بولتن فرهنگی هنری / مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 13 اسفند97
سید عباس صالحی گفت: حوزه فرهنگ و هنر ایرانی برای آنکه درخشان بماند نیازمند زیرساخت های علمی است که بتواند آن را محافظت کند.

به گزارش خبرگزاری کتاب (ایران) سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال که در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد با بیان اینکه فرهنگ و هنر حوزه کانونی هویت ما ایرانیان بوده است گفت: هر دوی این حوزه امانتی در دست ماست و نیازمند پشتیبانی است. حوزه فرهنگ و هنر ایرانی برای آنکه درخشان بماند نیازمند زیرساخت های علمی است که بتواند آن را محافظت کند.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم که حوزه آمار و اطلاعات فرهنگی و هنری را جدی تر بگیریم چراکه در حوزه آمار و اطلاعات هنری گرفتار فقر اطلاعات و حبس آن هستیم یعنی اطلاعات را ذخایر شخصی حساب می کنیم و آن را عمومی نمی کنیم از سوی دیگر مبتلا به ضعف پردازش اطلاعاتیم بدین معنی که اطلاعات ترکیبی کمتری داریم. همچنین در این حوزه گرفتار فقر تأویل های ثانوی از اطلاعاتیم و نتایج اطلاعات تبدیل به پژوهش های کاربردی نمی شود و نیز این اطلاعات به سیاست های تاثیرگذار در فرهنگ و هنر تبدیل نشده است. مجموعه این ضعف ها ما را باید به تلاش بیشتر برای جبران نواقص وادار کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نیازمند پژوهش های بنیادی و کاربردی فرهنگ هستیم یادآور شد: اگرچه در دهه های اخیر کارهای خوبی در این حوزه صورت گرفته است اما در پژوهش های بنیادین راه نرفته بسیاری داریم تا بر زمین استوار گام برداریم. به طور مثال در حوزه فلسفه فرهنگ و شاخه های آن مانند فرهنگ و دین، فرهنگ و اجتماع، فرهنگ و فضا، فرهنگ و شهر نیازمند تلاش های جدی تری هستیم چراکه هنوز گام های نخست را برداشته ایم و اگر سریع تر حرکت نکنیم فاصله مان با حد مطلوب زیادتر خواهد شد.

به گفته صالحی، در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و شاخص های آن لیست بلندی از مطالعات بنیادین وجود دارد که نیازمند رسیدگی بیشتری است. همچنین در مطالعات کاربردی فرهنگ نیز نیاز فراوانی داریم تا بتوانیم مطالباتمان را تعریف کنیم. از سوی دیگر در حوزه اقتصاد و فرهنگ کار فراوانی وجود دارد و نیازمند جدی تر گرفتن این مناسبات هستیم. علاوه بر این در حوزه مطالعات مرتبط با فرهنگ مانند سینما، فرهنگ عامه و ... نیازمند مطالعات کاربردی تری هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت های پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت: اکنون این پژوهشگاه باید نقش میانجی را ایفا کند و در حوزه اطلاعات و آمارهای فرهنگی و پژوهش های بنیادی و کاربردی تلاش کند تا نقش میانجی و واسطه گری داشته باشد. به عبارت دیگر پژوهشگاه باید از دریای اطلاعات تور خود را بیندازد. البته خوشبختانه در دوره کنونی به طور مثال در بحث گفت وگوهای فرهنگی طی شش ماه اخیر دبیرخانه جدیدی آغاز به کار کرده و به دنبال حل مسائل این حوزه است همچنین دبیرخانه اتاق های فرهنگ با حوزه های دیگر از جمله فرهنگ فناوری اطلاعات در پژوهشگاه راه اندازی شده و تلاش می کند از طریق گفت وگو با حوزه های دیگر فرهنگ نقش میانجی را داشته باشد.

صالحی در پایان به دستاوردهای جشنواره پژوهش فرهنگی سال هم اشاره کرد و یادآور شد: این جشنواره باید تمایزات و امتیازات خاص خود را در مقایسه با جشنواره های دیگر در عرصه فرهنگ و آمار و اطلاعات و پژوهش های مرتبط به آن مشخص کند و در مسیر دشواری که گام برداشته مستحکم تر قدم بردارد.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات باید در فعالیت ها و اقدامات پژوهشی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه نقش میانجی داشته باشد به این معنی که هم اطلاعات آمار فرهنگی و هم پژوهش های علمی و کاربردی این عرصه را بررسی و جمع آوری و در این مسیر به کار گیرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی پیش از ظهر امروز در آیین پایانی پانزدهمین جشنواره فرهنگی سال با تاکید بر این مطلب افزود: این جشنواره که با همت و تلاش آقای مسجد جامعی پایه گذاری شده در سال های متوالی فعالیت های متعددی داشته و امروز به عنوان امانت به دست ما رسیده است.

وی ادامه داد: عرصه فرهنگ و هنر به عنوان حوزه کانونی ما ایرانیان امانتی است که در حوزه های مختلفی در آن نیازمند امانت داری و پشتیبانی هستیم. زیر ساخت های علمی این حوزه یکی از حوزه های مهمی است که به آن نیاز داریم تا هویت فرهنگی و هنری ما را محافظت کند.

صالحی افزود: همچنین ما نیازمند توجه بیش از پیش به حوزه آمار و اطلاعات فرهنگ و هنر کشورمان هستیم. در این حوزه هم گرفتار فقر اطلاعات هستیم و هم گرفتار حبس اطلاعات. گاهی اطلاعات را مانند ذخائر شخصی تلقی می کنیم. ما گرفتار ضعف پردازش اطلاعات هستیم. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که اطلاعات به پژوهش تبدیل شوند. بنابراین باید برای رفع مجموعه این ضعف ها تلاش بیشتری کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حوزه پژوهش های فرهنگی در بخش های بنیادی و کاربردی از دیگر نیازهایی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حوزه های مختلف در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است اما هم در پژوهش های بنیادین و هم در فلسفه فرهنگ که دارای شاخص های متنوع است راه های نرفته بسیاری داریم. در حوزه فلسفه فرهنگ مانند فرهنگ و دین، فرهنگ و اجتماع، فرهنگ و فضا، فرهنگ و شهر و ... هنور گام های نخستین را برداشته ایم و اگر سریع تر گام برنداریم با برنامه های ما در حوزه توسعه اجتماعی فاصله بسیار ایجاد می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم ادامه داد: در حوزه سیاستگذاری فرهنگ و شاخص های فرهنگی فهرست مطالبات فرهنگی بسیاری وجود دارد که اگر تلاش های مستمر نداشته باشیم اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ نمی افتد.

وی افزود: به مطالعات کاربردی فرهنگ نیز نیاز فراوان داریم تا بتوانیم راه خود را مشخص تر تعریف کنیم. نباید در این مسیر سلیقه ای عمل کنیم. اقتصاد و فرهنگ دارای بخش های مختلفی است که باید آن را جدی تر پیش ببریم. مطالعات کاربردی تحت شمول فرهنگ مانند سینما، موسیقی و ... بسیار است که به این مطالعات نیاز داریم.

صالحی با اشاره به فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ادامه داد: این پژوهشگاه فعالیت های بسیاری از جمله طرح های ملی و پژوهشی دارد که باید نقش میانجی گری در این بین ایفا کند. هم باید اطلاعات آمار فرهنگی و هم پژوهش های علمی و کاربردی این عرصه را بررسی و جمع آوری و در این مسیر به کار گیرد.

وی افزود: ایجاد دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی که در 6 ماه گذشته شکل گرفته از جمله فعالیت های این پژوهشگاه است. بر این اساس معاونت ها و سازمان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق این دبیرخانه می توانند به فعالیت های پژوهشی بپردازند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری پانزدهمین جشنواره فرهنگی سال ادامه داد: این جشنواره باید تمایزات و امتیازات خاص خود را در مقایسه با جشنواره های دیگر در عرصه فرهنگ و آمار و اطلاعات و پژوهش های مرتبط به آن مشخص کند و در مسیر گام بردارد.

12 اسفند 1397 15:10

لینک خبر :‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نظارت ما بر محتوای آثاری که در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود کم تر نشده و شورای نظارت مثل گذشته کارها را ارزیابی می کند.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال و در جمع خبرنگاران رسانه ها در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر عدم نظارت کافی وزارت ارشاد بر محتوای آثاری که در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود، گفت: نظارت ما بر آثاری که در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود کمتر نشده است.

وی ادامه داد: شورای نظارتی در وزارت ارشاد وجود دارد که با همان معیارها و مجموعه ای که با آن وارد فضای نمایش شدیم باید کارها را ارزیابی کند و در آن شورا تاکید شده که معیارها با دقت دنبال شود و انشاله با همان مسیر این کارها دنبال می شود.

وزیر ارشاد ضمن بیان اینکه موارد اخلاقی در برخی سریال ها وجود داشته است، بیان داشت: مواردی در این سریال ها وجود داشته که هم به تهیه کننده ها و هم به شورای نظارت تذکر دادیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران نیز گفت: در حوزه فرهنگ به علت این نظام ارتباطی با همه حوزه هایی که در زندگی اجتماعی دارد ضرورتی مضاعف دارد. به نظر می آید اتفاقاتی که در حال رخ دادن است امیدی را ایجاد می کند برای اینکه مطالعات در حوزه فرهنگ را جدی تر بگیریم. در حوزه مطالعات بنیادین و مطالعات کاربردی، فرصت های و زمینه های متعدد و متنوعی وجود دارد. در حوزه مطالعات بنیادین اگر ما با مطالعات میان رشته ای، نگاه، نظر و دریچه نگاهمان را به بحث های زیرساختی فرهنگی نتوانیم قوی کنیم، بنایی که خواهیم ساخت بنایی متزلزل خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به برگزاری این جشنواره عنوان داشت: ما در حوزه های مختلف فلسفه فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی و شاخص های فرهنگی باید ببینیم که شاخص های مان تا چه حد فراملی است که باید آنها را با تولید ملی تکمیل کنیم. همچنین در مطالعات کاربردی هم ده ها و صدها حوزه داریم که مطالعات میان رشته ای حوزه فرهنگ در این مورد به ما کمک می کند. به نظر می آید اتفاق هایی مثل این جشنواره که بیشتر نگاهشان با نگاه میان رشته ای حرکت می کند به ما کمک می کند تا در سیاست گذاری فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی و اقدامات فرهنگی با چشم بیناتر و وسیع تری عمل کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر فشن شوی لواسان و عدم نظارت ارشاد روی فعالیت آنها نیز گفت: توضیحاتی در این باره ارائه دادیم اما در هر حال امکان رخ دادن هر تخلفی وجود دارد. این تالار مجوزی نداشته و ما نیز بلافاصله بعد از این اتفاق با آنها برخورد کردیم و آنها به مراجع انتظامی و قضائی ارجاع داده شدند. در فضای زندگی اجتماعی که متکثر و گسترده تر است تخلفاتی بدون اطلاع صورت می گیرد که مهم نوع برخورد با آن تخلف است. این تالار، تالار آزادی بوده و جزو زیر مجموعه های وزارت ارشاد نبوده است و آن تالار بدون اطلاع دست به چنین اقدامی زده است که با آن برخورد شد.

صالحی درباره حکم سرپرست معاونت مطبوعاتی نیز بیان داشت: این حکم موقت است و ما گفتیم که آقای محمدمهدی احمدی با حفظ سمت سرپرستی را به عهده دارد.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
سید عباس صالحی در حاشیه اختتامیه جشنواره پژوهش فرهنگی سال، به برخی سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جمع خبرنگاران درباره حواشی برگزاری فشن شو در لواسان گفت: این جریان به ما ربطی نداشت؛ یک تالار خصوصی بدون مجوز این کار را انجام داده بود که مسئولینش پس از آن ماجرا احضار شده و مورد بازخواست قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: قطعاً همیشه تخلفاتی وجود دارد که بدون آگاهی مسئولان صورت می گیرد؛ مهم این است که چطور با این تخلف ها برخورد شود.

وزیر ارشاد در پاسخ به اینکه چرا نظارت بر محتوای نمایش های خانگی از جمله سریال ممنوعه کم بوده است، گفت: این حرف را قبول ندارم، نظارت در همه بخش ها درست و بجاست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حکم سرپرست معاونت مطبوعاتی اظهار کرد: آقای محمدی با حفظ سمت سرپرست معاونت است و رئیس معاون مطبوعاتی به زودی معرفی خواهد شد.

صالحی در پایان درباره برگزاری جشنواره با محوریت پژوهش فرهنگی گفت: برگزاری این جشنواره ها باعث می شود تا در حوزه مطالعات بنیادی و کاربردی دریچه نگاهمان عمیق تر شود و دریابیم که در بخش های مختلف سیاست گذاری، فلسفه و شاخص های فرهنگی در کجا قرار داریم. این جشنواره ها باعث می شود در سیاست گذاری و اقدام های فرهنگی با چشمی بازتر عمل کنیم.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : اقتصادی اقتصاد نیوز

توییتر شبکه ای اجتماعی است که از سال 88 در ایران فیلتر شده و وزیر ارتباطات کشورمان می گوید که موضع گیری های آن زمان این شبکه علیه حکومت ایران باعث شده که دسترسی به توییتر در داخل کشور مسدود شود؛ موضوعی که امروزه به باور او می تواند با گفتگو و تعامل حل شود. وزیر ارتباطات معتقد است که می توان با سران این شبکه اجتماعی به یک تفاهم رسید. با وجود فیلتر بودن توییتر در ایران؛ تعدادی از دولتمردان و نمایندگان مجلس در این شبکه مشغول به فعالیت هستند و به این آمار روز به روز افراد جدیدی اضافه می شود.

با اینکه هشت عضو کمیته فیلترینگ درخواستی مبنی بر رفع فیلترینگ توییتر فرستاده اند اما بر اساس آخرین خبرهای منتشر شده، به نظر می رسد که به این نامه رسیدگی نشده و یکی از علل عدم رسیدگی به نامه مذکور، غیرقانونی بودن درخواست اعلام شده است. بعد از به ثمر ننشستن این نامه، عده ای از دولتمردان به صورت مجازی خواستار رفع فیلترینگ توییتر شدند و این موضوع تا لحظه نوشتن این مطلب هنوز محقق نشده است.

آمار دقیقی از جمعیت ایرانیان توییتر در دسترس نیست اما نکته ای که مشخص است بیشتر شدن کاربران توییتر علی رغم فیلترینگ آن در ماه های جاری است چرا که این روزها بیشتر از همیشه نام این شبکه اجتماعی در میان اخبار به چشم می خورد. اگر زمانی فقط جواد ظریف بود که برخی صحبت هایش را از طریق توییتر انجام می داد، حالا دولتمردان بسیاری هستند که فعالیت قابل توجهی در این شبکه اجتماعی دارند.

در این مطلب نیم نگاهی داریم به آمار جامعه دولتمردان و افراد دارای مقام حکومتی که در توییتر ثبت نام کرده اند؛ عده ای از آنها هم فعالیت مستمری دارند و عده ای نیز مدتهاست که به اکانت خودشان سر نزده اند. نکته جالب توجه در قسمت بیو(توضیحات) برخی از این افراد ذکر این عبارت است: ضمن احترام به نظرات همه کاربران، اینجانب مسئولیتی در قبال نظرات نخواهم داشت. عبارتی که به نظر می رسد در ازای واکنشات و توییت های دیگر کاربران نوشته شده است.

در بین اسامی زیر افراد قابل توجهی به چشم می خورند و این سوال تکراری و بی پاسخ بازهم طنین انداز می شود که اگر توییتر فیلتر است، چرا فقط برای مردم و شهروندان عادی فیلتر است؟

رهبری:

1- آیت الله سید علی خامنه ای

اکانتی که در توییتر منتسب به رهبری است توسط خود ایشان اداره نمی شود اما اخبار، پیام ها و بیانات ایشان را منعکس می کند. این صفحه بیش از چهار سال است که در توییتر فعالیت مستمری دارد و 177 هزار دنبال کننده را نیز به خود اختصاص داده است. صفحات منتسب به رهبری که اخبار و پیام های او را منتشر می سازند به جز زبان فارسی در زبان های اسپانیولی ، فرانسوی ، عربی و انگلیسی نیز فعالیت دارند.

دولت دوازدهم و کابینه:

1- حسن روحانی

رییس جمهورکنونی کشورمان که بیش از 5 سال است در توییتر عضو بوده و 691 هزار دنبال کننده دارد. فعالیت توییتری روحانی از صفحه اینستاگرام او کمی کمتر است اما مستمر بوده و صفحه ای انگلیسی زبان هم دارد که با 891 هزار عضو در آن فعالیت نسبتا بیشتری می کند.

2- اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهوری کشور و یک فعال اصلاح طلب به شمار می آید. جهانگیری در زمان انتخابات پیشین فعالیت زیادی در توییتر داشت و در حال حاضر کمی از حجم این فعالیت کاسته است. او بیش از دو سال است که به عضویت توییتر در آمده و 147 هزار دنبال کننده دارد.

3- محمود واعظی

وزیر ارتباطات پیشین کشور بوده و در حال حاضر رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به شمار می آید. واعظی کمتر از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و کمتر از هزار نفر دنبال کننده دارد.

4- محمدباقر نوبخت

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است و یک سالی می شود که در توییتر فعالیت می کند. نوبخت در طی این یک سال نزدیک به یازده هزار دنبال کننده پیدا کرده و فعالیت نسبتا مداومی در توییتر داشته است.

5- محمدجواد آذری جهرمی

وزیر ارتباطات کنونی کشور است و یکی از چهره های شناخته شده توییتری در بین دولتمردان به شمار می آید. جهرمی فعالیت مستمری در این شبکه اجتماعی دارد و از جمله افرادی است که خواهان رفع فیلترینگ توییتر است. او بیش از دو سال است که به عضویت توییتر در آمده و نزدیک به صد هزار دنبال کننده هم دارد.

6- سید محمد بطحایی

وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم محسوب شده و بیش از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و نزدیک به 19 هزار دنبال کننده دارد. بطحایی فعالیت مستمری در توییتر دارد.

7- محمد شریعتمداری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. او پیشتر نیز در دولت دوازدهم وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است. وی معاون سابق اجرایی رئیس جمهور ایران، جانشین رئیس جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی بوده است.بیش از سه سال است که در توییتر فعالیت دارد و نه هزار دنبال کننده در اختیار دارد.

8- بیژن زنگنه

او سمت های زیادی را در بدنه دولت تاکنون داشته ولی در حال حاضر به عنوان وزیر نفت ایران فعالیت می نماید. یکی از اعضای تازه توییتر بوده و چند ماهی است که در این شبکه اجتماعی فعالیت دارد و البته در همین مدت کوتاه نزدیک به ده هزار دنبال کننده دارد.

9- علی ربیعی

وزیر سابق کار کشور بوده و در حال حاضر نقش مشاور رییس جمهور را ایفا می کند. کمتر از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و دوازده هزار دنبال کننده در اختیار دارد.

10- سید عباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی است و بیش از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد. صالحی 36 هزار دنبال کننده دارد و فعالیت نسبتا خوبی در این شبکه اجتماعی دارد.

11- معصومه ابتکار

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بوده و پیش از آن ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشته است. او نیز صراحتا مخالفت خود را درباره فیلترینگ توییتر اظهار داشته و بیش از 5 سال است که در این شبکه اجتماعی عضو است. ابتکار 107 هزار دنبال کننده دارد و فعالیت مداومی در توییتر دارد.

12- رضا رحمانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان است و تازه به عضویت توییتر در آمده است. او 400 دنبال کننده دارد و فعالیت چندانی در توییتر ندارد.

13- جمشید انصاری

معاون رییس جمهور بوده و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز محسوب می شود. انصاری کمتر از دو سال است که در توییتر عضو بوده و در این مدت بیش از 5 هزار دنبال کننده داشته است.

14- مسعود سلطانی فر

وزیر ورزش و جوانان کشور است و دو سالی هست که در توییتر فعالیت می کند. او چندان در این شبکه اجتماعی فعال نیست و کمی بیش از هزار دنبال کننده در اختیار دارد.

15- علی اصغر مونسان

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و کمتر از دو سال است که در توییتر فعالیت می کند. مونسان بیش از 2500 دنبال کننده دارد.

معاونین و مسئولان وزرای دولت دوازدهم:

1- امیر ناظمی

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور محسوب می شود و ارتباط خوب و دوسویه ای با کاربران توییتری دارد. بیش از 6 سال است که به عضویت توییتر در آمده و بیش از 3 هزار دنبال کننده صفحه او را پیگیری می کنند.

2- حمید فتاحی

معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و توییت های جنجالی تاکنون منتشر کرده که خبرساز شده اند. او کمتر از یک سال است که به عضویت توییتر در آمده و بیش از 1500 دنبال کننده دارد.

3- سلیمان پاک سرشت

سلیمان پاک سرشت جامعه شناس ایرانی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. او همچنین مدتی معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بوده است. پاک سرشت بیشتر از یک سال است که عضو توییتر شده و فعالیت چندانی در این شبکه اجتماعی ندارد.

4- سید عباس عراقچی

او هم کنون به عنوان معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه، فعالیت می کند و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با گروه 1+5 بود. بیش از 5 سال است که در توییتر عضو بوده و 87 هزار دنبال کننده دارد.

5- مرتضی براری

مرتضی براری رییس سازمان فضایی کشور و یکی از معاونان وزیر ارتباطات است. براری کمتر از یک سال است که عضو شبکه اجتماعی توییتر شده و بیش از 500 دنبال کننده در اختیار دارد.

6- محمد کبیری

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و دو سالی هست که با هزار دنبال کننده خود در توییتر فعالیت دارد. او فعالیت چندانی در این شبکه اجتماعی ندارد و هر از گاهی نوشته ای منتشر می کند.

7- محمدمهدی تندگویان
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش وجوانان است و به تازگی با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان عضو کمیته ملی جوانان وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب شد. تندگویان سه سالی هست که عضو توییتر شده و نزدیک به 9 هزار دنبال کننده دارد. تندگویان فعالیت مستمری در توییتر دارد.

8- سجاد بنابی

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و دستیار وزیر ارتباطات بوده و بیش از 9 سال است که در توییتر فعالیت دارد. بنابی نزدیک به دو هزار دنبال کننده دارد.

9- شهره ناصیری
مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست ها سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده و در کمتر از یک سال فعالیت توییتری خود بیش از صد دنبال کننده را همراه خود دارد. ناصیری فعالیت خود را تازه در این شبکه شروع کرده ولی نحوه فعالیت او مستمر است.

10- حانیه سامعی
مشاور وزیر جوان ارتباطات در امور زنان است. او پیش از این از گویندگان شبکه خبر بوده و در مدت چند ماهی که به عضویت توییتر در آمده هم 300 دنبال کننده دارد. سامعی فعالیت نسبتا خوبی در این شبکه دارد.

11- سید جمال هادیان

هادیان روابط عمومی وزارت ارتباطات را بر عهده دارد و بیش از 3 سال است که در توییتر فعالیت دارد. او تاکنون بیش از 600 دنبال کننده پیدا کرده است.

12- ریحانه وحیدیان

دستیار امور جوانان معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده و در صفحه شخصی خود نیز فعالیت دارد. وحیدیان کمی بیش از یک ماه است که در این شبکه اجتماعی عضو شده و عضو تازه ای به حساب می آید و در همین مدت هم توانسته 400 دنبال کننده پیدا کند.

13- شهلا اصولی

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی و سازمان فناوری اطلاعات ایران به شمار می آید و از قدیمی هایی توییتر محسوب می شود. او بیش از ده سال است که به عضویت این شبکه اجتماعی در آمده و بیش از سیصد دنبال کننده دارد.

14- مهرداد ترابیان

ترابیان مدیرکل امور استان های وزارت ارتباطات و مجری طرح توسعه ارتباطات در مناطق محروم بوده و کمتر از دو سال است که در این شبکه اجتماعی فعالیت می کند. ترابیان بیش از 120 دنبال کننده دارد و فعالیت خود را به تازگی در توییتر گسترش داده است.

مجلسی ها:

1- علی لاریجانی

رییس مجلس فعلی است و کمتر از دو سال است که به عضویت توییتر در آمده و هنوز فعالیتی در این شبکه اجتماعی ندارد.او در همین مدت هم بیش از 5 هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

2- محمدرضا عارف

سیاستمدار ، مهندس برق، استاد دانشگاه، رئیس بنیاد امید ایرانیان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون امید در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو پیوسته و رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت مدیرهٔ بنیاد باران است.

تیک آبی کنار نام عارف به معنای تایید شدن این اکانت و رسمی بودن آن است و عارف در صفحه مجازی خود در توییتر بیش از 47 هزار دنبال کننده دارد.

3- علی مطهری

مطهری سه سالی می شود که عضو توییتر بوده و 108 هزار دنبال کننده دارد. علی مطهری فرزند شهید مطهری است و معمولا اظهارات و مصاحبه های خبری اش دارای اظهاراتی جنجالی از سمت اوست. او هم اکنون به عنوان نماینده تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم مجلس، فعالیت می کند.

4- محمود صادقی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده و تعامل بسیار قوی و دوسویه ای با کاربران توییتری دارد. صادقی بیش از سه سال است که در توییتر عضو بوده و توییت های جنجالی را در این مدت منتشر ساخته است. او 224 هزار دنبال کننده دارد.

5- بهروز نعمتی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر بوده و نقش سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد. نعمتی همچنین عضو کمیسیون انرژی مجلس هم بوده و برادرش حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات بوده و ریاست پست جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اکانت او بیش از چهار هزار دنبال کننده دارد.

6- ابوالفضل سروش

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، پردیس و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی بوده و به تازگی وارد توییتر شده و فعلا زیر 1000 نفر دنبال کننده دارد.

7- علی ساری

فردی اصلاح طلب بوده و نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی به شمار می آید. ساری کمتر از یک سال است که عوض توییتر شده و کمتر از هزار نفر دنبال کننده دارد.

8- مهدی کیایی

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شمرده می شود و این سمت را از سال 1389 تاکنون برعهده دارد. نزدیک به هزار دنبال کننده دارد و فعالیت چندانی هم در توییتر ندارد.

9- محمد جواد کولیوند

نماینده مردم کرج،فردیس،اشتهارد،آسارا رئیس کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها در مجلس شورای اسلامی بوده و کمتر از یک سال است که در توییتر عضو شده است. او فعالیت چندانی در این شبکه اجتماعی ندارد و کمتر از 200 دنبال کننده دارد.

10- کاظم جلالی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و نایب رییس اتحادیه جهانی بین المجالس جهانی(IPU) هم از دیگر سمت های اوست. جلالی همچنین نماینده مردم شهر تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی به حساب می آید و نزدیک به یک سال است که به عضویت توییتر در آمده. او کمی بیشتر از 300 دنبال کننده دارد.

11- مهدی مهدویان صدر

مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و اموربین الملل مرکز پژوهش های مجلس بوده و نزدیک به سه سالی شده که در توییتر فعالیت می کند اما این فعالیت چندان مستمر نیست. مهدویان صدر نزدیک به 150 دنبال کننده دارد.

12- میر میثم اسداللهی

دبیر فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی مجلس بوده و در این یک سالی که عضو توییتر شده نزدیک به 150 دنبال کننده دارد.

13- زهرا ساعی

نماینده مردم تبریز، اذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی است و نقش سخنگوی کمیسیون اجتماعی را نیز بر عهده دارد. نام ساعی ام در لیست امید (ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان) هم قرار داشت و بیش از یک سال است که در توییتر خود با چهار هزار دنبال کننده فعالیت دارد.

14- محمدرضا بادامچی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و سمت های نایب رییس کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون کار را هم بر عهده دارد. بادامچی همچنین عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار هم بوده و حدود سه سالی می شود که به عضویت توییتر در آمده است. صفحه او بیش از 13 هزار دنبال کننده دارد.

15- عبدالکریم حسین زاده

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی ایران دوره های نهم و دهم بوده و نایب رییس فراکسیون امید هم است. او همچنین رییس فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس را بر عهده دارد و در طول بیش از دو سال فعالیت خود، 16 هزار دنبال کننده فعالیت هایش را پیگیری می کنند.

16- احمد مازنی

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است و سمت رییس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه را نیز بر عهده دارد. مازنی همچنین عضو فراکسیون امید بوده و بیشتر از دو سال است که در این شبکه اجتماعی فعالیت دارد و در طی همین مدت 24500 دنبال کننده پیدا کرده است.

17- فاطمه حسینی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده و بیش از یازده هزار دنبال کننده دارد. گستره زمانی فعالیت های او به بیش از یک سال در توییتر می رسد و با اینکه این فعالیت چندان مستمر نیست اما معمولا توییت های جنجالی از او منتشر شده است.

18- علیرضا رحیمی

رحیمی نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بوده و عضو هیآت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم به شمار می آید. او نزدیک به یک سال است که به عضویت توییتر در آمده و نزدیک به سه هزار دنبال کننده دارد.

19- پروانه مافی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بوده و رئیس فراکسیون خانواده مجلس هم به شمار می آید. مافی همچنین عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها هم بوده و ارتباط خوبی با رسانه ها دارد. او در طی فعالیت بیش از یک ساله ای که دارد بیشتر از دو هزار دنبال کننده دارد.

20- الیاس حضرتی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به شمار می آید و از قدیمی های توییتر محسوب می شود که بیش از 6 سال است به عضویت توییتر در آمده و نزدیک به 18 هزار عضو دارد.

21- ناهید تاج الدین

او نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی است و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم به شمار می آید. تاج الدین همچنین عضو فراکسیون امید هم بوده و بیش از دو سال است که عضو توییتر بوده و نزدیک به 17 هزار دنبال کننده هم دارد.

22- فریده اولادقباد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بوده و عضو کمیسیون آموزش عضو شورای مرکزی زنان مسلمان نواندیش هم است. اولادقباد همچنین رئیس فراکسیون زنان را بر عهده دارد و عضو فراکسیون محیط زیست مجلس هم به شمار می رود. او بیش از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و 18 هزار دنبال کننده هم دارد.

23- رضا شیران خراسانی

نماینده مردم مشهد و کلات به شمار می آید و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم است. شیران خراسانی همچنین رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی را بر عهده دارد و در طی فعالیت دو ساله خود بیش از 3 هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

24- پروانه سلحشوری

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی بوده و به عضویت کمیسیون فرهنگی مجلس هم در آمده است. کمتر از یک سال است که در توییتر عضو شده ولی نزدیک به نه هزار دنبال کننده دارد.

25- فاطمه سعیدی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو حزب کارگزاران سازندگی به شمار می آید. سعیدی کمتر از دو سال است که در این شبکه فعالیت می امیرآبکند و نزدیک به 7 هزار دنبال کننده دارد.

26- مهدی شیخ

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس درمجلس شورای اسلامی بوده و به عضویت کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در آمده است. کمتر از دو سال است که در این شبکه اجتماعی فعالیت دارد و نزدیک به دو هزار دنبال کننده هم دارد.

27- محمد مهدی زاهدی

نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به شمار می آید. زاهدی همچنین در دولت نهم وزیر علوم،تحقیقات و فناوری بوده و کمتر از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و در این مدت نزدیک به هزار دنبال کننده دارد.

28- احمد امیرآبادی فراهانی

نماینده مردم استان قم عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بوده و بیشتر از شش ماه است که در توییتر فعالیت می کند. فراهانی در این مدت نزدیک به سه هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

29- جلیل رحیمی جهان آبادی

نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و عضو فراکسیون های امید و اهل سنت است. جهان آبادی همچنین رئیس فراکسیون مرزنشینان و عضو بین المجالس آسیایی و عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی هم بوده و دو سالی است که در توییتر فعالیت دارد. او در این مدت نزدیک به دو هزار دنبال کننده دارد.

30- غلامرضا حیدری

نماینده تهران درمجلس دهم و نماینده ادواردوم و سوم تفرش و آشتیان درمجلس بوده و عضوهئیت رئیسه و رئیس کمیسیون نیروی مجلس سوم هم است. حیدری همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو هم بوده و بیش از یک سال است که در توییتر عضو بوده و 15 هزار دنبال کننده دارد.

31- طیبه سیاوشی

نماینده مجلس دهم شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی بوده و همچنین رییس کمیته زنان، ورزش و جوانان به حساب می آید. سیاوشی به عضویت فراکسیون امید هم درآمده و در طول بیش از دو سال فعالیت خود در توییتر بیش از 15 هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

32- امیر خجسته

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بوده و عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی هم است. خجسته همچنین رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب شده و در طول فعالیت بیش از سه ساله خود در توییتر، نزدیک به 13 هزار دنبال کننده دارد.

33- غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی بوده و در دو سال فعالیت توییتری خود، نزدیک به 8 هزار دنبال کننده دارد.

34- علی نجفی

نماینده شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده و در سه سال فعالیت توییتری خود، بیش از 6 هزار دنبال کننده دارد.

35- کوروش کرم پور حقیقی

نماینده مردم فیروزآباد، قیروکارزین، فراشبند و میمند بوده و همچنین عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم به شمار می آید. رئیس گروه دوستی پارلمانی اسپانیا،سوئیس،تاجیکستان،افغانستان،ترکمنستان از دیگر منسب های او است. کرم پور حقیقی بیش از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و نزدیک به 3500 دنبال کننده دارد.

36- علیم یارمحمدی

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامیاست و عضو کمیسیون عمران مجلس هم به شمار می آید. یارمحمدی همچنین عضو فراکسیون اهل سنت هم بوده و در طول بیش از یک سال فعالیت توییتری خود بیش از سه هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

37- بهرام پارسایی

نماینده مردم شیراز، عضو هیات رئیسه و سخنگوی فراکسیون امید و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شمرده می شود. در طول بیش از یک سال فعالیت توییتری خود نزدیک به هشت هزار دنبال کننده یافته است.

38- محمد دهقان

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است و همچنین نماینده چهار دوره مردم چناران و طرقبه شاندیز در مجلس محسوب می شود. دهقان بیش از 5 هزار دنبال کننده دارد و کمی بیشتر از یک سال است که در توییتر فعالیت دارد.

39- احد آزادی خواه

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس است. کمی بیشتر از یک سال فعالیت خود را در توییتر آغاز کرده و نزدیک به دو هزار دنبال کننده در اختیار دارد.

40- حسن نوروزی

نماینده مردم رباط کریم،بهارستان وپرند در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون ایثارگران و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس است. کمتر از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و کمی بیشتر از هزار دنبال کننده دارد.

41- احمد همتی
نماینده مردم شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی بوده و عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم است. همتی کمتر از یک سال است که در توییتر ثبت نام کرده و کمی کمتر از صد نفر دنبال کننده دارد.

42- همایون هاشمی
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی بوده و عضو کمیسیون بهداشت هم است. او همچنین رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی و عضو فراکسیون امید به حساب می آید و رئیس فراکسیون غذا و دارو نیز به شمار می رود. هاشمی بیش از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و نزدیک به 500 دنبال کننده دارد.

43- یعقوب شیویاری

نماینده مردم میانه، ترکمنچای، کاغذکنان ، کندوان و مرکزی در مجلس شورای اسلامی بوده و با کمی بیش از فعالیت یکساله توییتری خود نزدیک به 500 دنبال کننده پیدا کرده است.

44- علی اصغر یوسف نژاد

نماینده مردم ساری و میاندورود بوده و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز هست. بیشتر از یک سال است که به عضویت توییتر در آمده و کمی بیش از هزار دنبال کننده دارد.

45- جواد کریمی قدوسی

نماینده مردم مشهد در مجلس بوده و کمتر از یک سال است که به عضویت توییتر در آمده و نزدیک به هفت هزار دنبال کننده دارد.

46- مجتبی ذوالنور

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بوده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به شمار می آید. و کمتر از دو سال است که در توییتر فعالیت می کند و نزدیک به 6 هزار بازدیدکننده دارد.

47- حسینعلی حاجی دلیگانی

نماینده مردم شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بوده و در کمتر از دو سال فعالیت خود بیش از هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

48- جهانبخش محبی نیا

نماینده مردم میاندوآب،شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی بوده و دو سالی هست در توییتر فعالیت دارد. محبی نیا بیش از 2300 دنبال کننده دارد و در توییتر فعالیت چندانی ندارد.

49- سید فرید موسوی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بوده و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی است. او همچنین ریاست فراکسیون جوانان مجلس را بر عهده دارد و نزدیک به دو سال است که در توییتر فعالیت می کند و نزدیک چهار هزار دنبال کننده دارد.

شورای شهر تهران

1- محسن هاشمی رفسنجانی

پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی که ریاست شورای شهر تهران را برعهده دارد و پیش از آن نیز معاون عمرانی دانشگاه آزاد، مدیرعاملی شرکت متروی تهران، رییس بازرسی ویژه ریاست جمهوری را نیز بر عهده داشته است. هاشمی فعالیت مستمری در توییتر دارد و نزدیک به هفت هزار دنبال کننده دارد.

2- بهاره آروین

وی از اعضای شورای شهر تهران است که در سال 1396 به عنوان عضو لیست امید اصلاح طلبان در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت نمود. او عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران است و فعالیت زیادی در توییتر دارد. بهاره آروین 3 هزار دنبال کننده تویتری هم دارد.

3- محمد سالاری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران قائم مقام دبیر کل حزب همبستگی ایران اسلامی بوده و نزدیک به هفت هزار دنبال کننده دارد.

4- شهربانو امانی

چند ماهی می شود که به عضویت توییتر درآمده و یک فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به شمار می آید. او همچنین نماینده مجلس پنجم و ششم و عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش بوده و فعالیت مستمری در توییتر دارد. امانی در حال حاضر بیش از دو هزار دنبال کننده دارد.

5- حسین نقاشی

او معاون ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است. نقاشی همچنین معاونت سردبیر پایگاه اطلاع رسانی جماران را نیز بر عهده دارد و بیش از 4 هزار دنبال کننده دارد.

6- افشین حبیب زاده

عضوشورای اسلامی شهر تهران بوده و با بیش از دو سال فعالیت توییتری نزدیک به 5 هزار دنبال کننده دارد.

7- احمد مسجد جامعی

عضو شورای شهر تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات بوده و بیش از دو سال است که به عضویت توییتر در آمده. مسجد جامعی بیش از ده هزار و پانصد دنبال کننده دارد.

8- حجت نظری

نام اصلی وی بشیر نظری است و در حال حاضر جوان ترین نماینده منتخب مردم تهران در پنجمین دوره شورای شهر تهران است. حجت نظری بیش از 12 هزار دنبال کننده توییتری دارد.

9- سید ابراهیم امینی

نایب رئیس شورای شهر تهران، رئیس کمیسیون حقوقی این شورا بوده و فعالیت چندانی در طول ده ساله عمر توییتری خود ندارد. امینی نزدیک به هزار دنبال کننده در اختیار دارد.

10- علی اعطا

عضو هیات رییسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و عضو کمیسیون شهرسازی و معماری بوده و در طول سه سال فعالیت توییتری خود نزدیک به ده هزار دنبال کننده دارد.

11- محمدجواد حق شناس

محمدجواد حق شناس عضو شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، روزنامه نگار، مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی (توقیف شده)، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیرهٔ انجمن ایرانی روابط بین الملل و فعال سیاسی اصلاح طلب ایرانی است. نزدیک به 14 هزار دنبال کننده دارد و بیش از سه سال است که در توییتر فعالیت دارد.

12- زهرا نژاد بهرام

زهرا نژادبهرام سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی و اولین معاون فرماندار زن در ایران است. او برای شرکت در انتخابات شورای شهر تهران در سال 1396 نامزد شد و در لیست امید قرار گرفت و وارد این شورا شد. نژاد بهرام دو سال است که توییتری شده و نزدیک به ده هزار دنبال کننده دارد.

14- ناهید خداکرمی

عضو شورای اسلامی شهر تهران٬ ری و تجریش، محقق و البته در کنار کار سیاسی خود، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم است. کمتر از دو سال است که فعالیت توییتری دارد و بیش از 12500 دنبال کننده پیدا کرده است.

15- الهام فخاری

عضو و نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ری و تجریش، رییس کمیته اجتماعی، عضو شورای شهرستان شمیرانات و رییس شورای اسلامی استان تهران بوده و در بیش از فعالیت یکساله خود در توییتر بیش از 18 هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

16- سید حسن رسولی

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ،خزانه دار و عضو شورای شهر تهران بوده و کمتر از یک سال است که به عضویت توییتر در آمده و در همین مدت هم نزدیک به 350 دنبال کننده پیدا کرده است. او فعالیت چندانی در توییتر ندارد.

17- حسن خلیل آبادی

نماینده منتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران ، ری و تجریش به شمار می آید و فعالیت نسبتا مستمری هم در توییتر خود که دارای 1500 دنبال کننده است، دارد.

18- مجید فراهانی

عضو شورای اسلامی شهر تهران بوده و عضو شورایعالی انجمن مدیریت پروژه ایران نیز به شمار می آید. فراهانی همچنین رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان و عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم هست. از قدیمی های توییتر به شمار می آید و بیش از 6 سال است که در این شبکه اجتماعی فعالیت دارد و در طی این مدت نزدیک به 7500 دنبال کننده پیدا کرده است.

19- محمود میرلوحی

سیاستمدار اصلاح طلب، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، نائب رئیس مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران و عضوشورای مرکزی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی است. دو هزار دنبال کننده دارد و سه سالی هست که در این شبکه اجتماعی فعالیت دارد.

20- زهرا صدراعظم نوری

زهرا صدراعظم نوری فعال سیاسی اصلاح طلب، عضو شورای شهر تهران و اولین شهردار زن در جمهوری اسلامی ایران است. دو سال است در توییتر فعالیت دارد و 3500 دنبال کننده دارد. نوری فعالیت چندانی در توییتر ندارد.

21- آرش حسینی میلانی

آرش حسینی میلانی فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده منتخب مردم تهران در پنجمین دوره شورای شهر تهران است. کمتر از یک سا است به عضویت توییتر در آمده و زیر هزار نفر دنبال کننده دارد. میلانی فعالیت چندانی هم در توییتر از خود نشان نمی دهد.

مقامات نظامی

1- محمدحسین باقری

سرلشکر سپاه پاسداران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بالاترین مقام نظامی ایران است. او بیش از سه سال است که در توییتر فعالیت دارد و نزدیک به 7 هزار دنبال کننده دارد.

2- قاسم سلیمانی

بیش از 5 سال است که در توییتر ثبت نام کرده و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است سلیمانی نزدیک به 38 هزار دنبال کننده دارد.

3- محمدعلی جعفری

محمدعلی جعفری نظامی و سیاستمدار ایرانی است، که به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می کند. بیش از دوازده هزار دنبال کننده دارد و سه سالی هست به عضویت توییتر در آمده است.

سایر مقامات و فعالان حاکمیتی و دولتی

1- آیت الله مصباح یزدی

رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و یکی از استادان حوزهٔ علمیهٔ قم است. بیش از دو سال است که صفحه منتسب به او در توییتر فعالیت می کند و در همین مدت هم بیش از 21 هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

2- هاشمی رفسنجانی

اکانت توییتر هاشمی رفسنجانی بیش از دو سال است که آپدیت نشده اما او تا قبل از زمان رحلتش، فعالیت چشمگیری در این شبکه اجتماعی داشت و هنوز بیش از 22 هزار نفر دنبال کننده دارند.

3- محمد خاتمی

اگرچه این اکانت رسما به نام خود رییس جمهور پیشین کشورمان نیست اما در قسمت بیو (توضیحات) اکانت با این عبارت مواجه می شویم: حساب رسمی سیدمحمدخاتمی در توییتر آنطور که به نظر می رسد این اکانت به طور رسمی وظیفه اطلاع رسانی صحبت های ایشان را بر عهده دارد و در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام هم فعالیت مشابهی را دارد. گفتنی ست بیش از 46 هزار نفر این صفحه را دنبال می کنند.

4- عباسعلی کدخدایی

او عضو و سخنگوی شورای نگهبان است و از تازه واردین توییتر به حساب می آید. اگر خاطرتان باشد مردادماه امسال بود که کدخدایی در پاسخ به این پرسش روزنامه هفت صبح مبنی بر اینکه کمی عجیب نیست یک سایت فیلتر باشد اما همه از آن استفاده کنند؟ گفته بود: به هر حال برخی مسئولان تصمیم گرفته اند توییتر فیلتر باشد. تا امروز 6 هزار نفر صفحه کدخدایی را دنبال می کنند.

5- غلامعلی حداد عادل

مشاور رهبر انقلاب، رئیس اسبق مجلس، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی سمت های سیاسی او به شمار می آیند و استاد فلسفه دانشگاه هم است. بیش از سه سال است در توییتر فعالیت مستمری دارد و نزدیک به 86 هزار دنبال کننده دارد.

6- محسن رضایی

سمت های فراوانی را در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی داشته و در حال حاضر وظیفه دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده او است. محسن رضایی فعالیت زیادی در توییتر داشت اما بعد از یک توییت جنجالی درباره جنگ که پیامد های زیادی برای او در پی داشت، اعلام کرد که کمتر به این شبکه اجتماعی سر خواهد زد. رضایی بیش از سه سال است که در توییتر فعالیت می کند و 116 هزار دنبال کننده دارد.

7- محمد باقر قالیباف

شهردار سابق تهران بوده و چهره جنجالی سیاسی به شمار می آید. او در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و کمتر از یک سال است که عضو توییتر شده و فعالیت چندان زیادی هم در آن ندارد. قالیباف نزدیک به 4 هزار دنبال کننده دارد.

8- شهیندخت مولاوردی

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به شمار می آید.او از قدیمی های توییتر به شمار می آید و بیشتر از 5 سال است که در این شبکه اجتماعی فعالیت دارد و در این مدت 110 هزار دنبال کننده را به خود اختصاص داده است.

9- سعید جلیلی

سیاستمدار اصول گرای ایرانی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. بیش از 5 سال است که به عضویت توییتر در آمده و در این مدت زمان نسبتا طولانی نزدیک به 71 هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

10- حمید ابوطالبی

رئیس گروه مطالعات آسیای مرکز تحقیقات استراتژیک و معاون سیاسی دفتر حسن روحانی است. در این 5 سال فعالیت خود در توییتر هم بیش از 51 هزار دنبال کننده را به خود اختصاص داده است.

11- محمود احمدی نژاد

رییس جمهور سابق پیشین کشور بوده و در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. احمدی نژاد بیش از یک سال است که به عضویت توییتر در آمده و در این مدت کوتاه فعالیت های جنجالی داشته که رسانه های داخل و خارج را تحت تاثیر قرار داده است. او بیشتر در صفحه انگلیسی زبان خود فعالیت می کند و در آنجا 87 هزار دنبال کننده در اختیار دارد.

12- سید عزت الله ضرغامی

ضرغامی بعد از ریاست سازمان صدا و سیما در سال های 1383 تا 1393، بیشتر در شبکه های اجتماعی فعالیت دارد و صفحه اینستاگرام او بسیار فعال است. او بیش از دو سال است که به عضویت توییتر هم در آمده و با 63 هزار دنبال کننده فعالیت نسبتا مستمری در این شبکه اجتماعی از خود نشان داده است. ضرغامی در حال حاضر عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی عضو شورایعالی فضای مجازی است.

13- سید مصطفی آقامیرسلیم

عضومجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در انتخابات پیشین ریاست جمهوری هم چهره شناخته شده تری در بین نسل جوانان پیدا کرد میرسلیم کمتر از دو سال است که در توییتر فعالیت می کند و بیش از 15 هزار دنبال کننده دارد.

14- پیروز حناچی

شهردار کنونی پایتخت ایران است و با اینکه کمتر از یک سال است که در توییتر عضو شده اما سیزده هزار دنبال کننده دارد.

15- سید ابراهیم رییسی

صفحه منتسب به ابراهیم رییسی صرفا حساب اطلاع رسان ایشان بوده و بیش از دو سال است که در توییتر فعالیت می کند و در این مدت نزدیک به چهل هزار دنبال کننده پیدا کرده است. ابراهیم رییسی در حال حاضر سمت متولی فعلی آستان قدس رضوی را بر عهده دارد.

16- علیرضا معزی

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور بوده و در طول کمتر از یک سال فعالیت خود نزدیک به 650 عضو دارد. معزی فعالیت مستمری در این شبکه اجتماعی دارد.

17- حسام الدین آشنا

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) به شمار می آید و مشاور رییس جمهوری به شمار می آید. آشنا بیش از 6 سال است که در توییتر فعالیت دارد و تاکنون توییترهای جنجالی هم منتشر ساخته است، او در این مدت 87 هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

18- حمید بعیدی نژاد

حمید بدیعی نژاد از اعضای کنونی تیم مذاکره کنندگان هسته ای ایران و همچنین رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی است. وی هم اکنون سفیر ایران در بریتانیا است. بعیدی نژاد قبلاً نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم بوده و بیش از 3 سال است که در توییتر فعالیت دارد. بعیدی نژاد بیش از 10 هزار دنبال کننده دارد.

