های پخش دریافت و در قالب گزارش هایی آماری منتشر کنند. هرچند بعد از مدتی و با انتشار اخبار ضد و نقیض از فروش فیلم ها توسط شرکت های پخش، شورای صنفی نمایش اعلام کرد به زودی و با ایجاد شرایط مناسب این شورا تنها مرجع قانونی برای اعلام آمار فروش خواهد بود تا شاید مجادله بر سر صحت این آمار متناقض به پایان برسد، اما همچنان شرکت های پخش آمار فروش فیلم ها را اعلام می کردند.

ابهام در آمارها به پایان می رسد؟

مؤسسه سینماشهر در راستای همین حساسیت ها از ابتدای دهه 90، در تلاش بود با ایجاد بستری مناسب برای فروش الکترونیکی بلیت های سینمایی شرایطی را فراهم کند تا بحث شفاف سازی در فروش گیشه به بهترین نحو انجام شود. پیش از این، اطلاعات فروش در اختیار صاحبان فیلم ها، پخش کنندگان و سینماداران قرار می گرفت و ارائه به روز اطلاعات فروش در سینماهای سراسر کشور گامی بزرگ به سمت شفاف سازی مالی در سینمای ایران به شمار می رفت.

شاید این سوال برای خواننده پیش آید که این همه تلاش برای شفاف سازی در فروش گیشه مگر تا چه اندازه اهمیت دارد که می تواند یکی از مهمترین مصائب و مشکلات سینمای ایران به شمار رود؟ اینجاست که باید بگوییم پاشنه آشیل سینمای ایران گیشه و صد البته ابهام درباره واقعیت آماری گردش مالی آن است که از طریق فروش میان سینماداران، شرکت های پخش و صاحبان فیلم ها بوجود می آید.

گردش مالی که می تواند به سینماگر این امکان را بدهد تا در عرصه رقابت و تولید فیلم باقی بماند، یا سینماداری که اگر فروش خوب و یا مخاطبان بیشتری داشته باشد بتواند برای دریافت سرگروهی سینما خیز بردارد. شرکت های پخش نیز قدرت خود را در اکران موفق فیلم ها از طریق همین آمار به رخ می کشند و برای خود بازارگرمی می کنند. اگر بحث سرمایه گذاران نیز به میان بیاید که خود داستانی دیگر را رقم می زند.

یک کلیک؛ فاصله تا دورترین سینماها

مؤسسه سینماشهر به تازگی از سامانه ای رونمایی کرده است که در آن تمام اطلاعات فروش گیشه با جزئیات در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد، اطلاعاتی که شامل جزئیات فروش در سینماهای سراسر کشور است. از طریق این سامانه نه تنها اهالی سینما می توانند از چگونگی فروش فیلم های خود در سینما باخبر شوند، بلکه علاقه مندان به سینما نیز با ورود به این سامانه از فروش فیلم ها در سراسر کشور با خبر شوند.

یکی از امکانات قابل توجهی که در این سامانه وجود دارد، این است که جزئیات فروش فیلم در هر سینما در سراسر کشور نیز منتشر می شود، به این معنا که صاحبان یک اثر سینمایی تنها با یک کلیک می توانند بفهمند فیلم موردنظرشان، در سالن سینمایی در یک شهرستان هم چند نفر مخاطب داشته است و یا چه تعداد از صندلی های سینما در سانس های مختلف خالی مانده است.

همین اطلاعات می تواند برای تهیه کننده و یا شرکت پخش شرایطی را فراهم کند تا مدیریت مناسبی را برای افزایش فروش فیلم خود در مناطق مختلف داشته باشند و جالب تر اینکه این آمار دیگر محرمانه محسوب نمی شود و از رسانه ها تا مخاطبان و علاقمندان سینما هم می توانند هر گاه اراده کردند از آن بهره مند شوند.

ارائه اطلاعات فروش با چنین جزئیاتی می تواند یکی از مهمترین گام های سینمای ایران در راستای شفاف سازی باشد و حالا باید دید آیا این زیرساخت می تواند پایانی بر آمارسازی ها و جنگ های زرگری مرسوم برای تصاحب جایگاه ترین ها در فضای سینمای ایران باشد؟

این زیرساخت مهم به شرط مدیریت صحیح می تواند تصویری دقیق تر از آنچه در تمام این سال ها به عنوان سلیقه مخاطب مورد ارجاع قرار می گرفت پیش روی ما بگذارد؛ آیا این تصویر با آنچه تا به امروز می پنداشتیم منطبق خواهد بود؟

کد خبر 4556399

نیوشا روزبان

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
تهران- ایرناپلاس- شبکه نمایش خانگی سال هاست به صورت فعال و جدی به تولید و پخش مجموعه های بسیاری پرداخته است. منصور سهراب پور، تهیه کننده سینما و تلویزیون از ظرفیت این شبکه، مسائل و مشکلاتی که سر راه این حوزه قرار دارد، گفت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : شبکه اینترنتی آفتاب روزنامه ابتکار

در ماه های اخیر شاهد استقبال زیادی از کارگردانان تلویزیون و سینما برای ساخت آثار در شبکه نمایش خانگی بوده ایم. در حال حاضر هم مجموعه های بسیاری در مرحله تولید و توزیع برای پخش در این شبکه قرار گرفته اند. اما نکته ای که قابل توجه است این است که استقبال از سوی مردم نسبت به این آثار کاهش پیدا کرده و فروششان نسبت به سال گذشته کمتر شده است. منصور سهراب پور، تهیه کننده سینما و تلویزیون که در کارنامه کاری اش تجربه تولید دو مجموعه با عنوان ساخت ایران 1و2 را در شبکه نمایش خانگی دارد، به بررسی استقبال از تولید در این شبکه توسط کارگردانان، کاهش فروش و ظرفیتی که این حوزه دارد، پرداخت.

سازوکار نامناسب در پخش

منصور سهراب پور در پاسخ به این پرسش که آیا ظرفیت شبکه نمایش خانگی آنقدر درآمدزا و مناسب است که بسیاری از کارگردانان از ساخت آثار برای این شبکه استقبال می کنند، بیان کرد: متأسفانه اگر تمهیداتی برایش اندیشیده نشود، می توانم بگویم ظرفیت نمایش خانگی، ظرفیت بسیار محدودی است. سازوکاری که برای این کار در پخش وجود دارد، اصلاً سازوکار مناسبی نیست. یعنی اینکه از طریق دی وی دی که اصل پخش نمایش خانگی از آن طریق انجام می شود، دچار آسیب و اشکال جدی است و اینکه روش های این مسیر روش هایی نیستند که حمایت شده باشند. باید به جهت سیستمی و امکاناتی بتوانند شرایط پخش خوب داشته باشند. کار نمایش خانگی و بحث پخش و فروشش دچار اشکال جدی است. استقبال از ساخت این آثار هم به این دلیل است که کسانی که امکانات و شرایط خوبی برای ساخت فیلم یا سریال در سینما و تلویزیون ندارند، متقاضی هستند که در این زمینه حضور پیدا کنند.

مهم این است سرمایه ای که این کار را تأمین می کند از کدام سمت آمده

بحث کارگردان و عوامل یک بحث جدایی است. هیچ ایرادی ندارد که این عزیزان بیایند فعالیت کنند و حضور داشته باشند و مخاطب هم بتواند از آثار خوب و جذاب استفاده کند. اما مهم این است سرمایه ای که این کار را تأمین می کند از کدام سمت آمده است؟ اگر سرمایه، سرمایه غلط و ناپاکی باشد ممکن است به جهت فرهنگی کسانی بودجه را تأمین کرده باشند که بخواهند آن را در مسیر غلط تولید کنند و برنامه ای برای این موضوع داشته باشند. این بخش خیلی مهم است که امیدوارم کسانی که دست اندرکار هستند و این حوزه را مدیریت می کنند، نسبت به این موضوع هوشمندانه عمل کنند.

آمار فروش رضایت بخش نیست

تهیه کننده ساخت ایران درباره کاهش فروش و استقبال از مجموعه های این شبکه با وجود حضور بازیگران مطرح و چهره در مقایسه با سال گذشته، عنوان کرد: به نظر من تولیدهای محتوایی، تولیدهای با کیفیتی نیستند. البته در وهله اول به دلیل شرایط اقتصادی بدی است که حاکم است. دلیل بعدی ، بحث پخش و اینکه سازوکار مناسبی برای این مسیر اندیشیده نشده است و شبکه نمایش خانگی هنوز بلاتکلیف عمل می کند. یعنی از جهاتی دشمنان و مخالفینی و از جهاتی دیگر هم حامیانی دارد که البته فکر می کنم آن بخشی که مخالف هستند زورشان در این موضوع بیشتر است. آمار فروش، آمار فروش خوبی نیست، یعنی رضایت بخش نیست. فروشی که وجود دارد جوابگوی سرمایه ای که هزینه شده و می شود، نخواهد بود.

چرایی ترجیح شبکه نمایش خانگی به تلویزیون

سهراب پور درباره شرایط و امکاناتی که شبکه نمایش خانگی در مقایسه با تلویزیون در اختیار سازندگان مجموعه ها قرار می دهد، خاطر نشان کرد: هیچ گونه امکاناتی نیست که بگوییم حمایت ویژه و معنوی خیلی خوبی در این مسیر انجام می شود. به اعتقاد من حمایت صفر است و حتی اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، اتفاقات عکس است. یعنی حمایت نیست بلکه مخالفت، ممانعت و محدودیت است. شاید کسانی که در این حوزه کار می کنند، احساسشان این باشد که به جهت محتوایی از یک فضای بازتری می توانند برای تولید یک اثر استفاده کنند. دلیل دومش این است که ممکن است در شرایط بخش خصوصی دریافت های مالیشان دریافت های بهتری باشد که در این زمینه متقاضی و فعالیت زیاد می شود.

سامان دهی تکثیر غیرقانونی

این کارگردان در خاتمه افزود: تعیین کننده کسانی هستند که در حوزه تولید آثار فرهنگی تصمیم گیر، مسئول و مؤثر هستند. به اعتقاد من اگر نمی توانند شرایط خوبی برای حمایت ایجاد کنند، البته حمایت به این معنا که بتوانند یک سامانی به اتفاق هایی که در تکثیر غیرقانونی می افتد و هیچ گونه قانونی برایش وضع نشده، ببخشند، در این صورت این حوزه می تواند جان بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد و به جهت قانونی تمهیداتی برایش اندیشیده شود، حتی اگر منجر به این شود که رقم نهایی کار را پایین تر بیاورند، اما آن امنیت وجود داشته باشد که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند حتماً مقرون به صرفه خواهد بود و به آینده این حوزه می توان امیدوار بود. اگر غیر از این باشد متأسفانه در آینده نزدیک شاهد اتفاقات بدی در این مسیر خواهیم بود.

گزارش از هنگامه ملکی

*اداره کل اخبار چند رسانه ای*

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

لینک خبر :‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی
جانشین فرمانده ناجا از فیلم سینمایی متری شیش و نیم به تندی انتقاد کرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، سردار ایوب سلیمانی طی یک گفت وگو عنوان کرد: گاهی ممکن است خواسته متقابل فیلمساز و پلیس بر هم منطبق نشود و تعارضاتی ایجاد شود که نمونه ای از آن را در متری شیش و نیم مشاهده کردیم. یک بداخلاقی در قصه این فیلم اتفاق افتاد. بنده دو بار فیلم را قبل از جشنواره در حضور کارگردان متری شیش و نیم و برخی عوامل دیدم و درباره جزء به جزء موارد با هم بحث و توافق کردیم و اشکالات را پذیرفتند و قبول داشتند که خلاف وعده شان عمل کرده اند. آن ها فیلم را اصلاح کردند و نسخه اصلاحی را به ما تحویل دادند. اما آنچه در جشنواره نمایش دادند، نسخه ای بود که خودشان می خواستند، به علاوه سکانس هایی اضافه تر! یعنی سکانس هایی که در فیلم اولی هم که دیدیم، نبود!

بعد هم برخورد بچگانه ای در اختتامیه جشنواره فیلم فجر انجام دادند. بعضی اوقات آدم ها به حرف هایی که می زنند، توجه نمی کنند. مگر می توان فیلمی واقعی در جامعه ساخت که بالاخره در یک گوشه کادر آن پلیس راهور سر چهارراه یا پلیس نیروی انتظامی و ... نباشد؟

لینک خبر :‌ خبرگزاری برنا
دو بار فیلم متری شیش و نیم را قبل از جشنواره در حضور کارگردان دیدم و درباره جزء به جزء موارد اصلاحی توافق کردیم. اما آن ها بداخلاقی کردند و نسخه ای را نمایش دادند که نه تنها اصلاح نشده بود بلکه سکانس های اضافه تر هم داشت!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ابنا جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره حضور پلیس در موقعیت های متناقض در فیلم ها و سریال ها و گلایه های کارگردانان از همراهی نکردن پلیس با آن ها اظهار داشت: پلیس همیشه به این موضوع توجه داشته و ممکن است خطاهایی هم داشته باشد، یعنی در جاهایی توجه لازم را نداشته و برخی جاها هم با او همکاری نشده است. ناجی هنر حلقه وصل پلیس با هنر است و با همین مأموریت تشکیل شد تا پلیس بتواند خط تماس خود را با حوزه رسانه و هنر تعریف کند.

سردار ایوب سلیمانی با تأکید توسعه تصویر پلیس از منظر هنر و رسانه گفت: پلیس روزبه روز باید خط تماسش را با جامعه گسترش دهد. صحبت کردن به زبان هنر با مردم یکی از این رویکردهاست. بنا داریم بُعد راهبردی و کارشناسی را تقویت کنیم و ارتباطامان را با حوزه فیلمسازی گسترش دهیم، یعنی خواسته هایمان را دقیق تر بیان کنیم. چون خیلی اوقات ما مطالبه گر نیستیم بلکه از سوی هنرمندان به ما مراجعه می شود که از آن ها حمایت کنیم و می خواهند دقیقا هم چیزی که در ذهنشان هست ساخته شود!

* پلیس سال آینده فیلم و سریال می سازد

به نوشته فارس جانشین فرمانده ناجا اظهار داشت: برای سال آینده برنامه داریم با تقویت ظرفیت هایمان، بتوانیم تعدادی سریال بسازیم، یعنی با صداوسیما کار مشارکتی تولید کنیم. در حوزه فیلم سینمایی هم مصمم هستیم این کار را انجام دهیم.

سلیمانی افزود: معمولا نمی توان یک فیلم واقعی از وضعیت جامعه ساخت که گوشه ای از آن پلیس نباشد. البته فیلمسازان سلایق و علایق مختلف و حق و حقوقی دارند. گاهی ممکن است خواسته متقابل فیلمساز و پلیس بر هم منطبق نشود و تعارضاتی ایجاد شود که نمونه ای از آن را در فیلم " متری شیش و نیم " مشاهده کردیم.

* بداخلاقی در " متری شیش و نیم"

وی ادامه داد: یک بداخلاقی در قصه این فیلم اتفاق افتاد. بنده 2 بار فیلم را قبل از جشنواره در حضور کارگردان فیلم " متری شیش و نیم " و برخی عوامل دیدم و درباره جزء به جزء موارد با هم بحث و توافق کردیم و اشکالات را پذیرفتند و قبول داشتند که خلاف وعده شان عمل کرده اند. آن ها فیلم را اصلاح کردند و نسخه اصلاحی را به ما تحویل دادند. اما آنچه در جشنواره نمایش دادند، نسخه ای بود که خودشان می خواستند، به علاوه سکانس هایی اضافه تر! یعنی سکانس هایی که در فیلم اولی هم که دیدیم، نبود. بداخلاقی از این منظر بود!

سلیمانی ادامه داد: مسئول معاونت اجتماعی و مسئول پلیس مواد مخدرمان با عوامل فیلم جلسه داشتند و روی همه چیز توافق کردند، بعد فردایش در جشنواره فیلم فجر دیدیم نسخه توافقی پخش نشده و حتی سکانس هایی فراتر از نسخه های اولیه دارد.

وی به سخنان یکی از عوامل فیلم علیه نیروی انتظامی در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر هم اشاره کرد و گفت: بعد هم برخورد بچگانه ای در اختتامیه جشنواره فیلم فجر انجام دادند. بعضی اوقات آدم ها به حرف هایی که می زنند، توجه نمی کنند. مگر می توان فیلمی واقعی در جامعه ساخت که بالاخره در یک گوشه کادر آن پلیس راهور سر چهارراه یا پلیس نیروی انتظامی و ... نباشد؟

جانشین فرمانده ناجا در پایان گفت: ما در پلیس مبارزه مواد مخدر بیش از 4000 شهید تقدیم کرده ایم. کسی که آمده با اثرش ادعا می کند مواد مخدر را فهمیده، آیا تا کنون سرسوزنی در انگشتش رفته است؟!

........................
پایان پیام/ 101

عناوین مرتبط :

اخبار و نقد فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بهمن 1397
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 1. خبر/ فراخوان سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 2. خبر/ سردار سلیمانی فیلم سینمایی 23 نفر را کلید زد
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 3. خبر/ حکایت حاج قاسم از آنچه خواننده زن مسیحی درباره سید حسن نصرالله گفت!
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 4. خبر/ تعداد آثار متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر 97 اعلام شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 5. خبر/ آغاز به کار هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر + اسامی اعضاء
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 6. خبر/ نشست هماهنگی برگزار شد/ اکران فیلمهای جشنواره در همه استان ها
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 7. خبر/ اسامی سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر 37 اعلام شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 8. خبر/ پوستر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد + عکس
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 9. خبر/ اعلام اسامی همه فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر + فهرست
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 10. خبر/ اعلام اسامی فیلم های کوتاه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 11. خبر/ تعطیلی دو روزه جشنواره فیلم فجر در ایام فاطمیه
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 12. خبر/ داوران بخش های نگاه نو، مستند و کوتاه جشنواره فجر 37 معرفی شدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 13. خبر/ زمان فروش بلیت های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر + گروه بندی فیلمها
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 14. خبر/ گزارش کامل مراسم افتتاحیه + برندگان سیمرغ های بخش تبلیغات
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 15. خبر/ ابراز تأسف آیت الله نوری همدانی از حواشی افتتاحیه جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 16. خبر/ توضیحات وزارت ارشاد و توییت وزیر درباره حواشی مراسم افتتاحیه
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 17. مصاحبه/ علی مطهری: سینمای ایران، بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت کرد
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 18. خبر/ جشنواره فیلم فجر در قم برگزار می شود/ تخفیف برای طلاب و دانشجویان
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 19. خبر/ اضافه شدن دو فیلم به سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 20. گزارش/ انتقاد روزنامه کیهان به متن و حواشی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 21. نقد / نبرد همیشگی حق و عدل با باطل و بی عدالتی/ نقد فیلم "سرخ پوست"
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 22. خبر/ مشارکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش "تجلی اراده ملی" جشنواره
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 23. گزارش تصویری/ اکران فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 24. خبر/ اکران ویژه فیلم "23 نفر" برای خانواده شهدای مدافع حرم
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 25. نقد / روایتی از ریگی ، با یک ضعف بزرگ/ نقد فیلم "شبی که ماه کامل شد"
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 26. خبر/ نامزدهای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 27. گزارش تصویری/ اکران فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در قم
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 28. گزارش/ مشروح مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر + تصاویر و سخنان برندگان سیمرغ ها
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 29. نقد / تصویری تأثیرگذار از اسطوره هایی گمنام/ نقد فیلم "23 نفر"
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 30. خبر/ بررسی حواشی جشنواره فیلم فجر با حضور اعضای مجلس خبرگان رهبری
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 31. خبر/ استقبال خوب سازمان ها از "بخش تجلی اراده ملی" جشنواره
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 32. گزارش/ مشروح مراسم اهداء جوایز "بخش تجلی اراده ملی" + اسامی برندگان
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 33. بیانیه هیأت داوران مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخش تجلی اراده ملی
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 34. نقد / خودزنی کارگردان و زمینگیری قهرمان/ نقد فیلم "دیدن این فیلم جرم است"
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 35. یادداشت/ دستاوردهای بخش تجلی اراده ملی؛ از هم اندیشی تا همکاری
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 36. گزارش تصویری/ مراسم اهداء جوایز "بخش تجلی اراده ملی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 37. خبر/ اعلام جزییات بازار جهانی فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و هفتم/ 38. گفتگو/ سلیمانی: در فیلم "متری شیش و نیم" بداخلاقی اتفاق افتاد

اخبار و نقد فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر بهمن 1396
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 1. خبر/ دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر منصوب شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 2. خبر/ مقررات و فراخوان جشنواره فیلم فجر اعلام شد + چند تغییر
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 3. خبر/ پوستر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد + تصویر
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 4. خبر/ اعلام اسامی فیلم های کوتاه جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 5. خبر/ وزیر ارشاد: بخشی از دیپلماسی فرهنگی و هنری می تواند با سینما اتفاق بیفتد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 6. خبر/ قرعه کشی برنامه نمایش فیلم های جشنواره فجر 36 برگزار شد + گزارش کامل
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 7. خبر/ اسامی سینماهای مردمی سی وششمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 8. خبر/ مراسم افتتاحیه سی وششمین جشنواره فیلم فجر 12 بهمن برگزار می شود
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 9. خبر/ اعضای هیأت داوران سی وششمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 10. خبر/ جشنواره فیلم فجر برای چهارمین سال متوالی در قم برگزار می شود
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 11. خبر/ برگزاری جشن بزرگ "سیمرغ و پروانه ها" در جشنواره امسال
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 12. خبر/ مجریان افتتاحیه و اختتامیه سی وششمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 13. خبر/ نشست خبری سی وششمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد + گزارش کامل
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 14. خبر/ پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی وششمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 15. خبر/ گزارش کامل مراسم افتتاحیه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 16. خبر/ افتتاحیه چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر قم برگزار می گردد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 17. نقد / پرداختی کم عمق به موضوعی مهم/ نقد فیلم "خجالت نکش"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 18. نقد / اثری روزآمد از هنرمندی وظیفه شناس/ نقد فیلم "به وقت شام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 19. خبر/ نظر دکتر محمدجواد ظریف درباره فیلم "به وقت شام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 20. خبر/ نظر سردار قاسم سلیمانی درباره فیلم "به وقت شام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 21. خبر/ اسامی نامزدهای دریافت سیمرغ جشنواره فیلم فجر اعلام شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 22. یادداشت/ نظر عزت الله ضرغامی درباره فیلم "لاتاری"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 23. گزارش/ مشروح مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر + تصاویر و سخنان برندگان سیمرغ ها
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 24. خبر/ رییس رسانه ملی: حق با ابراهیم حاتمی کیا است/ برنامه هفت اشتباه کرد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 25. یادداشت/ تجلیل ویژه فرمانده سپاه از ابراهیم حاتمی کیا و فیلم "به وقت شام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 26. نقد / دشمنی با چادر؛ تحریف واقعیت؛ کلیشه به جای انتقاد/ نقد فیلم "عرق سرد"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 27. مصاحبه/ آیا دکتر ظریف و وزارت خارجه درباره فیلم "لاتاری" ملاحظه داشتند؟
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 28. خبر/ فیلم سینمایی "به وقت شام" در بازار فیلم جشنواره برلین + پوستر بین المللی
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 29. نقد/ اعتراض انجمن مستندسازان به داوری های جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 30. مصاحبه/ سخنان باشه آهنگر و طالب زاده درباره "سرو زیر آب" و "به وقت شام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 31. گزارش/ گریه خانواده شهدای مدافع حرم، پای سکانس های "به وقت شام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 32. نقد / هر که نان از عمل خویش خورد.../ نقد فیلم "چهارراه استانبول"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 33. خبر/ بررسی فیلم های سی وششمین جشنواره فیلم فجر از نگاه حوزویان
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 34. خبر/ پنجاه کشور متقاضی شرکت در بخش دارالفنون جشنواره جهانی فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 35. نقد / اثری برای تفکر، روایتی در مدح غیرت/ نقد فیلم " لاتاری"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 36. مصاحبه/ شکایت سوژه از تحریف/ اردلان: "عرق سرد" ربطی به زندگی من ندارد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 37. نقد / بی مایه، رکیک و غیراخلاقی/ نقد فیلم "مصادره"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 38. گزارش/ سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر آغاز شد + نام فیلمها و بخش ها
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 39. خبر/ دیدار کارگردان فیلم "به وقت شام" با خانواده شهید معافی + عکس
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 40. خبر/ پیام فیلم "نوشتن روی برف" اتحاد فلسطینی ها علیه اسرائیل است
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 41. خبر/ همسر شهیدعلیمحمدی:جشنواره،واقعیت را به هنرمندان خارجی نشان می دهد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 42. مصاحبه/ هنرمند عراقی: پس از حمله آمریکا، تولید فیلم در عراق متوقف شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 43. خبر/ همسر شهید رضایی نژاد: تهران، جزیره آرامش در تلاطم خاورمیانه است
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 44. گزارش/ اختتامیه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر + برندگان سیمرغ
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 45. نقد / بحثی در هستی شناسی فضای سایبر/ یادداشتی بر فیلم "سوء تفاهم"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 46. یادداشت/ نظر یک پروفسور کانادایی درباره فیلم "به وقت شام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 47. خبر/ نمایش "به وقت شام" در جشنواره کن
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 48. خبر/ اکران مردمی "به وقت شام" به ایستگاه آخر رسید
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 49. مصاحبه/ لطفیان: آثاری مثل "به وقت شام" موجب وحدت شیعه و سنی می شود
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 50. نقد / واکاوی یک اَبَرنسل/ نگاهی به فیلم "تنگه ابوقریب"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 51. نقد / از راه نقد سیاسیون تا بیراهه تمسخر ارزش های مذهبی/ نقد فیلم "مارموز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 52. گزارش/ بخش "تجلی اراده ملی" چیست و چه هدفی دارد؟ + برگزیدگان و برندگان
نگاه دینی به سیمرغ سی و ششم/ 54. گزارش مرکز بررسی های استراتژیک از تصویر ایران در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

اخبار و نقد فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر بهمن 1395
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 1. خبر/ مقررات و فراخوان سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر منتشر شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 2. خبر/ استقبال بیش از 220 اثر از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 3. خبر/ فهرست 70 فیلم متقاضی بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 4. خبر/ اعلام رسمی: 256 فیلم به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر رسید
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 5. مصاحبه/ "سرگشته" فیلمی در گذشته، حال و آینده/ روحانیت در جبهه و جامعه
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 6. خبر/ فیلم های بخش اصلی (سودای سیمرغ) جشنواره اعلام شد + اسامی
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 7. خبر/ فهرست نهایی فیلم های شرکت کننده در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 8. گزارش/ جنجال رسانه ای برای فیلم " امپراطور جهنم" که از جشنواره حذف شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 9. خبر/ فروش اینترنتی بلیت های جشنواره از فدا آغاز می شود
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 10. خبر/ گزارش نشست خبری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 11. خبر/ جزئیات افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 12. گزارش/ آغاز 35 سالگی جشنواره فیلم فجر؛ گزارش مراسم افتتاحیه + تصاویر
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 13. یادداشت/ نگاهی به سیاست های جشنواره فجر از آغاز تا امروز
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 14. خبر/ اکران 16 فیلم جشنواره فجر در بجنورد
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 15. آیت الله ناصری: جای فیلم های انقلابی در جشنواره فیلم فجر خالی است
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 16. خبر/ اکران 16 فیلم جشنواره فجر در قم
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 17. نقد / ساختار ناتمام، بدون روشنایی/ نقد فیلم "چراغ های ناتمام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 18. مصاحبه/ انسیه شاه حسینی: جشنواره کنونی با انقلاب اسلامی فاصله زیادی دارد
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 19. خبر/ نمایش فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در تالار آیه قم + جدول
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 20. نقد / هدیه شوم مدرنیته به کشورهای در حال توسعه/ نقد فیلم "تابستان داغ"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 21. نقد / ویلاهایی در بیایان! / نقد فیلم "ویلایی ها"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 22. نقد / نه در حد فیلم سینمایی و نه در قواره جشنواره!/ نقد فیلم "انزوا"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 23. مصاحبه/ انتقاد وزیر بهداشت از "صحنه های سیگار" در فیلمهای جشنواره فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 24. نقد / جاذبه های مبتذل، دور از جامعه حقیقی ایرانی/ نقد فیلم "خانه دیگری"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 25. نقد / ناعادلانه ترین ظلم زیر چتر جبرگرایی/ نقد فیلم "سد معبر"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 26. خبر/ نامزدهای سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 27. نقد / بی اصالت، بیگانه/ نقد فیلم "سوفی و دیوانه"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 28. نقد / نسبتاً خوب، در بین فیلم های سطح پایین! / نقد فیلم "آزاد به قید شرط"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 29. نقد / برجسته، متفاوت، موفق/ نقد فیلم "ماجرای نیمروز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 30. خبر/ آرای مردمی به روند ثابت خود ادامه می دهد + فهرست فیلمهای برتر
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 31. نقد / نگاه به دفاع مقدس از زوایه ای دیگر/ نقد فیلم "ویلایی ها"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 32. نقد / فیلمی فمنیستی یا روایت همسری فداکار؟ / نقد فیلم "آذر"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 33. نقد / همیشگی وجدان و واقعیت/ و نقد فیلم "بدون تاریخ بدون امضاء"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 34. یادداشت/ نوشته همسر شهید نوری درباره فیلم "ویلایی ها"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 35. خبر/ بیانیه هیأت داوران در پاسخ انتقادات گسترده؛ به ما تهمت و افترا زدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 36. گزارش/ گزارش کامل مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر + سخنان برندگان سیمرغ ها
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 37. خبر/ آثار برگزیده مجمع منتقدان سینمای انقلاب معرفی شدند + جدول
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 38. خبر/ قدردانی از بهترین فیلم جشنواره فجر در حرم مطهر رضوی
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 39. خبر/ سید محمود رضوی: فیلم "ماجرای نیمروز" ادای دین به شهدای ترور است
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 40. خبر/ وزیر: نیازمند تغییر نظام جشنواره هستیم/ نبوی: هیچ سیمرغی جابجا نشد
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 41. خبر/ تقدیر بنیاد سینمایی فارابی از عوامل فیلم "ویلائی ها"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 42. خبر/ آخرین آمار میهمانان خارجی جشنواره جهانی فجر اعلام شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 43. خبر/ گشایش بخش زیتون های زخمی جشنواره جهانی/ آغاز بیستمین بازار فیلم
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 44. خبر/ اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شد + اسامی برندگان
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 45. نقد / زشت، بد، جلف! / نقد فیلم "خوب، بد، جلف"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 46. خبر/ تعریف آقای اخلاق فوتبال ایران از "ویلایی ها"/ شهدا شرمنده ایم + عکس
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 47. خبر/ نظر رهبر معظم انقلاب درباره فیلم سینمایی "ماجرای نیمروز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 48. خبر/ اکران، نقد و تحلیل فیلم سینمایی "ویلایی ها" در قم
نگاه دینی به سیمرغ سی و پنجم/ 49. خبر/ قدردانی رهبر معظم انقلاب از کارگردان فیلم "ویلایی ها"

اخبار و نقد فیلم های سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بهمن 1394
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 1. خبر/ فهرست کامل آثار راه یافته به بخش های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 2. خبر/ فردا و سه شنبه ؛ آغاز فروش بلیط های جشنواره های تئاتر و فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 3. مصاحبه/ دبیر جشنواره فیلم فجر: در فیلمهای این دوره سیاه نمایی وجود ندارد
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 4. خبر/ جشنواره با "شهید هنرمند حرم" آغاز شد/ برندگان سه سیمرغ معلوم شدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 5. نقد / داستان جنایی در خدمت پیام / نقد فیلم "آخرین بار کی سحر را دیدی؟"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 6. نقد / هوایی که اخلاق را آلوده کرد / نقد فیلم "وارونگی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 7. مصاحبه/ حاتمی کیا: فیلمسازان بفهمند که داعش دارد نزدیک می شود!
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 8. نقد / محصولی مخرب برای کانون خانواده/ نقد فیلم "آب نبات چوبی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 9. نقد / زنگ خطری، هر چند بی رمق/ نقد فیلم "هفت ماهگی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 10. نقد / عادلانه بودن قصاص، زیر حجم طعنه های سیاسی/ نقد فیلم "لانتوری"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 11. نقد / بی قید و بند، دور از اخلاق و شهرت پرست/ نقد فیلم "خشم و هیاهو"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 12. خبر/ نامزدهای دریافت سیمرغ جشنواره فیلم فجر مشخص شدند + اسامی
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 13. نقد / روایتی پر عیب و نقص از جوانان آسیب پذیر/ نقد فیلم "مالاریا"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 14. خبر/ هدیه ویژه سردار سلیمانی به کارگردان برجسته سینما + عکس
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 15. گزارش/ گزارش کامل مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر + سخنان برندگان سیمرغ ها
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 16. نقد / داستان همیشگی نسل دیروز و امروز/ نقد فیلم "بادیگارد"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 17. گزارش/ سیگار، خیانت و مرگ؛ پیام فیلم های آینده سینماهای ایران
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 18. نقد / چرخه بی پایان و اغراق آمیز فلاکت و تباهی/ نقد فیلم "ابد و یک روز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 19. خبر/ عوامل فیلم "بادیگارد" به خانواده شهدای حرم کمک کردند
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 20. خبر/ فیلمی درباره آیت الله شهید محمدباقر صدر در بین الملل جشنواره فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 21. خبر/ فیلم "ایستاده در غبار" با حضور کارگردانش اکران و نقد می شود + پوستر
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 22. خبر/ حاتمی کیا و "بادیگارد"ش به شبکه "آی فیلم" می روند
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 23. نشست نقد / روایتی خطی از زندگی متوسلیان؛ تحلیل فیلم "ایستاده در غبار"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 24. گزارش تصویری/ برنامه اکران و نشست نقد فیلم "ایستاده در غبار" در قم
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 25. مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شد + اسامی برندگان
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 26. نقد / مجموعه کاملی از وادادگی فرهنگی/ نقد فیلم "بارکد"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 27. نقد / اعدامِ قصاص!/ نقد فیلم سینمایی "لانتوری"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 28. یادداشت خوانندگان/ انحطاط اخلاقی در فیلم "ابد و یک روز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 29. نقد / غیرت دینی یا تعصب بی جا؟ / نقد محتوایی فیلم سینمایی "دختر"
نگاه دینی به سیمرغ سی و چهارم/ 30. خبر/ اکران بهترین انیمیشن سال آغاز شد/ کارتونی ایرانی که از مهد کارتون جایزه گرفت!