19- سپنتا نیکنام

فردی است که حضورش در دوره پنجم شورای شهر یزد حواشی زیادی در برداشت و یکی از مواردی که باعث شد بتواند در نهایت وارد این شورا بشود استفاده از همین بستر فضای مجازی و توییتر بود. او همچنین ریاست انجمن زرتشتیان یزد هم بر عهده دارد و نزدیک به 10 هزار دنبال کننده دارد.

20- زهرا احمدی پور

معاون رئیس جمهور ،رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و در طول دو سال فعالیت خود، 25 هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

21- محمد نهاوندیان

معاون اقتصادی رئیس جمهور به شمار می رود. نهاوندیان بیش از 4 سال است که در توییتر فعالیت دارد و در این مدت 46 هزار دنبال کننده پیدا کرده است. او چند ماهی است که از فعالیت خود در این شبکه اجتماعی کاسته است.

22- سید احمد علم الهدی

نماینده ولی فقیه درخراسان رضوی و امام جمعه مشهد و عضو خبرگان رهبری بوده و صفحه ای که به او نسبت داده شده از سال 2017 فعالیتی نداشته است. با این حال این صفحه بیش از 4 هزار دنبال کننده دارد.

23- غلامرضا قاسمیان

مدیر حوزه علمیه مشکات بوده و بیش از سه سال است که در توییتر فعالیت می کند. او بیش از 4 هزار دنبال کننده دارد.

24- عباس کعبی

عضو جامعه مدرسین و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بوده و بیش از 4500 هزار دنبال کننده دارد. کعبی کمتر از دو سال است که وارد توییتر شده است و فعالیت چندانی در این شبکه اجتماعی ندارد.

25- علیرضا پناهیان

مدیریت حوزه علمیه دارالحکمه، معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها و مسئول نهاد رهبری دانشگاه هنر از دیگر مسئولیت های او بوده اند. پناهیان بیش از سه سال است که به عضویت توییتر در آمده است و در این مدت بیش از 45 هزار دنبال کننده دارد.

26- حسین جلالی

ریاست دفتر آیت الله مصباح یزدی را بر عهده دارد و کمتر از یک سال است که به عضویت توییتر در آمده است. او در طی این یکسال نزدیک به 120 دنبال کننده پیدا کرده است.

27- آیت الله صدیقی

امام جمعه موقت تهران و نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است و در کمتر از یک سال فعالیت خود نزدیک به هزار دنبال کننده پیدا کرده است.

28- محسن قرائتی

رئیس ستاد اقامه نماز کشور بوده و در کمتر از یک سالی که در توییتر فعالیت می کند، نزدیک به سه هزار بازدید کننده پیگیر صفحه او شده اند. قرائتی فعالیتی در توییتر خود ندارد.

29- سید احمد خاتمی

امام جمعه موقت تهرانو نماینده مجلس خبرگان بوده و کمتر از دو سال است که به عضویت توییتر در آمده است. خاتمی بیش از 2200 دنبال کننده دارد ولی بیش از یک سال است که این صفحه توییتری فعالیتی نداشته است.

30- سید حسن خمینی

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بوده و نوه امام خمینی است. او بیش از 6 سال است که در توییتر ثبت نام کرده و نزدیک به 5 هزار دنبال کننده دارد.

31- علی اصغر پیوندی

رییس جمعیت هلال احمر کشور به شمار می آید و در طول دو سال فعالی توییتری خود کمتر از هزار دنبال کننده را به خود اختصاص داده است.

32- فرهنگ فصیحی

معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی بوده و در کمتر از یک سال فعالیت توییتری خود زیر 100 نفر دنبال کننده پیدا کرده چرا که اساسا فعالیت چندانی در این شبکه اجتماعی ندارد.

33- اشرف بروجردی

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بوده و با اینکه بیش از دو سال است که به عضویت توییتر در آمده ولی مدتهاست که فعالیتی در این شبکه اجتماعی ندارد. او نزدیک به 2 هزار دنبال کننده دارد.

34- علی شکوری راد

سمت سیاسی او دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بوده و البته عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران هم از دیگر فعالیت های اوست. شکوری راد سابقه طولانی در توییتر دارد و بیشتر از سه سال است که در این شبکه اجتماعی مشغول به کار است و بیش از 30 هزار دنبال کننده دارد.

35- ولی الله سیف

او رییس سابق بانک مرکزی بوده و هم اکنون به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی، همچنین مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت می کند. سیف کمتر از یک سال است که در توییتر فعالیت می کند و نزدیک به هفت هزار دنبال کننده دارد.

36- مرضیه وحید دستجردی

عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی و سخنگوی جبهه مردمی انقلاب اسلامی بوده و پیش تر هم در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ریاست وزارت بهداشت را بر عهده داشت اما هم اکنون عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران است. او بیش از دو سال است در توییتر فعالیت می کند و نزدیک به 14 هزار دنبال کننده دارد.

37- حجت الله میرزایی

میرازیی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران بوده و معاون پیشین استانداری سیستان وبلوچستان نیز به شمار می آید. او همچنین پیش تر معاون پیشین دانشگاه علامه طباطبایی بوده و با کمتر از یک سال فعالیت توییتری بیش از 700 دنبال کننده دارد.

38- مجید حسین زادگان
استاندار مازندران بوده و با بیش از یک سال عضویت توییتری خود نزدیک به 500 دنبال کننده دارد.

39- زریر نگین تاجی
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران را برعهده دارد و در کمتر از یکسالی که فعالیت مستمر خود در توییتر را شروع کرده نزدیک به دویست دنبال کننده پیدا کرده است.

40- محمد تقی فاضل میبدی

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بوده و کمتر از یک سال است که به عضویت توییتر درآمده و نزدیک به 2 هزار دنبال کننده دارد.

41- هادی خانیکی

هادی خانیکی، روزنامه نگار کارشناس رسانه و از استادان سرشناس در رشتهٔ ارتباطات است. فعالیت سیاسی وی هم به عضویت او در شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران برمی گردد. او همچنین سابقه عضویت در شورای مرکزی جبهه مشارکت را نیز دارد. خانیکی بیش از 2 هزار دنبال کننده دارد و در طول کمتر از یک سالی که به عضویت توییتر درآمده فعالیت مستمری داشته است.

42- علی پیرحسین لو

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در امور اجتماعی، فرهنگی و اطلاع رسانی بوده و از قدیمی های توییتر به شمار می رود. پیرحسین لو بیش از هشت سال است که در این شبکه بوده و در این مدت نزدیک به 3800 دنبال کننده پیدا کرده است. او فعالیت مستمری در توییتر دارد.

43- علیرضا قنادان

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران به شمار می آید با اینکه 10 سال است به عضویت توییتر در آمده اما 600 دنبال کننده دارد و فعالیت چندان مداومی در این شبکه اجتماعی ندارد.

44- سید محسن حسینی پویا

عضو شورای اسلامی شهر مشهد بوده و ریاست کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد بر عهده دارد. او عضو هیأت منصفه مطبوعات هم بوده و در کمتر از یک سالی که در توییتر فعالیت دارد نزدیک به 200 دنبال کننده دارد.

45- حسن کریمی قدوسی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای بوده و بیش از 5 سال است که به عضویت توییتر در آمده و هفتصد دنبال کننده دارد.

46- محمدجعفر نعناکار

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر عهده دارد و 10 سالی هم هست که در توییتر خود با بیش از 2500 دنبال کننده فعالیت دارد. نعناکار از فعالین مستمر این شبکه به شمار می آید.

47- شاهین آرپناهی

مدیرکل ارتباطات همراه اول بوده و کمتر از یک سال است که به عضویت توییتر در آمده و در این مدت بیش از 360 دنبال کننده پیدا کرده است. آرپناهی فعالیت نسبتا مستمری در توییتر دارد.

48- سید مجید صدری

رییس کنونی سازمان مخابرات کل کشور است و کمتر از یک سال است که به عضویت توییتر در آمده و فعالیت مستمری هم در این شبکه اجتماعی دارد. صدری بیش از 500 دنبال کننده دارد.

49- پرویز اسماعیلی

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور بوده و پیش تر کار خبرنگاری کرده است. او بیش از سه سال است که به عضویت توییتر در آمده وبیش از 2 هزار دنبال کننده هم دارد. اسماعیلی از کاربران فعال این شبکه اجتماعی در ماه های اخیر به شمار می رود.

50- محسن میردامادی

آخرین دبیرکل جبهه مشارکت بوده و پیش تر در دوره ششم مجلس نیز نماینده ملت بوده است. میردامادی کمتر از دو سال است که در توییتر فعالیت دارد و 25 هزار دنبال کننده دارد. او فعالیت چندان مستمری در این شبکه اجتماعی ندارد.

تعداد رجل سیاسی و سیاسیون حاضر در توییتر قطعا بیشتر از حاضرین این فهرست است و روز به روز هم به این اسامی اضافه می شود؛ اما در هر حال می توان دید که بیش از 150 نفر از این افراد در حال حاضر در شبکه اجتماعی توییتر عضو هستند و بیش از نیمی از آنها فعالیت مستمر و دوسویه ای با کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی مسدود شده در کشور دارند. ب

ناگفته نماند رخی سازمان های مهم دولتی و حاکمیتی همچون وزارت امور خارجه نیز یک صفحه شخصی جداگانه دارند که با سر زدن به آنان می توان به تعدادی صفحات دیگر مرتبط با دولت و حکومت کشورمان دست یافت (به عنوان مثال در بخش دنبال کنندگان صفحه وزارت امور خارجه بیش از صد صفحه سفارتخانه های ایران در کشورهای گوناگون را می توانید ببینید.)

این حجم از فعالیت و جمعیت زیادی از ایرانیان که این افراد را دنبال می کنند، همگی فیلترینگ توییتر را دور زده و با شخصیت های سیاسی میهن خودشان وارد تعامل از نوع مجازی می شوند. شاید بد نباشد بار دیگر مسئولین به این فکر بیفتند که چطور این شبکه در ایران فیلتر است در حالی که افراد زیادی از سیاسیون و مردم در آن به فعالیت مشغول اند.

لینک خبر :‌ دیجیاتو
حوضخانه باغ نگارستان اکنون به عنوان موزه ای در ساختمان وزارت ارشاد فعالیت می کند که در آن آثار هنری هنرمندانی که کارشان در سطح ملی شهرت داشته نگهداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، موزه هنرهای ملی در سال 1309 با تلاش مرحوم حسین طاهرزاده بهزاد که از هنرمندان نقاش و طراح نقشه قالی و مینیاتور بود شکل گرفت. ساختمان موزه به نام حوضخانه باغ نگارستان از بناهای متعلق به دوره قاجار است که در عهد فتحعلیشاه در جنوبی ترین قسمت قصر و باغ نگارستان ساخته شد.

بین سالهای 1232 _1222 هجری قمری مجموعه قصر و کاخ باغ نگارستان به دست دو تن از معماران زبده آن زمان استاد عبدالله خان و استاد آقاجانی اصفهانی بنا شد.

ساختمان حوضخانه نیز که اکنون محل محل موزه است بخشی از آن مجموعه محسوب می شود. حوضخانه با طرح + ساخته شده و چهار شاه نشین اطراف آن بی هیچ در و پنجره ای به درون باغ راه داشته و سقف گنبدی آن ایستاده بر شانه چهارستون سنگی ایستادگی بنا را تداعی می کند.

تا نیم قرن پیش حوض دایره شکل بزرگی از سنگ مرمر میان ستون ها قرار داشته و از سوراخ های روی بدنه ستون ها آب به داخل حوض فواره می زده و چشم انداز زیبایی را به وجود می آورده است.

بیش از 50 سال قبل برای اینکه ساختمان حوضخانه به منظور شکل گیری یک موزه متناسب شود قسمت هایی در بخش جنوبی و شمالی حوضخانه با همان طرح قبلی به آن اضافه شد که مجموعه شکل کنونی موزه را پدید آورد.

دیواره های این دو بخش الحاقی در ابتدا و انتهای موزه شاید به دلیل هزینه آن، گچبری نشده است بر خلاف قسمت های اصلی بنا که دارای گچبری است، در سال 1309 حسین طاهرزاده بهزاد موزه هنرهای ملی و اداره هنرهای ملی را تحت عنوان مدرسه صنایع قدیمیه به انگیزه احیا و تجدید حیات هنرهای ملی و سنتی ایرانی بنیاد نهاد.

از اواسط عهد صفوی به برقراری ارتباط سیاسی و نظامی و به تبع آن رابطه تهاجم فرهنگی میان دولت ایران و دولت های قدرتمند اروپا آمد و طی یک تهاجم فرهنگی برخی از عناصر هنری مغرب زمین مبانی پر اعتبار و ارزشمند هنرهای اصیل ایرانی را تحت سیطره خود گرفتند و آرام آرام هویت هنری را خدشه دار کردند این تغییر در آثا به جا مانده از آن دوران تا عهد قاجار بسیار چشم گیر است.

به این ترتیب مدرسه صنایع قدیمیه یا موزه هنرهای ملی یاران کانون حفظ و احیای ارزش های اصیل هنرهای ملی و سنتی ایران شد.

شادروان استاد هادی تجویدی که معلم آبرنگ در مدرسه کمال الملک بود طی آزمونی که میان چند تن از هنرمندان از جمله استاد حسین بهزاد، استاد نایب، برادر هادی تجویدی در رشته مینیاتور ایران به عمل آمد، به عنوان نخستین معلم مینیاتور مدرسه انتخاب شد و شاگردانی همچون محمدعلی زاویه، علی کریمی، مقیمی تبریزی، علی مطیع، علی اسفرجانی و....

در محضر استاد تجویدی به فراگیری رمز و راز مینیاتور نشستند. شاهکارهای این اساتید اکنون بخشی از میراث فرهنگی شده و در موزه هنرهای ملی نگهداری می شود. دستاورهای هنری استاد احمد امامی در هنر منبت و مشبک، استاد حسین کاشی تراش و معمارزاده در سفالگری، در این موزه نگهداری می شود.

اکنون موزه هنرهای ملی در حال مرمت است و در آن به روی مردم بسته شده. قرار است عید این موزه بازگشایی شود. برای رفتن به آن باید به ساختمان وزارت ارشاد در میدان بهارستان مراجعه کرد.

کد خبر 4557698

فاطیما کریمی

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر

نیره خادمی| خبر ممنوع الکاری حمید حامی از سوی وزارت ارشاد چند روزی است که به واسطه پخش یک تصویر در کنسرت او، دست به دست می شود اما پیگیری های شهروند از مسئولان دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد نشان می دهد که هنوز هیچ تصمیمی درباره ممنوع الکاری این خواننده گرفته نشده است و آنها همچنان درحال بررسی موضوع هستند. ماجرا به کنسرت چند روز قبل حمید حامی در شهر شیراز برمی گردد؛ وقتی که در پرده نمایش سالن، تصویری نامناسب نشان داده شد و بعد، ویدیوی این کنسرت شبکه های اجتماعی را پر کرد. این درحالی است که حمید حامی توضیح درباره این ماجرا به شهروند را به روزهای بعد موکول کرد؛ اگرچه ظاهرا تاکنون هیچ فردی از سوی وزارت ارشاد ممنوع الکاری را به او اعلام نکرده است. محسن رجب پور، تهیه کننده موسیقی و نماینده مجمع صنفی ناشران موسیقی هم در گفت و گو با شهروند به این نکته اشاره می کند که اگر تصویری نامناسب در کنسرت پخش شده باشد، تقصیر آن متوجه حمید حامی و به طورکلی خواننده نیست.
او می گوید که اگر خواننده تخلفی کرده باشد که مسئولیت آن با خود اوست اما در این مورد به خصوص تهیه کننده یا برگزار کننده کنسرت باید پاسخگو باشد و به خواننده هیچ ربطی ندارد. خواننده براساس قرارداد با تهیه کننده کنسرت را اجرا می کند و تهیه کننده تصاویر و تجهیزات سالن را آماده می کند. این که خواننده ای به واسطه کار تهیه کننده به چنین مشکلی دچار شود، ظلم به اوست.
به هرحال این کنسرت هفته های گذشته در تالار حافظ شیراز برگزار شد و هنوز هیچ کس اطلاعات دقیقی درباره ممنوع الکاری خواننده و شرکت برگزار کننده آن نمی دهد اما در این شرایط جالب است که برخی خبرگزاری ها خبر ممنوع الکاری او را به طور قطعی مطرح کرده اند.

لینک خبر :‌ روزنامه شهروند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

مهدی امیدی

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 22 بهمن تا چهار اسفند در تالارهای نمایشی تهران برگزار شد. جشنواره ای که با حاشیه ها و اتفاقات جدید کمتری همراه بود. کاهش حواشی منفی آن هم در دورانی که تئاتر، شرایطی بحرانی را از نظر فکری و محتوایی پشت سر می گذارد، خود یک اتفاق قابل تأمل است. هر چند که اختتامیه این جشنواره دچار حاشیه هایی شد. ازجمله، عدم پذیرش جایزه توسط یکی از برگزیدگان به نشانه اعتراض و همچنین اشتباه خواندن اسم برگزیده یکی از بخش ها!
برای ارزیابی سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر با سه نفر از اهالی تئاتر گفت وگو کردیم که از نظر می گذرد.
سایه روشن های جشنواره سی و هفتم
محمد محمدی، کارشناس تئاتر درباره جشنواره تئاتر فجر سال 97 گفت: سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر را باید از دو منظر نگاه کنیم. اول اینکه جشنواره سی و ششم به قدری نازل و در تضاد با اهداف انقلاب و نظام بود که طبیعتا دوره سی و هفتم با هر کیفیتی چند گام جلوتر است. سال گذشته، علاوه بر ضعیف بودن، حتی نمایش هایی علیه اسلام در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه رفت. این برتری نسبت به دوره قبلی را می توان محصول مدیریت معاونت هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و ورود دلسوزانه نهادهای نظارتی دانست. انصافا مدیرکل هنرهای نمایشی خیلی تلاش کرد تا جشنواره امسال بهتر از سال قبل برگزار شود. همچنین نهادهای نظارتی که وظیفه شان حفاظت از دستاوردهای فرهنگی این انقلاب است، از باب دلسوزی و مراقبت وارد جشنواره شدند که باید به آنها خدا قو ت گفت که تمام تلاش خود را کردند.
وی ادامه داد: اما از منظر دیگر، واقعیت این است که سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر در حد 40 سالگی انقلاب نبود. نمی توان برخی از نکات مثبت را نادیده گرفت، ازجمله نشست های تاریخ شفاهی تئاتر پس از انقلاب و یا نمایشگاه اسناد تئاتر انقلاب. اما در مجموع شاهد جشنواره ای متوسط رو به پایین بودیم.
این کارشناس تئاتر، سیاستگذاری دبیر جشنواره و همکاران وی را یکی از عوامل مهم بازماندن جشنواره تئاتر فجر از رسیدن به سطح بالا دانست و اظهار داشت: امسال هم شاهد حضور آدم هایی در دبیرخانه و ستاد برگزاری جشنواره بودیم که چندان علاقه ای به نظام و انقلاب نداشتند. البته حضور این افراد نسبت به دوره قبل به مراتب کمتر شد، اما همچنان حضور داشتند. امیدوار بودیم که دبیر جشنواره به احترام 40 سالگی انقلاب از حضور چنین افرادی جلوگیری کند، اما نشد.
محمدی درباره یکی از دلایل پایین ماندن سطح این دوره از جشنواره تئاتر فجر گفت: در سالیان گذشته، یکی از بخش های جشنواره شامل مرور بود اما امسال کل جشنواره تئاتر فجر به مرور اختصاص یافت و قریب به اتفاق آثار اجرا شده در جشنواره، نمایش هایی بودند که طی یک سال گذشته روی صحنه رفتند و خیلی کم آثاری برای اولین بار به اجرا درآمد.
این کارشناس فرهنگی، ضعف بخش بین الملل را از دیگر عوامل نازل ماندن این جشنواره دانست و توضیح داد: بخش بین الملل سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر واقعا ضعیف عمل کرد و می توان گفت روح جشنواره سی و ششم، همچنان بر این بخش از جشنواره سی و هفتم حاکم بود. برای این بخش تبلیغات و سر و صدای زیادی به پا شد، اما در عمل، خروجی خاصی نداشت. یکی از موارد مهمی که درباره این بخش تبلیغ شد، تعاملات فرهنگی بود. اما نه تنهاهیچ تعامل فرهنگی قابل توجهی در این بخش دیده نشد بلکه نگرانی هایی را هم برانگیخت. چرا که مدیر بخش بین الملل سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد که افرادی فراملیتی مهمان این بخش هستند. اما مشخص نشد که این افراد چه کسانی هستند، از کجا و چگونه آمده اند و هدفشان از حضور در این جشنواره چه بود! همچنانکه قبلا نیز افرادی به عنوان مهمانان بین الملل در عرصه تئاتر ورود کرده بودند که هدفشان نفوذ فرهنگی بود و خدا را شکر در لحظات آخر توسط دستگاه های نظارتی جلویشان گرفته شد. با این سابقه، نسبت به افراد مدعو در بخش بین الملل تئاتر فجر، حساس هستیم.
درخشش بخش انقلاب
جواد تمدنی، کارشناس و فعال عرصه تئاتر گفت: سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر در بخش های معمول خودش وضعیتی شبیه به دوره های قبل داشت اما به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی بخشی برای نمایش آثاری متناسب با این موضوع ایجاد شد که جلوه ای متفاوت به ان بخشید و نمایش های خوبی در این بخش اجرا شدند.
وی افزود: این جشنواره وزن آثاری با موضوعات انقلاب و دفاع مقدس را بالا برد که جای تقدیر دارد و امید است که در سال های آینده نیز ادامه پیدا کند و فقط معطوف به این دوره نباشد. چون جشنواره های فجر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پایه گذاری شده اند، به همین دلیل هم خیلی جای کار هست که جشنواره تئاتر فجر، ویترین آثار ارزشی و با مضامین مرتبط با انقلاب و دفاع مقدس باشد.
تمدنی به برخی از نمایش های انقلابی سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر اشاره کرد و گفت: ازجمله این نمایش ها می توان زمان در حبس قصر را نام برد که به شیوه ای جدید و متفاوت روی صحنه رفته است، نمایش هایی چون یک شاخه گل سرخ ، خنکای ختم خاطره (البته نسبت به آن انتقاداتی هم داشتم)، خواجه عطا ، نامیرا ، دلارام ناآرام و چند نمایش رادیویی با کیفیت ازجمله این آثار بود.
وی همچنین از بخش پژوهشی این دوره از جشنواره تئاتر فجر تقدیر کرد و اظهار داشت: این بخش هم با استقبال خوبی مواجه شد. همچنین جمع آوری اسناد تئاتر انقلاب کار بزرگ و قابل تحسین این دوره از جشنواره بود.
این فعال عرصه تئاتر تأکید کرد: اگر جشنواره تئاتر فجر، همین روند امسال را در دوره های بعد هم ادامه دهد می تواند به شرایط بهتری دست پیدا کند.
حضور پررنگ نمایش های ضعیف
اما یکی دیگر از اهالی تئاتر، نظری متفاوت دارد و معتقد است که سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر نسبت به چهل سالگی انقلاب، کوتاهی کرد.
سید علی تدین صدوقی، نویسنده و منتقد تئاتر گفت: با توجه به 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی فکر می کردم که آثار بیشتری با مضامین مرتبط با انقلاب اسلامی و نظرات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، ببینیم. چون به هر صورت جشنواره تئاتر فجر هم بخشی از جشن های سالگرد انقلاب است. کارهایی که امسال به جشنواره راه داده شدند، دچار ضعف بودند. نکته مهم این است که بسیاری دچار این تصور هستند که آثار جشنواره تئاتر فجر توسط شورای نظارت انتخاب می شود، درحالی که این شورا فقط آثاری که قبلا توسط هیئت انتخاب و بازبین ها انتخاب شده را هدف ارزیابی قرار می دهد.
وی افزود: مسئله مهم این است که بسیاری از آثار انتخاب شده برای جشنواره، اصلا در حد این جشنواره نبودند. جشنواره ای با 37 سال سابقه برگزاری باید در جهان برای خودش جایگاهی داشته باشد و اعتبار پیدا کند، بنابراین آثاری باید در آن پذیرفته شود که هم از نظر محتوایی، هم ساختاری در شأن و اندازه اعتبار این جشنواره باشند. جای سؤال است که چرا بسیاری ازآثاری که هم از نظر تکنیکی قابل قبول بودند و هم از نظر محتوایی با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تناسب داشتند، برای نمایش در این دوره از جشنواره، انتخاب نشدند؟ از این نظر، باز این سؤال پیش می آید که دیدگاه، ملاک و معیار انتخاب کنندگان آثار جشنواره چه هست؟ بطور مثال، معلوم نیست نمایشی مثل کندن موی خرس از هملت و مکبث از شکسپیر که تماشاگران هیچ ارتباطی با آن ها برقرار نکردند چرا پذیرفته شد؟ نمایش مده آ سال های قبل هم بود و معلوم نیست امسال هم چرا اجرا شد؟ یک نمایش هم داستان رومئو و ژولیت را با ماجراهای امروز مخلوط کرده بود که این موضوعات با آن داستان هیچ نسبتی نداشتند و مخاطب سرگردان شده بود. نمایش عروسی خون لورکا بارها اجرا شده و باز در این جشنواره هست! چنین آثاری به سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر راه یافتند اما خیلی از نمایش های خوب با مضامین انقلابی راه داده نشدند! امید است که دوستان پاسخ دهند چرا نمایش هایی درباره انقلاب را کمتر به جشنواره راه دادند و در مقابل، تعداد زیادی از نمایشنامه های خارجی و تکراری پذیرفته شدند؟ در مجموع، سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر از نظر تکنیکی ضعیف تر از دوره های قبل بود.
این کارگردان تئاتر ادامه داد: این وضعیت در بخش بین الملل هم وجود داشت. آثاری به این بخش از جشنواره تئاتر فجر امسال راه یافتند که معلوم نبود چرا انتخاب شده اند. این درحالی است که در جشنواره های جهانی تئاتر، آثار با دقت و وسواس انتخاب می شوند. به همین دلیل هم بسیاری از هنرمندان مشتاق حضور در آن جشنواره ها هستند چون معیارهای سفت و سختی دارند. حتی از نظر محتوایی هم سختگیر هستند. بطور مثال یک نمایش با مضمون ضدصهیونیستی اگر تقاضای حضور در جشنواره آوینیون فرانسه را داشته باشد، حتی اگر از نظر تکنیکی هم قدرت بالایی داشته باشد اما باز هم امکان ورود به این جشنواره را نخواهد یافت.
تدین صدوقی همچنین عملکرد دبیرخانه و روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: تا روزهای پایانی، کاتالوگ جشنواره تهیه نشد تا آثار برای تماشاگران معرفی شود. همچنین در زمینه صدور کارت، اطلاع رسانی نشد و در نتیجه خیلی ها نتوانستند کارت دریافت کنند.
این کارشناس تئاتر در پایان درباره نقطه قوت سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر تأکید کرد: با همت مدیران اداره کل هنرهای نمایشی و بخش های نظارتی، سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، جشنواره ای آرام و بی حاشیه بود. با توجه به اینکه برخی در پی آن بودند تا به مناسبت 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی شیطنت هایی کنند، اقدام این مدیران برای ممانعت از آنها بسیار مهم و قابل تقدیر است.

لینک خبر :‌ روزنامه کیهان
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بخش چارسوی هنر که به عرضه آثار هنری توسط 55 گالری اختصاص داشت، گفت که در نحوه قیمت گذاری آثار دخالتی نداشته اند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : ربیع

به گزارش خبرنگار تجسمی خبرگزاری فارس، بخش چارسوی هنر با حضور 55 گالری از سراسر کشور و عرضه حدود 400 اثر هنری طی بهمن ماه گذشته در باغ موزه قصر برگزار شد. هنوز آماری از تعداد آثار فروخته شده و رقم مجموع فروش این بخش اعلام نشده است.

مژگان قدوسی مدیر بخش چارسوی هنر ارائه آمار این بخش را به مراسم اختتامیه جشنواره (چهارشنبه 15 اسفند) موکول کرد اما به خبرنگار فارس گفت که استقبال خوبی از خرید آثار به عمل آمده است.

یکی از نکاتی که درباره این بخش از یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ادعا شد، این بود که مسئولان برگزاری جشنواره اصرار بر قیمت گذاری پایین آثار دارند اما گالری ها موافقت نکرده اند و قرار است در صورت قیمت گذاری پایین تر، مابه التفاوت این رقم توسط متولیان برگزاری جشنواره به گالری دارها پرداخت شود.

هادی مظفری رئس شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این باره به خبرنگار فارس گفت: این موضوع به هیچ وجه حقیقت ندارد. ما در قیمت گذاری آثار هنری ورود نمی کنیم و معتقدیم قیمت گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد. در جلساتی که با گالری ها برگزار شد، برای تعیین یک حد نصاب برای آثار گفت وگو شد.

وی افزود: طبیعی است آثار با کیفیت های بالا، قیمت بالایی خواهد داشت و آثاری هم هستند که می تواند آثار با کیفیتی باشد اما قیمت بالایی نداشته باشد. به خاطر تنوع گالری ها و تنوعی نگاهی که هر گالری نسبت به هنرهای تجسمی دارد، مدیران گالری ها این درخواست داشتند که هر گالری با سبک و سیاق خودش در این جشنواره حضور پیدا کند.

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: یعنی آثار با قیمت های بسیار مناسب از هنرمندان تازه شناخته شده داشتیم که امکان خرید برای عموم مردم وجود داشت و آثار هنرمندان درجه یک و شناخته شده و دارای امضا هم بود که طبیعتاً آن ها قیمت متفاوتی داشتند. به عبارت دیگر، تمامی سطوح این قابلیت را داشتند که بتوانند خرید کنند اما ما به هیچ عنوان در قمیت گذاری یا پرداخت مابه التفاوت هیچ دخالتی نخواهیم داشت.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: فکر می کنم حضور 55 گالری از استان های مختلف و این تنوع، اتفاقی است که تاکنون مشابه آن را در کشورمان نداشته ایم.

بر اساس این گزارش، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز 18 بهمن طی 2 ساعت از بخش چارسوی هنر بازدید کرد. او در این باره گفت: کنار هم قرار گرفتن گالری داران می تواند اتفاق های تازه ای را رقم بزند. به همین دلیل به نظرم اتفاق امسال اتفاق مبارکی است که می تواند در آینده ادامه پیدا کند. چون این مجموعه در کنار هم می توانند در بخش های محتوایی و کیفی و نیز اقتصادی به هم کمک کنند.

وزیر ارشاد درباره دومین ویژگی مهم جشنواره هنرهای تجسمی امسال هم اظهار داشت: همواره یک حلقه مفقود میان گالری ها و حراج تهران داشتیم و من امیدوارم این دست اتفاق ها این حلقه را ایجاد کند. کنار هم قرار گرفتن گالری ها می تواند واسطه ای باشد برای ارتباط اقتصاد و فرهنگ گالری با اقتصاد و فرهنگ حراج. این اتفاق یک فرصت است برای این که در جشنواره و پس از آن در طول سال، فاصله ها کمتر شود. اقتصاد هنرهای تجسمی نباید فقط متکی به فروش گالری یا حراج باشد. این یک حوزه بهره وری از فضای لذت های بصری است.

صالحی همچنین بر گسترده تر شدن دایره خریداران آثار تجسمی تأکید کرد و افزود: تولیدکنندگان هنرهای تجسمی رو به افزایش هستند. طبیعی است که باید مصرف کنندگان هم به همین اندازه رشد کنند. صرفا نباید مجموعه داران خاص مخاطبان هنرهای تجسمی ما نباشند.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
پرونده یازدهمین جشنواره تجسمی فجر با همه نوآوری ها و کاستی ها در روزهای آینده بسته می شود. جشنواره ای که به باور بسیار از کارشناسان و منتقدان هنوز هم جای کار دارد و باید برای رسیدن به جایگاهی مطلوب در میان هنرمندان و سایر جشنواره های فجر، با نگاهی تازه تر و قدم های مستحکم تر این مسیر را ادامه دهد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : روزنامه نوآوران شیرین طنز

جشنواره تجسمی فجر امسال در حالی یازدهمین دوره خود را پشت سر گذاشت که تلاش کرد با توجه به رویکردهای پژوهشی، پیشکسوتان را نیز در کنار خود داشته باشد. چارسوی هنر از جمله بخش های جدید جشنواره امسال بود که با حضور 55 گالری توانست ضمن توجه به مساله اقتصاد هنر، آثار هنرمندان پیشکسوت را نیز به نمایش بگذارد.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگویی با ایسنا درباره این بخش جدید جشنواره یازدهم اظهار کرده است که جشنواره تجسمی امسال فضای خیلی وسیعی در اختیار دارد و با توجه به اینکه از فضای گالری نیز در این جشنواره استفاده شده، فضای واسطه ای برای عرضه حراج و فروش آثار هنرمندان پدید آمده است.

با این وجود به نظر می رسد که جشنواره تجسمی فجر همچنان با یک نمایشگاه سراسری هنری با ویژگی هایی همچون فراگیری و پویایی بیشتر فاصله زیادی دارد. فاصله ای که قطعاً با حمایت مدیران مربوطه و تعامل میان هنرمندان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاهش پیدا خواهد کرد.

در همین راستا، خبرنگاران ایسنا با برخی هنرمندان عرصه تجسمی گفت وگوهایی را انجام داده و نظرات آنها را درباره جایگاه این جشنواره در میان هنرمندان و همچنین سایر جشنواره های فجر جویا شده اند.

گفتمان را جایگزین مچ گیری کنید!

امیر سقراطی، دبیر هنری یازدهمین جشنواره تجسمی فجر درباره میزان فراگیری این جشنواره در میان هنرمندان با تاکید بر اینکه اساساً هیچ جشنواره ای نباید فراگیر باشد، می گوید: در همه این سال ها جشنواره تجسمی فجر جشنواره ای بوده که هنرمندان در آن ثبت نام می کنند و جای استادان خالی بوده است و اصلاً بدیهی است که بخشی از استادان این حوزه هیچ وقت در جشنواره تجسمی فجر شرکت نمی کنند. ما نیز برای پوشش همین بخش بود که نمایشگاه چارسوی هنر را با حضور 55 گالری برای نخستین بار به جشنواره تجسمی فجر اضافه کردیم. در واقع این بخش توانست آثار هنرمندان پیشکسوت را به جشنواره تجسمی فجر اضافه کند.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که برگزاری جشنواره تجسمی فجر به فضای هنری و هنرمندان کشور چه کمکی می کند، می گوید: اصلاً نمی دانم که آیا جزو وظایف یک جشنواره است که چنین کاری کند یا خیر! فکر می کنم مجموع رخدادهای فرهنگی جامعه است که می تواند چنین فضایی را به وجود بیاورد. اگر ما 50 جشنواره کوچک داشته باشیم و همه آنها در رخدادی مثل جشنواره تجسمی فجر جمع شوند، آنگاه جشنواره می تواند به فضای هنری کشور کمک کند.

سقراطی معتقد است که ما همیشه در حیطه تجسمی از دولت طلبکار بوده ایم، اما خودمان هیچ گاه جلو نیامده ایم. ما باید خودمان به سمتی پیش برویم که در این حوزه کار انجام دهیم، اگر نه چنانچه فقط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داشته باشیم، هیچ نتیجه ای نخواهیم گرفت. فکر می کنم با جایگزینی فضای گفت وگو و نقد به جای فضای پرخاشگری و مچ گیری، جشنواره ها می توانند رشد کنند.

فقط هنرپیشه را هنرمند می دانستند!

عباس مجیدی، رئیس انجمن مجسمه سازان ایران درباره جایگاه جشنواره تجسمی فجر در بین هنرمندان بر این باور است که زمانی انتظارات ما درباره موفقیت و کاربردی بودن جشنواره تجسمی فجر محقق می شود که فضا را باز بگذاریم و اجازه دهیم که هنرمند آزادانه بتواند ایده های خود را پیاده کنند؛ در واقع جشنواره باید مقداری درباره قوانین و اصول خود کوتاه بیاید تا هنرمندان میل بیشتری برای حضور در جشنواره را داشته باشند.

مجیدی می گوید: با آغاز شکل گیری جشنواره ای به نام فجر، توجه خیلی کمی از طرف دولت نسبت به هنرهای تجسمی می شد؛ چراکه دولت هنر را تنها در سینما می دید آن هم نه با تاکید بر نویسنده و کارگردان بلکه تنها هنرپیشه برایش ملاک بود. ولی شاید آنچه که باعث شد هنرهای تجسمی در دوره ای وارد جشنواره فجر شود و مقبولیت ایجاد کند به خاطر توجه بعضی از هنرمندان و انجمن ها به این مسئله بود.

او همچنین درباره علت موفق نبودن منتخبان جشنواره تجسمی فجر در فضای خارج از جشنواره، بیان می کند: زمانی که ما وارد یک جشنواره می شویم باید نگاه جشنواره را در نظر بگیریم. چون هر جشنواره ای یک سیستمی دارد و آن سیستم یک تفکر دارد که حاکم است. زمانی که یک هنرمند وارد جشنواره ای می شود آن تفکر را پذیرفته و حالا خود را در محک آزمایش قرار داده است که آیا در آن سیستم فکری جایی دارد یا نه؟ درواقع هنرمند با این کار اثر خود را مورد آزمایش قرار می دهد و از طرف آن جشنواره خاص قضاوت می شود. پس لزوماً نمی توان انتظار داشت که خارج از جشنواره نیز موفق واقع شود.

جشنواره تجسمی فجر با همین فرمان جلو برود

سپیده سحر، هنرمند نقاش بر این باور است که جشنواره تجسمی فجر در مسیر پیشرفت قرار دارد و اگر به همین مسیر ادامه دهد می تواند به جایگاه مناسبی در میان سایر جشنواره های فجر دست پیدا کند.

این هنرمند که امسال برای نخستین بار در جشنواره تجسمی فجر شرکت کرده است، درباره جایگاه این جشنواره در میان هنرمندان عرصه تجسمی، معتقد است که فارغ از نگاه ها و مسائل سیاسی، در میان جشنواره های فجر فقط جایگاه هنرهای تجسمی کمی خالی مانده است و نمی دانم راهکار پیشرفت این جشنواره چه می تواند باشد.

سحر با بیان اینکه جشنواره تجسمی در سال های اخیر مسیر رو به پیشرفتی را طی کرده است، تاکید می کند: جشنواره تجسمی در این سال ها ویژگی هایی پیدا کرده که برای برخی هنرمندان جذاب است و به همین خاطر هم برای شرکت در آن ترغیب می شوند؛ به عنوان مثال یکی از کارهای مثبتی که امسال نسبت به سال گذشته، صورت گرفته است، شرکت و حضور گالری ها در جشنواره تجسمی فجر است. اگر این جشنواره با همین روش به کار خود ادامه دهد، در میان سایر جشنواره های فجر صاحب جایگاه مناسبی می شود. به طور کلی معتقدم که باید به جشنواره تجسمی به عنوان یک رویداد فرهنگی نگاه کرد که هنرمندان می توانند ضمن ارائه آثارشان، از آثار دیگر هنرمندان نیز دیدن و از این جشنواره حمایت کنند.

معضلات جشنواره تجسمی فجر در جشنواره های فیلم و موسیقی هم دیده می شود

مسعود زنده روح کرمانی، هنرمند عکاس معتقد است که برای بهبود وضعیت جشنواره تجسمی فجر قبل از هر چیزی باید رویکرد اصلی آن را تعیین کنیم و برایش هزینه کنیم. همچنین لازم است که ارتباط هنری خود را در سطح بین المللی افزایش دهیم و رویکردهای آموزشی دانشگاهی را به روز کنیم.

او می گوید که زیرساخت های تجسمی در ایران مشکل دارد؛ چه بسا اینکه مشکلات موجود در هنر تنها گریبانگیر حوزه تجسمی نیست و شامل همه حوزه های هنر در ایران می شود. معضلاتی که در جشنواره تجسمی فجر وجود دارد در جشنواره فیلم و یا حتی در موسیقی فجر نیز دیده می شود.

این هنرمند بر این باور است که مشکل جشنواره تجسمی فجر این است که از پایه طراحی درستی نداشته. اول از همه باید بدانیم که جشنواره تجسمی فجر یک مسابقه است یا یک رویداد فرهنگی؛ مشخص نشدن تکلیف جشنواره تجسمی فجر باعث می شود که چندان دستاورد خاصی نداشته باشد.

زنده روح همچنین علت معرفی نشدن منتخبان جشنواره تجسمی فجر را در خارج از جشنواره، مشکلات موجود در سطح جامعه می داند و بیان می داند که به طور کلی توجهی به هنر نمی شود پس نمی توان انتظار داشت که این هنرمندان با این وضعیت به جای خاصی برسند.

جشنواره تجسمی فجر به رشد کاریکاتور کمک کرده است؟

جواد علیزاده، کاریکاتوریست و صاحب امتیاز و سردبیر مجله طنز و کاریکاتور معتقد است که باید بخش ویژه ای برای کارتون های انقلابی در جشنواره تجسمی فجر در نظر گرفته شود.

او می گوید: جشنواره تجسمی فجر چون اسم فجر را دارد باید به نوعی حال و هوای فجر و انقلاب را هم داشته باشد؛ بر همین اساس می تواند در بخشی مجزا به معرفی اهمیت کارتون های ژورنالیستی انقلاب به نسل جوان بپردازد.

علیزاده خاطرنشان کرد: کاریکاتور ایران را می توان به سه بخش کاریکاتور ژورنالیستی، کاریکاتور انتقادی که در رسانه ها چاپ می شود و کاریکاتور جشنواره ای تقسیم کرد. ما در زمینه کارتون جشنواره ای پیشرفت های زیادی کرده ایم و مهمترین دلیل این موضوع هم این است که در مهمترین جشنواره های خارجی اکثراً ایرانی ها برنده هستند. تاکید جشنواره تجسمی فجر نیز بیشتر بر کارتون جشنواره ای است.

فضای جشنواره تجسمی فجر امسال بازتر بود

لیلا ویسمه، هنرمند نقاش نیز درباره درباره مشکلات جشنواره تجسمی فجر در طی یازده دوره برگزاری اظهار می کند: دلیل اینکه هنرمندان مطرح و دارای جایگاه، خیلی کم از جشنواره تجسمی فجر استقبال کرده اند این است که ما همیشه در جشنواره ها با فیلترها و محدودیت های مختلف روبه رو بوده ایم و این امر در نهایت منجر به حذف اغلب هنرمندان و اتفاقات خوب شده است.

ویسمه معتقد است که در عرصه تجسمی نمایشگاه های بزرگ بین المللی و فضای آزاد نداریم. دلیل اینکه امسال از جشنواره تجسمی فجر استقبال شد این بود که هنرمندان فضا را باز دیدند و آن را به عنوان یک موقعیت تلقی کردند تا بتوانند کارهایشان را در کنار یکدیگر به نمایش بگذارند و یک اتفاق فرهنگی و هنری را به وجود بیاورند.

این هنرمند همچنین بر این باور است که برگزیدگان جشنواره تجسمی فجر به دلیل اعتبار لازم نداشتن جشنواره، نتوانسته اند با استفاده از عنوان منتخب شدنشان در این رویداد برای پیشرفت خود استفاده کنند.

او تاکید می کند که اغلب فعالیت های فرهنگی و هنری دولتی فرمایشی بوده اند و یا اینکه با دلایل شخصی برگزار شده اند، به همین دلیل اعتبار لازم را نداشتند. همچنین هیچ گاه در این جشنواره ها اجازه داده نشد که کاملاً حق به حق دار برسد.

جشنواره تجسمی فجر پختگی لازم را پیدا نکرده است

فرزاد فرجی، رئیس انجمن هنرمندان سفالگر ایران و داور بخش سرامیک در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر معتقد است که جشنواره تجسمی فجر هنوز نتوانسته همانند سایر جشنواره های فجر، در حوزه سیاست گذاری هر چه بهتر برای برنامه های جدید و پیشبرد اهداف با پختگی بیشتر، به نتیجه مطلوب دست یابد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا جشنواره تجسمی فجر تاکنون نتوانسته توفیق جشنواره های فجر دیگر را به دست آورد، می گوید: به طور کلی جشنواره تجسمی فجر با وجود اینکه که یازدهمین دوره خود را پشت سر می گذارد و با توجه به آزمون و خطاهایی که در سال های نخست داشته است به لحاظ تجربه ای، جشنواره نوپایی محسوب می شود. شاید بتوان گفت که جشنواره تجسمی فجر هنوز نتوانسته همانند سایر جشنواره های فجر، در حوزه سیاست گذاری هر چه بهتر برای برنامه های جدید و پیشبرد اهداف با پختگی بیشتر، به نتیجه مطلوب دست یابد.

این هنرمند با تاکید بر لزوم برنامه ریزی به موقع برای برگزاری جشنواره تجسمی، اظهار کرد: به طور کلی یکی از موضوعاتی که بهتر است در جشنواره تجسمی فجر مورد توجه قرار بگیرد، برنامه ریزی است. در واقع بهتر است دبیرخانه جشنواره پس از برگزاری برنامه هرساله و آسیب شناسی رویدادهای آن دوره، سریعاً برای جشنواره سال آینده برنامه ریزی کند.

انتقاد از تمرکز جشنواره ها در پایتخت با صدای بلند

مهدی تمیزی، طراح، عکاس و کاریکاتور با اعتقاد بر لزوم توجه جشنواره های هنرهای تجسمی از جمله جشنواره فجر به سایر استان های ایران، می گوید: اساساً جشنواره هایی که در پایتخت برنامه ریزی می شوند، خیلی برایشان اهمیت ندارد که در چهار گوشه ایران به هنرمندان و هنرهایشان چه می گذرد.

او بر این باور است که به طور کلی در حوزه هنرهای تجسمی یکسری جشنواره هایی در کشور وجود دارد که به جای اینکه ما را به سمت پیشرفت ببرند، به سمت جشنواره زدگی می برند و ما نیز دچار یک بیماری شده ایم که فقط برای این جشنواره ها کار کنیم، اما قاطبه جامعه و هنرمندان هیچ وقت با این جشنواره ها رشد نمی کنند.

تمیزی که هم اکنون مدیریت موزه هنرهای معاصر اصفهان را بر عهده دارد، با اشاره به نقش جشنواره تجسمی فجر در جامعه هنری کشور بر این باور است که بخش زیادی از جامعه اصلاً از زمان تحویل آثار جشنواره تجسمی فجر خبردار نمی شوند و بسیاری از جامعه هم اصلاً برای دیدن آثار مطلع نمی شوند و این نشان می دهد که صرفاً قرار است یک فرآیندی انجام شود. در واقع اینچنین است که در هر دوره ای از دوره های ریاست جمهوری هر کسی با نقشه راهی می آید این کار را انجام می دهد و تمامش می کند.

این هنرمند در انتقاد به تمرکز جشنواره ها در پایتخت، خاطرنشان می کند که بسیاری از هنرمندان نامدار و برنامه ریزان و مدیران فرهنگی پایتخت ایران تصور می کنند که همه چیز در تهران خلاصه می شود. دلم می خواهد با صدای بلند به آنها بگویم که ایران از تهران بزرگ تر است. اساساً جشنواره هایی که در پایتخت برنامه ریزی می شوند، خیلی برایشان اهمیت ندارد که در چهار گوشه ایران به هنرمندان و هنرهایشان چه می گذرد. بسیاری از کارهایی که دوستان پایتخت نشین انجام می دهند به نام ایران و کام تهران است.

مکان مشخصی را به جشنواره تجسمی فجر اختصاص دهید

کامبیز درم بخش، طراح و کاریکاتوریست پیشکسوت نیز معتقد است که جشنواره تجسمی فجر نیاز به مکان مشخصی دارد تا بتواند تمام آثار هنرمندان شرکت کننده را نمایش بگذارد.

او که داوری بخش کارتون و کاریکاتور را در یازدهمین جشنواره تجسمی فجر بر عهده دارد، در بررسی این رویداد فرهنگی، با بیان اینکه هر سال تجربیاتی به این جشنواره اضافه می شود ، اظهار می کند: به عنوان مثال در دوره های گذشته داوران در هر رشته ای باید نظر می دادند، اما امسال هر داوری باید در رشته تخصصی خود اظهار نظر کند. پیشتر شرایط اینگونه بود که اگر داوری در حوزه خوشنویسی تخصص دارد، درباره ویدئوآرت نیز اظهار نظر می کرد که طبیعتاً کار چندان شایسته ای نبود.

این کاریکاتوریست در پاسخ به این پرسش که برای رسیدن به یک جشنواره تجسمی فجر استاندارد چه مسیری را در پیش داریم، می گوید: مسیر طولانی و سخت است؛ اولین مساله این است که پول کافی برای این کار وجود ندارد و همیشه با کسری بودجه مواجه بوده ایم. دومین مساله این است که جای مشخصی برای برگزاری جشنواره تجسمی فجر وجود ندارد.

این کاریکاتوریست همچنین درباره تأثیر برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر بر فعالیت حرفه ای هنرمندان این عرصه، گفت: برخی هنرمندان ایرانی معمولاً دنبال بهانه ای می گردند و خودشان خیلی کار نمی کنند و این خیلی بد است. به نظرم کسی که منتظر جریان ها و رویدادهای هنری می ماند، اصلاً هنرمند نیست. به طور کلی وجود این جشنواره ها از این نظر خوب است که به یک نحوی هنرمندان را به میدان می کشد، اما در عین حال باز هم مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که به زودی برطرف نمی شود و باید روی آنها تمرکز کرد و وقت گذاشت.