اخبار و نقد فیلم های سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر بهمن 1393
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 1. خبر/ ویژه نامه "خبرگزاری ابنا" و سایت "هنر اسلامی" برای جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 2. خبر/ سی و سومین سیمرغ به پرواز درآمد/ گزارشی از مراسم افتتاحیه + عکس
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 3. خبر/ بیانیه سینماگران در محکومیت اهانت به پیامبر اکرم(ص)
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 4. خبر/ سینماگران کشور اهانت به پیامبر(ص) را محکوم کردند + تصاویر
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 5. گزارش/ آشنایی با فیلمهای سی و سومین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 6. خبر/ حضور "روحانیون آشنا با سینما" در کاخ جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 7. نقد / دغدغه بیداری و اراده خواب آلود / نقد فیلم سینمایی "کوچه بی نام"
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 8. نقد / سست مخاطب و امید / نقد فیلم سینمایی "شکاف"
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 9. خبر/ نامزدهای دریافت سیمرغ فیلم فجر معرفی شدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 10. نقد / صفر و یک شطرنجی / نقد فیلم سینمایی "رخ دیوانه"
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 11. خبر/ پخش مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر با نیم ساعت تأخیر
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 12. خبر/ برنده نخستین سیمرغ جشنواره سی وسوم مشخص شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 13. نقد / خیالی با طعم خیلی چیزها / نقد فیلم سینمایی "طعم شیرین خیال"
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 13. نقد / در یک جلسه تضمینی / نقد فیلم "عصر یخبندان"
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 15. گزارش/ مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر + سخنان برندگان سیمرغ ها
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 21. نقد / از هر دری سخنی / نقد فیلم "دوران عاشقی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و سوم/ 22. نقد / عاشقانه طولانی مرگ / نقد فیلم "خداحافظی طولانی"

اخبار و نقد فیلم های سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر بهمن 1392
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 1. خبر/ مراسم افتتاحیه ی جشنواره ی فیلم فجر برگزار شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 2. خبر/ حضور جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) در بازار فیلم جشنواره
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 3. خبر/ جدول پخش فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر قم
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 4. نقد / بودجه 6 میلیاردی که دود نشد/ نقد فیلم "چ"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 5. نقد / بی توجهی به نظر مراجع عظام در فیلم سینمایی "رستاخیز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 6. مصاحبه/ گفتگو با نرگس آبیار درباره فیلم سینمایی "شیار 143"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 7. خبر/ اظهار تأسف آیت الله مکارم شیرازی از برخی امور جشنواره
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 8. خبر/ انتقاد مجدد آیت الله نوری همدانی از اتفاقات جشنواره
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 9. خبر/ انتقاد شدید آیت الله کعبی از نمایش چهره حضرت عباس(ع)
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 10. خبر/ اعتراض نمایندگان مجلس به نمایش چهره فرزندان امام حسین(ع)
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 11. خبر/ سالک: اجازه نمی دهیم با "رستاخیز" تقدس زدایی صورت گیرد
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 12. خبر/ انتقاد آیت الله صافی گلپایگانی از برخی جشنواره ها
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 13. خبر/ حقیقت پور: برای هنجارهای دینی جامعه ارزش قائل شوید
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 14. خبر/ عضو کمیسیون فرهنگی: باید شأن فرزندان ائمه(ع) حفظ گردد
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 15. نقد / از عدالت اجتماعی تا قانون گریزی/ نقد فیلم سینمایی "خط ویژه"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 16. خبر/ معرفی نامزدهای سیمرغ سی و دوم جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 17. نقد / ارزش های دیروز وجامعه امروز/ نقد فیلم سینمایی "مهمان داریم"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 18. گزارش/ مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر + سخنان برندگان
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 19. نقد / یادداشت شدیداللحن بنی فاطمه درباره فیلم "رستاخیز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 20. فتوا/ بیانیه شدیداللحن آیت الله علوی گرگانی درباره فیلم "رستاخیز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 21. خبر/ آیت الله مقتدایی: دیگر چه توقعی از تکفیری ها داریم؟!
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 22. خبر/ تأیید رستاخیز از سوی آیت الله سیستانی و مراجع تکذیب شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 23. نقد / دو روز در پاوه، آینه هشت سال در جنگ/ نقد فیلم سینمایی "چ"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 24. خبر/ مریلا زارعی: افتخار می کنم که چنین نقشی را بازی کردم
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 25. نقد / چرا نباید چهره حضرت عباس(ع) را به تصویر کشید؟!
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 26. خبر/ استاد طباطبایی: می ترسم این قداست زدایی عذاب نازل کند
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 27. نقد / علی ضیاء: آقای درویش! برای امام حسین(ع) فیلم نسازید!
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 28. خبر/ انتقاد شدید حاج منصور ارضی از فیلم "رستاخیز"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 29. خبر/ نظر سید حسن خمینی درباره فیلم سینمایی "چ"
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 31. خبر/ "رستاخیز" اصلاح می شود/ آیا این فیلم قابل اصلاح است؟
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 32. خبر/ مریلا زارعی و عوامل "چ" در حرم حضرت معصومه(س) + عکس
نگاه دینی به سیمرغ سی و دوم/ 33. خبر/ اعتراضات نتیجه داد؛ جنتی: نباید چهره امامزادگان در رستاخیز نشان داده شود

اخبار و نقد فیلم های سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بهمن 1391
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 1. خبر/ پوشش ویژه دو رسانه مجمع به جشنواره 31 فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 2. خبر/ جلسه برگزار کنندگان جشنواره فجر و کارشناسان حوزه علمیه
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 3. فیلم/ رکورددارن دریافت سیمرغ در جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 4. خبر/ دیدار برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر با مراجع تقلید
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 5. خبر/ نظر آیت الله العظمی سبحانی درباره جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 6. مصاحبه/ علی مطهری: رسوایی فیلم خوبی است
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 7. چکیده بیانات/ اتمام حجت رهبر معظم انقلاب با سینماگران
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 8. مصاحبه/ ده نمکی: "رسوایی" زبان روحانیت است
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 9. خبر/ قم میزبان 16 فیلم جشنواره بین المللی فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 10. گزارش/ در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر چه گذشت؟
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 11. گزارش/ فهرست کامل فیلم های سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 12. نقد / آیا افسانه ها بر اعتقادات ارجح است؟ / نقد فیلم "مروارید"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 13. نقد / فصل کشدار رسیدن / نقد فیلم "تابستان طولانی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 14. نقد / روایت پیروزی شرارت بر نیکی! / نقد فیلم "گناهکاران"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 15. خبر/ ضیافت ناهار میهمانان خارجی جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 16. اینفوگرافی/ سنجش عفاف و حجاب در جشنواره سابق فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 17. نقد / نومیدی وناهنجاری پست مدرن/نقد "آسمان زرد کم عمق"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 18. نقد / نگاه معصومانه به پرونده هسته ای/ نقد فیلم "تنهای تنها تنها"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 19. نقد / فیلمی درباره یک بانوی طلبه/ نقد فیلم "گهواره ای برای مادر"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 20. نقد / شخصیتی با محدودیت طلبگی/ نقد "گهواره ای برای مادر"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 21. خبر/ حضور انبوه طلاب هنرمند حوزه علمیه در جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 22. نقد / جدا کردن طلاب از جامعه/ نقد فیلم "گهواره ای برای مادر"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 23. نقد / خودباختگی نماد زایش و ارزش/ نقد فیلم "برلین منفی 7"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 24. خبر/ اختتامیه "بخش بین الملل" برگزار شد + برندگان سیمرغ
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 25. فیلم/ اهداء جوایز بخش بین الملل جشنواره بین المللی فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 26. مصاحبه/ شریفی نیا: "رسوایی" تجلیل از روحانیت است
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 27. مصاحبه/ مقدم دوست: پژوهشکده ای به فیلمساز ما کمک نمی کند
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 28. مصاحبه/ اطیابی: مقابله با تخریب ایران، ضرورت "خاک و مرجان" بود
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 29. گزارش تصویری/ پخش فیلم های جشنواره فیلم فجر در قم
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 30. نقد / دلی بیقرار از خنده! / نقد فیلم "دل بی قرار"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 31. نقد / نابودی در اوج زیبایی/ نقد فیلم "آسمان زرد کم عمق"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 32. نقد / بی توجه به فرهنگ افغانستان/ نقد فیلم "یک دو سه ... پنج"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 33. نقد / حاشیه ای بر فیلم "گهواره ای برای مادر"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 34. نقد / اگر این سوژه را واتیکان داشت / نقد "آفتاب، مهتاب، زمین"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 35. خبر/ نامزدهای دو بخش اصلی جشنواره فیلم فجر اعلام شدند
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 36. نقد / دیوار دوستی آقای هالو / نقد فیلم "چه خوبه که برگشتی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 37. خبر/ اختتامیه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر آغاز شد
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 38. گزارش/ شرح کامل مراسم اختتامیه و برندگان جشنواره فیلم فجر
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 39. خبر/ فیلم "رسوایی" برای ائمه جمعه به نمایش درمی آید
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 40. نقد / نمودی از حدیث امام حسین(ع) / نقد فیلم "روز روشن"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 41. خبر/ اکران اولین فیلم سه بعدی ایرانی برای هاشمی رفسنجانی
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 42. مصاحبه/ تقوی: "رسوایی" خدمات ارزنده روحانیت را به تصویر کشید
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 43. مصاحبه/ علی مطهری: فیلم "رسوایی" آموزنده و تاثیرگذار است
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 44. نقد / نسخه ای ناقص برای جامعه و روحانیت/ نقد فیلم "رسوایی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 45. نقد / فیلمی تأثیرگذار با سوژه و پرداخت خوب / نقد "حوض نقاشی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 46. یادداشت/ در جستجوی تعامل نسل ها / درباره فیلم "قاعده تصادف"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 47. نقد / موفق در دفاع از دین و روحانیت/ نقد فیلم سینمایی "رسوایی"
نگاه دینی به سیمرغ سی و یکم / 48. نقد / سینمای دینی به مقصد نزدیک می شود/ نقد "سر به مهر"

اخبار و نقد فیلم های سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر بهمن 1390
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 1. مصاحبه/ گفتگو با پرویز شیخ طادی کارگردان "روزهای زندگی"
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 2. خبر/ چند کلمه خطاب به رضا عطاران کارگردان "خوابم میاد"
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 3. نقد / نقد فیلم و فیلمنامه "شور شیرین"
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 4. نقد / نقد فیلم سینمایی "بیداری"
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 5. نقد / بررسی فیلم های "خرس"، "ضد گلوله" و "روزهای زندگی"
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 6. نقد / نقد فیلم سینمایی "من و زیبا"
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 7. گزارش/ در نشست نقد "شیخ طادی" چه گذشت؟
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 8. نقد / بررسی فیلم سینمایی "ملکه"
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 9. نقد / سه نوع نگاه به سینمای جنگ، و بررسی فیلم سینمایی "ضد گلوله"
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 10. خبر/ روایت حسین اسدی از نقد خوب/ جشنواره فیلم دفاع مقدسی نداشت!
نگاه دینی به سیمرغ سی ام/ 11. نقد / "نارنجی پوش" و تبلیغ فنگ شویی

لینک خبر :‌ خبرگزاری اهل بیت (ع)
رضا درستکار، منتقد سینما با اشاره به باج خواهی برخی از رسانه ها از فیلمسازان می گوید: علاوه بر رسانه های باج گیر برخی از منتقدان سینما را نیز می شناسم که مبلغی را از فیلمساز می گیرند تا دیگر اثر او را نقد نکنند!

سرویس فرهنگی جوان آنلاین – مریم سروش: به تازگی برخی از رسانه های تازه کار برای درآمدزایی اقدام به باج گیری از فیلمسازان می کنند. این در حالی است که اگر فیلمساز تهدید این رسانه های باج گیر را جدی نگیرد به زودی مطلبی علیه خودش را در برخی رسانه ها یا شبکه های اجتماعی می بیند و آن وقت است که باید انرژی زیادی را صرف کند تا پاسخی به اتهاماتی که به او وارد شده است، بدهد.

موضوع باج گیری برخی از رسانه ها به حدی رسیده که حالا فیلمسازان نسبت به این موضوع معترض شده اند و نمی دانند که با این زورگویی ها چطور برخورد کنند. رضا درستکار، منتقد سینما با تایید موضوع باج خواهی برخی رسانه ها از فیلمسازان به خبرنگار جوان آنلاین می گوید: چند فیلمساز درباره باج خواهی برخی از رسانه ها با من صحبت کرده اند و می گویند که این رسانه ها تبلیغات زوری می گیرند تا مطلب علیه فیلمساز منتشر نکنند!

این منتقد سینما با اشاره به اینکه اغلب رسانه های باج گیر، سطح بسیار پایینی دارند، اظهار می دارد: تبلیغ یک فیلم ضعیف حتی اگر در تمام رسانه ها هم قرار بگیرد تاثیری نخواهد داشت. همانطور که می بینید بسیاری از فیلم ها در پربیننده ترین رسانه های کشور تبلیغ می شود، اما هیچ وقت آن را تبدیل به یک فیلم پرفروش نمی کند؛ بنابراین هزینه یک فیلمساز برای تبلیغ در این رسانه ها شبیه به دور ریختن پولش است.

درستکار با بیان این مسئله که تخریب و شایعه سازی علیه یک فیلم آسیب بسیاری را برای یک فیلمساز به دنبال دارد، تصریح می کند: برخی از رسانه های جعلی، فیلمسازان را تهدید می کنند که اگر به آن ها پول ندهند مطلب علیه شان منتشر خواهند کرد. این رسانه ها اغلب با عباراتی، چون شنیده می شود هر آنچه که دلشان می خواهد را می نویسند و فیلمساز و اثرش را تخریب می کنند که این مسئله تبعات منفی برای فیلمساز را به دنبال خواهد داشت.

این منتقد سینما درباره راهکار رهایی فیلمسازان از رسانه های باج گیر می گوید: بهترین کار این است که یک فیلمساز مرحله به مرحله از کارهایش را درست و بدون هیچ نقصی انجام دهد تا اگر یک رسانه او را تهدید کرد، هیچ ابایی از آن نداشته باشد و مجبور نباشد که برای ساکت کردن رسانه ها پول های هنگفتی را بپردازد یا اگر رسانه ای قصد شایعه سازی علیه او را داشت، تمام تخریب هایش بی اثر شود.

او با بیان اینکه برخی از منتقدان سینمایی پول گرفته اند تا فیلم خاصی را نقد نکنند، می گوید: اگر فیلمسازان کارهایشان را بدون هیچ ابهامی انجام دهند و سطح کیفیت اثرشان را بالا ببرند نیازی به باج دادن به رسانه ها یا حتی برخی از منتقدان سینما را ندارند. برخی از منتقدان سینما را می شناسم که مبلغی را از فیلمساز می گیرند تا دیگر اثر او را نقد نکنند.

درستکار می گوید: چنین مواردی از سوی فیلمسازان قابل پیگیری خواهد بود و می توانند از رسانه باج گیر شکایت کنند. گاهی آن قدر باج گیری ها مشخص است که نهاد های نظارتی و سازمان های مربوطه به سهولت می توانند آن ها را پیدا کنند. هرچند که هربار رسانه های جعلی دیگری نیز شروع به کار می کنند، اما به طور حتم اگر نظارت و برخورد کافی با این رسانه ها صورت بگیرد، تعداد آن ها به شدت کمتر خواهد شد و رشد رسانه های باج گیر متوقف می شود.

لینک خبر :‌ روزنامه جوان آنلاین
جلسه روز گذشته شورای صنفی نمایش که قرار بود در نهایت به انتخاب فیلم های اکران نوروز 98 بینجامد، بدون نتیجه به پایان رسید تا تکلیف مهم ترین فصل اکران سینما ها به آینده موکول شود و 16 فیلم متقاضی اکران عید، یک هفته دیگر را هم منتظر بمانند تا نتیجه لابی های انجام شده به نتیجه برسد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : برترین ها بازتاب سلام نو

سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: چرا همه نوروز را می خواهند؟!
اکران نوروزی هر ساله از هفته آخر اسفند ماه شروع می شود و تقریبا تا دو هفته بعد از پایان تعطیلات ادامه دارد و اغلب فیلم های حاضر در این اکران به خاطر فروش مناسب، اکران طولانی تری نسبت به دیگر فصول اکران دارند.
اکران نوروز به خاطر همزمانی با تعطیلات سال نو، بیشترین میزان فروش سینما ها را در پی دارد. اگرچه در این میان فیلم هایی هستند که قابلیت فروش ندارند، ولی به دلیل لابی تهیه کننده در نوروز اکران شده و در نهایت با شکست از اکران کنار گذاشته شده اند.
اکران نوروز همزمان است با شروع اعمال آیین نامه جدید اکران هر سال و البته تعیین قیمت جدید بلیت سینما ها که معمولا از روز اول فروردین اعمال می شود. همچنین تعیین سرگروه سینما ها با اکران نوروزی انجام می شود. در سال 96، سینما دارای شش سرگروه بود، امسال با افزوده شدن یک سینما به هفت سینما رسید و احتمالا در اکران نوروز 98، سینما های دیگری نیز به جمع سرگروه ها افزوده می شود. با بالا رفتن تعداد سینما های سرگروه از فشار اکران ها کاسته می شود.

16 فیلم در صف اکران
از فهرست بلندبالای فیلم های متقاضی برای حضور در نوبت اول اکران سال 98، 16 فیلم به مرحله نهایی انتخاب رسیدند. فیلم های ایکس لارج ، تگزاس 2 ، زیرنظر ، شبی که ماه کامل شد ، غلامرضا تختی ، پیشونی سفید 3 ، دیدن این فیلم جرم است ، متری شیش و نیم ، زندانی ها ، رحمان 1400 ، ژن خوک ، سامورایی در برلین ، چهار انگشت ، تیغ و ترمه ، درخونگاه و به دنیا آمدن در این فهرست دیده می شوند. برخی از سایت های خبری، اما خبر انصراف چهار فیلم از این فهرست را منتشر کردند که با پیگیری جوان مشخص شد این اخبار صحت ندارد و صاحبان این فیلم ها منتظرند تا بعد از مشخص شدن رقبای نوروزی تصمیم خود را برای ماندن یا خروج از فهرست اکران نوروزی اعلام کنند. در فهرست 16 تایی نامزد های اکران نوروزی موفق ترین فیلم های جشنواره فیلم فجر دیده می شوند و همین موضوع رقابت را تنگ تر کرده است.

لابی برای حضور در نوروز
اکران نوروز 98، از آخرین هفته اسفندماه سال جاری آغاز می شود. علی سرتیپی، سخنگوی شورای عالی اکران می گوید این اکران ها از روز 22 اسفند ماه شروع می شود، به عبارتی با به نتیجه نرسیدن جلسه شورای اکران در روز گذشته، حداکثر باید تا جلسه آتی شورا تکلیف اکران های جدید مشخص شود و روز های پیش رو فرصت طلایی برای لابی های پشت پرده صاحبان فیلم ها جهت جای گرفتن در فهرست نهایی اکران نوروزی است و در این بین بازار اتهام زنی میان تهیه کننده ها هم داغ شده است. یک از سایت های نزدیک به تهیه کننده ای که فیلمش در فهرست 16 نامزد اکران نوروزی است و سابقه حضور و شکست در اکران نوروزی سال های قبل را در کارنامه خود دارد، با حمله به یکی از تهیه کنندگان مشهور سینما، نوشته که این تهیه کننده در حال لابی برای اکران فیلم پسرش است که در آسیای شرقی ساخته شده و متقاضی اکران نوروزی است.
از این دست دعوا ها در روز های اخیر زیاد دیده می شود. تقریباً در سینما همه می دانند کدام شرکت پخش کننده از قدرت بالایی برای جا دادن فیلمش در اکران نوروزی برخوردار است و از طرف دیگر فیلم های حاضر در جشنواره فیلم فجر، به دلیل وعده ای که ابراهیم داروغه زاده معاون سازمان سینمایی برای ارجحیت داشتن این فیلم ها در اکران نوروزی داده، خود را محق حضور در فهرست نهایی می دانند.
شنیده های جوان حکایت از تلاش ویژه چند چهره تهیه کننده برای کنار زدن رقبا و حضور در اکران نوروزی دارد. از طرف دیگر چند فیلم سینمایی مهم برای حضور در فهرست نوروزی دچار تردید شده اند، علت اصلی این تردید نیز امکان شکست در رقابت با آثار کمدی است که از پتانسیل خوب فروش برخوردارند.

تکذیب یک نقل قول
روز گذشته، نقل قولی از ابراهیم داروغه زاده منتشر شد مبنی بر اینکه فیلم هایی که فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر نکرده اند، حق درخواست اکران نوروزی را ندارند.
مهدی صباغ زاده، کارگردان و پخش کننده فیلم، در موضعی انتقادی نسبت به این نقل قول، گفت: من این سخن را به مثابه یک تهدید می دانم و در برابر آن موضع دارم؛ اول اینکه در این باره اطلاعیه رسمی ندادند، دوم به شخصه ترجیح دادم در جشنواره حضور نداشته باشم و مورد بعد اینکه ارشاد به ما نامه زد که اگر تمایل به اکران نوروزی دارید، اعلام کنید و ما طبق این نامه درخواست دادیم. صباغ زاده در ادامه گفت: شنیده ام قرارداد اکران نوروزی فیلم ها قبل از ورود وزارت ارشاد بسته شده است و اکران ها طبق قرار های قبلی انجام می شود، البته اطلاع دارم جلساتی که این روز ها برای تعیین اکران نوروزی پیش می رود، بی مورد و نمایشی است.
جوان موضوع اظهارات منتسب به داروغه زاده را پیگیری کرد و مشخص شد این اظهارات دروغ بوده و حتی داروغه زاده از شنیدن این سخنان منتسب به وی متعجب شده است، با این حال در اوضاع ملتهبی که هر تهیه کننده ای دوست دارد فیلمش را به اکران برساند، فضا برای شایعه سازی باز است.

تکلیف فیلم های در حال اکران چه می شود؟!
غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش بعد از جلسه روز گذشته شورا که بی نتیجه به پایان رسید، در گفت و گو با رسانه ها، یکی از مسائل حل نشده در این جلسه را تعیین تکلیف سرگروه های سینمایی عنوان و به موضوع کف فروش فیلم های در حال اکران اشاره کرد. موضوع فروش خوب چند فیلم سینمایی در اکران بهمن و اسفند که هنوز به کف فروش نرسیده اند، می تواند در تغییر سرگروه های سینما ها برای نوروز 98 مؤثر باشد؛ اتفاقی که در سال 92 و در زمان اکران فیلم معراجی ها افتاد و مسعود ده نمکی فیلمش را بعد از جشنواره فیلم فجر اکران کرد و با فروش خوبی که داشت توانست در اکران نوروزی نیز تداوم حضور داشته باشد، باز هم در حال تکرار شدن است و چند فیلمی که هنوز بر پرده سینما ها هستند، کف فروش شان نیفتاده است.

لینک خبر :‌ روزنامه جوان آنلاین
گیشه سینمای ایران در سالی که گذشت نزدیک به 240 میلیارد تومان وارد چرخه سینما کرد که در مقایسه با سال گذشته حدود 60 میلیارد تومان رشد داشته است، البته این افزایش تنها ناشی از افزایش قیمت ها نبوده بلکه در زمینه جذب مخاطب به سینماها نیز شاهد رشد حدود 4 میلیونی بوده ایم.

ایسنا، به روال سال های قبل و رسم آخر سال هایش، وضعیت اقتصادی سینمای ایران را در سالی که گذشت بررسی کرد و مشخص شد که 79 فیلم سینمایی اکران شده در سال 1397، 239 میلیارد و 769 میلیون و 340هزار تومان برای سینمای ایران عایدی به همراه داشتند.

با مقایسه ای آماری و ماه به ماه بین فروش سال های 96 و 97 می توان دید که فروش سینمای ایران در فروردین ماه سال 96، 27 میلیارد تومان و در همین بازه زمانی در سال 97، 42 میلیارد تومان بود که بیشترین میزان فروش در سال هم به همین ماه اختصاص داشت. کمترین میزان فروش نیز تا اکنون که در نیمه اسفند ماه قرار داریم، حدود 5 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته حدود یک میلیارد کاهش داشته است.

البته در مقایسه آماری بین این دو سال میزان فروش در سال 97 در نیمی از سال تقریباً دو برابر زمان مشابه اش بود. با این حال در نیمی از سال مانند ماه های خرداد، شهریور، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند میزان فروش برابر یا با فاصله کمی از هم بوده اند.

چند نفر امسال به سینما رفتند؟ / سینماروها

بر اساس اطلاعاتی که در سامانه فروش سینمای ایران قرار گرفته است، حدود 268 سینما در سراسر ایران به سیستم مکانیزه فروش بلیت و همچنین به سامانه فروش سینمای ایران متصل شده اند که به گفته مدیرعامل مؤسسه سینماشهر ، تمام سینماها و حتی فرهنگسراها و هر مکانی که امکان نمایش فیلم سینمایی را ایجاد کرده اند، در ایران به این سیستم مجهز هستند.

در این سال ها، براساس اعلام اهالی سینما، میانگین تعداد مخاطب برای یک فیلم سینمایی به حدود یک میلیون نفر می رسد که البته امسال بر اساس آمار ثبت شده، فیلم سینمایی هزارپا بیشترین میزان مخاطب را به خود اختصاص داد و بیش از چهار میلیون بلیت برای آن فروخته شد و در نهایت 27 میلیون و 410 هزار و 836 نفر تعداد کل مخاطبان سینما ایران بودند.

در بین 5 سینمای پرمخاطب کشور، تنها نام یک سینما به چشم می خورد که خارج از تهران باشد و در بین 20 سینمای پرمخاطب دیگر 6 سینما سهم شهرستان ها از گیشه کشور است که برای شهرهایی چون مشهد، شیراز و کرج هستند.

مقایسه آماری فروش ماهیانه سینمای ایران (رنگ آبی سال 97، رنگ طوسی سال 96 و رنگ سبز سال 95)

چه فیلم هایی مخاطبان بیشتری را به سینما جذب کردند؟ / پُربیننده ها

فیلم سینمایی هزارپا که حدود 34 هفته روی پرده سینماها بود، با فروشی بالغ بر 37 میلیارد تومان، بیشترین تعداد مخاطبان را به خود اختصاص داد و چهار میلیون و 216 نفر به تماشای این فیلم نشستند.

در بین دیگر آثار اکران شده در این سال، فیلم های قانون مورفی رامبد جوان، مغزهای کوچک زنگ زده هومن سیدی، تگزاس مسعود اطیابی، فیلشاه (انیمیشن) هادی محمدیان، به وقت شام ابراهیم حاتمی کیا، مصادره مهران احمدی و لاتاری محمد حسین مهدویان بیش از یک میلیون مخاطب به سینما جذب کردند و جزو پرمخاطب ترین های امسال شدند.

سهم کودکان و نوجوانان از گیشه 97 / سینما برای همه سنین

فیلم های سینمایی ضربه فنی ، درساژ ، کاتی و ستاره ، سندباد و سارا ، اسکی باز ، دزد و پری 2 ، پاستاریونی ، در مسیر باران (انیمیشن) ، امین و اکوان (انیمیشن) ، پیشونی سفید 2 ، خاله قورباغه ، فیلشاه (انیمیشن) برای گروه سنی کودکان و نوجوانان در این سال روی پرده رفتند.

بر این اساس از حدود 80 فیلمی که در سال 97 روی پرده سینما نمایش داده شدند، 12 فیلم مخصوص گروه سنی کودکان و نوجوانان بودند و به تعبیری حدود 13 درصد از سهم کل فیلم های نمایش داده شده در این سال!

با نگاهی به آمار فروش این فیلم ها نیز می توانیم ببینیم که سهم فروش آنها در گیشه شرایط مناسبی داشته و به طور مثال انیمیشن فیلشاه که در ایام نوروز روی پرده رفت و اولین نمایشش هم در سی وششمین جشنواره فیلم فجر بود، نزدیک به 8 میلیارد تومان فروش داشت، پس از آن فیلم فانتزی پیشونی سفید 2 با حدود 4 میلیارد تومان فروش در رتبه بعدی قرار دارد و سپس فیلم عروسکی خانه قورباغه ، پاستاریونی با بیش از 2 میلیارد و دزد و پری 2 نزدیک به دو میلیارد فروش داشته اند.

دیگر آثار کودک و نوجوان به خصوص انیمشین ها کمتر از یک میلیارد تومان عایدی برای سینمای ایران داشتند و تا جایی پیش رفتند که برخی از آنها به دلیل پایین بودن فروش و تعداد مخاطبشان، بسیار کمتر از زمان قانونی فرصت نمایش پیدا کردند.

مقایسه آماری فروش سینماهای کشور

فیلم هایی که شاید سود نکردند اما ضرر هم نکردند / میلیاردی های 1397

" هزارپا، مصادره، لاتاری، تگزاس، به وقت شام، مغزهای کوچک زنگ زده، لونه زنبور، قانون مورفی، فیلشاه (انیمیشن)، لس آنجلس تهران، بمب؛ یک عاشقانه، مارموز، تنگه ابوقریب، کُلمبوس، خجالت نکش، لازانیا، پیشونی سفید 2، هشتگ، پارادایس، دشمن زن، عصبانی نیستم!، چهار راه استانبول، خانم یایا، پاستاریونی، دم سرخ ها، کاتیوشا، خاله قورباغه، آشغال های دوست داشتنی، دارکوب، تخته گاز، عرق سرد، خرگیوش ، دزد و پری 2، دلم می خواد، آستیگمات، گرگ بازی، وای آمپول، خوک، اتاق تاریک، میلیونر میامی، به وقت خماری، شعله ور " همه فیلم هایی هستند که در گیشه امسال رقم فروششان از یک میلیارد تومان بیشتر شد.

البته اگر بخواهیم نگاهی عددی به رقم فروش هر یک از آنها داشته باشیم، در بین این 42 فیلمی که بیش از نیمی از فیلم های اکران شده در این سال هستند، فاصله بین اولین فیلم میلیاردی تا دومین فیلم در جدول اکران حدود 23 میلیارد است. به بیانی دیگر هزارپا ابوالحسن داوودی 38 میلیارد و مصادره مهران احمدی 15 میلیارد فروش داشته و پس از این دو به ترتیب فیلم های لاتاری محمدحسین مهدویان و تگزاس مسعود اطیابی با 14 میلیارد و به وقت شام ابراهیم حاتمی کیا با 13 میلیارد در رتبه های بعدی قرار دارند.

تا سال های گذشته پیوستن فیلم ها به جمع کلوپ میلیاردی های سینما یک اتفاق خاص به شمار می آمد اما چند سالی است که به دلایل متعددی از جمله گران شدن قیمت بلیت های سینما، فروش فیلمها هم افزایش پیدا کرده و دیگر رسیدن به رقم هایی بالای میلیارد کار سختی نیست.

البته به همین میزان هزینه ساخت فیلم های سینمایی نیز افزایش پیدا کرده است و همین امر باعث شده که اگر فیلمی بتواند به رقم فروش بالایی دست پیدا کند، شاید تنها ضرر نکرده باشد و هزینه تولید فیلمش را از گیشه سینما به دست بیاورد.

سهم خنده مخاطب از گیشه 97 / همچنان کمدی ها صدرنشین اند

همانطور که در این گزارش به آن اشاره شد، در سال 1397، 79 فیلم سینمایی روی پرده رفتند که در میان آنها ژانرهای سینمایی مختلفی وجود دارد. با این حال بیشترین سهم از گیشه را فیلم هایی با درون مایه اجتماعی و کمدی اختصاص می دهند.

با نگاهی به جدول اکران های 97، در بین 10 فیلم پرفروش سال 6 فیلم مضمونی کمدی و طنز داشتند. هزارپا ، مصادره ، تگزاس ، لونه زنبور ، قانون مورفی ، لس آنجلس تهران این 6 فیلم هستند.

پخش کننده های فعال

شرکت های پخش فیلمیران و بهمن سبز با پخش 10 فیلم سینمایی، فیلمسازان مولود با 8 فیلم، نیکان فیلم و هدایت فیلم و خانه فیلم با پخش 6 اثر و سیمای مهر با 5 فیلم فعال ترین پخش کننده های امسال بودند.

چهار فصل در یک نگاه

سینما ایران در فصل بهار با فروشی بالغ بر بیش از 81 میلیارد تومان، تابستان 61 میلیارد تومان، پاییز 53 میلیارد و زمستان با 36 میلیارد تومان تومان، یک سال را پشت سر گذاشت.

در گیشه بهاری سینمای ایران با نمایش 21 فیلم سینمایی، شاهد اتفاقاتی چون کاهش مهلت هفته های اکران یک فیلم از هفت هفته به شش هفته، افزودن یک فیلم به جدول اکران های نوروزی و افزایش سرگروه های سینمایی، افزایش بهای بلیت سینماهای سراسر کشور به خصوص پردیس های سینمایی و سینماهای ممتاز از شرایط جدیدی بودند که اجرای آنها از بهار امسال آغاز شده است.

اکران تابستانه سینمای امسال با جام جهانی فوتبال آغاز و پایانش با ماه محرم مصادف شد. تنوع ژانری نسبتاً مناسبی را در این فصل شاهد بودیم اما شهریورماه با کاهش محسوس فروش مواجه شد. با این وجود همچنان از نظر فروش، فیلم های کمدی با فاصله زیادی از دیگر ژانرها در صدر جدول قرار گرفتند البته در کنار آنها، فیلم های کودک و نوجوان، اجتماعی و دفاع مقدسی هم با استقبال خوبی مواجه شدند.

در فصل پاییز بیشتری تعداد فیلم در این سال روی پرده رفت، به این معنا که از ابتدای مهرماه تا پایان آذر، 25 فیلم سینمایی روی پرده رفتند. همین اتفاق باعث شد برخی از فعالان سینما از این اتفاق با عنوان فیلم سوزی یاد کنند و معتقد باشند که با نمایش این تعداد فیلم در یک بازه زمانی کوتاه باعث دیده نشدن بسیاری از فیلم ها شد. در این فصل که شاهد بازگشایی مدارس هستیم تنها سه فیلم سینمایی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد که در این میان دو انیمیشن و یک فیلم سینمایی موزیکال وجود دارد.

گیشه زمستان سینما با نمایش 16 اثر، به لحاظ فروش هم سرد بود. دراین فصل شاهد بزرگترین رویداد سینمایی کشور یعنی جشنواره فیلم فجر هستیم که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فروش می گذارد و البته پس از آن جشنواره تئاتر فجر نیز هست که البته نه به آن اندازه ولی باز هم بی تاثیر نیست.

به این ترتیب سال سینمایی 97 رو به پایان است و امیدواریم با نمایش آثار قابل توجه روی پرده سینما، سال 98 گیشه مناسبی برای تمامی فیلم های سینمایی شاهد باشیم.

به گزارش ایسنا اعداد و عناوین مندرج در این گزارش مربوط به اکران فیلم ها در کل کشور است و با استناد به سامانه فروش سینمای ایران و فروش مکانیزه سینماهای سراسر کشور (سینماتیکت) گردآوری و تنظیم شده است.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
عضو هیات مدیره انجمن فیلمنامه نویسان سینما ضمن اشاره به برگزاری انتخابات اخیر این انجمن صنفی، تاکید کرد امید دارد در دوره جدید هیات مدیره دچار حاشیه نشود.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سایت های دیگر : روزنامه اصفهان زیبا

حجت قاسم زاده اصل عضو هیأت مدیره انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتخابات هیأت مدیره این انجمن که پایان هفته پیش برگزار شد، گفت: در حال حاضر تنها هیأت مدیره جدید انتخاب شده است و بر اساس قانون یک هفته وقت داریم تا سمت های اعضای هیأت مدیره را اعلام کنیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه انتخابات هیأت مدیره روز چهارشنبه هشتم اسفندماه برگزار شد، قرار بود که چهارشنبه 15 اسفندماه جلسه هیأت مدیره برگزار شود که با توجه به اینکه امکان تداخل با برگزاری مراسم شب کانون کارگردانان وجود دارد، این جلسه ممکن است هفته بعد برگزار شود.

این فیلم نامه نویس درباره حواشی که پیش از این انجمن فیلمنامه نویسان درگیر آن بود و تعدادی از اعضای اصلی هیأت مدیره از سمت خود استعفا داده بودند، توضیح داد: امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در انجمن صنفی نشویم، البته در هیأت مدیره قبلی مشکلات داخلی وجود داشت که تمام تلاش خود را می کنیم این مساله دوباره تکرار نشود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: متأسفانه بسیاری از سینماگران در صنوف مختلف فکر می کنند، اگر وارد هیأت مدیره شوند، پایان کار صنفی آنها به شمار می رود و این انتخاب را تنها برای رزومه کاری خود استفاده می کنند و دیگر فعالیت های صنفی خود را دنبال نمی کنند، این در حالی است که اعضای هیأت مدیره باید پیش از گذشته فعالیت صنفی داشته باشند.

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینما ادامه داد: در دوره قبل به جایی رسیده بودیم که اعضای هیأت مدیره در جلسات حضور پیدا نمی کردند و تقریباً ضرورت برگزاری جلسات از بین رفته بود و غیبت های عجیبی از سوی اعضای هیأت مدیره وجود داشت.

وی تاکید کرد: البته طبق گزارشی که در مجمع عمومی ارائه کردیم، اعلام شد که با تمام حواشی موجود، طی 6 ماه گذشته به اندازه 4 سال گذشته فعالیت های صنفی انجام دادیم، امیدوارم با انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره، اتفاقات گذشته تکرار نشود. خوشبختانه این مجمع با آرامش و همدلی بسیار خوبی از سوی اعضا برگزار شد.

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینما توضیح داد: از شورای مرکزی قبلی، من، جلال الدین دری، حسن مهدوی فر و فرزانه شبانی در این دوره از فعالیت های شورای مرکزی دوباره انتخاب شده اند و مهدی سجاده چی، رضا حیدرنژاد و خسرو نقیبی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و علی اکبر قاضی نظام و عبدالرضا منجزی به عنوان اعضای علی البدل، محمود مهرآور، بازرس و پریسا شمس به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

وی با اشاره به اینکه این انجمن، یک انجمن مستقل نیست و کاملاً وابسته به خانه سینما است، بیان کرد: ما امکانات مالی بسیار اندکی داریم و یکی از مشکلاتی که انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینما با آن مواجه است، نداشتن یک دفتر مستقل برای برگزاری جلسات خود است، در خانه سینما شماره 2، هر 2 هفته یک بار یک اتاق را برای 5 ساعت در اختیار ما قرار می دهند و همین مساله مشکلاتی را به همراه می آورد، در واقع می توان گفت، انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینما سالی 100 ساعت موجودیت دارد!

قاسم زاده اصل در پایان گفت: البته تاکید می کنم که این مشکل برای برخی از صنوف وجود دارد که از آن جمله می توان به کانون کارگردانان نیز اشاره کرد. این در حالی است که صنوف سینمایی برای فعالیت های صنفی نیازمند یک فضای ثابت برای برگزاری جلسات دارند.

کد خبر 4558384

نیوشا روزبان

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

بانی فیلم، گروه سینمای ایران، شهرزاد رویایی: جدول فروش فیلم ها خبر از فصل سرد برای اکران فیلم ها می دهد. این در حالی است که طی دو- سه سال اخیر فصل مرده اکران با اکران چند فیلم پرفروش اصطلاحی رنگ باخته به نظر می رسید. در بین فیلم های روی پرده اما فیلم آشغال های دوست داشتنی از وضع بهتری برخوردار است ، اما سایر آثار نیز تحت تاثیر دو عامل، کارهای پایان سال و ایام پس از جشنواره با کم شانسی مواجه شده اند. بسیاری از مخاطبان در انتظار اکران فیلم های نوروزی، از تماشای فیلم ها در این ایام صرف نظر می کنند و خیلی ها نیز به دلیل اشباع از پروسه فیلم دیدن در ایام جشنواره فیلم فجر، فعلاً علاقه ای به سینمارفتن از خود نشان نمی دهند. ضمن اینکه احتمال می رود فیلم های روی پرده نیز پاسخ مناسبی به سلیقه و خواسته سینماروها نداده اند.علاوه بر این عوامل ، بحران پر شتاب اقتصادی نیز به سختی های اکران فیلم در این فصل اضافه کرده و با این وجود خبر از احتمال افزایش بهای بلیت سینماها تا حدی باعث نگرانی مخاطبان سینماشده و سینماها با احتمال ریزش مخاطب در سال آینده نیز روبه رو هستند. درخصوص میزان فروش، شرایط و دلایل اکران فیلم ها در این زمان و احتمال گرانی بلیت سینماها با کارگردان دو فیلم در حال اکران از فلورا سام و بایرام فضلی و محمد تقی فهیم، منتقد سینما به گفت و گو پرداخته ایم.

بایرام فضلی:

توقع استقبال بالای مردم از سینما در شرایط فعلی غیر طبیعی است

اگر بخواهیم این فصل را زمانی نامناسب برای فروش فیلم های سینما بدانیم، قطعاً اکران فیلم هایی پر هزینه با آسیب جدی تری همراه می شود و امسال فیلم جن زیبا نخستین اثر بلند سینمایی به کارگردانی بایرام فضلی با توجه به اینکه تولید آن در دوکشورایران و ترکیه صورت گرفته است و با توجه به صحبت های کارگردان، با برگشت مالی مناسبی رو به رو نشده.

فضلی درباره تغییر چندباره زمان اکران این فیلم به بانی فیلم می گوید: چند بار اکران فیلم به تعویق افتاد ، زیرا ارشاد تاکید به همزمانی با ترکیه در اکران فیلم داشت و در نهایت ما به همین زمان بد راضی شدیم. نکته جالب این است که اگر فیلم جن زیبا در عید روی پرده سینما می رفت، با اکران این فیلم درترکیه همزمانی بیشتری داشتیم و هزینه کمتری برای تبلیغات شامل حال ما می شد. هزینه زیادی برای ساخت این اثر صرف شد، اما در حال حاضر شرایط طوری رقم خورده که گرچه فیلم در رده سوم جدول فروش قرار دارد، اما رقم بالایی به چشم نمی خورد .

فضلی در ادامه اشاره می کند: در حال حاضر فیلم هایی مانند آشغال های دوست داشتنی از فروش خوبی برخوردار هستند، اما اکران همین فیلم در عید می توانست مخاطب بیشتر و رقم بالاتری را کسب کند. دلایلی مانند دغدغه های افراد در پایان سال به خصوص در سال سختی مانند سالی که پشت سر می گذاریم، توقع استقبال بالای مردم از سینما را تا حدی غیر طبیعی کرده است .

بایرام فضلی در پایان با نگاه مثبت نسبت به احتمال گرانی بلیت سینماها بیان می کند: همانطور که تولید یک فیلم سینمایی دو برابر سال های گذشته شده، باید هزینه بلیت نیز افزایش پیدا کند. به هر حال تماشاگر و عوامل تولید یک فیلم هر دو به میزانی یکسان از شرایط اقتصادی دشوار دچار آسیب می شوند و هر دو طرف در یک جهت و کنار هم قرار دارند. سینماگران در جایگاه متفاوت اقتصادی نیستند و با مردم در یک سو قرار دارند .

محمد تقی فهیم:

مخاطبی که با بحران اقتصادی رو به روست، سینما نمی رود

با وجود توضیح هنرمندان درباره دلایل شرایط سخت اکران فیلم در این فصل، میزان جذابیت فیلم های در حال اکران نیز در میزان گرایش مخاطبان به سینما موثر و قابل بررسی است. محمد تقی فهیم منتقد سینما و تلویزیون درباره این موضوع توضیح می دهد: پایان سال ویژگی های منفی برای اکران فیلم ها دربر دارد. در دنیا فصل های مختلفی با شرایط متفاوت برای سینما وجود دارد، اما همچنان باید عامل اصلی در ویژگیها و کیفیت هر فیلم جست و جو شود. فیلمی که برای مخاطب کشش دارد در هر زمانی و با هر شرایطی نگاه او را جلب می کند. فیلم ها باید طوری ساخته شوند که مخاطبان یکدیگر را به تماشای اثر ترغیب کنند. در حال حاضر فیلم آشغال های دوست داشتنی فروش بهتری نسبت به سایر آثار در حال اکران دارد، زیرا عده ای سوار بر موج توقیف فیلم شدند و عده ای دیگر بنا به مسایل سیاسی که در فیلم مطرح شده، نسبت به تماشای فیلم رغبت داشته و از این بین تعداد بالایی از مخاطبان از میان نخبگان و اهالی فرهنگ بوده اند، اما فیلم از مولفه های فروش دور است. مقصودم این نیست که کمدی سخیف ساخته شود، چرا که معتقدم دوره استقبال از کمدی سخیف خیلی زود می گذرد، اما فیلم باید انبوه مردم را به سینما بکشاند. من معمولا سینماهای انقلاب و مرکز شهر را برای تماشای فیلم انتخاب می کنم و درباره این فیلم به یاد دارم که چهارده نفر وارد سینما شدند و هشت نفرشان بعد از گذشت نیم ساعت از شروع فیلم سالن را ترک کردند، زیرا عامه مردم به دنبال فیلم جناحی نیستند و ما باید بتوانیم مردم را در سینما قانع کنیم .

فهیم شرایط نامساعد زمان کنونی را برای اکران فیلم ها منکر نمی شود ودر پایان می گوید : مردم امروزعلاوه بر اینکه با بحران اقتصادی رو به رو هستند، چون به عید نزدیک می شویم و با توجه به افزایش هزینه ها و مبالغ اندک حقوق وعیدی، دیگر به فکر سینما رفتن نیستند. علاوه بر این چون تازه جشنواره فیلم فجر را پشت سر گذاشته ایم، سینماروها تا حدی توقع بالاتری از فیلم ها دارند و متاسفانه با اتفاق چشمگیری هم در این فصل رو به رو نمی شوند .

او در بخش دیگکری از صحبتهایش متذکرمی شود: با تمام این اوصاف متاسفانه در حال حاضر صحبت هایی از گرانی بلیت هم بیان شده که به نظرم نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. سینما باید تعداد مخاطب را افزایش دهد، در حالیکه گرانی مخاطبان زیادی را از سینما دور می کند. مسئولان باید به فکر افزایش ظرفیت از طربق راه هایی از جمله ایجاد سینما در شهرستان ها باشند، نه اینکه با هزینه بالای بلیت، همین مخاطبان پایتخت و برخی شهرها را از دست بدهد. سینما در دنیا ارزانترین کالای فرهنگی است، چرا که به افزایش مخاطب و در نهایت سود بیشتر فکر می کنند .

بر اساس صحبت های این منتقد، هر چند عناصر جذابیت در ساخت فیلم موثر است ، اما بحران اقتصادی و مشغله های پایان سال و ایام پس از جشنواره همگی اقبال کمتری برای فیلم های در حال اکران در این فصل را به همراه می آورد و شاید تبلیغات و قیمت مناسب برای بلیت، کمکی در راستای حفظ مخاطب برای سینما در این زمان باشد.

فلورا سام:

تبلیغات شهری فیلم قرارمون پارک شهر به دلیل تصویر سه زن پذیرفته نشد

فلورا سام بازیگر و کارگردان فیلم ها و سریال های تلویزیونی است و فیلم قرارمون پارک شهر به عنوان نخستین فیلم سینمایی این کارگردان در حال اکران است. این فیلم تاکنون فروش بالایی نداشته، اما به گفته کارگردان با رضایت مخاطبان همراه شده است. سام درباره دلایل این فروش و اکران فیلم در این فصل به بانی فیلم توضیح می دهد: فصل فعلی برای اکران فیلم ها مناسب نیست و به عنوان زمان طلایی اکران محسوب نمی شود. فیلم قرارمون پارک شهر هم از نکته منفی این فصل بی بهره نمانده و فروش بالایی نداشته است. در حالیکه کسانی که به تماشای فیلم نشسته اند، اکثرا با رضایتشان من را خوشحال کرده اند. مخاطبان در این زمان درگیر عید هستند و به طور کلی در شرایط اقتصادی کنونی هر خانواده به دنبال خرید کالای اساسی است و سینما نه تنها کالای اساسی نیست، بلکه متاسفانه چندان هم برای مردم اهمیت ندارد. حال اگر فیلم کمدی نباشد، از توجه کمتری هم نزد مخاطب برخوردار است .

سام در ادامه از شرایط نامناسب اکران این فیلم می گوید: فیلم ما در سانس های محدود، سالن های اندک و بدون تبلیغات شهری اکران شده و این زمان برای اکران فیلم ها معمولا به زمان فیلم کشی معروف است. تبلیغات شهری ما به دلیل تصویر سه زن پذیرفته نشده است. قرار بود فیلم در تابستان سال گذشته روی پرده سینما رود، اما با یک فیلم کمدی جا به جا شد و در نهایت ناچار به پذیرفتن اکران در فصل مرده شده ایم. فیلم های کمدی برای سینما لازم است، اما باید داعیه داران فرهنگی از جمله وزارت ارشاد نسبت به فیلم هایی با موضوع های دیگر نیز توجه کنند و از آثار غیر کمدی حمایت شود .

این کارگردان در ادامه درباره گرانی بلیت های سینما اشاره می کند: گرانی بلیت قطعا به معنای از دست دادن بخش عظیمی از مخاطبان خواهد بود، زیرا کسی که سبدش از لبنیات و یا موارد مهم خالی است، قطعا به سینما و تفریح های دیگر فکر نمی کند. امروز اگر خانواده ای پنج نفره به سینما برود، باید هزینه زیادی پرداخت کند و احتمالا این از این تفریح صرف نظر می کند و این هزینه را به بخش های دیگر زندگی اش اختصاص می هد. مسئله ای که مسئولان فرهنگی باید فکری برای آن کنند .

اشتراک گذاری در:

لینک خبر :‌ روزنامه بانی فیلم
پردیس های سینمایی کوروش، آزادی، هویزه مشهد، باغ کتاب، مگامال، ملت، اطلس مشهد، چارسو، زندگی و سینما فرهنگ رتبه های اول تا دهم پرفروش ترین سینماهای کشور در سال 1397 را در اختیار دارند.

با پایان سال سینمایی کشور و آغاز اکران های نوروزی آمار و ارقام در خصوص تعداد حضور کارگردانان، بازیگران در عرصه اکران و همچنین آمار فروش آثار سینمایی یکی از نقاط هدف اکثریت اهالی سینما است.

بر اساس آمار ارائه شده در مرکز آمار فروش سینما براساس این فهرست پردیس های سینمایی کوروش، آزادی، هویزه مشهد، باغ کتاب، مگامال، ملت، اطلس مشهد، چارسو، زندگی و سینما فرهنگ رتبه های اول تا دهم پرفروشترین سینماهای کشور در سال 1397 را در اختیار دارند.

همچنین حضور سینما فرهنگ به عنوان یکی از قدیمی ترین سینماهای کشور در میان فهرستی که اکثراً پردیس ها در آنجا خوش کرده اند نشان دهنده سر پا بودن این سینما در مقایسه با سایر سینماهای قدیمی است.

فهرست سینماهای برتر کشور بر اساس میزان فروش بلیت به شرح زیر است:

پردیس سینمایی کوروش

پردیس سینمایی کوروش واقع در منطقه غرب تهران با فروشی معادل 30, 015, 939, 232 تومان توانسته در میان تمامی سینماهای کشور رتبه نخست را از آن خود نماید. این سینما طی سال جاری 2, 374, 386 مخاطب سینمایی داشته است. این سینما نسبت به سال گذشته پنج میلیارد تومان افزایش فروش داشته است. کوروش سال پیش 25, 707, 077, 075 تومان را به ثبت رسانده است.

پردیس سینمایی آزادی

پردیس سینمایی کوروش واقع در منطقه مرکز تهران توانسته با فروشی معادل 13, 301, 160, 300 تومان رتبه دوم جدول بهترین سینماهای کشور طی سال جاری را به خود اختصاص داده است. این سینما طی سال جاری 1, 037, 528 مخاطب سینمایی داشته است. این سینما نسبت به سال گذشته افت مخاطب داشته زیرا سال پیش 1, 296, 554 نفر را به سینما کشانده است.

پردیس سینمایی هویزه مشهد

پردیس سینمایی هویزه مشهد یکی از معدود پردیس های واقع در شهرستان است که توانسته بیش از بسیاری از سینماهای تهران قرار گیرد. این سینما با فروشی معادل 8, 730, 999, 299 تومان رتبه سوم جدول بهترین سینماهای کشور طی سال جاری را به خود اختصاص داده است. 884, 333 تعداد مخاطبی هستند که هویزه به سینما آورده است.

پردیس سینمایی باغ کتاب

پردیس سینمایی باغ کتاب واقع در منطقه نسبتاً شمالی تهران با فروشی معادل 8, 547, 493, 849 تومان توانسته در میان تمامی سینماهای کشور رتبه چهارم را از آن خود نماید. این سینما طی سال جاری 720, 882 مخاطب سینمایی داشته است. پردیس باغ کتاب امسال توانست به عنوان سرگروه سینمایی شناخته شود و همین عاملی برای موفقیت این سینما بود.

پردیس سینمایی مگامال

پردیس سینمایی مگامال واقع در غربی ترین نقطه تهران همجوار با شهرک اکباتان با فروشی معادل 8, 249, 498, 049 تومان توانسته در میان تمامی سینماهای کشور رتبه پنجم را از آن خود نماید. این سینما طی سال جاری 731, 272 مخاطب سینمایی داشته است.

پردیس سینمایی مگامال با رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال گذشته روبرو بوده از جایگاه هفتم با دو پله صعود به رتبه پنجم پرفروشترین سینماهای کشور رسیده است.

پردیس سینمایی ملت

پردیس سینمایی ملت از جمله قدیمی ترین پردیس های سینمای شهر تهران محسوب می شود. این پردیس طی سال جاری با افت جایگاه روبرو بوده است. ملت سال گذشته رتبه چهارم را در اختیار داشت اما حال با دو پله سقوط ششم شده است.

این پردیس سینمایی امسال 587, 857 مخاطب داشته و این در حالی است که سال پیش 778, 448 نفر مخاطب را به سینما آورده است. 7, 402, 260, 700 تومان فروش حاصل تلاش پردیس ملت برای جذب مخاطب بوده است.

پردیس سینمایی اطلس مشهد

این پردیس نوپا سال بسیار پرباری را پشت سر گذاشته و توانسته بالاتر از بسیاری از پردیس های سینمایی در رتبه هفتم جدول بیاستد. پردیس سینمایی اطلس مشهد طی سال جاری 6, 274, 888, 198 تومان فروش داشته و توانسته تعداد 747, 422 نفر مخاطب را به سینماها بکشاند.

پردیس سینمایی چارسو

پردیس سینمایی چارسو هرچند در میان ده سینمای برتر از لحاظ فروش قرار گرفته اما نسبت به سال گذشته افت رتبه داشته است. این سینما سال پیش با جذب 524, 451 در جایگاه پنجم ایستاده بود اما امسال با حضور 491, 187 نفر مخاطب سه پله سقوط و جایگاه هشتم را تجربه می کند.

چارسو سال جاری با فروشی معادل 6, 072, 852, 749 تومان در نزدیکی رتبه های بالایی جدول قرار دارد و امیدوار است تا سال آینده بتواند این رتبه را ارتقا بخشد. البته نکته حائز اهمیت در مورد چارسو مکان این پردیس است که در یکی از شلوغ ترین مناطق بازاری مرکز شهر تهران واقع شده است.

پردیس سینمایی زندگی

پردیس سینمایی زندگی در میان پردیس های غرب تهران جایگاه پایین تری را تجربه می کند اما همچنان در میان ده سینمای برتر کشور در سال جاری قرار دارد. این سینما امسال توانسته 488, 321 نفر مخاطب را به سالن های خود بکشاند و در رتبه نهم جدول قرار گیرد.

پردیس سینمایی زندگی سال گذشته5, 278, 320, 400 تومان فروش داشته و در سال جاری رقم 5, 628, 581, 500 تومان را به ثبت رسانده که با توجه افزایش قیمت بلیت نشان دهنده کاهش مخاطب این سینما است.

سینما فرهنگ

سینمای فرهنگ هرچند در رتبه دهم جدول قرار دارد اما همچنان بالاتر از تمامی سینماهای قدیمی ایران ایستاده است. این سینما نسبت به سال پیش با افت مخاطب روبرو بوده و به همین دلیل دو پله سقوط در جدول را تجربه می کند.

سینما فرهنگ تنها نماینده سینماهای قدیمی کشور در میان ده سینمای پرفروش سال محسوب می شود. این سینما امسال 5, 405, 756, 792 تومان فروش داشته و 427, 812 نفر را جذب خود کرده است.

لینک خبر :‌ آرمان پرس
اپیدمی مخالفت های برخی از هنرمندان نمک نشناس که در این نظام صاحب اسم و رسم شده اند و محبوبیتی بین عموم مردم پیدا کرده اند به کیومرث پوراحمد کارگردان صاحب نام و پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز سرایت کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سایت های دیگر : پایگاه خبری تحلیلی کنگان

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ اپیدمی مخالفت های برخی از هنرمندان که با سرمایه مردم صاحب اسم و رسم شده اند و محبوبیتی بین آحاد جامعه پیدا کرده اند به کیومرث پوراحمد کارگردان صاحب نام و پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز سرایت کرد.

اخیرا فضای جامعه هنری به خصوص سینما به گونه ای شده که برخی از این سلبریتی ها تا تریبونی برایشان فراهم می شود، شروع به زدن حرف هایی می کنند که بوی سیاسی و مخالفت با آرمان های نظام از آن ها به مشام می رسد، چند ماه قبل در مراسم تشییع جنازه هنرمند فقید سیدضیاالدین دری که در خانه سینما برگزار شد، از رضا کیانیان دعوت شد تا پشت تریبون برود و مختصری از خصایص و فضایل آن مرحوم بگوید؛ اما در کمال تعجب این بازیگر سینما و تلویزیون به گونه ای از مسائل مختلف کشور انتقاد کرد که خصومت در تک تک کلمات جاری شده بر زبان این فرد قابل مشاهده بود.

صبح روز شنبه 11 اسفند ماه نیز مراسم تشییع جنازه خشایار الوند نویسنده شناخته شده سریال هایی همچون پایتخت و شب های برره در خانه سینما برگزار شد که تعدادی از هنرمندان به رسم یادبود از آن هنرمند مرحوم پشت تریبون رفتند و برای حضار صحبت کردند، یکی از این افراد کیومرث پور احمد کارگردان قدیمی و صاحب نام سینما و تلویزیون ایران بود که صبحت های خود را به حاشیه کشاند و از چارچوب مراسم خارج شد. صحبت های پوراحمد از این قرار بود:

پور احمد در این مراسم گفت: آقای ملکی (کامران) می گفت که امروز روز بدی است، روز سختی است. بله! امروز واقعاً روز سختی است . ولی در چهل سال گذشته کدام روز ما روز خوبی بوده؟ این خشایار الوند، یک منافق واقعی بود چون مردم را می خنداند. خنده یا مکروه یا حرام است. یکی از این دو تا هست. رقص و شادی مکروه یا حرام است . بالاخره یکی از این دو تا هست. این منافق (خشایار الوند) مردم را می خنداند. در چهل سال گذشته ما همش در برهه حساس بودیم و باید خفه خان می گرفتیم، نمی خندیدیم. سرمان در لاک خودمان بود. چون برهه حساس، برهه حساس.... تمام این چهل سال... تمام این روزهایش ....

پوراحمد که چنین به برخی مبانی می تازد، شخصی است که در این کشور وارد سینما شده، در همین 40 سال مذکور شناخته شده و به برکت همین انقلاب توانسته نام هنرمند را یدک بکشد؛ سریال ها و فیلم های بسیاری ساخته که پشتوانه بخش اعظمی از آنها حمایت های دولتی است؛ تمام اعتبار و شان هنری خود را در این 40 سال به دست آورده است و اکنون منتقد همین کشور شده است.

این سیر نمک نشناسی برخی از این هنرمندان اندکی مشکوک به نظر می رسد؛ طوری که اکبر سنگی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با دانا می گوید: گمان می کنم که این نوع صحبت ها و حواشی که از جانب امثال کیومرث پوراحمد و رضا کیانیان می بینیم پشت پرده ای دارد و از جایی خط می گیرند؛ این ها افراد متوهمی هستند که گمان می کنند نظام رو به سقوط است و این گونه می خواهند برای رژیم خیالیشان که بناست بعد از نظام جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید خوش رقصی می کنند.

عموم مردم پوراحمد را با قصه های مجید می شناسند و از این طریق مورد وثوق عام مردم قرار گرفت؛ سینمایی خواهران قریب او که توانست سیمرغ بهترین کارگردانی را نیز از جشنواره فیلم فجر برای وی به ارمغان بیاورد، این یکی از چندین جایزه ای است که از سینمای ایران نصیب آقای کارگردان شده است.

به چند گفتگوی پوراحمد با رسانه های مختلف توجه می کنیم تا بیشتر با اظهارات نابسمان وی آشنا شویم:

پیش از این پوراحمد در گفتگو با یک سایت سلطنت طلب گفته بود: اصولا جمهوری اسلامی از ما خوشش نمی آید، از فیلمسازان مستقل خوشش نمی آید، از تفکر مستقل خوشش نمی آید و برای ارعاب و ترساندن و برای اینکه ما در آرامش نباشیم و نتوانیم کار کنیم دست به چنین اقداماتی می زند، البته پور احمد در حالی این ادعا را مطرح کرده که اغلب فیلم هایش را با بودجه دولتی ساخته است.

وی در گفتگو با سایت شبکه خبری فرهنگ و هنر هم گفته بود: در این سینمای فقیر هیچ کدام از فیلم هایم را بدون دغدغه کار نکرده ام؛ چه بخش خصوصی و چه در بخش دولتی؛ همیشه و همیشه دغدغه و مشکلات داشتم. چون ما که هیچ وقت نورچشمی نبودیم، نمی توانیم بدون دغدغه فیلم بسازیم. فقط نورچشمی ها می توانند بدون دغدغه فیلم بسازند و آنهایی که حاضرند به قدرت تعظیم کنند. من هرگز تعظیم نکرده ام و نخواهم کرد.

کیومرث پوراحمد در بحبوحه انتخاب 96 نیز با حمایت از یک جریان سیاسی خاص گفته بود: خوشحالم که با انتخاب مردم پول ملی ارزشش را با ز می یابد و پاسپورت ایرانی ارزش قبلش را پیدا می کند و تحقیر ایرانیان در جهان پایان می یابد و شأن ما بازمی گردد. خوشبینم و آسوده که در هنر هم اتفاقات خوبی در راه است . جالب است که همین فرد گفته بود به هیچ قدرتی تعظیم نکرده و نمی کند.