تشابه توجه به هنرمندان در جشنواره ها و رزمندگان در عملیات ها

ساعد نیکذات، هنرمند عکاس می گوید که جشنواره تجسمی فجر یک پروژه اداری است که توسط تعدادی کارمند برگزار می شود.

او وضعیت هنرمندان در جشنواره ها را با رزمندگان مقایسه می کند و می گوید: در طول سال و یا حتی در طول عمر یک هنرمند به او توجه نمی شود و هیچ امکاناتی در اختیار آنها قرار داده نمی شود، ولی توقع دارند که در جشنواره هایی مثل تجسمی فجر هنرمندان تراز اول شرکت داشته باشند.

نیکذات بیان می کند که تکنولوژی باعث شده که هنرمندان با جشنواره ها و نمایشگاه های خارجی ارتباط داشته باشند و خود را تنها به یک جشنواره مشخص همانند فجر محدود نکنند.

این عکاس همچنین درباره دلیل موفق نبودن منتخبان جشنواره تجسمی فجر در خارج از فضای جشنواره می گوید که وظیفه جشنواره این نیست که از شرکت کننده های خود حمایت کند چراکه در هیچ جای دنیا این گونه نیست و برای این کار سازمان های خاصی وجود دارد. جشنواره تنها بر اساس یک آئین نامه فستیوالی را برگزار می کند و هر کسی هم که در جشنواره شرکت می کند باید شرایط آن را قبول کرده باشد.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
عطیه پژم: برگزاری نمایشگاه های عیدانه، رونمایی از لباس ارکسترهای سمفونیک و ملی در جام جهانی، برپایی سمپوزیوم بین المللی طراحی صحنه و لباس تهران و... از اتفاقات مهم مد و لباس در شش ماه اول سال 1397 بود.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

سرویس مد و لباس هنرآنلاین: سال 97 با تمام فرازوفرودهایش به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. سالی که نوسانات نرخ ارز، بحران های اقتصادی، تورم شدید و گرانی از مهم ترین ویژگی های آن بود اما بااین وجود قطار فرهنگ و هنر ایران زمین همچون همیشه تاریخ تلاش کرد تا بر روی ریل در حال حرکت خود نلغزد و با سرعتی مطمئن و استاندارد به سمت جلو پیش رود.

در این مجال قصد داریم دفتر مد و لباس ایران را در نیمه نخست سالی که با شعار "حمایت از کالای ایرانی" آغاز شد، تورق کنیم؛ سالی که عدو سبب خیر شد و در شرایطی که تحریم های اقتصادی دامن بسیاری از عرصه ها را گرفت، اما مد و لباس با اتکای بیشتر به ظرفیت های داخلی از کاهش واردات بی رویه پوشاک به ایران حُسن استفاده را کرد.

میزان فروش صنایع دستی در نمایشگاه های عیدانه

در روزهای آغازین فصل بهار بود که آمار فروش محصولات صنایع دستی ایرانی به ویژه در بخش مد و لباس در نمایشگاه های عیدانه بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی اعلام شد.

دبیر کل صادرات صنایع دستی کشور درباره میزان فروش صنایع دستی در نمایشگاه های عیدانه عنوان کرد که در نمایشگاه عیدانه امسال حدود 700 میلیون تومان فروش صنایع دستی را داشتیم که رقم قابل توجهی نبود، ما برای افزایش رقم فروش نمایشگاه عیدانه امسال راهکارها و برنامه های جدید داریم که این برنامه ها اجرایی خواهد شد. بر اساس آماری که به صورت دقیق از مدیران کل استان ها دریافت شد،10 هزار و 430 غرفه در قالب بازارچه های صنایع دستی در سراسر کشور، 62 میلیارد تومان فروش در روزهای نخستین سال داشتند.

رونمایی از لباس ارکسترهای سمفونیک و ملی در جام جهانی

مراسم رونمایی از تن پوش های طراحی و تولیدشده توسط شرکت "هاکوپیان" که قرار بود توسط اعضای ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی در اجراهای رسمی در جام جهانی پوشیده شود، طی مراسمی با حضور سومبات هاکوپیان مدیرعامل شرکت هاکوپیان و علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد رودکی در هتل اسپیناس پالاس رونمایی شد.

هاکوپیان در ارتباط با این همکاری اذعان داشت که "ما عاشقانه وارد این کار شدیم و دوست داریم در این رویداد بزرگ سهممان را باافتخار ادا کنیم. برای اولین بار پس از انقلاب شاهدیم که برای ارکسترها لباس طراحی و ساخته می شود. امروزه در جهان اثبات شده که هیچ شرکتی نمی تواند به حیاتش ادامه دهد مگر اینکه در مسائل اجتماعی نقش داشته باشد."

برپایی دهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی استان یزد

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی استان یزد از 18 تا 21 اردیبهشت در محل نمایشگاه بین المللی یزد برگزار شد که این رویداد شامل عرضه ماشین آلات و محصولات صنعت نساجی، چرم، پوشاک و فرش ماشینی بود.

شرکت های داخلی و خارجی یا نمایندگی شرکت های بین المللی به ایران آمدند و حدود 100 شرکت کننده داخلی و خارجی در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی استان یزد حضور به هم رساندند که ازجمله آن ها می توان به ایتالیا، آلمان، ترکیه، هند، چین و سویس اشاره کرد.

تشریح عملکرد سال های اخیر کارگروه در زمینه مد و لباس در شورای اجتماعی کشور

حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در روزهای پایانی نخستین ماه سال با حضور در شورای اجتماعی کشور گزارشی از عملکرد سال های اخیر این کارگروه درزمینهٔ مد و لباس ارائه کرد.

قبادی در این دیدار به برنامه های سال 97 و هم چنین مشکلات و موانع موجود در پیش روی فعالان این حوزه مانند کاربردی سازی آثار و مشارکت بیشتر اتحادیه ها در تصمیمات عمومی و ملی کشور به حمایت بانک ها از وام های مرتبط و ارزان قیمت، راه اندازی مؤسسات تخصصی و مجتمع های تخصصی ایرانی، ضرورت برخورد بیشتر با قاچاق، بازنگری سرفصل های درسی، حمایت های تبلیغاتی و ضرورت های اجرای کامل قانون ساماندهی مد و لباس تأکید و اشاره کرد.

برپایی سمپوزیوم بین المللی طراحی صحنه و لباس تهران

دوره دوم سمپوزیوم بین المللی طراحی صحنه و لباس تهران با حمایت خانه تئاتر ایران و انجمن طراحان صحنه و لباس از هفتم تا چهاردهم اردیبهشت ماه 1397 در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

این دوره از سمپوزیوم با نگاهی پژوهش محور با برگزاری نشست های علمی تخصصی با حضور اساتید طراحی صحنه و لباس ایران ازجمله؛ بهرام بدخشانی، امیرحسین قدسی، پیام فروتن، رعنا امینی، مریم نعیم زاده، علاءالدین پژهان، رضا مهدی زاده و کیوان مقدم، همراه با نمایشگاهی از آثار اساتید و دانشجویان طراحی صحنه و لباس برگزار شد.

همچنین در بخش رقابتی این دوره از سمپوزیوم، بهترین طراح صحنه، بهترین طراح لباس و بهترین کارگردان در تعامل با طراح صحنه و لباس در تئاتر، فیلم کوتاه و فیلم های بلند سینمایی سال 1396 معرفی شدند.

برگزاری دومین کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت مراکز خرید و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی

ماهنامه "تجارت طلایی" برای دومین بار و در دومین ماه سال میزبان کارگاه آموزشی بهره برداری و مدیریت مراکز خرید و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی با حضور بزرگان و اساتید بین المللی این حوزه در سالن کوه نور هتل پارسیان اوین شد.

تعدادی از سخنرانان بین المللی در دومین کارگاه آموزشی خرده فروشی و مدیریت مراکز خرید حضور به هم رسانیدند ، این کارگاه آموزشی با ادغام حوزه دانش و عمل به ویژه در صنعت پوشاک باعث شد تا جریان انتقال تجارب اساتید بین حضار به خوبی و به صورت اثربخش اتفاق افتد .

حضور بیش از 130 غرفه در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن کریم

آئین افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم از ساعت 18 روز شنبه 29 اردیبهشت برگزار و بخش عفاف و حجاب نیز در رواق شرقی مصلا امام خمینی (ره) برپا شد.

بیست و ششمین نمایشگاه قرآن با شعار "قرآن؛ چلچراغ هدایت" با همکاری 29 کمیته تخصصی در زمینه های مختلف علمی، محتوایی، هنری، کودکان، زنان و بخش بین الملل آغاز به کارکرد و در طول ایام برگزاری از ساعت 17 تا 24 میزبان علاقه مندان خواهد بود.

در این دوره از نمایشگاه بیش از 130 غرفه در مساحتی بالغ بر 5000 مترمربع در بخش عفاف و حجاب بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم حضور داشتند.

بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن کریم میزبان رسته های مختلف لباس اجتماع کودک، نوجوان، بانوان، آقایان، سرپوش، ملزومات عفاف و حجاب، پارچه های چادری و طراحان و تولیدکنندگان لباس جشن تکلیف بود.

بخش تبلیغی ترویجی این دوره از نمایشگاه نیز با همراهی مؤسسات فرهنگی عفاف و حجاب، ضمن برپایی نشست های تخصصی با موضوع عفاف و حجاب و برپایی کارگاه های آموزشی، رونمایی از آثار برتر و جدید حوزه عفاف و حجاب را در دستور کار خود قرارداد و برای سومین بار متمادی، طرح نذر حجاب با عنوان "فردوس" و کارگاه دوخت رایگان انواع چادر نیز اجرا شد.

بازنگری در مجوزهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در نخستین روز از سومین ماه سال و طی نامه ای به مدیران کل هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و دبیر کارگروه مد و لباس تأکید کرد بازبینی مجوزهای حوزه معاونت امور هنری بر اساس قوانین و اقتضائات و به منظور بهبود فضای کسب وکار هنر، در اولویت قرار گیرد.

معاون امور هنری با اشاره به مجوزهای معاونت هنری در شش حوزه تعریف شده موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری، ساماندهی مد و لباس و مؤسسات فرهنگی تک منظوره تأکید کرده است: بجاست برای تسهیل در امور اجرایی و فعالیت های حرفه ای هنرمندان، ساماندهی مأموریت ها، تکالیف قانونی معاونت و روان سازی برنامه های در دست اقدام، با همکاری مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مبنا و مرجع قانونی صدور هر یک از مجوزها را استخراج و ضمن تطبیق با قانون، وظایف و تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی (1365) و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازبینی مجوزها بر اساس قوانین و اقتضائات و به منظور بهبود فضای کسب وکار در عرصه هنر با قید فوریت و اولویت در دستور کار قرار گیرد.

از رونمایی تمبر صنایع دستی با طرح زیورآلات تا ثبت شهر ملی فرش در روز جهانی صنایع دستی

امسال هم هم زمان با روز جهانی صنایع دستی، مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ها از برگزاری و راه اندازی نمایشگاه ها، بازارچه و موزه های صنایع دستی خبر دادند که خود نشان از توجه مسئولان به امر تشویق، کمک و راهنمایی صنعتگران دستی و همچنین بالا بردن سطح اطلاعات تخصصی و حرفه ای آن ها با توجه به زمینه های متفاوت فرهنگی در کشور و همچنین حفظ و تقویت صنایع دستی و تجلی آن به صورت رکن عمده ای از حیات فرهنگی ملت ایران دارد.

هم زمان با روز جهانی صنایع دستی از تمبر صنایع دستی با طرح زیورآلات سنتی ترکمن و همچنین لوح ثبت گنبدکاووس به عنوان شهر ملی فرش رونمایی شد.

البته امسال برخلاف سال های پیش، نمایشگاه صنایع دستی کشور که هرسال در تهران برگزار می شد و به عبارتی نیز بزرگ ترین رخداد صنایع دستی در ایران محسوب می شود، به دلیل هم زمانی با ماه مبارک رمضان به تیرماه موکول شد.

پرونده پلاسکو به کجا رسید؟

آغاز عملیات ساختمانی پلاسکو بدون اخذ مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران در روزهای نخست تابستان خبرساز شده است.

خبر رسید که طبق آخرین اخبار منتشرشده و مطابق اعلام استاندار تهران درباره سرنوشت ساختمان پلاسکو کلنگ ساختمان پلاسکو زده شده است.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز با تأیید آغاز عملیات ساختمانی پلاسکو بدون اخذ مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران معتقد است این موضوع که هر چه زودتر باید این ساختمان تعیین تکلیف و کار احداث آن آغاز شود، درست است، اما نه برخلاف قانون و بدون اخذ مجوزهای لازم. در حال حاضر، دلیل تأخیر در احداث این بنا، اختلاف نظری است که در خصوص مسائل کالبدی آن وجود دارد.

همچنین سازمان های دیگری ازجمله میراث فرهنگی نیز نکاتی در این رابطه دارد که باید آن ها نیز موردتوجه قرار گیرد. به گفته سخنگوی شورای شهر تهران آغاز عملیات احداث ساختمان پلاسکو بدون اخذ مجوزهای لازم می تواند این ساختمان را به سرنوشت پروژه های ساختمانی مشابه دچار کند که به دلیل نداشتن مجوزهای لازم نیمه کاره رها شدند. او ابراز امیدواری کرد: پس از طی مراحل قانونی و تصمیم گیری در نهادهای بالادستی، پروانه ساخت صادر و پس ازآن، عملیات اجرایی با سرعت و در نظر گرفتن استانداردهای لازم انجام شود.

فراخوان انتشار نخستین کتاب تصویرسازی دانشجویی مد و لباس ایرانی

انتشارات جمال هنر به همراه مؤسسه آموزشی طراحی لباس نوآوران پوشش شهرتاش باهدف معرفی آثار تصویرسازی لباس، از کلیه علاقه مندان و دانشجویانی که در این حوزه فعال هستند دعوت کرد تا آثار هنری خود را جهت چاپ در کتاب مذکور ارسال کنند. آثار تصویرسازی پس از ارزیابی، داوری و تأیید بانام و مشخصات فرد متقاضی منتشر شدند.

برپایی نشست هم اندیشی حوزه طراحی و تولید روسری و پوشش سر

بیست و هفتمین روز از فصل تابستان بود که نشست هم اندیشی و رسانه ای حوزه طراحی و تولید روسری و پوشش سر با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، حمیدرضا نیک طبع دبیر کمیته صنعت کارگروه و جمعی از طراحان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه چاپ دستی و دیجیتال بر روی محصولات پوشش سر برپا شد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور پیش از بیانات حضار با اشاره به عنوان "حمایت از کالای ایرانی" و لزوم توجه به موضوعات مختلف در حوزه لباس و با تأکید بر اینکه رقم استفاده از محصولات پوشش سر در ایران به 150 میلیون عدد در سال می رسد گفت: این حجم هم دارای جنبه های اقتصادی است و هم فرهنگی و برآورد این است که در آینده سمت وسوی نگاه به بازار از بیرون مرزها به داخل کشور معطوف شود و جشن خودکفایی را برپا کنیم. فعالان این حوزه منتظر گرانی یا ارزانی پوشش سر نبوده اند اما مشکلاتی همچون موانع عمومی واردات مواد اولیه، نبود تبلیغات محصولات ایرانی، لزوم اصلاح کیفیت نخ و پارچه موردنیاز، توجه به برندسازی، مشارکت بیشتر صنعت نساجی با این بخش و لزوم ارائه آموزش های حرفه ای ازجمله موضوعات قابل طرح است.

نشست هم اندیشی حوزه طراحی و تولید روسری و پوشش سر با طرح مشکلات، گلایه های فعالان و پیشنهاد های جمع حاضر در این جلسه همراه شد.

تجلیل از برترین های بخش عفاف و حجاب بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

مراسم تجلیل از فعالان عرصه عفاف و حجاب با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، طراحان و تولیدکنندگان حوزه عفاف و حجاب، اساتید دانشگاه و غرفه داران بخش عفاف و حجاب بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، عصر روز سه شنبه 26 تیر در تالار رودکی تهران برگزار شد.

در بخش برترین غرفه بخش عفاف و حجاب بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، نرگس رحیمی از برند نرسا حائز رتبه نخست شد و غرفه حجاب الزهرا از شهرری و غرفه حجاب شهرکرد نیز به عنوان برترین غرفه های نمایشگاه تقدیر شدند.

لیلا بوستانی در بخش لباس کودک و نوجوان با برند چین چینی حائز رتبه برتر شد و در بخش دانشگاهی و مسابقه گروهی از ایده تا اجرا، گروه رزا باقری کیا، شادی احمدی و ماندانا شیرعلی حائز رتبه نخست را دریافت کردند.

همچنین مریم کریمی، سارا نارویی و رقیه پاشایی رتبه دوم را کسب کردند و مهدیه شهبازی، مریم یوسف زاده و هانیه نوروزی رتبه سوم را به دست آوردند.

اعطای مجوز تجارت الکترونیک به مشاغل خانگی حوزه مد و لباس

ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در راستای تحقق قانون حمایت از مشاغل خانگی مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی و با توجه به تحولات عظیم سالیان اخیر در بخش فناوری و اطلاعات با فراهم آمدن امکان اشتغال خانگی برای بسیاری از افراد در زمینه IT با استفاده از رایانه و وسایل جانبی اقدام به اعطای مجوزهای لازم در این حوزه کرد که بر این اساس متقاضیان علاقه مند برای آشنایی بیشتر با مشاغل خانگی حوزه مد و لباس می توانند برای اخذ مجوزهای لازم در حوزه تجارت الکترونیک به سایت وزارت تعاون کار و رفاه امور اجتماعی به نشانی www.mcls.gov.ir قسمت مشاغل خانگی مراجعه کنند.

البته یکی از مهم ترین نکات بارز و قابل توجه در شش ماه نخست امسال، برپایی نمایشگاه های متعدد از سوی طراحان، مزون داران و مدیران مؤسسات و خانه های مد در نقاط مختلف کشور به ویژه پایتخت بود که بر این اساس می توان سال حمایت از کالای ایرانی را سالی موفق در مسیر خصوصی سازی جریانات مد و لباس با اتکا به هنر و پشتکار اعضای این خانواده بزرگ دانست.

امید است در سال های پیش رو نیز با همت فعالان هنر صنعت پوشاک و حمایت های عادلانه و مؤثر بخش دولتی، شاهد پویایی و رشد هر چه بیشتر این عرصه باشیم.

لینک خبر :‌ هنر آنلاین
حاضران در نشست بررسی بحران کاغذ اعلام کردند اگر با تولید کاغذ بتوان بازار رقابتی ایجاد کرد، دیگر جایی برای دلالان نمی ماند. قطعاً فضای فعلی کاغذ، تهدیدی جدی برای بازار نشر است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع اکنون عصر روز گذشته، با حضور جمع زیادی از متولیان نشر و کاغذ و همچنین برخی نمایندگان مجلس، به همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد.

در مقدمۀ این نشست میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، تأکید کرد: ما در برگزاری این جلسات به دنبال حل اصولی مشکلات کاغذ هستیم؛ هم چنان که امروز کاغذ به نوعی از کالاهای اساسی حذف شده است؛ در حالی که می توان با همین یارانه های تخصیص و حتی با آوردن تکنولوژی، کارخانه های کاغذ را دوباره احیا کنیم.

وی افزود: اگر یارانۀ مطرح شده تجمیع شود و به سمت تولید کارخانه برود، چه بسا می توان پیشرفت هایی داشت. این مسیر را می توان پیش گرفت. ورود تکنولوژی از سایر کشورها به داخل هم می تواند راه خوبی باشد.

وی همچنین اعتقاد داشت: در موضوع کاغذ تصورم بر این است که از دولت گرفته تا دستگاه های اجرایی که دارای قابلیت سرمایه گذاری هستند، مثل بانک ها و هر ستاد و بنیادی، اگر جدی و فعالانه وارد کار نشوند، ضربۀ سنگین تری هم خواهیم خورد.

نیلی دربارۀ برنامه های این چندروز نیز اعلام کرد که سه نشست تخصصی در کنار همایش ورود به دهۀ پنجم صنعت نشر برگزار خواهد شد و علاوه بر موضوع کاغذ، کپی رایت جهانی و کنوانسیون برن و روش های اصلاح تولید و توزیع کتاب در دستور کار خواهد بود.

منتظرند حتماً نشر به نفس های آخرش برسد تا به فکر بیفتند

در ادامۀ این نشست، محسن مهرآبادی، از ناشران دفاع مقدس و مدیر انتشارات فرهنگ گستر گفت: هدف و تمرکز نباید روی واردات کاغذ باشد؛ چراکه مشکلات خودش را دارد. کارهایی نیز خودمان انجام داده ایم تا وضع بهتر شود، همان طور که قبل تر نیز طرح بازیافت را برای حل مشکل کاغذ در سه استان انجام دادیم؛ اما متأسفانه گویا امروز اقبال برای تولید نیست.

وی با بیان اینکه کسی متوجه حرف و دغدغۀ ما نیست، ادامه داد: انگار حتماً باید به مرزی برسیم که دیگر نتوانیم نفس بکشیم و نشر به نفس های آخرش برسد تا به فکر حل گرفتاری ها بیفتند. ما الان نیاز به تولید کاغذ داریم. بازیافت در دنیا حرف اول را می زند؛ یعنی استفاده از هر ماده ای که قابلیت تبدیل به کاغذ را دارد. پس بهتر است به این موضوعات به طور جدی فکر کنیم.

می توانیم 350 هزار تن کاغذ تولید کنیم

همچنین عباس حسینی نیک، مدیرمسئول انجمن ناشران دانشگاهی و مدیر انتشارات حقوقی مجد عنوان کرد: در شأن کشور ما نیست که کارخانه های کاغذ مواد اولیه شان را از خارج وارد کنند؛ در حالی که در همین منطقۀ هفت تپه از تفاله های نیشکر می شود 350 هزار تن کاغذ تولید کرد؛ همان رقمی که دقیقاً به اندازۀ مصرف کشور است. در حالی که سراغ این منابع نمی رویم.

وی ادامه داد: خوشبختانه وضع کارگروه کاغذ بهتر شده است؛ اما همچنان مشکلات دیگری پابرجاست؛ چنان که هنوز بانک مرکزی ارزی به کاغذ اختصاص نداده است و حتی وضعیت کاغذ تبدیل به موضوع قضائی شده که این خودش جنبۀ منفی دارد.

این مدیر نشر اشاره کرد: امروز باید با ارز آزاد و غیره هم کاغذ وارد کرد تا بتوان از التهاب بازار کاغذ کم کرد. نیاز بازار نشر 50 هزار تن کاغذ است؛ هرچند که باید حدود 100 هزار تن وارد کرد تا به حد تعادل رسید.

حسینی نیک در عین حال گفت: برای توزیع کاغذ نیز باید بهتر برنامه ریزی کرد؛ چون حجم ناشران کفاف یک مجرا یعنی وزارت ارشاد را نمی دهد. پس باید به طرق دیگری جدی تر کنترل کرد که حتی کاغذ با ارز دولتی را به نرخ آزاد در بازار نفروشند.

لااقل کاغذ حوزۀ نشر و مطبوعات را از صنعت جدا کنید

مهدی اسماعیلی، مدیر اتحادیۀ تعاونی های ناشران ایران و مسئول کارگروه توزیع کاغذ به ناشران نیز در این سمینار گفت: ما تولید کاغذ را جدی نگرفته ایم؛ وگرنه با این همه مشکل مواجه نبودیم. مثلاً کارخانۀ کاغذ مازندران ظرفیتی دارد که اگر بتوان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد، قادر است نیاز نشر را جواب دهد؛ یعنی چیزی حدود 60 هزار تن که نیاز مصرفی بازار نشر است.

وی همچنین گفت: همین الان مشکل تخصیص ارز داریم؛ چنان که بانک مرکزی 100 میلیون دلار به این ماجرا اختصاص داده است؛ اما حدود 14 میلیونش فقط مصوبات کارگروه کاغذ بود و بقیه به کاغذ مصرفی صنعتی می رسد. پس مشکل تعداد نهادهای مجوزدهنده هم هستند.

وی اضافه کرد: ما نباید نگاه صنعتی به بازار نشر داشته باشیم. لااقل کاغذ حوزۀ نشر و مطبوعات را از حوزۀ صنعت جدا کنیم. امروز این تفکیک انجام نشده است.

اسماعیلی تصریح کرد: امروزه واردکردن کاغذ بسیار هزینه بر است. لااقل بانک مرکزی ارز کاغذ صنعتی را جدا کند و البته واقعاً ارز تخصیصی را بپردازد؛ بلکه کمی از مشکلات حل شود. یکی از مشکلات ما بروکراسی اداری است؛ به طوری که کاغذی هم که وارد می شود، باید از چند سیستم دولتی بگذرد تا به دست ناشر برسد.

دلالان کاغذ را باید جدی گرفت

محمدرضا صالحی، رئیس انجمن ناشران کمک آموزشی نیز یادآور شد: مصرف بازار نشر حدود 60 تن است؛ ولی باید پرسید که آیا ارز تخصیص داده شده به کاغذ، در عمل به دست ناشران رسیده و اینکه آیا ناشری که کاغذ را گرفته، آن را تبدیل به کتاب کرده است؟

وی با بیان اینکه ناشران تا الان برای سرمایه گذاری در حوزۀ کتاب عادت به تأمین کتاب به شکل نقدی نداشته اند، اضافه کرد: تمرکز ناشران ما بیشتر روی تولید محتوا بوده است. در عین اینکه ما محتوای آماده داریم؛ اما متأسفانه هم اکنون ناشر مجبور است سرمایه گذاری را روی تأمین کاغذ بگذارد.

صالحی تأکید کرد: معضل دلالان کاغذ را باید جدی گرفت؛ چرا که همین ها هستند که قیمت کاغذ را جابه جا می کنند. در عین اینکه مصرف کاغذ غیر ناشران نیاز به همفکری جدی تری دارد. متولیان تأمین و تخصیص ارز مشخص اند؛ اما ثبت سفارش به تنهایی فایده ای ندارد.

رئیس انجمن ناشران کمک آموزشی خاطرنشان کرد: ما چندین کارخانۀ کاغذ در ایران داریم که به راحتی می توانند نیاز بازار نشر را تأمین کنند. اگر تشکل های نشر بتوانند حتی بخشی از این کارخانه ها را داشته باشند، یعنی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، این مشکل هم حل خواهد شد.

برخی نقش تاجر را دارند که فقط به فکر سودشان هستند

واعظی، از واردکنندگان کاغذ که در نشست بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع اکنون حضور داشت، عنوان کرد: چیزی در حدود 350 هزار تن کاغذ نیاز امروز مصرف بازار نشر و صنعت است. برای تأمین این ها بهتر است ابتدا به سمت احیای همین کارخانه های داخلی برویم.

وی افزود: متأسفانه کانال های واردکنندۀ کاغذ کارشان را درست انجام نمی دهند. در عین اینکه این مجوزها در مراکز مربوط می ماند و وضعیتی پیش می آید که مثل امروز کاغذی در اختیار نداریم. برخی هم نقش تاجر را دارند. تاجر وقتی می بیند سرمایه اش دارد کم می شود، دیگر به قانون تمکین نمی کند و دنبال منافع خودش است.

بازار نشر را سراسر استرس کرده اند

نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی نیز در این نشست گفت: من به صراحت می گویم که نیاز کاغذ امروز ما 120 هزار تن است، نه آماری که اعلام می کنند. ناشران ما را زیر فشار گذاشته اند. همین طور هم ناشر مجبور می شود آمار غلط بدهد.

وی افزود: باید در حوزۀ نشر روی مدیریت بازار و خصوصاً بحث نظارت دقت بیشتری کرد. نباید با تغییر یک معاون وزیر یا مدیرکل، قوانین نشر هم عوض و بازار نشر سراسر استرس شود. فراوانی کاغذ به هر قیمتی هم که باشد، باید به صورت معین و مشخص روی آن نظارت شود.

مافیای کاغذ همیشه منافع خود را در واردات می بیند

تورانیان، مدیر انتشارات شهرآب و عضو چندین انجمن نشر کشور، بر مسئلۀ خودکفایی در کاغذ تأکید کرد و گفت: ما بیشتر از اینکه به فکر واردات کاغذ باشیم، باید سراغ خودکفایی کاغذ و احیای کارخانه ها برویم. اما کسی این قضیه را جدی نمی گیرد؛ چون مافیای کاغذ همیشه منافع خود را در واردات می بیند.

وی ادامه داد: ده ها کارخانه در کشور داریم که چون تحت نظارت و کنترل نیستند، به جای تولید کاغذ در واقع خمیر کاغذشان را صادر کرده و می فروشند. بنابراین اراده ای برای حل مشکل کاغذ و خودکفاشدنش نیست؛ در حالی که چاره ای جز این نداریم.

تورانیان معتقد بود: امروز حیات و فرهنگ نشر زیر سوال رفته و فقط می خواهند موقتاً و نه به عنوان یک راه جدی مشکلی را حل کنند. همین دولت فعلی هیچ راهکاری برای کاغذ ندارد، تا جایی که قیمت کتاب چندین برابر افزایش یافته و نه ناشر قادر به انتشار کتاب است و نه مصرف کننده جرئت تهیه اش را دارد.

وی با اشاره به تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ گفت: ما فقط در لیست بانک مرکزی هستیم؛ اما این قدر ما را بالا و پایین کردند که خیلی ها از گرفتن ارز نیز انصراف دادند؛ چون ارز را تأمین نکردند و ضمانتی برای ارزدادن هم وجود ندارد. وقتی دولت اراده ای برای حل مشکلات ندارد، حتی خود ما حاضریم بدون ارز کاغذ بیاوریم.

این مدیر نشر در نهایت گفت: چطور در حوزۀ دفاعی و موشک سازی همتی والا داریم و به چنین درجه ای رسیده ایم، اما در حوزۀ کاغذ نمی توانیم به سمت تولید برویم؟ امروز در حوزۀ نشر باید اعلام خطر کرد. چون همین الان هم خیلی از ناشران ورشکسته هستند و خیلی ها کار را رها خواهند کرد.

پول مفتی به اسم یارانه ما را غافل کرده و موجب رانت شده است

در ادامه حجت الاسلام پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که در این نشست حضور داشت، گفت: ما ظرفیت تولید کاغذ را داریم؛ یعنی می توانیم نه تنها نیاز کاغذ داخل، بلکه صادرات را هم پوشش دهیم. اینکه خمیر کاغذ را به جای تولید صادر می کنیم، ازدست دادن فرصت های نشر است.

وی افزود: تولید کاغذ باید در برنامۀ دستگاه ها و حتی به عنوان مصوبه ای در دستور کار مجلس قرار گیرد. گاهی پول مفتی به اسم یارانه ما را غافل کرده؛ در حالی که مجبوریم بر اقتصاد غیرنفتی تکیه کنیم و از این فرصت امروز جامعه استفاده کنیم و به سمت تولید برویم.

وی در عین حال تأکید کرد: نه اینکه همه چیز را در کشور تولید کنیم؛ اما وقتی تولید توجیه اقتصادی دارد نباید از آن غفلت کرد. کاغذ از آن دست کالاهاست که می توان به سمت تولیدش رفت.

پژمان فر اعتقاد داشت: یارانه به عنوان عاملی برای برون رفت از مشکلات، نه تنها نتوانسته راهکاری باشد، بلکه موجب ایجاد رانت شده است و بدتر اینکه این یارانه به دست مصرف کننده نمی رسد. وقتی کالایی حاشیۀ سودش بالا باشد، همان جا هم رانتش افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه دادن یارانه و ارز 4,200 تومان در واردات کاغذ مشکل را حل نمی کند، اضافه کرد: راه حل مشکلات کاغذ در تولید داخل و سپردن کار به افراد کاردان است. اگر بازار رقابتی ایجاد شود، دیگر جایی برای دلالان نمی ماند. چون هدف این ها لزوماً واردکردن کاغذ نیست؛ بلکه به دنبال استفاده از یارانه هستند.

این نمایندۀ مجلس تصریح کرد: فضای فعلی کاغذ یک تهدید برای بازار نشر است؛ چون انگیزه ای برای کار نیست. دیدتان به سمت افق نجات بخش برود و نه موقتی. در کوتاه مدت هم لااقل روی نظارت متمرکز شویم.

به دنبال افق خودکفایی کاغذ نهایتاً تا 1404 باشیم

سیدغلام رضا حسینی، مدیرعامل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی و از اعضای حاضر در این نشست این چنین گفت: من معتقدم هر اتفاقی که در نشر رخ می دهد، به کاغذ برمی گردد. در حالی که هم اکنون سهم کاغذ در تولید کتاب سهم پایینی است. ما حتی در مواد اولیۀ تولید کتاب دچار مشکل هستیم.

وی همچنین عنوان کرد: میانگین قیمت کاغذ همچنان به صورت تصاعدی در حال افزایش است. متعاقباً قیمت تمام شدۀ کتاب هم مشخص نیست و نظارتی بر آن وجود ندارد. این اثرش را بر کاهش مخاطب خواهد گذاشت. با این وضعیت نمی توان برنامه ریزی بلندمدتی کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجمع ناشران انقلاب اسلامی، باید به دنبال سند خودکفایی تولید کاغذ باشیم و افق خودکفایی را هم نهایتاً 1404 بگذاریم، نه زمانی طولانی تر. حتی سبک مصرف کتاب هم داشته باشیم، نه اینکه مثل برخی مدارس جشن سوزاندن کتاب بگیریم. انتظار این است که به این اقدامات نادرست حساسیت نشان دهیم.

امیرشهریار امینیان، مدیر گروه مطالعات اندیشه ورزان نیز در این نشست گفت: ما هدف را بر عبور از بحران می گذاریم، نه حل بحران که این اقدام درستی نیست. در عین حال به این دقت کنیم که مافیای کاغذ مشکلی جدی است که به شدت در برابر تقویت ساختار تولید مقاومت می کند؛ چون به دنبال رانت و سود حاصل از واردات است.

وزرا را پای بحران کاغذ می آوریم

در ادامه نیز حجت الاسلام سالک، دیگر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی حاضر نیز گفت: کاغذ کالای استراتژیک کشور ماست و عامل گسترش فرهنگ اسلام ناب. بنابراین هرچه کمتر به آن توجه شود، آثار وضعی اش در محتوا و ارزش های انقلابی ما کمتر می شود. مبارزه با علت، حلال مشکلات است و حذف معلول فقط درمان مقطعی است. بنابراین ریشه های اصلی را آسیب شناسی کنیم؛ از برون رفت از مشکلات تا رسیدن به خودکفایی.

سالک افزود: ما در دوره ای در کمیسیون فرهنگی، یک سال تمام از کارخانه های کاغذ بازدید کردیم و همۀ مشکلاتشان را می دانیم. در این باره حتی با چند وزیر و مدیران کارخانه ها و رؤسای نشر جلسه گذاشتیم. ما از وزرا تعهد گرفتیم که مشکلات این ها را حل کنند و نتیجه هم داد و تولیدات بالا رفت و کاغذ هم اصلاح شد. الان هم باید این اتفاق بیفتد.

وی تأکید کرد: باید فضای مجازی را هم در حوزۀ کتاب در نظر گرفت و نباید از آن غافل شد. خودکفایی در کاغذ کشور باید با نیت صادرات باشد. پیشنهاد می دهم حتماً کارگروهی تشکیل شود و راهکارهایی را در نظر بگیرد. باید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باشند و دستور دهند که بخش ارزی کاغذ را درست کنند. از افراد دعوت کنیم و آن ها را پای حرف بنشانیم.

سالک پیشنهاد داد: وزرای ذی ربط باید در جریان قرار گیرند و رصدی نیز از طریق دستگاه های امنیتی روی مافیای کاغذ شکل گیرد که اشراف مجلسی ها نیز بیشتر شود. در این باره حتماً و به طور جدی درصدد رفع مشکلات کاغذ برمی آییم.

گفتنی است در این نشست، جمع زیادی از فعالان بازار نشر کشور اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز مدیران انتشاراتی به همراه واردکنندگان کاغذ و... حضور داشتند و به بحث و گفت وگو دربارۀ تدوین راهکارهایی برای حل مشکلات بازار کاغذ پرداختند. این سمینار و نشست ها امروز نیز با حضور افراد و فعالان دیگر حوزۀ نشر ادامه خواهد یافت.

کد خبر 4558696

محمد آسیابانی

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب تهران با بیان این که مهلت ثبت نام ناشران داخلی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد گفت: پس از گذشت دو روز از آغاز ثبت نام تعداد 1100 ناشر برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کرده اند.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سیدرفیع احمد جواهری با اشاره به روند ثبت نام های ناشران در دو روز اخیر گفت: 1100 ناشر با مراجعه به سایت tibf.ir ثبت نام خود را انجام داده اند و روند ثبت نام تا پایان روز پنج شنبه (16 اسفندماه) ادامه خواهد داشت.

او اظهار کرد: زمان ثبت نام ها به هیچ وجه تمدید نخواهد شد از این رو ناشران متقاضی باید در بازه زمانی اعلام شده، ثبت نام خود را انجام دهند.

مدیر کمیته ناشران داخلی بیان کرد: برخی از ناشران هستند که تعداد کتاب های آن ها پایین تر از حد نصاب است و در زمان ثبت نام گزینه ثبت نام موقت را انتخاب می کنند. این ناشران به صورت موقت ثبت نام خود را انجام می دهند و باید توجه داشته باشند که ثبت نام موقت به معنای ارائه غرفه نیست.

او ادامه داد: تمامی تقاضاهای موقت پس از پایان ثبت نام ها، در کارگروه سه نفره متشکل از نماینده کمیته داخلی، نماینده بخش مورد نظر و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی خواهند شد و سپس درباره واگذاری غرفه به این گروه از ناشران تصمیم گیری خواهد شد.

ثبت نام ناشران داخلی و خارجی برای حضور در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز شنبه (11 اسفندماه) آغاز شده است و صرفا تا پایان روز پنج شنبه (16 اسفندماه) ادامه خواهد داشت و زمان ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 4 تا 14 اردیبهشت 1398 برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری دانشجویان ایران
مدیر کمیته ناشران خارجی از طرح تفکیک ناشران خارجی در این دوره خبر داد و گفت: در صورت اجرایی شدن این طرح ناشرانی که کتاب های 2016 و بالاتر از آن را منتشر کرده اند، در یک بخش و ناشرانی که ماقبل آن را عرضه کرده اند در بخشی مجزا حضور خواهند داشت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : نسیم چاپ و زندگی

احد رضایی، مدیرکمیته ناشران خارجی، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، با اشاره به آغاز ثبت نام رسمی ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران گفت: ثبت نام از روز گذشته آغاز شده و تا امروز 9 ناشر عرب و 10 ناشر لاتین ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به تحریم ها علیه ایران در مجامع جهانی گفت: حث تحریم ها به حوزه کتاب هم سرایت کرده است، تلاش ما این است که حداکثر ناشرانی را که می توانند با ایران همکاری کنند، به نمایشگاه دعوت کنیم، در این راستا برای همه ناشران حاضر در دوره های گذشته نمایشگاه کتاب تهران دعوت نامه ارسال کرده ایم.

مدیر شرکت ویژه نشر تصریح کرد: بخشی از ناشران هم هستند که علی رغم تحریم با ایران کار می کنند، مضاف بر اینکه نمایندگان این ناشران در ایران توانسته اند، تحریم ها را دور بزنند و در طی سال از راه های مختلف کتاب های جدید را وارد ایران کنند. بنابراین هدف ما این است که بخش ناشران خارجی علی رغم همه تحریماز گذشته نه تنها ضعیف تر نباشد، بلکه قدرتمند تر ظاهر شود.

رضایی برخی از ادعاها درباره بین المللی نبودن نمایشگاه کتاب تهران و حضورنمایندگان داخلی به جای ناشران خارجی را هجمه هایی دانست که علیه نمایشگاه ایجاد می شود و گفت: انتشارات وایلی در همه کشورها نمایندگی دارد، اگر قرار باشد خود ناشر در همه نمایشگاه ها شرکت کند، فرصتی برایش باقی نمی ماند ، یا مثلا انتشارات بریل نماینده خود در ایران را معرفی کرده است، دیگرنمی تواند هر سال 10 روز کاری در ایران در نمایشگاه حضور پیدا کند، این تنها منوط به حوزه کتاب نیست، بلکه در همه کالاهای دیگر نیز نمایندگی ها در نمایشگاه های صنعتی و تجاری حضور پیدا می کنند.

وی ادامه داد: تنها در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، لندن و بولونیا(ناشران کودک) ناشر خود حضور پیدا می کند ، بسیاری از ناشران در نمایشگاه های دیگر به شخصه حضور پیدا نمی کنند، بلکه به شرکتی نمایندگی داده و آثار خود را به این شیوه عرضه می کنند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که درخواست کمیته ناشران بین الملل برای اختصاص یارانه به بخش بین الملل چه بوده است، گفت: هیچکس تاکنون درخواست یارانه ارزی نداده است، چون دولت نمی تواند به کسی ارز بدهد ، اگر نمایشگاه کتاب تهران می خواهد حمایت کند، نباید این حمایت را به حساب حمایت از ناشر خارجی بگذاریم، وزارت ارشاد از خواننده کتاب که نیازمند منابع علمی روز است، حمایت می کند. اکنون وزارت ارشاد کاغذ توزیه می کند تا کتاب ارزان تر به دست مخاطب برسد ، در بخش بین الملل نیز وزارت ارشاد از ناشران خارجی حمایت نمی کند ، حمایت می کند تا کتاب خارجی ارزان تر به دست خواننده ایرانی برسد.

رضایی ادامه داد: پیشنهاد و درخواست ما از نمایشگاه کتاب تهران این بود که با توجه به مشکلاتی که سال گذشته در بخش ناشران خارجی پیش آمده امسال راهکار زودتر مشخص شود.

وی همچنین از مذاکره وزارت ارشاد با وزرات بهداشت، علوم و دانشگاه آزاد برای تزریق بودجه خرید و حمایت از مخاطبان خبر داد.

مدیر کمیته ناشران خارجی در ادامه از تفکیک در ناشران خارجی نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: ما در تلاش هستیم تا امسال نظم و ترتیبی به بخش ناشران خارجی بدهیم، در حال رایزنی با مشئولان نمایشگاه هستیم تا بخش ناشران خارجی به دو بخش کتاب های 2016 و بالاتر و کتاب های زیر 2016 تقسیم شود. برای نمونه ناشرانی که کتاب های 2016 به بعد را عرضه کرده اند، در یک بخش جانمایی شوند و ناشرانی که کتاب های ماقبل 2016 را عرضه می کنند در بخشی دیگر.

وی افزود: اگر این روش انجام شود، من فکر می کنم بخش ناشران لاتین امسال سر و سامان پیدا کند، ثبت نام نیز بر همین اساس در حال انجام است و ناشر باید مشخص کند که در کدام بخش می خواهد شرکت کند. این تفکیک بخش بین الملل را زنده خواهد کرد و از طرفی دیگر انتقاداتی که در سال های گذشته مطرح می شد مبنی بر اینکه کتاب های تاریخ گذشته کانتینتری به نمایشگاه می آیند، برطرف خواهد شد و ناشران خارجی نیز رغبت بهتر و بیشتری برای حضور پیدا می کنند.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری تسنیم
در نخستین روز ثبت نام سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 600 ناشر از سراسر کشور ثبت نام کردند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : خبر گزاری رسا پایگاه اطلاع رسانی صنعت چاپ

سید رفیع احمدجواهری؛ مدیر کمیته ناشران داخلی سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ، عنوان کرد: هم زمان با نخستین روز ثبت نام نمایشگاه کتاب تهران 600 ناشر برای حضور در این رویداد بزرگ فرهنگی ثبت نام کردند.

وی افزود: در این میان ناشرانی که امسال پروانه نشر خود را تمدید کرده اند و ممکن است اطلاعات خود را در سایت خانه کتاب بارگذاری نکرده باشند، باید برای ثبت نام خود زودتر اقدام کنند.

جواهری با بیان اینکه موکول کردن ثبت نام به روزهای آخر همواره مشکلاتی به همراه خواهد دارد، گفت: به دلیل برخی مشکلات فنی ممکن است تمدید پروانه نشر آن ها در سایت بارگذاری نشده باشد و اگر ثبت نام ناشری به روز آخر موکول شود، ممکن است مشکلاتی برای آن ها ایجاد شود.

وی تاکید کرد: در این میان توصیه می شود برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشران هرچه زودتر نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی همچنین درباره اجاره غرفه نیز توضیح داد: این مبلغ همانند سال گذشته است و هیچ تغییری نداشته است.

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 4 تا 14 اردیبهشت 98 در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

محمد امرایی | کارشناس رسانه و استاد دانشگاه

اینکه فضای مجازی فرصتی است که اگر درست مورد استفاده قرار نگیرد تبدیل به تهدید خواهد شد حرف تازه ای نیست. اما اینکه چطور می توان از این فرصت استفاده کرد؟ شاید بتوان تولید محتوا را یکی از راه های استفاده از این فرصت دانست. البته تولید محتوا در همه حوزه ها فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... باید به وسیله فعالان، تحصیل کردگان و کارشناسان انجام شود. این تولید محتوا با بومی سازی علوم مختلف در فضای مجازی انجام خواهد شد. تا زمانی که فضای مجازی برای ما شوخی و دستمایه ای برای سرگرمی است، این جریان تغییر نخواهد کرد و تهدیدی است که همه از آن نگران هستند. متأسفانه در این باره وزارت آموزش و پرورش، علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه ها و... کاری نمی کنند و فقط قیچی دست گرفته و منع می کنند و این یعنی تهدید ایجادکردن. درحالی که باید خود را با فضای روز دنیا هماهنگ کنیم. اینکه بگوییم فضای مجازی تهدیدکننده است، در ما موضع تدافعی شکل می دهد و این مخالف تولید است. ضعف عمده ما نبود مدیریت محتواست. مدیریت به معنی منع و سانسور نیست بلکه به معنای راهبردی کردن و تولیدی است که جامعه علمی جهانی بتواند از آن بهره مند شود.

وزارت علوم مدام اخباری در این باره منتشر می کند که در حوزه تحقیق و پژوهش جزو 10کشور اول دنیا هستیم. آیا چنین آماری درباره تولید محتوا هم وجود دارد یا فقط آمار منتشر می کنیم. باید این را در دهکده جهانی باور داشته باشیم که هنر نزد همگان است و مختص به ایرانیان نیست. باید از مصرف گرایی صرف فاصله گرفت. متأسفانه دانشگاه ها پر از پایان نامه هایی با موضوعات اغلب تکراری است. همه آنها بایگانی می شود و هیچ کس بهره ای از این پایان نامه ها نمی برد. بخشی از تولید محتوا دست آموزش و پرورش و دانشگاه هاست، بخشی به دست وزارت ارشاد و بخشی از آن به عهده هنرمندان است. بعضی از این نهادها و وزارتخانه ها جامعه هدف مشخصی دارند که براساس آن جامعه هدف باید تولید محتوا بکنند. زمان سیم خاردارها گذشته است. چیزی که سال ها پیش به عنوان دهکده جهانی معرفی می شد به وقوع پیوسته و ما اکنون در آن دهکده زندگی می کنیم. مجموعه هایی باید وجود داشته باشند که اطلاعات را دسته بندی کنند؛ امری که در کشورهای اروپایی اتفاق می افتد. آنها اطلاعات را ابتدا دریافت، سپس دسته بندی و مجددا آزاد می کنند. حال آنکه ما صرفا مصرف کننده ایم. دیگر آن روزگار را سپری کرده ایم که مستشرقی برود و یکی از روستاهای ما را ببیند تا تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی آن روستای دور افتاده منعکس شود. شهروند خبرنگاران با گوشی هایی که دست گرفته اند حتما خیلی زودتر خبر را منعکس خواهند کرد. نمی شود چیزی را مخفی کرد. اگر این موضوع برای ما ترسناک است و تهدید درنظر گرفته می شود، چون از ابزارهای دفاعی مناسبی استفاده نمی کنیم و با ادامه این مسیر مغلوب خواهیم شد.

لینک خبر :‌ روزنامه همشهری
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از افزایش یک هزار و 200 میلیارد تومان به اعتبارات فرهنگی کشور در بودجه سال 98 خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

1397/12/12 ساعت 16:06

سیده فاطمه ذوالقدر در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد افزود: متاسفانه اکثر دستگاه های مرتبط با کمیسیون فرهنگی مجلس در لایحه بودجه سال آینده با کاهش شدید اعتبارات مواجه شده بودند.

وی اظهارداشت: تمامی درخواست ها این بود که حداقل سقف اعتبارات دستگاه های فرهنگی در سال 98 همانند بودجه سال 1397 باشد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه با رایزنی های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مبلغ یک هزار و 200 میلیارد تومان به اعتبارات فرهنگی بودجه سال آینده اضافه تا بخشی از کاهش اعتبارات دستگاه های مرتبط با این حوزه جبران شودچون اعتبارات دستگاه های فرهنگی کشوردر بودجه 98 از 97 نیز کمتر شده بود.

وی در ادامه پرداخت وام ازدواج 30 میلیون تومانی به هریکی از زوجین را از دیگر مصوبات مربوط به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برشمرد و افزود: این وام با یک ضامن و با دوره باز پرداخت پنج ساله خواهد بود.

ذوالقدر اظهارداشت: اعتبارات نهاد کتابخانه های عمومی نیز در بودجه سال آینده با کاهش شدید رو به رو بود که 20 میلیارد تومان برای بازسازی، مرمت و همینطور بودجه های عمرانی در این حوزه به تصویب رسید.

وی همچنین اختصاص 10 درصد بهای بلیط اجرای کنسرت ها در تهران و کلانشهرها جهت تقویت مسائل فرهنگی و هنری به خصوص در استان های محروم و کم برخوردار کشور را از دیگر مصوبات مجلس در حوزه فرهنگ برشمرد و یادآورشد: منابع درآمدی مورد پیش بینی از این محل نیز 150 میلیارد تومان است.

برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ کاری از گروه اقتصاد و جامعه به تهیه کنندگی فرزانه صادقیان از شنبه تا پنجشنبه هر شب ساعت 22 به مدت 55 دقیقه با هدف حمایت از کارآفرینی در عرصه فرهنگ و هنر به منظور تحقق بخشی در سیاست های اقتصاد مقاومتی از رادیو اقتصاد پخش و علاقمندان می توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.

کلمات کلیدی: #شبکه اقتصاد

لینک خبر :‌ پایگاه اطلاع رسانی رادیو
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هدف ما باید خودکفایی کاغذ در کشور با نیت صادرات باشد؛ کارگروهی تشکیل شود تا راهکارها ارائه شود و در ادامه با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد جلسه ای داشته باشیم تا آنها دستورات لازم را بدهند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : اکو فارس فردا نیوز اطلاع نیوز

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی ظهر امروز با حضور حجت الاسلام سالک، حجت الاسلام پژمانفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، همچنین تعدادی از اعضای صنف نشر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار شد.

حجت الاسلام سالک نیز در سخنانی کوتاه در این نشست ضمن اشاره به اینکه راهکار اولیه قطعاً تولید داخل خواهد بود بیان داشت: من اعتقاد دارم که ما می توانیم از بحران ها خارج شویم؛ کاغذ یک کالای استراتژیک و برای کشور مهم است و عامل گستره اسلام ناب در داخل و خارج از کشور محسوب می شود هر چه به این مقوله کمتر توجه شود آثار وضعی در کتاب ها و دوری از اسلام و انقلاب خواهد بود.

این عضو مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب فرهنگ را مظلوم می داند و کاغذ هم در راستای مظلومیت فرهنگ قرار گرفته گفت: مبارزه با علت گرانی کاغذ حلال مشکل است ،اما مبارزه با معلول درمان و مسکنی مقطعی است بنابراین خوب است آسیب شناسی در ریشه های اصلی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: علت یابی نیاز است و راهکارها برای برون رفت تا رسیدن به خودکفایی باید ارائه شود.

سالک به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و گفت: در برهه نهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فرهنگی مسئولیت داشتم یک سال تمام به بازدید از کارخانه های کل کشور رفته و عیوب و ریشه ها را استخراج کردیم. یک سال وقت صرف شد و هدفمان رفع موانع برای حرکت به سوی خودکفایی کاغذ در ابعاد مختلف بود اما نتیجه اشکالات و مدیران کارخانه های تولیدکننده بررسی شد. در ادامه با چند وزیر و مدیران این کارخانه ها جلساتی تشکیل دادیم بیش از دو ساعت به طول انجامید و در نهایت به نتیجه رسیدیم.

وی افزود: دو، سه هفته قبل نیز در کمیسیون جلسه ای در مجلس تشکیل شد و دو ناظر هم حضور داشتند از وضعیت کاغذ گزارشی ارائه کردند اما یکی از مشکلات ما امروز فضای مجازی است که خرید کتاب را تحت الشعاع قرار داده و ما نباید از این مسأله غافل شویم.

وی پیشنهادهای خود را این گونه مطرح کرد:

1) هدف ما خودکفایی کاغذ در کشور با نیت صادرات باید باشد؛ کارگروهی تشکیل شود تا راهکارها ارائه شود و در ادامه با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد جلسه ای داشته باشیم تا آنها دستورات لازم در مسیر را بدهند.

2) تشکیل جلسه با وزرای ذیربط در موضوع کاغذ؛ چرا که امکانات و کارگروه هایی وجود دارد که در کنار آن باید از سوی دستگاه های امنیتی رصدی صورت گیرد تا مافیای کاغذ شناسایی شود.

3) نظارت

4) موضوع کتابخوانی در کشور است. سرانه مصرف کاغذ برای کشورهای مختلف و ایران را این طور می دانند سرانه مصرف اروپا 150 کیلوگرم، فنلاند 300 کیلوگرم، ایران 18 کیلوگرم، چین 50 کیلوگرم. این اعداد خود حاوی تمامی مسائل است.

وی در پایان گفت: پیشنهاد اولیه تشکیل کارگروه و جمع بندی محورهای مختلف است. این کارگروه نتیجه را به مجلس اعلام کند تا بحث های کلان مورد بررسی قرار گیرد کارگروه می تواند مسائل تخصصی را استخراج کرده و اگر خلأ قانونی بود ما در مجلس با طرح دوفوریت موضوع را حل کنیم. اگر خوراک اولیه طرح را هم به ما بدهید ما آن را بررسی خواهیم کرد کاغذ محور است و هدف ما خودکفایی است.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی با حضور نمایندگان مجلس، اهالی نشر و واردکنندگان کاغذ برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : نسیم عصر امروز

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی با حضور حجت الاسلام سالک، حجت الاسلام پژمانفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، همچنین تعدادی از اعضای صنف نشر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار شد.

* نیلی: اگر دولت و بانک ها برای کاغذ سرمایه گذاری نکنند، ضربه سنگینی می خوریم

میثم نیلی در ابتدای این نشست با بیان اینکه سه نشست تخصصی در کنار همایش ورود به دهه پنجم صنعت نشر برگزار خواهد شد و افق آینده، وضع کنونی مدنظر قرار گرفته است، اظهار داشت: موضوع کاغذ، کپی رایت جهانی و بحث بین المللی کنوانسیون برن، روش ها و پیشنهادهای روشی برای اصلاح امر تولید و توزیع کتاب در شرایط کنونی از مهمترین محورها است.

نیلی با بیان اینکه این جلسه دو هدف را پیگیری می کند ابتدا وضعیت کنونی کاغذ و منظر دوم آینده کاغذ گفت: اکنون کاغذ به گذشته ما ربط دارد و حاصل خیلی از اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده و نیاز به حل آن فوریت دارد. هر چند کارهایی صورت گرفته اما شرایط اقتصادی کشور ما را به این سمت سوق می دهد که راه حل های زودبازده و امروز و فردایی را داشته باشیم. دولت، مجلس و دستگاه های مرتبط درگیر این مسأ له هستند.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی مساله دوم را آینده کاغذ دانست و با توضیح اینکه اگر این مسأله را امسال حل کردیم آیا واقعاً کل مسأله حل شده یا باید به سمت اصولی مشکل کاغذ حرکت کنیم، گفت: ما امروز با دشمنی هایی مواجهیم که ابزار قدرت خود را دارند و در حال فعالیت هستند. ما نیز چاره ای جز مبارزه نداریم و باید خود را قوی کنیم.

نیلی به جلسه ای که سال گذشته در مسجد حضرت خدیجه با برخی از اهالی نشر برگزار شد و منتج به این شد که کاغذ جزو کالاهای اساسی قرار گیرد گفت: در بحث تولید داخلی کاغذ سال 90 و در ابتدای مسیر آغاز به کار فعالیت مجمع ناشران انقلاب اسلامی با جمعی از دوستان دو بار برای بازدید به شوش رفتیم. نشست صمیمانه ای در آن منطقه با دست اندرکاران کارخانه پارس و کارون برگزار کردیم. موضوع مهم این است که الان در کشورمان 1.5 میلیون تن باگاس داریم که قابلیت تولید کاغذ را دارد در همان سال در طرح های هفت تپه قرار بود 4 کارخانه کاغذ احداث شود و این در برنامه اول جمهوری اسلامی ایران درج شده بود. اولین آن کارون بود که در حال حاضر هم ناقص است و سه کارخانه دیگر هنوز احداث نشده که اگر کسی پیگیری می کرد متوجه می شدیم که چرا 4 کارخانه با بیس باگاس هنوز ساخته نشده است.

وی با بیان اینکه اگر یارانه مطرح شده 2 سال تجمیع شود و برای تولید کارخانه تخصیص یابد می توانیم پیشرفت هایی داشته باشیم گفت: یا باید این مسیر پی گرفته شود و یا تکنولوژی از سایر کشورها به ایران می تواند راهکار خوبی باشد.

نیلی افزود: تصورم این است در موضوع کاغذ دولت و دستگاه هایی که قابلیت سرمایه گذاری دارند از بانک ها تا بنیادها، اگر فعالانه عمل نکنند ما ضربه سنگینی خواهیم خورد. هفته گذشته با یکی از دوستانم در صنایع دفاع صحبت می کردم. موضوع الیاف بلند را مطرح کردم و این که ما برای تولید کاغذ به این الیاف نیازمندیم اما چون برای کارهای نظامی مصرف دارد تحریم هستیم و اجازه ورود نداریم اما ایشان گفت ما این الیاف بلند را خودمان در کشور تولید می کنیم! 15 سال است این الیاف در کشور تولید می شود. چطور مطلع نیستید.

* پژمانفر: یارانه ها رانت شدید ایجاد کرد/ کارخانه های موجود کاغذ را با حمایت راه اندازی کنیم

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این نشست طی سخنانی به تولید کاغذ پرداخت و اشاره کرد و ابراز داشت: واقعاً راه حل مسأله این است که ما در کشور ظرفیت های لازم را داریم، کارخانه هایی وجود دارد که با اصلاح و حمایت و در دستور کار قرار دادنشان نه تنها نیاز داخلی خودمان حل خواهد شد بلکه بخشی از صادرات در حوزه کاغذ را می توانیم شاهد باشیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: اینها فرصت هایی است که از دست می رود. صادرات خمیر کاغذ که در حال حاضر صورت می گیرد فرصت های کشور است که از مرزها خارج می شود؛ تولید کاغذ باید در برنامه دستگاه ها قرار گیرد و مصوبه مجلس را دارا باشد مجلس هم از سوی دیگر باید روی موضوع اصرار داشته باشد تا با توجه به شرایطی که داریم و مباحث اقتصادی که در تولید داخلی مدنظر است، باید روی تولید داخل سرمایه گذاری شود. ما هم ظرفیتش را داریم و می توانیم با هدایت و برنامه ریزی آن را به هدف برسانیم.

حجت الاسلام پژمانفر به ارائه یارانه و نرسیدن آن به گروه هدف اشاره کرد و ابراز داشت: گاهی پول مفتی که به عنوان یارانه وجود داشته ما را از اصل ماجرا دور کرده است وقتی دلار را با قیمت پایین عرضه می کردیم و سوبسید پشت این مسأله بود تولید به صرفه نبود بنابراین همه چیز را وارد می کردیم و جایگزینی برای واردات یعنی تولید داخل نداشتیم. در صورتی که باید روی اقتصاد غیرنفتی اتکا می کردیم.

به گفته وی، ما در هیچ جلسه ای نباید از مسأله تولید غفلت کنیم باید به این سمت برویم که در حوزه مسائل استراتژیک تأکید داشته باشیم و شاهد تولید باشیم که هم ظرفیت آن را داریم و هم توجیه اقتصادی برای آن داریم.

وی به یارانه ها اشاره کرد و توضیح داد: یارانه ها عامل برون رفت از مشکلات نه تنها نتوانسته باشد بلکه رانت های شدیدی را در جامعه شکل داده، روز گذشته ما در کمیسیون تلفیق مجلس در مورد 14 میلیارد یارانه ای که مطرح است پیشنهادهایی را دادیم از جمله اینکه یارانه ای را به صورت ورود کالا پرداخت نکنیم اما ارائه یارانه در هر بخشی به دست مصرف کننده در هیچ جا نمی رسد. در حال حاضر گوشت 3.5 دلار وارد می شود اگر 50 سنت برای انتقال از بندر به داخل شهرها کرایه در نظر بگیریم با ارز 4200 تومان مجموعاً 21 هزار تومان قیمت آن خواهد شد اما دولت آن را 50 هزار تومان می فروشد به این نتیجه می رسیم دولت هم با ارز 4200 تومان گوشت وارداتی را عرضه نمی کند حتی بالاتر از نیمایی آن را محاسبه می کند. اگر به گوشت ارز تخصیص نیابد و بر اساس دلار 13 هزار تومان آن را وارد کنیم نهایتاً باز هم گوشت 75 هزار تومان خواهد شد نه قیمت کنونی آن؟ دلیل این مسأله آن است که وقتی کالایی حاشیه سود بالا داشته باشد رانت برای آن ایجاد می شود.

وی با بدتر خواندن اوضاع کاغذ تصریح کرد: با توجه به اینکه گوشت در جامعه حساسیت دارد لذا به نظر من باید به این سمت حرکت کنیم که راه حل آن دادن سوبسید و ارائه ارز 4200 تومانی است از ابتدای سال 10 هزار میلیارد برای گوشت و ورود دام زنده هزینه کرده ایم محاسبه کنید چقدر سوبسید به آن داده ایم. تنها نیم درصد در قیمت گوشت تأثیرگذار بوده است پس راه حل مسأله را این گونه نباید بدانیم.

وی افزود: کاغذ را با هزار مشکل وارد می کنیم اما این مسأله راه حل نیست، ما باید راه حل را در تولید داخل و سپردن کار به دست کسانی که این کاره هستند بدانیم بازار رقابتی که در فضای آزاد ایجاد می شود موجب رقابت واقعی خواهد شد و در ادامه واردکنندگان واقعی وارد مسیر شده و دلال ها به کنار می روند.

پژمانفر با اشاره به ایجاد بازار رقابت اظهار داشت: رقابت در وارد کردن کاغذ برای حل مشکل نیست بلکه برای استفاده از سهم بیشتر از یارانه ها است لذا یارانه را باید به دست مصرف کننده برسانیم اما اینکه شکل آن چگونه باشد باید مورد کارشناسی قرار گیرد.

این عضو مجلس در ادامه با بیان اینکه شاید دارایی ناشر در حال حاضر یک پنجم شده باشد اما ممکن است با ادامه بی دقتی ها کسی از ناشران قادر به ادامه مسیر نباشد تصریح کرد: در درازمدت تولید و در کوتاه مدت نظارت را باید داشته باشیم در حالی که امروز نظارت را نمی بینیم سازمان بازرسی ورود نکرده و تنها تعزیرات ورود دارد. بر اساس واقعیات باید راهکارهایی داشته باشیم و ما نیز در مجلس با شما همکاری خواهیم کرد اما برای جبران وضعیت ناشران در شب عید باید هر چه سریعتر تدبیری اندیشید. باید در مورد صادرات خمیر سخت گیری کرد.

* سالک: کارگروه کاغذ تشکیل شود/هدف خودکفایی کاغذ در کشور با نیت صادرات باشد

حجت الاسلام سالک نیز در سخنانی کوتاه در این نشست ضمن اشاره به اینکه راهکار اولیه قطعاً تولید داخل خواهد بود بیان داشت: من اعتقاد دارم که ما می توانیم از بحران ها خارج شویم؛ کاغذ یک کالای استراتژیک و برای کشور مهم است و عامل گستره اسلام ناب در داخل و خارج از کشور محسوب می شود هر چه به این مقوله کمتر توجه شود آثار وضعی در کتاب ها و دوری از اسلام و انقلاب خواهد بود.

این عضو مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب فرهنگ را مظلوم می داند و کاغذ هم در راستای مظلومیت فرهنگ قرار گرفته گفت: مبارزه با علت گرانی کاغذ حلال مشکل است ،اما مبارزه با معلول درمان و مسکنی مقطعی است بنابراین خوب است آسیب شناسی در ریشه های اصلی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: علت یابی نیاز است و راهکارها برای برون رفت تا رسیدن به خودکفایی باید ارائه شود.

سالک به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و گفت: در برهه نهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فرهنگی مسئولیت داشتم یک سال تمام به بازدید از کارخانه های کل کشور رفته و عیوب و ریشه ها را استخراج کردیم. یک سال وقت صرف شد و هدفمان رفع موانع برای حرکت به سوی خودکفایی کاغذ در ابعاد مختلف بود اما نتیجه اشکالات و مدیران کارخانه های تولیدکننده بررسی شد. در ادامه با چند وزیر و مدیران این کارخانه ها جلساتی تشکیل دادیم بیش از دو ساعت به طول انجامید و در نهایت به نتیجه رسیدیم.

وی افزود: دو، سه هفته قبل نیز در کمیسیون جلسه ای در مجلس تشکیل شد و دو ناظر هم حضور داشتند از وضعیت کاغذ گزارشی ارائه کردند اما یکی از مشکلات ما امروز فضای مجازی است که خرید کتاب را تحت الشعاع قرار داده و ما نباید از این مسأله غافل شویم.

وی پیشنهادهای خود را این گونه مطرح کرد:

1) هدف ما خودکفایی کاغذ در کشور با نیت صادرات باید باشد؛ کارگروهی تشکیل شود تا راهکارها ارائه شود و در ادامه با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد جلسه ای داشته باشیم تا آنها دستورات لازم در مسیر را بدهند.

2) تشکیل جلسه با وزرای ذیربط در موضوع کاغذ؛ چرا که امکانات و کارگروه هایی وجود دارد که در کنار آن باید از سوی دستگاه های امنیتی رصدی صورت گیرد تا مافیای کاغذ شناسایی شود.

3) نظارت

4) موضوع کتابخوانی در کشور است. سرانه مصرف کاغذ برای کشورهای مختلف و ایران را این طور می دانند سرانه مصرف اروپا 150 کیلوگرم، فنلاند 300 کیلوگرم، ایران 18 کیلوگرم، چین 50 کیلوگرم. این اعداد خود حاوی تمامی مسائل است.

وی در پایان گفت: پیشنهاد اولیه تشکیل کارگروه و جمع بندی محورهای مختلف است. این کارگروه نتیجه را به مجلس اعلام کند تا بحث های کلان مورد بررسی قرار گیرد کارگروه می تواند مسائل تخصصی را استخراج کرده و اگر خلأ قانونی بود ما در مجلس با طرح دوفوریت موضوع را حل کنیم. اگر خوراک اولیه طرح را هم به ما بدهید ما آن را بررسی خواهیم کرد کاغذ محور است و هدف ما خودکفایی است.

* سخنان اهالی نشر و واردکنندگان کاغذ

* مهرآبادی: واردات و تولید در موضوع کاغذ دو بحث جدی است

مهرآبادی از ناشران دفاع مقدس و مدیر انتشارات فرهنگ گستر در این جلسه با بیان اینکه یا باید واردکننده باشیم یا تولیدکننده گفت: در حال حاضر بحث واردات مشکلاتی را به وجودآورده است، ما با تعدادی از دوستان مطلع در کار کاغذ وارد مطالعه شدیم تا در سه استان شمالی طرح بازیافت را بررسی کنیم، اما اقبال به تولید در کشور وجود ندارد، ما هیچ وقت نتوانستیم طرح های پیشنهادی را به جایی بقبولانیم.

وی با بیان اینکه دو سیاست در حال حاضر باید مشخص شود، اول اینکه واردات را حل کنیم و در بحث تولید جدی تر عمل کنیم، گفت: مطالعاتی انجام شده و ظرفیت اسمی و رسمی مصرف کاغذ کشور شناسایی شده است، با توجه به اینکه برای تولید کارخانه ها نیازمند آب هستیم، در سه استان شمالی، مکان هایی مناسبی شناسایی شدند.

وی در پایان گفت: بازیافت در دنیا حرف اول را می زند و لزوما واردات خمیر نیست، بلکه هر نوع ماده سلولزی قابل تبدیل شدن به کاغذ است، ضمن اینکه کشورهایی که صاحب این صنعت هستند با ما دشمنی چندانی ندارند، مثل هند که می توانیم برای همکاری با آنها روی آنها حساب کنیم.

* حسینی نیک: کارخانه کاغذی که لیوان و بشقاب یکبار مصرف تولید می کند

در ادامه عباس حسینی نیک مدیر انتشارات مجد در این نشست با بیان اینکه موضوع کاغذ اگر به سه بخش تقسیم شود به نتیجه خواهیم رسید، توضیح داد: مرتبه اول مباحث بلندمدت است، اینکه با موضوع کاغذ چگونه باید برخورد کنیم، مرحله بعد میان مدت و کوتاه مدت باید مدنظر قرار گیرد.

حسینی نیک تصریح کرد: در مرحله بلندمدت باید بگویم حوالی سالهای 48 و 49 کارخانه کاغذ پارس در هفت تپه افتتاح شد، علت اینکه این منطقه برای کارخانه کاغذ انتخاب شد این بود که حوالی کارون نیشکر تولید می شد و باگاس که تفاله نیشکر و جزو مواد اولیه کاغذ است در آنجا به دست می آمد، تفاله ها سوخته می شد، از این رو به این نتیجه رسیدند که آنجا کارخانه کاغذ احداث شود، کارخانه پارس به حدی مهم بود که پهلوی شخصا برای افتتاح آن حاضر شد و نوع کاغذ تولیدی این کارخانه به اندازه ای مطلوب بود که خواهان بسیار داشت.

وی اضافه کرد: اما در حال حاضر کارخانه وضعیت خوبی ندارد، ضمن اینکه حوالی سالهای 86 و 87 در دوران معاونت آقای پرویز، هیأتیاز انجمن ها و وزارت بهداشت برای بازدیدراهی شدیم، اما پس از مدتی کارخانه خریداری شد و مجدد به راه افتاد و مدتی بعد خبر آوردند که سقف های آن شکسته و آب به دستگاه ها ورود کرده و ضرر زده است و در حال حاضر بدون فعالیت است.

وی گفت: الان هم این کارخانه لیوان یکبارمصرف تولید می کند، در حالی که باید کاغذ تولید می کرد، در مجلس شورای اسلامی باید به تولید کاغذ اهمیت داده شود، آیا در شأن جمهوری اسلامی این است که کارخانه ای که کاغذ خوب تولید می کرده، بشقاب و لیوان یکبار مصرف تولید و صادر کند؟

این ناشر در بخش دیگر سخنان خود ضمن بیان اینکه در هفت تپه یک میلیون تن باگاس تولید می شود و با آن می توان 350 هزار تن کاغذ تولید کرد و پاسخ مصرف کاغذ کشور را داد، گفت: در طرح میان مدت بحث واردات مطرح است که بخشی مربوط به ارشاد می شود، شنیده می شود که کارگروه کاغذ چابک تر شده و درخواست های ناشران رسیدگی می شود، مجلس و بانک مرکزی نیز باید یاری دهنده باشند، در حالی که شنیده می شود به برخی دوستان ارز تخصیص نیافته است.

حسینی نیک، خرید و فروش کاغذ در این روزها را امنیتی و قضایی دانست و گفت: این نکته منفی است و باید راهکاری برای آن اندیشید تا کاغذ با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شود، در حالی که باید از سوی دیگر واردکنندگان کد شناسایی داشته باشندو مشخص شود چه مقدار کاغذ وارد کرده اند. این مسئله در میان مدت در حوزه واردات کاغذ مناسب خواهد بود.

مدیر انتشارات مجد به تل کوتاه مدت مشکل کاغذ هم اشاره کرد و توضیح داد: در مسئله کوتاه مدت، موضوع توزیع مطرح می شود، سامانه ای در ارشاد طراحی شده که کاغذها از آن طریق توزیع می شود و شرکت تعاونی ناشران آشنا مسئول آن است، در حالی که حجم وسیی از ناشران تنها ورود کاغذ را از یک شاهراه می بینند که رفع نیاز نمی کند. بضاعت ها قابل شناسایی است، اما ما در کوتاه مدت مشکل توزیع را داریم.

* اسماعیلی راد: نیاز مصرفی کاغذ ما 60 هزار تن است، هر چند آمارها قابل اتکا نیست

مهدی اسماعیلی راد مسئول کارگروه توزیع کاغذ به ناشران نیز در این نشست ابراز داشت: حوزه تولید را هیچ گاه جدی نگرفتیم که اگر گرفته بودیم مشکلات را نداشتیم، در حال حاضر کارخانه پارس صادرکننده خمیر کاغذ است و در حوزه ظروف یکبار مصرف فعالیت دارد، کارخانه ای در امیرآباد داریم که کاغذ کرافت تولید می کند، مازندران هم که کاغذ روزنامه و تحریر تولید می کرد الان توان کمتری دارد.

وی گفت: اگر بتوان کارخانه م ازندران را به بخش خصوصی واگذار کرد، این کارخانه می تواند نیاز نشر کشور را جوابگو باشد، زیرا نیاز مصرفی ما 60 هزار تن است، هر چند آمارها قابل اتکا نیست، چرا که تیراژها اغلب غیرواقعی هستند، اما در بحث واردات، مهمترین مشکل تخصیص ارز است، ما حدود دو ماه پیش از بانک مرکزی گزارش داشتیم که 100 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده در حالی که 14 میلیون دلار مصوبه کارگروه بوده است، در این میان باید میان حوزه مصرفی صنعتی و نشر تفکیک قائل شد. با توجه به آمار، 80 میلیون دلار برای وزارت صنعت بوده و تنها 14 میلیون برای ارشاد، پس کاغذی که از این مجرا به ما می رسد قطره چکانی است و با حجم گرانی همخوانی ندارد.

و ی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این حجم از تخصیص نه تنها پاسخگوی نیاز شب عید برای نمایشگاه کتاب نیست و با مصوبات همخوانی ندارد گفت: باید وارکنندگانی که توان دارند وارد میدان شوند، اما از سوی دیگر، تخصیص ارز و نبود آن از گرفتاری های امروز ماست، بانک مرکزی حوزه نشر و مطبوعات را باید از حوزه صنعت تفکیک کند. ما نمایشگاه کتاب را پیش رو داریم، بنابراین باید مشکلاتمان حل شود ودر این مسیر مجلس می تواند با بانک مرکزی تعامل داشته باشد.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه از سوی دیگر، قیمت گذاری ها به سرعت انجام نمی شود، در حالی که با قیمت های اعلام شده نیز برخی افراد حاضر به توضیح نیستند، گفت: تمام این مشکلات باید تا شب عید و نمایشگاه کتاب حل شود.

* صالحی: سه سوال که پاسخ به آنها تکلیف کاغذ را مشخص می کند

محمدرضا صالحی، رئیس انجمن ناشران کمک آموزشی نیز به حل این مسئله کاغذ در حال و آینده اشاره کرد و گفت: اگر به سه سؤال پاسخ دهیم، موضوع برای ناشران حل خواهد شد. اول اینکه آیا ارز تخصیصی به کاغذ رسیده یا نه، دوم اینکه آیا کاغذ وارداتی به ناشران رسیده است یا نه، و سوم اینکه آیا ناشر کاغذ را دریافت کرده و آن را مبدل به کتاب نموده است یا نه؟

وی در پایان سخنان خود گفت: تخصیص ارز مشخص است، وزارت صمت، ارشاد و بانک مرکزی مسئول هستند، زیرا ثبت سفارش صورت می گیرد، اما از سوی دیگر ارشاد می تواند با کمک از انجمن های متولی، از میزان تخصیص ارز به ناشران راهنمایی بگیرد.

* واعظ واردکننده کاغذ: محدودیت های ارزی و معامله با 4 ارز/ کانال های تائیدکننده کاغذ درست عمل نمی کنند

در ادامه این نشست تعدادی از واردکنندگان کاغذ نیز به بیان مشکلات خود پرداختند. واعظ از جمله واردکنندگانی بود که در این نشست با بیان اینکه نیازی که در حوزه های اداری و سایر حوزه ها غیر از فرهنگ است را هم باید جزو نشر درنظر بگیریم و تنها نمی توانیم درباره نیاز 50 هزار تن ناشران عمومی صحبت کنیم، گفت: راه حلی که ارائه می دهیم باید همه نیازهای صنعت را پوشش دهد و در واقع این نیاز 350 هزار تن است که حدود 400 میل یون دلار محاسبه می شود، این رقم بزرگی نیست اما بهتر است مجموعه هایی چون کارخانه های مازندران فعالیت هایشان مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا مشخص شود که چرا نیمه فعال و تع طیل هستند، زیرا تکنولوژی خوبی دارند، اما اشکال موجود که بعید می دانم تا نمایشگاه کتاب قابل حل باشد، کانال های تأییدکننده کاغذ هستند که به درستی کار خود را انجام نمی دهند.

به گفته این واردکننده، درباره کاغذ روزنامه باید بگویم نیاز ما در سال 35 هزار تن است، مجموعا 35 هزار دلار می شود، اما کانال ورودی ارشاد است و اگر یک متولی ناظر توزیع باشد، در بحث مطبوعات نباید مشکلی می داشتیم، هر چند ممکن است تاجر سوءاستفاده هایی داشته باشد، ولی نظارت می تواند کنترل کننده باشد.

* سلیمانی واردکننده کاغذ: بانک مرکزی باید اجازه ثبت سفارش با ارز متقاضی را بدهد

سلیمانی دیگر وارکننده کاغذ نیز در جملاتی کوتاه گفت: ما در زمان تحریم به سر می بریم، جالب اینجاست که تا پیش از این با لیر، درهم و یورو می توانستیم در کنار سایر ارزها تبدیل داشته باشیم، اما در حال حاضر تنها با یوآن، روپیه و وون کره جنوبی می توانیم فعالیت کنیم، اما مشکل دوم ما روابط رانتی خاص در تخصیص ارز است، از این رو، تنها به برخی واردکنندگان خاص ارز تخصیص می یابد و شرکت های جدید نمی توانند ثبت سفارش کاغذ کنند، از این رو 8 شرکت قدیمی نبض بازار را به دست گرفتند،در حالی که اگر ارز متقاضی از سوی وزارت صمت و بانک ارائه شود، قیمت کاغذ 40 درصد از بازار پایین تر خواهد بود. ما اگر در پی راهکار سریع هستیم، بانک مرکزی باید اجازه ثبت سفارش با ارز متقاضی را بدهد، در این صورت قیمت کاغذ که بندی 400 تومان است، بین 225 تا 230 هزار تومان خواهد شد، از سوی دیگر، ارز متقاضی به نفع دولت، ارشاد و صمت است.

و ی در پایان گفت: بحث تحریم جدی است، خصوصا سوئیچینگ بارنامه ها، اگر سورس ها را اضافه کنیم لینک ها افزوده خواهد شد. روز گذشته دینار عراق هم به 4 ارز مذکور اضافه شد، اما مشکلی از ما حل نخواهد کرد، چرا که در عراق زیرساخت سوئیچینگ وجود ندارد.

* قدیانی: کاغذ کتاب گلاسه کودک و نوجوان این روزها نایاب شده است

نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی هم در این نشست، نیاز کاغذ کشور را 120 هزار تن دانست و گفت: کاغذ کتاب گلاسه کودک و نوجوان این روزها نایاب شده است، نظارت بر قوانین باید افزایش یابد، ما شاهدیم که سازمان امور مالیاتی با تغییر یک مدیرکل خود قوانینش عوض می شود و این باعث می شود ارتباط ها قطع شود. من نمی گویم به کاغذ ارز 4 هزار و 200 تومانی بدهید یا ندهید، اما فراوانی کاغذ باید در کشور نمایان شود، مگر ما در دهه هفتاد کاغذ ارزان نمی دادیم؟ و کنترل نداشتیم؟ پس چرا در حال حاضر نداریم؟

* تورانیان: کاغذها را با ماشین های سنگین به گاوداری های اطراف شهر می برند!

تورانیان مدیر انتشارات شهراب و عضو هیأت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم گفت: من به عنوان شاگرد صنعت نشر اینجا صحبت می کنم، کاغذ دارای بحث مفصلی است که پیرامون آن سالها صحبت شده، اما نتیجه ای نداشتیم. ما بیشتر از اینکه فکر واردات باشیم، باید به بحث خودکفایی و بازسازی کارخانه ها فکر می کردیم، اما هیچ وقت نیندیشیدیم و کسی آن را جدی نگرفت. واقعیت قضیه آنجاست که منافع مافیا در واردات بود و هیچ گاه اجازه ندادند روی کاغذ اساسی کار شود. با داشتن ده ها کارخانه در کشور و ماده اولیه آن، اما هر سال میلیون ها تن باگاس را آتش می زدند و امروز به خاطر عدم نظارت، به جای تولید کاغذ، خمیر کاغذ را صادر کرده و می فروشند و کسی نظارتی بر آنها ندارد، اراده ای هم بر حل مشکل نیست.

تورانیان گفت: برخی مسئولان توجهی نمی کنند، ما می گوییم در جنگ اقتصادی هستیم، اما آنها با قضایا راحت برخورد می کنند، ولی زمانی که بحران کاغذ به جایی می رسد که حیات و ممات نشر را تحت تأثیر دارد، متأسفانه فکر مسکن موقت هستند، در حالی که کاغذ به عنوان کالای اساسی مطرح است.

عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: دولت کنونی بی تدبیر و دولت ناامیدی است، دولت برای امروز ما چه پیش بینی کرده بود؟ به حدی بی توجهی شده که وارد کنندگان کاغذها را با ماشین های سنگین به سمت گاوداری های اطراف شهر می برند، تعزیرات و نیروهای نظارتی باید وارد شوند، اما شاهد حرکتی نیستیم. آنها که به مردم و ناشران تعهد داشتند، با هر قیمتی که خواستند کاغذ را فروختند، در حدی که امروز ناشر قادر به تولید نیست.

وی گفت: اگر قرار است مشکل حل شود، مشکل ضمانت تخصیص ارز حل شود، باید ضمانت ارزی رعایت شود.

* امینیان: بیشترین اجزای کتاب وارداتی هستند و برای رسیدن به خودکفایی نیازمند سند ملی هستیم

در ادامه امینیان هم در سخنانی کوتاه گفت: اگر کتاب را به عنوان مسئله اصلی درنظر بگیریم، بیشترین اجزای کتاب وارداتی هستند و برای رسیدن به خودکفایی نیازمند سند ملی هستیم.

وی در پایان سخنان خود گفت: کارخانه کاغذ پارس با تخصیص یورو می توانست نیاز نشر کشور را تأمین کند، اما برای آن سرمایه گذاری نشد، مافیای کاغذ در برابر تولید داخلی مقاومت می کند و سعی دارد واردات را برجسته کند، چرا که در آن رانت و فساد وجود دارد و از همه مهم تر برای کشور وابستگی ایجاد می کند.

* حسینی: سند ملی خودکفایی کاغذ را تدوین کنیم و افق خودکفایی هم 1404 باشد

در پایان این نشست، حسینی مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم گفت: نقش کاغذ در صنعت نشر شبیه نقش دلار در اقتصاد کلان کشور است، سهم کاغذ از تولید کتاب سهم قابل ملاحظه ای نیست اما اثرش ماندن دلار در اقتصاد کلان است.

وی با بیان اینکه بحث مواد اولیه در صنعت چاپ هم از مشکلات دیگر است، گفت: یکی از مشکلات ما عدم توانایی ناشران در مبلغ حواله کاغذ است، اغلب 72 ساعت برای ناشر زمان تعیین می شود تا مبلغ را تأمین کند، اما مشکلات نقدینگی این اجازه را نمی دهد. در حال حاضر میانگین قیمت کتاب صفحه ای 200 تومان است و تصاعدی در حال افزایش است، نظارتی هم بر قیمت ها وجود ندارد. ما به عنوان مجمع ناشران انقلاب اسلامی باید سند ملی خودکفایی کاغذ را تدوین کنیم و زمانش هم باید برای افق خودکفایی 1404 باشد.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : همسو نیوز ایرانا پایگاه خبری تحلیلی حرا

خبرگزاری مهر -گروه فرهنگ،: حذف و تعطیلی بسیاری از برنامه های فرهنگی در نهادها، سازمان ها و فرهنگسراهای سطح شهر تهران؛ بسیاری از هنرمندان را دل آزرده و خسته کرده است. کاهش بودجه های سراسری در همه حوزه های فرهنگی بخشی از ماجراست و چگونگی دخل و خرج نهادهای فرهنگی با همین بودجه محدود موضوعی دیگر. اسماعیل امینی و صابر قدیمی دو شاعر برجسته ایرانی نقدهای بسیاری به وضعیت نسبت فرهنگ و نهادهای دولتی دارند. این دو شاعر هفته گذشته در آخرین روزهای سال 1396 به خبرگزاری مهر آمدند و گلایه های خود از این وضعیت را رسانه ای کردند. نقطه تاکید آنها بر روی ساختار سازمان های فرهنگی هنری بود. آنان معتقد بودند که اگر هنرمندان عرصه فرهنگ و ادب را خالی کنند دشمنان و رقیبان با استفاده از پول و امکانات و بدون محدودیت اخلاقی و دینی مخاطب را به سمت خود می کشانند و ذهن جامعه ایرانی را را با ابتذال پُر می کنند.

امینی معتقد است باید با پشتوانه عظیم فرهنگی که داریم قدر سرمایه هایمان را بدانیم و آگاه باشیم که عرصه فرهنگ، عرصه آزمون و خطا نیست و در این 40 سال دیده ایم که جواب نمی دهد. باید ثابت تر، جامع تر و برای مدت طولانی سرمایه گذاری کنیم.

برخی از مدیرانی که به عنوان مسئول فرهنگی فعالیت دارند، افرادی سیاسی هستند و دغدغه فرهنگی ندارند. اسماعیل امینی شاعر و پژوهشگر دراین باره می گوید: نگاهی در دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری ما وجود دارد که غالباً فکر می کند کار فرهنگی به معنی هزینه کردن و سروصدا ایجاد کردن است، تصورشان این است اگر از بودجه های فرهنگی کشور برای فعالیت، نشست یا جلسه ادبی فرهنگی هزینه می کنند باید بازتاب و حاصلی برای مدیر آن مجموعه یا دستگاه داشته باشد و عمده این آدم های مدیر چون افرادی سیاسی هستند و نه فرهنگی، منظورشان از بازتاب، واکنش های سریع رسانه ای است، بنابراین به فعالیت های درازمدت و بنیادین به چشم ضرر نگاه می کنند. مثلاً فرض کنید اگر در آموزش و پرورش المپیاد با شکوه برگزار شود، سروصدا کند و رسانه ها و خبرنگاران حضور داشته باشند، مسئولان خوشحال می شوند که این کار مقطعی را انجام دادند درحالی که می توانند کلاس های بیشتری را بسازند تا به جای کلاس های 40 نفره، کلاس 20 نفره تشکیل شود و بچه ها بهتر درس بخوانند این سرمایه گذاری برای آینده است.

تصور مدیران برای انجام فعالیت های فرهنگی، بازتاب سریع و فعالیت های پُر سر و صدا است

امینی ادامه می دهد: ما در جشن سالگرد انقلاب اسلامی از این کارهای سرعتی و نمایشی زیاد دیدیم، فرض کنید کیک 40 متری درست کرده بودند تا جشن بزرگی برپا کنند، خب کیک 40 متری دو ساعت آن افراد مشتاق را سرگرم می کند ولی حاصل آن چه می شود؟ در حالی که اگر به جای آن کیک، 40 کتاب خوب (به عنوان تحولات فرهنگی 40 سال اخیر) منتشر می کردند ماندگارتر بود. علت اصلی این است که عمر مدیریت، مدیران فرهنگی بسیار کم است اولاً آدم های سیاسی هستند و با تحولات سیاسی به سرعت تغییر می کنند ثانیاً نسبت به عملکرد مدیران قبلی که از جناح قبلی بودند، بدبین هستند، در نتیجه اولین کاری که می کنند کارهای قبلی را تعطیل می کنند. با توجه به سال ها فعالیتم در حوزه های فرهنگی، شاهد بوده ام که هنرمندان با زحمت و خون جگر خوردن یک دوره فرهنگی، جلسه ادبی یا جشنواره ای را میان مردم جا می اندازند، ولی به محض تغییر مدیر، همه چیز برچیده می شود. مثلاً جشنواره شب های شهریور که اوایل دهه هشتاد برگزار می شد هزاران شاعر در این جشنواره شرکت می کردند و آثار می فرستادند، با اینکه جشنواره کم هزینه ای بود با تغییر مدیریت، این جشنواره را تعطیل کردند.

دستگاه های فرهنگی معمولاً اعتبارات و بودجه هایشان را در درجه اول صرف حقوق، مزایا و امکانات رفاهی کارکنان و کارمندان می کنند بنابراین پولی برای اجرای برنامه فرهنگی نمی ماند.

معمولاً تصور مدیران برای انجام فعالیت های فرهنگی، بازتاب سریع و فعالیت های پُر سر و صدا است در حالی که کار فرهنگی بازه زمانی طولانی مدت را می طلبد، امینی می گوید: بدون شک، ثمربخشی فعالیت فرهنگی، دیربازده است با برگزاری رویدادهای مفید، حاصل آن را در 10 یا 15 سال بعد می بینیم. مثلاً در دوران مجله سروش نوجوان ، که قیصر امین پور مسئول آن بود به اندازه چند دانشگاه کار کرد بچه های نوجوان را جمع کرده بود تا شاعری، نویسندگی، عکاسی و روزنامه نگاری یاد بگیرند. شاید کسی به یاد نداشته باشد این افرادی که در حال حاضر به جامعه خدمت می کنند از شاگردان قیصر و مجموعه سروش نوجوان باشند. اما مدیران امروزه دوست دارند که به یاد و خاطره همگان باشد که در دوره مدیریت شان چه رویداد و اتفاقاتی رخ داده است. مشکلی دیگری که در حوزه فرهنگ وجود دارد معمولاً مدیران همراه شان تعدادی از دوستان، یاران و حواریون هستند که مجبورند به آنان خدمات برسانند. بنابراین با قرار گرفتن در جایگاه مدیریتی، کارشناسان قدیمی را اخراج می کنند و به اصطلاح آدم های آشنا و دوستان شان را جایگزین می کنند. بودجه های اصلی هم به این افراد اختصاص می دهند به جای اینکه خرج امورات فرهنگی کنند.

کسی اعتنایی به خدمات فرهنگی در جامعه نمی کند

امینی درباره حذف برنامه ها و جلسات ادبی و اختصاص دادن بودجه آن ها به کارمندان و مدیران، می گوید: دستگاه های فرهنگی معمولاً اعتبارات و بودجه هایشان را در درجه اول صرف حقوق، مزایا و امکانات رفاهی کارکنان و کارمندان می کنند بنابراین پولی برای اجرای برنامه فرهنگی نمی ماند. با آن که هزینه های فعالیت های فرهنگی معمولاً زیاد هم نیست. زمانی در یکی از فرهنگسراها جلسات ادبی داشتم، روزی وارد اتاقی شدم که 14 یا 15 نفر دور هم نشسته اند فکر کردم مراجعه کننده هستند از مسئول دفتر پرسیدم که این افراد چه کسانی هستند؟ گفت این ها مشاور رئیس اند! یک فرهنگسرا 15 مشاور داشت و همه هم با یکدیگر فامیل بودند در حالیکه با حذف حقوق یکی دو نفر از این افراد می توانستند 4 یا 5 رویداد فرهنگی خوب برگزار کنند. متأسفانه مدیران فرهنگی، مدیریت مکان های فرهنگی را به عنوان قلمرو خود نگاه می کنند و به این مصیبت گرفتار شدیم که کسی اعتنایی به خدمات فرهنگی در جامعه نمی کند.

او ادامه می دهد: ما هر عرصه ای را در حوزه فرهنگ و ادبی خالی کنیم، قطعاً خالی نمی ماند زیرا دشمنان و رقیبان ما با استفاده از پول و امکانات تکنولوژیک و با توجه به این که محدودیت اخلاقی و دینی هم ندارند، مخاطب را به سمت خود می کشانند و ذهن بچه های ما را به جای اینکه با فرهنگ، ادبیات و آثار هنری صحیح و ارزشمند پُر کنند با ابتذال پُر می کنند. نتیجه اش آن را می بینیم که در فضای مجازی مشکلات و بحران هایی ایجاد می کنند، زیرا سوار ذهن نسلی می شوند که از خدمات فرهنگی، آموزش و ارتباط صحیح رسانه ای بی بهره بوده است.

اولین کار این است که این امورات فرهنگی نباید به دست سیاستمداران بیفتد و به عنوان مدیر انتخاب شوند

صابر قدیمی درباره رویکرد سازمان های فرهنگی هنری کشور می گوید: حقوقی که کارمندان نهادهای مختلف فرهنگی دریافت می کنند، بیش از 90 درصد بودجه سازمان های فرهنگی کشور صرف حقوق کارمندانی می شود که اکثریت آنان اطلاعات ابتدایی پیرامون فرهنگ و هنر را ندارند. اگر با این افراد درباره مسائل و مشکلات جوانان در حوزه فرهنگ صحبت کنیم اطلاعات ندارند. همچنین کارشناسان فرهنگی غالباً فامیل مدیر یا مسئولی هستند که هیچ هنری ندارند و تخصص خاصی هم ندارند، اما او را در جایگاه مسئول فرهنگی می بینیم البته تنها نماد مسئول فرهنگی این است که در ظاهر باید یکسری مسائل را حفظ کند. این کارها را که انجام داد حق نداریم حتی انتقادی به آنان وارد کنیم زیرا نقد ما به این فرد توهین به نماینده فرهنگی مملکت است. چند سال پیش سازمان فرهنگی هنری برنامه ای برگزار کرد به عنوان آزادسازی کبوتر بودجه این جشنواره را مسئولان صحبت کنند که چند میلیون پولش بود. (کبوتر در مکان های مختلف از غرب کشور آورده بودند که در شرایط خاص این ها را آزاد می کردند، تنها مخاطبان این برنامه گربه های محل بودند زیرا می دانستند که کبوتران قابلیت پرواز ندارند.) و در حال حاضر گربه هایی هستند که در حال خوردن کبوتران فرهنگ ما هستند و علت آن بی تدبیری برخی از مسئولان است.

مسئولان خودشان را نسبت به بالادستی ها جوابگو می دانند نه نسبت به مردم!

قدیمی ادامه می دهد: در سازمان های فرهنگی هنری اگر جشنواره ای برگزار و کتابی منتشر می شود 100 صفحه کتاب، 90 صفحه اش مقدمه مسئول است. ما نمی دانیم اگر بگویند خروجی فرهنگی فعالیت های مسئولان را نام ببریم، به چه چیزی اشاره کنیم. با توجه به اینکه چند وقت پیش بودجه ها مشخص شد که بنیادها و سازمان های فرهنگی چه میزان بودجه دریافت می کنند اما خروجی فرهنگی آنان بسیار ضعیف است. در حالی که اگر بودجه آنان کم شود اعتراض می کنند ولی خروجی خوبی ارائه نمی دهند کسی هم از آنان سوالی نمی پرسد! مثلاً برای ایرانیان خارج از کشور برنامه هایی اجرا می کنند که خروجی ارزشمندی ندارد! البته درباره فرهنگسراها هم باید بگویم مسئولی که دلسوز است و هنرمندان را به سمت سازمان های فرهنگی سوق می دهد مسئول جدید که می آید تمام برنامه ها را به سرعت قطع می کند و جلسات و نشست های ادبی را تعطیل می کند به بهانه اینکه برنامه های دیگری را جایگزین کند.

امینی درباره راه حل اصلاح این قواعد و چارچوب های رایج اشتباه می گوید: اولین کار این است که این امورات فرهنگی نباید به دست سیاستمداران بیفتد و به عنوان مدیر انتخاب شوند. من که به عنوان معلم فعالیت دارم اگر کار سیاسی به من محول کنند توانایی انجام آن کار را ندارم. اما افرادی که سیاست مدار هستند نمی گویند که ما تخصص نداریم احساس می کنند کار فرهنگی نیازی به تخصص ندارد. یعنی اگر کسی قصد تعویض روغن اتومیبیل اش را داشته باشد به دست متخصص اش می سپارد اما کار فرهنگی را به راحتی به دست هر کسی می سپارند. ما می بینیم اگر مسئولیتی را به اهلش بدهند قطعاً پیشرفت و موفقیت را در آن سازمان خواهیم دید مثلاً در حال حاضر مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به عهده فاضل نظری گذاشتند که در همین روزگار کمبود بودجه، فعالیت های خوبی در کانون دارد. زیرا کار را می شناسد مردم و هنرمندان هم او را به خوبی می شناسند. زمانی که به اهلش می سپاریم قطعاً اتفاقات خوبی می بینیم.

امینی ادامه می دهد: بخشی دیگر وجود این مشکلات این است که مسئولان خودشان را نسبت به بالادستی ها جوابگو می دانند نه نسبت به مردم! این از همه چیز بدتر است. یعنی برنامه، جلسه ادبی یا رویداد و جشنواره ای که برگزار می کند برای رضایت مخاطبان و مردم نیست بلکه تهیه و ارائه گزارش برای بالادستی اش است. ببینید آسیب فرهنگی همانند ترکیدن لوله آب نیست که سریعاً متوجه معضل شویم، آسیب فرهنگی به تدریج همه چیز را خراب می کند. چنان که می بینیم به لحاظ فرهنگی در چه وضعیتی به سر می بریم. با توجه به اینکه بنیان انقلاب اسلامی بر تحولات و ارزش های فرهنگی بوده است، اما امروزه به این موقعیت رسیده ایم که متأسفانه ابتذال جای همه چیز را می خواهد پُر بکند، مشتری ابتذال نسبت به آثار فرهنگی بیشتر شده، کتاب منتشر می شود ولی کسی کتابی نمی خواند تمام این ها به این معنی است که ابتذال آمده جای فرهیختگی و فرزانگی را گرفته است در حالیکه ما نمی خواستیم این گونه شود زیرا کار را به نااهل سپرده ایم.