کیومرث پوراحمد درباره ساخت فیلم های انتخاباتی برای سیاستمداران نیز گفته است: تا قبل از دوره آقای روحانی، اگر پیشنهادی به من می شد قطعا انجام می دادم، البته نه هر پیشنهادی. اما اکنون هر کسی با هر رویکردی هم قصد ریاست جمهوری داشته باشد برایش فیلم نخواهم ساخت. البته در دوره آقای خاتمی مایل بودم که این کار را انجام دهم. دوم خرداد 21 سال پیش بهترین دوران سیاسی ایران بود. اگر در آن دوران بودیم قطعا برای آقای خاتمی فیلم تبلیغاتی می ساختم. اما اکنون برای آقای موسوی هم فیلم نمی سازم. دیگر رای هم نخواهم داد و از هیچ فردی حمایت نخواهم کرد.

این نوع رفتار که می توان اسمش را شلوغ بازی بی بهانه یا با بهانه گذاشت در سال 93 نیز در دانشگاه شهید باهنر کرمان و توسط کیومرث پور احمد که برای اکران فیلم قصه های مجید به این دانشگاه رفته بود روی داد، او دانشجویان را به این تشویق کرد که در برابر سانسور ساکت ننشیند و در چنین مواقعی که فیلم سانسور می شود سالن را ترک کنند.

وی با تاکید بر اینکه هنرمندان دنیای سیاست بازی را نمی فهمند؛ ادامه داد: دنیای ما متفاوت از دنیای شماست؛ در مملکتی که مجلسش جلوی پروانهٔ وزارت ارشاد را می گیرد و برای این پروانه تره هم خورد نمی کند، چیزی جز بی قانونی حاکم نیست.

پور احمد با اشاره به موسسهٔ سروش نیز گفت: عده ای در موسسهٔ سروش برای مردم تصمیم می گیرند؛ معلوم نیست یارو آن لحظه خمار و نئشه بوده که می زند فیلم ها را نابود می کند و معلوم نیست احمق چه مصرف کرده و می زند همه چیز را خراب می کند.

این ها تنها بخشی از اظهار نظرها و حواشی ای است که این هنرمند در کارنامه خود دارد، پیش از اظهارات جنجالی اش در مراسم تشییع جنازه خشایار الوند، آخرین حاشیه ای که پوراحمد داشت مربوط به نشست خبری آخرین فیلمش به نام تیغ و ترمه در جشنواره فیلم فجر امسال بود که در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که چرا در فیلمش از الفاظ رکیک بسیاری استفاده کرده است، با تکرار همان الفاظ رکیک فضای نشست خبری را مشوش کرد، از سوی محمود گبرلو مجری نشست تذکر گرفت.

جمهوری اسلامی 40 سال است که تمام تلاشش را کرده تا مردمش در امنیتی کامل باشند تا بتوانند با خیال راحت به شکوفایی استعدادها و دغدغه های انسانی خود بپردازند اما انگار برخی دوست دارند نمک بخورند و نمکدان بشکنند.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ دانا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ سایت های دیگر : برترین ها الف عصر شهروند صنعت نیوز تیک بیتوته

بانی فیلم ، گروه سینمای ایران : با کاوشی در آمار فروش ایران می توان دریافت پرونده فروش سینما در سال 97 با 250 میلیارد بسته می شود که رقم چشمگیری است. هر چند در این باره باید به افزایش قیمت بلیت هم توجه کرد. سال 96 سینمای ایران با فروشی معادل 190 میلیارد تومان توانست رکورد بیشترین فروش در تاریخ خود را ثبت کند که رشد 11 درصدی نسبت به سال 1395 هم داشت. تا 12 اسفند فروش کلی سینمای ایران در سال جاری به مرز 238 میلیارد تومان رسید که می توان پیش بینی کرد این رقم تا آخر سال به 250 میلیارد تومان خواهد رسید. ضمن اینکه تا دیروز 27,187,302 نفر سینمارو از ابتدای سال از فیلمهای روی پرده دیدن کرده اند.

بیشترین سهم دفاتر پخش از اکران 97
سال 97 شاهد اکران 73 فیلم در سالن های سینما بوده ایم و دفاتر پخش سهم زیادی در امکان نمایش فیلم ها در سینماها را دارند. بر این اساس طبق اعلام جامعه صنفی تهیه کنندگان، فیلمیران ،بهمن سبز و رسانه فیلمسازان مولود بیشترین اکران فیلم ها را به خود اختصاص دادند.
سال 97 با اکران 73 فیلم در سالن های سینما کم کم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. تعداد فیلم های نمایش داده شده در سینماهای تهران توسط شرکت های پخش از اهمیت خاصی برای سینماگران برخوردار است. در میان دفاتر پخش، فیلمیران با اکران 11 فیلم رتبه اول پخش را به خود اختصاص داده است و به ترتیب بهمن سبز با پخش 10 فیلم ، رسانه فیلمسازان مولود با پخش 9 فیلم و با اختلاف، دفاتر نیکان فیلم، خانه فیلم، هدایت فیلم و سیمای مهر با پخش 6 فیلم در رتبه های بعد قرار گرفتند.
دفتر فیلمیران (11 فیلم) هزارپا، دلم می خواد، چهارراه استانبول، عصبانی نیستم، به وقت شام، جن زیبا، اسکی باز، مارموز، عرق سرد، سوفی و دیوانه و تگزاس (15 و شش دهم درصد از کل 73 فیلم اکران شده)
دفتر بهمن سبز (10 فیلم) دایان، پاستا ریونی، در مسیر باران، سرو زیر آب، شعله ور، تنگه ابوقریب، خاله قورباغه، جشن دلتنگی، فیلشاه، سوءتفاهم (13 و شصت و نه دهم درصد از کل 73 فیلم اکران شده)
دفتر رسانه فیلمسازان مولود (9 فیلم) کاتیوشا، لازانیا، به وقت خماری، ناخواسته، خرگیوش، پارادایس، دزد و پری، پیشونی سفید، همه چی عادیه (12 و سی و دو دهم درصد از کل 73 فیلم اکران شده)
دفتر نیکان فیلم (6 فیلم) بمب یک عاشقانه، مغزهای کوچک زنگ زده، لس آنجلس تهران، مصادره، خوک، هت تریک (هشت و بیست و یک دهم درصد از کل 73 فیلم اکران شده)
دفتر خانه فیلم (6 فیلم ) در وجه حامل، درساژ، آستیگمات، ماهورا، لونه زنبور، اتاق تاریک (هشت و بیست و یک دهم درصد از کل 73 فیلم اکران شده)
دفتر سیمای مهر (6 فیلم) ضربه فنی، گرگ بازی، میلیونر میامی، چرا غ های ناتمام، لاتاری، دارکوب (هشت و بیست و یک دهم درصد از کل 73 فیلم اکران شده)
دفتر هدایت فیلم (6 فیلم) من دیوانه نیستم، کلمبوس، قانون مورفی، تخته گاز، فراری، خجالت نکش (هشت و بیست و یک دهم درصد از کل 73 فیلم اکران شده)
دفتر نسیم صبا (4 فیلم) راه رفتن ، آشغال های دوست داشتنی، دم سرخ ها، شماره 17 سهیلا (پنج و چهل و هفت دهم درصد از کل 73 فیلم اکران شده)
دفاتر آفتاب عالمتاب ، راه عرفان و شکوفا فیلم با نمایش 3 فیلم در رتبه بعدی قرار گرفت و دفتر جوزان فیلم با 2 فیلم در رتبه های بعدی قرار دارد. دفاتر بامداد فیلم، گستر فیلم، نورتابان، پویا فیلم، گویا فیلم، جوزان فیلم، آفرفیلم، موسسه آفرین فیلم فرداد، فارابی ، نیمروز فیلم با 1 فیلم در اکران 97 فعال بودند.

اشتراک گذاری در:

لینک خبر :‌ روزنامه بانی فیلم
سینماپرس: تعدادی از اهالی سینما همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشنواره فیلم فجر با انتقاد از مسئولان و برنامه ریزان سینمای کشور تأکید کردند: هنرهفتم به صورت عامدانه توسط مدیران فشل شده است؛ این سینماگران خاطرنشان کردند: سینمای ما امروزه دارای ابتذال است به نحوی که در بسیاری از فیلم ها جز دیالوگ های بی ادبانه، حرکات رکیک و مشمئزکننده، روابط غیراخلاقی، خیانت زوجین و... چیزی نمی بینیم!
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

به گزارش سینماپرس چهل سالگی سن بلوغ انقلاب اسلامی است؛ این وظیفه نخبگان و فرهیختگان وهنرمندان جامعه است که کشور را در همه زمینه ها به پیشرفت برسانند؛ پیشرفتی که سال ها است حداقل در حوزه فرهنگی کشور متوقف شده و به همین علت است که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی ها و فرمایشات شان به این مقوله اشاره کرده و تأکید داشته اند که ما در حال عقبگرد هستیم.

رهبری زمانی از ولنگاری فرهنگی یاد کرده اند و زمانی دیگر از نفوذ فرهنگی دشمنان!؛ ایشان همچنین با فرمان آتش به اختیار به نیروهای متعهد انقلابی خواستار آن شده اند که تمام وفاداران به نظام و انقلاب اسلامی هرآنچه در توان دارند انجام دهند و جلوی پسرفت ها را بگیرند. مقام معظم رهبری همچنین چند سال قبل تأکید کرده بودند: پیشرفت کشور تنها بر اساس الگوی اسلامی - ایرانی امکان پذیر است.

اما متأسفانه امروزه سینمای کشور به زعم بسیاری از منتقدان، اهالی رسانه، کارشناسان و سینماگران در اوج ابتذال و پسرفت است! هیچ نشانی از پیشرفت دیده نمی شود و سیاست گذاران و مدیران سینمایی هیچ توجهی به ارزش ها، آرمان ها و دغدغه مندی های انقلاب اسلامی ندارند و غرب زدگی، لودگی و قبح زدایی و پرده دری به شدت در سینمای کشور به چشم می خورد.

در همین رابطه با 13 تن از چهره های سینمای کشور گفتگویی انجام دادیم که ماحصل آن برای اطلاع بیشتر مخاطبان گرامی در ذیل نقل شده است؛ خانم: انسیه شاه حسینی و آقایان: جهانگیر الماسی، علیرضا سربخش، سهیل سلیمی، ناصر شفق، محمدرضا اسلاملو، پرویز فارسیجانی، هوشنگ توکلی، ماشاالله شاهمرادی زاده، مهدی عظیمی میرآبادی، جمال شورجه، سعید مستغاثی و حمید بهمنی در این مجموعه گفتگوها انتقادات شان از عملکرد غلط مدیران سینمای کشور را بیان کردند.

الماسی: سینمای اخته و تکنیک زده در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست/ مدیران و سیاست گذاران عامدانه سینما را فشل کرده اند!

جهانگیر الماسی بازیگر و کارگردان سینما همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشنواره فیلم فجر گفت: ما پس از انقلاب اسلامی هیچ گاه به دنبال سینمای خنثی و اخته نبودیم اما متأسفانه مدت ها است سینمای ما اخته و به شدت درگیر تکنیک شده و مضامین و تبیین ارزش ها اخلاقی و معنوی در آن از بین رفته است. سینمای ما از زمانی دچار بحران شد که توجه به آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی در آن از بین رفت؛ بنده صریحاً می گویم که مدیران و سیاست گذاران عامدانه سینما را فشل کرده اند!؛ متأسفانه سیستم مدیریت اجتماعی ما در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به خاطر مطامع و نفس اماره و مهمتر از همه به خاطر هجومی که به انقلاب اسلامی از طریق گروهک های سیاسی شد دچار بحران شده است.

سربخش: مدیران فرهنگی زمینه سازی لازم برای توجه سینما به آثار استراتژیک را فراهم نیاورده اند

علیرضا سربخش جانباز روشندل و کارشناس فرهنگی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشنواره فیلم فجر گفت: ما زمانی که نگاهی به آثار به نمایش درآمده در جشنواره فیلم فجر طی سال های برگزاری اش می کنیم متوجه می شویم بیش از 80 درصد آثار جشنواره فیلم فجر انقلاب و نظام را زیر سوأل می برد؛ این اتفاق دردناک و ناراحت کننده است. نمی توان منکر شد که در 40 سال اخیر فعالیت ها و تلاش هایی در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله سینما و تئاتر صورت گرفت تا آثار خوب و قابل تأملی تولید شوند؛ به خصوص در دهه های 60 و 70 این اتفاق بیشتر نمود عینی داشت اما در رابطه با انقلاب اسلامی ما کم کاری های زیادی داشته ایم و آثار اندک ساخته شده نتوانستند جواب نیازهای جوانان و جامعه را بدهند.

سلیمی: سینمای ما بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دچار ابتذال شده است

سهیل سلیمی کارگردان سینما و تلویزیون نیز در این باره گفت: متأسفانه سینمای ما بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره دچار ابتذال دوران طاغوت شده است و ما به همان 40 سال قبل بازگشتیم. وجود ابتذال در سینمای کشور مسأله ای بسیار واضح است و تنها فرم ابتذال نسبت به پیش از انقلاب عوض شده که آن هم به خاطر برخی از محدودیت ها است.

شاه حسینی: سینمای ما امروزه در اوج ابتذال است/ مسئولان فرهنگی دغدغه ای برای احیای سینمای ارزشی ندارند

انسیه شاه حسینی کارگردان سینما همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشنواره فیلم فجر گفت: باعث شرم و تأسف و تأثر است که اینک همزمان با پیروزی چهلمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی باید بگوییم که سینمای ما امروزه در اوج ابتذال است! الآن در بسیاری از فیلم ها جز دیالوگ های بی ادبانه، حرکات رکیک و مشمئزکننده، روابط غیراخلاقی، خیانت زوجین و... چیزی نمی بینیم! اخلاق در سینمای ایران به طور کل از بین رفته و این در حالی است که سینمای آمریکا امروزه یکی از اخلاقی ترین سینماهای دنیا را دارد؛ ما اگر نیم نگاهی به آثار خانوادگی، کودکانه و... سینمای آمریکا بیندازیم متوجه می شویم که آن ها در فیلم های شان به مردم شان پیام های درست انسانی می دهند و درصدد هستند تا جامعه شان را به راه راست هدایت کنند اما ما بالعکس عمل می کنیم.

شفق: وقتی تنها نیم درصد از بودجه کل کشور به حوزه فرهنگ اختصاص پیدا می کند یعنی این حوزه دغدغه مسئولان نیست/ اخلاق و حرمت در سینما از بین رفته است

ناصر شفق تهیه کننده سینما نیز در این باره اظهار داشت: وقتی تنها نیم درصد از بودجه کل کشور به حوزه فرهنگ و ورزش اختصاص پیدا می کند یعنی توجه به این حوزه ها دغدغه مسئولان نیست و همین باعث شده ما نه تنها در سینما بلکه در سایر حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی با مشکلات و نقصان های فراوان روبرو شویم. مروزه سینما به ارزش های ملی و بومی تکیه نمی کند و با سیاه نمایی زنده مانده است. ما باید به قهرمانان واقعی دینی و ملی مان در سینما پرداخت کنیم، ما باید آگاه باشیم که نیاز به قهرمانان سازی پوشالی مثل آمریکایی ها را نداریم چرا که دین و ملیت مان سرشار از قهرمانان واقعی است اما نسبت به آن ها بی توجه هستیم.

اسلاملو: مسئولان سینمای ما را با سینمای دنیا که مبنایش لیبرال سرمایه داری است مقایسه می کنند/ رسانه ها همه را از خواب بیدار کنند!

محمدرضا اسلاملو کارگردان سینما و کارشناس فرهنگی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری جشنواره فیلم فجر گفت: انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی بود اما متأسفانه مسئولان و مدیرانی که امروز اداره امور فرهنگی و هنری کشور را در دست دارند به این باور نرسیده اند که انقلاب ما فرهنگی بود؛ فرهنگ جوهره بسیاری حوزه ها از جمله سینما است اما مسئولان سینمای ما را با سینمای دنیا که مبنایش لیبرال سرمایه داری است مقایسه می کنند و به همین علت ما پیروی آن ها شده به شدت در این عرصه عقب مانده شده ایم. مسئولان وقتی سینمای دنیا را رصد می کنند می گویند فرهنگ آن ها کجاست؟ متأسفانه نمی دانند که مبنای سینمای دنیا فرهنگی نیست. آن ها وابسته به لیبرالسیم و پادشاهی و... هستند. آن ها به فرهنگ باور و اعتقادی ندارند و متأسفانه مسئولان ما هم علیرغم هشدارهای دغدغه مندانه و متعدد مقام معظم رهبری در خصوص مسائلی از قبیل نفوذ فرهنگی، ولنگاری فرهنگی و... و همچنین سینماگران دلسوزی که مرتب ناله می کنند و از وضعیت فلاکت بار و بغرنج سینمایی به ستوه آمده اند، کار خودشان را انجام می دهند.

فارسیجانی: سینما نیازمند تربیت و آموزش سینماگرانی مستعد، خلاق، انقلابی و ولایتمدار است/ اغلب آثار جشنواره هیچ قرابتی با آرمان ها و اهداف انقلاب نداشتند

پرویز فارسیجانی مدیرکل سابق مطالعات و توسعه دانش و مهارت های سینمایی سازمان سینمایی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: سینمای ایران امروزه نیازمند تربیت و آموزش سینماگرانی مستعد، خلاق، انقلابی و ولایتمدار است و از سوی دیگر این وظیفه مدیران سینمایی است که از تولید فیلم های استراتژیک حمایت کنند. الآن وقتی جشنواره را ارزیابی می کنیم جز 5 فیلمی که نزدیک به انقلاب بودند مابقی هیچ قرابتی با معارف و مقاصد انقلاب نداشتند و بالعکس برخی از آن ها برخلاف جهت آرمان ها و اهداف انقلاب بودند. مدیریت سینما باید تکلیف این موضوع را روشن کند که چرا اینگونه آثار در سینمای جمهوری اسلامی ایران تولید می شوند؟ چه کسانی مجوز ساخت این آثار را می دهند؟ این فیلم ها به وضعیت فرهنگ و هنر کشور ضربات جبران ناپذیر و مهلکی را وارد می سازد و باید جلوی آن گرفته شود.

توکلی: مدیران و سیاست گذاران به عمد ذهن سینماگران را منحرف کرده اند/ سینمای ما از نظر محتوا بسیار عقب افتاده است

هوشنگ توکلی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون نیز گفت: ما نباید فراموش کنیم که هر فیلمی که در کشورمان ساخته می شود توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آن مجوز صادر می گردد، از این رو به واسطه وفور فیلم های کم ارزش می توانیم بگوییم که مدیران و سیاست گذاران به عمد ذهن سینماگران را منحرف کرده اند! اگر فیلم های نازل در سینمای کشور ما تولید می شود مسبب اصلی آن مدیرانی هستند که به این فیلم ها مجوز می دهند، شوراهایی که فیلمنامه های این فیلم ها را تصویب می کنند و یکایک سیاست گذاران سینمایی نیز در این میان مقصرند. ما فقط نمی توانیم گناه تولید این فیلم ها را به گردن سینماگران بیندازیم چرا که آن ها امکان دارد بر اساس سلیقه شان هر فیلمی را بخواهند تولید کنند اما این مدیران سینمایی هستند که باید جلوی تولید آثار غیر فرهنگی و کم ارزش را بگیرند.

شاهمرادی زاده: سینمای ما مقابل دشمنان دچار وادادگی شده است/ کدامیک از سینماگران حاضرند پرچم آمریکا را آتش بزنند؟

ماشاالله شاهمرادی زاده بازیگر و کارگردان سینما همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مسئولان ضعیف و عقیم از سینماگران انقلابی برای تولید آثار ارزشی حمایت نمی کنند؛ بنده صراحتاً عنوان می کنم که سینمای ما طی 40 سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد نه تنها در مقابل دشمنان ایستادگی نکرده که دچار وادادگی هم شده است و این اتفاق برای ما مایه شرمساری است. شاید طی سال های پس از انقلاب اسلامی همیشه مسئولان دولت ها جواب دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را داده باشند و جلوی آن ها به صورت کلامی کوتاه نیامده باشند؛ شاید همه روسای جمهور ما طی 40 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته در مقابل آمریکا سرخم نکرده باشند اما ما در سینمای مان حتی یک فیلم برای مقابله با سینمای کثیف و ضد ایرانی، آمریکایی ها تولید نکرده ایم.

عظیمی میرآبادی: برخی گلوگاه های اصلی سینما و تلویزیون در اختیار کسانی است که اعتقادی به انقلاب و نظام اسلامی ندارند/ به افرادی که سنخیتی با انقلاب ندارند اجازه کار داده می شود

مهدی عظیمی میرآبادی معاون اسبق نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: گلوگاه های اصلی سینما و تلویزیون در اختیار کسانی است که اعتقادی به انقلاب و نظام اسلامی ندارند و به همین دلیل ما شاهد تولید فیلم های انقلابی و رشد کیفی آثار سینمایی نیستیم! اگر نیم نگاهی به سایر حوزه ها و بخش های دیگر کشور اعم از فرهنگی و غیرفرهنگی طی 40 سال گذشته بیندازیم متوجه می شویم که در همه زمینه ها رشد بسیار خوبی داشتیم و تنها حوزه سینما است که عملکردی منفعلانه، رو به عقب و بد داشته است.

شورجه: فقدان سیاست گذاری باعث شد 40 سالگی انقلاب در سینما جایی نداشته باشد/ سینمای ایران نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت فراوانی داشته است

جمال شورجه کارگردان سینما نیز در این خصوص اظهار داشت: متأسفانه ما در حال حاضر سکس پنهان در فیلم های سینمایی مان داریم، هجوگویی های فراوانی را شاهد هستیم و این اتفاقات مخاطبان جدی سینما را به سمت بی اخلاقی سوق می دهد؛ هرچند که شاید این نوع آثار در سینمای کشور غالب نباشند اما همین تعدادی هم که وجود دارند باعث شرم است و این آلودگی ها شایسته سینمای جمهوری اسلامی ایران نیست. من نمی دانم چرا ما اجازه می دهیم فیلمسازان مان هرچه را که می خواهند بنا به سلیقه و نگاه و سطح سواد خودشان بسازند و در جشنواره انقلاب نمایش دهند؟ آیا در 40 سالگی انقلاب اسلامی نباید نظارتی جدی و دقیق تر وجود داشت؟ علاوه بر همه این ها ما در افتتاحیه این رویداد سینمایی هم شاهد برخی اتفاقات و حرکات و حرف های ناشایستی بودیم که در شأن نظام و انقلاب اسلامی نبود.

مستغاثی: جریان سینما با گفتمان مردم و انقلاب اسلامی فاصله دارد/ تبلیغ سبک زندگی غربی و نشان دادن خانواده های از هم پاشیده در شأن سینما و تلویزیون نیست

سعید مستغاثی رئیس پیشین انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: متأسفانه ما در بسیاری از حوزه ها به نقطه آرمانی و اهداف انقلابی مان نرسیده ایم که حضرت آقا هم در بیانیه گام دوم انقلاب به این مسأله اشاره فرمودند؛ سینما اما یکی از بخش هایی است که ماصلاً در آن نتوانستیم به اهداف و آرمان های انقلابی مان برسیم و متأسفانه بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب باید بگوییم که جریان اصلی سینما به شدت با گفتمان مردم و انقلاب اسلامی فاصله دارد. سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر که همزمان با جشن 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد ثابت کرد که جریان اصلی سینما با گفتمان انقلاب فاصله دارد و متأسفانه این جشنواره در شأن 40 سالگی انقلاب نبود.

بهمنی: انتلکتوئل ها ماهیت انقلاب اسلامی در سینما را از بین بردند/ چرا سینما از فیلم های قبح شکن و ضد خانواده پر شده است؟!

حمید بهمنی کارگردان سینما همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انتلکتوئل ها ماهیت انقلاب اسلامی در سینما را از بین بردند و سینمای ایران را بدل به سینمایی خنثی، بی هویت و سرشار از حرف های رکیک، ترویج بی حجابی و بی عفتی، قبح شکنی در روابط زناشویی و... کردند. ما نسبت به انقلاب در سینما کم کاری کردیم؛ سوأل بنده از مسئولان و مدیران و سیاست گذاران سینمایی این است که چرا بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز یک فیلم فاخر در مورد این واقعه عظیم تولید نشده است؟؛ چرا سینمای ایران از فیلم های قبح شکن و ضد خانواده پر شده اما از فیلم های ارزشی خبر چندانی نیست و کلیت سینما را فیلم هایی با رویکرد و اهداف انقلاب اسلامی در بر نگرفته است؟

لینک خبر :‌ سینما پرس
وقتی به فروش فیلم های سینمایی سال 97نگاه می کنیم، صدر جدول فروش را در تسخیر آثاری می بینیم که به هر شکل ممکن خواسته اند خنده را روی لبان مردم بیاورند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

گروه فرهنگی: وقتی به فروش فیلم های سینمایی سال 97 نگاه می کنیم، صدر جدول فروش را در تسخیر آثاری می بینیم که به هر شکل ممکن خواسته اند خنده را روی لبان مردم بیاورند. اینجا فعلا کاری به درست و غلط بودن روشهایی که برای خنداندن مردم در این فیلم ها بکار گرفته شده نداریم. این وسط آنچه مهم است، کشف رگ خواب مردم در این زمانه سخت توسط سینماگران است که آن همان فرار از مشکلات جاری و روزانه حتی اگر شده برای مدتی محدود و خندیدن است. به عبارت دیگر، از آنجایی که مردم ما به این قسمت اثر سینمایی توجه ویژه ای دارند، باعث شده سینماگران ما به هر شکلی که شده به پررنگ تر شدن آن دامن بزنند.

به گزارش بولتن نیوز ، البته گویا این قضیه فقط مربوط به حوزه سینما نیست. در حوزه موسیقی هم داستان از همین قرار است. بازار موسیقی ما این روزها پر شده از آثار یک بار مصرف. اشعاری سطحی و ریتمی عامه پسند که تلاش می کنند یک ترک موسیقی را بسازند و به گوش مخاطب برسانند. و وقتی استقبال مخاطب را می بینیم، متوجه میشویم همان قاعده فرار از فشارهای روزانه حتی اگر شده به طور موقت، در حوزه موسیقی هم جاری است. و چرا نباشد؟ وقتی مخاطب عام تو در موسیقی همانی است که در سینماست و جاهای دیگر.

حال، سوال مهمی که این بین وجود دارد آن است که برای کم کردن سطحیت موجود در چنین آثاری چه باید کرد؟ و چگونه می توان مخاطب را از دست این وضعیت نجات داد؟ آیا این گرایش با ایجاد یکسری محدودیت ها در تولید یا ایجاد مشوق هایی برای سینماگران و موزیسین ها در جهت ساخت آثاری با المان های معین، قابل اصلاح است؟ آیا تغییر ذائقه مردم را باید از درون خود سینما و موسیقی شروع کرد؟ یا این تغییر ذائقه، در جای دیگری رخ داده و دگرگون سازی مجددش، نیازمند تغییر همان نقطه است؟

اگر نگوییم همه سهم تغییر ذائقه مردم ما در حوزه هنر، به شرایط سخت زندگی امروزی ربط دارد، حداقل می توانیم بگوییم بخش قابل توجهی از تغییر کاربری هنر در نزد عامه از ابزاری برای تعمق به ابزاری برای فرار، به این مقوله برمی گردد. باید بپذیریم فرار از تنگی عرصه معیشت، ازدواج، کار و مسکن و دیگر امور، این نیاز را در بسیاری از مردم ایجاد کرده که دنبال فرصت های حتی کوتاه رهایی از این موقعیت ها باشند. لذا باید بپذیریم تغییر این سطحیت موجود در بازار یا بخش اقتصادی سینما و موسیقی ما، ربط زیادی به این وضع اقتصادی موجود دارد که تصور تغییر آن بدون تغییر در ریشه اصلی، فرضی غلط است.

انتهای پیام /#

لینک خبر :‌ بولتن نیوز
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

بانی فیلم، گروه سینمای ایران: سریال سازی در شبکه نمایش خانگی با توجه به حاشیه های منفی مالی آن که اخیراً حسابی خبرساز شده، گاه از لحاظ محتوایی هم برای سازندگان دردسرساز می شود. بویژه موقتی شاخکهایی نسبت به برخی از آنها حساس می شود و موجباتی را ایجاد می کند تا مدام در معرض جرح و تعدیل قرار گیرند. سریال ویدئویی ممنوعه یکی از این نمونه هاست که حتی طعم توقیف را هم چشید. هر از گاهی هم گلایه و شکایت بازیگران آن نسبت به ممیزی بخشهایی از این مجموعه مطرح می شود. در کنار همه اینها، مخالفان با ایراد اتهام نژادپرستی به قصه قسمت هفته گذشته سریال که به طرح پیشنهاد ازدواج اجباری دختری ایرانی با یک مرد کارگر افغانی پرداخته بود، حاشیه تازه ای برای آن ساخته اند. حاشیه ای که می تواند به بروز ممیزی های تازه در آن بینجامد.
در همین حال دیروز باشگاه خبرنگاران- سایت ارگان سازمان صدا و سیما که میانه خوبی با سریالهای شبکه ویدئویی هم ندارد-، نوشت: وزیر ارشاد در پاسخ به اینکه چرا نظارت بر محتوای نمایش های خانگی از جمله سریال ممنوعه کم بوده است، گفت: این حرف را قبول ندارم، نظارت در همه بخش ها درست و بجاست .
پرسشی جهت دار که البته با پاسخ دفاع آمیز وزیر مواجه شده است و اگر در عمل هم ادامه داشته باشد، شاید این سریال از گزند ممیزی های احتمالی بعدی مصون بماند.

اشتراک گذاری در:

لینک خبر :‌ روزنامه بانی فیلم
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وظیفه وزارت ارشاد تهیه و توزیع کاغذ نیست، گفت: وظیفه این نهاد اعطای یارانه کاغذ به مطبوعات است و از خردادماه به صورت شخصی و از جایگاه وجدان نه به عنوان وظیفه از مطبوعات حمایت کردیم و با رایزنی با تولیدکنندگان، کاغذ به قیمت پنج هزار و 500 تومان به مطبوعات اختصاص یافت.

به گزارش ایسنا، سیدمحمدرضا دربندی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران استان همدان، ادامه داد: تا یک ماه و نیم قبل کاغذ سهمیه ای بین مطبوعات توزیع شد و از این تاریخ بانک مرکزی ارز را به شرکت های تولید و توزیع کننده اختصاص داد و حرف بانک مرکزی این بود که اگر روزنامه تعطیل شود، اتفاقی نمی افتد اما اگر دارو نباشد مردم با مشکل مواجه می شوند با این حال شرکت ها کاغذ موجود را توزیع کرده اند و برای واردات کاغذ به ارز نیاز دارند که این میزان نیازمند 100 میلیون دلار است.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: به مطبوعات توصیه شده که تعداد صفحات و چاپ را کاهش دهند و تا اطلاع ثانوی هیچ رسانه ای مشمول ماده 16 و ابطال مجوز نخواهند شد.

وی با بیان اینکه ابلاغیه ای مبنی بر اینکه آگهی های ادارات تنها با هماهنگی ارشاد به رسانه ها اختصاص یابد، گفت: این موضوع هم به فشار استانداران به دستگاه ها مربوط است و هم همکاری رسانه ها چرا که برخی رسانه ها آگهی را به نرخ پایین تر از نرخ مصوب منتشر می کنند که آسیب زا است و توزیع عادلانه را با مشکل مواجه می کند.

دربندی همچنین تصریح کرد: قوه قضائیه اعلام کرده آگهی های این نهاد را از مطبوعات حذف و مبلغ 30 میلیارد تومانی از محل آگهی ها را از رسانه ها دریغ می کند که در این راستا پیگیری از سوی وزارت ارشاد صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه سه هزار سهمیه بیمه پایه و سه هزار سهمیه بیمه تکمیلی برای خبرنگاران در سالجاری اخذ و ثبت نام انجام شد، گفت: در سال آینده نیز سهمیه ای درنظر گرفته خواهد شد تا خبرنگارانی که بیمه نیستند، بتوانند برای ثبت نام اقدام کنند و همچنین پیش بینی برای بیمه دست اندرکاران غیرخبرنگار مطبوعات همچون پیک موتوری روزنامه و پیشخدمت رسانه ها و مدیران مسئول صورت گرفته است که به زودی نتایج اعلام خواهد شد.