فرهنگسراهای ما بنگاه اجاره سالن شده اند

قدیمی می گوید: اخیراً سازمان فرهنگی هنری اکثریت برنامه های فرهنگی را حذف کرده و بودجه زمستان را برای کلیه بخش های فرهنگی صفر کرده است. به فرهنگسراها اعلام کردند که برنامه های فرهنگی را انجام ندهید. به غیر از برنامه هایی که بتوانند بر روی آن ها مانور بدهند. در حالی که کلیه خانه فرهنگ، جلسات ادبی، برنامه قند و نمک آقای بیابانکی و... را تعطیل کردند. برنامه های خانه ترانه را که دکتر افشین یداللهی سال های سال بدون دریافت یک تومان از سازمان فرهنگی هنری، برگزار کرد، اوضاع به گونه ای شد که گفتند اگر بخواهید برنامه یا جلسه ای داشته باشید باید پول سالن را پرداخت کنید، در حال حاضر فرهنگسراهای ما بنگاه اجاره سالن شده اند. زمانی که وارد فرهنگسراها می شویم با برنامه های سطحی مواجه می شویم، چرا فرهنگسراهای ما به این نقطه رسیدند؟ در حال حاضر بیش از 20 نشست ادبی که در مراکزسازمان فرهنگی برگزار می شده، تعطیل شدند و مسئولان باید پاسخگوی این مسئله باشند! البته یکی از مشکلات ما سکوت هنرمندان است، سکوت هنرمند دربرابر این اتفاقات دردناک خواهد بود.

تمام دغدغه ها مدیران در این حد شده که پشت میزشان بشینند و آن را حفظ کنند و به سمت ریاکاری می روند. پیشنهاد می کنم مدیران فرهنگی شعر استاد زرویی تموم فکر و ذهنمون همینه / که هیشکی پشت میزمون نشینه بخوانند

امینی ادامه می دهد: ببینید بنیان این فرهنگسراها را آقای غریب پور پایه گذاری کرد، زمانی در فرهنگسرای بهمن خانواده آقای کامکار کلاس موسیقی برگزار می کردند که برای بچه های جنوب شهر همانند رؤیا بود در کلاس های آقایان کامکار شرکت کنند و از آن ها موسیقی و نوازندگی و خوانندگی یاد بگیرند، استاد شجریان 10 شب در فرهنگسرای بهمن برنامه اجرا کرد. یعنی حضور آقای غریب پور اعتمادی را ایجاد کرده بود که استادان بزرگ در فرهنگسراها کلاس های آموزشی می گذاشتند و مردم استفاده می کردند. به محض اینکه مدیر فرهنگسرا تغییر پیدا کرد همه این برنامه ها تعطیل شد و به جای برگزاری کلاس های آموزشی، شب و روز آش رشته و شله زرد پخش می کردند. یک زمان سازمان فرهنگی هنری گنجینه الاسرار عمان سامانی را تولید کرده بود به محض دیدن کتاب احساس کردم چه کتاب نفیسی است تا کتاب را برداشتم و باز کردم سریعاً سرجایش گذاشتم، زیرا تمام مطالب را از اینترنت کپی کرده بودند. حتی ایرادات تایپی را هم نگرفته بودند. این موضوعات به شکلی نیست که بخواهیم از اینترنت برداریم باید از نسخه های اصیل و معتبر باشد تمام این موارد نشان دهنده این است که مدیران حوزه کارشان را نمی شناسند.

قدیمی می گوید: تمام دغدغه ها مدیران در این حد شده که پشت میزشان بشینند و آن را حفظ کنند و به سمت ریاکاری می روند. پیشنهاد می کنم مدیران فرهنگی شعر استاد زرویی تموم فکر و ذهنمون همینه / که هیشکی پشت میزمون نشینه بخوانند.

امینی درباره اینکه فرهنگ اولویت صدم مسئولان فرهنگی قرار گرفته است، ادامه می دهد: برای اینکه فرهنگ را جدی نمی گیریم. شما فرض کنید اگر گرسنه شویم بلافاصله به این فکر می کنیم که گرسنگی مان را رفع کنیم. گرسنگی فرهنگی، هنری، علمی و معرفتی بروز بیرونی ندارد اما اینگونه نیست نسل جوانی را که گرسنه گذاشته ایم به همان شکل روزگار خود را بگذرانند. هر آت وآشغالی را که به دست اش برسد را مصرف می کند تا بخشی از روحش را، که نیازمند خوراک فرهنگی است جواب بدهد، این است که می گویم ابتذال جای همه چیز را پُر کرده است. دانشجو یا نوجوانی که مطالعه نمی کند، قطعاً خوراک فرهنگی دیگری را جایگزین آن ها می کند. گرسنگی فرهنگی به هیچ عنوان قابل تحمل نیست وقطعا جایش را ابتذال پُر می کند.

صداوسیما از ابتذال پُر شده است

امینی می گوید: شما صداوسیما را که نگاه کنید، می بینید سرتاپایش را ابتذال گرفته است. هر زمان که تلویزیون را روشن می کنم شاید ده دقیقه بیشتر تحمل دیدن اش را ندارم از بس که حرف های نازل می زنند. البته بعضی از این تغییرات بسیار ظریف هستند که شاید بسیاری از افراد متوجه موضوع نشوند مثلاً فرض کنید به جای خدانگه دار می گویند مراقب خودتان باشید این جمله را بی بی سی سر زبان ها انداخت برای اینکه خدانگه دار را جمع کند زیرا این کلمه بنیان اعتقادی دینی دارد و مراقب خودت باش یعنی خودت مراقب خودت باید باشی! یا مثلاً انرژی مثبت به من دادید این انرژی مثبت یعنی انکار معنویت، به جای اینکه بگویند برای بازیکنان در استادیوم دعا کنید می گویند انرژی مثبت خود را بفرستید من هر چی نگاه کردم انرژی در اطراف خودم ندیدم آخر این چه حقه بازی است که درآورده اند. این انرژی مثبت از عرفان الحادی آمد و جای دعا و توسل را پُر کرد. مثلاً می گویند آمدی به برنامه با خودت چقدر انرژی آوردی! اصلاً انرژی مثبت و منفی در فرهنگ ما نبوده است. کسانی که بر این امور نظارت و تصمیم گیری می کنند چون به حدی به سیاست حساس اند به این موضوعات فرهنگی توجهی ندارند. مثلاً اگر بگویند گوشه ابروی فلان سیاستمدار کج است سریع آن برنامه را تعطیل می کنند اما تا دلتان بخواهد الحاد، انکار متافیزیک و فرهنگ دینی، انکار زبان فارسی در برنامه ها می بینیم و کسی اعتراضی ندارد البته تمام این تغییرات به صورت تدریجی اعمال شده است.

اخیراً سازمان فرهنگی هنری اکثریت برنامه های فرهنگی را حذف کرده و بودجه زمستان را برای کلیه بخش های فرهنگی صفر کرده است. به فرهنگسراها اعلام کردند که برنامه های فرهنگی را انجام ندهید. به غیر از برنامه هایی که بتوانند بر روی آن ها مانور بدهند

امینی درباره برخی ممیزی ها در حوزه فرهنگ و رسانه می گوید: ما به عنوان کسانی که در حوزه فرهنگ فعالیت داشتیم باید مراقب باشیم که موضوعات را به گونه ای بیان کنیم تا به کسی برنخورد و این سخت بود، گاهی اوقات هم مباحثی خط قرمز به حساب می آمد که باعث تعجب بود. مثلاً زمانی که استاد زرویی ستون طنزش در همشهری (اصل مطلب) تعطیل شد به خاطر تلاقی موضوعی بود که استاد زرویی هم از آن خبر نداشت اما متأسفانه ستون اش را تعطیل کردند. کار کردن با مدیران سیاسی همانند راه رفتن بر روی میدان مین است. یا دوره ای به روزنامه بخشنامه شده بود که درباره نرخ مرغ و تخم مرغ ننویسیم، آخر چطور مرغ خط قرمز می شود؟ بسیاری از کارها در رادیو و تلویزیون و مجامع فرهنگی افتاده به دستان کسانی که تولید انبوه ابتذال می کنند و خیلی هم راحت این کار را انجام می دهند، تعمدا زبان و شعر فارسی را تخریب کرده اند، آن مدیر یا مسئول حساسیتی ندارد شعری که خوانده می شود اشتباه است یا درست زیرا از این مسائل اطلاعات ندارند. به نظرم کسانی که در حوزه فرهنگ کار می کنند باید مطالبه گری داشته باشند موضوع فرهنگ و هنر زنگ تفریح نیست، دشمنان و رقیبان بسیار جدی در این زمینه کار می کند نباید عرصه را برای آن ها خالی کنیم. البته نقطه قوت دشمنان دو موضوع است اینکه خط قرمز اخلاقی و دینی ندارند و دیگر اینکه تکنولوژی قوی دارند که ما نداریم. ولی در عوض ما پشتوانه عظیم فرهنگی داریم، هنرمندان برجسته داریم که باید قدر این سرمایه ها را بدانیم، باید بدانیم عرصه فرهنگ، عرصه آزمون و خطا نیست زیرا در این 40 سال دیده ایم که جواب نمی دهد. باید ثابت تر و جامع تر و برای مدت طولانی سرمایه گذاری کنیم.

منبع: مهر

لینک خبر :‌ طلوع خوزستان
گاج مارکت قصد ارائه مستقیم کتاب با سقف تخفیف 50درصدی را دارد. این در حالی است که حذف شبکه توزیع و ارائه تخفیف های نامتعارف از حساسیت های صنعت نشر به شمار می آید.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ، عصر یکشنبه؛ 12 اسفندماه واحد پردازش فروشگاه آنلاین گاج مارکت با حضور جمعی از اهالی فرهنگ افتتاح شد. قرار است این فروشگاه در شکل و شمایل جدیدی فروش اینترنتی کتاب را ارایه کند و در فروش اینترنتی کتاب، کسب و کار در این حوزه را تغییر دهد.

اکنون گاج مارکت با راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی قصد دارد به کمک توسعه ویترین کتاب بیاید و با بومی کردن سایت آمازون به عنوان یک تجربه موفق جهانی نمونه ای قابل قبول از فروش اینترنتی را دنبال کند. در این میان فروش کتا ب های همه ناشران، انواع لوازم التحریر، DVD آموزشی، اسباب بازی و دسترسی به اطلاعات کتاب ها و فروش ارزی کتاب برای ایرانیان خارج از کشور از جمله اقداماتی است که این مجموعه دنبال می کند.

این فروشگاه از مرداد ماه سال گذشته فعالیت خود را با فروش کتاب های آموزشی و کمک آموزشی آغاز کرد و از اردیبهشت ماه امسال فروش کتاب های عمومی نیز به رسته فعالیت های آن افزوده شده است. به گفته مدیران این مجموعه، گاج مارکت با بیش از یک هزار و 500 ناشر در حوزه های مختلف ارتباط کاری دارد و حدود 85 هزار عنوان کتاب بر روی سایت اینترنتی آن به فروش می رسد که 10 درصد کتاب ها آموزشی و 90 درصد دیگر عمومی است.

ضرورتی که ملاحظاتی را می طلبد
شاید بتوان گفت فروش اینترنتی کتاب در بستر وب یکی از راهکارهای توسعه ویترین کتاب باشد، زیرا در شهرهای کوچک و کم جمعیت، کتاب فروشی های فعال بسیار اندک اند و فروشگا ه های اینترنتی باعث تغییر رویکرد کسب و کار می شود. در واقع یکی از چالش های صنعت نشر در ایران شبکه توزیع کتاب است و اگرچه ناشران هر سال عناوین متعددی با توجه به نیاز مخاطبان تالیف و تدوین می کنند اما در دسترس نبودن کتاب برای مخاطبان مشکل به شمار می آید. البته باید در نظر داشت که فعالیت کتاب فروشی های اینترنتی ملاحظاتی را می طلبد تا در این میان، کتاب فروشی های موجود در کشور در مضیقه قرار نگیرند.

کمتر از دو دهه می شود که فروش اینترنتی در ایران رواج و توسعه پیدا کرده است و در میان آن ها فروش اینترنتی کتاب عمر کمتری نسبت به دیگر کالاها دارد. استفاده از ظرفیت های فضای مجازی در راستای رونق بخشیدن به کسب وکارهای سنتی و ایجاد روش های نوین در تجارت، اتفاقی است که جهان در دهه های اخیر به سمت آن حرکت کرده است. اما نکته قابل توجه این است که امکانات نوین نباید باعث تضعیف فضای کار در قالب های پیشین باشد. به عنوان مثال در حوزه کتاب، فروشگاه های اینترنتی بزرگی در جهان مشغول کارند که دسترسی کتاب را برای مخاطبان تسهیل می کنند، اما از آنجا که ارائه تخفیف های بالا از سوی این شرکت ها می تواند به ضرر کتاب فروشی های کوچک در شهرهای مختلف تمام شود، ارائه تخفیف های نامتعارف در ارائه کتاب از سوی شبکه های نوین غیرقانونی اعلام شده است.

پردازش و ارسال در گاج مارکت
واحد پردازش گاج مارکت در کیلومتر 14 جاده مخصوص قرار دارد و نمونه ای از الگوهای بین المللی در حوزه فروش اینترنتی کتاب به شمار می آید. یک سوله بزرگ که حجم زیادی کتاب را در دل خود جای داده است و حدود 160 نیروی کار را در اختیار دارد. کتاب هایی که از ناشران خریداری می شود مستقیم به این انبار ارسال می شود و کتاب ها پس از ورود به انبار به دلیل جلوگیری از آسیب احتمالی، توسط دستگاه های شرینک بسته بندی شده و سپس برای هر کالا یک کد سریال روی آن ها چسبانده می شود.

پس از این مرحله نوبت بررسی سفارش های اینترنتی توسط کارشناسان این حوزه است. در این مرحله افرادی در انبار حضور دارند که به صورت آنلاین سفارش ها را چک می کنند و بعد از آماده سازی داخل یک سبد می گذارند و این کتاب ها توسط ریل متحرک به بخش بسته بندی ارسال و سپس برای ارسال به شرکت پست برای رساندن به دست مشتریان آماده سازی می شوند.

استفاده از ظرفیت وب برای فروش کتاب
در این زمینه مصطفی جوکار؛ مدیر انتشارات گاج با اشاره به تفاوت های این فروشگاه نسبت به سایر فروشگاه های کتاب اینترنتی گفت: ما در این فروشگاه یک کپی از شرکت آمازون داریم که من در سال 2004 از انبار این شرکت داشتم و سعی کردم آن را بومی کرده و در کشور پیاده کنم و تمایز ما این است که ما به تنهایی وب سایت نیستیم بلکه برای همه کتاب ها معرفی آورده ایم و امکانات مختلفی برای خرید راحت تر کتاب برای مشتریان پیش بینی شده است

وی با اشاره به کمبود ویترین کتاب در سال های مختلف عنوان کرد: خوشبختانه طی ده سال اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه توسعه کتابفروشی ها اقدامات خوبی انجام داده است و استفاده از طرح کاربری مسکونی برای کتابفروشی ها همچنین معافیت مالیاتی کتابفروشان نمونه ای از این اقدامات و پیگیری ها به شمار می آید.

وی ادامه داد: معتقدم که دست اندرکاران حوزه نشر باید همه تلاش خود را انجام بدهند تا کتاب هایی که سالانه توسط ناشران منتشر می شوند به خوبی دیده شوند، اما شاید بتوان ادعا کرد ما تنها کشوری هستیم که هفت هزار ناشر یا به اصطلاحی تولیدکننده داریم اما تنها سه هزار کتابفروشی و فروشگاه عرضه کتاب داریم که قابل تامل است.

جوکار همچنین به سیستم سنتی کتابفروشی ها اشاره کرد و افزود: متراژ کتابفروشی ها اغلب کوچک است و کتابفروشان نمی توانند کتاب ها را به درستی پشت ویترین قرار دهند، همچنین فقط کتاب های پرفروش ناشران را خریداری می کنند در حالی که بستر وب و اینترنت این محدودیت ها را از بین برده است و ما با تکیه بر این ظرفیت ها گاج مارکت را راه اندازی کردیم.

تعیین تخفیف با نظر ناشر(!؟)
یکی از موضوعات قابل نقد در بحث فروش اینترنتی کتاب، عرضه کتاب با تخفیف های غیرمتعارف و بالا است که ناراحتی بسیاری از اهالی نشر و دست اندرکاران بخش های مختلف را به همراه دارد و حتی اتحادیه کتابفروشان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در حال بررسی و تدوین آیین نامه ای برای ساماندهی تخفیف فروش کتاب است.

تخفیفی که در گاج مارکت برای کتاب ها پیش بینی شده است بنا به رضایت و درخواست ناشر از 10 تا 50 درصد متغیر است. جوکار در این زمینه گفت: ما مخالف فروش اینترنتی کتاب با تخفیف های بالا هستیم و در مجموعه خود تلاش می کنیم طی آینده نزدیک مبالغ تخفیف را کاهش بدهیم و قیمت ها متناسب باشند. از سوی دیگر امکان مقایسه کتاب را نیز در سایت قرار داده ایم تا مخاطب بتواند از میان کتاب های مشابه بهترین اثر را انتخاب کند.

او در پاسخ به سوال ایبنا مبنی بر امکان ایجاد اختلال در چرخه خرید کتاب از کتابفروشی ها نیز گفت: هدف ما توسعه ویترین کتابفروشی ها و در دسترس قرار دادن کتاب برای مخاطبان است و در اینجا نوید می دهم سال آینده شرایطی ایجاد می شود که کتابفروشان می توانند موجودی کتاب هایشان را روی سایت ما بارگذاری کنند و با هر تخفیفی که می خواهند آن را بفروشند؛ به نوعی تلاش داریم به این گروه نیز کمک کنیم.

برداشت آخر...
باز گذاشتن دست ناشر در تعیین تخفیف، آن هم در شرایطی که ارائه آن از طریق چنین سایت ها ناشران را از تقبل ملزومات و هزینه های شبکه سنتی توزیع و فروش کتاب معاف کرده و به نوعی موزع و کتاب فروشی ها را از زنجیره ارائه کتاب هایش حذف می کند، اتفاقی است که اجرایی شدن آن به بررسی های بیشتری نیاز دارد.

تغییر رویکرد کسب و کار به خصوص در حوزه نشر و کتابفروشی حلقه ای از زنجیره صنعت نشر است که با حرکت ناشران و شرکت های پیشرو در این حوزه می تواند به پویایی این صنعت کمک کند اما باید در نظر داشت حذف حلقه های توزیع و فروش کتاب به وسیله شبکه های فروش نوین، اتفاقی است که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز با آن مقابله می شود.

حال باید صبر کرد، منتظر ماند و دید آیا تجربه فروش اینترنتی کتاب با شیوه های جدید و مبتنی بر الگوهای بین المللی آیا می تواند موفق باشد و به نتیجه برسد؟ آن هم از سوی موسسه ای که پیش از این با تبلیغات خود چالش هایی را در حوزه نشر ایجاد کرده...

یادمان نرفته است شعار تبلیغات گاج مارکت در سی ویکمین نمایشگاه کتاب تهران را که مخاطب را با طرح این سوال که اینجا چه کار می کنید؟ خطاب قرار می داد و صراحتا این این متن روی بنرهای آن تبلیغ می شد که: به نمایشگاه کتاب نروید! و در ادامه: همه کتاباتو در گاج مارکت آنلاین بخر .

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
روح الله سلطانی از شناسایی 300 ناشر تولید کننده کتاب الکترونیکی و اختصاص شابک برای 13 هزار عنوان کتاب الکترونیکی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

روح الله سلطانی؛ مدیر شابک موسسه خانه کتاب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) درباره همکاری با فیدیبو (فروشگاه کتاب الکترونیک فارسی) بیان کرد: با همکاری فیدیبو 300 ناشر تولید کننده کتاب الکترونیکی و همچنین 13 هزار عنوان کتاب الکترونیکی شناسایی و به کتاب های شناسایی شده شابک اختصاص داده شده است.

وی با بیان این مطلب که ناشران حوزه کتاب های الکترونیکی پیش از این تمایل چندانی برای دریافت شابک نداشتند، افزود: کتاب های الکترونیکی با شابک نسخه فیزیکی منتشر می شوند، اما این جریان برای ناشران خارجی پذیرفته شده نیست و موجب بروز مشکل برای فعالان حوزه نشر الکترونیکی ایران شده است.

سلطانی با تاکید براین نکته که کتاب الکترونیکی باید به عنوان کتاب مستقل دیده شود، ادامه داد: صدور شابک برای کتاب های الکترونیک، زمینه ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه این دسته از کتاب ها خواهد شد؛ بنابراین شکل گیری جریان صدور شابک در ایجاد کسب و کار نقش مهمی خواهد داشت.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
جواهری درباره غرفه های تجمیعی برای ناشرانی که تعداد کتاب هایشان به حد نصاب نرسیده گفت: تدبیر برای این دسته از ناشران در اختیار کارگروهی است که به همین منظور دیده شده، از این رو این بخش از ناشران در این مرحله ثبت نام موقت انجام می دهند تا این کارگروه شرایط را اعلام کند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : نسیم باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

سیدرفیع جواهری مدیر کمیته ناشران داخلی در گفت وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس درباره روند ثبت نام ناشران داخلی برای حضور در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار داشت: ثبت نام ناشران در حال انجام است و تاکنون 900 ناشر ثبت نام خود را انجام داده اند.

وی در پاسخ به اینکه در روند ثبت نام ها اختلال یا مشکلی حادث شده یا نه، بیان کرد: اختلال های موردی برای ناشران ایجاد شده بود که حل کردیم، مثلا مشکل برخی از ناشران این بود که تمدید مجوز نشر آنها روی سایت قرار نگرفته بود، از این دست موارد داشتیم که موردی حل شد.

مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب با تاکید بر این مطلب که مطلقا زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد، افزود: زمان اعلام شده برای ثبت نام ناشران داخلی تا 16 اسفند خواهد بود و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی شود، از این رو از ناشران درخواست داریم ممکن است مشکل تمدید پروانه نشر برایشان ایجاد شود از این رو ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی در پاسخ به این پرسش که سال های گذشته غرفه های تجمیعی برای ناشرانی که تعداد کتاب هایشان به حد نصاب نرسیده بود را داشتیم، آیا امسال برای این دسته از ناشران تدبیری شده، پاسخ داد: تدبیر برای این دسته از ناشران در اختیار کارگروهی است که به همین منظور دیده شده، از این رو این بخش از ناشران در این مرحله ثبت نام موقت انجام می دهند تا این کارگروه شرایط را اعلام کند، اما ثبت نام موقت به معنای ارائه غرفه نیست و هیچ تعهدی در تخصیص غرفه نخواهیم داشت.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
تبریز - وضعیت دردناک کتابخوانی در کشور ما به دکوراسیون خانه ها هم رسیده و کتاب و کتابخانه داری در مبلمان منازل امروزی خالی است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها - بیت اله احمدی؛ مطالعه در فرهنگ لغت عمید به اطلاع یافتن از چیزی با ادامه نظر در آن معنا شده که جزو نیازهای روحی و معنوی انسان است و عادت به مطالعه در بین افراد یکی از معیارهای توسعه فرهنگی آن جامعه به شمار می رود.

یکی از ملاک های اثرگذار بر عادت به مطالعه و حوزه فرهنگ کتابخوانی، امکانات و فرصت هایی است که در این راستا در یک جامعه ایجاد می شود؛ نهادینه نشدن فرهنگ کتابخوانی، تبلیغات کم و نادرست، مشکلات اقتصادی و گرانی کتاب، ظهور سرگرمی های دیگر، فرهنگ خانوادگی و در بعضی موارد تحصیلات پایین والدین، از موانع توسعه فرهنگ مطالعه به ویژه در نسل جوان به شمار می رود.

آمار سرانه مطالعه ایرانی ها در بین مردم کشورهای جهان در پایین ترین سطح خود قرار دارد، ساده ترین تعریف از سرانه مطالعه میانگین مدت زمان مطالعه یک نفر در یک شبانه روز است، اما همیشه این تعریف صادق نیست و می توان به جای مدت زمان از تعداد کتاب های خوانده شده یا تعداد صفحات خوانده شده در طول روز نیز برای تعریف سرانه مطالعه در یک جامعه بهره برد.

در ساده ترین حالت می توان میزان مطالعه همه افراد یک جامعه را با هم جمع و بر تعداد افراد آن جامعه و تعداد روزهای در نظر گرفته شده تقسیم کرد. برای اندازه گیر ی ، متوسط مطالعه در یک جامعه آماری را محاسبه کرده و به تمام جامعه تعمیم می دهند، البته عوامل دیگری نیز همچون تیراژ کتاب ها در اندازه گیر ی سرانه مطالعه اثر دارد.

غبارروبی کتابخانه های عمومی در آستانه نوروز

خانه تکانی یکی از رسم های ما ایرانی ها است که در آخرین روزهای فصل زمستان، با غبارروبی از منازل خود به استقبال بهار می رویم، اما در این بین، یک نکته ظریف از چشم بسیاری از ما مغفول مانده است و آن، جای خالی کتاب خانه و کتاب در مقوله خانه تکانی است؛ در قدیم کتاب خانه و قفسه کتاب جزئی از دکوراسیون خانه بود اما این روزها حتی دکور منازل را هم نگاه کنید، فرهنگ کتابخوانی و مطالعه و کتاب خانه داری جایی در دکوراسیون و مبلمان ما ندارد، برخلاف گذشته که مهم ترین و زیباترین فضای یک منزل، به کتاب خانه و نگهداری کتاب اختصاص داده می شد.

کاش به جایی برسیم که مراسم غبارروبی مساجد که در آستانه ماه مبارک رمضان در تمامی شهرها برپا می شود، غبارروبی کتاب خانه های عمومی نیز با حضور اقشار مختلف مردم، در شهرها و روستاهای مختلف این دیار، برگزار شود.

جای بسی تأسف است ما علیرغم ادعا و پز فرهنگی بودن، اما به جایی رسیده ایم که نه تنها میزان سرانه مطالعه به رقم خجالت آوری رسیده بلکه کتاب خانه و قفسه کتاب و کتابداری هم از مبلمان منازل ما حذف شده است، در بسیاری از خانه ها حتی اثر فیزیکی هم از کتاب به چشم نمی خورد.

برپایی نمایشگاه کتاب در کنار جشنواره های نوروزی

یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی کشورها که تأثیر بسزایی در فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتاب دارد، برپایی نمایشگاه های بین المللی کتاب و در نظر گرفتن تسهیلات برای خرید کتاب است.

در کشور ما حدود ربع قرن است نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با رویکردهای مختلف که اغلب مرتبط با حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی بوده است، با حضور ناشران داخلی و خارجی و میلیون ها بازدیدکننده برپا شده است.

در کنار نمایشگاه تهران، نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز، بزرگ ترین نمایشگاه استانی در کشور است که هر ساله در ماه مهر در کلانشهر تبریز برگزار می شود که حداقل یک میلیون نفر از آن بازدید می کنند و بزرگ ترین اتفاق فرهنگی شمال غرب کشور محسوب می شود. برپایی این نمایشگاه فرصت مغتنمی است تا کمی به سمت مطالعه و آشتی با یار مهربان، کتاب نزدیک تر شویم .

یکی از دوستان، دست به کار جالبی زده بود، او در ایام نوروز، در کنار کتابخانه شخصی اش ، سفره هفت سین کتاب را راه اندازی و تزئین کرده بود

اما فارغ از این فرصت ها، به جاست در روزهای پایانی سال که جشنواره ها و نمایشگاه های متعدد نوروزی در جای جای این کشور برپا می شود، نمایشگاه های کوچک کتاب نیز برپا شود تا شاید کتاب، جایی در سبد خرید خانوارها برای خود دست و پا کند.

چه می شود مگر به جای هدیه و عیدی دادن به کودکان و حتی بزرگترها، کتابی متناسب با سن و سال و شرایط فرد به او هدیه دهیم، تا هم در افزایش سطح آگاهی او شریک شویم هم کتاب را به جایگاه واقعی خود برگردانیم.

یکی از دوستان، دست به کار جالبی زده بود، او در ایام نوروز، در کنار کتابخانه شخصی اش ، سفره هفت سین کتاب را راه اندازی و تزئین کرده بود، این اقدام او بسیاری از مهمانانش را شگفت زده کرده بود و شاید برخی از آنها را هم به مطالعه تشویق کرده باشد.

تأثیر فرهنگ شهرنشینی در میزان مطالعه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر ، می گوید: عوامل زیادی در افزایش یا کاهش میزان مطالعه در جامعه تأثیرگذار است، حتی تغییر دکوراسیون منازل بر این مساله اثر گذاشته است.

محمد محمدپور با اشاره به تأثیر منفی فرهنگ آپارتمان نشینی در سرانه کتابخوانی می افزاید: در گذشته نه چندان دور، کتابخانه و نگهداری کتاب یک فن و هنر بود و بخش مهمی از دکوراسیون منزل به این مساله اختصاص پیدا می کرد، اما با تغییر فرهنگ شهرنشینی و گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی متأسفانه، این مساله در فراموش شدن فرهنگ کتابخانه داری در منازل تأثیر گذاشته است.

وی همچنین با بیان ظهور رقبای جدید برای کتاب عنوان می کند: امروزه رقیب زیادی برای کتاب پیدا شده از جمله فضای مجازی، رادیو و تلویزیون که خود دلیلی بر کاهش میزان مطالعه می تواند باشد.

کلاه خود را قاضی کنیم

کشورهای در حال توسعه با اینکه حدود 80 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند اما کمتر از 30 درصد کتاب های تولید شده در جهان سهم آن هاست و کمتر از این مقدار نیز به کتابخوانی مشغولند؛ طبق آمار مطالعات و تحقیقات وزارت ورزش و جوانان، درباره کتابخوانی، 76 درصد از جوانان روزانه کمتر از 30 دقیقه مطالعه می کنند که از این میان، بیشتر از 70 درصد مطالعه کتاب های روان شناسی و بازاری است.

بر اساس آمار سازمان اسناد ملی ایران، ژاپن در رده اول مطالعه جهان قرار دارد که میانگین مطالعه آن به طور متوسط 90 دقیقه در روز است، بر اساس گزارش یونسکو، ژاپن از نظر عادت به کتابخوانی جایگاه اول را در جهان تسخیر کرده و 91 درصد مردم این کشور کتاب، روزنامه و مجله می خوانند؛ یک ژاپنی در سال بین 46 تا 47 کتاب می خواند و 65 درصد مردم کره جنوبی نیز عادت به مطالعه دارند.

مقایسه سرانه مطالعه ایران و کشورهای دیگر نشان می دهد مهم ترین دلیلی که ایرانی ها را از کتاب دور نگهداشته، بی نیازی از مطالعه و حس دانای کل بودن است؛ اگر کلاه خود را قاضی کنیم می بینیم که ما آدم های با اعتماد به نفسی هستیم و به دلیل حضور در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و مواجه شدن با اطلاعات حداقلی و پیامکی بیشتر از هر زمانی خودمان را بی نیاز از مطالعه می بینیم.

حالا هر قدر هم در آمارها خودمان را خوب جلوه دهیم و آمارهای خوب و پر و پیمانی را ارائه کنیم، صنعت نشر و تیراژ کتاب ها از سر درون خبر می دهد گویای احوال کتابخوانی ماست.

به نظر می رسد، فرهنگ کتابخوانی در استان ما به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شده و در حال خشک شدن بوده و بلکه هم خشکیده است؛ یادمان باشد، کتاب و کتابخوانی هم در دریای بی توجهی مردم و مسئولان در حال غرق شدن است، نگذاریم فرهنگ مان در دریای غفلت، زیر آب برود.

کد خبر 4557706

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
دومین عصر کتاب استانی ویژه بزرگداشت محمودرضا اکرامی فر، داراب بدخشان و احمد عضدی در خراسان شمالی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) آئین بزرگداشت محمودرضا اکرامی فر؛ داراب بدخشان و احمد عضدی از مفاخر فرهنگ و ادب استان خراسان شمالی در راستای تحقق شعار ایران فقط تهران نیست به همت موسسه خانه کتاب و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی پنج شنبه (16 اسفند ماه) در بجنورد برگزار می شود.

محمودرضا اکرامی فر متولد سال 1338 در روستای جوشان اسفراین (خراسان شمالی) است. وی دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران است و پس از اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد خود از دانشگاه آزاد اسلامی به تاجیکستان رفت و دکترای ادبیات فارسی را در رشته مردم شناسی از آکادمی علوم این کشور دریافت کرد.

اصول ارتباط جمعی، گریه کردن کم آرزویی نیست، ما با سلیقه مردم پیر می شویم، بهارانه ها، این کتاب اسم ندارد، آیین شهروندی، کتاب پانزدهم، از ما بهتران، مردم شناسی تبلیغات و... از عناوین بعضی از کتاب های اوست.

داراب بدخشان متولد 1314 در مشهد مقدس و از شاعران پیشکسوت شعر آیینی است. مجموعه شعر تلاوت خورشید از وی به چاپ رسیده است. این مجموعه در چهار بخش با 99 شعر و چندین رباعی و مفردات به طبع رسیده است که مضمون تمامی اشعار مدح و ثنای اهل بیت(ع) است. از دیگر آثار او می توان به کتاب یوسفی شدم در چاه اشاره کرد.

احمد عضدی متولد 1325در خراسان شمالی است که کتاب های زیادی از او مانند شاهکار عضدی، خشم و غارت، افق و سفرنامه، جمال سخن، در ولای اهل بیت، کمال عشق، پند و شعر کرمانجی و فرهنگ لغت نامه کرمانجی منتشر شده است.

آئین بزرگداشت محمودرضا اکرامی فر، داراب بدخشان و احمد عضدی از مفاخر فرهنگ و ادب خراسان شمالی پنج شنبه (16 اسفند) ساعت 18:30 در بجنورد، میدان کارگر، سالن آمفی تئاتر سرپرستی بانک ملی ایران برگزار می شود.

این آئین در راستای برنامه های سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحقق شعار ایران فقط تهران نیست ، توجه به اهل قلم و ظرفیت های استانی موسسه خانه کتاب از سوی این موسسه و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی برگزار می شود.

موسسه خانه کتاب پیش از این در اولین برنامه عصر کتاب استانی از اسفندیار آهنجیده، مرید محمدی و علیرحم شایان، پیشکسوتان فرهنگ و ادب چهارمحال و بختیاری تجلیل کرده است.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
مرتضی فرهادی گفت: باید فکری به حال پژوهشگران خویش فرما کرد چراکه اکنون در حال نابودی هستند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال صبح امروز یکشنبه (12 اسفند) با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران در این مراسم با اشاره به برخی از بزرگان تجلیل شده در ادوار گذشته و نیز فعالیت های عباس حری برای راه اندازی این جشنواره گفت: حری از کسانی بود که در حوزه اطلاع رسانی کهن و جدید دانش ویژه ای داشت و در این جشنواره با اهتمام او کتابخانه تخصصی مرتبط با پژوهش های فرهنگی شکل گرفت و پس از آن نشریه نمایه پژوهشی منتشر شد چراکه نیاز به اطلاع رسانی در این حوزه احساس می شد.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری این جشنواره ما را به این نتیجه رساند که پژوهش های برگزیده با نگاه های ترویجی در حوزه دین به سبب گستردگی آن نیازمند استقلال است و از این رو کنگره دین پژوهان کشور با متولی گری محمدجواد صاحبی شکل گرفت و حتی خانه پژوهش های دین نیز راه اندازی شد. این بخش یکی از ابعاد جشنواره پژوهش فرهنگی سال است که می تواند بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

مسجدجامعی در ادامه درباره یکی دیگر از بخش های جشنواره پژوهش فرهنگی سال مرتبط با مقالات دانشنامه ها سخن گفت و افزود: ما دانشنامه های عمومی مختلفی در کشور داریم که اکنون به نفس نفس افتادند و با توجه به بحران جدی این حوزه نیازمند اهتمام بیشتری هستند. چراکه یکی از مهم ترین دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی شکل گیری دانشنامه هاست.

وی با اشاره به فعالیت های احسان نراقی برای ثبت نام علامه مجلسی در یونسکو به عنوان فعال حوزه دانشنامه نویسی گفت: بعد از انقلاب دانشنامه های مختلفی در ایران شکل گرفت که اگر تا پیش از آن ما از مقالات دانشنامه های خارجی و ترجمه آن ها استفاده می کردیم اما امروز به سبب فعالیت های گسترده حتی خاورشناسان دیگر نیز به ما ارجاع می دهند و دانشنامه های محققان ایرانی اسلامی منبع و مرجع در این حوزه هستند. البته برای نگارش دانشنامه نیازمند مجموعه های فرهنگی دیگر مانند کتابخانه، گروه های تحقیق و ... هستیم که اکنون با توجه به بحران جدی ای که این حوزه درگیر آن است به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پیشنهاد می کنم بار دیگر انتخاب مقالات دانشنامه ها در این جشنواره را احیا کنند که پیش از این سابقه معنوی هم داشته است.

مرتضی فرهادی، استاد برجسته مردم شناسی که در این مراسم به عنوان پیشکسوت پژوهش فرهنگی از آن تجلیل شد در بخش دیگری از این مراسم سخن گفت. وی با اشاره به اینکه مولف یک پژوهشگر یا نویسنده انتقادی است افزود: من از همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاثیرات مثبت بسیاری گرفتم و فعالیت های این وزارتخانه توانسته برای من که محقق گوشه گیری هستم جاذبه داشته باشد و از این رو فعالیت های این وزارتخانه می تواند محققان ما را که درگیر زوایای کارهای خود هستند بیرون بکشند.

وی با اشاره به کتاب واره: درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون خود توضیحاتی را درباره فعالیت های زنان در سال های 1335 ارایه کرد و گفت: در آن سال ها که ایران جمعیت 18 میلیونی داشت، 10 میلیون زیرچتر واره تعاون بودند. اما امروز می بینیم که همه واره های ما تبدیل به واره پول و مصرف شده و به جای تولید صندوق قرض الحسنه و مصرف بیشتر جا گرفته است.

این مردم شناس با تاکید بر اینکه باید فکری به حال پژوهشگران خویش فرما کرد چراکه اکنون در حال نابودی هستند گفت: قبل از انقلاب به دلیل پشتیبانی گاز و نفت پژوهشگران به بودجه های زیادی دسترسی داشتند و همین موضوع موجب شد وزارتخانه های مختلف کارفرمای پژوهش های ویژه خود باشند البته این فعالیت ها خوب است اما چنانچه به واقعیت پیوند بخورد. متاسفانه امروز مشکل ما این است که با وجود اینکه کشور هزاران پژوهشگر خویش فرما دارد که انگیزه دارند اما حمایت های مادی و معنوی کافی ای از آنها صورت نمی گیرد. باید اجازه دهیم تعدادی از پژوهشگران خودشان مشخص کنند که درباره چه موضوعاتی تحقیق کنند و رو به کارهای سفارشی نیاورند. یک پژوهشگر باید شاخک های تیزی داشته باشد و نیازهای جامعه خود را کشف کند. امروز 30 سال است که ما تنها از مصرف و اوقات فراغت حرف می زنیم پس جایگاه تولید و کار کجاست این موضوعات باید توسط پژوهشگران خویش فرما دنبال شود.

فرهادی در ادامه به مقاله خود که سال ها پیش باعنوان صنعت برفراز سنت یا در برابر آن؟ در جشنواره ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گرفت اشاره کرد و گفت: این اقدام وزارتخانه موجب شد مقاله من در همایش ها و نشریات دیگر مورد توجه قرار گیرد و بارها تجدید چاپ شود. همین برای من انگیزه ای شد تا اکنون پس از 14 سال من کتاب دوجلدی را با همین موضوع گردآوری کنم و در واقع برای تالیف آن 13 سال خودم را گروگان گرفتم و حتی از تهران بیرون نرفتم چراکه معتقدم پژوهشگر اگر شهید پژوهش نباشد باید اسیر آن باشد. بنابراین تاثیر توجهات وزارتخانه ای مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی روی فعالیت های پژوهشگران خویش فرما موثر است.

این استاد مردم شناسی در پایان سخنانش خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شمارگان پایین کتاب ها انتقاد کرد و گفت: آقای وزیر لطفا کاری کنید چراکه در گذشته کتابی مانند اشک مهتاب یازده هزار شمارگان داشت اما امروز کتاب من که نتیجه نقد فراگیر به مکتب نوسازی است و 13 سال زمان برده 200 نسخه تیراژ دارد.

محمد سلگی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نیز در ادامه این مراسم توضیحاتی را درباره اهداف جشنواره پژوهش فرهنگی سال ارایه کرد و گفت: این جشنواره اطلاع رسانی، تاثیرگذاری بر حوزه سیاستگذاری فرهنگی و ... را مدنظر قرار داده و از جمله ویژگی های آن ارایه گزارش از وضعیت پژوهش های سالانه فرهنگی است.

وی ادامه داد: براساس این گزارش ها نشان داده می شود که فعالیت بخش خصوصی نسبت به دولتی در این حوزه کمتر است و ضرورت مشارکت اعضای جامعه علمی در بخش مطالعات فرهنگی احساس می شود چراکه این حوزه با زندگی روزمره و آداب و رسوم آن ارتباط مستقیم دارد و نتایجش می تواند در اختیار جامعه قرار گیرد. همچنین ذوابعاد بودن و بین رشته ای بودن مطالعات فرهنگی از ویژگی های دیگر این جشنواره است که می تواند علاقه مندان رشته های مختلف را جذب کند.

سلگی با بیان اینکه طی 15 ادوار این جشنواره 10هزار اثر به دبیرخانه واصل شده 330 اثر متعلق به این دوره است افزود: تاکید بر حمایت از پژوهشگران فرهنگی و کاهش فعالیت های بخش خصوصی از جمله پیشنهادات به دبیرخانه جشنواره است همچنین باید تلاش شود تا حوزه های دیگر به یاری بخش فرهنگ بیایند و نتایج پژوهش ها در حوزه سیاستگذاری استفاده شود و براین اساس تحقیقات فرهنگی در برنامه ریزی برای جامعه مورد بهره برداری قرار گیرد. البته اکنون برخی از پژوهش ها مانند سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان توانسته در حوزه سیاستگذاری تاثیرگذار باشد اما نیازمند اهتمام بیشتر در این حوزه هستیم.

لینک خبر :‌ خبرگزاری کتاب ایران
سلگی با ابراز امیدواری از احیای بخش بین الملل جشنواره پژوهش فرهنگی سال گفت: تلاش می شود در کنار وزارت ارشاد سایر وزارتخانه ها نیز با این جشنواره همکاری کنند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان ، محمد سلگی امروز( یکشنبه 12 اسفند) در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال که در تالار همایش پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: بین رشته ای بودن از ویژگی های مهم مطالعات فرهنگی است. عشق و علاقه در پژوهش های فرهنگی وجود دارد. پژوهشگران عشق، تمایل و میل مفرط خود را به این پژوهش ها اعلام کردند. مسئله محوری، آسیب شناسی و کاربردی بودن از جمله مختصات پژوهش های حوزه فرهنگی است.

رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با بیان اینکه در ابتدای امر جشنواره پژوهش فرهنگی سال را با بخش بین المللی شروع کردیم، عنوان کرد: متاسفانه در دهه دوم برگزاری این جشنواره قسمت بین المللی آن تضعیف شد و ما به فعالیت های پژوهشی در داخل کشور بسنده کردیم. در طول برگزاری 15 دوره جشنواره پژوهش فرهنگی سال 10 هزار اثر مورد بررسی قرار گرفت و 320 اثر در طول این مدت حائز رتبه شدند. در دوره فعلی 950 اثر را پذیرا بودیم. در پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال پژوهش های مربوط به سال های 95، 96 و 97 را پوشش دادیم. این جشنواره تا سال 95 فعال بوده است، دوره چهاردهم آن در سال 95 برگزار شد.

سلگی با بیان اینکه امیدواریم بخش بین المللی جشنواره پژوهش فرهنگی سال را احیا کنیم، تصریح کرد: در سه قالب آثار به دست ما رسیدند؛ کتاب، پایان نامه و پژوهش های تحقیقی. این جشنواره در 10 محور شامل مطالعات دین، آیین ها و مناسک، ابعاد اجتماعی فرهنگ، هنر و دین، مطالعات انتقادی فرهنگ، مطالعات هنری، مطالعات رسانه، سیاست گزاری فرهنگی، صنایع فرهنگی و رسانه ای، ابعاد فرهنگی مطالعات ادبی و زبان، ابعاد فرهنگی مطالعات علم و آموزش و پرورش و ابعاد فرهنگی مسایل زنان و جوانان برگزار شد.

رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات خاطرنشان کرد: 200 داور را برای پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال به خدمت گرفتیم. این داوران در 10 گروه مجزا آثار را داوری کردند و نهایتا 9 اثر به عنوان برگزیده شناخته شد. بخش پژوهش پیشکسوت را نیز در این دوره خواهیم داشت.

وی با ذکر پیشنهاداتی برای جشنواره پژوهش فرهنگی سال اظهار داشت: تاکید بر حمایت از پژوهشگران فرهنگی، افزایش بودجه های پژوهش، تلاش برای افزایش سهم غیر دولتی در این نوع مطالعات از جمله پیشنهادات مطرح برای این جشنواره است. همچنین باید برای مشارکت سایر وزارتخانه ها در جشنواره پژوهش فرهنگی سال تلاش شود تا در کنار وزارت ارشاد سایر وزارتخانه ها نیز برای برگزاری این جشنواره شرکت داشته باشند.

رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات خاطرنشان کرد: استفاده از نتایج تحقیقات فرهنگی و مطالعات فرهنگی در برنامه ریزی بلندمدت کشور و برنامه های توسعه کشور، توجه به مسایل بنیادی در پژوهش های فرهنگی در مسایل نسلی و بین نسلی و سبک زندگی و توسعه و گسترش این طرح به خارج از کشور از جمله پیشنهاداتی است که می تواند برای جشنواره پژوهش فرهنگی سال لحاظ شود و مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام/ 31

لینک خبر :‌ خبرگزاری شبستان
ناشران و مطبوعات دو هفته ای است که با مشکل چاپ مواجه شده اند، زینکی در بازار نیست و یا اگر هم باشد به چند برابر قیمت واقعی فروش می رود، این در حالی است که بانک مرکزی مدت هاست حواله واردات زینک به کشور را صادر نکرده است.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : نسیم پایگاه اطلاع رسانی صنعت چاپ

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، شاید سال 96 را بتوان بدترین سال برای صنعت چاپ و نشر دانست، سالی که از بهار آن مشکلات با بحران قیمت ها در بازار کاغذ و مواد اولیه چاپ خودنمایی کرد و تا روزهای پایانی نیز همچنان ادامه دارد.

این روزها ناشران و چاپخانه ها در آستانه برپایی نمایشگاه کتاب تهران با مشکل بزرگی مواجه شده اند و آن چاپ کتاب هایشان است، از یکسو کاغذ در بازار آزاد به بندی 400 هزار تومان رسیده و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه چاپ که مهمترین آن زینک است، موجب شده نتوانند حتی یک نسخه از کتاب هایشان را منتشر کنند.

زینک یکی از کالاهای اساسی در صنعت چاپ است که با کوشش جمعی از فعالان این عرصه به فهرست کالاهای اساسی مشمول دلار 4200 تومانی وارد شد. قیمت هر ورق زینک در بازار طی 9 ماه گذشته از هفت هزار تومان به 15، 20 و این اواخر 42 هزار تومان رسیده است، اما امروز این قیمت بالای زینک نیست که داد ناشران را درآورده است، بلکه اساساً زینکی در بازار برای فروش وجود ندارد تا چاپخانه ها بتوانند کتاب های ناشران را منتشر کنند.

شرکت تعاونی سازندگان کلیشه و لیتوگراف ایران از تابستان سال جاری برای رفع بحران قیمت ها برای واردات اقدام کرد. غلامرضا شجاع مدیر این شرکت تعاونی مرداد ماه از کمبود زینک در کشور خبر داد و گفته بود که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، موتور چاپخانه ها در پایان سال خاموش خواهد ماند. پس از آن بود که شرکت تعاونی لیتوگرافان خود اقدام به فراهم کردن مقدمات لازم برای واردات زینک کرد.

بانک مرکزی نهایتاً دی ماه سال جاری با درخواست واردات 300 هزار متر مربع زینک به کشور به ارز یک میلیون یورو موافقت کرد، اما تاکنون خبری از زینک نیست و ناشران و چاپخانه داران بسیاری در روزهای پایانی سال از انتشار و چاپ کتاب های خود بازمانده اند.

وی ادامه داد: از آبان ماه ما در حساب تعاونی حدود شش میلیارد تومان پول اندوخته کرده بودیم، در مرحله نخست نیمی از این مبلغ و در مرحله بعد تمامی این مبلغ مسدود شد تا بانک مرکزی ارز را به حساب فروشنده زینک در کشور چین واریز کند. اما تا این لحظه هیچ حواله ای صادر نشده و بانک مرکزی هم پاسخگو نیست.

شجاع تصریح کرد: اکنون وضعیتی پیش آمده است که نشریات و کتاب ها از انتشار بازمانده اند، چون هیچ زینکی وجود ندارد، در این میان یک عده دلال نیز زینک ها را پنهان کرده و قطره قطره وارد بازار می کنند تا نرخ آن بالا رود.

شجاع با بیان این مطلب که هشت روز دیگر زینک های خریداری شده شرکت تعاونی در حدود 300 هزار متر مربع وارد گمرک بندرعباس می شود، گفت: اگر نتوانیم حواله آن را صادر کنیم، مشخص نیست دیگر بتوانیم زینک خریداری کنیم، زیرا پیش از این نیز بار ما در آذر ماه به گمرک رسید، اما چون نتوانستیم پول حواله کنیم، زینک ها را به امارات فروختند.

وی با بیان این مطلب که به غیر از شرکت تعاونی 48 پروفورمای دیگر نیز برای واردات زینک به ثبت رسیده است که اگر بانک مرکزی تعدادی از این ها را به جریان بیاندازد ، مشکل زینک در کشور برطرف می شود.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری تسنیم
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر جزئیاتی از بیمه هنرمندان و ارائه تسهیلات حمایتی از آنها در سال جاری و درباره آخرین وضعیت ایجاد صندوق بورسی سینما توضیحاتی ارائه داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش خبرنگار مهر ، نشست خبری مدیرعامل و معاونان صندوق اعتباری هنر صبح امروز در مجموعه باغ زیبا برگزار شد.

در این نشست، سید حسین سیدزاده مدیرعامل این صندوق با اشاره به اینکه سال 97 نه تنها سال رکود فعالیت های این صندوق نبوده و می توان آن را موفق ترین سال فعالیت آن از ابتدای تأسیس تاکنون دانست، گفت: الان زمان ثمردهی و به خروجی رسیدن برنامه هایی است که صندوق به خاطر آنها ایجاد شده و برای آنها برنامه ریزی کرده است.

وی در ادامه در تشریح برنامه های اجرا شده توسط این صندوق گفت: در سال 97 به میزان 5 هزار نفر به مجموع هنرمندان بیمه شده توسط صندوق اضافه شده که تنها بیش از 2 هزار نفر از آنها در اسفندماه سال جاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده اند . در حال حاضر ما 42 هزار نفر را تحت پوشش بیمه ای داریم که این عدد 2 سال پیش 19 هزار نفر بود. این در حالی رخ می دهد که منابع و بودجه های ما کاهش داشته است. با این همه تلاش داریم در آینده هر فرد هنرمندی که استحقاق بیمه شدن داشته باشد را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کنیم. این قول ماست و رایزنی های لازم برای آن را انجام داده و می دهیم.

سیدزاده در ادامه با اشاره به سفرهای استانی مدیران و کارکنان صندوق در سال جاری و اشاره به سفر به 13 استان در این زمینه، بیان داشت: ما در سفرهای استانیمان به تمامی شهرستان ها سفر کردیم. سعی کردیم با تمامی هنرمندان ارتباط برقرار کنیم و کاری کنیم که بسیاری از آنها حداقل برای یک بار در طول فعالیت هنریشان دیده شوند. هنرمندان شهرستان ها نسبت به هنرمندان پایتخت چیزی کم ندارند. مساله اصلی کمتربرخوردار بودن آنها است. نگاه ما به استان ها یک نگاه استراتژیک و رو به آینده است. اگر تنها یکی دو نفر از آنها هم با حمایت ما بتوانند مبدل به هنرمندی که افتخار ملی برای ما کسب می کند، بشوند، ما کارمان را کرده ایم .

وی در همین زمینه گفت: در حال حاضر از نظر میزان برخورداری هنرمندان از امکانات صندوق میان تهران و شهرستان ها توازن برقرار است و ما در تلاشیم تا شهرستان ها بیشتر باور استفاده از تسهیلات صندوق را بپذیرند. در سال جاری 12 میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات برای پرداخت از طرف صندوق به بانک های عامل اعلام شد که این رقم نسبت به سال گذشته 2 برابر و نسبت به دو سال گذشته 8 برابر شده است. همچنین تعداد افرادی که از این تسهیلات در سال جاری استفاده کرده اند نیز نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

وی در همین زمینه افزود: در سال 97 بیش از یک میلیارد و 40 میلیون تومان کمک بلاعوض به هنرمندان پرداخت شد که نسبت به سال گذشته 39 درصد رشد داشت. همچنین ما در سال جاری به 40 پروژه فرهنگی تسهیلات اعطا کردیم و از تولید 20 فیلم سینمایی نیز حمایت به عمل آمد. همچنین 20 پروژه هنری در قالب کارآفرینی مورد حمایت ما قرار گرفت که نسبت به سال گذشته 6 برابر افزایش داشت.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه از ابتدای سال 1383 و در قالب طرح تکریم و اهدای مستمری به هنرمندان ماهیانه 200 هزار تومان به ماهانه صاحب سبک و تراز اول پرداخت می شد بیان کرد: در سال 97 این مبلغ 4 برابر شد و لیست هنرمندان دریافت کننده این تسهیلات نیز پالایش شد. بر این اساس، مشمولان طرح تکریم ماهانه 800 هزار تومان و مشمولان طرح مستمری که بیش از 2700 نفر هستند ماهیانه 250 هزار تومان دریافت می کنند که این رقم پیش از این 150 هزار تومان بود.

سیدزاده همچنین با اشاره به بحث بیمه درمان تکمیلی نیز گفت: ما از تیرماه سال جاری به منظور ارائه خدمات تکمیلی درمانی با سازمان بیمه سرمد به توافق رسیدیم. در حال حاضر 22 هزار نفر از هنرمندان تحت پوشش بیمه تکمیلی ما هستند و یارانه 50 درصدی برای این مسئله به آنها اختصاص داده شده است. این نوید را می دهیم که در سال 98 هیچ کدام از هنرمندان ما نباید نگران هزینه های درمانی خود باشند. کمااینکه تاکنون هیچ هنرمندی در استان های ما وجود نداشته که مشکل درمانی پیدا کند و این مشکل به ما منعکس و ما برای او کاری نکرده باشیم. در حال حاضر در کشور 65 هزار نفر عضو صندوق هستند که 42 هزار نفر از آنها بیمه و 22 هزار نفر نیز بیمه تکمیلی دارند. من امیدوارم در سال 98 تمامی افرادی که دوست دارند در فرآیند بیمه شدن هنرمندان اتفاقات تازه ای رخ دهد، هنرمندان و افراد برخوردار را به ما معرفی کنند. علاقه ما این است که این مطالبه گری تبدیل به یک حرکت اجتماعی شده و در تمامی رویدادهای هنری و فرهنگی درباره آن صحبت و به ما پیشنهاداتی ارائه شود.

در بخش دیگری از این نشست خبری اهالی رسانه به طرح سوالاتی از مدیران صندوق پرداختند. در همین زمینه و در مورد شائبه بدهکاری صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و تأخیر در صدور معرفینامه ها به این سازمان برای هنرمندان، منصور وحیدی فر معاون اعضای صندوق پاسخ داد.

وی با اشاره به تفاهمنامه صندوق با سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بر اساس تفاهمنامه ما 18 درصد از حداقل پایه حقوق را که شورای عالی کار هر ساله اعلام می کند، برای بیمه در نظر می گیریم که از این 18 درصد 8 درصد توسط هنرمندان و 10 درصد توسط صندوق پرداخت می شود. برای بازنشستگی نیز بر مبنای میانگین سنوات پرداخت حقوق انجام می شود. اگر در پروسه طولانی شدن صدور معرفینامه ها مسئله ای به وجود آمده است به دلیل طولانی شدن شرایط احراز هنرمندان است. می دانیم که این اتفاق باید توسط نهادها و معاونت های مختلف فرهنگی-هنری به صندوق صورت بپذیرد تا ما نیز آنها را به تأمین اجتماعی معرفی کنیم. این فرآیند معرفی به صندوق است که طولانی شده است در غیر این صورت ما در کار معرفی با مشکلی مواجه نیستیم.

این مقام مسئول در صندوق همچنین گفت: در حال حاضر ما هیچ بدهی به سازمان تأمین اجتماعی نداریم. حق ماهیانه بیمه را به صورت منظم پرداخت کرده ایم و معوقه ای هم که صندوق به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود به صورت تقسیط در حال پرداخت است.

وی در همین زمینه در مورد بیمه خبرنگاران نیز گفت: سازوکار بیمه خبرنگاران بر مبنای آن چیزی است که معاونت مطبوعاتی اعلام کرده است. اهالی رسانه باید در سامانه مربوطه در معاونت ثبت نام و مدارک را تکمیل کنند و پس از معرفی از معاونت به صندوق، مراحل بیمه شدن آنها انجام می شود. در اسفندماه سال جاری از 2025 هنرمند معرفی شده به تأمین اجتماعی برای دریافت بیمه، 75 نفر خبرنگار بودند که از همین روش به کار آنها رسیدگی شد.

در بخش دیگری از این نشست خبری، سیدزاده مدیرعامل صندوق در پاسخ به سوالی درباره سرانجام تأسیس صندوق بورسی سینما نیز گفت: ما با بنیاد سینمایی فارابی به این توافق رسیدیم که منابع این بنیاد برای حمایت از تولید آثار سینمایی از طریق صندوق و با دریافت وثیقه ملکی پرداخت شود تا در صورت عدم بازگشت آنها، منابع صندوق دچار مشکل نشود. بر همین اساس 20 فیلم سینمایی مورد حمایت ما قرار گرفتند که فهرست آنها توسط بنیاد فارابی معرفی شده است. همچنین یک صندوق برای ارائه به سازمان بورس تعریف شده که با هزینه 20 میلیارد تومان تأسیس می شود. این هزینه صرف ساخت تعداد مشخصی اثر سینمایی می شود که مشخصات و هزینه کرد پرداختی برای هر کدام از آنها مشخص است. این صندوق پس از ایجاد در بورس ارائه شده و هر فرد دارای کد بورسی می تواند سهام آن را خریداری و در تولید این آثار سینمایی مشارکت داشته باشد. در حال حاضر ما با سازمان بورس به توافق اصولی برای ارائه این صندوق رسیده ایم و امیدواریم پس از طی مراحل ثبت، از ابتدای سال آینده این صندوق در بورس تهران عرضه شود.

وی در همین زمینه گفت: این اتفاق باعث می شود پول هایی که برای ساخت آثار سینمایی هزینه می شود از طریق بورس به صورت شفاف و تمیز و نیز قابل پیگیری هزینه شود و هیچگونه شائبه ای در تأمین هزینه تولید آثار سینمایی وجود نداشته باشد. البته باید تاکید کنم که وظیفه ما در این موضوع، حمایتی است و ما قصد ورود به عرصه سینما را نخواهیم داشت. چونکه بر این باوریم ورود به کارهای صنفی از این دست هویتمان را خواهد گرفت.

کد خبر 4558738

حمید نورشمسی

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
سینماپرس: علی اکبر ثقفی تهیه کننده و کارگردان سینما در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بلیت سینماها در سال جدید گفت: وقتی قیمت هرچیزی در سطح کشور چندبرابر شده نباید به افزایش قیمت بلیت سینماها ایراد گرفت؛ ما باید کاری کنیم تا افرادی که به سینما می روند راضی از سالن ها خارج شوند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

کارگردان فیلم سینمایی هلن در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: این یک امر طبیعی است که وقتی هر کالایی دچار افزایش قیمت شده، قیمت بلیت سینما هم افزایش پیدا کند؛ امروزه همه چیز گران شده، مثلاً کرایه تاکسی های اینترنتی هم نزدیک به 2 برابر شده؛ برخی کالاهای ضروری دچار گرانی شده اند و از این رو نمی توان ایراد گرفت که چرا قیمت بلیت سینماها افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: بنده معتقدم میان عرضه و تقاضا باید برابری باشد؛ شاید برخی فیلم هایی که با رانت ساخته می شوند افزایش یا کاهش قیمت بلیت سینما چندان برایشان مهم نباشد اما بخش خصوصی سینما نیاز به این اتفاق دارد و اگر قیمت بلیت افزایش پیدا نکند دچار ضرر و زیان می شود چرا که مثلاً فیلمی که قبلا می شد با یک و نیم میلیارد تومان بودجه تولید کرد در حال حاضر حداقل 3 میلیارد بودجه می خواهد و وقتی این فیلم تولید می شود برای جبران هزینه هایش نیاز به قیمت بلیت بالاتری دارد.

ثقفی در پاسخ به این سوأل که به عقیده شما آیا افزایش قیمت بلیت سینماها باعث نمی شود تا همین تعداد اندک مخاطبان جدی سینما نیز از دست بروند و دیگر کمتر شخصی تمایل داشته باشد تا در سینما فیلمی تماشا کند اظهار داشت: ببینید دردآور آنجا است که بخشی از مردم میوه هم کم می خورند! از بسیاری امکانات دیگر هم کم استفاده می کنند. ما نباید فراموش کنیم که کالای فرهنگی نیز مانند بسیاری از کالاهای دیگر یک کالای ضروری محسوب می شود و جامعه همانطور که به غذا و دارو و ورزش و تفریح نیاز دارد به فرهنگ و هنر هم نیاز دارد و سینما هم یکی از ضروریات است.

این سینماگر در همین راستا خاطرنشان کرد: نکته مهم آنجا است که ما باید کاری کنیم تا افرادی که تحت هر شرایطی به سینما می روند راضی از سالن های سینما خارج شوند و فیلم ها برای مخاطبان جنبه آموزشی داشته باشند. ما نمی توانیم جلوی افزایش قیمت بلیت سینماها را بگیریم در حالی که سایر کالاهای فرهنگی از جمله کتاب هم به شدت قیمت شان دچار افزایش شده، این اجحاف به سینما است.

تهیه کننده فیلم سینمایی مرگ کسب و کار من است در خاتمه این گفتگو با بیان اینکه برای حضور برخی قشرها در سالن های سینما نیاز به سیاست های تشویقی داریم گفت: همانطور که مستحضر هستید مدتی است نرخ بلیت سینماها در روزهای سه شنبه هر هفته نیم بها است اما ما می توانیم به این مقدار کفایت نکنیم و سیاست هایی در نظر بگیریم تا دانشجویان و دانش آموزان در طول سال با نرخ کمتری بلیت سینما را تهیه کنند و یا در شهرستان ها نرخ بلیت سینماها کمتر از تهران شود؛ این اتفاقات می تواند مخاطبان بیشتری را به سالن های سینما بکشاند.

لینک خبر :‌ سینما پرس
باید منتظر ماند و دید دستگاه های نظارتی به انتشار این عکس توسط مهناز افشار چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا امر بر سلبریتی ها مشتبه شده که فراتر از قانون هستند؟

سرویس فرهنگ و هنر مشرق - فیلم های سینمایی که مهناز افشار در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر امسال بازی کرد، علی رغم اینکه نقش های متفاوت و تأثیرگذاری به او واگذار شد، اما افشار در متوسط ترین شکل ممکن آنان را ارائه کرد و از دریافت سیمرغ جشنواره بازماند، هر چند که همسرش، ادعای دیگری دارد.

بیشتر بخوانید:

مهناز افشار یک تنه قسم تنابنده را نابود کرد +عکس

اگر فیلم متروپل مسعود کیمیایی را دوباره مرور کنیم، در خط اصلی روایت فیلم، خاتون (مهناز افشار) وارد یک سالن قدیمی سینما به نام متروپل می شود و با سر و صورتی خونین، در گوشه ای از سالن به ستونی تکیه می دهد که از قضا ستون پشت سر افشار نقش پررنگی تر ازاین بازیگر در فیلم متروپل دارد . درواقع همین بازیگران بسیار معمولی و پر هیاهو هستند که در این سال ها باعث افت کیفیت سینمای بزرگانی چون کیمیایی شدند.

بیشتر بخوانید:

تبریک ناکام بزرگ جشنواره فجر به الناز شاکردوست

پرده اول

اما پس از آنکه بازیگر بی حاشیه ای همچون الناز شاکر دوست ، که از هیاهو و پروپاگاندای مجازی فاصله دارد، موفق شد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را کسب کند و برای دومین سال پیاپی مهناز افشار در یک رقابت مهم سینمایی ناکام ماند، مشخص بود که این ناکامی در فضای مجازی بروز پیدا می کند.

توییت همسر افشار، پس از جشنواره فیلم فجر نشان می دهد، برخی از این چهره های نه چندان هنرمند و وابستگان آن ها، از هر فضایی برای جبران ناکامی های خود استفاده می کنند. آیا یک پایگاه خبری و یک خبرگزاری حق انعکاس، بازی هنرمندانه الناز شاکر دوست را در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر ندارند؟ اگر از بازیگر بی حاشیه ای که کارش را به درستی در یک فیلم ارزشمند انجام داده، حمایتی شود، آنرا می توان سیاسی تفسیر کرد و با جریان دیگری قیاس نمود؟

با این پیش فرض ها تبلیغ غیرقانونی نالوکسان توسط مهناز افشار، قبل از جشنواره فیلم فجر به خواست داریوش اقبالی (خواننده خارج نشین)، برای در معرض توجه قرار گرفتن، برای نزدیکتر شدن به سیمرغ جشنواره سی و هفتم نیست؟! اما قضاوت سینمایی و عادلانه داوران جشنواره سی و هفتم، مسیر هر سناریوی غیر سینمایی را برای دریافت سیمرغ توسط افشار مسدود کرد.

افشار نمی تواند سرخوردگی خود را از جشنواره فیلم فجر کتمان کند و در آخرین توییتش با مضمون "تجربه شخصی" ناکامی خود را در جشنواره فیلم فجر با واکنش معکوس نشان می دهد. او در این توییت می نویسد: عمیقاً باور پیدا کردم آدمی باید به آنچه اعتقاد دارد عمل کند حتی اگر به خاطر آن مورد نقد یا حمله قرار گیرد و حتی برای آن تاوان دهد. امروز در ابتدای دهه ی پنجم زندگی دیگر برای سوت و کف هیچ فرد و جریانی چیزی نمی گویم یا کاری نمی کنم.

سناریوی دوم

پس ناکامی در فجر، با توجه به واکنشی بودن این بازیگر در فضای مجازی، حدس انتشار پست های شاذ مرز شکن بسیار محتمل بود. یکی از ترفندهای مشهور سلبریتی ها این است که یکی از آنان از قانون تخطی کند و دیگران به حمایت از او برخیزند. این روش و شیوه عملیات مهندسی آنان، طی چهار سال اخیر بوده است. روایت فرهادی مجیدی و برخورد او با پلیس راه تبدیل به سوژه داغی برای سلبریتی ها شد و مهناز افشار به صورت طبیعی به این اتفاق، طبق همان فرمول عملیات روانی سلبریتی ها واکنش نشان داد.

بیشتری بخوانید:

مهناز افشار ، تنها حامی قانون شکنی فرهادمجیدی در برخورد با پلیس راهور

اما بر خلاف دفعات قبل، افکار عمومی اینبار به جای حمایت، به فرهادی مجیدی تاخت و از سوی دیگر، سلبریتی ها منتظر بودند که رسانه های خارج از کشور به این رویداد واکنش نشان دهند و از یک برخورد پلیسی و کاملاً قانونی، پرونده ای سیاسی و هزینه ساز بسازنند.

اما در کمال تعجب، بی بی سی فارسی ، روز شنبه 10 دی ماه در برنامه شصت دقیقه به این اتفاق واکنش نشان داد و حدود 15 دقیقه کارشناسان و گزارشگران این برنامه با نمایش نمونه های فرنگی، واکنش فرهادی مجیدی به پلیس را غیر مستقیم محکوم کردند و اینبار هم مهناز افشار و سایر همفکرانش تیرشان به سنگ خورد و در فضای مجازی حتی هواداران استقلالی مجیدی، از او حمایت نکردند.

مهناز افشار پای در راهی سخت نهاده است، راهی که تا متحمل هزینه های سنگین قانونی نشود، دست از این اقدامات مجازی خود برنخواهد داشت. همانطور که اشاره شد، واکنش فرهاد مجیدی به پلیس راهور یک عمل غیرقانونی است و توسط افکار عمومی ملامت می شود. مهناز افشار که در حمایت از عمل غیرقانونی مجیدی کارت باطلی را رو کرد، به فاصله چند روز بعد، دست به عمل غیرقانونی مشابهی می زند و پرتره احسان شعبانی از خودش را، بدون حجاب عرفی، در صفحه اینستاگرامش منتشر می کند. آیا اینکار را نمی توان تشویق اذهان عمومی به برداشتن حجاب رسمی برشمرد؟ اگر انتشار این پرتره، مصداق چنین عمل مجرمانه ای نیست، پس تفاوت مسیح علی نژاد با مهناز افشار در چیست؟

بیشتر بخوانید:

دستگاه های امنیتی و قضائی یک بار برای همیشه تکلیف مهناز افشار را مشخص کنند +عکس

باید منتظر ماند و دید دستگاه های نظارتی به انتشار این عکس توسط مهناز افشار چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا امر بر سلبریتی ها مشتبه شده که فراتر از قانون هستند؟

بیشتر بخوانید:

افشاگری یک روزنامه از دستمزد سلبریتی ها: رضا عطاران یک میلیارد؛ حمید فرخ نژاد 800 میلیون؛ مهناز افشار 700 میلیون برای هر فیلم خانم افشار! کجا با این عجله؟ اگر مهناز افشار انگلیس زندگی می کرد مهناز افشار مجبور به عذرخواهی شد +عکس حضور مهناز افشار در دادسرای تهران درخواست مهناز افشار از دولت خاتمی برای خانه رایگان+عکس

لینک خبر :‌ مشرق نیوز
سید جمال ساداتیان گفت:با توجه به تعداد کم سالن های سینما موافق افزایش سرگروه های سینمایی نیستم.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

سید جمال ساداتیان تهیه کننده سینما درباره افزایش سرگروه های سینمایی به خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ، گفت: با این جریان موافق نیستم، چون هنوز تعداد سالن های سینما پایین و بیشتر آن ها تک سالنه یا دو سالنه هستند و نمی توانیم حجم زیادی از فیلم ها را در این شرایط با هم اکران کنیم.

وی افزود: در این شرایط شاهد ضرری دو طرفه به سینما خواهیم بود یعنی فیلم های کم فروش تحت تاثیر فیلم های پرفروش قرار گرفته و اعتراض فیلم سوزی، قربانی شدن و ... به گوش می رسد. از سویی فیلم های پرفروش هم باید در اوج فروش با تمام شدن هفته های نمایش خود کنار گذاشته شوند.

این تهیه کننده بیان کرد: عدالت این است که به اندازه سالن ها و امکانات نمایشی که داریم فیلم اکران کنیم تا جلوی ضرری بزرگ گرفته شود البته به جز در نظر گرفتن تعداد، در چینش آثار هم باید دقت شود. یعنی فیلم های پرفروش فقط به ایام نوروز یا عید فطر تعلق نگیرد و در طول سال تقسیم شود تا دست سینما در دوازده ماه خالی نماند.

ساداتیان گفت: ایام نوروز هم از این قاعده مستثنی نیست و باید بدانیم در شرایط داشتن شش یا هفت سرگروه، جای نفس کشیدن برای زیرگروه ها باقی نمی ماند، چون آنقدر سالن نداریم که به اندازه کافی به آن ها اختصاص دهیم.

انتهای پیام/

نظر تهیه کننده متری شیش و نیم درباره افزایش سرگروه های سینمایی

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان
پیمان مقدمی بازیگر فیلم سینمایی بی صدا طی یادداشتی ضمن مرور تجربیات خود در سینما برلزوم تجدیدنظر در تبلیغ فیلم های هنر و تجربه تأکید کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : روزنامه نصف جهان حامیان ولایت ستاره نیوز

به گزارش خبرنگار مهر ، پیمان مقدمی بازیگر فیلم سینمایی بی صدا که در حال حاضر در گروه هنر و تجربه روی پرده رفته است، کار خود را از تئاتر آغاز کرد و این حوزه را بهترین عرصه برای آغاز فعالیت بازیگری می داند. وی در یادداشتی درباره سینما، بی صدا و بازی در فیلم های هنری و تجاری و کیفیت هر یک، مباحثی را مطرح کرده است.

فیلم سینمایی بی صدا به نویسندگی تهیه کنندگی و کارگردانی حسین شهابی این روزها در گروه هنر و تجربه اکران شده است و داستان یک نویسنده مشهور مبتلا به بیماری سرطان است که برای تأمین مخارج درمان خود به ناچار با روزنامه های زرد همکاری می کند.

در متن یادداشت پیمان مقدمی آمده است:

سینما در ابتدای تاریخ پیدایی خود نوعی سرگرمی بود و شاید منبعی برای کسب پول. اما خیلی زود ظرفیت های خودش را در زمینه آموزش و مفاهیم مورد نظر سازندگان فیلم نشان داد. اینکه چه بپوشیم و چه بخوریم و چگونه با زندگی رودررو بشویم را در خود نهفته داشت، سیاست هم خیلی فوری از این ماجرا در بسیاری از موارد استفاده کرد اما شکستش امری حتمی بود زیرا این اسب (سینما) به راحتی به کسی سواری نمی دهد!

بازی کردن در هر مدیومی تقریباً از اصول یکسانی پیروی می کند اما در فیلم هایی که محتوایش برای سازنده اهمیت بیشتری دارد، بازیگرها سعی می کنند به اصل زندگی وفادارتر باشند. البته نباید یادمان برود که سینما یک چیز است و زندگی، زندگی است.

فیلم بی صدا در مورد مواجهه با یک بیماری و برخورد اطرافیان با بیمار است و اینکه چه سختی هایی را پیش رویشان می آورد. زن خانواده با چنگ و دندان برای بقا مبارزه می کند و مرد خانواده که دچار این بیماری است، با مشکل خود راحت تر برخورد می کند و قسمت غم انگیز داستان همین است.

هیچ روش مطمئنی برای مواجهه با مشکلات وجود ندارد. فقط آگاهی ما نسبت به آن مشکل می تواند برخورد صمیمانه تری را به وجود بیاورد تا با هزینه کمتری بقیه مسیر را ادامه بدهیم.

من تجربه چند کار که در حال حاضر به آن ها می گوئیم هنروتجربه را داشته ام و از حضور در این آثار حظ برده ام. اما فکر می کنم در معرفی فیلم ها باید تجدیدنظر صورت بگیرد زیرا هنوز تبلیغات این چرخه مثل اوایل راه اندازی آن در حال حرکت است.

این نوع از سینما مخاطبان خاص خود را دارد فقط لازم است تغییراتی در معرفی و تبلیغات ایجاد شود. فیلم بی صدا که در گروه هنر و تجربه اکران شده، فیلم خوب و به اصطلاح شسته رفته ای است و همه سعی خودشان را کرده اند تا بخشی از مشکل بیماران سرطانی را به تصویر بکشند و تیم بازیگران نیز تمام تلاششان را به کار گرفتند تا این اتفاق محقق شود.

من سال ها است به اصطلاح یواشکی کار می کنم و از این آهسته و پیوسته بودن لذت می برم. برای سال جدید هم فیلم شاه کش را در نوبت اکران دارم که خودم آن را بسیار دوست دارم، سریال خانواده دکتر ماهان هم در حال آماده سازی برای پخش است، در حال حاضر هم در سریال دلدار ساخته برادران محمودی که برای پخش در ماه رمضان آماده می شود، بازی می کنم.

کد خبر 4557878

نیوشا روزبان

لینک خبر :‌ خبرگزاری مهر
بیتا منصوری می گوید اضافه شدن یک یا دو سرگروه سینمایی در شرایط فعلی شرایط خودش را می طلبد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : اطلاع نیوز

بیتا منصوری تهیه کننده سینما، درباره ارزیابی خود از اضافه شدن سرگروه های سینمایی، به خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ، گفت: به نظرم اگر قانون صحیح و محکمی درباره تعداد صدور پروانه ساخت ها، تولید فیلم، تعداد هفته های نمایش و در نظر گرفتن کف فروش در نظر گرفته شود و با توجه به بهبود اوضاع سالن ها، اضافه شدن یک یا دو سرگروه اتفاق خوبی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: البته این تصمیم گیری ها و اعمال آن باید هر سال اتفاق بیفتد؛ یعنی با توجه به شرایط موجود پروانه ساخت هایی صادر، فیلم هایی تولید و اکران شوند.

این تهیه کننده درباره نقش شورای صنفی نمایش در اکران و محافظت از قوانینی که در این زمینه وضع می کند، عنوان کرد: زمانی که فیلمساز و صاحب فیلم می تواند با رصد کردن سریع، ریز اکران همه فیلم ها را بیرون بیاورد؛ وظیفه شورای صنفی نمایش است که قوانین وضع شده اش را به درستی اعمال و از آن حمایت کند تا جای اعتراض و گلایه باقی نماند. اینکه هر تهیه کننده و دفتر پخشی بخواهد از نحوه اکران فیلمش گلایه کند و اتفاقات مثبتی پس از این اعتراض برای او رقم بخورد، درست نیست. پس اگر شورا وظیفه اش را به خوبی انجام دهد و سینمادار را مکلف به اجرای قانون کند، سینمادار به خود اجازه تخلف نمی دهد.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان
تعدادی از خبرنگاران و منتقدان سینما با تاسیس بنیاد زرشک زرین، فیلم منتخب خود را در این حوزه معرفی کردند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : شبکه اینترنتی آفتاب

بیانیه بنیاد زرشک زرین به شرح زیر است:حضور محترم ارباب جراید، اهالی سینما و علاقمندان سینما

با سلام

مفتخریم به اطلاع شما عزیزان برسانیم برای دومین سال پیاپی در راستای احساس تعهد و وظیفه مان نسبت به ارتقای سطح کیفی سینما در ابعاد فیلمنامه، کارگردانی و لزوم پرداختن به دغدغه های اجتماعی مردم عزیز کشورمان در سینما، با صدور فراخوان در میان نویسندگان منتقدان و فعالین رسانه زرشک زرین {بدترین فیلم} سال 97 را از میان آثار جشنواره سی و هفتم و فیلم های اکران شده در سال جاری پس از رای گیری، از جمیع لحاظ بیشترین رای به فیلم "دیدن این فیلم جرم است" داده شد. پس این فیلم را لایق زرشک زرین امسال اعلام می کنیم و امیدواریم همچون سال گذشته که احیای زرشک زرین باعث ارتقای سطح آثار جشنواره سی و هفتم شد، در سال آینده نیز اهدای زرشک فعلی آیینه تمام نمایی برای ساخته نشدن فیلم های سفارشی به لحاظ کیفی باشد و سینماگران عزیز ما در ایده پردازی، گسترش شخصیت پردازی، گره افکنی و گره گشایی و درنهایت کارگردانی تامل بیشتری داشته باشند و سطح شعور مخاطب فراگیر را پایین نپندارند. به امید آنکه سقف سانسور خودسانسوری و حساسیت های کاذب در سال آینده کوتاهتر شود و آثار قابل تامل تر در سینمای ایران بیشتر ساخته شود./ایلنا

کلمات کلیدی

اهالی سینما جشنواره فیلم فجر زرشک زرین

لینک خبر :‌ ایران آنلاین
خسرو دهقان منتقد و مدرس سینما گفت: جشنواره فیلم فجر امسال مانند همیشه برگزار شد و من معتقد نیستم که اتفاق خاصی افتاده باشد، ظرفیت سینمای ایران در همین حد است، به قول معروف "از کوزه همان برون تراود که در اوست"، ما نمی توانیم صاحب یک مملکت باشیم و دارای یک ساختار دیگر باشیم، سینما و جشنواره فجر در حد و اندازه هم هستند، فیلم هایی هم که در این جشنواره حضور می یابند تفاوت آن چنانی با هم ندارند، ممکن است یک فیلم اندکی از فیلم دیگر بالاتر باشد و یا بالعکس، من تفاوت آن چنانی حس نمی کنم.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

خسرو دهقان منتقد و مدرس سینما و همچنین عضو هیات داوران دوره پیشین جشنواره فیلم فجر در خصوص وضعیت جشنواره امسال در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ گفت: جشنواره فیلم فجر امسال مانند همیشه برگزار شد و من معتقد نیستم که اتفاق خاصی افتاده باشد، ظرفیت سینمای ایران در همین حد است، به قول معروف " از کوزه همان برون تراود که در اوست "، سینما و جشنواره فجر در حد و اندازه هم هستند، فیلم هایی هم که در این جشنواره حضور می یابند تفاوت آن چنانی با هم ندارند، ممکن است یک فیلم اندکی از فیلم دیگر بالاتر باشد و یا بالعکس، من تفاوت آن چنانی حس نمی کنم.

وی افزود: جشنواره یک محدودیت هایی دارد و تنها تعدادی از فیلم ها را می تواند بپذیرد، هر انتخابی هم که بشود باز هم حرف و حدیث هایی خواهد بود، درست تر این است که جشنواره فجر به جای این که فیلم های جدید را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد به پشت سرش نگاه کند، یعنی فیلم هایی که در یک سال گذشته روی پرده رفته اند را بررسی کند، زیرا این فیلم ها توسط جامعه و رسانه ها ارزیابی و نقد شده است، به عنوان مثال یک محصل که به مدرسه می رود همان اول مهر که به او کارنامه نمی دهند، اما در جشنواره فجر این اتفاق بر عکس می افتد یعنی در همان ابتدا به این ها کارنامه می دهند، نتیجه این اتفاق همین اعتراضات می شود، مثلا فیلمی که به جشنواره راه نیافته است چه دلیلی دارد که فکر کنیم این فیلم از بقیه فیلم های راه یافته به جشنواره قوی تر نباشد؟ در صورتی که ممکن است جامعه یه عکس العمل دیگری در برابر این فیلم داتشه باشد، مانند یک کتابی می ماند که ما آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم در حالی که هنوز کتاب پشت ویترین است و به کتابفروشی نیامده است، این روندی که جشنواره فجر دارد باعث شده که سلیقه دست 7، 8 نفر بیافتد و فیلم هایی را برای حضور در جشنواره انتخاب کنند، تعداد داوران جشنواره هم باید افزایش یابند و یک سیستم آکادمیک درست کنند که از تمام صنوف سینمایی در ان حضور داشته باشند.

این منتقد سینما اظهار داشت: غیر از خداوند داوری همه همین است، داوری که دست بشر بیافتد خالی از خطا نخواهد بود، ذات باری تعالی است که می تواند داوری کند و در آن خطایی نباشد؛ خطای داوری بخشی از داوری است و باید این را بپذیریم، در داوری نظریه واحد وجود ندارد، داوری یک زنجیره بی انتها است و هر کسی که داوری می کند باید منتظر باشد که خودش نیز داوری شود، این روند به همین شکل ادامه دارد.

وی در خصوص اظهار نظر و پیش بینی مسعود فراستی درباره جوایز جشنواره فجر اذعان داشت: نظر آقای فراستی را باید از خودش پرسید، به هر حال او یک کارشناس است و نظر خودش را گفته است، نظر فراستی که نظر قاطع نیست و تنها نظر خودش است، به نظر آقای فراستی باید احترام گذاشت همچنین به نظر مخالف او هم باید احترام گذاشت و فقط یک نظر است، آیه قرآن که نیست؛ ایراد ما این است که معتقدیم نظر من درست و شما حق ندارید که حرف بزنید.

خسرو دهقان در پایان گفت: من با این موافق هستم که هیات داوران آکادمیک شود از تمام صنوفی که در بخش های داوری قرار می گیرند در این هیات داوران حضور داشته باشند و طیف داوری را باید وسیع کرد؛ جشنواره فجر بسیار وسیع است و باید دکترین آن را مشخص و تعداد جوایز را محدود کنند و تعداد داوران را بیشتر کنند.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ دانا
یک کارگردان سینما از تصمیم نادرست جشنواره های سینمایی برای ندیدن برخی فیلم ها انتقاد کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : فانوس بازتاب روزنامه نصف جهان شاینا نیوز

علی محمد قاسمی کارگردان سینما و تلویزیون، درباره آخرین وضعیت اکران بیوه سیاه به خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ، گفت: ما این فیلم را ویدئویی تولید کردیم و به دنبال دریافت مجوز سینمایی آن هستیم؛ اگر این اتفاق رخ دهد، اکرانش به سال آینده موکول می شود.

وی همچنین در انتقاد به عملکرد جشنواره فجر داخلی افزود: همه جای دنیا امکان حضور فیلم هایی که ساخته می شوند، در جشنواره ها وجود دارد؛ اما در کشور ما بین فیلم های ویدئویی و سینمایی جداسازی شده و فیلم های ویدئویی در جشنواره ها که ویترین سینما هستند، حضور ندارند.

این کارگردان ادامه داد: با وجود آماده بودن نسخه نهایی بیوه سیاه جشنواره ملی فیلم فجر آن را به خاطر ویدئویی بودن نپذیرفت و پیش بینی می کنم، جشنواره بین المللی فجر و جشن خانه سینما هم چنین تصمیم گیری داشته باشند. به نظرم این نگاه سیاستی ناصحیح و فکر نشده است؛ این سبک فیلمسازی (ویدئویی) در همه جای دنیا موفق بوده و هست. حتی فیلم های ویدئویی که در ایران تولید شده، افتخارات بین المللی فراوانی برای ما به همراه داشته است.

قاسمی گفت: این حفره ای است که در ایران باید به آن فکر کنند و قطعاً نباید و نمی توانند حجم گسترده ای از انرژی، ایده، فکر، نگاه و سرمایه ها را نادیده بگیرند؛ چون باعث از بین رفتن انگیزه های فیلمسازان می شوند و این یعنی صدمه دیدن بدنه اصلی سینما. مدیران ضرر چندین برابر این شکل تصمیم گیری و نگاه نادرست را در آینده خواهند پرداخت؛ آنها باید بفهمند شکل دیگری از سینما وجود دارد که اگر آن را نادیده بگیرند، باید هزینه سنگینی بدهند.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ باشگاه خبرنگاران جوان
سینماپرس: مهدی بزرگمهر دبیر شورای مرکزی کانون آهنگسازان سینمای ایران در پی اجبار هیأت مدیره خانه سینما برای ثبت صنوف سینمایی در وزارت کار گفت: همه افراد مطلع و آگاه به امور صنفی و اداری مخالف ثبت صنوف در ذیل وزارت کار هستند چرا که می دانند این کار بیهوده است و ثبت صنوف در ذیل وزارت کار هیچ توجیهی ندارد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

آهنگساز فیلم سینمایی گزارش مریم در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: اغلب اهالی سینما نسبت به این وضعیت معترض هستند اما متأسفانه کسانی که به قانون آشنایی چندانی ندارند اصرار دارند که صنوف باید در ذیل وزارت کار ثبت شود. افرادی هم که به حرف آن ها گوش می کنند به دلیل بی اطلاعی شان از قانون است و بعد که متوجه می شوند این کار اشتباه است اعتراض خود را آشکار می کنند.

وی در پاسخ به این سوأل که شنیده می شود برخی از افراد با تهدید برخی صنوف را مجبور به ثبت در وزارت کار کرده اند آیا این اتفاق برای صنف شما هم افتاده یا خیر اظهار داشت: ما اجازه نمی دهیم بهمان زور بگویند. حرف ما حرف حق و حرف قانون است! ما می گوییم همه چیز باید بر اساس قانون و بر اساس اساسنامه خانه سینما باشد که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است و هر کاری برخلاف اساسنامه خانه سینما را انجام نخوهیم داد.

بزرگمهر با بیان اینکه مگر می شود یک نفرخود را عقل کل بداند و به اجبار سایرین را وادار به کاری غیرقانونی کند اظهار داشت: این کار خلاف قانون و اساسنامه خانه سینما است و ما زیر بار این حرف زور و ناحق نخواهیم رفت؛ اگر این کار درست بود حداقل مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می کردند یا خود مسئولان وزارت کار اعلام می کردند اما هیچ یک از این نهادها در این رابطه اظهارنظری نداشته اند و فقط برخی افراد از درون خانه سینما هستند که مایلند این اتفاق رخ دهد.

این سینماگر تصریح کرد: بنده تأکید می کنم کسانی که از ثبت صنوف در ذیل وزارت کار استقبال می کنند متوجه نیستند که چه کاری انجام می دهند. ما باید بدانیم و آگاه باشیم که اگر همه صنوف در ذیل وزارت کار ثبت شوند دیگر هیچ هیأت مدیره ای نمی تواند وجود داشته باشد و کلاً خانه سینما دیگر نمی تواند مانند گذشته عمل کند. بنده تأکید می کنم که این کار با اساسنامه خانه سینما در تضاد است و بسیاری از بزرگان سینمای کشور هم نسبت به این مقوله به شدت معترضند.

لینک خبر :‌ سینما پرس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : پندار آنلاین

بانی فیلم، گروه سینمای ایران: حسین هدایتی متهم به پولشویی از طریق مخفی کردن منشأ وجوه دریافتی از طریق شبکه بانکی به مبلغ 586 میلیارد و 939 میلیون و 600 هزار تومان است. هدایتی می گوید که به کشور خدمت کرده، اما ردیابی تمام پول ها نشان می دهد که این تسهیلات به کجا رفته است. افراد ورزشی و غیر ورزشی بدانند که هر پولی از هدایتی گرفته اند، پول مردم بوده است و باید پس بدهند . این اولتیماتومی بود که قهرمانی نماینده دادستان تهران، آخر هفته گذشته به کسانی داد که با متهم مذکور و یا سایر متهمان مشابه در بند و در نوبت برگزاری دادگاه مراوده مالی داشته اند. بخشی از این افراد را همانطور که پیشتر نیز مراجع قضایی تاکید کرده بودند، فعالانی در حوزه سینما و شبکه نمایش خانگی شامل می شوند که به قول کاظم راست گفتار، با پولشویان عکس یادگاری می انداختند!
بحث پولشویی در شبکه نمایش خانگی مدتی است که پس از مطالبه گری های متعدد اهالی سینما و رسانه ها، از سوی قوه قضاییه مورد پیگیری جدی قرار گرفته و مصادیقش در دادگاه های اخیر چند مجرم به اصطلاح دانه درشت اقتصادی مطرح شد. پولشویان پس از ناکامی و رو شدن دستشان در عرصه های دیگر، حالا مدتی است فیلم و سریال سازی ویدئویی را محملی کم خطر برای فعالیت دریافته اند و سرمایه های مشکوکشان را در گذر از این مسیر، به خیال خود پاک و قانونی می کنند.
جالب آنکه جدا از این تخلف مالی، برخی کارکردهای غیرقانونی هم از سوی این پروژه ها شکل می گیرد. از جمله تصویربرداری بدون مجوز و یا دخل و تصرفهای بزرگ در فیلمنامه ای که پروانه ساخت گرفته! مواردی که در کنار فعالیتهای پولشویی، این پروژه ها را تبدیل به نمونه هایی از زیر پا گذاشتن تعجب برانگیز قانون می کند. ضمن آنکه رد و بدل شدن پولهای کلان به نام دستمزد در برخی از این تولیدات، بازار را هم برای فیلمسازان مستقل به هم می ریزد.
گزارش حاضر نظرات چند صاحب نظر و فعال در این حوزه را درباره مصادیق پولشویی و عواقب آن در بر می گیرد.
***
کاظم راست گفتار:
بعضی هنرمندان با پولشویان عکس یادگاری می انداختند!
کاظم راست گفتار علاوه بر نویسندگی و کارگردانی فیلم های سینمای، تجربه آخرش را با ساخت سریال آشوب در شبکه نمایش خانگی رقم زد. راست گفتار درباره وضع کنونی تولید در شبکه نمایش خانگی و معضلات حاکم بر این زمینه به بانی فیلم توضیح داد: سرمایه گذاران زیادی بنا به موفقیت سریال های شبکه نمایش خانگی در دوره ای خاص، به فعالیت در این حوزه اقدام کردند و بعضی از آنان افرادی سالم بوده و عده ای دیگر صرفا با انگیزه توجیه فعالیت های غیر قانونی شان در این زمینه گام برداشتند. در حال حاضر تحریم ها منجر به کاهش فروش آثار شبکه نمایش خانگی شده و برگشت هزینه های گزاف تولید در این بخش را تا حدی غیر ممکن کرده است. به طور مثال در گذشته سریال شهرزاد با قیمت کمی فروش رفته و امروز قیمت هر قسمت از سریال های شبکه نمایش خانگی به ده هزار تومان رسیده است که برای مصرف کننده به صرفه نیست.
این کارگردان رسیدگی به سرمایه های مشکوک در تولید برخی آثار شبکه نمایش خانگی را مهم دانسته و در این خصوص گفت: امروز حضور سرمایه گذارانی با اهداف غیر فرهنگی را در این زمینه می بینیم که متاسفانه شاهد همکاری هنرمندان با آنان هم هستیم. بعضی از کسانی که امروز دستگیرشان می کنند، در گذشته هم حضور مشکوکی در حوزه فرهنگی داشتند و همه اهالی هنر این مساله را پیش بینی کرده بودند، اما بسیاری از هنرمندان با آنان عکس یادگاری می انداختند و همکاری کردند. به نظرم برخی هنرمندان جامعه در هیچ جای جهان و در هیچ دوره ای از تاریخ به اندازه امروز خود فروشی نکرده اند. مسئولین قوه قضاییه باید به فعالیت این سرمایه گذاران رسیدگی کنند و مانعی در برابر حضور سرمایه گذاران نادرست در فرهنگ شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها مسئول نظارت بر کیفیت و محتوای اثر است و وظیفه ای در خصوص سرمایه تولیدات فرهنگی ندارد. در نتیجه ما از قوه قضاییه درخواست رسیدگی به فساد مالی در حوزه فرهنگی را داریم.
کارگردان فیلم سینمایی نقاب در ادامه اشاره کرد: من در زمان فعالیتم با مباحث عجیب و غریبی رو به رو بوده ام. به طور مثال بازیگر پیش از خواندن فیلمنامه تاکید می کند که اگرکار را بپسندم، ماهیانه یک میلیارد برای همکاری دریافت می کنم که از نظر من منطقی نیست یا در مواردی سرمایه دار به حضور یک بازیگر خانم اصرار می ورزد و در این صورت سرمایه بیشتری برای پروژه می گذارد و بسیاری موارد عجیبی که باید رفع شود، زیرا در بلند مدت فضا کاملا تحت تاثیر این وضع ناسالم به مسیری غیر فرهنگی و کاملا کاسب کارانه تبدیل می شود. این اتفاق به ضرر کسانی تمام می شود که هدفشان هنر و فرهنگ است، چرا که همکارانی که در مسیر درستی پیش می روند نیز تحت تاثیر این فساد، فعالیتشان تعطیل می شود.
***
حسن مصطفوی:
یک سری فقط با اتکا به پولشان تهیه کننده شده اند
حسن مصطفوی معتقد است: اتحادیه تهیه کنندگان و وزارت ارشاد باید با ورود تهیه کنندگان غیرحرفه ای مقابله کنند.
تهیه کننده سریال ویدیویی هشتگ خاله سوسکه که مدتی است وارد شبکه نمایش خانگی شده، درباره اوضاع و شرایط این رسانه به بانی فیلم گفت: شبکه نمایش خانگی خوشبختانه اوضاع خیلی خوبی دارد. فقط مسئله ای که وجود دارد، اینکه هنوز فرهنگ خرید DVD اریژینال بین مردم جا نیفتاده و بیشتر تمایل به دانلود غیرقانونی وجود دارد و هنوز گروه های تلگرامی و سایت های غیرمجاز لینک قسمتهای سریال های نمایش خانگی را برای دانلود می گذارند. چنین رفتارهایی بشدت به تولیدات این حوزه و به کسانی که آثار ویدئویی را تهیه و یا روی آنها سرمایه گذاری می کنند، ضربه می زند.
مدیر تولید سریال ویدیویی شهرزاد در پاسخ به این سوال که آیا با افرادی در حوزه نمایش خانگی روبه رو شده اید که با پولهای مشکوک اقدام به سرمایه گذاری کرده باشند، گفت: من اصلاً نمی دانم پول مشکوک به چه معناست و متوجه ریشه های این تعبیر نمی شوم. البته به تازگی زیاد در این باره شنیده ام. از نظر من سرمایه گذاری که حق کسی را پایمال نکرده و دستمزد عوامل را به طور منظم پرداخت می کند، باید چه در حوزه شبکه نمایش خانگی و چه در سینما اجازه کار داشته باشد. درباره پول های مشکوک، نکته خیلی مهم این است که قوه قضاییه با اقتدار با متخلفان برخورد کند. یعنی منِ نوعی اگر پول مشکوکی وارد سینما کرده ام، قوه قضاییه بدون تعلل جلوی مرا بگیرد و برخورد کند. من به عنوان تهیه کننده شخصاً نمی توانم متوجه شوم با کسی که کار می کنم پولش مشکوک و یا غیرمشکوک است.
مدیر تولید فیلم جدایی نادر از سیمین درباره راهکار مدیران سینمایی برای مقابله با چنین سرمایه گذاران مشکوکی در این حوزه، بیان کرد: نکته مهم اینکه اتحادیه تهیه کنندگان و وزارت ارشاد باید با ورود تهیه کنندگان غیرحرفه ای مقابله کنند. اتفاق بدی که متأسفانه افتاده یک سری به خاطر سرمایه شان وارد حیطه تهیه کنندگی می شوند و وزارت ارشاد به آنها اجازه تهیه کنندگی می دهد که این نادرست است. یک سری هم با پشتوانه به عنوان تهیه کننده حرفه ای وارد می شوند و مورد تأیید اتحادیه تهیه کنندگان و یا انجمن تهیه کنندگان قرار می گیرند و کار می کنند. چیزی که خیلی مهم است و مسئولان می توانند جلوی آنرا بگیرند، اینکه برخی متأسفانه در حال حاضر فقط با اتکا به پول هایشان و نه سوا و پیشینه شان وارد حرفه تهیه کنندگی شده اند، ولی اتحادیه تهیه کنندگان و وزارت ارشاد واقعاً با این قضیه مقابله می کند. به طوری مدیریت می کنند تا کسانی که فقط به واسطه پول وارد این عرصه شده اند تا نامشان به عنوان تهیه کننده شناخته شود، این کار صورت نگیرد. به نظرم این اقدام ارزشمندی است که مدیران سینمایی می توانند انجام بدهند.
***
سعید رجبی فروتن:
روزنه های پولشویی در شبکه ویدئویی باید بسته شود
سعید رجبی فروتن می گوید: اگر در آینده معلوم شود روزنه هایی برای پولشویی در شبکه ویدئویی وجود دارد، آن موقع هوشمندی سیستم های تصمیم گیرنده ما حکم می کند که این روزنه ها را مسدود کند و در صدد چاره جویی برآید.
این کارشناس شبکه نمایش خانگی در پاسخ به این سوال که آیا با افرادی در حوزه نمایش خانگی روبه رو شده اید که با پولهای مشکوک اقدام به سرمایه گذاری کرده باشند، به بانی فیلم گفت: الان نسبت به هفت- هشت سال گذشته اشتیاق و انگیزه برای تولید مجموعه در نمایش خانگی بیش از گذشته شده است. الان خروجی این آثار فقط برای لوح فشرده یا DVD منتشر نمی شود، بلکه با توجه سامانه های آنلاین پخش ویدیویی، می توانند آنها را در این سامانه ها بارگذاری کنند. این تنوع عرصه های پخش باعث شده راه بازگشت سرمایه و احتمالاً رسیدن به سودآوری برای سرمایه گذاران قدری بهتر از گذشته باشد. به هر حال شرایط متفاوتی که در رسانه ملی حاکم است و اقتضائات خاصی که نمایش خانگی دارد، همواره باعث شده عده ای برای کار و فعالیت در شبکه نمایش خانگی داوطلب انجام کار باشند و در این زمینه سرمایه گذاری کنند. ضمن اینکه مطالعه نقاط عطف و یا بهتر بگویم موفقیت های بعضی از سریال های نمایش خانگی و اقبالی که مخاطبان به آنها نشان داده اند، باعث شده منحنی سرمایه گذاری در این عرصه به سمت بالایی متمایل شود. به همین دلیل در پاره ای از مقاطع زمانی می بینیم ظاهراً سریال سازی در شبکه نمایش خانگی رونق می گیرد. ضمن اینکه باید به این مطلب هم اعتراف و اذعان کرد وقتی به طور همزمان چندین و چند کار تولید، عرضه و پخش می شوند، این سوال مورد توجه بسیاری از کارشناسان و افراد صاحب نظر است که منابع سرمایه این سریال ها از کجا تأمین می شود. به نظرم آنچه که مُرّ قانون و در حوزه وظایف فرهنگ وزارت و ارشاد اسلامی است، شناسایی سرمایه گذاران و لزوم صدور پروانه مالکیت برای مجموعه های نمایش خانگی به گونه ای است که درصد سهم سرمایه گذاران این مجموعه ها را به صورت کاملاً شفاف، مشخص و برملا کند. مسئولیتی که در واقع قانون برای وزارت ارشاد مشخص کرده است. به هر حال کشف اینکه منشأ سرمایه های مذکور کجاست و از کجا آمده اند، باید در زمره وظایف دستگاههای نظارتی باشد. چند سالی است بحث در پیرامون سرمایه های موجود در شبکه نمایش خانگی و همچنین سینما مطرح می شود که باید دید می توان این سوالات و ابهامات را به صورت شفافی پاسخ داد یا خیر.
وی درباره اینکه در زمان مدیریت خود نیز با چنین مسائلی روبرو بوده اید یا خیر، عنوان کرد: خیر، اگر خاطرتان باشد تعداد مجموعه های نمایش خانگی کمتر بود. هزینه تمام شده تولید سریال برای شبکه نمایش خانگی با الان اصلاً قابل مقایسه نیست. کافی است تفاوت قیمت ارز یا ارزش پول ملی را با چند سال قبل مقایسه کنید و متوجه شوید خیلی در این زمینه تفاوت های معناداری ایجاد شده اند و شاید ضرورت تأمین سرمایه های کلان برای ساخت این مجموعه ها و دستمزدهای نجومی که بعضی از بازیگران و عوامل می گیرند، باعث شده این سوال کماکان دور و بر این سریال ها شکل بگیرد و به دنبال پاسخ برای خودش بگردد.
او که قبلاً دو دوره مدیر کل دفتر همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی بوده، در ادامه درباره تفاوتی که در دوران مدیریت خود و در مقایسه با دوران حاضر وجود دارد، توضیح داد: دورانی که مسئولیت داشته ام اقتضاهای خواست خودش را داشته. در آن مقطع فناوری سمت و سویی عادی و منطقی داشت، ولی الان نسبت به آن دوران جهش های سریع و زیادی داشته است. ارزیابی و مقایسه این دو مقطع زمانی با توجه به این سرعت و آهنگ پرشتابی که تحولات تکنولوژیک دارد، به نظرم سخت و دشوار است. حتماًً باید عملکرد هر مدیریتی را چه در این عرصه و یا سایر زمینه ها در ظرف زمانی و مکانی خاص خودش مورد ارزیابی قرار داد. منتها ایده آل این بود اگر در شرایط کنونی کل مجموعه حاکمیت به یک وحدت رویه و نظر واحدی راجع به نظارت بر سامانه های پخش آنلاین ویدیویی می رسیدند، به نظر یک مقدار کار برای ادامه سرمایه گذاری بخش خصوصی راحت تر بود و امنیت و آسایش خاطر بیشتری در این حوزه ایجاد می کرد. مهمترین چالش در این حوزه همین است که در مراجعی، مثل شورایعالی فضای مجازی اگر درباره این حدود و ثغور پخش صوت و تصویر فراگیر تصمیم گیری کارشناسی شده و راهگشایی به عمل بیاید، می توانیم این چالش کنونی را تبدیل به فرصت کنیم و راه برای ماندگاری و حضور بهتر سرمایه گذاران بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود.
رجبی فروتن درباره راهکار مدیران سینمایی برای مقابله با چنین سرمایه گذاران مشکوکی در این حوزه، گفت: به طور خاص نام یک یا دو سرمایه گذار پیرامون یکی از مجموعه های گذشته شبکه نمایش خانگی در این بین مطرح بوده است. البته باز بدهی بانکی این فرد و یا افراد به آن بانک عامل به طور کامل مشخص نیست که آیا این بدهی برای دریافت وامی بوده که مثلاً جهت تولید آن سریال اخذ کرده اند و یا اینکه این بدهی ها مربوط به هزینه کردن وام ها برای مصارف دیگری بوده. مادامی که از نظر محاکم قضایی رسیدگی کاملی به پرونده های مطرح نشده، اظهارنظر قطعی در این باره سخت و دشوار است. اگر در آینده معلوم شود روزنه های برای پولشویی وجود دارد آن موقع هوشمندی سیستم های تصمیم گیرنده ما حکم می کند که این روزنه ها را مسدود کند و در صدد چاره جویی برآید.