دربندی با بیان اینکه در حوزه کتاب کاغذ چهار برابر گران شده و قیمت فروش آن نیز پنج برابر شده است، عنوان کرد: این شرایط برای مطبوعات قید نمی کند و کسی روزنامه با قیمت بالا نمی خرد در حالیکه قیمت کاغذ برای نشریات نیز افزایش یافته و این موضوع نیز مورد بررسی وزارت ارشاد است.

وی با بیان اینکه تعهدی صورت گرفته که افرادی که از دی ماه سال قبل تقاضای اعطای مجوز کرده اند تا سه سال یارانه دریافت نخواهند کرد، یادآور شد: با این اقدام بخش زیادی از متقاضیان مجوز رسانه حذف شدند و متقاضیان واقعی باقی ماندند.

دربندی در ادامه با اشاره به اینکه باید هیئت نظارت بر مطبوعات آزمون و معیار سنجش برای اعطای مجوز درنظر بگیرد، گفت: باید افراد متخصص مجوز رسانه بگیرند و ما این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به فعالیت یک شرکت برای ایجاد سایت برای روزنامه ها با دریافت وجه کمتر، اظهار کرد: با توجه به بالا بودن هزینه ایجاد سایت، این اقدام و رایزنی با شرکت مذکور صورت گرفته است.

دربندی در پایان خاطرنشان کرد: قانون مطبوعات این است که اگر آثار خبری سه ماه پایانی خبرنگار و معرفی نامه سابقه کاری در سامانه مطبوعاتی ثبت شود کد خبرنگاری به اصحاب رسانه اختصاص خواهد یافت و حتی اگر وضعیت کیفی نشریات نیز مطلوب نباشد، این کد تخصیص داده می شود.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
شیخ ویسی گفت: معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد در راستای تقویت موسسات فعال قرآنی و توسعه معارف قرآن و اهل بیت از طرحها و برنامه های موسسات قرآنی مردمی در نمایشگاه بین المللی قرآن حمایت میکند .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

حمیدرضا شیخ ویسی ، معاون رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان در رابطه با فرایند صدور و تمدید مجوز فعالیت موسسات قرآنی گفت: روند تمدید پروانه موسسات هم اکنون در حال انجام میباشد و صدور مجوزهای جدید تا اطلاع ثانوی ( راه اندازی سامانه صدور مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) بصورت دستی انجام خواهد شد . متقاضیان میتوانند با مراجعه به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ، نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند . بدیهی است مدارک پس از تکمیل بصورت الکترونیکی برای معاونت ارسال و پس از طرح در جلسه هیات رسیدگی ، موافقت اصولی صادر خواهد شد .

معاون رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره رویکرد نهادهای مردمی قرآنی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تصریح کرد: نمایشگاه بیست و هفتم در ایام ماه مبارگ رمضان با شعار قرآن معنای زندگی کار خود را شروع خواهد کرد. در این دوره از نمایشگاه از موسسات و تشکل های قرآنی مردم نهاد از سراسر کشور بهره مند خواهیم شد. با اولویت موسساتی که دارای مجوز باشند و دارای ایده های خلاقانه هستند.

وی افزود: همه طرح های در شورای طرح و برنامه نمایشگاه مطرح و بعد از ارزیابی های لازم، طرح های برتر، هم از لحاظ مادی و فضا و امکانات مورد حمایت قرار می گیرند.

شیخ ویسی با اشاره به میزان شرکت کنندگان امسال نسبت به سال گذشته و تغییرات در این موضوع گفت: این موضوع از لحاظ کمی برایمان اهمیت چندانی ندارد که چه تعداد افزایش یا کاهش پیدا کرده است لیکن بیشتر تاکید بر کیفیت حضور بخش های مختلف مردمی در نمایشگاه داریم. امسال هم قسمت مردمی نمایشگاه قرآن را با توجه به تصمیم شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایشگاه در ذیل مدیریت امور نهاد های قرآنی قرار داده ایم. یعنی موسسات، نهاد های دولتی ، حوزه و دانشگاه در ذیل این مدیریت قرار گرفته اند.تغییرات قطعا از حیث ساختار و محتوا انجام شده است و ما تلاش داریم نمایشگاه به نحو احسن برگزار شود.

معاون رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا به موسسات فعالی که در زمینه قرآن فعالیت های موفقی داشته و دارند در روند نمایشگاه کمک مالی هم می کنید یا خیر پاسخ داد؟ بحث حمایتی، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک کمک فراگیر است که در طول سال انجام میشود و بزودی به حساب بیش از 1000 موسسه مبالغ حمایتی واریز خواهد شد .

شیخ ویسی اظهار کرد: حمایت های برنامه ای هم وجود دارد که به فراخور مناسبت های مختلف، جشنواره های قرآنی، هفته های قرآن و عترت ، سرانه حمایتی قبول شدگان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم و...انجام خواهد شد .

وی با تاکید بر اینکه همه موسسات مرد نهاد امید به کمک های مادی و معنوی ما دارند گفت: در نمایشگاه قرآن طبق سیاست های شورای برنامه ریزی نمایشگاه، طرح های موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق با ضوابط شورای برنامه ریزی باشد حتما مورد حمایت مادی قرار می گیرند.
زمان ارسال طرح و برنامه های موسسات جهت حضور در نمایشگاه قرآن تا پانزدهم اسفند ماه میباشد . علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت iqfa.ir طرحها و ایده های خود را بار گزاری نمایند .

پایان پیام/ 649

لینک خبر :‌ خبرگزاری شبستان
مدیر دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ از چاپ و نشر 10 هزار جلد قرآن کریم خبرداد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : خبرگزاری آریا خبرگزاری شبستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصغر امیرنیا با اشاره به اینکه هم اکنون ناشران در زمینه چاپ و نشر آثار با محدودیت هایی مواجه هستند، گفت:: معاونت قرآن و عترت با همکاری معاونت امور فرهنگی و بواسطه تسهیلات استفاده از کاغذ دولتی به منظور چاپ، تولید و توزیع قرآن کریم و صحف شریفه در این زمینه اقدام کرده است.

وی افزود: خوشبختانه با مساعدت های معاونت امور فرهنگی، تعداد 10 هزار جلد قرآن کریم در جلسه شورای خرید معاونت قرآن و عترت مطرح شد و به تصویب رسید تا در اختیار استان ها، شهرستان ها و مناطق محروم و آسیب پذیر قرار گیرد.

امیر نیا با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت هایی درخصوص کمیت آثار و محصولات مختلف وجود دارد، اضافه کرد: امیدواریم این خلاء جبران شود تا بتوانیم در حد مقدورات قرآن و مصاحف شریفه مورد نیاز را تهیه کنیم و دراختیار مراکز نیازمند در سراسر کشور به این محصولات قرار دهیم تا آنان نیز بتوانند برای تبلیغ و ترویج قرآن کریم و سیره ائمه اطهار گام موثری بردارند.

لینک خبر :‌ خبرگزاری صدا و سیما
حجت الاسلام سالک با تاکید بر نقش اساسی کانون های فرهنگی و هنری در جذب جوانان به مساجد گفت: فعالیت این کانون ها نسبت به سایر نهادهای دینی و فرهنگی در کشور رضایت بخش و خوب بوده است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

حجت الاسلام احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: در حال حاضر بالغ بر 200 هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد کشور در حال فعالیت هستند و این کانون ها در طول فعالیت شان توانسته اند جوانان و نوجوانان کثیری را جذب مساجد کنند و در عین حال آنها را نیز حفظ کنند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این کانون ها بستر بسیار خوبی را در مساجد برای جوانان ایجاد کرده اند و با توجه به اینکه مسجد محله ای مورد نظر است لذا این کانون ها نقش اساسی در حفظ این مسجد محله ای با دعوت جوانان به مساجد دارند.

وی ادامه داد: فعالیت کانون ها و تعداد آنها رو به گسترش است و همین جای خوشحالی و خوشنودی دارد، بنده خودم از نزدیک شاهد فعالیت این کانون ها در مساجد بوده ام و انصافا اگر بخواهم مقایسه ای با بعضی از نهادهای فرهنگی و دینی داشته باشم می گویم که این کانون ها فعالیت شان نسبت به سایر نهادها خوب و رضایت بخش بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا اگر بتوانیم از طریق کانون های فرهنگی و هنری، بسیج و امام جماعت مسجد و هیئت امنا به طور طبیعی به مردم اطلاع رسانی در مساجد را انجام دهیم و این اطلاع رسانی دقیق و مستمر باشد، این موضوع باعث بالا رفتن رشد و بصیرت مردم می شود چرا که مهمترین پایگاه برای بصیرت بخشی به مردم مسجد است.

وی گفت: تمام کشورهای اسلامی به پایگاه های ارزشی و دینی شان عنایت خاص و ویژه دارند اما با کمال تاسف باید بگوییم در کشور ما این موضوع فراموش شده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: ما باید بودجه و اعتبارات بخش فرهنگ را بیشتر کنیم و از مهمترین اولویت های نظام در چهل ساله دوم با تکیه بر گسترش مجموعه های ارزش های اسلامی، دینی و انقلابی باید توجه به مسایل فرهنگی و تقویت آنها باشد.

وی خاطرنشان کرد: در گام دوم مورد نظر مقام معظم رهبری که 41 بار جوانان را مورد خطاب قرار دادند، قطعا کانون های فرهنگی و هنری می توانند مهمترین نقش را داشته باشند./

پایان پیام/ 33

لینک خبر :‌ خبرگزاری شبستان
ارزانی گفت: ما مجموعه ای از بسته های آموزشی را در حوزه رسانه، برای جامعه بیش از دو میلیون نفری اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد تهیه کرده ایم.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش خبرنگار مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب رضا ر ارزانی امروز (13 اسفندماه) در برنامه ترنج شبکه رادیویی گفت و گو در پاسخ به سوالی درباره علت نفوذ رسانه ها در ایران، گفت: در هر زمانی، رسانه ها وجود داشتند و امروز نیز در زمان ما رسانه های متعدد وجود دارد و یکی از پناهگاه های مردم، همین رسانه است. البته هر انسانی به هر رسانه ای، اعتماد نمی کند بلکه حالت موزائیکی وجود دارد؛ به این معنا که افراد از میان خبرهای مختلف، برخی اخبار را انتخاب می کنند و برخی را نیز برنمی گزینند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه، درباره چرایی دیرباوری مردم ما به رسانه های داخلی، اظهار کرد: شاید مدل ورودمان در عرصه رسانه، حرفه ای نیست.

وی با اشاره به چهار حوزه تبلیغ، اقناع، سبک سازی و سیره سازی، خاطرنشان کرد: در حوزه تبلیغ، فقط بیان موضوعی، مطرح است، اما آیا رسانه ما به صورت یک طرفه در حوزه تبلیغ، عمل می کند یا خیر؟ اقناع به این معنا است که در ذهن مخاطب تاثیر بگذاریم. در سبک سازی نیز به جای بیان مستقیم این پیام به مخاطب که، این کار را انجام دهد یا ندهد، باید یک مدل را ترویج کرد.

ارزانی گفت: برای نمونه آیا پوششی که امروزه در جامعه ما متداول است، مورد پذیرش جامعه ایرانی ما است؟ اگر کسی مدل خاصی از پوشش را انتخاب می کند، به این معنا نیست که با اسلام، عناد دارد. من با برخی از این افراد آشنا هستم و می دانم که مشکل، در ارائه مدل درست به آنان است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از دو میلیون و 50 هزار نفر در کانون های فرهنگی هنری مساجد و همچنین فعالیت بیش از 24 هزار کانون فرهنگی هنری مسجدی در دورترین نقاط کشور و در دل مساجد، خاطرنشان کرد: من عضوی از خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم و باید بگویم که بزگترین دستاورد دکتر سیدعباس صالحی؛ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد آرامش در جامعه است. به جای برانگیختن احساسات، باید تفکر را به میدان آورد و ما این رویکرد را در حوزه مساجد به کار برده ایم.

این مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برنامه ریزی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد در حوزه رسانه، تصریح کرد: ما مجموعه ای از بسته های آموزشی را در حوزه رسانه، برای جامعه بیش از دو میلیون نفری کانون های فرهنگی هنری مساجد تهیه کرده ایم.

وی افزود: از سوی دیگر، در حالی که در گذشته، تعدادی کتاب از تهران برای سراسر کشور ارسال می شدند، ما سامانه ای را ایجاد کرده ایم که افراد در هر نقطه ای از کشور می توانند بنابر اقتضائات بومی و محلی شان، کتاب های مورد نیازشان را انتخاب کنند.

ارزانی درباره نقش شاخص های مختلف در حوزه فرهنگ و مساجد، گفت: فرض بفرمائید، یک وقت، تئاتری لاکچری است و بهای بلیط آن، 200 هزار تومان است و از سوی دیگر، تئاتری هم هست که هشت هزار تومانی است. باید تلاش شود همه آحاد جامعه در صورتی که از شاخص های دینی خارج نشوند، فعالیت کنند و بتوانند انواع مختلف تئاتر را مشاهده کنند. بنابراین باید شاخص ها را مطرح کرد تا تئاترهای مختلف در جامعه امکان نمایش داشته باشند.

اسلام در زمینه انفاق نیز رویه اعتدال را مطرح می کند

وی ادامه داد: فقه ما فردی نیست، بلکه فقه جمعی است عرف، یکی از ملاک های اسلام در وضع مقررات است. جالب است بدانیم که اسلام در زمینه انفاق نیز راه اعتدال را مطرح می کند باید این رویکرد در جامعه گسترش یابد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد در پاسخ به سوالی درباره حضور پررنگ مردم در برخی از مساجد و حضور کم شمار آنان در بعضی دیگر از مساجد کشورمان، اظهار کرد: بخشی از این وضعیت، به عملکرد امام جماعت، کانون فرهنگی هنری، خادم و بسیج مساجد مربوط است. تجربه من از حضور در مساجد 50 کشور دنیا نشان می دهد، هر وقت امام جماعت مسجدی، خوش رفتار باشد، مردم از آن مسجد استقبال خوبی می کنند.

سبک سازی، یکی از مهم ترین مدل های تبلیغ است

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در حوزه سبک سازی، خاطرنشان کرد: سبک سازی، یکی از مهم ترین مدل های تبلیغ است. ما در زمینه مصرف گرایی نباید بگوئیم، فلان کار را بکنید یا بهمان کار را نکنید، بلکه باید الگوهای مختلف، ارائه کنیم.

ارزانی با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام درباره ملاک رفتار و عمل انسان ها در جامعه، گفت: آدم ها فرق می کنند، مثلا فردی که در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمده است، اگر ماشین چند صد میلیونی سوار شود، شاید کسی به او خرده نگیرد و بگویند او از کودکی با این فرهنگ بزرگ شده است، ولی اگر برای مثال، یک روحانی، سوار چنین ماشینی شود، موجب تعجب دیگران می شود. در واقع، عرف متشرعه باید ملاک عمل ما باشد.

وی با اشاره به روایت امام صادق(ع) کُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ: مردم را به غیر از زبانتان دعوت به دین کنید خاطرنشان کرد: فرض بفرمائید یک استاد دانشگاه با پوشش اسلامی در کلاس درس حاضر شود، وی با چنین عملکردی، شاگردانش را به رعایت پوشش مناسب دعوت می کند بدون آنکه در این زمینه، سخنی گفته باشد، بنابراین باید در همه زمینه ها از جمله در زمینه پوشش، الگو ارائه کرد.

پایان پیام/ 397

لینک خبر :‌ خبرگزاری شبستان
ارزانی با اشاره به وظیفه ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد در قبال کانون های مسجدی، گفت: ما وظیفه حمایت، هدایت و نظارت بر این کانون ها را داریم و برنامه ریزی و انجام فعالیت ها باید توسط خود آن ها انجام شود.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش خبرنگار مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان ، حجت الاسلام دکتر حبیب رضا ارزانی در نشست هم اندیشی کانون های مساجد منتخب (الگو) با اشاره به وظیفه ستاد عالی کانون های مساجد در مورد کانون ها، گفت: وظیفه ما حمایت، هدایت و نظارت بر کانون های مساجد است.

رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ، با اشاره به موضوع هدایت گری کانون ها توسط ستاد عالی بیان کرد: در این زمینه ما سیاست های کلان کشور به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبری بیان شد را مورد توجه قرار می دهیم زیرا در این بیانیه رهبری خط مشی چهل ساله انقلاب را بیان فرمودند.

وی خاطرنشان کرد: بیانیه گام دوم رهبری باید خط مشی کانون ها باشد و بر اساس این بیانیه باید بدانند که چگونه فعالیت کنند.

ارزانی با اشاره به اینکه دغدغه های ستاد عالی هماهنگی بر کانون های مساجد و خود کانون ها مشترک است، اظهار کرد: دبیرخانه های کانون های مساجد کشور وظیفه تسهیل گری در انجام فعالیت کانون ها را دارند و برنامه ها باید توسط خود کانون های فرهنگی هنری مساجد انجام شوند.

وی اظهار کرد: شما بچه های مسجد به دلیل فعالیت خالصانه ای که در مساجد انجام می دهید با خدا معامله می کنید، بنابراین کار شما بسیار مقدس است.

ارزانی هویت بخشی به فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد را موضوع دیگری دانست که در ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور مورد توجه است و افزود: بر همین اساس ما پیگیر تصویب اساسنامه ستاد عالی کانون های مساجد شدیم و خوشبختانه این اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و اخیرا ابلاغ شد که با تصویب این اساسنامه ستاد عالی کانون های مساجد کشور هویت پیدا کرد.

دبیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، خاطرنشان کرد: در راستای رسمیت بخشی و جلوگیری از کارهای موازی و انجام کارهای منسجم شورای سیاست گذاری ستاد عالی کانون های مساجد کشور تشکیل شد که در این شورا دستگاه هایی که در حوزه مسجد فعالیت می کنند، حضور می یابند و فعالیت ها و اقدامات شان که مرتبط با موضوع مسجد است را اعلام می کنند.

ارزانی با اشاره به اینکه در این شورا وزیر آموزش و پرورش، وزیر ورزش و جوانان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور می یابند، تصریح کرد: ستاد عالی کانون های مساجد کشور نیز به عنوان دبیر جلسات شورای سیاست گذاری کانون های مساجد است و تاکنون نیز پنج جلسه از جلسات این شورا برگزار شده است.

دبیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور موضوع سند تحول را موضوع دیگری دانست که در ستاد عالی مورد توجه بوده است و خاطرنشان کرد: ما باید بدانیم در حوزه کانون های فرهنگی هنری چه فعالیت و برنامه موثری باید انجام شود و می توانیم آن را انجام دهیم.

وی هنر را ابزار مهمی برای جذب مسجد دانست و تصریح کرد: فعالیت در حوزه های کارآفرینی، ورزش، هنری و اردویی باید عامل مهمی برای جذب جوانان و نوجوانان به مسجد شود.

ارزانی بر لزوم تقویت فعالیت در حوزه خواهران در کانون های مساجد تاکید کرد و گفت: در حوزه خواهران نگاه ما باید جدی تر شود و ما به دبیرخانه های استانی تاکید کرده ایم که جلسه مسئولان کانون های مساجد خواهران را برگزار کنند و انجام کارهای تشکیلاتی برای خواهران را مورد توجه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: کانون های مساجد در چهل سالگی انقلاب باید مشخص کنند که در کدام حوزه باید کار انجام دهند و به کدام حوزه ها ورود پیدا نکنند و اینکه فلسفه تاسیس کانون های مساجد چیست.

وی با اشاره به اهداف تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد برای جذب کودک و نوجوان به مسجد و برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و استفاده از ابزار فرهنگ و هنر برای جذب مسجد ایجاد شده اند، بنابراین این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هنر پرستشگاه عاشقانه الله است، گفت: باید موضوع تربیت نیروی هنرمند و خلاق در کانون های فرهنگی هنری مساجد مورد توجه قرار گیرد، بنابراین اگر می خواهیم موفق باشیم باید بدانیم که قله ما کجاست و به آن سمت حرکت کنیم و کار مفید انجام دهیم.

ارزانی تمرکز بر فعالیت خواهران در کانون ها به جهت تاثیرگذاری آنها، برنامه ریزی بر اساس نیازسنجی، هماهنگی با معتمدین و امام جماعت و انجام فعالیت ها توسط خود کانون ها (خودگردانی) را از محورهایی دانست که باید در دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام/ 40

لینک خبر :‌ خبرگزاری شبستان
نشست هم اندیشی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امروز دوشنبه 13 اسفند 97 با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت و نماینده های امور نهادهای قرآنی در محل معاونت قرآن و عترت برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موزه ملی قرآن کریم، عبدالهادی فقهی زاده دبیر بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در این نشست گفت: نمایشگاه قرآن از نظر ما یک جشنواره بزرگ ملی و بین المللی است که جنبه های علمی، محتوایی، هنری، کودکان، زنان، بین الملل و بخش های مختلفی را در بر می گیردو امسال بیشتر درصدد تقویت بخشیدن به موضوع ملی بودن و بخش محتوایی و علمی نمایشگاه هستیم .

فقهی زاده از فعالیت نهادهای مختلف مردمی و دولتی و همکاری وزارتخانه، موسسات مردمی، مراکز دانشگاهی و حوزه های علمیه در برپایی نمایشگاه قرآن خبر داد .

فقهی زاده گفت: امسال نمایشگاه را با محدودیت های مختلف از جمله محدودیت بودجه ای برگزار می کنیم و سعی ما بر این است که نمایشگاه به معنی واقعی بین المللی باشد از این رو مؤسسات بین المللی و فعالان قرآنی کشورهای اسلامی دیگر به نمایشگاه امسال دعوت شدند.

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد با اشاره به تشکیل اتاق فکر نمایشگاه قرآن گفت: امسال از ایده های جدید و جذاب به صورت ویژه حمایت خواهد شد .

او از برپایی نمایشگاه در فضایی به مساحت 50 هزار متر مربع خبر داد و گفت: رویکرد امسال تقویت بیش از پیش بخش های محتوایی است تا فروش محصولات.

فقهی زاده از اهتمام این معاونت به موضوعات محتوایی در حوزه قرآن خبر داد و گفت: اولویت نمایشگاه امسال و محوریت تمرکز ما باید بیشتر روی مساله شعار ( قرآن ، معنای زندگی ) با موضوع سبک زندگی و آسیب های اجتماعی باشد .

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد درخصوص فعالیت های مجازی نمایشگاه قرآن گفت: امسال باشگاه همراهان فضای مجازی تقویت شده است و بسیاری از دستگاههای دولتی میتوانند متصل شوند .

در این نشست حجت الاسلام حسینی مدیر اجرایی نمایشگاه قرآن ضمن افزایش فعالیت نهاد های قرآنی نسبت به سال گذشته و با تاکید بر عدم پرهیز از کلیشه شدن و تکراری بودن جنبه های محتوایی – علمی – فرهنگی و هنری نمایشگاه افزود: شناسایی و اعلام جدیدترین و جذاب ترین ایده ها و فعالیتها و آثار و معرفی دستاوردهای نو و کارنامه قرآنی دستگاههای دولتی در دستور کار قرار گرفته است .

لینک خبر :‌ خبرگزاری میراث آریا
سوریه هنوز از حالت فوق العاده خارج نشده و دولت این کشور هم هنوز هیچ طرح امنیتی به ایران ارایه نکرده اما تور سوریه در آژانس های ایران با قیمتی در حدود 3 تا 6 میلیون تومان درحال فروش است.

نه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مسؤولیت این سفرها را می پذیرد و نه سازمان حج و زیارت. حرمت الله رفیعی ، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، به ایسنا گفت: تا زمانی که سوریه از حالت فوق العاده خارج نشده، اجرای تور به این کشور مجاز نیست و هر آژانسی که این تور را اجرا می کند، تخلف کرده است.

مرتضی آقایی ، مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت، نیز اجرای تور سوریه را غیرمجاز دانست و به ایسنا گفت: هنوز برای سفر سوریه و اعزام زائر به این کشور هیچ برنامه ریزی انجام نشده است و این تورها، غیرمجاز اجرا می شوند.

با این حال در آبان ماه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات که در حال اجرای پروژه های مرمت و بازسازی عتبات سوریه است، از آغاز اعزام زائران ایرانی به این کشور خبر داده و گفته بود: یکی از آژانس ها در چارچوب ضوابط به شکل رسمی، ثبت نام سفر به عتبات سوریه را آغاز کرده است و متقاضیان را در قالب کاروان و به شکل هوایی به این سفر معنوی اعزام می کند. در دمشق نیز امکانات خوبی از نظر هتل و اسکورت امنیتی برای زائران وجود دارد. همه مناطق که در اختیار دولت سوریه است امنیت کافی دارند.

یک ماه بعد اما حمید محمدی، رئیس وقت سازمان حج و زیارت بی اطلاع از این موضوع به ایسنا گفت که فعلاً برنامه خاصی برای سوریه نداریم، چون اول باید مسائل امنیتی آن بررسی شود، هرچند او مدتی بعد گفت که مترصد فرصتی هستیم. اما مبنای اعزام تأمین امنیت است، باید در این زمینه اطمینان کامل پیدا کنیم. هر وقت اعتماد نسبت به تأمین امنیت ایجاد شد، شرایط اعزام را برقرار می کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر ، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در دی ماه خبر داد که هیأتی از سوی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری برای بررسی شرایط اعزام به سوریه خواهند رفت.

در همان روزها علیرضا رشیدیان ، رئیس کنونی سازمان حج و زیارت گفت که پس از این که تیم کارشناسی جمع بندی های لازم را انجام داد در کمتر از یک ماه آینده (بهمن) بنده به سوریه سفری خواهم داشت و بعد از آن در صورت مهیا بودن شرایط، اعزام زائران نیز آغاز می شود.

با این حال برخی آژانس ها بدون توجه به مسائل امنیتی و توافق های رسمی دو کشور، مدت هاست وارد عمل شده اند و در سکوت به سوریه تور اجرا می کنند. پیدا کردن آن ها با کمک موتورهای جست وجو اصلاً کار سختی نیست.

ایرانی ها برای ورود به سوریه ویزا لازم ندارند. با آن که اعلام شده هیچ هواپیمایی به سوریه پرواز ندارد اما بلیت آن را از آژانس هایی که به این کشور تور اجرا می کنند، می توان تهیه کرد. قیمت این سفر از 3 میلیون و 200 هزار تومان شروع می شود که تا حدود 6 میلیون تومان هم عرضه شده است. آن طور که این آژانس ها اعلام می کنند تورهای سوریه همراه با تیم حفاظتی و اسکورت کامل اجرا می شوند.

تا پیش از آغاز بحران در سوریه (در مارس 2011)، از ایران کاروان هایی برای زیارت بارگاه حضرت زینب و حضرت رقیه (س) به این کشور اعزام می شدند. طبق آمارهای رسمی سازمان حج و زیارت، بیش از یک میلیون زائر ایرانی در سال به سوریه سفر می کردند. سفرهای توریستی یا تاریخی به این کشور معمولاً مستقل و یا جدا از سفرهای زیارتی انجام نمی شد.

در سال 1390 پس از ربوده شدن تعدادی از شهروندان ایرانی در سوریه، سفر زیارتی به این کشور با مصوبه ی شواری امنیت ملی متوقف شد. در سال 1394 پس از آزادسازی بخش هایی از این کشور، وزارت گردشگری سوریه از ایران درخواست کرد اعزام زائران را از سر بگیرد که ایران اجرای این خواسته را به ارائه طرح پیش نویس امنیتی از سوی سوریه منوط کرد.

در همان سال رئیس وقت سازمان حج و زیارت به سوریه سفر و با امضای تفاهم نامه ای مشترک با وزارت گردشگری سوریه، آمادگی خود را برای امور گردشگری دینی و تبادل زائر میان دو کشور اعلام کرد. در این تفاهم نامه مقرر شده بود: کمیته ای مشترک میان ایران و سوریه تشکیل شود که این کمیته زمینه هماهنگی های لازم را برای از سرگیری اعزام زائران ایرانی به سوریه فراهم می کرد، هرچند که اجرایی نشد.

وزیر گردشگری سوریه یک سال بعد به ایران آمد تا اجرا نشدن و تمدید آن تفاهم نامه را پیگیر شود. بشر یازجی در دیداری با مقامات سازمان حج و زیارت ایران گفت که وقتی آمارها زائران و گردشگران کشورهای مختلف را در سوریه می بینم، احساس ناراحتی می کنم که چرا امروز شاهد حضور زائران ایرانی در میان آن ها نیستیم. از سال 2013 تا کنون با توجه به سفر گردشگران و زائران برخی کشورها به سوریه تا به حال (2016) گزارشی نداشته ایم که آسیبی به زائرین و گردشگران خارجی در سوریه وارد شده باشد.

از آن زمان تا کنون مقامات کشورمان، بویژه در سازمان حج و زیارت، بارها درباره از سرگیری رسمی سفرهای زیارتی به سوریه، اعلام آمادگی کرده اند، هرچند که بخش های زیادی از این کشور در تمام این سال ها صحنه نبرد و درگیری بوده است.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

گروه فرهنگ - دیروز، 13 اسفندماه، نشست اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر درباره عملکرد این صندوق و تشریح فعالیت هایش در سال 97 در باغ زیبا برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سیدحسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ضمن تبیین عملکرد این صندوق در بخش های مختلف با اشاره به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: باتوجه به اتفاقات جاری در کشور پیش بینی می شد فعالیت های حوزه فرهنگ با رکود مواجه شود اما در سال 97 در صندوق اعتباری هنر که وظیفه اصلی اش فعالیت های حمایتی از اصحاب فرهنگ و هنر است، نه تنها شاهد رکود نبودیم بلکه به نظر من بهترین سال صندوق در طول فعالیت کاری خودش بود.
او ادامه داد: بعد از یک دوره فراز و فرود در صندوق اعتباری هنر، زمان چیدن میوه و محصول این صندوق رسیده است. چند برنامه موفقیت ما را تشدید کرد و باعث شد که حضور ما در جمع هنرمندان به خصوص در شهرستان ها موثرتر باشد. اگر بخواهم از کلیدواژه ای به عنوان کاری که در سال 97 انجام دادیم استفاده کنیم، آن اعتمادسازی است. در سال 97 ما هرآنچه با عنوان قول یا وعده به هنرمندی داده ایم شاید با تاخیر اما حتما انجام شده است.
سیدزاده با بیان چند سرفصل از عملکردهای این صندوق در سالی که گذشت به تبیین آن ها پرداخت و گفت: امسال 5500 نفر به جمع بیمه شدگان اضافه شدند. تنها در اسفندماه، دو هزار نفر از این افراد به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند. تفاوت این آمار نسبت دو سال پیش بیش از دو برابر شده و این در حالی است که بودجه ما در این مدت کاهش پیدا کرده است. در آینده می خواهیم کسانی را که در حوزه فرهنگ و هنر واقعا استحقاق بیمه شدن در بیمه اجتماعی را دارند، بیمه کنیم و این قول را برای سال 98 می دهیم.
او با بیان اینکه تلاش کردیم تا در سالی که گذشت توجه مان را به خارج از تهران معطوف کنیم، افزود: بخش بزرگ توجه ما در سال جاری به خارج از تهران بوده است. برهمین اساس به 13 استان سفر طولانی کرده ایم و سعی براین بود که مستقیما با هنرمندان در تمام شهرستان ها ارتباط برقرار کنیم. نگاه به شهرستان ها یک اتفاق استراتژیک و برنامه رو به آینده است. درواقع اینکه هرکدام از هنرمندان بتوانند در عرصه هنر به یک اسم بزرگ تبدیل شوند نشانگر آن است که ما کار خود را درست انجام داده ایم. ایجاد باور در استان ها برای پرداخت وام به هنرمندان یک موضوع غیرممکن برای شهرستان ها بود اما ما این کار را انجام داده و در سال 97 حدود 12 میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه داشته ایم که نسبت به سال گذشته این رقم دو برابر شده است.
سیدزاده در توضیح طرح تکریم گفت: این طرح از ابتدای دوره ای که آغاز شده است به هنرمندان بالای 60 سال دارای درجه یک هنری، مبالغی را به صورت ماهیانه تقدیم کرده است اما چون مبلغ آن ناچیز بود سعی کردیم این مبلغ را چهار برابر کنیم. این اتفاق با یک پالایش از لیست هنرمندان صورت گرفت؛ به این شکل که با غربال هنرمندانی که شرایط احراز را داشتند پرداخت 4 برابری انجام دادیم زیرا بسیاری از هنرمندان ما فوت کرده یا در خارج از کشور حضور دارند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به بیمه درمان تکمیلی اشاره کرد و گفت: بیمه درمان تکمیلی از تیرماه امسال آغاز شد و با شرکت بیمه سرمد قرارداد خود را منعقد کردیم که حرفه ای ترین خدمات را ارائه می دهد. به همین منظور هیچ هنرمندی از اعضای صندوق اعتباری هنر در سال98 نگران هزینه های درمانی خود نباشد. البته این موضوع به هنرمندان مطرح خلاصه نمی شود بلکه شامل همه اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خواهد بود.
سیدزاده با اشاره به اقدامات صندوق اعتباری هنر در سال 98 گفت: تا به امروز 65 هزار نفر عضو صندوق اعتباری هنر شدند. از این میان 42 هزار نفر بیمه شدند که 22 هزار نفر آنها بیمه درمان تکمیلی نیز دارند. همچنین تسهیلات همه هنرمندان تا جایی که امکان داشته پرداخت شده است اما در سال98 باید از ظرفیت این 65 هزار عضو استفاده کنیم تا بتوانیم در پیدا کردن هنرمندان دیگری که عضو صندوق نیستند بهتر عمل کنیم.
در بخش دیگری از این نشست، منصور وحیدی فر، معاون اعضای صندوق هنر در پاسخ به سوالی درباره شائبه بدهکاری این صندوق به تامین اجتماعی گفت: بر اساس تفاهمنامه ما 18 درصد از حداقل پایه حقوق را که شورای عالی کار هرساله اعلام می کند، برای بیمه در نظر می گیریم که از این 18 درصد 8 درصد توسط هنرمندان و 10 درصد توسط صندوق پرداخت می شود. برای بازنشستگی نیز بر مبنای میانگین سنوات پرداخت حقوق انجام می شود. اگر در پروسه طولانی شدن صدور معرفی نامه ها مسئله ای به وجود آمده است به دلیل طولانی شدن شرایط احراز هنرمندان است. می دانیم که این اتفاق باید توسط نهادها و معاونت های مختلف فرهنگی-هنری به صندوق صورت بپذیرد تا ما نیز آنها را به تامین اجتماعی معرفی کنیم. این فرآیند معرفی به صندوق است که طولانی شده در غیر این صورت ما در کار معرفی با مشکلی مواجه نیستیم.
او افزود گفت: در حال حاضر ما هیچ بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداریم. حق ماهیانه بیمه را به صورت منظم پرداخت کرده ایم و معوقه ای هم که صندوق به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود به صورت تقسیط در حال پرداخت است.
در بخش دیگری از نشست، فرزاد حیدری، معاون توسعه مدیریت و فناوری صندوق اعتباری در پاسخ به ابتکار درباره چگونگی ارائه تسهیلات کارآفرینی به بنگاه های کوچکی مثل کارآفرینان حوزه هنرهای تجسمی و صنایع دستی گفت: هدف صندوق اعتباری هنر، توزیع و توسعه عادلانه منابع و حمایت از تولید و عرضه آثار فرهنگی و پشتیبانی از طرح های اشتغال زا است. دقیقا اتفاقی که در حوزه تسهیلات کارآفرینی رخ می دهد، تقویت و حمایت از استعداد های گمنام است. در سفرهایی که دوستان من به شهرهای مختلف داشتند، کارگاه ها و آموزشگاه هایی یافت شده اند که با تقویت 30-40 میلیون تومان می شود آن ها را امیدوار کرد. کارآفرینی سخت نیست، وظیفه ما حمایت و سهولت اختصاص تسهیلات است. من پیشنهاد می کنم دوستانی که می خواهند در حوزه کارآفرینی فعالیت کنند، به مسائلی چون اقتصاد توجه لازم را داشته باشند و به سازمان های حمایتی مراجعه کنند و ببیند چه آموزش هایی دارند و ببینند چه تمهیداتی درباره هزینه کرد منابعی که در اختیارشان قرار دارد، بیندیشند تا در انتها آسیب نبینند. اگر دوستان از این منظر هم به صندوق مراجعه کنند، قسمت هایی وجود دارد که بر اساس تجارب کسب شده هدایت شوند اما در صورتی که این دوستان نخواهد علومی را که به آنها در ادامه حیات شان کمک می کند بیاموزند، ما ضامن سرپا نگهداشتن این کارگاه ها نیستیم بلکه ما در مسائلی در سهولت پرداخت و مسائلی که ختم به پرداخت می شود، اقدامات جدی انجام داده ایم که رشد حدود 500 درصدی در این بخش به دلیل همین سهولت بود.
در بخش دیگری از این نشست خبری، سیدزاده مدیرعامل صندوق در پاسخ به سوالی درباره سرانجام تاسیس صندوق بورسی سینما نیز گفت: ما با بنیاد سینمایی فارابی به این توافق رسیدیم که منابع این بنیاد برای حمایت از تولید آثار سینمایی از طریق صندوق و با دریافت وثیقه ملکی پرداخت شود تا درصورت عدم بازگشت آنها، منابع صندوق دچار مشکل نشود. بر همین اساس 20 فیلم سینمایی مورد حمایت ما قرار گرفتند که فهرست آنها توسط بنیاد فارابی معرفی شده است. همچنین یک صندوق برای ارائه به سازمان بورس تعریف شده که با هزینه 20 میلیارد تومان تاسیس می شود. این هزینه صرف ساخت تعداد مشخصی اثر سینمایی می شود که مشخصات و هزینه کرد پرداختی برای هرکدام از آنها مشخص است. این صندوق پس از ایجاد در بورس ارائه شده و هر فرد دارای کد بورسی می تواند سهام آن را خریداری و در تولید این آثار سینمایی مشارکت داشته باشد. در حال حاضر ما با سازمان بورس به توافق اصولی برای ارائه این صندوق رسیده ایم و امیدواریم پس از طی مراحل ثبت، از ابتدای سال آینده این صندوق در بورس تهران عرضه شود.

ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه:

لینک خبر :‌ روزنامه ابتکار
حاجی میرزایی با بیان اینکه در هشتمین جشنواره بازی های ویدیویی ایران آرای مردمی از 48 هزار رأی گذشت، گفت: سفره چی و هزار داستان شهرزاد بهترین بازی از نگاه مردم شناخته شدند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان ، محمد حاجی میرزایی ا مروز (دوشنبه 13 اسفند) در نشست خبری هشتمین جشنواره بازی های ویدیویی ایران که در سالن جلسات بنیاد بازی های رایانه ای برگزار شد، گفت: دستاورد بهترین بازی از نظر فنی، هنری، طراحی، موسیقی، روایت و داستان و دستاورد فرهنگی بازی را در این دوره از جشنواره داریم. تا سال قبل بهترین فیلمنامه را داشتیم که امسال به صلاحدید شورای سیاست گزاری این بخش حذف شد و جایزه آن را به بهترین روایت و داستان در بازی های ساخته شده اختصاص دادیم.

دبیر هشتمین جشنواره بازی های ویدیویی ایران عنوان کرد: بخش طراحی بازی نظر هیئت داوران را به خود اختصاص داد و شش بازی در این بخش کاندید شدند که بین سه بازی اول رقابت سنگینی بود. در بخش موسیقی جای خوشحالی است که تعداد بازی هایی که موسیقی اورجینال استفاده کردند، رو به افزایش است. داور بخش موسیقی با تک تک آهنگسازان بازی هایی که نظرش را جلب کرده بود، صحبت کرد. بازی های سرگذشت، رستاخیز و آن سوی باران از نظر موسیقی نظر داوران را به خود جلب کرد.

حاجی میرزایی تصریح کرد: در بخش فنی بازی های سرگذشت، ارباب جنگ، پسر سالار و رستاخیز نظر هیئت داوران را جلب کردند. در بخش دستاورد فرهنگی سرگذشت و افسانه پر نظر داوران را به خود جلب کرد. 25 ملاک برای اثرگذاری فرهنگی بازی داشتیم که آنها را در بازی ها مورد توجه قرار دادیم که این ملاک ها نه بر اساس شعار بازی بلکه بر اساس تاثیر بازی مورد توجه قرار گرفتند. در بخش ژانرها بازی ها به انتخاب اعضای آکادمی انتخاب شدند. امتیاز اعضای رسانه ای آکادمیک به امتیاز داوران افزوده شد و امتیاز نهایی ملاک قرار می گیرد.

دبیر هشتمین جشنواره بازی های ویدیویی ایران با بیان اینکه در این دوره از جشنواره بیشترین بازی ها متعلق به ژانر تفننی بودند، اظهار داشت: در ژانر اکشن ارباب جنگ، آخرین داستان و انتقام کرگدن نظر داوران را به خود جلب کرد. بهترین بازی ها از نگاه مردم هزار داستان شهرزاد و سفره چی شناخته شدند. جایزه بهترین بازی از نظر مردم امسال افزایش یافته و به 15 میلیون تومان رسیده است. در بخش بازی های مورد انتظار بازی ها هنوز ساخته نشدند و ویدیو هستند؛ 27 بازی در این بخش شرکت کردند.

میرزایی با اشاره به اینکه در هشتمین جشنواره بازی های ویدیویی ایران آرای مردم از 48 هزار رأی گذشت، عنوان کرد: داوران اصلی از بازی سازان خبره هستند. اختتامیه هشتمین جشنواره بازی های ویدیویی ایران دوشنبه 20 اسفند در سالن کوه نور هتل پارسیان اوین برگزار می شود.

وی با اشاره به ارتقای کیفی در هشتمین جشنواره بازی های ویدیویی بیان کرد: دو بازی در این دوره از جشنواره در سطح بین المللی مطرح شدند که یکی از آنها با ناشر بین المللی در حال مذاکره است و استقبال خوبی از آن شده است. بازی هایی که وارد رقابت جهانی شوند، زیاد نیستند. اگر مشکلات تحریم نبود تعداد بیشتری از بازی های ما در سطح جهانی مطرح می شد.

حاجی میرزایی همچنین خاطرنشان کرد: امسال کاراکتر جشنواره بنا بر تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره تغییر یافت، به جای غزال از این پس همای زرین خواهیم داشت. طرح های زیادی در زمینه کاراکتر جشنواره به ما رسید که طرح همای زرین آقای غنی زاده برگزیده شد و از امسال به بازی های سال و بهترین دستاوردها همای زرین اهدا می شود.

پایان پیام/ 31

لینک خبر :‌ خبرگزاری شبستان

اعلام هزینه متوسط 25 میلیون تومان برای حج تمتع 98 بسیاری از زائران این سفر معنوی را با مشکل تامین هزینه ثبت نام مواجه کرده است.

به گزارش مهر، عملیات ثبت نام متقاضیان در کاروان ها برای اعزام های حج 98 از روز دهم اسفندماه رسماً آغاز شد و بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت دارندگان فیش های ودیعه گذاری تا تاریخ 30 بهمن ماه سال 1385 که نسبت به تکمیل اطلاعات و دریافت کد رهگیری از سامانه reserve.haj.ir اقدام کرده اند، می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.

در سال جاری با توجه به افزایش نرخ دلار و مشکلات اقتصادی که برای مردم ایجاد شد هزینه حج تمتع نیز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد بطوری که متوسط هزینه اعزام زائران 25 میلیون تومان محاسبه شده است که البته باز هم برای بسیاری از متقاضیان زیاد است.

سازمان حج با توجه به افزایش نرخ ارز با رایزنی هایی که انجام داد توانست نرخ ارز را برای این سفر معنوی زائران 7 هزار تومان اختصاص دهد که شاید بتواند بخشی از هزینه های زائران را کاهش دهد.

از سوی دیگر هزینه سفر در دو قسط از زائران دریافت می شود که در مرحله اول 15 میلیون تومان باید واریز شود که علاوه بر این مبلغ سود مبلغ ودیعه گذاری زائران نیز محاسبه می شود و زمان پرداخت قسط دوم بعد از پایان یافتن مراحل ثبت نام و معاینات پزشکی خواهد بود.

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: تلاش های فراوانی برای مدیریت قیمت حج 1440 انجام گرفت و خوشبختانه این زحمات با حمایت ریاست جمهوری و معاون محترم اول رئیس جمهور و ریاست شورای عالی حج و زیارت و اعمال سیاست های انقباضی با حمایت نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و همراهی همگان به بار نشست تا حج آینده را ان شاء الله باقیمت مناسبی برگزار کنیم.

وی افزود: ثبت نام زائران در کاروان از روز دهم اسفندماه آغاز و دارندگان فیش های ثبت نامی تا روز 30 بهمن ماه 85 فرصت دارند تا نام نویسی برای اعزام به حج آینده را به مدت پنج روز انجام دهند و بعدازآن اولویت بعدی تا 15 اسفندماه 85 تا مرحله تکمیل ظرفیت اعلام می شود.

21 و 28 میلیون تومان حداقل و حداکثر هزینه حج 98

کم ترین قیمت حج 97، حدود 12 میلیون و 100 هزار تومان و بالاترین قیمت نیز حدود 17 میلیون و 100 هزار تومان بود این در حالی است که حداقل قیمت کاروانهای حج سال آینده 21 میلیون و 637 هزار و 750 تومان و حداکثر قیمت حج نیز 28 میلیون و 824 هزار و 450 تومان اعلام شده است.

در شرایط امروز کشور، مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت ها باعث شده که پرداخت هزینه های حج برای تعدادی از متقاضیانی که زمان ثبت نام آنها فرا رسیده بسیار بالا باشد بطوری که آنها توانایی تأمین هزینه های اعلام شده را ندارند به همین دلیل احتمال اینکه ثبت نام ها به حد نصاب نرسد وجود دارد. و حتی در برخی موارد باعث می شود تا زائران انصراف دهند.

مشکلات اقتصادی در هزینه حج تأثیر داشته است

علیرضا ابراهیمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نرخ ثبت نام در کاروانهای حج 98 گفت: شرایطی که در حال حاضر در کشور رخ داده و مشکلات زیاد اقتصادی برای مردم ایجاد شده است این مشکلات در سفر معنوی حج نیز اثرگذار بوده است بطوری که باعث شده هزینه ها افزایش زیادی داشته باشد.

وی در مورد اینکه کم کردن طول سفر تأثیر در قیمت حج دارد یا خیر گفت: با توجه به اینکه زمان ثبت نام فرارسیده، در این شرایط امکان کم کردن مدت سفر نیست و قیمت اعلام شده به گفته رئیس سازمان حج و زیارت حداقل قیمتی است که عنوان شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: قطعاً هزینه ها فشار زیادی را به مردم وارد می کند و اینکه زائران بخواهند به سفر معنوی حج بروند یا خیر تصمیم گیری با خود آنها است و ما نمی توانیم در این خصوص اظهار نظری انجام دهیم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه چون ثبت نام ها شروع شده نمی توان کاری برای تسهیلات به زائران انجام داد، گفت: در کمیسیون فرهنگی نیز بعید میدانم این مساله مطرح شود.

بی توجهی مسئولان حج به راهکارهای کاهش قیمت

نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حج 98 و راهکارهایی که می شود ارائه کرد گفت: در مورد هزینه های بالای حج تمتع هم با وزیر ارشاد و هم با رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت صحبت کرده و نظارت خود را بیان کردم اما متأسفانه راهکارهایی که می تواند هزینه حج را کاهش دهد در دستور کار رئیس سازمان حج قرار ندارد.

وی با اشاره به اینکه 60 درصد هزینه حج مربوط هزینه های مسکن حجاج است، تاکید کرد: چنانچه بخواهند حجاج را در هتل های گران قیمت اسکان دهند هزینه ها زیاد می شود اما چنانچه از منازل ارزان قیمت استفاده شود و زائران توان انتخاب داشته باشند به طور حتم 5 میلیون تومان هزینه ها کاهش پیدا می کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این موارد را به عنوان راهکار کاهش هزینه ها به رئیس سازمان حج اعلام کرده ام اما متأسفانه بی توجهی شد.

پژمان فر اظهار داشت: مسئولان سازمان حج می خواهند به تنهایی بر اساس نظرات خود مسائل را جلو ببرند اما این موضوع باعث خسارت و ضرر و زیان خواهد شد.

وی افزود: حاضرم با آقای رشیدیان در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور پیدا کرده و با عدد و رقم ثابت کنم که تغییر در سیاست انتخاب هتل و غذای زائران، می تواند هزینه ها کاهش دهد.

وی همچنین در مورد کاهش طول سفر زائران حج نیز گفت: در این خصوص باید شرکت های هواپیمایی بر اساس زمان پرواز و ورود و خروج زائر پاسخ دهند اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم که امکان این موضوع وجود دارد یا خیر.

لینک خبر :‌ خبرگزاری تابناک
سید حسین حسین زاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: مهم ترین اقدام صندوق اعتباری هنر در سال98 ایجاد یک پویش اجتماعی برای معرفی هنرمندان به این صندوق است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر امروز در نشست اطلاع رسانی عملکرد صندوق اعتباری هنر در سال97 با اشاره به اتفاقات سیاسی و اقتصادی و همچنین اتفاقات فرهنگی و هنری کشور گفت: براساس اتفاقات جاری در کشور پیش بینی می شد فعالیت های حوزه فرهنگ با رکود مواجه شود اما در سال 97 در صندوق اعتباری هنر نه تنها رکود نداشته ایم بلکه بهترین سال صندوق در طول فعالیت خود بوده است.

وی ادامه داد: بعد از یک دوره فراز و فرود در صندوق اعتباری هنر؛ آماده برچیدن میوه و محصول این صندوق هستیم، حضور ما در جمع هنرمندان به خصوص در شهرستان ها بسیار در موفقیت ما تاثیر داشت، با این وجود بهترین اقدام ما در سال97 جلب اعتماد هنرمندان بود.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تاکید کرد: در سال 97 ما هرآنچه با عنوان قول یا وعده به هنرمندی داده ایم شاید با تاخیر اما حتما عملیاتی شده است.

وی در مورد وضعیت بیمه هنرمندان گفت: امسال 5500 نفر به جمع بیمه شدگان اضافه شدند که دو هزار نفر آن در همین اسفندماه بوده است و تفاوت این آمار نسبت به 19هزار نفر سال های پیش شگفت انگیز است و این نشان می دهد که باوجود تقلیل بودجه، ما پیشرفت داشته ایم.

سیدزاده یادآور شد: از منظر ما هنرمندی که شرایط بیمه شدن در تامین اجتماعی را داشته باشد در سال 98 این امکان را برای آنها فراهم می کنیم تا بیمه صندوق شود، اما بخش اعظم توجه ما در سال جاری به خارج از تهران بوده است، برهمین اساس به 13استان سفرطولانی کرده ایم و سعی براین بود که مستقیما با هنرمندان در تمام شهرستان ها ارتباط برقرار کنیم.

وی افزود: نگاه به شهرستان ها یک اتفاق استراتژیک و برنامه رو به آینده است، درواقع اینکه هرکدام از هنرمندان بتوانند در عرصه هنر به یک اسم بزرگ تبدیل شوند نشانگر آن است که ما کار خود را درست انجام داده ایم، ایجاد باور در استان ها برای پرداخت وام به هنرمندان یک موضوع غیرممکن برای شهرستان ها بود اما ما این کار را انجام داده و در سال97 حدود 12میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی هنرمند داشته ایم که نسبت به سال گذشته این رقم دو برابر شده است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به اینکه حجم تسهیلات ما به هنرمندان کم است اما همیشه سعی شده که این اتفاق هیچگاه متوقف نشود، خاطرنشان کرد: در همین سال جاری کمک بلاعوض ما در حدود یک میلیارد تومان بوده است، البته درخواست بیشتر است اما باوجود منابع مالی کم؛ کار ما سخت است، از طرفی دیگر صندوق به پروژه های فرهنگی هنری نیز کمک می کند و در بسیاری از فیلم ها و کارهای هنری نیز به عنوان تسهیلات کمک هایی را ارائه می کند.

سیدزاده در مورد طرح تکریم و مستمری، اظهار داشت: این طرح از ابتدای دوره ای که آغاز شده است به هنرمندان بالای 60سال دارای درجه یک هنری، مبالغی را در قالب مستمری تقدیم کرده است اما چون مبلغ آن ناچیز بود سعی کردیم این مبلغ را چهار برابر کنیم، این اتفاق با یک پیمایش از لیست هنرمندان صورت گرفت، به این شکل که با غربال هنرمندانی که شرایط احراز را داشتند پرداخت 4 برابری انجام دادیم زیرا بسیاری از هنرمندان ما فوت کرده یا در خارج از کشور حضور دارند.

وی در راستای بیمه تکمیلی نیز بیان کرد: بیمه درمان تکمیلی از تیرماه امسال آغاز شد و با شرکت بیمه سرمد قرارداد خود را منعقد کردیم که حرفه ای ترین خدمات را ارائه می کند. به همین منظور هیچ هنرمندی از اعضا صندوق اعتباری هنر در سال98 نگران هزینه های درمانی خود نباشند، البته این موضوع به هنرمندان مطرح خلاصه نمی شود بلکه شامل همه هنرمندان خواهد بود.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به اقدامات صندوق اعتباری هنر در سال98 گفت: تا به امروز 65هزار نفر عضو صندوق اعتباری هنر شدند، از این میان 42هزار نفر بیمه شدند که 22هزار نفر آنها بیمه تکمیلی نیز دارند، همچنین تسهیلات همه هنرمندان تا جایی که امکان داشته پرداخت شده است، اما در سال98 باید از ظرفیت این 65هزار عضو استفاده کنیم تا بتوانیم در پیدا کردن هنرمندان دیگری که عضو صندوق نیستند بهتر عمل کنیم.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تصریح کرد: همه ی ما می توانیم به عنوان یک سفیر هنری در شناساندن هنرمندان تلاش کنیم، برای نمونه در سال97 خانوم معتمدآریا خیلی از هنرمندان را به ما معرفی کردند، پس این اتفاق باید تبدیل به یک جریان اجتماعی شود تا با این حرکت همبستگی در حوزه هنری شکل بگیرد، با این اتفاق جریانی شکل می گیرد که براساس آن صندوق اعتبای هنر دیگر هیچگاه متوقف نمی شود.

سیدزاده با بیان اینکه مهم ترین اقدام ما در صندوق برای سال98 اجتماعی کردن صندوق اعتباری هنر است، افزود: پیدا کردن هنرمندان و وصل کردن آنها به هم بسیار برای حو زه فرهنگ مهم است، این اتفاق باید از اهالی رسانه به تمام جامعه تعمیم پیدا کند.

وی در مورد بیمه خبرنگاران هم اضافه کرد: ما براساس لیستی که معاونت مطبوعاتی به ما معرفی کند می توانیم برای بیمه خبرنگاران اقدام کنیم، قرار ما براین است که در بخش بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی هر کسی که از سوی معاونت مطبوعاتی معرفی می شود به بیمه معرفی کنیم، البته به شرط آنکه خبرنگار موردنظر در رسانه خود بیمه نباشد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درباره پول شویی در سینما نیز گفت: در این زمینه از بنیاد سینمایی فارابی خواستار شدیم که وام های آنها به صندوق بیاید تا منظم شود، از طرفی دیگر درخواست وثیقه ملکی برای وام ها دریافت شود، این اتفاق باعث می شود فیلم ساز با دقت کار خود را جلو ببرد و در عین حال مبالغ دریافتی به صورت تسهیلات را بازگرداند.

سیدزاده در مورد حضور صندوق اعتباری هنر در بورس نیز گفت: ما به دنبال این هستیم که صندوقی در بورس تعریف شود، در این راستا موافقت اصولی صورت گرفته و قرار است این صندوق براساس همکاری با بنیاد فارابی در بورس ایجاد شود، این صندوق در اوایل سال98 تاسیس می شود که با این اتفاق تمام هزینه ها در حوزه سینما شفاف خواهد شد.

13 اسفند 1397 14:53

لینک خبر :‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
در حالی که 6 روز از ماجرای رقص مختلط دختران و پسران در برابر4 تن از مدیران ارشد استانی و شهرستانی می گذرد، استاندار آذربایجان غربی همچنان در روزه سکوت به سر می برد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اروم نیوز، ماجرای رقص مختلط دختران و پسران نوجوان در برابر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و 3 تن از فرمانداران شهرستان های جنوبی این استان از روز 5 شنبه گذشته رخ داده و با پرداختن رسانه ها به آن تبدیل به یکی از مطالبات حوزه فرهنگی استان شد.

این موضوع تا حدی ناگوار و غیرقابل قبول بود که فردای آن روز یعنی در خطبه های نماز جمعه ارومیه به عنوان اصلی ترین تریبون عبادی، سیاسی سطح استان به یکی از مباحث محوری ارائه شده توسط نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تبدیل شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی، در این سخنان با تاکید بر لزوم ابراز ندامت مدیران حاضر در مراسم، خطاب به استاندار آذربایجان غربی به عنوان مقام اجرایی ارشد استان نیز گفت: در چنین شرایطی باید مسئول اجرایی استان اقدام کند. توبیخ لازم است، عزل لازم است، هر برخوردی که لازم باشد انجام شود، انتظار است برخورد درست انجام شود.

پس از این اظهارات نماینده ولی فقیه در استان یعنی بالاترین مقام حکومتی خطاب به مقام ارشد اجرایی، فرمانداری بوکان که دبیرخانه جشنواره موسیقی یعنی همان محل رخ دادن این اتفاق ناخوشایند بود، بیانیه ای را منتشر که در قالب آن علاوه بر محکوم کردن انتقاد از رقص مختلط در برابر مدیران، چنین اقداماتی به عنوان ادامه راه شهدا و لبیک به فرمان رهبر انقلاب در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان نیز نام برده شد!

همچنین روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان تریبون دفاع از مدیرکل، در پاسخی نامشخص و بدون هدف، تنها به چند حمله به رسانه های منتقد پرداخته و سپس این گونه آورد که به منظور پرهیز از تکدر خاطر علمای استان به ویژه نماینده مقام معظم رهبری(مد ظله تعالی)، به استحضار ایشان می رساند که مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، منبعد، مراعات هرچه بیشتر جوانب احتیاط را در اجرای برنامه های آتی خود در اولویت قرار خواهد داد.

در 2 بیانیه صادر شده از سوی ارگان های مرتبط با 2 مدیر حاضر در مراسم رقص مختلط دختران و پسران بالغ و به سن تکلیف رسیده، نه تنها نشانی از عذرخواهی یا تنبّه دیده نمی شود بلکه با نگاهی حق به جانب و طلب کارانه نسبت به موضع گیری رسانه ها و نیز نماینده ولی فقیه در استان قلم زده و تنها در خصوص دفاع از این اقدام نادرست و ناپسند خود تلاش کرده اند.

اما نکته جالب توجه و مهم در این میان، سکوت معنادار استاندار آذربایجان غربی به عنوان مخاطب اصلی سخنان حجت الاسلام قریشی و نیز مسئول اجرایی ارشد در این استان است که ترجیح داده به جای رسیدگی به وضعیت اسفبار فرهنگی و اجتماعی، خود را تنها محصور در حوزه اقتصادی با نگاه خارج محور کند که البته تاکنون در این زمینه نیز موفقیت و اقدام اثربخشی مشاهده نشده و این بخش نیز تنها به بخش دیدارها و اِعمال هزینه های سفر گروه های اقتصادی اروپایی ختم شده است!

محمدمهدی شهریاری که به عنوان استانداری غیربومی و البته آشنا به مفاهیم سیاسی و دموکراتیک در سطوح بین الملل شناخته می شود، در این روزها سرگرم دیدار و مصاحبه با مستر تستر و یا دیدار با مدیر یکی از شرکت های نوسازی وسایل حمل و نقل عمومی شده و ترجیح داده همچنان در مباحث فرهنگی که به عنوان زیربنای توسعه در هر زمینه ای شناخته می شود، سکوت اختیار کند.

با توجه به اینکه نیمی از هفته گذشته و اکنون ششمین روز وقوع آن اتفاق ناخوشایند در نزد مدیران ارشد حوزه سیاست و فرهنگ استانی و شهرستانی است، بهتر است استاندار آذربایجان غربی در زمینه رسیدگی هرچه سریع تر به موضوع و برخورد متناسب با عمل مدیران به ویژه مسببان اصلی این رویداد اقدام کرده و زمینه را برای تقدیر از اقدام انقلابی خود در تریبون بعدی نماز جمعه فراهم سازد.

چنین تخلفاتی از جانب مدیران، به تعبیر نماینده ولی فقیه در استان، نیازمند توبیخ یا عزل از سوی استاندار بوده و نباید به همین سادگی از کنار آن گذشت، چراکه اگر حضور مدیران آن هم مسئولین حوزه فرهنگ در مراسمات رقص و پایکوبی به امری عادی تبدیل شده و برخوردهای مناسب با آن انجام نشود قطعا در آینده زمینه ساز تخلفات گسترده تر و فرار از قانون به روش های این چنین خواهد شد.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ دانا
کارگردان تئاتر هایلو با انتشار یاداشتی در فضای مجازی به شدت از عملکرد اداره ارشاد اسلامی تربت جام انتقاد و البته تاکید کرد این انتقاد به دلیل بی برنامگی، بی نظمی و ضعف مدیریتی در اداره ارشاد تربت جام و ظلم در حق هنرمندان تئاتر است
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی گیتی آنلاین از تربت جام :رضایی اصل که به عنوان کارگردان کارنامه درخشانی در عرصه تئاتر دارد نوشت: همزمان با مجوز و پروانه نمایش برای تئاتر هایلو در همان روزها به مدت سه شب سالن رو در اختیار دیگران هم قرار داده اند

رضایی که حدود 5 ماه با عوامل تئاتر هایلو وقت خود را صرف تمرین کردند تا بهترین عملکرد خود را در سالن آمفی تئاتر که در اوایل اسفندماه روی صحنه آورد تا شروعش با پایانش همخوانی نداشته باشد که در ادامه می نویسد: کلی تلاش می کنیم و تمرین و سختی به امید دو هفته اجرای مداوم که بتوانیم تماشاچی خودمان را داشته باشیم. غافل از اینکه با ضعف و ظلم مدیریتی مواجه شده و با تعطیلی میان اجراها تماشاچی را از دست میدهیم. تمام خستگی روی دوشمان ماند.

کارگردان تئاتر هایلو در ادامه نوشته: تنها کلام ایشان هم تعامل، اما تعامل برای کی؟ از طرف کی؟ تعامل یک طرفه؟ غیر از پر کردن رزومه خودشان چیزی برای ایشان مهم هست؟ با اینکه مسئول محترم انجمن شعر در جریان اجرا و مجوز ما برای سوم تا 17 اسفند بودند و این را به ریاست ارشاد متذکر شدند اما باز رئیس ارشاد برنامه فصل شعر را برای 15 اسفند قرار داده و بسیار کودکانه مجوز ما را از سرپرست گروه گرفته و تاریخها را خط زده تاریخ جدید نوشته است. شبهای راز و آواز هم بصورت رایگان باز هم به اجراها ادامه داده، در حالی که تمام گروههای موسیقی تربت اجرا کرده اند و فقط و فقط این وسط همه چیز به ضرر ماست.

رضایی همچنین با یک توصیه اخلاقی به اداره ارشاد اسلامی تربت جام اشاره می کند: آیا این حق الناس نیست؟ اصلا اعتقادی هست به حق الناس؟

چقدر ظلم در حقمون بشه و حرفی نزنیم؟ دادمون رو به کی برسونیم؟

خسته شدیم و دلسرد کاش دردمان را می فهمیدند و به راحتی حقمان پایمال نمی شود.

تئاتر هایلو در حالی عصر دوشنبه با موضوع کمدی، اجتماعی و سیاسی به کار خود پایان داد که پیامش این بود که چطوری افرادی بدون پشتوانه فکری ، فرهنگی و اجتماعی وقتی شبی به ثروت ، منصب و مسئولیت می رسند جامعه انسانی را به فاجعه تبدیل می کند و عملکرد آنان نه تنها جامعه خود بلکه جهان پیرامون خود را به خشونت می کشاند افرادی همچون صدام، قذافی، هیتلر و سران سیاسی آمریکا.