اشتراک گذاری در:

لینک خبر :‌ روزنامه بانی فیلم
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

آلا توحیدی

مسئولان در توجیه ناامنی و بی ثباتی حرفه خبرنگاری می گویند خبرنگار اگر سختی نکشد لذت کار خود را درک نمی کند و بخشی از تحقق یافتن اهداف او در شغل خبرنگاری در گرو این است که او این مشقت ها و رنج ها را تحمل کند؛ چرا که گریزی از آن نیست.خبرنگارانی که بنابه اقتضای شغل خود، موقعیت های مختلفی را تجربه می کنند، در بطن ماجراهای پردردسر قرار می گیرند. آنها از نزدیک مشکلات را لمس می کنند، چرا که هم باید سیاست را تجربه کنند و هم داستان های مختلف اجتماعی را به چشم ببینند و گزارش کنند. اما خبرنگاران این روزها باید نگران بی ثباتی شغل خودشان هم باشد، شغلی بی ثبات و آسیب پذیر و کم درآمد که یکی از عوامل ناامنی اش محسوب می شود.البته علت همه ناامنی و بی ثباتی در این شغل این نیست که خبرنگاران، چند میلیون حقوق بگیرند، بلکه گاهی اوقات، یک خبرنگار پس از سال ها تلاش، سردبیر شده اما بعد از مدتی نشریه اش تعطیل می شود. بنابراین اگر وی به رسانه های دیگر رجوع کند و در آنجا مشغول به فعالیت شود،با تنزل درجه روبه رو خواهد شد. به واقع این خبرنگار باید دوباره از اول شروع کند. قانون مطبوعات، یکی دیگر از عواملی است که باعث شده، شغل خبرنگاری به حرفه ای ناپایدار تبدیل شود. زیرا در این قانون 48 ماده ای، تنها ماده 46 به امنیت شغلی خبرنگاران اشاره مستقیم دارد، جایی که تصریح می کند: صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیئت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد، طبق مقررات قانون کار، حقوق قانونی آنان پرداخت شود. در صورتی که این قانون نیاز به اصلاح دارد و باید قوانین سختگیرانه ای وجود داشته باشد تا به راحتی روزنامه ای که سرنوشت ده ها و صدها نفر از نظر اقتصادی و روانی به آن وابسته است، به تعطیلی کشیده نشود.اما شاید مهم ترین مشکل خبرنگاران، بیمه است. بسیاری از مدیران مسئول رسانه های جمعی، حاضر به استخدام خبرنگاران و روزنامه نگاران به شکل رسمی نیستند. این مسئله به طور طبیعی، فعال عرصه خبر و رسانه را با نبود امنیت شغلی و بی ثباتی درآمدی مواجه می سازد. ارشاد معتقد است خبرنگاران خودشان باعث این بی ثباتی می شوند، درصورتی که آنها نباید خودشان را دست کم بگیرند و باید در هر رسانه ای مشغول فعالیت می شوند مدیرمسئول را مجبور به بیمه کردن کنند تا اگر بیکار شدند، بیمه بیکاری دریافت کنند. حالا فرض کنید روزنامه ای تعطیل شد و 20 نفر پرسنل تحریریه اش از کار بیکار شدند، در این صورت دریافت چند ماه حقوق بیمه بیکاری هم مشکلی را حل نمی کند، چون این افراد دیگر نمی توانند دوباره در یک نشریه یا یک سازمان خبری دیگر با همان مختصات کار نشریه اول که به آنها جایگاه، موقعیت اجتماعی، آرامش و آسایش می داده، کار کنند، پس این نظریه درمان این درد نیست.البته بخشی از این ناامنی به ضعف های خود مطبوعات برمی گردد، وقتی ارشاد بدون نظارت یا سختگیری به افراد مختلفی که سابقه و تخصص رسانه ای ندارند، مجوز نشریه یا روزنامه می دهد، اینگونه مدیران مسئول و صاحبان رسانه ها تنها به چشم درآمدزایی به کسبشان نگاه می کنند و برای آینده شغلی و شأن و منزلتش هیچ ارزشی قائل نیستند.برخی افراد از ارشاد مجوز نشریه می گیرند و با سرمایه گذاری آغاز به کار می کنند. آنها به طور طبیعی نیرو می گیرند و با گذر زمان احساس می کنند صاحب شغل و موقعیتی شده اند، اما زمانی که مسائل و مشکلات مالی به روزنامه فشار می آورد، به راحتی وبدون هیچ نظارتی از سازمان های بالادست تصمیم می گیرند، روزنامه را تعطیل کنند.پس وقتی این قبیل نشریات تعطیل می شوند، متعاقبا عده ای بیکار خواهند شد که این امر یکی از علل پایین بودن امنیت شغلی خبرنگاران است.البته یکی دیگر از دلایلی که باعث بیکار شدن خبرنگاران می شود، تعطیلی هایی است که از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات و احیانا دستگاه قضایی صورت می گیرد و به بخش زیادی از افرادی که در چرخه تولید و انتشار روزنامه فعال بودند و الزاما روزنامه نگار نیستند، آسیب می زند و باعث می شود آنها شغلشان را از دست بدهند یا حداقل تا مدتی که توقیف نشریه شان مطرح است، بلاتکلیف رها شوند.این روزها شغلی که منشأ امید و حرکت آفرینی در جامعه می شود، حال و روز خوبی ندارد. اگر این روند ادامه یابد و خبرنگاران نگرانی های درون شغلی داشته باشند نمی توانند چشمان بیدار جامعه شوند.

لینک خبر :‌ روزنامه اصفهان زیبا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

لیلا مقیمی

طرح تشکیل سازمان نظام روزنامه نگاری چشم انتظار تصویب از سوی نمایندگان مجلس است، طرحی که کلیات آن به تازگی در کمیته فرهنگ، هنر و رسانه تصویب شده و جزئیات آن نیز قرار است در کمیسیون فرهنگی بررسی و ارزیابی شود. این طرح که با امضای 70 نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شده، در صورت تصویب در کمیسیون فرهنگی به صحن علنی مجلس می رود. براساس ماده 3 این طرح، سازمان نظام روزنامه نگاری، موسسه ای حرفه ای غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به موجب این قانون ایجاد می شود و 22 وظیفه دارد.

برخی از وظایف سازمان نظام روزنامه نگاری عبارت اند از حمایت از آزادی بیان و آزادی اطلاعات روزنامه نگاران، حمایت از حرفه ای شدن فعالیت روزنامه نگاری در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت های روزنامه نگاری، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها، حمایت از تشکل های صنفی روزنامه نگاران، میانجیگری و حل اختلاف بین روزنامه نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه های متبوع آنان و بین رسانه ها با یکدیگر و... . تشکیل سازمان نظام روزنامه نگاران برای اولین بار نیست که مطرح می شود، بلکه در سال 93 نیز دولت پیش قدم تهیه پیش نویس لایحه ای به منظور سامان دادن به مسائل صنفی روزنامه نگاران شده است، لایحه ای که با اعتراض ها و انتقادهای زیادی روبه رو شد. همین هم باعث شد تا اصلاحات لازم در این پیش نویس صورت گیرد و به کمیسیون فرهنگی دولت ارسال شود و بعد از چندین جلسه بحث و بررسی در کمیسیون فرهنگی دولت با تاکید بر ضرورت اصلاحاتی، به تصویب برسد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اهمیت موضوع و دریافت نظرات و دیدگاه های صاحب نظران این حوزه در آبان و آذر سال 1396 با تشکیل نشست هایی با حضور صاحب نظران ارتباطات و روزنامه نگاران، نظرات اصلاحی برای این لایحه را کسب و در نهایت نظرات جمع بندی شده را در متن لایحه تنظیمی لحاظ کرد، اما تصویب این لایحه در دولت همچنان به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره جمعی از نمایندگان پا پیش گذاشتند و آن طور که رسانه ها خبر دادند همان مفاد لایحه را با کمی تغییرات در قالب طرح در دستور کار خود قرار داده اند. طرح سازمان نظام روزنامه نگاران، اما با مخالفت ها و موافقت های زیادی روبه رو است؛ مثلا خبرگزاری مهر چندی پیش با انتقاد به این طرح ابراز عقیده کرد این سازمان نمی تواند امنیت خبرنگاران را تامین کند: مواردی همچون امنیت شغلی و منزلت خبرنگاران به نظر می رسد با تصویب این طرح تضمین نمی شود. چرا که این طرح صراحتی در مورد حقوق خبرنگاران در مواجهه با موقعیت هایی که امنیت شغلی شان به خطر می افتد نیز ندارد. یا اینکه از سویی در شرایطی که خبرنگاران پارلمانی یا دولت و بسیاری از خبرنگاران در حوزه های مختلف هر روز در تهیه اخبار و اطلاعات با برخوردهای توهین آمیز برخی مسئولان در آن حوزه ها مواجه هستند، این طرح راهکاری برای ارتقای منزلت خبرنگاران ارائه نمی کند. علاوه براین، در ماده 7 این طرح نیز موضوع اجبار به نام نویسی و دریافت گواهینامه روزنامه نگاری برای مشمولان ماده 5 این طرح مطرح می شود که با توجه به ابهامات تشکیل سازمان نظام روزنامه نگاری، شائبه کنترل دولت بر فعالیت های روزنامه نگاری تقویت شده و استقلال حرفه ای فعالیت روزنامه نگاری با این طرح بیشتر زیر سوال می رود.

برخوردهای غیرمعقول کاهش می یابد
درحالی این انتقادها به طرح تشکیل سازمان روزنامه نگاری مطرح می شود که امیر اکبری، فعال رسانه ای که از موافقان تاسیس این سازمان است در گفت و گو با اصفهان زیبا نظر دیگری دارد: اگر این سازمان تشکیل شود، فعالیت رسانه ای هم به عنوان یک صنف یا حرفه ضابطه مند می شود. یکی از مشکلات اهالی رسانه این است که هر فردی به راحتی می تواند وارد این عرصه شود و در کنار افراد حرفه ای و با سابقه قرار بگیرد. از طرف دیگر ناآگاهی و بی تجربگی و تخلف عده محدودی، همیشه به پای صنف نوشته می شود، مثلا خبرنگار یا مدیر مسئولی که وظیفه خود را اشتباه انجام می دهد، دستگاه قضا را به رسانه ها بی اعتماد می کند و برای همین هم شاهد برخوردهای غیرمعقولی همچون توقیف هستیم. درچنین شرایطی سازمان نظام روزنامه نگاری می تواند بسیاری از مشکلات اهالی رسانه را حل کند، چرا که قبلا چنین تجربه ای در میان صنف های پرستاران و مهندسان و پزشکان رخ داده و موفق هم عمل کرده است. به واقع این مسئله باعث می شود هر کس که قصد ورود به رسانه و کار خبر را دارد، ضوابط حرفه ای را حفظ کند. یکی از مهم ترین ویژگی های این طرح که اکبری آن را مهم تلقی می کند این است که تخلفات مطبوعات در خود صنف بررسی می شود. نکته دیگر جرم زدایی است: به واسطه این طرح، دیگر دست قاضی مثل قبل باز نیست و نمی تواند به راحتی حکم بدهد، چون مشخص شده چه مواردی قابلیت برخورد را دارد و در چه موضوعاتی مدعی العموم یا شاکی خصوصی می توانند به مسئله ورود پیدا کنند. این موضوع فشار حاکم بر مطبوعات را کاهش می دهد. از طرف دیگر چون تمامی ذی نفعان رسانه امکان اظهار نظر و ارائه پیشنهاد درباره تشکیل سازمان نظام روزنامه نگاری را داشته اند می توان آن را یکی از دموکراتیک ترین لایحه ها دانست.

نقش ارشاد کمرنگ شود
اما هر طرحی بی نقص نیست و بالاخره انتقادهایی به آن وارد است: در برخی از بخش های این طرح، نقش وزارت ارشاد بسیار ویژه است؛ درحالی که اگر قرار است این موسسه به عنوان یک نظام صنفی کار کند، باید این نقش کم رنگ شود. اشاره اکبری به ماده 9 طرح تشکیل سازمان نظام روزنامه نگاری است که می گوید: در صورت فراهم بودن شرط مذکور در ماده 5 این قانون، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مکلف است جلسه مجمع عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی که شرایط عضویت در سازمان را دارند برگزار کند. هر شخص واجد شرایط نیز می تواند برگزاری این جلسه را از مرجع مذکور بخواهد . در این جلسه که به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اداره می شود اعضای هیئت موقت صدور پروانه روزنامه نگاری با رای اکثریت نسبی حضار انتخاب می شوند. این هیئت باید ظرف سه ماه، شرایط متقاضیان عضویت در سازمان را بر اساس ماده 45 بررسی کرده و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط صادر کند و از اعضا برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی دعوت به عمل آورد.

لینک خبر :‌ روزنامه اصفهان زیبا
در گذشته ای نه چندان دور نگران آن بودیم که مبادا نشریات ما بنا به هر دلیلی از سوی مراجع ذی صلاح تعطیل شوند اما امروز صاحبان آن به دلیل مشکلات اقتصادی ناچاراً اقدام به تعطیلی دفاتر نشریات و خداحافظی با حوزه اطلاع رسانی می کنند و این امر نشان از آن دارد که حال و هوای مطبوعات کشور خوب نیست.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : صدای مردم

در گذشته ای نه چندان دور نگران آن بودیم که مبادا نشریات ما بنا به هر دلیلی از سوی مراجع ذی صلاح تعطیل شوند اما امروز صاحبان آن به دلیل مشکلات اقتصادی ناچاراً اقدام به تعطیلی دفاتر نشریات و خداحافظی با حوزه اطلاع رسانی می کنند و این امر نشان از آن دارد که حال و هوای مطبوعات کشور خوب نیست.
تعطیلی روزنامه سیستان و بلوچستان، خبری بود که سبب نگرانی بنده شد و دست مایه نگارش یادداشتی شد تا بتوانیم به بخشی از دغدغه های فعالان رسانه ای اشاره کنم.
تعطیل شدن روزنامه سیستان و بلوچستان، یکی از نشریات باسابقه در عرصه رسانه، که سال ها در این حوزه نقش آفرینی کرد و با تقبل همه کمی و کاستی ها، سرانجام در روز 9اسفند ماه سال جاری، علیرغم میل باطنیِ پرسنل و عوامل اجرایی آن، از عرصه خداحافظی کرد.
رسانه ها با زندگی ما عجین شده اند، در عصر حاضر،رسانه ها، تار وپود نمادین زندگی ما را تشکیل می دهند و نقش تسریع کنندۀ نهادی را در جامعه دارند.
امروز، هیچ حوزه یا منطقه ای بدون توجه به نقش مثبت رسانه ها که واسط و حامل پیام های ارتباطی هستند، نمی تواند به توسعه و بهبود امور زندگی مردم بپردازد. درخصوص رابطه بین رسانه و توسعه تاکنون نظریات مختلفی ارائه شده است؛ عده ای رسانه را ابزاری درخدمت توسعه می دانند و گروهی رسانه را از نتایج توسعه می دانند. اما آنچه غیرقابل انکار است نقش رسانه و تأثیر رسانه در فرایند توسعه کشورها و از منظرهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
نقش رسانه ها در توسعه انکار ناپذیر است اما امروز شرایط موجود سبب شده که بسیاری از رسانه ها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآینده و به صورت کجدار و مریز به حیات رسانه ای خود ادامه دهند.
جای تاسف است که روزهایی رسیده که رسانه ها یکی یکی به سمت تعطیلی می روند. روزنامه ی وزین سیستان و بلوچستان گواهی بر این ادعاست. نشریه ای که طی سال ها فعالیت خود، خدمات شایانی را برای توسعه و پیشرفت یکی از استان های محروم کشور انجام داد و به دلیل مشکلات اقتصادی از حرکت باز ایستاد.
تحلیل وضع موجود رسانه ها و به ویژه مطبوعات کشور نیازمند زمان و فرصت مناسبی است که در این مجال کوتاه میسر نیست، اما آنچه ملال آور است نگاه های سلیقه ای و بی تدبیری مسئولان ذی ربط در خصوص فرهنگ و فعالیت های فرهنگی است که متاسفانه رسانه در این میان مغفول مانده است و فعالان رسانه ای از کمترین حقوق برخوردارند و حتی از حقوق اولیه خود هم محرومند. امروز مشکلات معیشتی، مسکن و دستمزد و بیمه از جمله مشکلات این قشر است و با تعطیل شدن نشریات تعداد زیادی از خبرنگاران به خیل بیکاران اضافه می شوند و همان طور که همگان مطلعند بسیاری از روزنامه های کثیر الانتشار به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه ها اقدام به تعدیل نیرو کرده اند. با وجود اینکه دولت طرح هایی را برای سامان دهی و رهایی از وضع موجود ارائه داده است اما این طرح ها نتوانسته این بیماری را درمان کند و باید منتظر وضع بدتری در این عرصه باشیم
بنده به سهم خودم از تعطیلی رسانه ها و به ویژه نشریات مکتوب نگران هستم باید برای رهایی از وضع موجود راهکاری اساسی ارائه داد و این مهم در چنین شرایط نامناسب اقتصادی که هر روز شاهد گرانی کاغذ، هزینه های چاپ و غیره هستیم میسر نخواهد شد مگر با همت جهادی مسئولان کشوری و استانی، و بهره گیری از ظرفیت فعالان رسانه ای و به ویژه خانه های مطبوعات در سراسر کشور.

لینک خبر :‌ پایتخت ما
گروه فعالیت های قرآنی حجت الاسلام والمسلمین محمد نقدی بیان کرد: اگر فعالان قرآنی به اصل قضیه انجمن و مجامع خادمان اهمیت دهند و همه در گردهمایی آن حضور داشته باشند و رسانه ها به فعالیت انجمن حساس باشند، این انجمن می تواند بخشی از مسیر رسیدن به موفقیت را طی کند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

حجت الاسلام والمسلمین محمد نقدی، مدیر مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی، در گفت وگو با خبرنگار ایکنا ؛ در مورد لزوم حمایت از چنین انجمن هایی در بین فعالان قرآنی، گفت: به طور حتم، تأسیس یک مجمع برای خادمان قرآن کار مطلوبی است. چنین رویکردی در تمام دنیا متداول است و برای همه گروه های مرجع، هیئت یا شورایی تشکیل می شود تا مطالبات آن گروه به خوبی پیگیری شود.
وی افزود: شکل گیری این انجمن نشان می دهد که وضعیت فعالیت های قرآنی به حدی گسترده شده است که انتخاب نخبگان آن حوزه برای پیشبرد اهداف لازم بوده و اقدام مثبتی است که البته باید مورد حمایت قرار گیرد.
مدیر مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی اظهار کرد: اگر فعالان قرآنی به اصل این قضیه اهمیت بدهند و همه در گردهمایی آن حضور یابند و نظر کارشناسی خود را ارائه دهند، شاید این انجمن بتواند بخشی از مسیر رسیدن به موفقیت را طی کند، اما اگر حضورها جسته گریخته باشد و حضور همه جانبه در همایش ها وجود نداشته باشد، نباید به موفقیت مجمع خادمان قرآن دل بست.
نقدی با تأکید بر اینکه هر کاری در آغاز راه همراه با مشکلاتی بوده و حرکت آن کند است، بر این موضوع که برای رسیدن به موفقیت باید مقاومت کنیم، تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه مجمع بانی و حامی خاصی ندارد، از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه است و این می تواند در موفقیت نیز مؤثر باشد. هر چند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شبیه انجمن سینما و تئاتر و ... از این انجمن نیز حمایت کرده است، اما هزینه های آنها در مقایسه با جشنواره فجر بسیار متفاوت تر از دیگر انجمن هاست.
وی با بیان اینکه هزینه یک روز جشنواره فیلم فجر به اندازه یک دوره همایش خادمان قرآن است، گفت: نکته مهم تر در مورد انجمن خادمان قرآن، پوشش رسانه ای چنین همایش هایی است که متأسفانه چندان مورد استقبال قرار نگرفت. چهره هایی که در همایش اخیر خادمان قرآن حضور داشتند به سختی در طول یک سال گردهم می آیند. باید برای این همایش برنامه تولید شود. رسانه ها با حضور در همایش های قرآنی همچون همایش خادمان قرآن و مجامع آن می توانند تولید محتوایی را که این روزها گرفتار آن هستند تأمین کنند.
نقدی در بخش دیگری از این گفت وگو در مورد شاخص های انتخاب خادمان قرآن و ایجاد شائبه بی توجهی به بانوان در این بخش، اظهار کرد: بی توجهی در کار نبوده است. این مجمع رفته رفته رشد خواهد کرد. علاوه بر این بانوان و آقایان در زمینه های حفظ و قرائت و... در مراسم دیگری تجلیل می شوند. مطمئناً اگر فعالیت های بانوان بروز و ظهور یابد، برگزیده خواهند شد؛ کما اینکه قبلاً نیز چنین بوده است.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری بین المللی قرآن
رییس اداره منابع طبیعی بیجار از اجرای طرح خانه تکانی کاغذی در این شهرستان با همکاری آموزش و پرورش خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : روزنامه جوان آنلاین

به گزارش خبرگزارش فارس از بیجار، قدیر آریان شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی که در سالن شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: حفاظت و حراست از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است.

وی اولین عامل برای حفظ و نگهداری اراضی ملی و منابع طبیعی را پیشگیری از تخریب و تصرف آن دانست و مشارکت تمامی دستگاه های مرتبط و متولی این امر و ادارات اجرایی و همکاری با اداره منابع طبیعی و جدیت و تلاش آنها را خواستار شد.

آریان با بیان اینکه نقش مردم در حفاظت از منابع بسیار مهم است، گفت: توجه به نقش مردم در حفاظت از اراضی ملی مدنظر ما است و از ظرفیت های ارزنده تشکل های مردمی در راستای حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ سازی این مهم استفاده خواهیم کرد.

رییس اداره منابع طبیعی بیجار خاطرنشان کرد: از آنجایی که عرصه های منابع طبیعی از گستردگی زیادی برخوردار است ضرورت ایجاب می کند تا برای حفاظت هر چه بهتر از این سرمایه های ملی، تمامی مردم، دستگاه ها و نهادها در این امر مهم سهیم باشند.

اجرای طرح خانه تکانی کاغذی در بیجار

آریان در ادامه به طرح خانه تکانی کاغذی و اجرای آن با همکاری اداره منابع طبیعی و آموزش و پرورش اشاره و بیان کرد: ترویج فرهنگ بازیافت کاغذ، درختکاری و حفظ منابع طبیعی اصل 50 قانون اساسی، اصلی ترین و بالاترین قانون کشور است.

وی ادامه داد: حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، یک وظیفه عمومی تلقی می شود و تمامی فعالیت هایی که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران می شود ممنوع است.

این مسوول گفت: سهم زیادی از زباله های مدارس، ادارات تجاری متعلق به زباله های کاغذی است که بازیافت و جمع آوری آن به لحاظ بهداشتی خطری ندارد.

رییس اداره منابع طبیعی بیجار ادامه داد: برای هر تن کاغذ 2 تن چوب (17 اصله درخت) نیاز است.

وی بیان کرد: با جمع آوری و بازیافت زباله های کاغذی نیاز به قطع درخت حدود یک چهارم کاهش می یابد، همچنین 55 درصد از آلودگی هوا به دلیل وجود درختان کاهش می یابد و هوای سالم تری تنفس خواهیم کرد.

آریان به اهداف خانه تکانی کاغذی اشاره کرد و گفت: تمرینی عملی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، تمرین و تقویت روحیه کار جمعی و مسوولیت پذیریی اجتماعی، جمع آوری حجم بسیار زیادی از کتاب های درسی و کمک درسی انباشته شده که به دلیل تغییر در سیستم نظام آموزشی کاربرد خود را از دست داده اند و جلوگیری از ورود آنها به زباله های شهری، معرفی یک راهکار جدید و همیشگی برای بازیافت حجم عظیمی از کاغذ باطله و کاهش فشار بر منابع جنگل از اهداف خانه تکانی کاغذی است.

وی گفت: با همکاری آموزش و پرورش این طرح به تمامی مدارس ارجاع شده و به مدرسه ای که بیشترین کاغذهای باطله را جمع آوری کند جوایزی اهدا خواهد شد.

آرین در ادامه با بیان اینکه شعار امسال هفته منابع طبیعی "منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی"، برنامه های هفته منابع طبیعی از 15 لغایت 21 اسفندماه در بیجار را تشریح کرد و گفت: دیدار با امامان جمعه اهل سنت و تشیع، نشست خبری با اصحاب رسانه، نواختن زنگ طبیعت در دبستان ابوالحسن الوندی، نهالکاری با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری و انجمن های مردم نهاد، نهالکاری امامزاده صاحبه خاتون با مشارکت اداره اوقاف، نشست رییس اداره منابع طبیعی با قضات دادگستری، مسابقه ورزشی دال پلان بانوان ادارات در مجتمع ورزشی شهید الماسیه و برنامه های مشترک اعضای ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی و ... از برنامه های این هفته است.

انتهای پیام/2330/75

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
بندرعباس- ایرنا- تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه سراسر شهر بندرعباس که به همراه مربیان خود به شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان آمده بودند ضمن بازدید از این نمایشگاه و خرید کتاب از انتشاراتی های مختلف خواستار دعوت از انتشاراتی های مطرح و برجسته کشور به رویداد بزرگ فرهنگی شدند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

به گزارش ایرنا، این دانش آموزان روز یکشنبه همچنین بر این عقیده بودند که ناشران باید در حوزه چاپ و نشر کتاب بدنبال کتاب های متناسب با نیاز قشرهای مختلف مردم و نشر آثار سرآمد و پرمحتوا باشند.
کتاب های علمی، تخیلی، داستان، شعر، روانشناسی، طراحی و غیره از کتاب های مورد علاقه دانش آموزان است که باید ناشران به سمت عرضه این گونه کتاب ها گام بردارند.
همچنین با گذشت 5 روز از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان، دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه سراسر شهر بندرعباس به همراه مربیان خود ضمن بازدید و استقبال از این نمایشگاه، کتاب های مورد علاقه خود را نیز خریداری کردند.
از روز گذشته شاهد حضور قشرهای مختلف دانش آموزی از مقاطع مختلف تحصیلی به شانزدهمین نمایشگاه استانی کتاب هرمزگان هستیم که روز شنبه دهم اسفندماه مقطع راهنمایی و امروز دوشنبه نیز مقطع متوسطه به این نمایشگاه دعوت شد.
** یکی از دانش آموزان مقطع دوم متوسطه مدرسه پسرانه تیزهوشان اسدپور شهر بندرعباس در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در این نمایشگاه ها که با حضور ناشران مختلفی برگزار می شود، انتظار می رود جدیدترین کتاب ها در دسترس علاقه مندان قرار گیرد و از تکرار جلوگیری شود.
سیاوش پورسلطان با ابراز خرسندی از خرید کتاب مورد علاقه اش بیان داشت: درسال گذشته نیز به همراه مربیان و همکلاسی هایم در نمایشگاه کتاب شرکت کردم و توانستم با انتشاراتی های بیشتری در خصوص خرید کتاب های درسی و غیردرسی آشنا شوم.
وی با اشاره به علاقمندی اش به کتاب هایی در زمینه طراحی و رمان های کلاسیک اظهارداشت: در این نمایشگاه به راحتی کتاب های مورد علاقه ام را خریداری کنم.
این دانش آموز مقطع متوسطه در ادامه صحبت هایش به گلایه مندی از برگزار کنندگان نمایشگاه عنوان کرد: برگزار کنندگان با برنامه ریزی دقیق تر، زمان برگزاری نمایشگاه را به پایان سال موکول نکنند و از انتشاراتی های بزرگ و مطرح دعوت شود تا علاقه مندان بتوانند کتاب های تخصصی بیشتری تهیه کنند.
** یکی دیگر دانش آموز مقطع اول متوسطه مدرسه علوم پزشکی بندرعباس نیز که در یک دستش کتاب های خریداری شده از انتشارات کوله پشتی بود، گفت: این نخستین بار است که به نمایشگاه کتاب می آیم.
علی باقری اضافه کرد: علاقه مندی ام بیشتر به کتاب های رمان و داستان، علمی و روانشناسی در حوزه اعتماد به نفس است اما چون حجم کتاب های درسی ام بالاست، فرصت خواندن چنین کتاب هایی را ندارم.
**دبیر مقطع دوم متوسطه مدرسه پسرانه اسدپور بندرعباس که به همراه دانش آموزان خود به نمایشگاه کتاب آمده بود، نیز پیشنهاد برای برنامه ریزی ساعت های مناسب بازدید برای دانش آموزان جهت خرید کتاب در فضایی آرام، دعوت از انتشاراتی های مطرح کشوری برای تهیه کتاب های تخصصی و دانشگاهی و همچنین در نظرگرفتن تخفیف های ویژه برای مربیان و دانش آموزان داد.
محمد رضا اسنایی که علاقه مند به کتاب های روان شناسی است، گفت: جای خالی انتشاراتی همچون جیهون در نمایشگاه به خوبی احساس می شود و امیدوارم مسوولان برگزاری نمایشگاه کتاب در استان، برای سال های آینده برنامه ریزی بهتری در این خصوص داشته باشند.
شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان از هشتم تا 13 اسفند ماه جاری در محل دایمی نمایشگاه های بندرعباس در حال برگزاری است.
در این نمایشگاه 400 ناشر از سراسر کشور در324 غرفه، 78 هزار و 976 عنوان کتاب خود را عرضه می کنند.
قصه گویی، اجرای نمایش کودک، نقد و بررسی کتاب من آنکه دیگران به تو گفتند نیستم ، شعرخوانی انجمن دوشنبه های هرمزگان، شب فرهنگی بندرخمیر و اجرای موسیقی از برنامه های جنبی قابل اجرا در نمایشگاه کتاب هرمزگان است.
همچنین نشست علمی اقتصاد در هنر، شب فرهنگی سیریک، کارگاه تکنیک های نوین کسب و کار هنری، رونمایی از کتاب های گاهی نوشتن و هجده قبیله احمدی ، انجمن شعر و ترانه هرمزگان، رونمایی از گاه شمار هرمزگان و شب فرهنگی فین از جمله برنامه هایی است که در شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان اجرا می شود.
9944/6048

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

لینک خبر :‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی
برگزاری جشنواره ملی حسین پناهی فرصتی مناسب برای شکستن ساختارها
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

کبنا ؛ در دیدار چندتن ازجوانان شهرستان لنده بامدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دکتردهبانی که با استقبال گرم ایشان مواجه شد،سیدغفارفتحی دانشجوی دانشگاه پیام نورشهرستان لنده گفت،هنر از بارزترین جلوه های اسرارآمیز آفرینش و حیات فرهنگی تمدن انسانی است که پژوهشگران علوم انسانی رابه پژوهش بیشترفرامیخواند چراکه هنراصطکاک روح است با فضای اطراف شاید که زندگی زیبا باشد، اماشکلی ندارد و کار هنر شکل دادن به زندگی است به قول شاملوی بزرگ هنرمندان سلسله جبالی هستند که بعضی از قله های آن ازابرها بیرونند و بالاترند چرا که یک هنرمند مبارزی انقلابی است که روحیه ای تجددخواه و ساختارشکن دارد، همیشه هدف هنرمند این است که با شکستن سنت ها وگاه ترمیم وپیوند آن ها به هم دریچه ای ازشعور و آگاهی را به جامعه ی بشری بگشاید،مقصود از هنر اکتساب حرارت و نشاطی ابدی است زیراکه ملت ها نمیتوانند بدون این معجزه قیام کنند گزارش و ترجمه ای هست از روح یک هنرمند وکوششی است برای ایجادزیبایی و عالم ایده آل، دعوتی است بسوی سعادت، جناب آقای دکتردهبانی از افلاطون کنار بخاری میگویم همان فیلسوف،نویسنده،شاعر،و اسطوره ای که که درتئاتر تفکر رنج هایش را معماگونه اما با معصومیتی کودکانه تا وصولش به ملکوت عاشقانه بازی کرد، آری سخن از مرحوم حسین پناهی است کاریزمایی بااصالت حوزه فرهنگ و هنر که عاشقانه ترین جمله تاریخ را با خط کودکانه خود بر لوح سفید جانها تا ابدیت حک کرد، به جز حضور تو، هیچ چیز این جهان بیکرانه را جدی نگرفتم حتی عشق را! جناب دکتر دهبانی همان اندازه که یک جامعه به نوآوری نیاز دارد به همان اندازه، بلکه بیشتر به فرهنگ وهنر نیز نیازمند هست،میدانم که رسالت فرهنگ وهنر سنگین است ولی حمایت از این رسالت سنگین تر است،فلذا برای حفظ حقوق جایگاه والای فرهنگ و هنر، هنرمندان استان و شناسایی هنرهای واقعی و ظرفیت ها به شما جشنواره ملی حسین پناهی را بصورت سالانه و گردشی در شهرستان های استان پیشنهادمیدهم، درادامه دکتردهبانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت،شاید تعریف هنر و شخصیت هنرمندان اگرغیرممکن نباشد بسیاردشوار میباشد، ایشان در ادامه افزودند هنر گل زندگی است وهنرمند دوستدار واقعی بشرمیباشد، ایشان با حمایت از ایده ی دانشجوی لنده ای گفت من از ایده های جوانان خلاق ومحرکه استقبال میکنم ولی انتظار میرود مسئولین شهرستان لنده در راستای برگزاری و اقدامات اولیه برای برپایی این جشنواره پیشگام وپیشقدم باشند.

تصاویر کوچک

تصاویر بزرگ

اسلاید تصاویر

لینک خبر :‌ کبنا نیوز
گروه فرهنگی معاون اوقاف لرستان با اشاره به ثبت یک صد وقف جدید در لرستان، گفت: متأسفانه وقف در حوزه قرآن در لرستان بسیار ضعیف است و می توان گفت هیچ موقوفه ای با نیت قرآن در استان نداریم.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

حجت الاسلام محمدجواد عباس زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان در گفت وگو با ایکنا از لرستان، از ثبت 90 وقف جدید طی امسال در استان خبر داد و گفت: از مجموع یک صد سهمیه تعیین شده وقف جدید در لرستان، از ابتدای سال جاری تاکنون 90 وقف در لرستان به ثبت رسیده است.
وی با بیان این که 10 مورد وقف باقی مانده نیز تا پایان امسال در سامانه به ثبت می رسد، افزود: امسال شهرستان نورآباد از بین شهرستان های لرستان بیشترین آمار وقف جدید را داشته است.
عباس زاده با بیان این که عمده وقف های ثبت شده لرستان طی امسال اکثراً مسجد و حسینیه هستند، ادامه داد: متأسفانه وقف در حوزه قرآن در لرستان بسیار ضعیف است و می توان گفت هیچ موقوفه ای با نیت قرآن در استان نداریم که می طلبد در این زمینه فرهنگ سازی شود.

انتهای پیام

لینک خبر :‌ خبرگزاری بین المللی قرآن
آئین افتتاحیه دوازدهمین دوره جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش های عروسکی با حضور جمعی از پیشکسوتان عرصه هنری کشور و از هنرمندان تئاتر و مسئولین، در سالن موسسه خیریه توان بخشی همدم برگزار شد. مراسم استقبال با شادپیمایی و عروسک گردانی آغازو با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی ادامه یافت . [...]
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

آئین افتتاحیه دوازدهمین دوره جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش های عروسکی با حضور جمعی از پیشکسوتان عرصه هنری کشور و از هنرمندان تئاتر و مسئولین، در سالن موسسه خیریه توان بخشی همدم برگزار شد.

مراسم استقبال با شادپیمایی و عروسک گردانی آغازو با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی ادامه یافت .

محمدرضا محمدی، دبیر جشنواره، ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به حضار و قدردانی از مدیریت موسسه توانبخشی همدم، از مسئولین و علی الخصوص معاون فرهنگی مجتمع امام رضا(ع)، خواستار حمایت لازم جهت تداوم برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در مشهد برای سالهای آتی شد.

وی گفت: این جشنواره از سری تولیدات کشوری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) است و افتخار برگزاری بعد از یازده دوره نصیب مشهد مقدس شده است.

محمدی ادامه داد: درواقع این جشنواره به خانه اصلی خود برگشته است و مایلیم با تداوم برگزاری این جشنواره چه به صورت سالانه و چه دوسالانه در اسفندماه، مشهد را به عنوان شهر دوست دار کودک اعلام کنیم و این مهم، آغازی بر ارتباط بیشتر ما در حوزه هنرهای نمایشی و دیگر هنرهای مرتبط با حوزه معاونت هنری باشد.

وی در تصریح صحبت های خود افزود : تئاتر کودک و نوجوان مشهد بسیار فعال و موفق، در جشنواره ها حضور داشته است و ادعای رتبه اول تئاترعروسکی کشور اغراق نیست، چرا که همه هنرمندانی که در این عرصه فعالیت می کنند، صحه بر صحبت های من خواهند گذاشت.

محمدی در پایان صحبت های خود متذکر شد: از مجموع کل 74 اثر ارسال شده از 22 شهرستان کل کشور، 22اثر انتخاب شد که این آثار از سیزدهم الی شانزدهم اسفندماه در نه سالن مشهد به نمایش گذاشته خواهد شد.

سال گذشته سی ودو برنامه این چنینی داشتیم

حجت الاسلام حسین سیدی، معاون فرهنگی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، در رابطه با مراسم آغازین این جشنواره اظهار داشت: ساختارشکنی های موجود در افتتاحیه از شادپیمایی و عروسک گردانی تا بقیه مراسم را مثبت قلمداد می کنم. هر جشنواره بخشی معنوی دارد و این موضوع در این جشنواره، اجرای مراسم در موسسه توان بخشی همدم و در کنار چهارصد دختر بی سرپرست بود و برآنیم که از این پس نیز سعی بر همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با این مجموعه داشته باشیم.

وی از تلاش برای ادامه ی روند برگزاری جشنواره در سال های آتی در مشهد و مساعدت دستگاه های مرتبط با این جشنواره خبر داد و اذعان داشت: مسلما با توجه به دستاوردهای کشوری در زمینه تئاتر کودک و نوجوان و نمایش های عروسکی، می توان مشهد را قطب اجرای این نمایش ها دانست. اما با توجه به اینکه سال آینده جشنواره عکس را در مشهد خواهیم داشت، احتمالا با مشکل تراکم برنامه ها روبرو خواهیم بود، اما چنانچه این جشنواره بصورت دوسالانه برگزار شود می توانیم قول مساعدت در این زمینه را بدهیم.

وی افزود: سال گذشته سی ودو برنامه این چنینی داشتیم و با توجه به تقسیم بندی های کشوری، این فعالیت های فرهنگی در سی ودو استان تبیین شد. با توجه به همین آمار، در مشهد نیز سالانه امکان اجرای یک برنامه را خواهیم داشت و با توجه به پتانسیل و استعدادهای فرهنگی مشهد در زمینه تئاتر کودک و نوجوان، شعر، خطاطی و سایر شاخه های هنری وابسته، در حال بررسی شرایط هستیم که در میان تمام این برنامه ها، الویت برگزاری با جشنواره تئاتر است.

سیدی ادامه داد: اگر بخواهم تنها به یک نقطه ضعف دراین جشنواره اشاره کنم، آن موضوع عدم حضور مخاطبین اصلی در رده نوجوان و در راس آنها دانش آموزان و مدارس است، چرا که این قشر از جامعه، احتیاج به داشتن متولی دارد و به نظر بنده نسبت به ظرفیت سالن، باید از جمعیت بیشتری از این مدارس برای حضور در مراسم دعوت می شد.

پس از یازده سال در مشهد

دکتر افشین تحفه گر، معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز درپایان جلسه در گفتگو با خبرنگاران اذعان داشت: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش های عروسکی، پس از یازده سال در مشهد برگزار می شود و آثار نمایشی از استان های متعددی در جشنواره حضور دارند. با توجه به فضای جشنواره که متعلق به نسل پنجم نظام است و برای رده سنی کودکان و نوجوانان طراحی شده است، شاهد استقبال خوب و بانشاطی در مراسم افتتاحیه بودیم. به عبارتی در رابطه با انتخاب خیریه همدم به عنوان محل افتتاحیه، ستاد برگزاری ابتکار عمل را در دست گرفته است، چرا که ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با این قشر از افراد جامعه، نشان از حرکت جشنواره به سمت مناسب و در راستای معنویات شهر امام رضا(ع) دارد. هنرمندان پرتوان، مستعد و خلاق تئاتر کودک مشهد در جشنواره های مختلفی مثل جشنواره کودک و نوجوان همدان، جشنواره هرمزگان، جشنواره انیما در تهران و ... حائز رتبه ها و مقام های ارزشمندی مثل امتیازات اول تا سوم هستند، که این موضوع به برجسته بودن جایگاه تئاتر کودک و نوجوان خراسان در سطح کشوری اشاره می کند. اما این شرایط توقع و انتظارات ما را برآورده نمی کند. چرا که انتظار ما این است که در این زمینه بسترهای بهتری در همه حوزه ها خصوصا در بخش نمایش های عروسکی فراهم شود.

وی در پایان گفت: سال گذشته در پیگیری های برگزاری دوره دوازدهم جشنواره در خراسان رضوی، و در جهت ارزیابی شرایطی فیزیکی حاکم برسالن های نمایش مشهد، به این نتیجه رسیدیم که مشهد پتانسل برگزاری این نوع مراسم و جشنواره ها را دارد و هنرمندان این استان شایستگی برگزاری در سطح بین المللی را نیز دارند. کما اینکه در ابتدای سال نودوهفت هم در بخش های مختصری شاهد برگزاری جشنواره های بین المللی مثل جیک جیکی بودیم که بااینکه ایراداتی از لحاظ زیرساختی بر برگزاری وارد است، می توان امتیاز خوبی برای آن قائل شد.