انتشار : علیرضافیروزی

لینک خبر :‌ گیتی آنلاین
در روزهای اخیر نشریه ای با هدف گیری مسائل مرتبط با حوزه زنان و با استفاده از آبشخورهای ضد فرهنگی غرب در سایه غفلت مسئولان این دانشگاه توزیع شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : دانا

به گزارش دیار آفتاب ؛ به نقل از ندای تفرش ، در روزهای اخیر نشریه ای با هدف گیری مسائل مرتبط با حوزه زنان و با استفاده از آبشخورهای ضد فرهنگی غرب توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه تفرش در 90 نسخه 16 صفحه ای در سایه غفلت مسئولان این دانشگاه توزیع شد.

جالب آنجاست که با گذشت یک روز از توزیع نشریه، هنوز مسئولین مربوطه از محتوای آن مطلع نبوده و حاضر به مصاحبه در این خصوص هم نیستند.

مطالب طرح شده در این نشریه حکایت از این دارد که دست اندرکاران آن، غرب و غربی شدن را با تمام باور خود قبول کرده اند و برای ترویج آن در میان دختران و زنان ایرانی تقلا می کنند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی:

روشنفکری گرته برداری شده از افکار غربی در جامعه اسلامی جایگاهی ندارد

حجت الاسلام مهدی ایمانی مقدم، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی در گفتگو با ندای تفرش درخصوص انتشار این نشریه غیرتخصصی گفت: باتوجه تخلفات این نشریه هیئت نظارت بر نشریات دانشگاه تفرش باید مسائل موجود در این نشریه را بررسی و تصمیم گیری کنند.

وی تصریح کرد: قانون شکنی در همه جای دنیا تبعات خاص خود را دارد و اگر فردی حرفی در خارج از چارچوب قانون می زند باید تبعات آن را هم بپذیرد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی با اشاره به اینکه ما در ایران آزادی داریم ولی این باعث نمی شود که افراد پاسخگوی مطالب عنوان شده خود نباشند، گفت: آزادی در کشور ما مسئله ای حل شده است. با توجه به تجارب افراد مختلف، هیچ کشوری همانند ایران از ضریبِ آزادی اجتماعی بالایی برخوردار نیست.

ایمانی مقدم با تاکید بر این که روشنفکری موجود در این نشریه از نوع وارداتی است، گفت: اینان با یک تعریف وارداتی، مباحث را بررسی و از این مباحث گرته برداری کرده اند؛ باید بگوئیم که روشنفکری درست است که به معنای نگاه انتقادی مبتنی بر عقلانیت است و روشنفکری گرته برداری شده از افکار غربی که مبتنی بر آموزه ها و فرهنگ غرب است، در جامعه اسلامی جایگاهی ندارد.

وی تاکید کرد: بسیاری از مدعیان روشنفکری، اسلام و آموزه های اسلامی را نفهمیده اند و تنها با ترجمه گفتمان غرب به دنبال عادی سازی آن، در تمدن اسلامی کشور هستند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی با تاکید بر اینکه دانشجویان دست اندرکار این نشریه تنها بازیچه هستند و دیدگاه واحدی ندارند، اضافه کرد: واضح است که دست اندرکاران این نشریه تنها به دنبال کسب شهرت هستند چراکه هنوز نمی دانند دیدگاه خودشان چیست. آنان فمنیسم، تاریخ و خواستگاه آن را نمی دانند.

ایمانی مقدم با تاکید بر اینکه جریان فمنیسم در غرب یک نوع جریان زنانه برای گرفتن حق شان از جامعه است، گفت: در دین اسلام به جایگاه زن توجه شده است و زن حق مالکیت دارد؛ هیچ کسی حق ظلم کردن به زنان را ندارد. اما در جوامع غربی به زنان به عنوان یک کالا نگریسته می شود و زن از حق طبیعی خود محروم است.

طرح مباحث فمنیستی؛ نشان از بی سوادی دست اندرکاران

وی یادآور شد: طرح مباحث فمنیستی ربطی به جامعه اسلامی ندارد و مطرح شدن آن، نشان از بی سوادی دست اندرکاران دارد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی طرح مباحثی همچون فمنیسم و مباحث مربوط به مسئله حجاب در این نشریه را تحت تاثیر جریان های فرادانشگاهی دانست و گفت: مسئله حجاب درد اصلی جامعه امروز، به ویژه دانشجویان نیست، براساس نظرسنجی های صورت گرفته درد دانشجویان و جامعه امروز ما، اشتغال، ازدواج و مشکلات معیشتی و اقتصادی است.

ایمانی مقدم با بیان اینکه در این وضعیت بد مالی دانشگاه ها، چاپ چنین نشریه ای با این کیفیت و تیراژ جای تامل دارد، گفت: بسیاری از تشکل های دانشجویی به دلیل نبود اعتبارات حتی قادر به چاپ نشریه 2 صفحه ای هم نیستند.

استفاده ابزاری از دانشجویان با هدف کسب منافع حزبی/مباحث مطرح شده در نشریه متخلف دانشجویان تفرشی خروجی اتاق فکر جریانات غیر دانشجویی

ایمانی مقدم ادامه داد: برخی از جریانات داخلی با هدف کسب منافع حزبی، در ایام نزدیک به انتخابات توپ را در این مباحث و فضاها می اندازند تا از جوانان به خصوص دانشجویان استفاده ابزاری کنند. مباحث مطرح شده در این نشریه خروجی اتاق فکر برخی از جریاناتی غیر از جریانات دانشجویی و اجتماعی است که با اهداف خاص این مباحث را تزریق می کنند و در زمان انتخابات انتظار همکاری از دانشجویان را دارند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی با تاکید بر این مسئله که مسئولان دانشگاه تفرش نباید از وظایف خود شانه خالی کنند، اظهار کرد: مجموعه های مختلف مدیریتی، فرهنگی، نهاد رهبری و... نسبت به دانشجویان وظیفه تربیتی دارند و ضمن تدریس مباحث علمی به دانشجویان باید آنان را از نظر فرهنگی، اجتماعی و دینی پرورش دهند.

ایمانی مقدم افزود: در دانشگاه ها دانشجویان نیازمند دریافت اطلاعات صحیح هستند تا بتواند درست فکر کنند و درست بنویسند. مجموعه های مختلف در دانشگاه با آموزش بهتر و بیشتر، دانشجویان را از دامن افرادی که با اهداف خاص آنها را بازیچه قرار می دهند، خارج کنند.

دانشگاه تفرش بُعد نظارتی خود را تقویت کند

وی ضعف موجود در دانشگاه تفرش را ضعف نظارتی دانست و افزود: دانشگاه تفرش باید بُعد نظارتی خود را تقویت کند و بر افرادی که هنوز به سواد کافی نرسیده اند و توانایی تحلیل مباحث را ندارند، بیشتر نظارت داشته باشند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی با بیان این مطلب که آزادی بیان به نوعی پارادوکس آزادی است، تشریح کرد: اگر آزادی حد و مرزی نداشته باشد، منجر به استبداد خواهد شد و اگر آزادی بیان هم حد و مرز نداشته باشد منجر به خفقان فکری و بیانی می شود چراکه آزادی بیان به معنای عرضه افکار در یک فضای نقادانه است.

ایمانی مقدم با یادآوری این موضوع که مطالب بیان شده در این این نشریه، تنها حرف تعداد معدودی از دانشجویان است که به واسطه محیط تربیتی خانوادگی فضای بومی و اسلامی خود را درک نکرده اند؛ گفت: اگر دانشجویان در این مباحث سوالاتی دارند از هیات نظارت درخواست برگزاری کرسی آزاداندیشی یا مذاکره را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: طبق تجربه، معمولا این افراد در بحث گفتگو حاضر نمی شوند چراکه حرفی برای گفتن ندارند و به هدف خود که شارلاتیسم تبلیغی و رسانه ای است در این کرسی ها نمی رسند؛ لذا ترجیح می دهند در فضایِ یک طرفه مباحث را برای دانشجویان مطرح کنند.

کسانی که در مسیر غرب باوری و بلکه غرب پرستی حرکت می کنند، باید بدانند که غرب همان طور که در ابعاد اقتصادی و سیاسی رو به افول آشکار و جدی است، در ابعاد فرهنگی و اجتماعی هم به تدریج بنیه و قوه خود را برای جهانی کردن نسخه های فرهنگی اش از دست داده است.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ دیار آفتاب
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

از کنار دکه های مطبوعاتی که می گذریم, تَلی از روزنامه ها و مجلاتی را می بینیم که به صورت فشرده در کنار هم چیده شده اند افرادی را مشاهده می کنیم که عنوان های نشریات را نگاه مختصری می اندازند و از کنار آن ها عبور می کنند، البته هر از چندی نیز فردی از میان جمعیتِ مشاهده کننده یکی از نشریه ها را بر می دارد سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا استقبال از رسانه های مکتوب در ایران روز به روز روند کاهشی یا حداقل ایستا به خود گرفته است در مقاله زیر به بررسی روند کاهش استقبال از رسانه های مکتوب پرداخته ایم. در ادامه بخوانید:

براساس برخی آمارهای منتشره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر شمارگان مطبوعات در ایران حدود یک میلیون نسخه است. این آمار حاکی از وضعیت نه چندان مناسب و حتی بحرانی نشریاتی است که اگر یارانه ها و آگهی ها را نداشته باشند نمی توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

با به میدان آمدن رسانه و شبکه های اجتماعی سیر استقبال از رسانه های مکتوب نیز روندی نزولی به خود گرفت. هر چند از نظر تعداد نشریات شاید نسبت به سال های گذشته روند صعودی را شاهد هستیم اما از نظر تیراژ و جذب مخاطب عکس این قضیه را نظاره می کنیم.

در زمان حاضر سرعت جریان اطلاع رسانی و خبررسانی در شبکه های اجتماعی در حال شکل گیری است و این سرعت به قدری زیاد است که روزنامه نگاران در بعضی موارد دنباله رو شده اند. بر این اساس به نظر می رسد باید با ارائه برنامه ریزی هایی دقیق و سازوکارهایی مناسب روزنامه نگاری و مطبوعات بازتعریف شوند.

هر چند مطبوعات و رسانه های مکتوب هنوز هم از نظر دقت و صحت اولویت بیشتری نسبت به شبکه های اجتماعی دارند. منتهی با به عرصه آمدن شبکه های اجتماعی خبررسانی به طور کلی دچار تغییر مفهوم شده و شبکه های اجتماعی این فرصت را از سایر رسانه ها گرفته اند.

برخی معتقدند دلایل کم شدن استقبال از رسانه های مکتوب و سنتی ارتباط به صورت یک طرفه است. اما در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دوسویه است؛ یعنی تولید کننده با مصرف کننده خبر می تواند ارتباط برقرار کند. این ارتباط در آن واحد و با ابزارهایی چون کامنت ها صورت می گیرد.

یکی از نقاط مهم تمایز میان رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی قابلیت آنلاین بودن است. به این معنی که سرعت انتقال اخبار در شبکه های اجتماعی با رسانه های مکتوب قابل مقایسه نیست. بنابر این رسانه های مکتوب باید سعی کنند این فاصله را با تنوع بخشی به مطالب و عمقی تر دیدن رخدادها پوشش دهند.

با تمام این تفاسیر یکی از بارزترین محاسنِ رسانه های مکتوب نسبت به شبکه اجتماعی عمق بخشی به ذهن، دقت و صحت در ارائه اطلاعات است. زیرا شبکه های اجتماعی با داده های فراوان و دقت کم، هیچ گاه نمی توانند جایگزینی برای رسانه های مکتوب باشند.

بخشی از نقاط ضعف رسانه ای مکتوب در ضعف محتوا، گرافیک و فرم است. مطبوعات ما به نیازهای مخاطبان چنان که مورد انتظار است، پاسخ نمی دهند. همچنین استقبال محدود از رسانه های مکتوب ریشه در فرهنگ شفاهی و کمبود مطالعه دارد. وضعیت وخیم آمار مطالعه در کشور ما خود گویای این مساله است.

ایجاد فرهنگ مطالعه با طرح های مفید و کاربردی تا حدودی می تواند به بهبود آمارهای مطالعه کمک کند. با روند صعودی مطالعه استقبال از رسانه ها نیز تا حدودی حاصل می شود. بی شک بهبود کیفیت و کمیت مطبوعات نیازمند سرمایه گذاری است. این رویه می تواند از دغدغه رسانه ها بکاهد و توان آن ها را در جهت ارائه محصولی باکیفیت مضاعف می سازد. البته کوچک بودن سبد فرهنگی خانواده ها و قشر دانشگاهی به دلیل مشکلات مالی در زمینه خرید نشریات مزید بر علت شده است.

از طرفی به نظر می رسد رسانه های مکتوبی موفق تر باشند که از حالت خبرمحوری خارج شوند، بر این اساس رسانه های مکتوب باید به سمت تحلیلی تر شدن حرکت کنند و از روند خبرمحوری خود بکاهند. این مساله را می توان در بررسی تطبیقی رسانه های مکتوب کشورمان با نشریاتی که در کشورهای دیگر منتشر می شود، ارزیابی کرد.

بنابر این کاهش استقبال از رسانه های مکتوب در ایران را باید به صورت چند عاملی مورد بررسی قرار داد و راهکارهای مناسب برای رفع آن برگزید.

به داد روزنامه ها برسید!

مدتی است که انتقادهایی از سوی کارشناسان و پیشکسوتان عرصه رسانه و قلم درباره ی تکراری بودن محتوا و ظاهر روزنامه ها مطرح می شود. بسیاری معتقدند که مطبوعات دچار سیاست زدگی شده اند و دغدغه های مردم و جامعه دیگر کمتر جایی روی صفحات نخست روزنامه ها دارد.

در این میان عده ای از فعالان رسانه این انتقادها را می پذیرند و موضوعاتی همچون رقابت نابرابر میان رسانه های دولتی و خصوصی، زمان بر بودن شناساندن چهره های جدید، تاثیر گفت وگو با چهره های شناس در افزایش اثرگذاری روزنامه ها و... را از مهمترین دلایل تکراری بودن مطبوعات عنوان می کنند. به باور آنها تا زمانی که رقابت میان روزنامه های دولتی و خصوصی نابرابر باشد، شرایط رسانه های مکتوب بهبودی نخواهد یافت.

بر این اساس خبرنگار ایسنا در گفت وگو با چند تن از مدیران مسوول روزنامه ها نظر آنها را درباره سیاست زدگی مطبوعات، تکراری بودن محتوا و ظاهر روزنامه ها و راهکارهایی که برای بهبود شرایط مطبوعات پیشنهاد می دهند، جویا شده است.

مردم از رسانه های دولتی رویگردانند

منصور مظفری، مدیرمسوول روزنامه آفتاب یزد درباره تکراری بودن مطبوعات و گفت وگو با چهره های مشخص معتقد است که این موضوعات درباره برخی از رسانه ها به ویژه رسانه های دولتی که دچار روزمرگی شده اند، درست است؛ چرا که رسانه های دولتی اغلب دغدغه های مردمی ندارند و صرفاً مجیز مقامات دولتی را می گویند. این آسیبی است که با صفحات بسیار زیاد و قیمت بسیار پایین به فضای مطبوعاتی ما وارد شده و همچنان نیز می شود.

مدیرمسؤول روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه اغلب روزنامه های خصوصی دغدغه های مردمی دارند، خاطرنشان کرد: از آنجا که رسانه های خصوصی از رانت دولتی برخوردار نیستند از سر اجبار هم که شده، باید به مشکلات و دغدغه های مردم بپردازند و صدای جامعه را به گوش مسؤولان برسانند.

رسانه های بخش خصوصی دنبال مخاطب هستند چرا که هزینه چاپ آن ها از طریق همین مخاطبان پرداخت می شود.

او که معتقد است مردم از برخی از روزنامه های دولتی رویگردان هستند، در این باره یادآور شد: همان طور که شاهدیم مردم این روزها از برخی از روزنامه های دولتی رویگردان شده اند چرا که آن ها دچار روزمرگی و مجیزگویی شده اند. در زمینه ارتباط با مخاطب روزنامه های خصوصی شرایط بهتری دارند.

مظفری در ادامه به انتقادهایی مبنی بر سیاست زدگی مطبوعات اشاره و اظهار کرد: متأسفانه مطبوعات ما دوقطبی شده اند؛ گروهی مخالف و گروهی هم موافق دولت هستند. برخی از روزنامه های دولتی چشم بسته فقط از برنامه ها و سیاست های اجرایی دولت حمایت می کنند و اصلا رویکرد نقادانه ای ندارند. از سوی دیگر نیز برخی از روزنامه های خصوصی با این گروه موافق همراه شده اند و عده ای هم در جبهه مخالف فعالیت می کنند. می توان گفت اغلب روزنامه های ما بدون توجه به واقعیت ها تنها مصارف سیاسی خودشان را در نظر می گیرند. البته تمام این موارد نسبی است و نمی توان به صورت مطلق در این باره صحبت کرد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا روزنامه ها برای پرهیز از تکراری شدن دست به اقدامات خلاقانه نمی زنند، گفت: ما 180 روزنامه در کشور داریم که حدود 150 روزنامه منتشر می شود، اما در این میان تنها تعداد انگشت شماری هستند که کارهای خلاقانه انجام می دهند و دغدغه های مردمی دارند. این در حالی است که اگر در صفحه آرایی و محتوای روزنامه ها خلاقیتی وجود نداشته باشد طبیعتا مخاطب هم از دست خواهد رفت. روزنامه های دولتی که اصلاً نیازی به کارهای خلاقانه ندارند، چرا که از لحاظ مالی تأمین هستند و نیازی به مخاطب ندارند. همچنین برخی از روزنامه های خصوصی نیز که دارای حجم بالایی از آگاهی های خصوصی و دولتی هستند نیازی به انجام کارهای خلاقانه ندارند.

رویگردانی مردم از رسانه ها؛ از صداوسیما تا مطبوعات

منصور قنواتی، مدیرمسوول روزنامه بهار نیز در این باره معتقد است که تکراری بودن چهره هایی که رسانه های مکتوب با آنها گفت وگو می کنند، انتقادی کاملاً درست است.

او با بیان اینکه تریبون باید در اختیار چهره های جوان قرار بگیرد، در این زمینه یادآور شد: نتیجه پرداختن به تکرار مکررات همان چیزی می شود که امروز مطبوعات ما با آن مواجه هستند.

وقتی تریبون را در اختیار چند چهره مشخص و تکراری قرار دهیم، در واقع همان حکایت صداوسیما را تکرار کرده ایم. رویگردانی مردم از صداوسیما متأسفانه به مطبوعات هم سرایت کرده است.

وقتی تریبون را در اختیار چند چهره مشخص و تکراری قرار دهیم، در واقع همان حکایت صداوسیما را تکرار کرده ایم. طبیعی است که یک چهره مشخص مرتب در رسانه های مختلف صحبت کند و بنویسد، دیگر بعد از چندبار حرف خاصی برای گفتن نخواهد داشت. متأسفانه سال هاست در صداوسیما، 10 چهره مشخص درباره موضوعات مختلف اظهارنظر می کنند؛ حالا این رویکرد در رسانه های مکتوب ما نیز همه گیر شده است و نتیجه آن هم چیزی به جز رویگردانی مردم نخواهد بود. به همین خاطر است که باید به جوان ها بیشتر بها بدهیم.

مدیرمسؤول روزنامه بهار همچنین درباره توضیحات برخی از مدیران مسوول روزنامه ها مبنی بر اینکه شناساندن چهره های جدید که حرف برای گفتن دارند، نیازمند تلاش زیادی است و اینکه چهره های شناس باعث افزایش اثرگذاری روزنامه ها می شوند ، گفت: کاملاً با این موضوعات مخالف هستم؛ اگر قرار بود این تئوری جواب بدهد، وضعیت مطبوعات ما اینگونه نبود. امروز رسانه های مکتوب در شرایط بحرانی قرار دارند و عملاً اقتصاد مطبوعات ورشکسته شده است؛ البته به جز تعداد اندک و انگشت شماری از روزنامه های وابسته به دولت و حکومت که به صورت غیرمتعارف از نظر اقتصادی منتشر می شوند.

قنواتی اضافه کرد: رقابت میان روزنامه های دولتی و خصوصی همانند رقابت میان تیم ملی فوتبال ایران با تیم فوتبال یک محله است. نتیجه این بازی کاملاً از پیش مشخص است. یکی از دلایلی که باعث ایجاد بحران های عجیب و غریب در فضای مطبوعات شده، همین رقابت نابرابر است. به ندرت می توانیم در دنیا این چنین وضعیتی که در کشور ما وجود دارد را پیدا کنیم؛ اینکه برخی از وزارتخانه ها و نهادهای دولتی یا وابسته به نظام این حجم گسترده سرمایه گذاری روی برخی رسانه ها را داشته باشند؛ البته نتیجه این کار هم از نظر بنده که 25 سال در این عرصه حضور دارم و از معدود مدیران رسانه ای هستم که با قلم خودم به این جایگاه رسیدم، فقط و فقط رویگردانی مردم است. این موضوع را هم بارها با برخی از مسوولان وزارت ارشاد مطرح کرده ام که این کاسه چه کنم چه کنم که دستتان گرفته اید و می گویید چرا تیراژ مطبوعات ما پایین است، در واقع ریشه در عملکرد مسوولین رده بالای مملکتی دارد.

قنواتی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی ارگان هایی مثل شهرداری ها که بدون توجه به رضایت مردم روزنامه منتشر می کنند، آیا به این موضع توجه می شود که من شهروند از این موضوع راضی هستم؟ روزنامه هایی که در واقع بولتن خبری هستند و برای درآمدزایی منتشر می شوند.

اگر حرفی از زبان چهره ای شناس گفته شود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت

همچنین مهدی رحمانیان، مدیرمسوول روزنامه شرق درباره تکراری بودن چهره هایی که مطبوعات برای گفت وگو سراغ آنها می روند، اظهار کرد: این موضوع درست است، اما تعداد افرادی که حرفی برای گفتن دارند، زیاد نیست. از سوی دیگر شناسایی افراد جدید شاید خیلی سخت نباشد، اما خیلی هم آسان نیست. مخاطب هم دنبال حرف حساب است و هم دوست دارد این حرف حساب را از زبان چهره ها بشنود.

او ادامه داد: شناساندن چهره های جدید که حرف برای گفتن دارند، نیازمند تلاش زیادی است. اینکه مردم را عادت بدهیم به ما قال ( آنچه گفته می شود) و نه من قال (چه کسی می گوید) نیاز به زمان و تلاش دارد. البته طببعتاً اگر حرفی از زبان چهره ای شناس گفته شود، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت، ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که همین چهره های جدید، زمانی به چهره های شناس تبدیل خواهند شد.

مدیر مسوول روزنامه شرق درباره انتقادهایی که مبنی بر سیاست زدگی مطبوعات و عدم انعکاس دغدغه های مردمی در روزنامه ها عنوان می شود، گفت: به طور کلی سیاست همیشه جذاب بوده است و به همین خاطر، رسانه ها تلاش می کنند تا حوزه مورد علاقه مخاطبان را پوشش دهند. اگرچه به شخصه معتقدم که حوزه های اجتماعی مغفول واقع شده اند و هر زمان که گزارش های خوبی در این زمینه کار شده، بسیار اثرگذار بوده اند؛ به عنوان مثال گزارش گورخواب های روزنامه شهروند بسیار تاثیرگذار بود.

او در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای تکراری نشدن مطبوعات دارد؟ گفت: اگر می خواهیم در شرایطی که شبکه های اجتماعی به رقابت با رسانه های مکتوب آمدند، مخاطبمان را حفظ کنیم، باید محتوای متفاوتی تولید کنیم و به سراغ محتواهای جدید برویم.

رسالت مطبوعات و آنچه دولت ها از مطبوعات انتظار دارند، متفاوت است

حسین عبدالهی، مدیرمسوول روزنامه آرمان دراین باره معتقد است که مشکل اصلی مطبوعات ما بیش از هر چیز دیگری، استقلال و آزادی است. ما اگر می خواهیم با مفاسد سیاسی و فساد مبارزه کنیم، نیاز به رسانه مستقل و آزاد داریم. به نظرم نقدهایی که بعضاً درباره تکراری بودن چهره هایی که مطبوعات با آنها گفت وگو می کند، مطرح می شود، چندان حرفه ای نیست.

او ادامه داد: رسانه برای اینکه بتواند رسالت خودش را در یک حوزه انجام دهد، باید به صاحب نظرانی در آن حوزه رجوع کند که نام آنها با نفوذ باشد. اینکه موضوعات به شیوه های یکسانی در رسانه ها مطرح می شود، مشکل رسانه است. اگر خبرنگاران هر رسانه ای سوالات مختلفی از یک نفر مشخص بپرسند و از آرشیو خوبی برای پرسیدن سوالات کارشناسی نیز برخوردار باشند، دیگر این بحث تکراری بودن نیز رخ نخواهد داد.

مدیرمسئول روزنامه آرمان با بیان اینکه دیگر روزنامه ها از خبرمحوری گذشته و به سمت تحلیل پیش می روند، خاطرنشان کرد: البته این موضوع شامل همه روزنامه ها نمی شود. یکی از دلایلی که روزنامه های ما دیگر موفق نیستند، دولتی بودن آنهاست. رسانه هایی که دولتی هستند هیچ گاه نمی توانند نقاد خوبی برای دولت باشند. به هر حال رسالت مطبوعات و آنچه دولت ها از مطبوعات انتظار دارند، با هم متفاوت است. در حال حاضر بسیاری از روزنامه ها با واسطه مستقیم یا غیرمستقیم دولتی هستند و اغلب تاثیرگذاری چندانی هم ندارند.

رسالت مطبوعات و آنچه دولت ها از مطبوعات انتظار دارند، با هم متفاوت است. در حال حاضر بسیاری از روزنامه ها با واسطه مستقیم یا غیرمستقیم دولتی هستند و اغلب تاثیرگذاری چندانی هم ندارند.

عبدالهی اضافه کرد: باید به این نکته نیز توجه کرد که دایره افراد با نفوذ و صاحب نظر ما نیز در هر حوزه ای چندان وسیع نیست و اگر رسانه ای بخواهد افراد جدیدی را وارد و آنها را در مسیر با نفوذ شدن همراهی کند، بسیار زمان بر خواهد بود. حتی کارشناسان صداوسیما هم در حوزه مسائل سیاسی یا رسانه ای دایره محدودی دارد. بنابراین تنها بخشی از آن مساله که به سوالات خبرنگاران بازمی گردد، مشکل رسانه است و بخشی دیگر به دایره محدود افراد صاحب نظر برمی گردد. البته تاثیرگذاری افرادی که با آنها مصاحبه می شود نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر رسانه ای با افراد تاثیرپذیر در جامعه در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... مصاحبه کند، باعث تاثیرگذاری خود آن رسانه هم می شود.

او نبود رسانه های مستقل، تجربه لازم، فاصله آموزش های روزنامه نگاری در ایران با آنچه که در دنیا مطرح می شود، نداشتن صنف روزنامه نگاری و پایین بودن ضریب نفوذ رسانه های داخلی علیرغم ادعاهای زیاد را دلیل افت کاری مطبوعات برشمرد و اظهار کرد: الان شرایط به گونه ای شده که حتی نیمی از روزنامه های سراسری هم به درستی در سرتاسر کشور توزیع نمی شوند. از سوی دیگر رسانه های خصوصی که وابسته به برخی نهادها هستند و تیراژ بالایی هم دارند به رسانه های مستقل آسیب وارد می کنند.

عبدالهی همچنین یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات مطبوعات ما این است که هر صاحب نفوذی به خودش اجازه می دهد بگوید من صاحب رسانه هستم. در صورتی که مدیریت رسانه نیازمند علم و دانش است و هر کسی نباید به راحتی وارد این حرفه شود.

مشکلات اصلی مطبوعات

حمید ضیایی پرور- مدیرکل مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها: فارغ از مشکلات اقتصادی اخیر که در ایران پیش آمده، به طور کلی گرایش به رسانه های مکتوب در اغلب کشورهای دنیا در حال کاهش است.

در اروپا، کانادا، آمریکا و حتی ژاپن که پرتیراژ ترین روزنامه های دنیا را دارد نیز این اتفاق افتاده و تیراژ 14 میلیونی یکی از روزنامه های مشهور این کشور به زیر 10 میلیون رسیده است؛ پس این یک روند جهانی است؛ گرچه در ایران اوضاع فجیع تر است چون رسانه های ما به شدت به اقتصاد دولتی وابسته اند و وقتی اقتصاد دچار مشکل شود آنها نیز به شدت تضعیف می شوند. توقف فعالیت، افت تیراژ، تعدیل نیرو، حذف صفحات، کاهش حقوق و مزایای روزنامه ها همگی باعث تأسف بسیار است.

اما چاره کار نیست، باید برای بهبود اوضاع رسانه ها حداقل در بخش اقتصادی فکری اساسی کرد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. علاوه بر اوضاع اقتصادی نامناسب، بی اعتمادی مردم به رسانه ها نیز موجب افت شدید در تیراژ آنها شده است، زمانی که فضای مجازی بدون داشتن هیچ گونه خط قرمزی اطلاع رسانی می کند درحالی که رسانه های مکتوب مجبور به درنظر گرفتن ملاحظات و خطوط متعددی هستند،

نباید توقع داشت که مردم باز هم به آنها روی بیاورند. افکار عمومی به اخبار با چاشنی و جزئیات فراوان فضای مجازی عادت کرده و مذاقشان دیگر اخبار رسمی و تشریفاتی رسانه های مکتوب را نمی پسندد و گواه این ماجرا هم اعضای میلیونی یک کانال تلگرامی در مقابل تیراژ چند هزار تایی یک روزنامه است.

رانت و یارانه دولتی دو آفت دیگری هستند که روزنامه ها را زمین گیر کردند. همچنین تعداد بالای روزنامه های سراسری در کشور ما هم معضل جدی دیگری است، در ایران بالغ بر 40روزنامه سراسری داریم که روی دکه مطبوعات می آیند؛ درحالی که هیچ کجای دنیا اینطور نیست و نهایتا 5 یا 6 روزنامه سراسری وجود دارد و بقیه مطبوعات محلی و موضوعی هستند.

این روند را باید خود روزنامه نگاران اصلاح کنند تا اوضاع مطبوعات تا حدی سامان یابد. در نهایت باید مطبوعات مکمل های متعدد را در فضای مجازی ایجاد کنند تا مخاطبان خود را متناسب در هر کدام از آنها داشته باشند تا تقویت شوند. این موارد راه هایی است که می تواند از سقوط کامل رسانه های مکتوب تا حدودی جلوگیری و حضورشان را در عرصه رسانه حفظ کند.

با تلخیص از برخی خبرگزاری ها

لینک خبر :‌ روزنامه پیام سمنان
سها بعنونی، مدیر انتشارات امیرصدرا معتقد است که جزیره قشم استعداد های زیادی در حوزه ادبیات دارد که متاسفانه هنوز شناخته نشده اند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

مدیر انتشارات امیرصدرا در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اظهار کرد: امسال به عنوان اولین ناشر و تنها انتشارات فعال قشم برای نخستین بار در فضای نمایشگاهی (نمایشگاه کتاب هرمزگان) حضور پیدا کردیم و امیدوارم که بتوانیم نظر مخاطبان کتاب را به سمت محصولات مان جذب کنیم و با تکیه بر تجربیات این دوره حضوری موفق تر در دوره های آتی داشته باشیم.

وی ادامه داد: باتوجه به سابقه کاری که در حوزه نشر داشتم، دوستان پیشنهاد ثبت یک انتشارات را به من دادند و خوشحالم که با کمک دوستان موفق شدم، انتشارات امیرصدرا را به عنوان نخستین انتشارات قشم ثبت کنم و در حال حاضر دو سال است که ما مشغول به فعالیت هستیم.

بعنونی در توضیح اقدامات انتشارات امیرصدرا در دو سال گذشته گفت: در این دو سال حدود 43کتاب چاپ کردیم و این روزها نیز هفت، هشت کتاب در دست انتشار داریم. باید بگویم که در این دو سال بالغ بر 50 عنوان کتاب چاپ کرده ایم.

وی با اشاره به دلایل پرداختن به کار نشر ادامه داد: من فارغ التحصیل کارشناس ارشد فلسفه هستم و کتاب در این زمینه می نوشتم و برای چاپ هر کتاب مجبور بودم به تهران بروم؛ این یعنی علاوه بر هزینه چاپ و نشر باید هزینه سفر و سختی های آن را نیز قبول می کردم. همین ها باعث شد تا به سمت کار انتشارات بروم. البته این انتشارات تنها متعلق به من نیست و متعلق به همه مردم قشم است.

این ناشر جوان هرمزگانی در توضیح دلایل پرداختن به حوزه ادبیات گفت: همان طور که اشاره کردید، بیشترین تمرکز ما روی ادبیات کلاسیک است. جزیره قشم استعدادهای زیادی در نویسندگی و شاعری دارد و من تلاش کردم تا با راه اندازی این نشر سختی های کار را برای جوانان بااستعداد قشم کم کنم و خدا را شکر توانستیم تا به امروز چند کتاب از نویسندگان و شاعران جوان جزیره را چاپ کنم.

وی افزود: استعدادهای جزیره واقعا بالاست؛ اما به دلیل مشکلات مالی یا نبود امکانات این افراد اصلا دیده نشده و نمی شوند. همان طور که توضیح دادم، یکی از برنامه های انتشارات ما حمایت از نوقلمان است تا بتوانیم چند اثر را برای آنها چاپ کنیم؛ به شخصه از تلاش خسته نمی شوم و امیدوارم که بتوانم انگیزه های این استعدادها را برای آینده را افزایش دهم.

بعنونی با اشاره به ظرفیت های ادبی هر گوشه از کشورمان اظهار کرد: ما باید به این نتیجه برسیم که هر وجب از ایران فرهنگ غنی دارد و این فرهنگ با فرهنگ منطقه ای دیگر متفاوت است. بچه های قشم شناخته نشده هستند. من وقتی صحبت های این بچه ها را می شنوم از خودم می پرسم که چرا هیچ کس تا به امروز به فکر شناسایی آنها نیفتاده است. از طرفی وقتی من درباره این موضوع صحبت می کنم، کسی باور نمی کند و از من سوال می کنند که مگر قشم کتابخوان دارد که نویسنده داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در عصر سرعت قرار داریم و مردم دوست دارند که در کسری از ثانیه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شاید مطالعه مطالب سنگین برای آنها سخت باشد، در همین راستا با کمک دوستان چند اثر کلاسیک را به سبک روان و امروزی درآورده ایم تا سرعت خواندن و فهم مطالب برای همه رده های سنی آسان باشد.

این ناشر جوان در توضیح نمونه ای از آثار چاپ شده از سوی این انتشارات گفت: اگر بخواهم آماری به شما بدهم می توانم بگویم که بیش از 60 درصد کتاب های ما در حوزه ادبیات کلاسیک است و سایر کتاب ها نیز در حوزه آثار مربوط به قشم است. ما تا به امروز آثار نظامی و قصه های کلیله ودمنه را در قالب چندین کتاب به زبانی ساده منتشر کرده ایم.

نخستین ناشر جزیره قشم در پایان گفت: نمایشگاه کتاب هرمزگان نخستین حضور ما در فضای نمایشگاهی بود و تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم در دوره های بعدی نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا کنیم. متاسفانه اکثر مردم به قشم نگاه صرفا تجاری دارند و ما در صورت امکان می خواهیم که این نگاه را تغییر دهیم تا در سبد خریدشان کالای فرهنگی هم از قشم داشته باشند. این هدف ماست و برای آن تلاش می کنیم و باید کمی صبر کرد و منتظر آینده ماند تا ببینیم چه اتفاقاتی رقم می خورد.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
به بازاری می روم که بارها وعده گلستان شدن آن را شنیده ایم. بازاری که به دلیل موقعیت جغرافیایی آن می تواند به مکانی به عنوان بازار، پاتوق شود، اما متأسفانه دیرگاهی است که این تصور در گلستان رخ نداد، چرا که با بی مهری فراوانی مواجه شده است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

ساعت 10 و 40 دقیقه صبح یک روز زمستانی اما آفتابی است. به بازار گلستان می روم. فضای سکوت و بدون تردد و بسته بودن اکثر مغازه ها خبر از بی اعتنایی به این بازار را می دهد. بازاری که یک طرف خیابان دانشگاه و آن طرف دیگرش به خیابان اسدالهی راه دارد. محل عبور و مروردانشجویان، جوانان وعابران زیادی است.

اندکی ذوق، حضورمداوم

جایی که تجربه نشان می دهد که با اندکی ذوق وسلیقه، قابلیت تبدیل شدن به یک محیط کاملاً دائمی برای اتفاقات خوب فرهنگی وهنری است واین در حالی است که تجربه مسقف کردن این بازار با چترهای رنگی را همه به خاطر داریم که درآن زمان تعداد زیادی از مردم شهرمان برای دیدن و عکس گرفتن به این بازارمی آمدند و حال و هوای این بازار از رونق خوبی برخوردار شده بود.

بازارگلستان با 56 غرفه که با اهداف مختلفی ایجاد شد تا محیطی فرهنگی باشد و سبب افزایش فروش کتاب شود، اما این اهداف محقق نشد.

مکانی که مهجور مانده

به کافه کتاب می روم که خوشبختانه بازاست. داخل که می شوم. کارکنان آن مشغول تدارک کارهای روزانه اند.

عبدالرضا ادیب، فروشنده بخش کتاب، می گوید: متأسفانه باوجود بضاعت های فراوان، این بازارهنوز مهجورمانده است ودرجهت برگزاری اتفاقات خوب فرهنگی اقدامی نشده است.

حالا پیرمردی که درحال قدم زدن دربازاراست، توجه ام را جلب می کند، به سراغش که می روم، توضیح می دهد: راننده یکی از آژانس های اطراف هستم و گاهی اوقات برای قدم زدن به این بازار می آیم.

هادی نهاوندی خاطر نشان می سازد: این مکان دارای فضای آرامش خاصی است، اما نمی دانم چرا از این فضا بخوبی استفاده نمی شود.

کمی آن طرف تر خانه تمرین زبان را می بینم، وارد می شوم. مکانی که از بدو ورود تا خروج باید همه به زبان انگلیسی صحبت کنند.

گذر فرهنگی که نیاز به توجه دارد

مصطفی سیمایی، کارشناس مدیریت جهانگردی هم می گوید: بازار گلستان توانایی تبدیل شدن به یک گذر فرهنگی رادارد؛ اما باید محتوای فرهنگی آن در این مکان فراهم شود.

وی با اشاره به این نکته که طرح تحولات نوسازی و بهسازی در حد شنیده ها باقی است، تأکید می کند: به هرحال این مکان دارای بضاعت بالایی است امیدوارم با درایت مسئولان مربوط این مهم تحقق یابد.

وی اظهار می دارد: ماهیت کارفرهنگی درآمد زایی نیست و مسئولان می دانند و باید به این مهم توجه داشته باشند. به هرحال اجاره بها در این مکان مناسب است و می توان اتفاق های خوبی را برای فرهنگ و هنر این شهر به وجود آورد. یکی از دوستداران کتاب هم به قدس می گوید: سال گذشته آقای تقی زاده خامسی شهردار مشهد از بازار کتاب گلستان بازدید کردند و قول دادند که این مکان را سروسامان می دهند، اما از آن تاریخ تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده است. زمان زاده تصریح می کند: اگر این بازار در کشور دیگری بود، قطعاً به مکانی پر رفت و آمد تبدیل می شد. وی اضافه می کند: نمی دانم چرا مسئولان شهرداری فکر اساسی به حال این بازار فرهنگی نمی کنند.

این سخنان در حالی است که مرداد ماه گذشته معاون فرهنگی شهرداری درباره وضعیت بازارکتاب گلستان مشهد در پاسخ به خبرنگار ما عنوان کرد:طی فراخوانی این مکان به دست سرمایه گذار سپرده می شود. هادی بختیاری گفته بود: این سرمایه گذاری در بحث موضوع فرهنگی و کتاب و سایر خدمات و محصولات فرهنگی مرتبط با آن شروع به کار خواهد کرد. وی در ادامه با اعلام این نکته که بازار شهرما که در جنب بازار کتاب گلستان قرار دارد، نیز اگر سرمایه گذار، نیاز به توسعه آن را داشت، این مکان را هم می توان واگذار کرد.

گذر فرهنگی گلستان

این سخنان بختیاری در حالی مطرح شد که چندی پیش نعمتی خیرآبادی رئیس اداره سرمایه گذاری های نوین معاونت اقتصادی شهرداری مشهد گفته بود: بازار کتاب گلستان، گذر فرهنگی گلستان می شود.

سخن آخر

متأسفانه باوجود تلاش خبرنگار ما برای پاسخ مدیران شهرداری مشهد در خصوص زمان اتفاق خوب گذر فرهنگی در بازار گلستان، هیچ نتیجه ای حاصل نشد. در این راستا برای پرهیز از قضاوت یک طرفه به احسان اصولی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، دکتر بختیاری معاون فرهنگی شهردار مشهد، سخنگوی سازمان میادین، روابط عمومی فرهنگی شهرداری بارها تماس گرفته شد، اما موفق به دریافت پاسخ در این خصوص نشدیم.

امیداست در زمستان، با همت شهردار مشهد، بهارگلستان را شاهد باشیم.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ قدس آنلاین
سرویس موکریان- کنسرت شورش ابوبکری هنرمند سردشتی در شهر سنندج لغو شد و وی با صدور اطلاعیه ای عدم صدور مجوز از سوی اداره کل ارشاد استان کردستان را علت این امر اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، متن کامل اطلاعیه شورش ابوبکری به شرح زیر است:

باسلام

هم چنانکه در جریان هستدید قرار بود در تاریخ 9 اسفند با همکاری حوزه هنری استان کردستان در سینما بهمن سنندج کنسرت موسیقی اینجانب اجرا شود. پس از درخواست و طی مراحل قانونی اجازه شروع تبلیغات داده شد، اما همان روز اول به ما اطلاع دادند که موافقت نشده و نمی توانید اجرا کنید !

درحالیکه بیش از سه هفته از درخواست ما می گذشت و هماهنگی های لازم انجام شده بود ولی به محض شروع تبلیغات سنگ اندازی و مخالفت شروع شد که ابتدا گفتند مشکل از تهران است و سپس گفتند از شهرستان خودتان است !

البته این اولین بار نیست و تازگی ندارد همین پارسال هم درحالی که مجوز ارشاد و فرمانداری بوکان را داشتیم پس از نصب بنر و پوستر، کنسرت ما را لغو کردند! جالب است بعد از آن هم ایده ما را خودشان اجرا کردند و همین دیشب در بوکان و چندی پیش در مهاباد هم برنامه ایکه ایده ما بود که توسط عوامل خودشان اجرا شد همانند جشنواره بیت و حیران در سردشت !

اما گله این است که چرا قبل از شروع تبلیغات یا چاپ پوستر و.. اعلام نمی کنند! درحالی که خود همکاران حوزه هنری در سینما می گفتند: حوزه یک روزه مجوز می دهند و این مدت هم کنسرتهای زیادی با مجوز حوزه اجراشد اما برای مامجوز ارشاد خواستند باز ما از نو رفتیم و از اداره کل ارشاد درخواست مجوز نمودیم و قرارشد 48 ساعتە جواب استعلام حراست را بگیرند که آنهم یک هفته طول کشید و بعد یک هفته امروز خبر دادند که موافقت نشده باز بسی جای شکر است !

البته بنده اصلا با وجود دوندگی دوماهه از لغو کنسرت ناراحت نشدم چون می دانستم که حتما از جایی سنگ اندازی می شود. هرچند تلاش فراوانی کردم کە حمایت اداره کل ارشاد استان آ.غ را بگیرم اما آنها هم نتوانستند کمکی به ما بکنند/ انتظار میرفت بعد از صحبتهای بنده چند ماه پیش در حضور وزیر و دستور بررسی وضعیت ممنوع الاجرا بودن من این بار مانع نشوند اما ظاهرا قضیه عمیقتر ازین بحث هاست! سوال این جاست که هنوز هیچ حکمی مبنی بر ممنوعیت اجرا به اینجانب ابلاغ نشده است، با این وجود 12 سال است که این داستان ادامه دارد !

نکته ای که مرا بسیار آزار داد عدم شفافیت و جوابگویی حوزه هنری بود و این موضوع بسیار مرا رنجاند که همین سه روز قبل به ما گفتند سالن سینما را 20 می تونیم در اختیارتان بگزاریم اما امروز با کمال تعجب دیدم بنرهای خواننده ای از پایتخت در خیابان نصب شده است ...!?

اینهمه تبعیض چرا؟

ظاهرا برای کسانیکه از از پایتخت به اینجا میایند مشکلی نیست و یکروزه مجوز میدهند و متاسفانه این دو اداره ای در استان کردستان مشکل زیادی درست کرده است و تا حدودی هم روابط حرف اول را میزند و گیشه برایشان از حمایت هنرمندان مهمتر است / ما به استان کردستان امدیم که آسانتر بتوانیم اجرا نماییم اما اینجا بیشتر اذیت شدیم !

ظاهرا صحنه بیشتر اذان هنرمندان پایتختی است حال کیفیت هنری و سوابق هم اهمیتی ندارد و میدان بیشتر برای بی هنران باز است و کسی که استقلال هنریش را حفظ کند دراین گود جایی ندارد

به هرحال ما تلاش خودمان راکردیم و نشد و کاری هم نمیتوان انجام داد

اماما هستیم و بودیم و خواهیم ماند

چیزی که برای ما اهمیت دارد دل مردم است که باید هنر و بی هنر را از هم جدا کنند

با وجود اینکه حامی وحمایت و تهیه کننده فقط برای غیربومیها و موسیقیهای کاذب است ما در این اوضاع نابسامان تلاش نمودیم کاری انجام دهیم که نشد

بازآش همان آش و کاسه همان کاسه !

جای بسی تعجب این است که ماە قبل من تلویزیون سنندج برنامە داشتم و تابستان در مهاباد ولی برای کنسرت موافقت نمیکنند ! سوال این است آیا صداوسیما هم حراست ندارد ؟ آیا تلویزیون مخاطبش بیشتر است یا کنسرت ؟

در پایان جا دارد از تمامی دوستانی که زحمت کشیدند و حامی برنامه ما بودند تشکر کنم، خصوصا شورای #استان_کردستان که حامی ما برای سالن و فضای تبلیغات بوندن و مدیر برنامه عزیزما خانم

شعله فتحی که زحمت فراوان کشیدند و آقای امیدمردوخی عزیز که زحمت طراحی پوستر را به دوش داشتند و حامی دیگر ما کافه لیندو که سپانسر مابودند و همچنین دوستان دیگر چون دکترسعیدخضری / محمود ومحمودی وآوات ابراهیم /آزاد نمکی / داراحسینی /آرش محمودزاده و کافه وشه و تمامی دوستانی که همیاروهمدل ومیزبان ما بودند .

باتشکر

لینک خبر :‌ زریان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به گزارش کردپرس، جلسه هم اندیشی و بررسی مسایل و مشکلات فرهنگی شهرستان دیواندره با حضور اعضای انجمن های فرهنگی و ادبی, هنری و اداره فرهنگ و ارشاد، بخشداران، شهردار و شورای اسلامی شهر در دفتر فرماندار دیواندره برگزار شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی دیواندره اظهار کرد: بررسی مسایل فرهنگی شهرستان و تبادل نظر انجمن های فرهنگی و مؤسسات و مجامع حوزه شهرستان در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و واگذاری امور به این مجموعه و سایر بخش های فرهنگی و جلوگیری از تصدی گری دولت در بخش فرهنگی موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی صمدی اهم دغدغه فرهنگی شهرستان را موازی کاری و نبود اعتماد فرهنگی برای واگذاری بخش های فرهنگی به اهالی فرهنگ و هنر دانست و اشاره کرد: سهم این دستگاه در بخش فرهنگی باید بیشتر به سمت و سوی نظارت، هدایت و راهنمایی باشد و اجرا کردن برنامه های فرهنگی و هنری را باید به اهالی فرهنگ سپرد.

مسئولان انجمن های فرهنگی و هنر دیواندره نام گذاری یکی از پارک های شهرستان به نام پارک هنرمندان و نصب سردیس مفاخر و هنرمندان با بیوگرافی آنان برای شناخت جامعه و اختصاص بخشی از زمین آرامستان دیواندره برای قطعه هنرمندان را خواستار شدند.

حمایت از برگزاری جشنواره تئاتر طنز دیواندره، احیا کردن جشنواره پاییزه شعر از شهرستانی به منطقه ای بعنوان برند شهرستان، تخصصی کردن فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان و واگذاری آن به انجمن ها، جلوگیری از موازی کاری بعضی از ادارات بدونه اخذ مجوز و هماهنگی از دستگاه متولی، حمایت از بیمه هنرمندان و استفاده از فکر و اندیشه اهالی فرهنگ و هنر شهرستان در تصمیم گیری های فرهنگی و مشاوره های فرهنگی در شهرستان از دیگر خواسته های مسئولان انجمن های فرهنگی و هنری شهرستان بود.

در ادامه جلسه فرماندار دیواندره گفت: همواره نگاه فرمانداری به شهرستان نگاه فرهنگی بوده و حمایت های خود را هیچوقت از حوزه فرهنگی شهرستان خاصتا" اهالی اصحاب فرهنگ و هنر بعنوان سرمایه فرهنگی و اجتماعی دریغ نخواهد کرد.

جعفر توان ادامه داد: حمایت از تمامی جشنواره ها را از اولوبت های فرهنگی شهرستان می دانیم و نمونه این حرکت را احداث ساختمان پالاتو برای مجموعه هنرمندان نمایش شهرستان که فضای فرهنگی برای برگزاری جشنواره های از قبیل پائیز شعر، تجلیل از مفاخر شهرستان, جشنواره تئاتر طنز دیواندره برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی می دانیم.

وی افزود: مکانی برای هنرجویان در مجتمع فرهنگی مهیا و دغدغه ای در این راه وجود نداشته و با حضور فعالان فرهگی پای کار آمدن و همدلی و همکاری برای برگزاری برنامه ها از انتظارات ماست که انشاالله همچون سنوات گذشته انجام گیرد.

در ادامه جلسه بخشداران و شورای شهر با استقبال از حضور انجمن ها در این جلسه و حمایت های مادی و معنوی در جهت برگزاری هر برنامه ای در شهرستان اعلام حمایت و آمادگی در تحقق مسایل فرهنگی کرد.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کرد پرس
همه بلیط های نخستین جشنواره موسیقی فجر در استان مرکزی به طور رایگان بین علاقمندان و ساکنین مناطق محروم اراک توزیع شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، همه بلیط های نخستین جشنواره موسیقی فجر در استان مرکزی به طور رایگان بین علاقمندان توزیع شد همچنین بخشی از بلیط های این جشنواره به صورت حضوری از سوی پرسنل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به درب منازل مناطق کمتر برخوردار و سکونتگاه های غیررسمی در کوی امام علی(ع) و شهرک ولیعصر(عج) ارسال شد.
شایان ذکر است، نخستین جشنواره موسیقی فجر در استان مرکزی با حضور 6 گروه موسیقی سنتی استان مرکزی از 4 تا 6 اسفند ماه سال جاری در دو سانس 18:30 و 21:30 با حضور پروشورعلاقمندان در سالن ستارگان اراک اجرا شد.
موسیقی های آذری، لری، شیرازی، بختیاری گیلکی و موسیقی اقوام ایرانی در نخستین جشنواره موسیقی فجر استان مرکزی توسط گروه های فسانه، سماعیان، کلاژ، نیریز، صرامی و سایه اجرا می شود.

13 اسفند 1397 12:52

لینک خبر :‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شیراز- ایرنا- اجرای کنسرت 'حمید حامی' در جریان جشنواره موسیقی فجر فارس و پخش یک تصویر نامتعارف بر پرده تالار حافظ شیراز واکنش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس را در پی داشت و این اداره کل از ممنوعیت صدور مجوز برای این گروه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

حمید حامی، خواننده پاپ یکشنبه 28 بهمن ماه گذشته در تالار حافظ شیراز بر روی صحنه رفت؛ اما فیلمی ازاین کنسرت پس از گذشت بیش از ده روز در شبکه های مجازی منتشر و بحث برانگیز شد.
معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس دوشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این اداره کل ضمن محکوم کردن این حرکت، به مردم شریف و شهیدپرور شیراز و استان فارس، این اطمینان را می دهد که با پیگیری و بررسی های لازم، با عوامل فنی، اتاق انفورماتیک و برگزار کننده، برخورد قانونی انجام شده و تذکرات لازم نیز به خواننده و گروه اجرایی ابلاغ شده است.
مهدی رنجبر افزود: مجوز هیچ اجرایی برای این گروه تا اطلاع ثانوی در استان فارس صادر نخواهد شد.
** جشن ملی را تلخ نکنیم
معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در بخش دیگری ازسخنان خود اظهار داشت: اکنون که چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را با شکوهی بیش از پیش جشن گرفتیم، برخی در تلاشند تا این جشن ملی را با ایجاد حواشی نامرتبط و بزرگ نمایی برخی اتفاقات به تلخی بکشانند.
رنجبر افزود: در راستای شادابی و نشاط بیش از پیش جامعه به ویژه در روزهایی که مشکلات اقتصادی فشارهای زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است، تلاش دارد تا با اجرای برنامه های شاد و مفرحی، روحیه شادابی و نشاط را در جامعه زنده نگه دارد. از این رو پس از بازبینی ها و بررسی های اولیه، مجوز اجرای این گونه برنامه ها را صادر می کند.
وی اظهار داشت: در تمام مراحل از آغاز صدور مجوز تا انتها، این اداره کل به ویژه بخش فرهنگی هنری و حراست، با دغدغه و حساسیت فراوان تلاش دارند تا برنامه ها بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شوند و مردم بتوانند از آن ها استفاده کنند.
معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: مدیریت حوزه فرهنگ و هنر استان ادب پرور فارس نخواهد گذاشت تا برخی با سوءاستفاده از موقعیت، برنامه ها را با حاشیه سازی های غیرمرتبط و خارج از هنجارهای فرهنگی و هنری جامعه، به حاشیه ببرند و این اداره کل در اجرای کنسرت حمید حامی، در سانس اول به محض مشاهده پخش یک تصویر نامتعارف، سریعاً ضمن تذکر لازم از ادامه و تکرار آن جلوگیری کرد.
وی گفت: شایسته نیست برخی با دیدن یک حاشیه، که با واکنش سریع و به موقع حراست این اداره کل، از ادامه آن بدون ایجاد تشنج و با آرامش تمام، جلوگیری شده است، با بزرگ نمایی آن، موجبات تکدر خاطر دیگران شوند.
پانزدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس از 25 بهمن ماه گذشته در شیراز آغاز شد و تا چهارم اسفندماه جاری ادامه داشت.
در این جشنواره 27 گروه هنری برای علاقه مندان موسیقی به اجرای برنامه پرداختند.
علاوه بر استقبال فرهنگدوستان از این رویداد هنری، این جشنواره حاشیه های جالب توجهی داشت از جمله این که برخی از هنرمندان از جمله 'بهنام بانی' خواننده پاپ در زمان اجرای برنامه با اعلام یک دقیقه سکوت و خاموش کردن چراغ های سالن، یاد و خاطره مرزبانان و مدافعان حریم امنیت کشورمان در استان سیستان و بلوچستان را گرامی داشتند. در حمله تروریستی شامگاه چهارشنبه 24 بهمن ماه گذشته به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان 40 تن به شهادت رسیده و یا مجروح شدند.
7375/ 2027

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

لینک خبر :‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی
گروه فعالیت های قرآنی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به ارتباط قرآن و هنر تأکید کرد که یکی از سیاست های وزارت ارشاد این است که ارتباط تنگاتنگی با تمام هنرهای موجود قرآنی برقرار کند و از آن ها حمایت کند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش ایکنا از فارس، صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس عصر امروز، 13 اسفندماه در اختتامیه سومین جشنواره سراسری شهود قدسی و دومین جشنواره سراسری شعر باران که در تالار جهاد دانشگاهی فارس در حال برگزاری است، گفت: یکی از سیاست های وزارت ارشاد این است که ارتباط تنگاتنگی با تمام هنرهای موجود قرآنی برقرار کند و از آنها حمایت کند.
وی افزود: این حمایت در بخش های مختلف هنرهای نمایشی، داستان، تجسمی، سینمایی، عکاسی، نقاشی و غیره انجام و تلاش می شود که این حمایت ها در تمام نقاط کشور و استان ها انجام شود.
سهرابی با یادآوری ارتباط قرآن و هنر گفت: یکی از رساترین و تأثیرگذارترین زبان ها برای انتقال مفاهیم قرآنی هنر است و با زبان هنر است که می توانیم مفاهیم را بسیار خوب هم انتقال داده و هم در جامعه فرهنگ سازی کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: به همین دلیل سیاست معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد این است که با همکاری دیگر دستگاه های فرهنگی و هنری کشور از جشنواره هنرهای قرآنی حمایت کنیم.
انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری بین المللی قرآن
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان گفت: اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی منوط به اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره اماکن عمومی است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حمید مستعلی زاده در جلسه مشترک با اعضای اتحادیه هتل داران و سفره خانه های سنتی و اداره ارشاد اسلامی که به منظور وحدت رویه در اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی برگزار شد، توضیح داد: اجرای زنده موسیقی در اماکن عمومی بسته به اخذ مجوز از دفتر موسیقی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی است و انجام هر گونه تبلیغ در این خصوص ممنوع است.

وی افزود: اعضای گروه موسیقی باید از وضعیت ظاهری و پوشش مناسب برخوردار باشند و از پوشیدن البسه تنگ و چسبان، بدن نما و کوتاه، دارای علایم غیرمجاز ، پاپیون و کراوات که مروج فرهنگ غرب بوده خودداری کنند.

مستعلی زاده عنوان کرد: صاحب پروانه کسب یا نماینده قانونی وی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای رعایت شئونات اسلامی در حین اجرای موسیقی زنده دارد و حضور وی در تمام ساعات فعالیت گروه موسیقی الزامی است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی که اقدام به اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی می کنند باید در ایام سوگواری ائمه معصومین، شب قبل و روز شهادت و ایام فاطمیه شامل روز شهادت و دو روز قبل و دو روز بعد از آن و روزهایی که توسط مراجع ذیربط عزای عمومی اعلام شده است، از برگزاری کنسرت زنده خودداری کنند.

سرپرست پلیس امنیت عمومی تعهد، تذکر و پلمب را از جمله برخوردهای قانونی برای افرادی که ایجاد مزاحمت برای همسایگان و سد معبر در هنگام اجرای موسیقی زنده داشته برشمرد و تصریح کرد: در صورت مشاهده موارد ایجاد مزاحمت با واحد صنفی متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

وی یادآور شد: واحدهای صنفی که اقدام به اجرای موسیقی زنده می کنند باید در زاویه دید دوربین های مدار بسته باشد و تمام محیط محل استقرار گروه موسیقی و مشتریان را پوشش دهد.

مستعلی زاده بیان کرد: پذیرش و ارائه خدمات به مراجعین در سفره خانه ها و مکان هایی که نسبت به اجرای موسیقی زنده کرده است نباید بیش از ظرفیت مکان و واحد صنفی باشد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان خاطرنشان کرد: اداره نظارت بر اماکن عمومی به همراه پلیس امنیت اخلاقی به صورت مشترک بر نحوه اجرای موسیقی زنده در سفره خانه ها و هتل ها و رستوران ها نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
حوزه/ در جریان برگزاری جشنواره موسیقی غرب کشور که به رقص مختلط تبدیل شد، استاندار آذربایجان غربی با توجه به انتقاد امام جمعه ارومیه در تریبون نماز جمعه، با متولیان امر برخورد جدی کند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از ارومیه، طلاب و اساتید مدرسه علمیه ریحانة الرسول (س) ارومیه در پی حواشی به وجود آمده در استان و رقص مختلط در حضور مسئولین استانی و انتقاد شدید امام جمعه ارومیه از بی بند و باری در استان و سکوت مسئولین، بیانیه ای صادر کردند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یاایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فلایوذین و کان الله غفورا رحیما (احزاب/59)

اسلام زن را انسانی کامل ودارای همه حقوق و مسولیت های بشری می داند که می تواند با حفظ و پرورش گوهر وجود خود به بالاترین موقعیت های معنوی پرواز کند.

زن در جایگاه کوثر، سرچشمه همه خوبی ها و برکات دنیا و آخرت است و پیامبر خدا (ص) هم بردست او بوسه می زند. برای همین است که زن گوهری است که باید قدر دانسته شود و به ابزاری برای هوسرانی و خدمتکاری برای مردان تبدیل نشود.

باتوجه به اینکه در جریان برگزاری جشنواره موسیقی غرب کشور در بوکان، رقص محلی چند نوجوان دختر و پسر آن هم به صورت مختلط، در برابر دیدگان مدیر کل ارشاد اسلامی استان که جزو روحانیون است و فرمانداران و تعدادی از مسئولین ادارات شهرستانی رخ داده است و انتظار این بود که مدیر کل ارشاد استان که خود در لباس روحانیت بوده و باید مبلغ امورات دینی باشد، دربرابر این اقدام هنجار شکنانه اعتراض نماید اما متاسفانه وی با گشاده رویی از این اقدام استقبال کرده و نظاره گر این رقص مختلط بوده است.

فیلم این رقص در فضای مجازی منتشر شده است و به وضوح دیده می شود که دخترانی که مشغول رقص هستند کودک نبوده و نوجوانانی بالاتر از سن بلوغ هستند و فرمانداران و مسئولین به خصوص مدیر کل ارشاد اسلامی آذربایجان غربی نمی توانند با تعابیری اینچنینی ومانند آن، که رقص این دختران و پسران به عنوان رقص محلی کردی بوده و امری عادی است از بی توجهی خود سر باز زنند زیرا معصیت یک مسئول به مراتب ده ها برابر بیشتر از معصیت مردم عادی در نزد خداوند عقوبت دارد و در جایگاه مسئولیت رسمی ایشان این توجیهات به هیچ وجه قابل قبول نبوده و نمی تواند در برابر این هنجارشکنی ها سکوت اختیار کند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی درتریبون نمازجمعه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اعلام نمودند که مسئولان، با نشاط باید به مردم خدمت کنند و این نشاط به معنای رقاصی نیست، بلکه نشاط به معنای امید، تحرک و باحوصله کار کردن است، برای مثال کمک به یک فقیر نیز نوعی ایجاد نشاط است و همه مسئولان استانی باید دست به دست هم داده و مشکلات مردم را حل کنند و گرنه با برگزاری موسیقی نمی توان مردم را شاد کرد.

ازطرفی باتوجه به اینکه در سطح شهر شهید پرور ارومیه، شهر باکری ها و امینی ها، بنرهایی با عکس یکی از بازیگران زن که به زودی جهت افتتاح یک آرایشگاه در این شهر حضور خواهدداشت، نصب شده و این مصداق بارز سوء استفاده از ویژگی های زن در تبلیغات است و اسلام به شدت بااین دیدگاه مخالف است و مسئولین امر باید توجه کامل نسبت به این مسائل داشته باشند.

بدینوسیله همه ما، اساتید و طلاب مدرسه علمیه ریحانه الرسول (س) ارومیه با تأسی ازنماینده محترم ولی فقیه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید مهدی قریشی، از استاندار محترم درخواست می کنیم تا با این گونه افراد و مسئولان برخورد کنند و به عنوان مسئول اجرایی استان توبیخ، عزل و برخورد مورد انتظار مردم را انجام دهند، چرا که شهدا برای رعایت همین شئونات اسلامی خون خود را دادند و این امر موجب خشنودی قلب مبارک حضرت صاحب الزمان (س) خواهد شد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
اساتید و طلاب مدرسه علمیه ریحانةالرسول (س) ارومیه

لینک خبر :‌ خبرگزاری حوزه
استاندار اردبیل گفت : پیرو مذاکره حضوری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادیم سینمای دفاع مقدس استان اردبیل را تجهیز می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبلان ما ،اکبر بهنام جو صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت : با توجه به این که احداث سینمای دفاع مقدس در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اردبیل واقع در رینگ منطقه نمونه گردشگری شورابیل رو به اتمام است، اقدام برای تامین تجهیزات داخلی ، سیستم صوت و نور آن را کتبا نیز از وزیر درخواست کردیم که خوشبختانه ایشان دستور اقدامات لازم در این خصوص را صادر کرد.

استاندار اردبیل گفت : پیرو مذاکره حضوری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادیم سینمای دفاع مقدس استان اردبیل را تجهیز می شود.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ سبلانه