این مراسم با دیگر برنامه هایی چون اجرای نمایش و اجرای گروه سرود آوای انتظار موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی همراه بود و با امضای یادگاری پوستر جشنواره توسط مدیران پایان یافت.

شایان ذکر است در پایان جشنواره، مسئولین وهنرمندان به بازدید از موسسه خیریه توان بخشی همدم پرداختند.

لینک خبر :‌ روزنامه صبح امروز
یاسوج- ایرنا- وقتی شهر یاسوج 5 هزار نفر جمعیت داشت یکی از مجهزترین سینماهای کشور در آن ساخته شد تا سینما فرصتی باشد که شکاف فرهنگی میان استان دور افتاده کهگیلویه و بویراحمد با دیگر نقاط کشور کم شود.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : جماران باشگاه خبرنگاران جوان شبکه اینترنتی آفتاب رکنا

به گزارش ایرنا، هدف از ساخت سینما در شهرهای کوچکی مثل یاسوج بسیار ساده بود. سینما علاوه بر آنکه محیطی تفریحی برای خانواده ها فراهم می کرد از طریق فیلم، گفتمان جاری در حکومت وقت را آرام و نرم به این منطقه از کشور منتقل می کرد .
در واقع ساخت سینما برای حکومت در بلند مدت مزایایی داشت که بدون محاسبه سود ، زیان و تعداد مخاطبان احتمالی در شهر پنج هزار نفری یاسوج با بافتی عشایری و روستایی تصمیم به ایجاد سینما گرفته شد.
ظرف یک سال در بهترین و در دسترس ترین نقطه شهر یاسوج، سینما ساخته شد ،نامش را دنا نهادند و با استقبال مردم رو به رو شد.
سینما باعث رونق اطراف خود هم شد تا جایی که هسته مرکزی شهر یاسوج در اطراف سینما شکل گرفت.
در همه سال های جنگ و پس از آن سینما همچنان فعال بود و در شهری که امکانات تفریحی، زیرساختی و فرهنگی نداشت سینما تنها زیرساخت فرهنگی محسوب می شد.
اما در دهه هشتاد و زمانی که سینما در کشور وارد فضای گفتمانی جدید شد و سینما می رفت تا گفتمان غالب حکومت را همچون سایر کشورها تبلیغ کند تنها سینمای یاسوج را تخریب کردند تا سینمای مدرنی به جای آن بسازند و حالا پس از 17سال بر جای آن ساختمانی در حال ساخت است که بر اساس وعده های شهردار سابق در شهریور 94 قرار بود طبقه هفتم آن به هنر هفتم اختصاص یابد.
بر اساس تحقیقات میدانی خبرنگار ایرنا در حال حاضر در جای سینمایی که قرار بود 18 ماهه ساخته شود ساختمان 5 طبقه ای سبز شده که همه طبقات آن ارتفاعی یکسان دارند و 42 ماه هم گذشته و هیچ نشانه ای از سینما در آن نیست.
در حالی که برای طراحی سالن تخصصی و استاندارد سینما، ارتفاع تا سقف، دست کم باید 7 متر و بدون هیچ ستونی باشد. آن چیزی که در سازه فعلی به چشم نمی خورد جای سینماست.
با این فرض که احتمالا سینمایی هم در این مکان ساخته می شود باز این سوال ایجاد می شود که آیا الزامات پدافند غیرعامل در ساخت سالن سینما با ظرفیت دست کم 100 نفر در طبقه پنجم یک بنا در شهری زلزله خیز رعایت شده است و آیا منطقی است سالن سینما که فضایی برای اجتماعات عمومی محسوب می شود در طبقه پنجم ساخته شود؟
آیا این حق مردم شهر نبود که در فضایی که متعلق به خودشان بوده و با آن خو کرده اند، سینما برجسته تر از همه بخش ها باشد؟
به هر حال سرانجام سینما را خیلی وقت پیش شهردار سابق یاسوج مشخص کرد آن زمانی که به رسانه ها گفت: اگر بخش خصوصی در مکان فعلی سینما بسازد که بهتر، اگر هم نسازد مهم نیست چون شهرداری خودش در آینده نزدیک سینمایی در مکانی می سازد که هیچ کس فکرش را هم نمی کند. هر وقت کاری انجام می دهیم همین که آن را اعلام می کنیم چندین مدعی و معارض پیدا می شود. پس سینما تا به نتیجه نرسد مکانش را اعلام نمی کنیم.
با این حال در آن مقطع شهردار وقت به این سوال پاسخ نداد که با اجازه چه کسی فضایی را که متعلق به مردم و بخشی از هویت شهراست به بخش خصوصی واگذار کرده تا در آن تجارت کند و اگر دوست داشت سینمایی بسازد و دوست هم نداشت نسازد.
و آیا اگر بنا برکسب و کار اقتصادی در جای سینما بود خود شهرداری که همواره از نداشتن درآمد پایدار گلایه دارد نمی توانست در آن مکان همین فعالیت ها را ایجاد کند تا اگر روزی روزگاری مردم ادعای هویت از دست رفته سینما را کردند دستشان به جایی بند باشد؟
به هر حال بنا به هر دلیلی در آن مقطع هم مسئولان شهری و هم مسئولان استانی چشم خود را بر ابهام ها بستند و نتیجه آن هم واگذاری زمین سینما به صورت سرقفلی به سرمایه گذار با شرط ایجاد سینما و کافی شاپ و پارکینگ بوده و حالا هم ساختمان 5 طبقه ای در آن ساخته شده که نشانی از سینما در آن نیست و این استان عادت کرده به زخم هایی که شبه سرمایه گذاران و شبه خصوصی ها بر دلش ایجاد می کنند و بعد هم رهایش می کنند تا سر باز کند و به احساسات مردم دهن کجی کند.

**آیا سینما اولویت است؟
آیا سینما در شرایطی که به گزارش مرکز آمار ایران در سال 96 تنها حدود 19درصد از افراد 15 ساله و بیش تر در کشور به سینما رقته اند، می تواند برای شهرها، استان ها و کشور یک اولویت محسوب شود؟
این سوالی است که داوود ضامنی در کتاب مردم چرا به سینما می روند در پاسخ به آن گفته است: کارکرد سینما در جامعه امروز ایران، از یک مکان صرف هنری برای نمایش فیلم فراتر رفته و وارد یک فضای گفتمانی جدید شده که در متن و بطن آن خرده گفتمان های تازه خلق و تجربه می شود.
وی اضافه کرده است: سینما در ایران تبدیل به سوپر مارکتی از سبک های زندگی، فضایی برای ساخت معناهای تازه، مکانی برای تحریک احساسات نوستالژیک مخاطبان،عرصه ای برای فاصله گرفتن از کسالت های زندگی روزمره، فرصتی برای شکل دهی به هویت های گفتمانی جدید نظیر گفتمان نوجوانی، جوانی، شهری، اعتراض، مقاومت و بستری برای بروز و ظهور هویت های زنانه و دخترانه، جایی برای تجربه لذت زیبایی شناختی ، آینه ای برای بازنمایی مسائل اجتماعی جامعه، رسانه ای برای آموزش ارزش های مسلط جامعه ( ایدئولوژی حاکم) و ده ها عرصه دیگر شده که مطالعه آن از منظر سیاست گذاری آینده سینما در ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

**آیا یاسوج سینما نیاز دارد؟
حال باید این سوال را در گستره جغرافیایی کوچکتری به نام کهگیلویه و بویراحمد و به طور خاص در مرکز آن شهر یاسوج مطرح کنیم؟ آیا ما سینما نیاز داریم و چرا؟
سوالی که افسانه بایگان بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در پاسخ به آن می گوید: فرزندان این استان به رغم اینکه نسل نویی هستند اما نگرش عمیقی دارند و در حوزه فرهنگی کارهای خوبی انجام داده اند و باید زیرساخت ها برایشان فراهم شود.
بایگان می افزاید: برنامه ریزان هرکجا کم می آورند از سهم فرهنگ مایه می گذارند در حالی که مملکتی که به ریشه ها بی توجه باشد سست می شود.
وی تاکید می کند: این شهر با اینکه سالن سینما و زیرساخت فرهنگی ندارد اما پتانسیل و جوشش لازم برای رشد را دارد اما برای توسعه فرهنگ نیاز به جریان و نیروی سیاسی ، دولتی و اجتماعی قویتری هست تا با ایجاد زیرساخت ها، توسعه و نگرش فرهنگی شکل بگیرد.

**مشکل کمبود مخاطب سینما است
با این حال اما مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این باور است مشکل کنونی استان فضایی فیزیکی به نام سینما نیست، بلکه مشکل کمبود مخاطب سینماست. زیرا با اینکه بسیاری از فیلم ها همزمان با کشور در این استان و در سینمای اداره کل، اکران می شود اما مورد توجه قرار نمی گیرد.
رضا دهبانی پور می افزاید: در سینما هنر اداره کل ارشاد استان و حتی سینما انقلاب بسیج هر روز یک فیلم اکران می شود، اما متأسفانه با عدم استقبال مردم از سینما رو به رو هستیم که نمونه بارز آن عدم استقبال خوب شهروندان و مخاطبان از دو سینمای فعلی مرکز استان است.

**احساس بی نیازی فرهنگی
البته شاید یکی از مشکلات استان در کندی ایجاد فضاها و زیرساخت های فرهنگی به خصوص سینما ناشی از همین نگرش احساس بی نیازی باشد. ناشی از استدلالی که می گوییم چون امروز مخاطب نداریم پس در آینده هم مخاطب نخواهیم داشت.
چون امروز مردم برای دیدن فیلم به سالن اجتماعات اداره کل ارشاد نمی روند اگر سینما ساخته شود هم استقبالی نخواهد داشت.
اما واقعیت این است آنچه امروز در شهر یاسوج از آن به عنوان سینما یاد می شود سالنی است که نه مردم عادی آن را سینما حساب می کنند و نه فیلمسازان مطرح کشوری.
سالنی اداری که مخاطب باید زیر دوربین های مداربسته یک اداره در آن به تماشای فیلم بنشیند و برای فرار از کسالت محیط اداری محکوم است به محیطی اداری دیگری پناه ببرد که هیچ شباهتی به سینما ندارد.پرده ای که بیشتر از آنکه سینمایی باشد برای امور اداری طراحی شده و سیستم صوتی ای که مناسب اجتماعات است.
سالنی که بسیاری از کارگردانان و تهیه کنندگان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر آن را به رسمیت نشناخته و اجازه اکران فیلم های خود در شهر یاسوج را ندادند زیرا این شهر را فاقد سینما می دانستند.
و استقبال کم از همین فیلم های درجه چندمی که مردم شهر یاسوج شانس تماشای آن را در سالن اداره کل پیدا کردند هم در آینده مصداقی بر ادعای عدم تمایل یاسوجی ها به سینما و فیلم تلقی می شود.

**مخاطب هنر فاخر می خواهد
در حالی که گوهر خیراندیش بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون علاقه مردم به هنر و فرهنگ را در این استان شگفت انگیز توصیف می کند و می گوید خیلی ناراحت کننده است که فکری برای ایجاد زیرساخت های فرهنگی در آن نشده است.
وی تاکید می کند: حیف است که در شهری با چنین ظرفیت هایی مردم سینمای تخصصی ، گالری ، فضای فرهنگی و غیره ندارند.
خیراندیش بر این باور است برخلاف تصور عمومی که برخی حوزه فرهنگ را هزینه زا و بدون سود می دانند، هرکجا در این کشور اثر فاخری ایجاد شده با استقبال گسترده مردم رو به رو بوده است و در زمینه فرهنگ استان برخوردار و غیر برخوردار معنی ندارد.
البته که مخاطب نیاز به هنر فاخر دارد هنری که نیاز مخاطب را نیز بشناسد و بتواند خود را به ذهن و دنیای مخاطب نزدیک کند و جذبش کند.
اگر امروز فیلم هایی که در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به روی پرده می رود مورد استقبال قرار نمی گیرد نه یک اتفاق استانی که چالشی کشوری است. شاید ناشی از عدم تطابق و شباهت هنر تولیدی با گفتمان جاری در جامعه و یا تاثیر فراگیر شدن اینترنت و فیلم و شبکه های مجازی بر سینما باشد. شاید وضعیت اقتصادی مردم را مجبور کرده در این مقطع فیلم را از سبد نیازهای خانواده حذف کنند.
دلیل هرچه باشد نیاز به بررسی دارد اما این شهر و این استان همواره تشنه رویدادهای فرهنگی بوده است آنچنان که اجرای یک کنسرت موسیقی محلی با ابتدایی ترین امکانات در دورترین نقطه آن یعنی زیلایی با استقبال بی نظیر مردم عادی روستایی رو به رو می شود و این بی انصافی است که سهمش از همه اتفاقات حوزه فرهنگ همان برنامه های مناسبتی و گاه و بیگاه باشد.
به هیچ دلیلی نمی توان در ساخت زیرساخت های فرهنگی سهل انگاری کرد تا فرزندان و نسل آینده این شهرها مثل نسل امروز در حسرت دیدن فیلمی خوب در شهر و استان خود عمرشان تلف شود .
وقتی از یک کارشناس امور فرهنگی می پرسیم که تحلیل شما درباره نظر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که معتقد است مشکل فضای فیزیکی سینما نیست بلکه مشکل کمبود مخاطب سینما است ،می گوید : شاید آقای مدیرکل در دهه های 60 و 70به یاسوج نیامدند تا صف علاقه مندان به تماشای فیلم های دفاع مقدس در جلوی تنها سینمای شهر را ببیند.
علی منصور پور می افزاید: به طور قطع اکنون بیش از 30سال از دهه 60 گذشته و مخاطبان با حساسیت بیشتری سینما و تماشای فیلم ها را پیگیری می کنند و همان طور که به دنبال فیلم با کیفیت می گردند دنبال سینمای دارای استانداردهای روز هم هستند.
چنانچه آقای مجید مسچی در کتاب مردم چرا به سینما می روند می نویسد تقریبا هیچ مجتمع تجاری در دنیا ساخته نمی شود که سالن سینما نداشته باشد.
سالن سینما با طراحی زیبا و تصاویر بزرگ ،صدای بلند و با کیفیت از جمله انگیزه هایی است که مردم را علاقه مند می کند تا به سینما بروند و به تماشای فیلم بنشینند .
مسئولان فرهنگی استان می گویند که دو سالن سینما در شهر یاسوج وجود دارد اما مردم برای تماشای فیلم انها را انتخاب نمی کنند .
باید گفت که دوسالن موجود از روز نخست برای سالن سینما طراحی نشده اند و ویژگی لازم برای سینما بودن را ندارند و از سوی دیگر این سالن ها در مکان های پرتردد شهر ساخته نشده و در اختیار سازمان های دولتی و ارگان های نظامی قرار دارند و به همین دلایل مخاطبان سینما تمایلی برای تماشای فیلم در آنها ندارند.
امروزه هالیوود در قالب سینما فرهنگ آمریکایی و گفتمان غالب این کشور را با ساخت فیلم و سالن های مجهز در دنیا تبلیغ می کند .
مسئولان فرهنگی استان باید با انجام یک پژوهش ساده تاثیر نبود سینما در شهر یاسوج به عنوان پیشانی استان را بررسی کنند آن گاه به خوبی در می یابند سینما چه نقش مهمی در پرکردن اوقات فراغت جوانان و تبلیغ گفتمان غالب کشور دارد.
در نهایت باید گفت وقتی تنها سالن سینما دنا در سه دهه پیش در شهر کوچک یاسوج خالی نمی ماند چگونه حالا که این شهر بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد و یک جمعیت حاشیه ای در حال رشد روزانه به آن فشار می اورد خالی می ماند و مخاطب نخواهد داشت.
ساخت سینما برای شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد موضوعی حیاتی است موضوعی که متولیان امور فرهنگی استان نمی خواهند باور کنند.
1662

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

لینک خبر :‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی
در حالی برخی رسانه ها خبر از ممنوع الکار شدن یک خواننده پاپ بدلیل پخش تصاویر مستهجن حین اجرای کنسرت او خبر می دهند که مسؤولان ارشاد فارس می گویند هنوز تصمیمی در این رابطه نگرفته اند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : جهان نیوز 598 رجا نیوز

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر ممنوع الفعالیت شدن یکی از خوانندگان پاپ جنجال زیادی را در رسانه ها به پا کرده است. طی ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر در شهر شیراز، در یکی از اجراهای حمید حامی تصاویری مستهجن و خلاف عرف در صفحه نمایشگر سالن حافظ به نمایش درآمد که با واکنش منفی مخاطبین نیز روبه رو شد.

بدنبال این اتفاق و در چند روز اخیر، زمزمه هایی مبنی بر ممنوع الکار شدن این خواننده پاپ در محافل فرهنگی به گوش رسید، اما آن چه که در این میان مهمتر است شایعاتی است که در فضای مجازی در این رابطه گفته می شود.

حمید حامی در گفتگو با فارس از این وضعیت و شرایط رخ داده بسیار ابراز تاسف و ناراحتی کرد و با بیان اینکه در تلاش است تا این اتهام را از خود رفع کند، شایعات فضای مجازی مبنی بر ممنوع الفعالیت بودنش را رد کرد.

در ادامه این واکنش ها مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: ما تاکنون حکمی مبنی بر ممنوعیت کاری حمید حامی صادر نکرده ایم و تصمیم درباره حواشی این کنسرت در شیراز برعهده اداره ارشاد استان فارس است.

علی ترابی افزود: این اجرا و چند اجرای دیگری که در شیراز برگزار شده، به انتخاب و مجوز استان فارس بوده و در حیطه مسئولیت آن هاست. چون تمام مسولیت این کنسرت و صدور مجوز با استان فارس بوده است، خود این استان نیز تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود و نتیجه هرچه که باشد، آنها به صورت رسمی و اداری به برگزارکنندگان آن کنسرت ابلاغ خواهند کرد.

خبرنگار فرهنگی فارس برای پیگیری بیشتر این موضوع به دفتر معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان رفت، اما مهدی رنجبر معاون این اداره کل حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.

در همین رابطه کارشناس مسؤول موسیقی اداره ارشاد فارس نیز با اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفت: من از ممنوع الکاری این خواننده بی اطلاع هستم.

هادی ورشویی افزود: حمید حامی در اجرایی که در سالن حافظ اداره ارشاد برگزار شده بود از نظر قانونی تخلف انجام داده است و قطعاً مورد پیگرد قرار خواهد گرفت، اما من نیز از زبان شما می شنوم که وزارتخانه گفته است باید اداره ارشاد استان در مورد او تصمیم بگیرد.

این در حالی است که مسوول حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: پرونده حمید حامی در دست بررسی است، اما تا این لحظه گزارشی برای ممنوع الکاری وی به وزارتخانه ارائه نشده است.

محسن پرهیزگار ادامه داد: جلساتی پیرامون وضعیت این خواننده پاپ در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است، اما تاکنون حکم قاطعی در این رابطه از سوی معاونت هنری و سینمایی اداره ارشاد فارس ارائه نشده است.

وی گفت: با این حال درصدد هستیم ظرف چند روز آینده در جلساتی که با معاونت هنری و سینمایی و مدیرکل اداره ارشاد فارس داریم این موضوع را به سرانجام نهایی برسانیم.

انتهای پیام/

لینک خبر :‌ خبرگزاری فارس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ سایت های دیگر : برترین ها خبرگزاری آریا باشگاه خبرنگاران جوان تیتر ۱

موسیقی ما – انتشار ویدئوی اجرای زنده حامی در جشنواره موسیقی فجر در شیراز در روزهای انتهایی هفته گذشته حواشی فراوانی را برای این خواننده در پی داشت و سکوت این خواننده در قبال این موضوع، بازار شایعات را داغ تر کرد.

به گزارش موسیقی ما ، حمید حامی در اجرایی که در قالب جشنواره موسیقی فجر در هفته آخر بهمن ماه امسال در شیراز روی صحنه رفت، به اجرای برنامه پرداخته و پخش برخی تصاویر نامناسب روی ال ای دی این کنسرت و درز ویدئوی این اتفاقات در فضای مجازی، واکنش های زیادی را در فضای مجازی باعث شد. چند خبرگزاری در آخرین روز هفته گذشته بدون اشاره به منبع مشخصی خبر ممنوع الکار شدن حامی را روی خروجی خود فرستادند و در متن خبر نیز هیچ اشاره ای به منبع آن نکردند. اخبار و گزارش هایی که به نظر شتابزده و تحت تاثیر شایعات فضای مجازی بود و همین اخبار بدون منبع باعث شد ویدئوی این اجرا بیشتر و بیشتر در فضای مجازی خبر ساز شود!
* همه در یک روز... یکشنبه 28 بهمن ماه سال 97، تالار حافظ میزبان حمید حامی در قالب جشنواره موسیقی فجر فارس بود. جشنواره ای که همزمان با جشنواره اصلی در تهران در استان فارس برگزار شد و بزرگانی چون: حسام الدین سراج، بهنام بانی، مازیار فلاحی، سینا سرلک، سیامک عباسی و... در یک هفته در آن روی صحنه رفتند. اجرای حامی و پخش تصاویر نامناسب، غیراخلاقی و نامتعارف در تاریخ یاد شده برگزار شد ولی ویدئوی خبرساز دو هفته بعد و در یک روز خاص در صفحات تبلیغاتی مهم اینستاگرام منتشر شد. شائبه ای که باعث شده اطرافیان حامی از جریانی هماهنگ شده برای تخریب این خواننده سخن به میان بیاورند. این در حالی ست که پس از انتشار این ویدئو به صورت وسیع در فضای مجازی، برخی خبرگزاری ها در روزهای تعطیلی دفتر موسیقی و حراست (پنج شنبه و جمعه گذشته) خبر ممنوع الکاری حامی را روی خروجی خود بفرستند! خبری که هیچ منبع درستی در آن ذکر نشده و بازار حواشی را داغ تر کرد.
* مسئولیت با چه کسی ست؟ درباره اتفاقی که در کنسرت حامی رخ داده است باید بررسی های دقیق صورت گیرد تا مشخص شود که مسئولیت با چه کسی است؟ چرا که در برخی کنسرت ها عوامل گروه خواننده مسئولیت پخش تصاویر در نمایشگرهای سالن را بر عهده می گیرند و در برخی اجراها هم دست اندرکاران برگزارکننده مسئول این قسمت می شوند. اما یکی از تهیه کننده های باسابقه حوزه موسیقی در گفتگو با خبرنگار موسیقی ما به این نکته اشاره داشت که در هر دو حالت مسئولیتی متوجه شخص خواننده نیست و بعید است عواقب هر اتفاقی در این بخش دامن گیر شخص خواننده شود. چرا که باید مسئول این بخش از جانب هر گروهی که تعیین شده باشد پاسخ دهد.
* موضع رسمی دفتر موسیقی اولین روز کاری هفته به قدری برای مدیران دفتر موسیقی شلوغ و پرکاراست که بی شک زمان کافی برای پاسخگویی به مراجعین را ندارند. هیاهوی پیش آمده در مورد ویدئوی اجرای حامی در شیراز باعث شد مدیر کل دفتر موسیقی در اعلام نظری رسمی درباره این اجرا و اتفاقات و ححواشی آن و خبر ممنوع الکاری حامی اعلام موضع کند و در این باره بگوید: چون تمام مسولیت این کنسرت و صدور مجوز با استان فارس بوده است، خود این استان نیز تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود و نتیجه هرچه که باشد، آنها به صورت رسمی و اداری به برگزارکنندگان آن کنسرت ابلاغ خواهند کرد. مدیرکل دفتر موسیقی معاونت هنری ارشاد با رد شایعات اخیر مبنی بر اعلام خبر صدور حکم ممنوع الفعالیتی حمید حامی در برخی از رسانه ها به فارس گفت: ما تاکنون هیچ گونه حکمی مبنی بر ممنوعیت کاری این خواننده صادر نکرده ایم و هرگونه خبری مبنی بر صدور حکم ممنوع الفعالیتی حامی، شایعه و کذب است. ضمن اینکه ما برای این مورد حکمی صادر نخواهیم کرد و دفتر موسیقی استان فارس چون خود این گروه را برای کنسرت و اجرا معرفی کرده و مجوزش از همان استان صادر شده، حکم نهایی این پرونده را همان استان صادر و اعلام خواهد کرد.
* حمله به حامی... حمید حامی از ظهر دیروز در پاسخ به تماس های مکرر اهالی رسانه یک پاسخ داشته و اعلام کرد که در این باره فعلا نمی تواند اظهار نظری کند و منتظر موضع رسمی دفتر موسیقی و حراست ارشاد است تا پس از مشخص شدن ماجرا و مشخص شدن متخلف از سوی این دو نهاد در این باره اظهار نظر کند. او در تلاش است که در یک نشست خبری پس از اعلام حکم در این باره سخن بگوید و جواب این حملات را بدهد. ولی به نظر می رسد اعلام موضع رسمی دفتر موسیقی درروز گذشته باعث شود او بدون هیچ مشکلی فعالیت های هنری خود را از سر بگیرد.

لینک خبر :‌ موسیقی ما
در میان رشته کوه های بلند زاگرس میراثی گرانبها نهفته است؛ آواها و نغمه هایی که از ابتدای خلقت در بطن انسان نهادینه شده و امروز گنجینه شنیداری موسیقی ایران محسوب می شود.آوای هوره ، مور و سیاه چمانه و سازی که خود عالمی دیگر است؛ تنبور .
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ سایت های دیگر : خبرگزاری تابناک بیتوته

آواها و نغمه هایی که امروز صاحب خانه شده اند و خود میزبان عاشقان موسیقی هستند و بزرگانی که در این سال ها راهبر و پیشرو هنر موسیقی بودند....

شهریور ماه سال گذشته بود که خانه تنبور با حضور بزرگانی چون شهرام ناظری، کیهان کلهر، حسین علیزاده و محمدرضا درویشی و.. در روستای بانزلان افتتاح شد؛ حرکتی که آغازگر احیای آشیانه هایی گرم و دلنشین برای آوازهای هوره ، مور و سیاه چمانه بود و سرانجام در دی ماه امسال خانه های مور و در ادامه هوره و سیاه چمانه نیز بازگشایی شد و تمامی این اتفاقات به همت علی اکبر مرادی بود؛ آهنگساز و نوازنده صاحب سبک ساز و مقام خوان تنبور. می گوید دیگر به تمام آرزوهایم رسیده ام و باری که بر دوش داشته ام به سرانجام رسیده حال نوبت مسئولان است. استاد مرادی متولد 15 اسفند سال 1336 است. گفت و گو با این هنرمند به بهانه افتتاح این خانه ها را در ادامه می خوانید.

توجه به حفظ و پاسداری اصالت های موسیقی ایران از نکات بسیارمهمی است که از نگاه هنرمندانی چون شما به دور نبوده است، به مانند ایجاد خانه تنبور که خاستگاه آن به مناطق کردنشینان برمی گردد، همچنین چندی پیش هم خانه های هوره ، مور و سیاه چمانه را در راستای همین اهداف راه اندازی کردید. درخصوص فعالیت های این خانه ها بگویید؟

هر فردی درزندگی خود اهداف خاصی دارد که از روی علاقه آن را دنبال می کند و هرچه در این مسیرقدم برمی دارد بیشترعشق می ورزد تا آنجا که آرام آرام این عشق به یک فکر و یک احساس وظیفه تبدیل می شود و به آن می اندیشد که چه فاکتورهای مهمی برای پردازش آن باید صورت بگیرد و وظیفه او در قبال آن چیست.

علاقه من به ساز تنبور به دوران کودکی برمی گردد و از همان دوران، فراگیری تنبور را زیر نظر استادان مختلف آغاز کردم و سال ها بعد به پژوهش در مقامات تنبور پرداختم و به صورت یک آرشیو جمع آوری کردم و درادامه برای حفظ این مقامات خانه تنبور را راه اندازی کردیم که البته دراین راه فراز و فرودهای بسیاری بود و مسئولان وقت طی این سال ها کم لطفی های بسیاری به ما داشتند تا آنجا که به مدت 10 سال ساخت این خانه متوقف شد و سرانجام شهریور ماه 96 با تلاش های بسیار، این خانه را در زادگاهم در روستایی به نام بانزلان از توابع بخش گهواره و شهرستان دالاهو افتتاح کردیم؛ خانه ای برای یکی از سازهای باستانی ایران؛ سازی که با خود موسیقی به همراه دارد و تنها یک ساز نیست و دارای یک رپرتوار قدیمی و قابل توجه است.

کرمانشاه ازمناطق قدیمی ایران و زیستگاه ساسانیان بوده و وسعت جغرافیایی آن از قصر شیرین تا اسدآباد است. دراین منطقه علاوه بر مقامات تنبور سه نوع موسیقی باستانی و کهن دیگرهم وجود دارد که ازنظر قدمت کمتر از ساز تنبور نیست مانند آوازهوره، آواز مور و آواز سیاه چمانه که سیاه چمانه به منطقه هورامان اختصاص دارد، ما تلاش کردیم این چهار موسیقی کهن صاحب خانه شوند و به مسئولان استانی پیشنهاد کردیم درجهت شعارهایی که برای حفظ فرهنگ و هنر می دهند این خانه ها درسطح استان ودرچهار منطقه ایجاد شوند. ایده ساخت این خانه ها به سفرم به منطقه دیاربکر ترکیه برمی گردد، درآنجا محل و ساختمانی به نام مالی ده نگ بیژ وجود داشت به معنای خانه آواز، ساختمان قدیمی که به دوران عثمانی بر می گردد. موسیقی این منطقه حیران و لاواک است که آوازکهن قوم کرد بوده است. این ایده سبب راه اندازی ایجاد این خانه ها شد تا علاوه برجاذبه توریستی، مردم ازنزدیک با این موسیقی ها آشنا شوند تا بتوانیم فرهنگ مان را حفظ کنیم. خوشبختانه بازماندگان این نسل در قید حیات هستند؛ پیرمردهای دوست داشتنی که در این حرفه اصیل و ارزشمند سال ها تلاش کرده اند و از هیچ کسی انتظاری نداشتند و همین که در ایام پیری احساس وجود و شادی داشته باشند و در جمع جوانان قرار بگیرند برای آنها بسیارخوشحال کننده است و البته ناگفته نماند حضورآنها افتخار نسل امروز است، چرا که فرهنگ خود را به جوانان منتقل می کنند خوشبختانه توانستیم با کمک و مساعدت حجت الاسلام رحیم جعفری مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه که بجد و دلسوزانه پیگیراین موضوع بودند؛ بحمدالله آرزویمان به ثمر نشست. خانه موره دومین خانه ای بود که 11 دی ماه راه اندازی شد؛ مور آوازی است که لک زبانان می خوانند و شهرستان هرسین یکی از مراکز مهم لک زبانان است که اغلب مردم این منطقه به این آوازعشق می ورزند، بعد از آن 24 دی ماه امسال خانه هوره در اسلام آبادغرب افتتاح شد. آوازهوره بیشتردرایلات وعشایر کرمانشاه خوانده می شود ومربوط به ایل های گوران، زنگنه، کلهر، سنجابی و بخش هایی از استان های ایلام و لرستان است. آوازهایی از نوع هوره، مور و سیاه چمانه ازابتدا وجود داشتند اما آواز هوره انواع مختلفی دارد به طور مثال در خانقاه های نقشبندیه و قادریه، قبل از اجرای مراسم سماع و ذکر، آوازی شبیه هوره به نام سوز می خوانند. البته ترجمه شاهنامه فردوسی را هم با نوعی هوره خاص به نام شاهنامه خوانی می خوانند، هوره خاصی که از گذشته بوده وهست. یا آنکه پیش از تأسیس رادیو و گوش سپردن مردم به برنامه های رادیویی، این مردم در شب های زمستان به دورهم جمع می شدند وشب ها را با خواندن شاهنامه و هوره و دیگر آوازهای کهن

می گذراندند.

اما در ساز تنبور سه نوع مقام وجود دارد مقامات حقانی وکلام های آیینی و قدیمی، آوازهای هوره یا مقامات مجلسی که در واقع آوازهای قوم کرد است و بعد از آن مقامات مجازی که جدیدتر هستند مثل موسیقی عاشقانه، کار، جنگ و صلح. بخشی که جزو موسیقی هوره ها یا مقامات مجلسی قرار می گیرد 16-15 مقام است مقاماتی چون طرزرستم، غریبی، ساروخانی، هجرانی، باریه، و....

هوره جزو اولین اصواتی بوده که شکل موسیقی داشته و از حلق انسان خارج می شود، به طور مثال در شکارهای دسته جمعی یا هنگام ترس و خوشحالی این صدا را از حلق خارج می کردند و بعد آرام آرام و با فاصله گرفتن از زندگی اولیه یا غارنشینی، نیاز و ضرورت به غذای روح، سبب شد موسیقی آوازی شکل بگیرد، درواقع هوره یکی از همان صداهای اولیه است که به مرور زمان و طی قرون با توجه به خواسته های قومی و زبانی به شکل نواهایی چون غم، شادی، تمنا وعاشقانه درآمده است.امروزه هوره معنای متفاوتی دارد اما آنچه که همچنان باقی مانده آوازی است که در بین کردها، لک ها و لرها خوانده می شود.

آیا این نوع آوازهای قدیمی مورد استقبال مردم و علاقه مندان موسیقی است و کاربرد دارد؟ چرا که با گذشت زمان موسیقی اصیل ایران رو به شهری شدن رفته و کمی از رنگ و بوی اصالت خود فاصله گرفته است.

نگرانی ما هم وقوع همین اتفاقات است و به همین سبب خانه هوره، تنبور، مور و سیاه چمانه را راه اندازی کردیم به این دلیل که جوانان از موسیقی شهری هم عبور کرده اند و دیگر به موسیقی سنتی و اصیل گوش نمی دهند. متأسفانه شبکه های ماهواره ای و فضاهای مجازی براحتی قابل دسترس شده اند و موسیقی هایی به گوش جوانان می رسد که به این سرزمین تعلق ندارد، بنابراین وجود این خانه ها می تواند بسیار کارساز باشد و البته هنوز هم برای ایجاد چنین امکاناتی دیر نشده است. استادان فن در قید حیات هستند و اغلب جوانان علاقه مند به موسیقی به این نوع موسیقی ها عشق می ورزند، تنها ضرورت حمایت و اطلاع رسانی مسئولان و حمایت مردم از فرهنگ خودشان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

آیا آوازهایی چون هوره طی این سال ها تغییر و تحولاتی هم داشته است؟

بله، قطعاً تغییراتی داشته اما بسیاری از اصالت های آن هم بکر و دست نخورده باقی مانده است. وجود این خانه ها سبب می شود به طور مستقیم در محضر استادان تلمذ کنیم. همچنین با ایجاد این خانه ها و برگزاری جشنواره های سالانه یا فصلی می توانیم جوانان را به این هنر ترغیب و تشویق کنیم، چرا که در خون مردم جاری است و با آنها همراه بوده و خیلی زود این جوانه ها رشد خواهند کرد. بنابراین به ادامه حیات این هنر جای امیدواری است. در مورد خانه مور هم این موضوع صدق می کند. مناطق لک نشین به این موسیقی عشق می ورزند و این آواز را به سایر آوازها ترجیح می دهند. همچنین موسیقی سیاه چمانه که چندی پیش خانه آن در نوسوت افتتاح شد نیز به همین منوال است.

البته موسیقی سیاه چمانه که اصل آن آواز است چندین نوع بوده؛ یک بخش آن آوازی است و بخش دیگر که دریانه نام دارد درخانقاه ها خوانده می شود و بخش دیگر بزم چپله است که به صورت ریتمیک بوده و برای رقص و شادمانی است. لازم به ذکر است موسیقی سیاه چمانه به خاطر طبیعت آن منطقه که کوهستانی است بیش از تمامی موسیقی ها استقبال می شود و کاربرد دارد. با افتتاح این خانه ها من به تمام آرزوهایم رسیدم البته این ابتدای کاراست متأسفانه بسیاری از مسئولان ما بزرگ ترین هنرشان این است که با موسیقی مخالفت کنند. بسیاری از این دوستان فکر می کنند انجام این کارها برایشان گران تمام می شود، چرا که عنوان آن موسیقی است در صورتی که اینگونه نیست؛ این دوستان اگر به دنبال رضایت مردم هستند تا خدا هم از آنها راضی باشد، باید به خواسته آنها احترام بگذارند و فرهنگشان را حفظ کنند. در این چهل سال از انقلاب اسلامی تنها صنوفی که در این مملکت هیچ کار اشتباهی انجام نداده جامعه هنر و بویژه موسیقی است چرا که نه پول کسی را دزدیده اند و نه مرتکب خطا شده است.

آینده این خانه ها چه خواهد شد؟ آیا بازار کاری خواهند داشت؟

ما تمام تلاش خود را انجام دادیم تا این خانه ها مجوز فعالیت داشته باشند مابقی کارها به حمایت و درایت مدیران و مسئولان فرهنگی و حمایت مردم بستگی دارد آنهایی که شعار مبارزه با تهاجم فرهنگی را سر می دهند برای مبارزه با تهاجم فرهنگی باید چنین راهکارهایی داشته باشند. در مقابل تهاجم فرهنگی و کسی که اسلحه اش فرهنگ است ما نیز باید با اسلحه فرهنگی مبارزه کنیم. در هورامان هیچ اسلحه فرهنگی براتر و تیزتر از موسیقی سیاه چمانه نیست، چرا که مردم این سرزمین با این موسیقی بزرگ شده اند و آشنا با این هنرهستند. باید جشنواره هایی چون موسیقی جوان برگزار شود و استعداد های این منطقه و بهترین سیاه چمانه خوان معرفی شوند و در بین جوانان رقابت و انگیزه ایجاد کنند.

موسیقی هایی چون هوره، سیاه چمانه، مور تا به امروز در هیچ کنسرت یا جشنواره ای بویژه در تهران اجرا نشده و حتی خود استادان هم به آن توجهی نداشته اند، نظر شما دراین باره چیست؟

بله و این اتفاق جای تأسف دارد و وظیفه استادان موسیقی است که در این زمینه فعالیت می کنند. سال ها پیش درجشنواره هایی که در حوزه هنری برگزارمی شد و اتفاقاً آقای درویشی دبیر آن جشنواره ها بودند من هوره خوان و سیاه چمانه خوان به تهران دعوت کردم و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت اما امروزاین استادان در بین ما نیستند و باید عرصه ای برای این جوانان گسترده شود و بار دیگر این کارها را به گوش مردم برسانند.

شما چندین سال داور جشنواره موسیقی جوان در بخش تنبورنوازی بودید و با وجود تجربه و سال ها تلاش در معرفی مقامات کردی چرا تلاش نکردید در کنار دیگر سازهای موسیقی نواحی به آوازهای محلی چون هوره در جشنواره بپردازید؟

بله؛ به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. دوستانی که در هورامان مسئول هستند باید برای جشنواره جوان تبلیغ کنند و جوانان را به این جشنواره معرفی کنند یا مسئولان خانه هوره یا مور، این از کم کاری مسئولان ارشاد است. در دوران مدیریت آقای مرادخانی به عنوان معاون هنری وزارت ارشاد، 4 سال تلاش کردم تا موسیقی های نواحی به جشنواره موسیقی جوان گنجانده شود، چرا که در دوره های گذشته موسیقی مقامی جزو جشنواره نبوده و تنها موسیقی کلاسیک و سنتی به رقابت می پرداختند. بنابراین با افزوده شدن موسیقی های نواحی و سازهایی چون تنبور، دوتارعاشقی خراسان، دوتار ترکمنی، موسیقی گیلکی، مازندرانی، لری، بختیاری به جشنواره موسیقی جوان سبب شد این جشنواره گسترده تر شود تا آنجا که مراسم اختتامیه آن را در دو بخش برگزار کردند و اگر امروز کوتاهی صورت می گیرد مربوط به معاونت های هنری ادارات کل ارشاد و انجمن های موسیقی استان است وهمچنین موزیسین هایی که باید دل بسوزانند.

آیا ضرورت دارد یک جشنواره برای آواهای موسیقی راه اندازی شود؟

بله. قطعاً؛ در جشنواره امسال موسیقی جوان، تنبورنوازی با آواز همراه بود و حتی پیشنهاد دادیم کسانی که در زمینه آواز چندان مستعد نیستند به صورت زمزمه این مقام ها را بخوانند. در آموزش ساز تنبور هیچ کم و کاستی وجود ندارد و مقامات و کتاب های آموزشی آن جمع آوری و منتشر شده است و ادامه این راه به همت معلمان بستگی دارد و اینکه چگونه یک شاگرد خوب پرورش بدهند.

تنبورهم به مانند دف از سازهای اصیل موسیقی ایرانی است و از قداست خاصی برخوردارتر بوده آیا نیاز است این ساز به روزتر شود؟

موسیقی اصیل باید با حفظ احترام به روزرسانی شود. به نظر من تمام سازها مقدس هستند اما تقدس آنها تا زمانی است که این قداست در همه جا حفظ شود. ما هنرمندان خود تشخیص می دهیم کدام موسیقی می تواند مقدس باشد یا نباشد یا هنری ناب است یا مردود. متأسفانه امروزه موسیقی جنبه مادی پیدا کرده است؛ درجامعه شنیداری ما تعداد ناآگاهان به موسیقی بسیار بیشتر از آگاهان به این فن است، چرا که اگرغیر از این بود آثار فاخر ما بازار کسادی نداشت و کنسرت های بزرگ هنری با سالن های خالی برگزار نمی شد و برای موسیقی های غیرهنری سر و دست نمی شکستند. همه اینها به این علت است که هیچ توجهی به آموزش فرزندانمان نداریم و راجع به مسائل فرهنگی آگاهی نداریم. البته این امر دلایل مختلفی دارد و یکی از این مسائل مشکلات اقتصادی است. خانواده ها براین نظر هستند اگرشکم فرزند خود را سیر کنند کار بزرگی کرده اند نیازهای فرهنگی او ضرورتی ندارد اما خانواده های متمدن تر می توانند به این امر توجه کنند که گاه نمی کنند. به عقیده من زیر خط فقر بودن تنها گرسنه ماندن شکم فرزندانمان نیست بلکه فرهنگ هم گرسنه می ماند و از گرسنگی می میرد و در آخر یک فرهنگ دیگر از آن سوی آب به ما دیکته می شود.

با این تفاسیر آیا بازار موسیقی پاپ سبب کمبود فرهنگ دربخش هنر و موسیقی شده است؟

بله. حقیقت این است که موسیقی پاپ حمایت می شود. البته بانی این کارصدا وسیماست، صدا و سیمایی که ساز و آواز را نشان نمی دهد و فکر می کند موسیقی مشکل دارد در صورتی که خود این سازمان بنیانگذار موسیقی های مبتذل است.

من مخالف موسیقی پاپ نیستم اما به شرط آنکه در جایگاه خود به کار رود. موسیقی پاپ هم باید باشد، چرا که جوانان دوست دارند تحرک داشته باشند اما نمی توانیم در فلان جشن صدای استاد آواز ایران را پخش کنیم تا جوانان شادمانی کنند منتهی جایگاه آن باید مشخص شود. نکته دیگر این است که در جشنواره موسیقی فجر سالن رودکی یا تالار وحدت را به موسیقی پاپ اختصاص می دهند که کار منطقی به نظر نمی رسد. چرا ما حاضرهستیم به قیمت نابودی موسیقی کوتاه بیاییم! چرا هنرمندان یا مسئولان در زمینه های دیگر کوتاه نمی آیند؟! بسیاری ازاستادان موسیقی درگیر قوت زندگی خود هستند آنهایی که عمر خود را پای فرهنگ و هنر این سرزمین گذاشتند و امروز اوضاع مالی خوبی ندارند؛ این اتفاق بدان معناست کسانی که موسیقی را می شناسند انگشت شمارشده اند.

در چهل سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، دستاورد حوزه فرهنگ در بخش موسیقی نواحی به چه صورت است؟

منظور از دستاورد از سوی چه کسانی است؟ بزرگ ترین لطف دولت این است که مانع موسیقی جدی و خوب نشود و آن را مردود نکند. به باور من طی این سال ها هنوز اتفاق خوبی برای موسیقی نیفتاده است. آیا در این سال ها سالن موسیقی ساخته شده است یا دانشکده موسیقی راه اندازی کرده اند؟! امروزه جشنواره موسیقی جوان تنها حامی جوانان است و همه استادان پای این جشنواره ایستادند و هرکاری توانستند انجام دادند. البته نسبت به اینکه امکاناتی برای هنرمندان شهرستانی اختصاص نمی دهند معترض هستم. اما به طورکلی جشنواره موسیقی جوان درحال حاضر درزمینه استعدادیابی و تشویق جوانان و نوجوانان به سمت موسیقی درست و هنری در کشور حرف اول را می زند.

در این سال ها از نظر کمیت چه در عرصه نوازندگی و چه در عرصه خوانندگی رشد بسیارخوبی داشته ایم اما از نظر کیفیت باید ببینیم آیا هنرجویان توانستند پا جای استادان بگذارند یا آنکه دانشجویان شایسته هنوز در راه هستند و ظهور هنرمندانی چون علیزاده ها، لطفی ها، کلهر ها و...زمان زیادی خواهد برد؟!

البته زمانه تغییر کرده و همین که موسیقی اصیل سرجای خود باقی مانده جای امیدواری است بخصوص در شهرستان ها همه اینها اتفاق ارزشمندی است و نمی توان گفت تحولی صورت نگرفته و حتماً هم ستاره هایی در این آسمان خواهد درخشید و این عشق را باید مردم حفظ کنند. نکته دیگر که لازم به گفتن است در خصوص فراخوان های جشنواره چه در بخش سازی یا آوازی موسیقی است که در آن اشاره شده نفر اول 600 هزار تومان، نفر دوم 400 و نفر سوم 200 این کاربسیاراشتباهی است؛ آیا ارزش هنری یک هنرمند با همین مقدار پول سنجیده می شود؟ اگر برای جوانان پول را معیار قرار دهند به جای اینکه به هنر فکر کنند به آن مبلغ تعریف شده می اندیشند. هیچ کدام ازاستادان موسیقی که در رأس کار هستند وقتی ساز و موسیقی را شروع کردند به بخش مادی توجهی نداشتند حالا اگر شغل او درآینده موسیقی است چیز عجیبی نیست و باید زندگی کند اما آنها برای شروع و رسیدن به قله ها هرگز به پول فکر نمی کردند.

جایگاه موسیقی ایران درعرصه جهانی چگونه است؟

با سفر هنرمندان به خارج از کشور و برگزاری کنسرت در آن سرزمین ها موسیقی ایران به دنیا معرفی شده است البته هرچند آنها با معنی کلامی که خوانده می شود آشنایی ندارند. در کشورمان هم مردم به موسیقی با کلام بیشتر علاقه مند هستند چون زبان شعر و نغمات را نیز می فهمند. بنابراین وقتی موسیقی با کلام همراه می شود بیشتربه جانشان می نشیند و معمولاً صدای یک سازهرگز نمی تواند به مانند یک صدای خوش تأثیرگذار باشد.

نظر شما در خصوص همراهی سازهای ایرانی با سازهای غربی چیست؟

عده ای بر این نظر هستند هر موسیقی که رنگ و بوی غربی داشته باشد به روز شده است به هرحال تکنیک های من هم با نسل قبل تر از خودم فرق می کند. نسل امروز تنبورنوازان گسترش پیدا کرده است و خوشبختانه یا متأسفانه برای ادامه کار یک نفر را الگوی کاری خود قرار می دهند و همچنان همین روند ادامه می یابد در صورتی که به کار گرفتن آن تکنیک ها تا یک زمان خوب و اصولی است و اگر قرار باشد همچنان این روش ادامه یابد فایده ای ندارد. تنبور را باید مانند تنبور نواخت، تار را هم مثل تار نه مثل سازهای غربی. افراد بسیاری هستند که ساز دف را پرتکنیک می نوازند اما وقتی گوش می کنید صدای دف نمی دهد و یک صدای بیگانه است،اما در همنشینی سازها باید فرهنگ استفاده از آن را هم بدانیم.

آینده موسیقی ایران را چگونه می بینید؟

موسیقی سنتی ایران از موسیقی مقامی نشأت گرفته است؛ و با در کنار هم قرار گرفتن مقام ها، موسیقی ردیف شکل گرفت و امروز این موسیقی در دنیا زبانزد شده است. من به آینده موسیقی ایران امیدوارم؛ موسیقی به مانند زبان است اگر زبان از بین برود موسیقی هم از بین می رود اما هیچ کدام از این ها از بین نمی رود چون در جان مردم نشسته است.

فعالیت این روزهای شما در چه زمینه ای است؟

متأسفانه بازار موسیقی آشفته است و حمایت نمی شود و بعد انتشار یک آلبوم سریعاً کپی می شود ومخاطبان موسیقی قانون کپی رایت را رعایت نمی کنند.از صفر تا صد تولید یک آلبوم موسیقی هزینه براست و برای حمایت از موسیقی ملی باید هیأتی تشکیل شود و از کارهایی که به صلاح فرهنگ و هنر کشور هستند حمایت کنند تا کار ماندگار تولید شود. خود من به شخصه سه - چهار کار آماده انتشار دارم که نمی توانم منتشر کنم.

کلمات کلیدی

علی اکبر مرادی نوازنده تنبور

لینک خبر :‌ ایران آنلاین